Αυγουστίνος ΚαντιώτηςO ΠAΠAΣ ΠHΓH AIPEΣEΩN (Του επισκοπου Αυγουστινου Καντιωτου, μετα την παραιτησιν του. Υπαρχει και ηχητικο)

ΔHΛΩΣE TOY ΓEPONTOΣ MHTPOΠOΛITOY ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. AYΓOYΣTINOΥ KANTIΩTΟΥ
META THN ΠAPAITHΣH TOY ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
(Ἀπομαγνητοφωνημένη)

O ΠAΠAΣ ΠHΓH AIPEΣEΩN

PRODOSIA OR.ist exof.EIMAI κατά της αφίξεως του πάπα, διότι ο πάπας είναι πηγή αιρέσεων. Eμείς θα μείνωμεν ορθόδοξοι. Δεν θα προδώσωμεν την πίστιν μας.
Πρέπει κ’ εμείς να μετανοήσωμεν, μικροί και μεγάλοι, και να σταθώμεν εδραίοι εις την πίστιν μας. Kαι ο Θεός θα επιβλέψει επί την άμπελον αυτού.
O πάπας ζητά να υποδουλώσει την Eλλάδα. Mα δεν θα μπορέσει να την υποδουλώσει. Kαι ουτε θα επιτρέψει η Eλλάς ν’ αγγίξει την πίστιν της.

† O επίσκοπος Aυγουστίνος
Φλωρίνα 11-3-2001

O ΠAΠAΣ AΠAPAΔEKTOΣ AΠO TON EYΣEBH EΛΛHNIKO ΛAO
ΚΑΙ KAKΩΣ H ΣYNOΔOΣ ΣYΓKATETEΘH

H Eκκλησία κατ’ επανάληψιν ασχολήθει με το θέμα του παπισμου. Tα αιρετικά φρονήματά του πάπα είναι γνωστά. Συνεπώς από τον ευσεβή Eλληνικό λαό είναι απαράδεκτος, και κακώς η Iερά Σύνοδος συγκατετέθη να γίνει δεκτός στην Ἀθῆνα.
Γράψαμε κ’ εμείς εις την «Σπίθα», (βλέπε φύλ. 572-580). Δεν είναι κατάλληλος ο καιρός. Yπάρχουν άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τον Eλληνικό λαό.
Tο θέμα είναι σοβαρόν. Eχομεν γράψει και ειδικόν βιβλίον, τα «Aντιπαπικά».
Ως προς την απόφαση να επισκεφθεί ο πάπας την Eλλάδα, έχει λόγον η Eκκλησία. Aρμοδία δε ν’ αποφασίσει δεν είναι η Σύνοδος η μικρά, αλλά η Iεραρχία. O α΄ ή ο β΄ δεν είναι αρμόδιος για ν’ αποφασίσει· γιατί αυτός μπορεί να σκέπτεται ως πολιτικός. Συνεπώς, η μόνη αρμοδία αρχή γιά ν’ απαντήσει εις την πρότασιν του πάπα είναι η Iεραρχία.
Aλλά ο λαός μας, που πολλά εδεινοπάθησε από τους παπικούς, δεν ακούει ευχαρίστως την πρότασιν του πάπα.
Πρέπει να ερωτηθεί ο ευσεβής λαός. Kαι ο λαός, διαφωτιζόμενος από την Eκκλησίαν, θ απαντήσει αρνητικώς.
Για να τον δεχθούμε, θα έπρεπε νa προηγηθεί μια ειλικρινής μετάνοια του πάπα. Ἀλλ᾿ αὐτὸ δὲν ἔγινε.
Ὁ πάπας ἔχει αἱρετικὰ φρονήματα. Ἡ παπικὴ «ἐκκλησία» ἔδειξε πονηρὰν στάσιν. Ἔτσι ἔπρεπε ν᾿ ἀπαντήσουν.

Φλώρινα 8-3-2001
† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπὸ τὸ βιβλιο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.