Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for the ‘ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.’ Category

π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιούν 25th, 2018 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

π. Αυγ. - π. Ιερ.π. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ: «Εσείς στην Ελλάδα δεν έχετε καμμία ανάγκη. Έχετε έναν επίσκοπο τον Αυγουστίνο Καντιώτη που δείχνει τον σωστό δρόμο τον οποιο πρέπει να βαδίσετε. Θα θέλαμε και εμείς στην Σερβία να έχουμε ένα τέτοιο επίσκοπο».

Αυτό ισχύει και για μας τοὺς Ρουμάνους. Θα θέλαμε και εμείς στην Ρουμανία να έχουμε τέτοιο επίσκοπο, που να μιλάει ξεκάθαρα για τα μεγαλεία της Πίστεως (Ρουμάνος ἱερέας).

ΣTO ΠΛEYPO TOY KANTIΩTH O ΠIΣTOΣ ΛAOΣ (Δημοσιευμα εφημεριδος «Mεσημβριανης» 25/4/88)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 29th, 2018 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ., ΔΗΜΟΣΙΕΥΜ. ΕΦΗΜ., ΔΙΩΓΜΟΙ

(Kαθημερινή ἐφημερίδα «Mεσημβριανή» 25/4/88)

ΣTO ΠΛEYPO TOY KANTIΩTH O ΠIΣTOΣ ΛAOΣGRHGOREITE π. Αυγουστ. Καντιωτης

Ηλεκτρισμένη ἀτμόσφαιρα σέ λάο καί κλῆρο ἔχει δημιουργήσει τό θεμα παραπομπής τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστίνου σέ ἐκκλησιαστικό δικαστήριο καί θέσης του σέ διαθεσιμότητα, πού τέθηκε στή συνεδρία τῆς 21ης Απριλίου στή Διαρκή Ἱερά Σύνοδο.

Ὁ Σεβ. Φλωρίνης θεωρήθηκε ἀπό τή ΔΙΣ ὡς κύριος ὑποκινητής τῆς άνταρσίας τῶν Μονῶν (σ.σ. ἐλάχιστα μοναστήρια ἔχουν συγκαταθέσει μέχρι τώρα στήν παραχώρηση τῆς περιουσίας τούς) πού μέ τή στάση τούς μέχρι τώρα ἔχουν καταστήσει οὐσιαστικά τό Προσύμφωνο Ἐκκλησίας-Πολιτείας ἀνενεργό. Ὁ Σεβ. Φλωρίνης κατηγορήθηκε ἐπίσης γιά τήν ἀρθρογραφία του σέ ἐκκλησιαστικα ἔντυπα, μέ τήν ὁποῖα “τορπίλιζε” τό Προσύμφωνο καί τήν ἐφαρμογή τῶν ὅρων του ἀπό τά μοναστήρια καί ζητοῦσε ἄμεση σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας ὡς μόνο ἀρμόδιας γιά νά ἀποφασίση ἐπί τοῦ θεμελιώδους γιά τά δίκαια τῆς Ἐκκλησίας θέματος.

Ὅπως τόνιζαν χθές ἔγκυροι ἐκκλησιαστικοί παράγοντες “ἡ προσπάθεια αὐτή νά βγῆ ἀπό τή μέση ὁ Σεβ. Αὐγουστῖνος θά ἀποτύχη παταγωδώς ἀν ἐπιχειρηθεῖ ἀπό “κάποιους” νά πραγματοποιηθῆ. Κί αὐτό γιατί ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ συμπαραστέκεται μέ ὅλες του τίς δυνάμεις στό γηραιότερο ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἔχει ἀποδείξει πολλάκις στό παρελθόν ὅτι εἶναι σως ἕνας ἀπό τούς ἐλάχιστους πού μάχονται, παρά τίς ὁποιεσδήποτε συνέπειες, γιά τά δίκαια καί τήν ἐλευθερία τῆς Ἐκκλησίας. Πέντε φορές ἔχει διωχθεῖ στό παρελθόν ὁ εὐθαρσής αὐτός ἱεράρχης. ἀλλά ὁ λαός ἐμπόδισε καί καταδίκασε τούς διώκτες του καί τόν στήριξε μέ ὅλες του τίς δυνάμεις”.

H ΦΩNH TOY KANTIΩTH ΔEN EΣIΓHΣEN OYTE ΠPO TΩN EKTEΛEΣTΩN THΣ OΠΛA. ΔEN ΘA MΠΟΡΕΣΗ ΣYNEΠΩΣ KAI H ΨEYΔEΠIΓPAΦOΣ ΔHMOKΡATIA TΩN ENAPETΩN NA THN ΦIMΩΣH

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 27th, 2018 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ., ΔΙΩΓΜΟΙ

KYPIAKH 4/4/65

H ΦΩNH TOY KANTIΩTH ΔEN EΣIΓHΣEN OYTE ΠPO TΩN EKTEΛEΣTΩN THΣ OΠΛA

ΔEN ΘA ΔYNHΘH ΣYNEΠΩΣ KAI H ΨEYΔEΠIΓPAΦOΣ ΔHMOKΡATIA TΩN ENAPETΩN NA THN ΦIMΩΣH

Ὑπό τοῦ βουλευτοῦ Κοζάνης κ. Παύλου Χ. Τσακιρίδη, ἀπεστάλη τό κάτωθι τηλεγράφημα πρός τόν πρόεδρον τῆς Βουλῆς καί τόν ὑπουργόν Παιδείας.

συσσιτια π. Αυγ.ιστ«Παρακαλῶ ὅπως πληροφορηθῆ ἡ Βουλὴ καί δι᾿αὐτῆς ὁ Ἑλληνικός λαός τούς πραγματικούς λόγους διά τούς ὁποίους ἐπεβλήθη ἡ σιωπή εἰς τήν φωνήν τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμανδρίτου Αὐγουστίνου Καντιώτου. Εἰς τήν ἰδιαίτεραν μου ἐκλογικήν περιφέρειαν τό γεγονός αὐτό ἐνεποἰησε ζωηροτάτην ἐντύπωσιν καί προεκάλεσεν ἀπογοήτευσιν ὄχι μόνον εἰς τούς πολυαρίθμους φίλους του, ἀλλά εἰς ὁλόκληρον τήν ἰδιαίτερως πληγεῖσαν περιοχήν ἀπό τό ΕΑΜ-ΕΛΛΑΣ.
ΟΤΑΝ ἡ λαῖλαψ τοῦ κομμουνισμοῦ κατέσφαξε τούς ἀντιφρονοῦντας…. ΟΤΑΝ διά τήν ἐλαχίστην ἀφορμήν κατέκαιεν ὁλόκληρα χωριά, ἀπηγχονίζοντο ὑπέργηροι ἱερεῖς μή ἐπιτρέπων οὔτε τόν ἐνταφιασμόν των πρός παραδειγματισμόν τοῦ λαοῦ, ἐπιβάλοντας τήν πλέον ἀπαίσιαν τρομοκρατίαν….
ΟΤΑΝ ὁ λαός διετάσσετο νά ὑποδεχθῆ σύσσωμος τόν “τροπαιοῦχον” ἐρυθρόν δεσπότην….
ΟΤΑΝ κατά χιλιάδες ἐνεκλείοντο εἰς τάς φυλακάς οἱ “ἐχθροί τοῦ λαοῦ” καί οἱ “ἐθνοπροδόται”, (λέξεις καί συνθήματα πού ἐξετοξεύθησαν καί έναντίον σας προσωπικῶς). ΤΟΤΕ, ἡ μόνη φωνή καί παρηγοριά ἧτο ἡ τοῦ πατρός Αὐγουστίνου Καντιώτου. Ἐνθυμεῖται ὁ λαός τῆς Κοζάνης τό κήρυγμα τοῦ γενναίου Λευίτου εἰς τήν ἐκκλησίαν τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου Κοζάνης (*).
Ἐνθυμοῦνται οἱ ἔγκλειστοι τῶν φυλακῶν (**) τήν ἀνάλυσιν τῆς λέξεως ἐθνοπροδότης. Παρόντος εἰς τήν πρώτην περίπτωσιν αὐτοῦ τούτου τοῦ Ἰωακείμ τοῦ κόκκινου δεσπότου, καί εἰς τήν δευτέραν παρόντων ἀξιωματούχων τῆς Ο.Π.Λ.Α., τῶν εἰδικῶν ὁμάδων ἐκτελεστῶν, φωνή μή σιγήσασα τότε ὑπό τάς τότε συνθήκας, καλεῖται σήμερον ὑπό τῆς θριαμβευσάσης δημοκρατίας νά σιωπήση! Καί διερωτώμεθα: Τί συμβαίνει; Τί κρύπτεται ὄπισθεν τῆς τοιαύτης ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου;
  Είς τά προσκήνια ἀκούεται τό ὄνομα τοῦ κ. Παπανούτσου, χαρακτηριζομένου ὑπό συναδέλφων μου ἐν τῆ Βουλῆ ὡς στρατολόγου τοῦ ΕΛΑΣ. Πρέπει νά τό πιστεύσωμεν; Τότε; εἰς ἥν περίπτωσιν τό πιστεύσομεν, ἀγόμεθα εἰς τό βέβαιον συμπέρασμα ὅτι δέν δύναται νά τόν ἀντιμετωπίση δι᾿ἐπιχειρημάτων ἤ γεγονότων καί ἐπιβάλλει τήν βίαν, τότε ὀφείλομεν νά πιστεύσωμεν ὅτι ἔχει δίκαιον ὁ πατήρ Αὐγουστῖνος εἰς τό ᾿ναντιον του κήρυγμα καί διώκεται ἀναπάντητος.
Τοῦτο σημαίνει δημοκρατίαν; Ἡ ὀρθόδοξος ἐκκλησία διωχθεῖσα ἐπί αἰῶνες καί ὑπό τάς δυσμενεστέρας τῶν συνθηκῶν ἐπεξήγησε, διέλαμψε καί κατηύγασε τήν Οἰκουμένην, διότι εἶχεν εἰς τούς κόλπους της ἔνθερμους κήρυκας ὡς ὁ πατήρ Αύγουστῖνος Καντιώτης καί θά λάμψη καί πάλιν τό φῶς καί ἡ ἀλήθεια».

Σημαντικές ἐξηγήσεις στο τηλεγράφημα τοῦ ἀειμνίστου βουλευτή

 • (*) Aναφέρετε στὸ κήρυγμα που ἔκανε ὁ π. Αὐγουστῖνος παρουσία τοῦ δεσπότη της Κοζάνης Ἰωακείμ, στον κατάμεστο ναὸ τοῦ Ἁγίου Κωσταντίνου, παρουσία ἀνταρτῶν, ὅταν ἐπέστρεψε ἀπὸ τὸ βουνό και ἀνέλαβε τὰ καθήκοντά του. Μεταξύ τῶν ἄλλων ποὺ εἶπε, ἦταν καὶ αὐτό: «Ἂν ἕνας παπᾶς ἤ δεσπότης θέλει νὰ πολιτευτῆ νὰ βγάλη τὰ ράσα καὶ νὰ φορέση παντελόνια. Ὁ δεσπότης που τὸν ἀγαποῦσε, γιὰ νὰ τὸν φυλάξη ἀπὸ τοὺς δικούς του ὅταν κατέβηκε ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τὸν ἀγκάλιασε καὶ τὸν φίλησε καὶ τοῦ εἶπε στὸ αὐτί. Νὰ περάσης από την Μητρόπολη.
 • Ὅταν πῆγε στην Μητρόπολη, τοῦ εἶπε: Τί ἔκανες βρε Αὐγουστῖνε, τί ἦταν αὐτὰ που εἶπες, δὲν εἶδες ὅτι ἦταν ἑτοιμοι να σε ἀρπάξουν καὶ νὰ σε κάνουν κακό. Για νὰ τους ἀφοπλίσω σε ἀγκάλιασα και σε φίλησα.

Read more »

Η ΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΦΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΑΝΑΒΛΗΘΗ, ΕΝΩ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΝΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ. ΘEPMH YΠOΔOXH TOY AYΓOYΣTINOY AΠO ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ TOY, KATA THN EΠIΣTPOΦH TOY AΠΟ THN AΘHNA ΣTH ΦΛΩPINA

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 24th, 2018 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ, ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

‘Εφημερίδα Mακεδονία 10/9/1980

ΘEPMH YΠOΔOXH TOY AYΓOYΣTINOY

AΠO OΠAΔOYΣ TOY KATA THN EΠIΣTPOΦH TOY AΠO THN AΘHNA ΣTH ΦΛΩPINA

Θερμη υποδοχη π. ΑΦΛΩPINA, 9- Θερμή ὐποδοχή ἐπιφυλάχτηκε στόν μηροπολίτη Φλωρίνης κ. Αὐγουστῖνο, μετά τήν ἐπιστροφή του ἀπό τήν Ἀθήνα, ὅπου εἶχε προσδιοριστεῖ γιά τίς 5 Σεπτεμβρίου, ὔστερα ἀπό ποινική δίωξη πού ἀσκήθηκε νά ὐπογράψει διαζύγιο ἀλυτρώτου πού ἐκδόθηκε τό διαζύγιο σύμφωνα μέ τόν νόμο 868/79.

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ δίκη ἀνεβλήθη γιά νά συζητηθεῖ προσφυγή πού άσκησε ὁ μητροπολίτης κατά τοῦ κλητηρίου θεσπίσματος, ἐνῶ ὁ εἰσαγγελέας τῆς ἔδρας πρότεινε νά ἐκδοθῆ ἀπαλλακτικό βούλευμα.

Στό χωριό Κέλη εἶχαν μεταβεί μέ κάθε είδους αὐτοκίνητα θερμοί ὀπαδοί του γιά νά προϋπαντήσουν τόν ποιμενάρχη τους. Ἀμέσως μετά τήν ἄφιξη τοῦ μητροπολίτη, ὁ κόσμος πού εἶχε συγκεντρωθεί στό χωριό Κέλη, ἔψαλε τήν φήμη τοῦ μητροπολίτη, ἐνώ ὀρισμένοι πρόσφεραν ἀνθοδέσμες.

ypodox. 1980Ὁ σεβασμιώτατος εὐχαρίτησε τούς συγκεντρωθέντες γιά τήν αὐθόρμητη ἐκδήλωση ἀγάπης καί συμπαραστάσεως πρός τό πρόσωπό του. Στή συνέχεια, σχηματίστηκε μεγάλη πομπή ἀπό αὐτοκίνητα, ἐνώ σέ ὅλη τή διαδρομή ἐνθουσιώδεις ὀπαδοί διαλαλούσαν μέ τά κλάξον τῶν αὐτοκινήτων καί ἀντίστοιχα συνθήματα τήν θριαμβευτική νίκη τοῦ πνευματικοῦ τους πατέρα. Ἡ πομπή τῶν αὐτοκινήτων κατέληξε στον μητροπολιτικό ναό, όπου εἶχαν συγκεντρωθεί πολλοί πιστοί μέ κάθε είδους αὐτοκίνητα καί παιδιά ἔραιναν τόν μητροπολίτη μέ λουλούδια, ἐνώ οἱ καμπάνες ἠχούσαν χαρμόσυνα.

Μέσα σέ ατμόσφαιρα βαθιάς συγκινήσεως, ἐψάλη δοξολογία, μετά τό τέλος τῆς ὀποίας ὁ σεβασμιώτατος εὐχαρίστησε τούς συγκεντρωθέντες γιά τήν θερμή συμπαράσταση στόν ἀγώνα του κατά τοὺ αὐτομάτου διαζυγίου. Ὁ κόσμος συγκινημένος ἀναφώνησε στό τέλος “ἄξιος” καί ἔψαλε τή φήμη τοῦ μητροπολίτη. Στή συνέχεια, ὁ μητροπολίτης δέχθηκε τόν κόσμο στό γραφεῖο του, ὄπου εὐχαρίστησε τό καθένα προσωπικά χωριστά γιά τήν άγάπη καί τό ἐνδιαφέρον πού ἔδειξε στή διάρκεια τῆς δοκιμασίας του.

ME AΠOΦAΣH TOY APEIOY ΠAΓOY OPIΣTΗKAN OI ΔIKAΣTIKEΣ APXEΣ ΓIA TIΣ ANAKPIΣEIΣ KATA TOY MHTPOΠOΛITH ΦΛΩPINHΣ AYΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 24th, 2018 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ, ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ., ΔΙΩΓΜΟΙ

 Παραθέτουμε ἀπόκομμα τῆς ἐφημερίδος «Μακεδονία» και φεϊγ βολαν τῆς νεολαίας Φλωρίνης που κυκλοφόρησε τότε στην πόλη

Maked. Autm. dikiME AΠOΦAΣH TOY APEIOY ΠAΓOY

OPIΣTΗKAN OI ΔIKAΣTIKEΣ APXEΣ ΓIA TIΣ ANAKPIΣEIΣ

KATA TOY MHTPOΠOΛITH ΦΛΩPINHΣ

Λόγω πιθανης διασαλεύσως τῆς τάξεως στὴ Θεσσαλονίκη, θὰ γίνει στὴν Ἀθήνα ἡ δίκη. – Ἡ μήνυση.

ΑΘΗΝΑ, 11- Δημοσιεύτηκε ἡ ἀπόφαση τοῦ ποινικοῦ τμήμτος τοῦ Ἀρείου Πάγου, μὲ τὴν ὁποία ὀρίζονται οἱ δικαστικὲς ἀρχὲς τοῦ πλημμελειοδικείου Ἀθηνών ἀρμόδιες γιὰ τὴ διεξαγωγὴ τῆς ἀνακρίσεως εἰς βάρος τοῦ μητροπολίτου τῆς Φλώρινας Αὐγουστίνου Καντιώτη γιά παράβαση καθήκοντος καί κατάχρηση ἐκκλησιαστικοῦ ἀξιώματος. Ἀρμόδιο δικαστήριο γιά τή δίκη τοῦ μητροπολίτη (ἀν τελικά παραπεμφθεῖ σὲ δίκη) θὰ εἶναι τὸ ἐφετεῖο Ἀθηνῶν.

Τὸ ποινικὸ τμῆμα τοῦ Ἀρείου Πάγου δέχθηκε τή πρόταση τοῦ ἀντιεισαγγελέα τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρfeib. Fl.ίου κ. Κ. Σταμάτη ὅτι ἐπιβάλλεται νά γίνει στήν Ἀθήνα ἡ ἀνάκριση, ἐπειδή σύμφωνα μέ τά στοιχεία πού ὑπάρχουν, εἶναι πολύ πιθανή ἡ διασάλευση τῆς δημόσιας τάξεως στή Φλώρινα ἤ στή Θεσσαλονίκη άπὀ φανατικούς ὁπαδούς τοῦ Φλωρίνης. Ὁ άντεισαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου τόνιζε ἐπίσης στήν πρόταση του ὅτι τήν πνευματική λύση τῶν γάμων πού λύθηκαν ἀμετάκλητα μέ δικαστική ἀπόφαση σέ ἐφαρνογή τοῦ νόμου “πέρι διαζυγίου λόγω μακριχρονίου διακοπῆς τῆς εγγάμου συμβιώσεως”, ἐπιβάλλει σέ ὅλους ἀνεξαιρέτως τούς μητροπολῖτες ὐποχρεωτικά, ἀκόμα καί ὁ καταστατικός χάρτης τῆς ἐκκλησίας τῆς Ἐλλάδος.

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἡ άνάκριση σέ βάρος τοῦ μητροπολίτη Φλωρίνης διεξάγετο ὕστερα ἀπό μήνυση ἰδιώτη, τοῦ ὁποίου λύθηκε ὁ γάμος σέ ἐφαρμογή τοῦ νέου νόμου, ἐπειδή ὁ Καντιώτης ἀρνήθηκε νά ὐπογράψει τό σχετικό διαζευκτήριο.

«ΕΤΟΙΜΑΣΑ ΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ», AΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗ (επι Καραμαλη), ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΟΥ EKTΟΞΕΥΕ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΦΑΝ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ (Ἐφημ. Νεα 23-3-1979) ΔΕΚΑ ΑΚΟΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΝ, ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ. Δυστυχως στα χρονια μας τετοιοι επισκοποι σπανιζουν. Η μασονια εμπασε απο τους φρακτες πολυ σαβουρα στην Εκκλησια

Δημοσίευμα: «ΤΑ ΝΕΑ», Παρασκευή 23 Μαρτίου 1979

«ΕΤΟΙΜΑΣΑ ΤΙΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΑΚΗ

GRHGOREITE π. Αυγουστ. ΚαντιωτηςΜιὰ δήλωση στὰ «Νέα» τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστίνου, κατὰ τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης κ. Σταμάτη καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ, δείχνει ὅτι δὲν θ᾽ἀργήσουν οἱ περιπέτειες ἀνάμεσα στὴν Πολιτεία καὶ στὴν Ἐκκλησία. Ὁ Αὐγουστῖνος ἀπαντῶντας μὲ τὴ γνωστὴ πιὰ σκληρὴ γλώσσα στὶς δηλώσεις τοῦ κ. Σταμάτη, λέει ξεκάθαρα, ἐκφράζοντας προφανῶς καὶ τὶς θέσεις τῶν ὑπολοίπων δέκα, ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ὑπογράψουν τὸ αὐτόματο) ὅτι εἶναι ἕτοιμος νὰ πάει φυλακὴ κι ὅτι πίσω ἀπ᾽᾽ὅλα αὐτά, παίζεται μιὰ συμπαιγνία γιὰ τὴν ἐκθρόνιση τῶν δέκα μητροπολιτῶν (ἀνάμεσά τους καὶ Ἱερωνυμικοί, τοὺς ὁποίους ὁ Σεραφείμ ἔχει πάρει ἀπόφαση νὰ διώξει. Ἡ δήλωση τοῦ Φλωρίνης Αὐγουστίνου:

«Ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης κ. Σταμάτης, ὡς φαίνεται ἐξοργίσθη ἀπὸ τὴν δημόσια δήλωσιν δεκάδος ἐπιΨΗΦΟ-ΚΛΗΡ-ιστ.σκόπων ὅτι δὲν θὰ ὑπογράψουνμε διαζύγια τοῦ τελευταίου περὶ αὐτομάτου διαζυγίου νόμο καὶ προέβη εἰς δηλώσεις ὑπενθυμίζων εἰς αὐτοὺς τὴν ιδιότητά των ὡς Ἑλλήνων πολιτῶν καὶ ἐμμέσως ἀπειλῶν μὲ ποινικὰς κυρώσεις. Ἐπειδὴ εἶμαι εἷς ἐκ τῶν δεκάδων ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι δήλωσαν ὅτι δὲν θὰ ὑπογράψουν τοιαῦτα διαζύγια, συνεπῶς καὶ πρὸς ἐμὲ ἀπευθύνεται ἡ προειδοποίηση τοῦ κ. Σταμάτη, ἀτομικῶς καὶ δημοσία ἀπευθυνόμενος πρὸς αὐτὸν ἔχω νὰ πῶ τὰ ἑξῆς:
Κύριε Σταμάτη,
Πολὺ ὑποτιμᾶτε τὴν ἀντίστασιν τῆς συνειδήσεώς μας ὡς ἐπισκόπους… Ὑπηρετήσαμεν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὸ Γένος ἐπὶ ἥμισυ αἰῶνος, διακινδυνεύσαμε κατ᾽ ἐπανάληψιν τὴν ζωήν μας εἰς ἡμερας σκληρὰς καὶ συνεπῶς οἱ ἀπειλαί σας δὲν μᾶς πτοοῦν. Οἱ φυλακαί ὑπὸ τὰς συνθήκας αὐτάς, δι᾽ ἡμᾶς εἶναι τιμὴ καὶ δόξα ἐν τῷ Χριστῷ.
Read more »

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ DVD ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΠΠΩΝΟΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ). ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΤΟ 1983 – ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 2000, ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟ 2010

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 6th, 2018 | filed Filed under: ΑΣΘΕΝΕΙΑ-ΚΟΙΜΗΣΗ Γ., ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ DVD

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΙΠΠΩΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΤΟ 1983 – ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ 2000, ΤΗΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟ 2010

——–

——–

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ MHTPOΠOΛITOY ΦΛΩPINHΣ AYΓOYΣTINOY KANTIΩTOY

ΜΙΑ ΠΤΥΧΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

**************************************************************************

1. ΠΩΣ OΔHΓHΘΗΚΕ O MHTPOΠOΛITHΣ ΦΛΩPINHΣ AYΓOYΣTINOΣ KANTIΩTHΣ ΣE ΠAPAITHΣH
2. ΠOIOI ΒΙΑΖΟΝΤΑΝ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗ Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΗ Η ΣΕΙΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔOYΛEΨAN ΠAPAΣKHNIAKA ΓIA NA ΤΟ ΠΕΤΥΧΟΥΝ; ΟΙ ΝΑΝΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΦΟΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΤΟΥ ΓΙΓΑΝΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ!!!
3. ΠΩΣ ΤΑ KATEΓPAΨE O TOΠIKOΣ TYΠOΣ THΣ ΦΛΩPINAΣ KAI
4. ΠΟΤΕ APXIΣAN TA ΠAPAΣKHNIA ΓIA THN ΠAPAITHΣH ΤΟΥ;

ΔΙΑΒΑΣΤΕ: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=3529

1967: Ο χειροτονηθης επισκοπος Αυγουστινος Καντιωτης οδευει στην Μητροπολη του. Πρωτη σταση στην Κοζανη, που ονομαζει πρωτευουσα της καρδιας του & εργαστηκε τα χρονια της Κατοχης 1943-1945. Θριαμβευτικη υποδοχη στην Μητροπολη του – Πτολεμαϊδα – Αμυνταιο – Φλωρινα. (Για την εργασια του π. Αυγουστινου στη Φλωρινα & την μεγαλη προσφορα του, το 1942-1943, εφτασαν στα χερια μας με θαυμαστο τροπο, διασωθεντα απορρητα επισημα εγγραφα, που τον ονομαζουν σωτηρα της πολεως. θα τα δημοσιευσουμε προσεχως). Παρακολουθηστε και ακουστε αποσπασματα των λογων του

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 4th, 2018 | filed Filed under: ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

Πρωτη δηλωση του Μητροπολη του Αυγουστινου στο ποιμνιό του

«Θα θυσιασω τον θρονο χαρη των αρχων

και οχι τις αρχες μου χαριν του θρονου»

Ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος στὸν δρόμο τῶν ἁγίων ἀποστόλων, ἀγῶνες καὶ περιπέτειες τοῦ Μητροπολίτου

«Ἐσυ π. Αὐγουστῖνε θὰ ἐργασθῆς γιὰ τὴν Ἐκκλησία, κ᾽ ἐμεῖς θὰ σὲ βοηθοῦμε μὲ τὴν προσευχή μας». (Γέρ. Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής)

———-

———

1967, XEIΡOTONIA ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (αποσπ.), ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝ/ΝΟ ΟΜΟΝΟΙΑΣ. 10. 000 ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΠ᾽ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΑΝ ΤΟ ΑΞΙΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 4th, 2018 | filed Filed under: ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

1967 – Αποσπασμα χειροτονιας του ιεροκηρυκος Αυγουστινου Καντιωτου εις επισκοπο Φλωρινης, στον Αγιο Κων/νο Ομονοιας. Σπανια συγχρονη ορθοδοξη χειροτονια με την συμμετοχη 10.000 ορθοδοξου λαου απο ολη την Ελλαδα, εντος και εκτος του ναου

——–

——-

1949-1967 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ: α) 1949, ΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΙΕΡΕΥΣ ΠΑΥΕΙ ΤΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΑΥΛΟΥ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΒΕΝΤΗΡΗ, ΓΙΑΤΙ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΦΟΒΕΡΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ β) 1951, ΣΤΗΝ ΚΑΡΥΣΤΟ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ γ) Τελη 1951, ιεροκηρυκας Αθηνων και αγωνες του

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 3rd, 2018 | filed Filed under: ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

1949-1967 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ

———

————-
Ὡς στρατιωτικὸς ἱερέας ὁ π. Αὐγουστῖνος παύει το πολυχρόνιο τοῦ βασιλια Παύλου στὴν Κοζανη το 1949, παρουσία στρατιωτικῶν ἀρχῶν, γιατί ὑπέγραψε μασονικό βασιλικό διάταγμα, με τὴν προτροπή τοῦ υπουργοῦ του τότε, «μεγάλου» Κων/νου μασόνου Καραμαλή, για να ἐνισχύθη το «φιλανθρωπικο ἴδρυμα» της μασονίας, ἀπὸ τοὺς δίσκους τῶν ὀρθοδόξων ναῶν καὶ τῶν ἱερῶν μονῶν.
Στὴν Καρυστία 1951
Τέλη 1951 ἱεροκήρυκας Ἀθηνῶν ὡς τὸ 1967

1907-1947 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ (ηχογραφημενα και βιντεοσκοπημενα) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ – Ο π. Αυγουστινος α)απο την γεννηση του 1907 μεχρι την εκδοση Ιταλικου ενταλματος συλληψεως του τα Χριστουγεννα του 1941 στα Γιαννενα και β) Η δραση του π. Αυγουστινου στην Μακεδονια την Γερμανικη κατοχη (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαι 2nd, 2018 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΦΙΕΡΩΜΑ, ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ (ηχογραφημενα και βιντεοσκοπημενα) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Ψυχία εὐγνωμοσύνης, μικρὴ ἀναφορὰ στὸ ἱστορικὸ πέρασμά του.

Ἀπὸ τὴν Ἱερᾶ Μονῆ Ἁγίου Αὐγουστίνου ἐπισκόπου Ἰππῶνος Φλωρίνης, τηλ. 2385028610

Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἀπὸ τὴν γέννηση του, τὸ 1907, μέχρι τὴν ἔκδοση Ἰταλικοῦ ἐντάλματος συλλήψεώς του, για ὁμιλία ποὺ ἔκανε τὰ Χριστούγεννα τοῦ 1941 στὸν κατάμεστο Μητροπολιτικὸ ναό τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος Ἰωαννίνων, παρουσία τοῦ Μητροπολίτου Σπυρίδωνος, μετέπειτα ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Ιταλῶν κατακτητῶν

————-

————–

Ἡ δράση τοῦ π. Αὐγουστίνου στὴν Μακεδονία ὡς ἱεροκήρυκας στην Γερμανικη Κατοχη 1942-1945. Καὶ στὰ Γρεβενά τὸ 1946-1947

———

————

ΟΙ ΙΣΟΠΕΔΩΤΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΗΡΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΞΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΗΡΩΩΝ (1) ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ Αθ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΜΑΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΗΝ AΓΡΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΨΕΥΤΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ. ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 1943 ΜΙΛΟΥΝ AΠO MONA TOYΣ – ΤΥΧΑΙΑ Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Μαρ 29th, 2018 | filed Filed under: IOYΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ, ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ., ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ ΙΣΟΠΕΔΩΤΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΕΙΔΗ ΠΗΡΑΝ ΚΑΠΟΙΟ ΑΞΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΝΟΜΑΤΑ ΗΡΩΩΝ (1) ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ Αθ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΗΤΕΣ ΤΩΝ ΓΕΜΑΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΠΟΛΕΜΗΣΕ ΤΗΝ AΓΡΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΨΕΥΤΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ. ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 1943 ΜΙΛΟΥΝ AΠO MONA TOYΣ – ΤΥΧΑΙΑ Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ;

 Εδημοσιεύθη στις 6/09/2012, 10:25

(1) ΟΙ ΝΑΝΟΙ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΓΙΓΑΝΤΑ!!!

Γραμμένο από την Ανδρονίκη Καπλάνογλου

Στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της Φλώρινας, από την απελευθέρωση της πόλεως μέχρι σήμερα, δεν αναφέρθηκε ούτε κάν το όνομα του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου!!!

1.  Που υπήρξε Μητροπολίτης Φλωρίνης, με όλη τη σημασία της λέξεως, 33 χρόνια.

2. Που όργωσε με τα πόδια του τα χωριά της Φλώρινας το 1942, κινδυνεύοντας από τους Γερμανούς, τη Βουλγαρική προπαγάνδα, το κρύο, τις νάρκες, τους λύκους… Κηρύττοντας Χριστό και Ελλάδα και τονώνοντας το φρόνημα των σκλαβωμένων Ελλήνων.

3. Που δούλεψε ως ιεροκήρυκας στην πόλη της Φλώρινας το 1943, τα δύσκολα χρόνια της Γερμανικής Κατοχής, τότε που οργίαζε η Βουλγαρική Προπαγάνδα στη Φλώρινα και κινδύνευε κανείς και τη λέξη Ελλάς να πει.

Ο μεγαλύτερος ευεργέτης της Φλώρινας, που την ανύψωσε ηθικά, πνευματικά, πατριωτικά, κοινωνικά και την έκανε γνωστή  πάση τη οικουμένη, με τους ηρωϊκούς αγώνες του, δεν μνημονεύεται στις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της Φλώρινας!!!!….(Κυρίως υπεύθυνος των εκδηλώσεων ηταν ο πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Φλωρίνης Ιουστινος Μπαρδάκας τότε, και μητρτοπολιτης Καλαμαριας σήμερα!!!)

Την συνέχεια: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=28459

(2) ΟΙ ΙΣΟΠΕΔΩΤΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΓΙΑΤΙ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΤΟ 1943  ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΗ ΤΟΝ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΛΑΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΨΕΥΤΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΤΥΧΑΙΑ Η ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ;

Παραθέτουμε δύο μόνο ἐπίσημα ἔγγραφα, τοῦ 1943, τοῦ Γενικοῦ ‘Επιθεωρητοῦ Νομαρχιῶν κ. Αθαν. Χρυσοχόου για να φανει ο αγωνας του εναντιον της αγριας ξένης προπαγάνδας στην Φλώρινα. Στον ἀγώνα του αὐτό βρῆκε ἕνα στήριγμα, ἕναν πολίτιμο σύμμαχο, που ἦταν ἕτοιμος νὰ πεθάνει γιὰ τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ τὴν ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἑλευθερία, τον ἱεροκήρυκα τῆς κατοχῆς π. Αὐγουστῖνο Καντιώτη, που ἐξύψωσε το ἐθνοθρησκευτικὸ φρόνημα των σκλαβωμένων Μακεδόνων και ηταν κάρφος στὴν Βουλγαρικὴ προπαγάνδαν .

Με ἐπείγουσες ἐπιστολές καὶ τηλεγραφήματα προς κάθε κατεύθυνση, ζητᾶ να μείνει στη εὐαίσθητη περιοχή της Φλωρίνης ὁ ἱεροκήρυκας Αὐγουστῖνος, γιατί ἡ ἀπομάκρυνσις ἐκ Φλωρίνης σήμερον τοῦ ἄνω ἱεροκήρυκος ἀποτελεῖ ἐθνικὴν ζημίαν

 • Το ‘αφιερώνουμε στον Αθ. Χρυσοχόο που κάτω ἀπό τὴν μύτη τῶν Γερμανων-Βουλγάρων δούλευε γιὰ τὴν σωτηρία τῆς Πατρίδος καὶ ἀγωνίστηκε με κίνδυνο τῆς ζωῆς του για νὰ βάλλει φρένο στην ἄγρια προπαγάνδα.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
———————-
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Ε.Π. 1016ΕΘΝΙΚΟΘΡΗΣΚ. ΔΡΑΣΗ. ΑΘ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

Θεσ/νίκη τη 5/4/43
  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
Πρός
Τὴν Γενικὴν Διοίκησιν Μακεδονίας
Διεύθυνσιν Ἐσωτερικῶν
Ἐνταῦθα
Ἔχω τὴν τιμὴν ν᾽ἀναφέρω, ἐν συνεχεία πρὸς τὴν ὑπ᾽ἀρ. Ε.Π. 794 / 15-3-43 ἀναφοράν μου, δι᾽ ἦς ὑποβάλλων πρότασιν ἀπονομῆς ἠθικῆς ἀμοιβῆς εἰς τὸν ἐν Φλωρίνῃ ἀπεσπασμένον ἱεροκήρυκα Αὐγουστῖνον Καντιώτην, ἠτούμην ἅμα τὴν ἐπὶ ἕν ἔτι ἑξάμηνον ἀπόσπασιν αὐτοῦ εἰς τὴν Μητρόπολιν Φλωρίνης, καθ᾽ ὅσον ἐπέκειτο ἡ λήξις τῆς πρώτης τετραμήνου ἀποσπάσεώς του, ὅτι ἀτυχῶς ἐπὶ τῇ λήξει τῆς τετραμήνου ἀποσπάσεως αὐτοῦ, τὴν 31ην Μαρτίου, ἦτοι μετὰ δεκαπενθήμερον ἀπὸ τῆς ὑποβολῆς τῆς αἰτήσεώς μου, διετάχθη ἡ μετάθεσίς αὐτοῦ εἰς Γρεβενά……
Λόγῳ τῆς γνωστῆς καταστάσεως τῆς περιοχῆς Φλωρίνης καὶ τῆς ἐν αὐτῇ καταβαλλομένης ἐργασίας ὑπὸ τῶν ἀντεθνικῶς δρωσῶν ξένων προπαγανδῶν, θεωρῶν ὅτι ἡ ἀπομάκρυνσις ἐκ Φλωρίνης σήμερον τοῦ ἄνω ἱεροκήρυκος ἀποτελεῖ ἐθνικὴν ζημίαν, ὑποβάλλω τὴν παράκλησιν ὅπως ἀνασταλῃ αὕτη μέχρι πέρατος τουλάχιστον τοῦ διανυομένου ἐκπαιδευτικοῦ ἔτους, ἵνα ὁλοκληρωθῇ τὸ ἀρξάμενον ἔργο τῶν κατηχητικῶν σχολείων, ὅπερ ἀπέδωκε καὶ ἀποδίδει ἐπαινετὰ ἀποτελέσματα, ὥστε νὰ θεωρῆται κάρφος διὰ τὴν Βουλγαρικὴν προπαγάνδαν, μεθ᾽ ὅ νὰ διατεθῇ οὖτος διὰ τὴν συνέχισιν τοῦ ἐθνικοθρησκευτικοῦ ἔργου εἰς ἑτέραν ἐμπερίστατον Ἐπαρχίαν τὴν Παιονίαν, ἀποσπώμενος εἰς τὴν Μητρόπολιν Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου.-

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΑΘΑΝ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

 • Κοινοποίησις
  -Γραφεῖον Πρωθυποργοῦ
  -Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων
  -Ἱερὰ Σύνοδον Ἐκκλησία Ἑλλάδος
  -Γ.Ε.Ν.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΜΕ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ, ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
———————-
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 884
Ἐν Θεσ/νίκῃ τῇ 5 Ἀπριλίου 1943
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ

Ἱερὰν Σύνοδον Ἐκκλησίας Ἑλλάδος
ΑΘΗΝΑ
Μετάθεσις ἐκ Φλωρίνης ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἐπὶ φερουσα διακοπὴν λειτουργίας ἱδρυθέντων κατηχητικῶν Σχολίων καὶ ἐθνικοθρησκευτικοῦ ἔργου, ἀποβαίνει βαρὺ πλῆγμα κατὰ ἐμπεριστάτου ταύτης περιοχῆς ΣΤΟΠ.
Σύμπας λαὸς Φλωρίνης ἀνάστατος διὰ τηλεγραφικῶν ἐκκλησεων ἐξαιτεῖται εὐλαβῶς παράτασιν ἀποσπάσεως αὐτοῦ Φλώριναν τουλάχιστον μεχρι πέρατος Σχολικοῦ ἔτους, ἵνα μὴ σταματήσῃ ἔργον κατηχητικῶν Σχολείων ΣΤΟΠ.
Θεωρῶν ἐθνικὸν συμφέρον ἔγκρυσιν παραμονῆς τούτου ἐκεῖσε ἀδυνάτου ἅμα οὔσης μεταβάσεως αὐτοῦ Γρεβενᾶ ὑποβάλλω παράκλησιν διαταχθῆ τηλεγραφικῶς παράτασις ἀποσπάσεως αὐτοῦ Φλώριναν ἀποφάσεως ὑμῶν γνωστοποιουμένης ἡμῖν προς καθησύχασιν πνευμάτων,-

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΕΧΙΩΝ Γ.Δ.Μ.
ΑΘ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

Μερικά δημοσιεύματα για την αλλαγη της ονομασίας. Παρακαλοῦμε να τα διαβάσουν τα παραπάνω οι δημοτικοι συμβουλοι τις Θεσσαλονίκης, για να μάθουν καλύτερα την ιστορία

Read more »

Μαρτυρικη Kαταθεση του πατρος Επιφανιου Θεοδωροπουλου υπερ του Ιεροκηρυκος Αυγουστινου Καντιωτου 2) Η ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ 3) Και ενα βιντεο της συγχρονης δεσποτοκρατιας, απο https://katihisis.blogspot.gr

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 12th, 2018 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

Μαρτυρικη Kαταθεση

υπερ του ιεροκηρυκος Αυγουστινου Καντιωτου

Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωροπούλου

Κατὰ τὸ ἀναγνωσθὲν κατηγορητήριο ὁ Ἱεροκήρυξ Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἐγκαλεῖται «ἐπὶ ἀπειθεία καὶ καταφρονήσει τῆς Ἱ. Συνόδου καὶ τῆς οἰκίας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς, τυρεία, ἐξυβρίσει καὶ συκοφαντικῆ δυσφημήσει κατὰ τῶν σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ σκανδαλισμῷ τῶν πιστῶν οὐ μόνο διὰ τὰς ἀνωτέρω παραβάσεις, ἀλλὰ καὶ δι᾽ ὅσα ἄδικα καὶ ἀσεβῆ κατα τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας ἐξεστόμισεν. Εἰς τὸ ἔγγραφο δὲ τῆς Ἱ. Συνόδου πρὸς τὸν Μακ. Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Χρυσόστομο διατυποῦται καὶ ἑτέρα κατηγορία…

Πατῆστε τὸν τίτλο, καὶ διαβᾶστε σὲ pdf, τὴν κατάθεση τοῦ π. Ἐπιφανίου

 • Τὸ βαρύ κατηγορητήριο τῆς Ἱ. Συνόδου κατὰ τοῦ ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτου, [ἀκοῦστε ἀπόσπασμα ὁμιλίας  ἐναντίον τῆς Δεσποτοκρατίας καὶ τοῦ μεταθετοῦ τῶν ἐπισκόπων], δὲν μπόρεσε νὰ σταθῆ πολύ, γιατί ξεσηκώθηκε ὁλόκληρη ἡ Ἑλλάδα καὶ ἆρον-ἆρον τὴν Μεγάλη Τρίτη πῆρε πίσω το κατηγορητήριο.

Η ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ

——–

————-

Δειτε και ενα βιντεο της συγχρονης δεσποτοκρατιας

ἀπό https://katihisis.blogspot.gr

https://youtu.be/YGHNMJOcLgs

ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΒΓHΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤHΤΕ 2. ΜΕΡΙΚΑ ΗΡΩΪΚΑ ΟΧΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ & ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ, ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ & ΣΚΑΝΔΑΛΟΠΟΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑ ΑΝΑΞΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ & ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ. ΕΜΕΙΝΕ ΒΡΑΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ & ΕΦΥΓΕ ΠΛΗΡΕΣ ΗΜΕΡΩΝ, ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 104 ΕΤΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Νοέ 1st, 2017 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

ΒΓHΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤHΤΕ

ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

—————

 

——–

«EΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΥΠΕΡ ΣΟΥ»

ΜΕΡΙΚΑ ΗΡΩΪΚΑ ΟΧΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΤΑΛΩΝ & ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ,  ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ & ΣΚΑΝΔΑΛΟΠΟΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΚΑΤΑ ΑΝΑΞΙΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ & ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ. ΕΜΕΙΝΕ ΒΡΑΧΟΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ & ΕΦΥΓΕ ΠΛΗΡΕΣ ΗΜΕΡΩΝ, ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 104 ΕΤΩΝ

Ὁ μητροπολίτης Φλωρίνης Αὐγουστῖνος Καντιώτης εἶχε σύνθημα: «EΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΥΠΕΡ ΣΟΥ (Σοφ. Σειραχ). Ἔλεγε τὴν ἀλήθεια καὶ διώχθηκε ἀπό ἐπισκόπους καὶ πολιτικούς. Βγῆκαν ἐντάλματα ἀπό τοὺς Ἰταλούς καὶ τοὺς Γερμανούς κατακτητάς. Ἡ Ἱερά Σύνοδο μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ Ὑπουργείου παιδείας καὶ θρησκευμάτων τοῦ ἀπαγόρευσε τὸ κήρυγμα ἀπό ὅλη τὴν Ἑλλάδα, γιατί ἤλεγχε τοὺς δεσποτάδες ποὺ ζητοῦσαν νὰ πᾶνε σὲ μεγαλύτερες μητροπόλεις, ὅπως ἔκανε καὶ ὁ Θεσσαλονίκης Ἀνθιμος. Ἔφυγε ἀπό τὴν Ἀλεξανδρούπολη καὶ πῆγε στὴν Θεσσαλονίκη, πράγμα που ἀπαγορεύουν οἱ Ἱεροὶ Κανόνες. Ο μικρός Δαυίδ της Oρθοδόξου Eκκλησίας ἔκανε σκληρούς αγώνες εναντίον του «μεταθετού» των επισκόπων και ηγειτο συλλαλητηρίων. H Iερά Σύνοδος με την υποκίνησι κακών επισκόπων απαγόρευσε το κήρυγμά του, καθ’ άπασαν την Eλλάδαν, στις 1-4-1965. Σύσσωμος ο Eλληνικός τύπος ἔβαλε κατά της αποφάσεως. Ένα μεγάλο μέρος των βουλευτών συμπολιτεύσεως και αντιπολιτεύσεως ἔκανε επερωτήσεις στη βουλή και ἔστειλε τηλεγραφήματα στην Iερά Σύνοδο. O Eλληνικός λαός ξεσηκώθηκε γιά την άδικη απόφασι, και η Iερά Σύνοδος ἀναγκάστηκε ἆρον ἆρον νὰ ἀνακαλέση τὴν ἀπαγόρευση, στις 20-4-1965, (βλ. «AΠΟΛΟΓIΑ του ιεροκήρυκος Aρχιμ. Aυγουστίνου N. Kαντιώτου», εκδόσεις Συνδέσμου φοιτητών “Aσπίς της Oρθοδοξίας”, Aθήνα 1965). Μετὰ ἀπὸ δύο χρόνια ἔγινε τὸ θαῦμα. Αὐτοὶ ποὺ μισοῦσαν καὶ κατεδίωκαν τὸν ἀγωνιστὴ ἱεροκήρυκα ψήφισαν γιὰ νὰ γίνη δεσπότης! χωρὶς ἐκεῖνος νὰ τὸ ζητήση! Ὁ π. Αὐγουστῖνος ποὺ ἔπαιζε κορώνα γράμματα τὴν ζωή του γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία, ἔφτασε πλήρης ἡμερῶν στὰ 104 του χρόνια καὶ ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίω!

Μερικὰ ὄχι τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Read more »

Περιληψη ομιλιας του νεαρου τοτε διακονου Αυγουστινου Καντιωτου, τα πρωτα κατοχικα Χριστουγεννα του 1941 στον Μητροπολιτικο ναο των Ιωαννινων, που αναστατωσε τους Ιταλους. Ομιλει ο ιδιος, αλλα και ενας γεροντας απο τα Γιαννενα ο Γεωργιος Πυλης, που ακουσε την ομιλια και εζησε τα γεγονοτα.

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 28th, 2017 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦ. π. ΑΥΓΟΥΣΤ.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 1941

 • π. Αυγουστ. ΚαντιωτηςΣτὰ Γιάννενα ἔχει ἐξαπωληθεῖ ἡ Ἰταλικὴ προπαγάνδα γιὰ τὴν δημιουργία τοῦ βασιλείου τῆς Πίνδου ἤ τῆς ρωμαϊκῆς λεγεῶνος. Εἶνε ἐπίμονη ἡ ἐχθρικὴ προσπάθεια καὶ συνοδεύεται ἀπὸ μεθοδευμένη τρομοκρατία, ἀπὸ πολυπίκοιλες πιέσεις καὶ ἀπὸ δελεαστικὲς προσφορὲς πρὸς τοὺς Ἕλληνες στρατιῶτες.
  Ὁ Γέροντας Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἀναπωλεῖ τὶς δύσκολες ἐκεῖνες μέρες, ποὺ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ τὸν ὁδηγοῦσε στὰ Γιάννενα, καὶ λέει:

Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος: «Ἐπίσκοπος τότε στὰ Γιάννενα ἦταν ὁ Σπυρίδων Βλάχος, ὁ μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν.
«Θ᾿ ἀνεβῆς», μοῦ λέει «στὸν ἄμβωνα καὶ θὰ μιλήσης ἐσὺ τὰ πρῶτα Χριστούγεννα τῆς σκλαβιᾶς».
Καλὰ τοῦ λέω, θ᾿ ἀνεβῶ.
Ἄν τώρα στὰ γεραματά μου εἶμαι τρελλός, φανταστεῖτε πώς ἤμουν στὴν νεότητά μου. Ἤμουν ἁγνότερος καὶ καθαρότερος τότε.
Ἀνέβηκα στὸ βῆμα παρουσία τοῦ ἐπισκόπου καὶ εἶπα· Δύο ἄστρα δὲν θὰ σβήσουν ποτέ. Τὸ ἕνα εἶνε τὸ ἄστρο τὸ ἀθάνατο ὁ Χριστός, ποὺ ἐγεννήθη στὴν Βηθλεέμ. Καὶ τὸ ἄλλο ἀστέρι εἶναι ἡ Ἑλλάς. Θὰ ζήση ἡ Ἑλλάς.
Ἦταν μέσα στὸ ἐκκλησίασμα κατάσκοποι τῶν Ἰταλῶν. Τὴν ἄλλη μέρα πῆγαν στὸν μακαρίτη τὸν Σπυρίδωνα καὶ τοῦ εἶπαν. «
Νὰ μὴν τὸν ἐπιτρέπεις αὐτὸν νὰ μιλᾶ».
Δηλαδή, ἤθελαν νὰ γίνω «Κύνας ἐναιός», σκυλὶ ποὺ δὲν γαυγίζει. Ὅπως λέει ὁ προφήτης Ἠσαΐας.
Μὲ ἐκάλεσε τότε ὁ Σπυρίδων καὶ μοῦ εἶπε, ὅτι δὲν θὰ ξανακάνω κήρυγμα. Ἐνῶ προηγουμένως μὲ εἶχε συγχαρεῖ, γιὰ τὸ χριστουγεννιάτικο κήρυγμα καὶ μὲ κράτησε στὴν τράπεζά του τὸ μεσημέρι.
Μ᾿ ἀγαποῦσε πάρα πολὺ ὁ Σπυρίδων καὶ αὐτὸς μ᾿ ἔφερε στὴν Ἀθήνα, μὲ τὴν ὑποκίνηση τοῦ πατρὸς Χρυστοφόρου Καλύβα.
Πολὺ συγκινοῦμε μὲ τὸν Χρυστοφόρο Καλύβα, ποὺ σήμερα ἔμαθα ὅτι οἱ τελευταῖες του λέξεις ἦταν: «Αὐγουστῖνε, Αὐγουστῖνε ποὺ εἶσαι»;

Ὁ Σπυρίδων ἐπειδὴ τὸν πιέσαν οἱ Ἰταλοί, τοὺς εἶπε ὅτι θὰ μὲ τιμωρήση αὐτὸς καὶ δὲν θὰ μὲ ξαναφήσει νὰ μιλήσω.

Ὅταν μὲ τὸ ἀνακοίνωσε τοῦ εἶπα: Τὸ σκέφτηκα πολύ, παρ᾿ ὅτι ξέρω ὅτι τὸ κάνεις ἀπὸ ἀγάπη, ἀλλὰ δὲν εἶναι ἀντάξιο ἑνὸς Σπυρίδωνος Βλάχου, νὰ μ᾽ ἀπαγορεύσεις τὸ κήρυγμα, ἐπειδή τὸ θέλουν οἱ Ἰταλοί.
«Γιατὶ ρέ», μοῦ ἀπαντᾶ.
Διότι τοῦ λέω ἔπρεπε νὰ πῆς στοὺς Ἰταλούς, ὅτι ὁ Αὐγουστῖνος δὲν εἶναι παιδί μου, οὔτε συγγενής μου, τέτοιους σὰν τὸν Αὐγουστῖνο ἔχει πολλούς ἡ Ἑλλάδα. Ἐγὼ δὲν ἔχω κανένα παράπονο ἐναντίον του, ἀλλὰ ἄν ἐσεῖς νομίζετε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ κηρύττη, νὰ τὸν περιμένετε ἔξω ἀπὸ τὴν ἐκκλησία καὶ ὅταν βγῆ ἄρπαξέ τον καὶ ρίξτέ τον στὴν λίμνη τὸν Ἰωαννίνων, γιὰ νὰ ἡσυχάσετε.
«Ναί, ἔτσι λές βρέ»; Μοῦ ἀπαντᾶ.
Δὲν μποροῦσα ἄλλο νὰ μείνω στὰ Γιάννενα, μιὰ νύχτα ἄφησα τὴν μητέρα μου καὶ ἔφυγα. Τὴν ἄλλη μέρα ἦρθαν νὰ μέ συλλάβουν οἱ Ἰταλοί καὶ ἐπειδή δὲν μὲ βρῆκαν συνέλαβαν τὴν μητέρα μου. Τὸ ἔμαθε κατόπιν ὁ Σπυρίδωνας καὶ πῆγε, διαμαρτυρήθηκε ἐντονότατα καὶ τὴν πῆρε ἀπὸ τὰ χέρια τους. Καὶ ἦταν ἡ μητέρα μου εὐγνώμονα πρὸς αὐτόν.
Ἦταν ἐκ Θεοῦ νὰ φύγω, γιατὶ τὸ χέρι τῆς Θείας Προνοία παρ᾿ ὅλη τὴν ἀτέλεια καὶ ἁμαρτωλότητά μου, μὲ ἔσωσε. Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες ἄρπαξαν 300 τέτοιους θερμούς Ἕλληνες οἱ Ἰταλοί, τοὺς βάλλαν σ᾿ ἕνα καράβι καὶ τοὺς ἔπνιξαν, στὸ Ἀνδριατικό Πέλαγος. Θὰ ἤμουν καὶ ἐγὼ μεταξὺ τῶν τριακοσίων αὐτῶν πατριωτῶν.

 *  *  *

Ἕνας γέροντας, αὐτόπτης καὶ αὐτήκοος μάρτυς ἀπὸ τὰ Γιάννενα, μιλᾶ στὴν κατασκήνωσι στὶς 15-6-1985 γιὰ τὴν ἀναστάτωσι ποὺ προκάλεσε τὸ κήρυγμα ἐκεῖνο στοὺς Ἰταλούς καραμπινιεριδες·

«Μὲ λένε Γεώργιο Πύλη. Ἤμουν ἀνάμεσα στὸ ἐκκλησίασμα ποὺ ἄκουγε τὸν π. Αὐγουστῖνο, μέσα στὸ Μητροπολιτικὸ ναὸ τῶν Ἰωαννίνων τὴν ἡμέρα ἐκείνη. Ἧταν παρόντες καὶ οἱ Ἰταλοὶ ἀστυνομικοὶ (καραμπινιέροι καὶ πρικαντιέρηδεςͺἀλλοὶ μὲ στολὴ ὑπηρεσίας καὶ ἄλλοι μὲ πολιτικὴ περιβολή. Τοὺς εἶδα μετὰ τὸ κήρυγμα νὰ βγαίνουν ἀγανακτισμένοι στὸ προαύλιο ποὺ ὁδηγεῖ ἡ κεντρικὴ ἔξοδος καὶ μὲ διάθεσι νὰ συλλάβουν τὸν π. Αὐγουστῖνο, διότι τοὺς ἔθιξε. Read more »