Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΣας ομιλει ο επισκοπος Αυγουστινος Καντιωτης: «Κανεναν δεν θα επιτρεψω να επεμβει στην συνειδησιν μου, ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ. ΚΑΙ ΑΝ Μ᾽ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ & ΜΕΙΝΩ ΜΟΝΟΣ & ΑΝ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, θα εξακολουθω & απο τον σταυρο να σας φωναζω, ΑΛΤ! ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΩ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΟΥ!»

Κανέναν δὲν θὰ ἐπιτρέψω νὰ ἐπεμβεῖ στὴν συνείδησίν μου, ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ. ΚΑΙ ΑΝ Μ᾽ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΤΕ & ΜΕΙΝΩ ΜΟΝΟΣ & ΑΝ ΜΕ ΣΤΑΥΡΩΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ. ΘΑ ΦΩΝΑΖΩ ΑΛΤ!

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΩ ΤΗΝ ΠΙΣΤΙ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΟΥ!

———-

———

 

«…Δὲν θὰ προδώσω τὴν πίστι τῶν Πατέρων μου. Δὲν θὰ προδώσω τὰ ἤθη τῶν Πατέρων μου. Θὰ μείνω σταθερός. Καὶ ἂν ἐσεῖς ἀκόμα μὲ ἐγκαταλείψετε καὶ μείνω μόνος ἕνας. Και ἂν ἀκόμα μὲ σταυρώσετε εἰς τὴν πλατεία τῆς Φλωρίνης, ἐγὼ θὰ ἐξακολουθῷ καὶ ἀπὸ τὸν σταυρὸ νὰ σᾶς φωνάζω, ἄλτ! Ἀδέρφια μου καὶ πατέρες μου, μὴν ἐπιτρέπετε στις θυγατέρες σας και στις οἰκογενείες σας ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα…
Λοιπόν, καὶ τώρα, εἶνε ἡ τελευταία φορὰ ποὺ ἀκούεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
Πόσο μὲ συγκινεῖ, πόσο μὲ συγκινει ἀπόψε, που γεμίσατε τὸ Ναόν.
Λέγαν ὅτι εἶνε ἀδύνατον νὰ ἔρθῃ τὸ Σάββατο ὁ κόσμος καὶ βλέπω μὲ χαρὰ ὅτι ὁ Ναὸς εἶνε γεμάτος. Εἶνε νεολαία μέσα καὶ παιδιά, καὶ διαψεύσατε ἐσεῖς οἱ Φλωρινιῶτες ὅτι ἡ πόλις αὐτὴ δὲν διακρίνεται διὰ τὸ θρησκευτικό της συναίσθημα. Ναί, χαρὰ μεγάλη αἰσθάνομαι.
‘Απευθύνομαι τώρα πρὸς τοὺς ἀοράτους ἀκροατάς.
Ἀόρατοι ἀκροαταί, εἶτε [εἶστε] εἰς τὸ Ἀμύνταιον εἶτε στὰ Γρεβενά εἶτε στὴν Κοζάνη εἶτε στὴ Βέροια εἶτε παντοῦ εἶτε πέραν τῶν συνόρων μας, εἰς τὸ Μοναστήρι, στὴν Ἀλβανία, εἰς ὅλην τὴν χῶραν, σᾶς ὁμιλεῖ ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης καὶ σᾶς λέει ὅτι διὰ τελευταίαν φορὰν ἀκούεται τὴ φωνή μου!
Δὲν γνωρίζω ποιοί τὸ ἔκαναν, αδιαφορῶ. Έχω εὶδηση εξ Αθηνων οτι πλέον, δεν  θα μεταδίδεται ἡ ὁμιλία τοῦ ἐπισκόπου ἀπὸ τὸν ραδιοφωνικὸν σταθμὸν τῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Εὔγε τους, εὔγε τους!!!
Σᾶς εἰδοποιῶ λοιπόν..,
Μὲ πληροφορεῖ ὁ διάκονος ὅτι την ώρα αυτή κόψανε τὸ ραδιόφωνο. Δὲν πειράζει. Ἂς ἀκούεται ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, ποὺ ὑπηρετήσαμε εμεῖς την Πατρίδα στα ψηλά της βουνα. Ας ἀκούεται ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο τῶν ἐνόπλων δυνάμεων τὰ ρεμπέτικα, τὰ αἰσχρά, τὰ ἀκατανόμαστα, η ὁμιλία τοῦ ἱεροκήρυκος, τοῦ ἐπισκόπου κόβεται, διότι αὐτὰ τὰ ὁποῖα λέγομεν εἶνε δυσάρεστα.
Ἀπὸ τὸ ἄλλο Σάββατο δὲν θὰ μεταδίδεται η ομιλία, διότι ἐγὼ δὲν θὰ δεχθῷ, ὡς ἐλεύθερος ἄνθρωπος λογοκρισιά.
Ομιλῶ μὲ ὅλον τὸ σθένος μου και μ` ὅλην τὴν παρρησίαν μου. Σέβομαι τὰς ἀρχάς, σέβομαι τὴν ἐξουσίαν, σέβομαι τοὺς βασιλεῖς, εἶμαι νομοταγής, ἀλλὰ κανέναν δὲν θὰ ἐπιτρέψω νὰ επεμβη στὴν συνείδησίν μου. Κανέναν δὲν θὰ ἐπιτρέψω, ὁσοδήποτε ὑψηλὰ και ἂν ἴσταται, νὰ ἐπεμβεῖ στὴν συνείδησή μου.
Εἶμαι ἐπίσκοπος μὲ ὅλην τὴν σημασία τῆς λέξεως. Δὲν ἐγνώρισαν ἐπίσκοπον, θὰ γνωρίσουν ἐπίσκοπον. Εἶμαι ἕτοιμος καὶ εἰς τα Γιούρα καὶ εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ παντοῦ νὰ μεταβῷ, ἀλλὰ δὲν θὰ προδώσω τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερὰ τῆς πίστεως μου.

Εἶνε ἡ τελευταῖα ὁμιλία ἡ ὁποία ἠκούσθη ἀπόψε ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο. Λέγουν ὅτι θὰ περάση ἀπὸ λογοκρισία ἡ ὁμιλία μου, καὶ μετὰ θα επιτρέπεται να ακούεται. Δεν δέχομαι λογοκρισία. Δὲν δέχομαι λογοκρισία. Δὲν ζοῦμε ουτε σε Χιτλερικό καθεστως ουτε σε αλλο. Δεν δέχομαι λογοκρισία για τον λόγο τοῦ Χριστοῦ και του Ευαγγελίου. Εἶμαι ἐλεύθερος, τὰ εἶπα καὶ στὸν ἀντιπρόεδρον κ. Παττακόν, θα τα είπω παντοῦ. Δὲν δέχομαι λογοκρισίαν.

Δὲν θὰ ἐπιτρέψω λογοκρισία εἰς τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐμεῖς πιστεύομεν ὅτι διδάσκοντες, ελέγχοντες προσφέρουμε τὴν μεγαλυτέραν ὑπηρεσίαν εἰς τὸν τόπον.

Ἡ Φλώρινα εἶνε μία εὐγενὴς πόλι. Ὑπάρχουν ὅμως μερικοὶ ποὺ δὲν εἶνε Φλωρινιώτες, ἔρχονται ἀπ ἔξω καὶ νομίζουν ὅτι ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ρυθμίζουν τὴν ζωὴ τῆς Φλώρινας. Ὄχι, ἀγαπητοί μου, περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλον ἀγαπῶ τὴν πόλιν καὶ τὸ εξάμηνον αυτό (ήταν 6 μηνων επισκοπος) τὸ ἀπέδειξα.
Λυποῦμε πολὺ ὅτι γριὲς γέροι, καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι καὶ ἀσθενεῖς και χιλιάδες λαός τὴν ὥρα αὐτὴ μας ήκουε.
Ἂς ἀκοῦνε λοιπὸν τὰ ρεμπέτικα, τὰ αἰσχρά, τὰ ἀκατανόμαστα, και ὅτι αλλο θέλουν. Καὶ ἂς μὴ ἀκούεται ἡ φωνὴ τοῦ ἱεροκήρυκος.

Τὸ ἄλλο Σάββατον, σᾶς παρακαλῶ, να εἰδοποιήσετε τὸν κόσμον, νὰ εὐρίσκεστε ἐδῶ κοντὰ στὸν ἐπίσκοπον καὶ ἐλπίζω καὶ θέλω νὰ πιστεύω ὅτι στὴν δοκιμασίαν τοῦ ἐπισκόπου θὰ εἶστε ὅλοι μαζί. Εἶσθε σύμφωνοι; Το εκκλησίασμα χειροκροτεῖ.
Θὰ διδάξουμε τοὺς κυρίους αὐτοὺς οσονδήποτε ψηλα και να ειναι, ὑπεράνω ὅλων εἶναι ἡ θρησκεία τῶν Πατέρων μας. Θὰ τοὺς διδάξωμεν, γιὰ ἄλλην μίαν φορὰν ὅτι ἐδῶ εἰς τὸν τόπον αὐτὸν ἐμεῖς, δὲν δεχόμεθα λογοκρισία εἰς τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ εἰς τὸ κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου.

Ιδου, θα δωθῆ μάχη. Πιστεύω εἰς τὸν Θεὸν ὅτι θὰ νικήσωμεν. Πιστεύω εἰς τὸν Θεὸν ὅτι θὰ δώσουμε την μάχη. Χειροκροτήματα.
Δὲν εφοβήθημεν επι της αγρίας Κατοχης ούτε τας μπότας τῶν Γερμανῶν, οὔτε τας λόγχας των Βουλγάρων, ούτε κανέναν ἀπὸ δαύτους. Ὑπηρετήσαμεν τὸν λαὸν μὲ πόνο και δάκρυ.

Τὴν Πατρίδα δὲν τὴν φοβούμεθα, τὴν Πατρίδα τὴν ἀγαποῦμε και το αποδείξαμε ότι την αγαπουμε. Συνεπῶς ὅλοι αὐτοὶ οἱ ὁποίοι θέλουν νὰ δημιουργήσουν εκκλησιαστικην αναρχία, θὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν ἐπίσκοπο. Θα φθάσουμε μέχρι ἀφορισμοῦ. Θὰ ἀφορίσω ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποίοι νομίζουν ὅτι θὰ θέσουν τὸ κύρος των, το σπιθαμιαίον ανάστημα των υπεράνω Πίστεως τῶν Πατέρων μας. Ὁ Κύριος ἂς εἶνε μαζί μας, ἡ Παναγία ἂς εἶνε μαζί μας. Ἐλπίζω ὅτι ἡ νίκη θὰ εἶνε βεβαία καὶ ἀσφαλὴς ὁποιονδήποτε σκληρά και αν δωθῆ στὸν τόπον αὐτό. Χειροκροτήματα

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.