Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ’ Category

Θα δοκιμασετε θλιψεις, αλλα να μη φοβηθητε

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 3rd, 2017 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

 Θα δοκιμασετε θλιψεις, να μη φοβηθητε

ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ.Ὅλοι στὴ ζωὴ αὐτὴ δοκιμάζουμε θλίψεις. Οἱ θλίψεις εἶ­νε τὰ κύματα, ποὺ χτυποῦν τὸ πλοῖο τῆς ζωῆς μας καθημερινῶς. Ταξιδεύου­με σὲ τρικυμισμένη θάλασσα. Ἀλλὰ μὴ ἀπελπισθοῦμε· στὸ τέλος μᾶς περιμένει τὸ λιμάνι.
Σ᾽ ἕνα χωριὸ τῆς περιφερείας μας συνέβη θάνατος. Πέθανε ὄχι κάποιος γέρος ἀλλὰ μία νέα κοπέλλα εἴκοσι ἐτῶν, στὸ ἄν­θος τῆς ἡλικίας της. Ἦρθε ὁ θάνατος καὶ πῆρε τὴν εὐλογη­μένη αὐ­τὴ κόρη, γιὰ τὴν ὁποία οἱ γονεῖς της ἔπλεκαν χρυσᾶ ὄνειρα· τὴν πῆρε, καὶ θλίβεται τώρα ὅλο τὸ χωριό. Θὰ πᾶμε νὰ ψάλουμε ἐκεῖ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία, τὴν κηδεία, καὶ νὰ παρηγορήσουμε τοὺς πενθοῦντας. Παρηγορία μας εἶνε ἡ πίστι στὴν κοινὴ ἀνάστασι.
Ὅσοι θέλουμε νὰ σωθοῦμε, ἐδῶ σ᾽ αὐτὴ τὴ γῆ θὰ περάσουμε θλίψεις, πολλὲς θλίψεις. Δὲν τὸ λέω ἐγώ, τὸ λέει ὁ θεόπνευστος λόγος· «Διὰ πολ­λῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ» (Πράξ. 14,22)· γιὰ ν᾽ ἀξιωθοῦμε δηλαδὴ τῆς οὐρανίου βασιλείας, πρέπει νὰ περάσουμε ἀπὸ θύελλα θλίψεων. Ἀλλ᾽ ἂς μὴ ἀ­πελπιζώμεθα. Ὅποιος ἀγαπᾷ τὸ Θεὸ καὶ μένει πιστὸς σ᾽ αὐτόν, στὸ τέλος καὶ ἀπὸ τὶς θλίψεις θὰ βγῇ ὠφελημένος.
Γι᾽ αὐτὸ ἂς ὑπομένουμε τὶς θλίψεις μὲ ἐλ­πί­δα στὸ Θεὸ καὶ θάρρος στὴ νίκη. Ἕνας πιστὸς ποιητὴς ἔγραψε·

Read more »

ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 2. Η ΘΡΑΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΟΚΤΟΝΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 11th, 2016 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

 Η ΘΡΑΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΕΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΟΚΤΟΝΩΝ

http://www.empros.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=20447:i-thaki-eis-to-eleos-ton-ethnoktonon&catid=113:-m-m&Itemid=222d47

Ἀπό τὸ Xριστιανικό φυλλάδιο «Η ΑΓΑΠΗ», αριθ. 6 – Κοζάνη, τη 16 Ιανουαρίου 1944
Toυ Αρχιμ. Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου – Ιεροκήρυκος

ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

KYRIE-TON-DYNAM.ist_1

Η πίστις μας δεν φοβείται την έρευναν. Εκ της ερεύνης και της πάλης των ιδεών εξήλθε πάντοτε νικήτρια η Πίστις. Η Ιστορία αναφέρει παραδείγματα απίστων, οι οποίοι ανοίξαντες την Αγίαν Γραφήν με σκοπόν να εύρουν τρωτά και να διακωμωδήσουν την Θρησκείαν μας, εξήλθον εκ της ερεύνης του θείου τούτου βιβλίου ηττημένοι, κατέθεσαν τα όπλα της απιστίας των και ομολόγησαν ότι άπειρον φως υπάρχει εις κάθε στίχον της…
Άνθρωπε μωρέ και υπερήφανε! Ενώπιόν σου είναι άπειρα μυστήρια. Κάθε άστρον του ουρανού, κάθε κόκκος της άμμου, κάθε σταγών του ωκεανού, κάθε άνθος και κάθε έντομον, από τα μέγιστα έως τα ελάχιστα των δημιουργημάτων, εγκλείουν μέσα τους άπειρα μυστήρια. Σε ερωτώ: Τα έλυσες όλα αυτά τα μυστήρια της γης, ώστε να ζητείς την λύσιν των μυστηρίων του Ουρανού; Άνθρωπε, έστω και εάν είσαι Νεύτων και Αϊνστάιν, ταπεινώσου! Η διάνοιά σου, οσονδήποτε μεγάλη και εάν είναι, είναι πάντως πεπερασμένη, είναι μικρόν κύπελλον, με το οποίον θα είναι μωρία και έσχατη παραφροσύνη να επιχειρήσεις να εκκενώσεις τον άπειρον της σοφίας του Θεού Ωκεανόν.
Έρευνα! Ναι. Αλλά μέχρι ενός σημείου! Διότι και αετός εάν είσαι κατά τας πνευματικάς σου πτήσεις, κάπου θα σταματήσεις. Εάν θα ημπορέσεις, λένε, να υψωθείς περισσότερο, θα επλούτει ενώπιόν σου η χώρα του μυστηρίου. Λάβε τότε δια τας περαιτέρω πτήσεις σου ως βοηθόν την πίστιν, την χριστιανικήν πίστιν…

Διά τους ημιμαθείς επιστήμονας
-Η ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ-

Ο Νεύτων, ο μέγας ούτος αστρονόμος, δεν εκαυχάτο διά τάς σπουδαίας του ανακαλύψεις. Ήτο ταπεινός και επίστευε βαθειά εις την ύπαρξιν του Θεού και συνήθιζε να λέει: «Δεν γνωρίζω ποίαν ιδέαν έχει δι’ εμέ ο κόσμος. Εγώ όμως φρονώ ότι ομοιάζω με ένα παιδάκι που παίζει εις την παραλίαν της θαλάσσης και μαζεύει χαλικάκια. Αυτό κάμνω και εγώ. Ύστερα από πολλήν μελέτην κατορθώνω να εύρω κάποια χαλικάκια ή κογχύλιον αληθείας, καθ’ ήν στιγμήν ενώπιόν μου ο Ωκεανός της αληθείας κείται ανεξερεύνητος». Έτσι ομιλούν οι αληθινοί σοφοί. «Έν οίδα, ότι ουδέν οίδα». Ένα γνωρίζω καλά, ότι δεν γνωρίζω τίποτε!

NA KAΨOYME THN ΣΦHΓKOΦΩΛIA H ΣKEΨH MAΣ NA EINAI ΣTO XPIΣTO

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 2nd, 2016 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

NA KAΨOYME THN ΣΦHΓKOΦΩΛIA

H ΣKEΨH MAΣ NA EINAI ΣTO XPIΣTO

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ

Ώ κοσμικές σκέψεις, ώ μέριμνες του βίου, πως δεν μας αφήνετε ούτε την ώρα της θείας Λειτουργίας, αλλά εξακολουθείτε και τότε να μας ενοχλείτε! Σαν τις σφήγκες μας περικυκλώνετε, μας κεντάτε, μας ενοχλείτε. Aλλ\ όπως μια σφηγκοφωλιά που ενοχλεί τους διαβάτες βάζουν φωτιά και την καίνε και απαλλάσσονται οι διαβάτες από την ενοχλητική παρουσία της, έτσι και τις πονηρές αυτές σκέψεις, που μας ενοχλούν και δεν μας αφήνουν ανεπηρέαστους να παρακολυθήσουμε τη θεία Λειτουργία, πρέπει να βρούμε τρόπο να τις εξοντώσουμε, να τις απομακρύνουμε από τη συνείδησή μας και να κάψουμε τη φωλιά τους.

Xρειάζεται φωτιά. Xρειάζεται, δηλαδή, φλογερή αγάπη στο Xριστό. Όταν αυτή η αγάπη ανάψει στην καρδιά, τότε δεν μπορούν να έχουν θέση εκεί οι κοσμικές σκέψεις και μέριμνες την ώρα της θείας Λειτουργίας. Tο πρόσωπο του αγαπημένου μας Xριστού θα μας ελκύει τόσο πολύ, ώστε δεν θα έχουμε μάτια και αυτιά γιά να δούμε και ν\ ακούσουμε τίποτε άλλο παρά μόνο το Xριστό. Έτσι θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε την προτροπή της Eκκλησίας: «Πάσαν την βιωτικήν αποθώμεθα μέριμναν, ως τον Bασιλέα των όλων υποδεξόμενοι».

+Eπίσκοπος Aυγουστίνος Kαντιώτης –

από βιβλιο «Eις την θ. Λειτουργία B΄, σελ. 48

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ· 1) Οτι παρελαβα απο τους αγιους Πατερας και την Αγια Γραφη, αυτο εκφραζω στο λαο 2) ΖΗΤΗΣΤΕ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΚΑΤΙ ΤΙΜΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ, Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 3) Tην Eκκλησια την αγαπαει μονο Ενας, ο Kυριος ημων Iησους Xριστος 4) Ο XPIΣTOΣ EN ΠAΣΕΙ 5) ΘΛIΨIΣ ΓIA TOYΣ KAKOYΣ IEPEIΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 14th, 2016 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου·

Οτι παρελαβα απο τους αγιους Πατερας και την Αγια Γραφη, αυτο εκφραζω στο λαο

 Π. Αυγουστινος

Ὅσο καιρό εὐρίσκομαι ἐδῶ ὡς ἐπίσκοπος, στὸν θρόνο τοῦτο, δὲν ἐκφράζω δικά μου θελήματα καὶ δικές μου σκέψεις. Προσπαθῶ μέ την βοήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ ἐκφράσω εἰς τὸν λαό, ὅτι παρέλαβα ἀπό τους ἁγίους Πατέρες, ὅτι ἐδιδάχθηκα ἀπό τὴν Ἁγία Γραφή, ὅτι μέ ἐδίδαξε ἡ ἱστορία εἴκοσι αιώνων.

Φλώρινα 9-8-1969

ΖΗΤΗΣΤΕ, ΖΗΤΗΣΤΕ ΚΑΤΙ ΤΙΜΙΟ ΚΑΙ ΑΓΙΟ, Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Zητήστε , ζητήστε, Kτυπήστε το κουδούνι του Θεού.
Ἅς μ’ επιτραπεί τον αμαρτωλό. Ήρθα εδώ στην Mητρόπολη. Ξέρετε υπό ποίας συνθήκας ήρθα; Βρήκα μία Mητρόπολη κατεστραμμένη.
υHταν κάτι αρουραίοι τόσοι μεγάλοι. Tην πρώτη βραδιά που ήρθα και κοιμήθηκα, κάνανε σάλτους και είχε βρώμα, δυσωδία.
Δέν ζήτησα τίποτε άλλο από το Θεό, μόνο να μπορέσω κάτι να κάνω. H μόνη μου αξίωση ήταν: Θεέ μου, να κάνω ένα γηροκομείο. και μου δίνει ο Θεός υπερεκπερισού. Παραπάνω, ούτε εγώ φανταζόμουν.
Aν ερχόταν ένας και μου έλεγε: Aυγουστίνε, θα κάνης γηροκομείο, θα κάνης οικοτροφείο, θα κάνης κατασκηνώσεις, θα κάνης εκκλησίες, θα κάνης ενοριακά κέντρα, δεν το περίμενα, του Θεού είνε, δεν είναι δικά μου.
Zητήστε κάτι τίμιον και άγιον και ο Θεός θα σας το δώση μέ το παραπάνω, γιατί είναι πλούσιος, είναι αγαθός είναι παντοδύναμος.

Aπόσπασμα από τους κύκλους Aγίας Γραφής, από την πρός Eφεσίους επιστολή 1973

Tην Eκκλησια την αγαπαει μονο Ενας

ο Kυριος ημων Iησους Xριστος

Αν πούμε ότι εμείς αγαπούμε την Eκκλησία, θα πούμε ψέματα. Tην Eκκλησία την αγαπάει μόνο Ένας, ο Kύριος ημών Iησούς Xριστός. Γνωρίζει Aυτός μέ ποιές μεθόδους και τρόπους,

Read more »

1. ΦΡΑΞΑΜΕ Τ’ ΑΥΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ! ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΗ; ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΣΑΪΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΑΙΤΕ 2.«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΒΡΙΣ» (π. Αυγουστινος, ο Ακριτας)!

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 6th, 2016 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ., ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΦΡΑΞΑΜΕ Τ’ ΑΥΤΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΕ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ!

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Στὸν ἱερο ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου στην Ἀρδάσσα – Ἑορδαίας 6-8-1976

φιαλαι Αποκαλυψεως

«Αὐτοῦ ἀκούετε», εἶνε ἡ ἐντολὴ τοῦ οὐρανοῦ. Ἐμεῖς ὅμως φράξαμε τ᾽ αὐτιά μας μὲ βουλοκέρι καὶ δὲν θέλουμε ν᾽ ἀκούσουμε. Ἀλλοῦ τεντώνουμε τὸ αὐτὶ ν’ ἀκούσουμε τὰ ψέματα· τὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, ποὺ μᾶς λέει τὰ σωστά, δὲν θέλουμε νὰ τὴν ἀκούσουμε.

Τί θὰ γίνῃ; Ἀνοῖξτε τὶς προφητεῖες· τί λέει ὁ Ἠσαΐας; «Ἐ­ὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς φάγεσθε». Ἂν μ’ ἀκούσετε, θὰ ἔχετε ὅλα τ’ ἀγαθὰ τῆς γῆς· ἐὰν δὲ μ’ ἀκούσετε, «μά­χαι­ρα ὑμᾶς κατέδεται», θὰ περάσετε ἀπ᾽ τὸ μαχαίρι, θὰ σᾶς φάῃ τὸ μαχαίρι (Ἠσ. 1,19-20).
Καὶ ἔρχεται, ἔρχεται τιμωρία μεγάλη· ἀστρο­πελέκια, σεισμοί, πόλεμοι, «Ἁρμαγεδών» (Ἀπ. 16,16). Σὲ μία νύχτα θ᾽ ἀδειάσουν οἱ πόλεις κι ὅσοι προλάβουν θὰ πιάσουν τὰ βουνά. Διότι ὅλοι μας, παπᾶδες – δεσποτάδες, μικροὶ – μεγάλοι, φύγαμε ἀπ’ τὸ Θεό, δὲν τὸν ἀκοῦμε.

Μακάριος ὅποιος ὑπακούει στὸ Χριστό. Ταῦτα, ἀγαπητοί, καὶ εἴθε ὁ Θεὸς διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου νὰ ἐλεήσῃ καὶ νὰ σώσῃ ἡμᾶς· ἀμήν.

jubpls

«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΒΡΙΣ» (π. Αυγουστινος, ο Ακριτας)!

Η ΠΑΡΑΜΕΤΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ!


Τοῦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ο άγιος Πέτρος είπε το γνωστό’ «Καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι…» (Ματθ. 17,4), και οι παραμορφωμένη Σύνοδος της Κρήτης επιμένει ότι πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στις αποφάσεις της! Εμείς οι αγράμματοι θεολογικά θα προτιμήσουμε το δρόμο της Αλήθειας, και σ’ αυτήν μας’ την σκιασμένη πορεία που την Σκεπάζει ο φόβος της Συνόδου αυτής, κρατούμε ως πυρσό το λόγο του π. Αυγουστίνου Καντιώτη, που σείει συνειδήσεις!

«Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΒΡΙΣ» (π. Αυγουστίνος, ο Ακρίτας)!
Αγαπητοί αδελφοί και φίλοι του Χριστού, πριν αναφερθούμε στο γεγονός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, θα χρησιμοποιήσουμε μια σκάλα ,που μας χαρίζει ο άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προκειμένου να ξεπεράσουμε το φυσικό (από ανθρώπους κατασκευασμένο!) εμπόδιο που ορθώνεται μπροστά μας, και δεν είναι άλλο από την Κακοσύνοδο της Κρήτης. Read more »

ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ, ΤΟΝ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣ, ΠΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΠΝΕΥΣΕΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΙ ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ Η ΕΛΛΑΔΑ. ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗ (ΗΧΗΤΙΚΟ), ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΛΑΧΘΗΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 5th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

TIMOYME TON KAΛΟ EΠΙΣΚΟΠΟ, ΤΟΝ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΙΜΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΛΛΟΤΡΙΟ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΑΤΕΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

_________________

____________________

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου τοῦ 1965
1) TON KAΛΟ ΠΟΙΜΕΝΑ ΘΑ ΤΟΝ ΥΠΑΚΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΤΡΙΟ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.
Ἡ ὑπακουή σὲ κακούς ἐπισκόπους εἶναι ρήμα σατανικόν καὶ ὄχι θεόπνευστο, που τροφοδοτοῦν ἐσφαλμένως οἱ πνευματικοί.
2) Η ΟΔΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗ, ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΑΡΤΩΛΟΤΕΡΑ ΟΔΟΣ…
ΨΗΦΩ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΩΣΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

«EAN MH ΓΕΝΟΙΤΟ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥ ΑΜΒΩΝΟΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΗΡΥΞΩ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ΣΑΣ ΕΙΠΑ: ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕ ΚΥΝΗΓΗΣΕΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΛΙΑΚΝΩΝΑ ΠΟΤΑΜΟ» (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Αυγ 4th, 2016 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΑΣ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

ΠΟΥ ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΖΗΤΟΥΝ ΥΠΑΚΟΥΗ

π. Αυγ......ιστΠτολεμαϊδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 1992

Ἕνα ἔχω νὰ σᾶς πῷ ὅτι ἐγὼ στὴν Πτολεμαΐδα καὶ στὴν περιφέρειά μου εἶνε τώρα, μετρῆστε μὲ τὰ δάκτυλα, 23 χρόνια εἶμαι ἐπίσκοπος, ἂν καὶ κατ᾽ ἐπανάληψιν μὲ σεισμὸ ῥίχτερ ἐζήτησαν οἱ ἀντίπαλοι καὶ οἱ ἐχθροί μου νὰ μὲ ἐκθρονίσουν μόνο καὶ μόνο γιατὶ λαλῶ τὴν ἀλήθεια καὶ ἐλέγχω ὅλους ἀπὸ κορυφῆς μέχρι τῶν ἄκρων, ἐν τούτοις χαρτί θεία παραμένω εἰς τὸν θρόνο μου. 23 χρόνια, ἐπιτρέψατέ μοι νὰ ὁμιλήσω, σᾶς ἔδωσα παράδειγμα, σᾶς ἐκήρυξα τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ … καὶ ἔπραξα ὅτι ἠδυνάμην νὰ πράξω καὶ δὲν ἔδωσα σὲ κανέναν ἀφορμὴ νὰ σκανδαλιστῇ ἀπὸ διάφορες ἐνέργειές μου καὶ μαρτυρεῖ ἡ συνείδησίς μου ὅτι διοικῶ τὴν Ἐκκλησία Ὀρθοδόξως, σύμφωνα μὲ τοὺς ἱεροὺς κανόνας τοὺς ὁποίους μελετῶ ἡμέρα καὶ νύκτα. Καὶ σᾶς εἶπα κατ᾽ ἐπανάληψι, ἐὰν μὴ γένοιτο, καμμιὰ ἡμέρα παρουσιαστῶ ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος καὶ σᾶς κηρύξω ἐναντίον τῶν κανόνων, ἐναντίον τῆς πίστεώς μου, ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας, σᾶς εἶπα νὰ διαλύσετε τὶς καρέκλες καὶ νὰ μὲ κυνηγήσετε μέχρι τὸν Ἀλιάκμωνα ποταμό. Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ παραμένω Ὀρθόδοξος καὶ ὀρθοτομῶ τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Read more »

1. ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ: «ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΥΨΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούλ 21st, 2016 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

«ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΥΨΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ»

ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ.Προτροπή τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου, Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου· «ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΥΨΙΠΕΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ». Αὐτὴ τὴν συνάντηση μὲ τὸν ΚΥΡΙΟ, μὲ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, μὲ ὅλους τοὺς ἀγίους καὶ μὲ τὸν σεβαστό μας Γέροντα καὶ τοὺς ἀδελφούς, θὰ πρέπη νὰ τὴν ἐπιδιώκουμε, γιὰ νὰ μείνουμε ζωντανοὶ χριστιανοί, νὰ εὐλογήση ὁ Θεός τὸν ἀγώνα μας καὶ νὰ προστατεύση καὶ τὴν Πατρίδα μας, ποὺ βάλλετε ἀπὸ πανταχόθεν.

Καὶ σὲ συνεργάτη του στὶς 22.9.1946 ἔγραφε· «Ὁ οὐρανὸς γεμίζει σύννεφα πολύ μαῦρα καὶ ἀπαίσια.
Ἀλλά ὁ ἥλιος – Χριστός θὰ νικήση τὰ σύννεφα. Ἀνάγκη συχνότερα τὰς ἡμέρας αὐτὰς νὰ κρούωμε τὸν κώδωνα τῆς προσευχῆς πρὸς τὸν Κύριο…»
Καὶ στὶς 9.7.1950 ἔγραφε· «Θέλω νὰ προσεύχεσθε πολύ. Διότι θ’ ἀρχίση σφοδροτέρα ἡ μάχη καὶ αἱ δυνάμεις εἶναι τόσον ὀλίγαι καὶ οἱ χριστιανοί ὅλοι εἴμεθα τόσο χλιαροί. Ὁ Θεὸς ἄς δώση πνεῦμα ἀνδρείας καὶ σωφρονισμοῦ εἰς τὸν κόσμο. Διότι ἄλλως ἀπολλύμεθα..».

4219881ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 6.8.2016

Διαβᾶστε ἐδῶ:

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1115-21716——–682016

4219881

ΛΑΙΜΗΤ. ΟΙΚΟΥΜΕΝ

Ἐκκληση πρός το Ορθόδοξο Χριστεπώνυμο πλήρωμα, ἀπό ἀγιορείτες Πατέρες

Έν Αγίω Όρει 8/21 Ιουλίου 2016,

Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου, Θεοφίλου Μυροβλήτου Αγιορείτου.

Έκκληση προς το Ορθόδοξο Χριστεπώνυμο πλήρωμα, .
Παρακαλούμε όπως εντείνεται τις προσευχές σας υπέρ του γέροντος Σάββα Λαυριώτου προϊσταμένου διότι σήμερα Πέμπτη από 20.00 μ.μ. Καλείται είς δίκην από τόν καθηγούμενο αρχιμανδρίτη Πρόδρομο και τούς προϊσταμένους τής συνάξεως της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους καθ`ότι ορθώνει το Ορθόδοξο φρόνημα του κατά τής Παναιρέσεως του οικουμενισμού και των αιρετικών αποφάσεων της λεγόμενης «Αγίας και μεγάλης συνόδου » Κρήτης .
Ό διωγμός εντείνεται κατά των Αγιορειτών Πατέρων αρχομένου από την Ἱερά Μονή Χιλανδαρίου ( σερβικό ), Πρός το παρόν 8 Αγιορείτες Πατέρες έχουν εκδιωχθεί.

4219881

Συνεργάτης τῆς ἰστοσελίδος ποὺ ἀγαπᾶ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πατρίδα ἔστειλε τὸ μήνυμα γιὰ προσευχή καὶ τὸ δημοσιεύουμε·

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΣΤΑ ΑΓΑΘΑ ΜΑΣ

Κύριε, Σέ Εὐχαριστῶ γιά τήν Ζωήν πού μοῦ ἔδωσες, καί σήμερα εὑρίσκομαι εἰς αὐτόν τόν κόσμο μέ τό ὕψιστο ἀξίωμα, ἐάν τό θελήσω, στό νά ἐπιλέξω νά ὑπερασπισθῶ μέ τήν βοήθεια Σου τήν δικαιοσύνην Σου, καί νά ἀγωνισθῶ ἐνάντια στίς πονηρές δυνάμεις τοῦ κόσμου. Σέ Εὐχαριστῶ Κύριε γιά τήν καλήν ὑγείαν, ἐργασίαν, καί τήν γέννησιν μου εἰς μίαν ὀρθόδοξη χώραν, τήν Ἑλλάδα. Μίαν χώραν μέ πλουσίαν κληρονομίαν ἀπό ἀέρος, γῆν καί θάλασσαν. Κύριε, γνωρίζεις ὅτι ὡς Ἕλλην δικαιοῦμαι μέρος τῆς ἐθνικῆς κληρονομίας τῶν δικῶν Σου θαυμασίων καί ἀγαθῶν τῆς Δημιουργίας Σου, ἐθνικῆς καί δημόσιας περιουσίας πού ἔχω χρέος νά τήν διαφυλάξω, περιουσίας καί πού μοῦ ἀναλογεῖ ἐπίσης. Γνωρίζεις Κύριε ὅτι εἶμαι καί ἐγώ ὁ ἐπίγειος κληρονόμος αὐτῆς, ὅπως γνωρίζεις Κύριε, καί μᾶς δίδαξες, ὅτι καί ἡ Δική Σου Βασιλεία εἶναι κληρονομιά τῶν δικῶν Σου παιδιῶν ˙ παιδιῶν πού θά ἀγωνισθοῦν σέ αὐτήν τήν Ζωήν πού μᾶς χάρισες γιά τήν δικαιοσύνη Σου. Κύριε, ἡ καλή ἐθνική καί καλή δημόσια περιουσία τῆς πατρίδος μου εἶναι δικά Σου ἀγαθά, εἶναι περιουσία διαφυλαττόμενη μέ τήν βοήθειαν Σου ἐκ τῶν προγόνων ἡρώων, ἁγίων καί μαρτύρων, πού ἔχυσαν τό αἷμα τους γιά νά τήν ἔχουμε ἐμεῖς σήμερα , ὡς οἱ νεώτεραι γενεαί, γιά νά τήν διαφυλάττουμε καί τήν ἀπολαμβάνουμε ἐλεύθεροι. Ὅμως, Κύριε, αὐτή τήν περιουσίαν τήν καταλαμβάνουν οἱ ἐχθροί Σου, καί ἐχθροί τῆς ἐπίγειας πατρίδος ὅπου μᾶς ἐχάρισες. Read more »

ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΠΟΥ ΦΩΛΙΑΣΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΕΚΔΙΩΧΘΟΥΝ, ΔΙΟΤΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΤΡΑΦΗΚΑΝ & ΓΙΓΑΝΤΩΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΛΙΑΡΟΤΗΤΑ & ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΑΝ ΔΕΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ, ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝO (Επισκοπος Αυγουστινος)

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 27th, 2016 | filed Filed under: ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
(Ἀπόσπασμα «Χριστιανικῆς Σπίθας», ἀρ. φ. 93 Απρίλιος 1949)

ΘΑ ΣΩΘΗ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΗΘΗ Η ΜΑΧΗ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΜΑΧΗΤΑΙ, ΠΟΥ Θ᾽ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ Σ᾽ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Μασονια copyΧριστιανοὶ Ἕλληνες! Πολλάκις ἀπὸ τῆς πρώτης ἀπελευθερώσεώς της (1829) διὰ ἐκλεκτῶν του δούλων ἐπεσκέφθη τὴν Πατρίδα μας ὁ Κύριος καὶ τὴν ἐκάλεσε νὰ τεθῆ ὑπὸ τὴν χρηστόν Του ζυγόν. Ἄς κλαύσωμεν καὶ ἄς πενθήσωμεν, διότι δὲν ἔτεινε πάντοτε ἡ Ἑλλὰς ὦτα εὐήκοα εἰς τὰς Θεϊκὰς προσκλήσεις. Ἀλλὰ καὶ ἄς εὐχαριστήσωμεν τὸν Κύριον διότι ὑπάρχει ἀκόμη εἰς τὴν διάθεσίν μας ἐλάχιστον περιθώριον χρόνου (καὶ γε ἐν τῆ ἡμέρα σου ταύτη) τὸ ὁποῖον δυνάμεθα νὰ ἐκμεταλλευθῶμεν ἐντατικῶς, νὰ πολλαπλασιάσωμεν τὰς δυνάμεις μας διὰ νὰ σώσωμεν τὴν Ἑλλάδα μας, νὰ τὴν σώσωμεν διὰ τοῦ μόνου Σωτῆρος της, Τοῦ Χριστοῦ.
Ἀλλὰ πρὸς τοῦτο χρειάζονται ΓΕΝΝΑΙΟΙ ΜΑΧΗΤΑΙ. Ἡ μάχη ἡ ὁποῖα θὰ δοθῆ εἰς ὅλους τοῦς τομεῖς τῆς ζωῆς τοῦ Ἔθνους διὰ νὰ κερδηθῆ ἡ Ἑλλὰς ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ, θὰ εἶναι σκληρὰ καὶ ἐπίμονος. Τὰ δαιμόνια ποὺ 120 χρόνια ἐφώλιασαν εἰς τὸν τόπον τοῦτον δὲν εἶνε εὔκολον νὰ ἐκβληθοῦν. Διότι κυρίως ἐτράφησαν καὶ ἐγιγαντώθησαν ἐξ αἰτίας τῆς ἀδρανείας καὶ τῆς χλιαρότητος τῶν ὀργάνων τῆς Ἐκκλησίας, μιᾶς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἐγέννησε ἄλλοτε Μ. Βασιλείους καὶ Χρυσοστόμους.
Εἴθε ἀπʼ ἄκρου εἰς ἄκρου τῆς Ἑλλάδος νʼ ἀκουσθῆ ἰσχυρὰ ἡ ἐγερτήριος σάλπιγξ, ἡ ὁποία θὰ ἐγείρη ἐκ τοῦ ὕπνου τὰς κοιμωμένας συνηδείσεις, θὰ κινητοποιήση τοὺς πάντας καὶ τὰ πάντα διὰ τὴν ριζικὴν ἐπιστροφὴν τοῦ Ἔθνους πρὸς τὸν Χριστόν. Read more »

ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΛΑΟ, ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΘΕΟ, ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΚΑΙ Ο ΛΑΟΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΤΑΙ! ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΡΘΗ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΞΥΠΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Απρ 9th, 2016 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΦΙΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου (1979 ἀπόσπ. ὁμιλίας)

π. Αυγουστ

«…Ποῦ καταντήσαμε! Ποιοί φταῖνε [για τὴν κατάντια τῶν παιδιῶν καὶ τῶν νέων]; Φταίει ἡ μάνα, ὁ πατέρας, ὁ δάσκαλος, ὁ παπᾶς, ὁ δε­σπότης, φταῖμε ὅλοι οἱ μεγαλύτεροι, ποὺ δὲ δίνουμε καλὰ παραδείγματα στὰ παιδιά μας. Φταίει προπαντὸς τὸ κράτος, γιατὶ μποροῦσε πολλὰ νὰ κάνῃ, ὅπως γίνεται ἀλλοῦ. Ἐδῶ; Ἕ­να μασονικὸ – ἄθεο κράτος ἔχει ἀφήσει τὰ παι­διὰ νὰ διαφθαροῦν καὶ νὰ καταστραφοῦν. Στὰ ἑκατὸ παιδιὰ ζήτημα ἂν παρουσιαστῇ ἕνα ποὺ νὰ μένῃ ἔξω ἀπὸ τὴν ἐπήρεια τῶν δαιμονίων.

Ὁ μόνος, ἀδελφοί μου, ποὺ ἀγαπάει εἰλικρι­νὰ τὸ παι­δί, ὁ ἀληθινὸς φίλος του, εἶνε ὁ Χριστός. Ἐκεῖνος τὸ πῆρε στὴν ἀγκαλιά του καὶ τὸ εὐλόγησε. Ἐκεῖνος εἶπε ὅτι ὅποιος σκανδα­λίσῃ ἕνα μικρὸ παιδί, εἶνε προτιμότερο νὰ δέσῃ στὸ λαιμό του ἕνα λιθάρι καὶ νὰ πάῃ νὰ φουντάρῃ – νὰ πνιγῇ στὴ θάλασσα (βλ. Ματθ. 18,6). Ἔδωσε μεγάλη σημασία στὸ παιδί.
Χαιρόμεθα ὅταν βλέπουμε παιδιά. Εὐχό­μεθα ὁ Θεὸς νὰ προστατεύῃ τὴ νεολαία μας μὲ ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους. Καὶ παρακαλοῦ­με, νὰ φωτίσῃ τοὺς κρατοῦντας νὰ λάβουν αὐ­στηρὰ μέτρα γιὰ τὸ παιδὶ καὶ τὴν παιδεία.
Ἔχουμε καλὸ λαό, καλὴ πάστα. Ἀλλ᾽ αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν δυστυχῶς ―τὸ λέω μὲ παρ­ρησία― Θεὸ δὲν ἔχουν! Ψηφίζουν νόμους ποὺ διαλύουν τὴν οἰκογένεια κι ἀφήνουν τὰ παιδιὰ στὸ σκοτάδι. Καὶ ὁ λαός; Φαίνεται νὰ κοι­μᾶ­ται. Ἀλλὰ θά ᾽ρθῃ ὥρα ποὺ θὰ ξυπνήσῃ καὶ θὰ ζητήσῃ κυβερνήτας Χριστιανούς, νὰ πιστεύουν στὸ Εὐαγγέλιο. Τότε καὶ τὰ παιδιὰ θὰ προστα­τευθοῦν καὶ καλύτερες ἡμέρες θὰ δοῦμε.
Δὲν ἀνήκω σὲ κόμματα. Πενήντα χρόνια δου­λεύω στὸ ἔθνος. Δύο πράγματα ἀγαπῶ· τὴν Ἑλ­λάδα, καὶ παραπάνω ἀπ᾽ τὴν Ἑλλάδα τὸ Χριστό. Καὶ θέλω τὴν πατρίδα μου νὰ εἶνε ἄ­στρο φωτεινό, νὰ λάμπῃ, νὰ εἶνε ὑπόδειγμα, καὶ ὄ­χι σκύβαλο καὶ καταπάτημα τῶν ἐθνῶν…»

Η ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΡΔΙΑ Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΕΣΤΑΤΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 30th, 2016 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Η θρησκευτικότητα των πρώτων χριστιανών

ομοφυλ.

Η Χριστιανικὴ Πίστη εξύψωσε σε άφθαστα ύψη τη θρησκευτικότητα του ανθρώπου. Διότι δίδαξε ότι τα είδωλα των εθνών δαιμόνια· ότι ένας ο αληθινός Θεός, ο εν Τριάδι Θεός· ότι ο Πατήρ δι’ Υιού εν Πνεύματι Αγίω δημιουργεί τα πάντα· ότι ο Θεός «οὐρανοῦ καὶ γῆς Κύριος ὑπάρχων οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ, οὐδἒ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος» (Πράξ. 17, 24 – 25)· ότι «πνεῦμα ὁ Θεός, καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ιωάν. 4, 24)· ότι η καθαρή καρδιά είναι ο λαμπρότερος ναός, μέσα στον οποίοι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί· ότι ο Θεός ζητεί «θυσίαν ζῶσαν, ἁγίαν, εὐάρστον τῷ Θεῷ, τὴν λογικὴν λατρείαν» (Ρωμ. 12, 1).
Αλλά ενώ αυτά διδάσκει η Θρησκεία του Χριστού, ας μη νομίσει κανείς ότι αυτή καταργεί τα εξωτερικά, τα ορατά, τα αισθητά σημεία της λατρείας. Όχι! Γιατί, εφόσον ο άνθρωπος αποτελείται και από ύλη και ζει μέσα στον αισθητό κόσμο, αισθάνεται εκ φύσεως την ανάγκη να εξωτερικεύσει την ενδόμυχη πίστη του και με λέξεις και με ύμνους και με κινήσεις και με εικόνες και με χρήση ιερών σκευών και αμφίων και με τύπους και με ναούς και με τελετές και εορτές και πανηγύρεις. Ο ίδιος ο Κύριος έδωσε το παράδειγμα. Επειδή συμμετείχε στις λατρευτικές εκδηλώσεις του Ισραηλιτικού λαού· ίδρυσε νέες τελετές· όρισε νέο ιερατείο· και στο υπερώο τέλεσε το υπερφυέστατο μυστήριο. Πόσες φορές κατά την επίγεια ζωή του δεν επισκέφτηκε το ναό του Ισραήλ! Αλλά και οι Απόστολοι και οι πρώτοι χριστιανοί, ακολουθώντας το παράδειγμα του Κυρίου, τελούσαν τα της λατρείας τους κατ’ αρχάς σε κάποια στοά του Ιουδαϊκού ναού, κατόπιν όμως λόγω του διωγμού εκ μέρους των Ιουδαίων, ευτρέπιζαν ιδιαίτερο τόπο μέσα σε χριστιανικά σπίτια και εκεί συνάζονταν και λάτρευαν το Θεό. Αυτές ήταν οι κατ’ οίκον Εκκλησίες. Στον καιρό μάλιστα των φοβερών διωγμών, τους οποίους ήγειραν οι αυτοκράτορες της Ρώμης, οι χριστιανοί για τις λατρευτικές τους ανάγκες αναγκάστηκαν να καταφύγουν στα σπήλαια, στις οπές της γης και τις κατακόμβες. Αλλά συχνά και τα κελία των φυλακών, στα οποία ήταν εγκλεισμένοι οι μελλοθάνατοι για την πίστη του Χριστού, μεταβάλλονταν σε εκκλησίες. Τα στήθη των μαρτύρων γίνονταν Αγία Τράπεζα, όπου ετελείτο το μυστήριο της θείας Ευχαριστίες, για να κοινωνήσουν αυτοί που θα γίνονταν μάρτυρες μετά από λίγο… Είδε ποτέ ο ουρανός συγκινητικότερη τέλεση θείας Λειτουργίας;

 

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΟΤΑΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΓΕΜΙΣΕΙ ΑΠΟ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 15th, 2016 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

«Αν ὅλη η πόλις ή το χωριό σου, αρνηθούν το Χριστό,

σὺ πίστευε στὸ Θεό καὶ ἕνας νὰ μείνεις θὰ νικήσεις

Kατασκην. π. Αυγουστ...

«…Στα χρόνια αυτά που ζοῦμε, αδέρφια μου, «στώμεν καλώς»! Μέσα στη γενεά μας αυτή, γενεά Σοδόμων και Γομόρρας, γενεά απίστων και διεφθαρμένων ανθρώπων, γενεά πονηρά και διεστραμμένη απ᾿ άκρου εις άκρο, «στώμεν καλώς»! Σάν στρατιώτης που κρατάει τη σημαία του Χριστού, ας σταθούμε καλώς! Κι αν ακόμα μείνεις ένας, αδελφέ μου, μην απογοητευθείς. Κι αν ακόμα όλη η πόλις ή το χωριό σου, αρνηθούν το Χριστό, συ μην τον αρνηθείς. Κι αν ακόμη πάνω στο κάθε σπίτι υψωθεί η παντιέρα του διαβόλου, στο δικό σου το σπίτι να μην υψωθεί. Ένας να μείνεις, πίστευε στο Θεό! Γιατί μπορεί να είναι ψέματα τα άστρα, ψέματα ο ήλιος, ψέματα ο κόσμος, ψέματα και οι βασιλιάδες, ψέματα τα παλάτια, όλα να είναι ψέματα· ένα δεν είναι ψέμα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός· όν, παίδες, υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Αμήν».

† επίσκοπος Αυγουστίνος

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 30.1.2016 (pdf)

www.fotgrammi.gr
Τὴν 30.1.2016 ἡμέρα Σάββατο, Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πρὸς τιμὴ καὶ τῆς σπουδαζούσης νεολαίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας συλλειτουργοῦμε καὶ προσευχόμεθα γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἐνημερώνουμε γιὰ τὴν πορεία τῆς ὅλης προσπάθειας.
Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἰθύνοντες πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ καταργήσουν ἀκόμη καὶ τὰ πρότυπα – τοὺς 3 φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος καὶ νὰ προβάλωνται ὡς πρότυπα οἱ «φελλοί», οἱ «παλλακίδες», οἱ ἀνώμαλοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ «ἀετονύχηδες», ἐν τούτους ἐμεῖς ἐπιβάλλεται διὰ τοῦ παραδείγματος νὰ διδάσκουμε καὶ νὰ παρουσιάζουμε ὡς πρότυπα προσωπικότητες μὲ ἀκέραιο χαρακτῆρα, μὲ ἦθος, μὲ εὐσυνειδησία, μὲ εὐπρέπεια καὶ εὐποιΐα καὶ νὰ τὰ ἔχουν οἱ νέοι μας ὡς πυξίδα στὴν ζωή τους. Read more »

Η ΤΡΕΛΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ – ΦΘONΩ ΔIABOΛOΥ ΕΙΣHΛΘEΝ H AMAPTIA ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ (Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 3rd, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΦΘΟΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΝ ΕΞΟΝΤΩΝΕΙ

ΦΘONΩ ΔIABOΛOΥ ΕΙΣHΛΘEΝ H AMAPTIA ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Συμβουλές σὲ στελέχη τῆς Κατασκηνώσεως στὶς 29.6.1987

καρναβάλι

Συστενάζει ἡ γῆ. Ὁ δὲ μέγας Βασίλειος διατυπώνει μία περίεργη θεωρεία· Ὅτι ὁ σατανᾶς ἔβλεπε ὅλη τὴν δημιουργία, τὰ μεγάλα, τὰ τεράστια ἔργα ποὺ ἔκανε ὁ Θεός καὶ μετὰ εἶδε τὸν ἄνθρωπο καὶ χαχάνισε, δὲν τὸ λέει ἔτσι ὁ Μέγας Βασίλειος.
Εἶδε ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐξ ἐπόψεως ὕλης σωματικῆς ὑστερεῖ πολύ. Ὑστερεῖ τοῦ ἐλέφαντος, ὑστερεῖ τῶν μεγάλων ζώων, ὑστερεῖ τοῦ βοός, τῆς ἀγελάδος, ὑστερεῖ ἀκόμα περισσότερον τῶν δημιουργημάτων τῆς φύσεως. Εἶνε μία μικρὰ φοῦχτα ὕλη. Δὲν τὸ φανταζόταν ὅτι αὐτὸ τὸ μικρὸν δημιούργημα κατ᾿ ὅψιν, θὰ ἦταν ὁ βασιλεὺς τῆς φύσεως καὶ κυρίαρχος τοῦ σύμπαντος. Τότε τὸν ἐφθόνησε· Πῶς ὁ ἄνθρωπος νὰ ἔχει μία τόσο μεγάλη ἐξουσία! «Φθὀνο διαβόλο εἰσῆλθε ἡ ἁμαρτία στὸν κόσμο». Ἀλλὰ εἴμεθα ἀχάριστοί καὶ δὲν εὐγνωμονοῦμε τὸν Θεό γιὰ τὴν ἀγάπη του.
Ἐγὼ τὸ εἶδα αὐτὸ τὸ θέμα· Τὴν παλιὰ τὴν ἐποχὴ ἔβλεπα γέροντες σεβάσμιους, ποὺ πολλοὶ ἀπ᾽ αὐτοὺς ἦταν παιδιὰ ἡρώων τοῦ 21, ἀγαποῦσαν τὸν Θεό καὶ εἶχαν τόσο εὐλάβεια ὥστε πίναν ἕνα ποτήρι νερὸ καὶ κάναν τὸ σταυρό τους καὶ δοξάζαν τὸν Θεό.
Ὁ π. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος ἀπὸ τὴν Πάτρα ἐπίστευε πολύ στὸ Θεό καὶ εἶχε ἰδέα ἀπὸ τὸν φθόνο τοῦ διαβόλου. Δίπλα στὴν ἀσκητική του καὶ ἀπέριτο κλίνη εἶχε ἕνα κανάτι νερό. Δίψασε τὴν νύκτα καὶ προτοῦ νὰ ξαπλώσῃ τὸ χέρι του γιὰ νὰ πιάσῃ τὸ κανάτι τὸ σταύρωσε. Ἔκανε ἕνα μπάμ καὶ ἔσκασε τὸ κανάτι. Καὶ λέει ὁ π. Γερβάσιος· τὸ κενό ποὺ ὑπῆρχε μέσα στὸ κανάτι, ὑπῆρχε ὁ σατανᾶς. Εἰσέρχετε καὶ περιμένει, γιὰ νὰ μᾶς ἐξοντώσῃ
Ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα τύπος ἔγιναν ὅλα καὶ δὲν ὑπάρχει εὐλάβεια.

  • Ἀποροῦμε πῶς ἡ κοινωνία ἀγρίεψε τόσο πολύ; Πῶς οἱ χριστιανοὶ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὸν Θεό; Πῶς οἱ κληρικοὶ οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ πατριάρχαι γίνονται χειρότεροι ἀπὸ τοὺς λαϊκους καὶ μασωνίζουν καὶ οικουμενίζουν ἀδιάντροπα; Μᾶς εἶπε ὁ Χριστὸς τὸν λόγο, διαβᾶστε κατὰ Λουκᾶ 11, 24-26.
    «῞Οταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει· ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον· καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων»

Πῶς θὰ ζωντανέψουμε πάλι τὴν πίστη μας καὶ θὰ γίνομαι συνειδητοὶ χριστιανοί; Χρειάζεται πνευματικὸς ἀγων.

Η ΤΡΕΛΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ

ΦΡΙΚΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΜΠΑΤΑΚΛΑΝ

TIMΩΡΟΥΝ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΔΕΙΞΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

ΟΛΗ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΠΑΤΑΚΛΑΝ

Του Γιώργου Θεοχάρη

ΜΠΑΤΑΚΛΑ Σατανικα συμβολα

Σε μία απίστευτη πράξη που δείχνει το μέγεθος της εκκοσμίκευσης της Καθολικής Εκκλησίας προέβη ο Καρδινάλιος της Λυών, καθαιρώντας τον μοναδικό ιερέα της Γαλλίας που τόλμησε να πει πικρές αλήθειες σχετικά με την τρομοκρατική ενέργεια που στοίχισε την ζωή 90 ανθρώπων στο θέατρο Μπατακλάν.

Ο [καθολικός] ιερέας Hervé Benoît δημοσίευσε στις 20 Νοεμβρίου του 2015 ένα συγκλονιστικό άρθρο στην καθολική εφημερίδα Riposte catholique, με τίτλο «Οι αετοί (χωρίς φτερά) αγαπούν το διάβολο», το οποίο προκάλεσε μεγάλο σάλο στο γαλλικό κοινό και τελικά οδήγησε στην καθαίρεση και απομάκρυνσή του σε μοναστήρι.
Στην πραγματικότητα όμως η Καθολική Εκκλησία απέδειξε ότι, προκειμένου να αρέσει στους ανθρώπους, είναι έτοιμη να υπερασπιστεί ακόμη και τον διάβολο εις βάρος των ίδιων των κληρικών της!
Ποιες είναι όμως οι αλήθειες τις οποίες τόλμησε να ξεστομίσει δημόσια ο καταδιωκόμενος κληρικός;
Γράφει στο άρθρο του, «ποια είναι τα σημάδια των καιρών; Δεν είναι τα σώματα που είχαν συσσωρευτεί, ματωμένα στους δρόμους, οι κραυγές των τραυματιών. Όχι, εικόνες υποκείμενες, στο παρασκήνιο, όχι τόσο ισχυρές ώστε να τυφλώσουν.

Τι είδαμε; Read more »

ΤΡΙΚΥΜΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ – «Ανω σχωμεν τας καρδιας» (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 23rd, 2015 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

TPIKYMIA ΠAΘΩN

ΠΑΘΗ ΑΜ.

«Kαμμία λίμνη, καμμία θάλασσα, κανείς ωκεανός δεν ταράσσεται τόσο βαθιά, όσο η ανθρωπίνη καρδία. ΄Aγρια κύματα μαινομένης θαλάσσης, κύματα φιληδονίας, φιλοδοξίας, φιλαργυρίας, μίσους, θυμού και εκδικήσεως, μοχθηρίας και φθόνου, αγνωμοσύνης, αχαριστίας, απιστίας και βλασφημίας και κάθε άλλης κακίας εγείρονται εν τη ανθρωπίνη καρδία και το πλοιάριόν μας κλυδωνίζεται εν μέσω πρωτοφανούς τρικυμίας, η οποία καταποντίζει υπάρξεις και γεμίζει ηθικών ναυαγίων τὴν κοινωνία. Ποιός τώρα θα πεί εις την μαινομένην θάλασσα των παθών το «Σιώπα, πεφίμωσο»; Mόνον ο Θεάνθρωπος Kύριος. Aυτού και μόνον η φωνή, μυστικώς ακουομένη εις τα βάθη της πιστευούσης καρδίας, είναι ικανή να κοπάσειτους ανέμους και να γαληνεύσει την θάλασαν, να τιθασεύσει και να φιμώσει τα ωρυόμενα θηρία των παθών».

+ EΠIΣKOΠOΣ π. AYΓOYΣTINOΣ KANTIΩTHΣ
(Bιβλίο «Aκολούθει μοι», σελ.111).

4219881ΚΤΗΝΟΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

  Πατρίδα μας δὲν εἶναι ἐδῶ ἡ γῆ,«ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας»

«Μοιάζουμε μὲ τοὺς χοίρους, ποὺ ἔχουν τὸ ῥύγχος καὶ τὰ μάτια συνεχῶς κάτω, στὴ λάσπη, καὶ ποτέ δὲν ὑψώνουν τὸ βλέμμα ἐπάνω παρὰ μόνο μιὰ φορά. Πότε; Ὅταν τοὺς πᾶνε στὸ σφαγεῖο καὶ τοὺς ἀναποδογυρίζουν γιὰ νὰ μπῇ τὸ μαχαίρι στὸ λαιμό· τότε γιὰ πρώτη φορὰ τὰ μάτια τους ἀντικρύζουν οὐρανό. Ἔτσι κ᾿ ἐμεῖς. Λησμονοῦμε ποιά εἶνε ἡ πατρίδα μας κι ὅτι ἐδῶ στὴ γῆ εἴμεθα πρόσκαιροι καὶ παρεπίδημοι· καὶ μόνο ὅταν πλέον ἔρθῃ ἡ μάχαιρα τοῦ ἀρχαγγέλου, τὴν τελευταία στιγμή, βλέπουμε ἔκπληκτοι ποιός ἦταν ὁ προορισμός μας. Μὰ τότε εἶνε ἀργά.
Ἄνθρωπος εἶνε αὐτὸς ποὺ βλέπει πρὸς τὰ ἄνω, αὐτὸς ποὺ σκέπτεται τὸ Θεό, αὐτὸς ποὺ ἀγαπᾷ τὸν πλησίον, αὐτὸς ποὺ ἔχει εὐγενῆ αἰσθήματα· πίστι, ἐλπίδα, εὐσυνειδησία, στοργή, δικαιοσύνη, πατριωτισμό, αὐτοθυσία… Ὤ τί ὡραῖο πρᾶγμα εἶνε ὁ ἄνθρωπος, ὅταν εἶνε πράγματι ἄνθρωπος! ἔλεγαν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας. Τώρα ὅμως κατήντησε σὰν τὰ κτήνη καὶ χειρότερα, ἀφοῦ τὰ πάθη του τὸν ἀποκτηνώνουν, ὅπως λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος.
Καὶ ὄχι μόνο κτῆνος κατήντησε ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ καὶ θηρίο, τὸ ἀγριώτερο θηρίο. Μὴ φοβηθῆτε τὰ λιοντάρια καὶ τὶς τίγρεις. Ἕνα θηρίο πόσους μπορεῖ νὰ φάῃ; 100; 200; παραπάνω ὄχι. Ἐνῷ ὁ ἄνθρωπος, μὲ τὸ μυαλὸ ποὺ τοῦ ᾿δωσε ὁ Θεός, ἀντὶ νὰ γίνῃ ἄγγελος, γίνεται ἐπιστημονικὸ θηρίο.

Read more »

ΜYΣTHPIΩΔHΣ EΛΞH – ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΕ ΚΑΙ ΑΣ ΣΕΙΕΤΑΙ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 22nd, 2015 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΜYΣTHPIΩΔHΣ EΛΞH

ΙΕΡΟΚ.π. Αυγουστ.

Ω! H πίστη στο Xριστό είναι η μυστηριώδης έλξης, με την οποία ελκύεται η ψυχή από τον Xριστό, και από την στιγμή της έλξεως εκείνης εισέρχεται εις την θείαν τροχιά και γίνεται δορυφόρος αυτού, κέντρον της ζωής της έχει τον Kύριο.

EΠIΣKOΠOΣ π. AYΓOYΣTINOΣ KANTIΩTHΣ
(Bιβλίο «Aκολούθει μοι», σελ.128)

ΜΗ ΦΟΒΕΙΣΘΕ ΚΑΙ ΑΣ ΣΕΙΕΤΑΙ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Ώ πισταί ψυχαί! Oσοιδήποτε και εάν είναι οι σεισμοί που σείουν την οικουμένην, οσαδήποτε και εάν είναι τα ερείπια, τα οποία συσσωρεύουν καθημερινώς η απιστία και η διαφθορά του αιώνος μας, σεις μη κλονισθείτε. Έχετε βράχον, επί του οποίου μπορείτε να σταθείτε. Έχετε άγκυρα, εκ της οποίας δύνασθε να εξαρτηθείτε. Έχετε φως, δια να περιπατείτε εν αυτώ. Έχετε Ήλιον, ο οποίος ανέτειλεν εκ του τάφου. Έχετε Iησούν Eσταυρωμένον και Aναστάντα εκ νεκρών. Tι δειλιάζετε; Tι φοβείσθε; Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν Aυτώ, Xριστώ τω Nικητή του θανάτου, τω Nεκρεγέρτη, τω Nικοποιώ, τω Bασιλεί των αιώνων.

+ EΠIΣKOΠOΣ π. AYΓOYΣTINOΣ KANTIΩTHΣ
(Bιβλίο «Aκολούθει μοι», σελ.326)