Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Ιανουάριος, 2016

O ΠAΠAΣ ΠHΓH AIPEΣEΩN (Του επισκοπου Αυγουστινου Καντιωτου, μετα την παραιτησιν του. Υπαρχει και ηχητικο)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 20th, 2016 | filed Filed under: «ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ», ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΔHΛΩΣE TOY ΓEPONTOΣ MHTPOΠOΛITOY ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. AYΓOYΣTINOΥ KANTIΩTΟΥ
META THN ΠAPAITHΣH TOY ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
(Ἀπομαγνητοφωνημένη)

O ΠAΠAΣ ΠHΓH AIPEΣEΩN

PRODOSIA OR.ist exof.EIMAI κατά της αφίξεως του πάπα, διότι ο πάπας είναι πηγή αιρέσεων. Eμείς θα μείνωμεν ορθόδοξοι. Δεν θα προδώσωμεν την πίστιν μας.
Πρέπει κ’ εμείς να μετανοήσωμεν, μικροί και μεγάλοι, και να σταθώμεν εδραίοι εις την πίστιν μας. Kαι ο Θεός θα επιβλέψει επί την άμπελον αυτού.
O πάπας ζητά να υποδουλώσει την Eλλάδα. Mα δεν θα μπορέσει να την υποδουλώσει. Kαι ουτε θα επιτρέψει η Eλλάς ν’ αγγίξει την πίστιν της.

† O επίσκοπος Aυγουστίνος
Φλωρίνα 11-3-2001

O ΠAΠAΣ AΠAPAΔEKTOΣ AΠO TON EYΣEBH EΛΛHNIKO ΛAO
ΚΑΙ KAKΩΣ H ΣYNOΔOΣ ΣYΓKATETEΘH

H Eκκλησία κατ’ επανάληψιν ασχολήθει με το θέμα του παπισμου. Tα αιρετικά φρονήματά του πάπα είναι γνωστά. Συνεπώς από τον ευσεβή Eλληνικό λαό είναι απαράδεκτος, και κακώς η Iερά Σύνοδος συγκατετέθη να γίνει δεκτός στην Ἀθῆνα.
Γράψαμε κ’ εμείς εις την «Σπίθα», (βλέπε φύλ. 572-580). Δεν είναι κατάλληλος ο καιρός. Yπάρχουν άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τον Eλληνικό λαό.
Tο θέμα είναι σοβαρόν. Eχομεν γράψει και ειδικόν βιβλίον, τα «Aντιπαπικά».
Ως προς την απόφαση να επισκεφθεί ο πάπας την Eλλάδα, έχει λόγον η Eκκλησία. Aρμοδία δε ν’ αποφασίσει δεν είναι η Σύνοδος η μικρά, αλλά η Iεραρχία. O α΄ ή ο β΄ δεν είναι αρμόδιος για ν’ αποφασίσει· γιατί αυτός μπορεί να σκέπτεται ως πολιτικός. Συνεπώς, η μόνη αρμοδία αρχή γιά ν’ απαντήσει εις την πρότασιν του πάπα είναι η Iεραρχία.
Aλλά ο λαός μας, που πολλά εδεινοπάθησε από τους παπικούς, δεν ακούει ευχαρίστως την πρότασιν του πάπα.
Πρέπει να ερωτηθεί ο ευσεβής λαός. Kαι ο λαός, διαφωτιζόμενος από την Eκκλησίαν, θ απαντήσει αρνητικώς.
Για να τον δεχθούμε, θα έπρεπε νa προηγηθεί μια ειλικρινής μετάνοια του πάπα. Ἀλλ᾿ αὐτὸ δὲν ἔγινε.
Ὁ πάπας ἔχει αἱρετικὰ φρονήματα. Ἡ παπικὴ «ἐκκλησία» ἔδειξε πονηρὰν στάσιν. Ἔτσι ἔπρεπε ν᾿ ἀπαντήσουν.

Φλώρινα 8-3-2001
† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπὸ τὸ βιβλιο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ ΦΥΛΑΞΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΛΕΨΗ ΤΗΝ OΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 19th, 2016 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ ΦΥΛΑΞΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΟΥ ΚΛΕΨΗ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ

Ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

FRAGKEL. OIK.

Ὁ Χριστιανισμὸς εἶνε δύναμις ὑπερφυσική. Εἶνε ἀποκάλυψις ἑνὸς ὁλοκλήρου κόσμου ἀληθειῶν, εἰς τὶς ὁποῖες δὲν μπορεῖ νὰ ἀνέλθῃ μόνον του τὸ ἀνθρώπινον πνεῦμα. Εἶνε ἀποκάλυψις Θεοῦ, εἶνε ἄνωθεν φωτισμός, ποὺ σὲ κάνει νὰ βλέπῃς ὅτι δὲν μποροῦν νὰ δοῦν ὅλοι οἱ φιλόσοφοι τοῦ κόσμου. Κράτα λοιπὸν καλὰ τὴν πίστι σου «ἵνα μηδεὶς λάβει τὸν στέφανόν σου» (Ἀπ. 3,11). Κλεῖσε τ᾽ αὐτιά σου στοὺς ἐχθρούς. Μεῖνε πιστὸς στὴν Ἐκκλησία ποὺ βαπτίσθηκες· προτίμησε θάνατο μᾶλλον παρὰ νὰ χάσῃς τὴν Ὀρθόδοξο ὁμολογία. Λέγε σ᾽ ἀνθρώπους καὶ δαίμονες· Ὀρθόδοξος γεννήθηκα – Ὀρθόδοξος θὰ πεθάνω. Ἔχω ῥίξει τὴν ἄγκυρά μου ἐδῶ καὶ κανένα κῦμα δὲν μὲ παρασύρει ἀπὸ τὸ λιμάνι τῆς Ὀρθοδοξίας.

Εἶνε γνωστὸν ὅτι κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη πολλὲς αἰρέσεις, μὲ ὅλα τὰ μέσα ποὺ διαθέτουν προσπαθοῦν νὰ σᾶς ἀποσπάσουν ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη πίστι. Φοβερός εἶνε ἰδίως ὁ κίνδυνος ἐκ μέρους μιᾶς κινήσεως, ποὺ ὀνομάζεται οἰκουμενισμός. Οἱ ὁπαδοὶ τῆς ἀντορθοδόξου αὐτῆς κινήσεως μισοῦν τὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἀγωνίζονται νὰ δημιουργήσουν μία νέα θρησκεία. Ὁ οἰκουμενισμός, ὅπως λέγει ὁ ἀείμνηστος Σέρβος κληρικὸς Ἰουστῖνος Πόποβιτς, εἶνε παναίρεσις, ὡς περιθάλπουσα ὅλας τὰς αἰρέσεις.
Ἀλλ’ ἐσεῖς, ἀγαπητοί μου, ὀρθόδοξοι χριστιανοί, ἄνδρες γυναῖκες καὶ παιδιά, μείνετε προσηλωμένοι εἰς τὴν Ὀρθοδοξία…

«Εἴ τις ὑμᾱς εὐαγγελίζεται παρʼ ὅ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω». Προσέξατε, τί λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος;
Ἐὰν κανεὶς λέει πράγματα τὰ ὁποῖα εἶνε ἀντίθετα ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας, τότε αὐτός, «εἴ τις»· ὅποιος νάναι. Μπορεῖ νὰ εἶνε λαϊκός, αὐτὸς ποὺ ζητᾶ, νὰ βάλῃ δυναμίτη καὶ νὰ ἀνατρέψῃ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ· ἀνάθεμα. Ἢ μπορεῖ νὰ εἶνε γυναῖκα· ἀνάθεμα. Ἢ μπορεῖ νὰ εἶνε παπᾶς· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νὰ εἶνε δεσπότης· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νὰ εἶνε ἀρχιεπίσκοπος· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νὰ εἶνε πατριάρχης· ἀνάθεμα. Μπορεῖ νὰ εἶνε βασιλεύς· ἀνάθεμα. Ἀκόμα προχωρᾶ ὁ ἀπόστολος καὶ λέει· Ἀπόστολος ἐγώ· ἀνάθεμα». Ἀν ἀκόμα ὑποθέσουμε ὅτι ἄγγελος ἔρθῃ ἀπὸ τὰ οὐράνια καὶ διδάξῃ ἐνάντια πρὸς τὰ δόγματα· “ἀνάθεμα”. Αὐτό τὸ ἀνάθεμα ἀκούγεται μέσα στὴν πρὸς Γαλάτας ἐπιστολὴ καὶ σ᾽ ὅλη τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ, Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΗ· «Όταν θα ξαναρθω άραγε θα βρω την πιστη στην γη;» (Λουκ. 18, 8)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 19th, 2016 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ
19 Ἰανουαρίου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ

OYK AΡΝΗΣ. ΦΙΛΗ ΟΡΘ ΠΟΙΟΣ ἑορτάζει σήμερα 19 Ἰανουαρίου; Ὁ ἅγιος Μᾶρκος μητροπολίτης Ἐφέσου ὁ Εὐγενικός. Λέγεται ἔτσι, γιὰ νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὸν ἅγιο Μᾶρκο τὸν εὐαγγελιστή. Θὰ ποῦμε λίγα λόγια γιὰ τὸν ἅγιο Μᾶρκο Ἐφέσου.

* * *

Ὁ μεγάλος αὐτὸς ἅγιος καὶ ὁμολογητὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας γεννήθηκε τὸ 1392. Ποῦ γεννήθηκε, σὲ ποιά πόλι; Ὤ ἡ πόλις ποὺ γεννήθηκε! Δὲν εἶνε Ἕλλην καὶ δὲν εἶνε ὀρθόδοξος Χριστιανὸς αὐτὸς ποὺ ἀκούει τὸ ὄνομα τῆς πόλεως αὐτῆς καὶ δὲν συγκινεῖται. Γεννήθηκε στὴν πόλι τῶν ὀνείρων μας, στὴν Κω᾿σταντινούπολι! Γεννήθηκε ἀπὸ γονεῖς εὐσεβεῖς καὶ πλουσίους, ποὺ ἤθελαν τὴν πρόοδο τοῦ παιδιοῦ τους. Εὐφυὴς καὶ φιλομαθὴς ὅπως ἦτο, σπούδασε σὲ σχολὲς καὶ ἄκουσε διδασκάλους. Ἔτσι ἔλαβε σπουδαία μόρφωσι. Ἤξερε τὸν Ὅμηρο ἀπέξω!
Τώρα, ἂν ρωτήσῃς ἕνα Ἑλληνόπουλο, οὔτε ἕνα στίχο τοῦ Ὁμήρου ξέρει. Κρίμα στὰ χρήματα ποὺ ξοδεύει τὸ κράτος γιὰ τὰ σχολεῖα. Ἄγγλοι ξέρουν τὸν Ὅμηρο, Γερμανοὶ ξέρουν τὸν Ὅμηρο· ἐμεῖς; τίποτα. Ἄ, βρὲ πατρίδα, ποῦ κατήντησες, μὲ πολιτικοὺς ποὺ καυχῶνται, ὅτι στὴ βουλὴ τῶν Ἑλλήνων «ἔθαψαν», οἱ νεκροθάπται, τὴν ὡραία ἑλληνικὴ γλῶσσα!…
Ὁ Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός, λοιπόν, σπούδασε τὰ βιβλία τὰ ἀρχαῖα. Πρὸ παντὸς ὅμως διάβαζε μέρα – νύχτα καὶ εἶχε κάτω ἀπὸ τὸ προσκέφαλό του – ποιό βιβλίο; Τὴν ἁγία Γραφή. Ἔμαθε πολὺ καλὰ τὴ Γραφή, καὶ ἔγινε ἕνας ἀπὸ τοὺς σοφωτέρους διδασκάλους τῆς Κω᾿σταντινουπόλεως. Μὲ τὰ ἐφόδια αὐτὰ κατόπιν ἔγινε μοναχός, διάκονος καὶ πρεσβύτερος τῆς Ἐκκλησίας, τέλος δὲ καὶ μητροπολίτης τῆς ἱστορικῆς πόλεως Ἐφέσου.
Ἀλλὰ ἔζησε σὲ μιὰ ἐποχὴ πολὺ δύσκολη. Σὲ ἐποχή, ποὺ τὸ Βυζάντιο ἦταν σὲ παρακμή. Read more »

«…ΦΑΝΗΤΕ ΑΞΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΑΥΡΟ ΣΥΝΕΦΟ & ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΚΟΥΠΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΘΕΟ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΥΦΩΝΑΣ & ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ…(ΠΡΟΦΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ 1973)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 18th, 2016 | filed Filed under: ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

 ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΜΕΙΝΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΥΦΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ & ΙΣΧΥΡΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ (Μητροπολίτου Φλωρίνης π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ)

  • π. ΑυγουστΜετά τὸ κήρυγμα τὴν Κυριακὴ στὶς 30.12.1973, καὶ πρὶν τὸ δι᾽᾽εὐχῶν ὁ π. Αὐγουστῖνος κάλεσε τοὺς πιστούς νὰ παραβρεθοῦν στὴν ἀγρυπνία καὶ νὰ προσευχηθοῦν, γιὰ τὸ νέο ἔτος, λέγοντας τοὺς ἐξῆς φοβερούς λόγους, ποὺ σήμερα, μετὰ ἀπὸ 43 χρόνια, ἀποδεικνύονται προφητικοί.

(ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΟ)

«…Ὄχι στὰ χέρια σας τράπουλες, ὄχι χοροὺς καὶ διασκεδάσεις. Νὰ φανῆτε ἄξιοι ἕλληνες καὶ ἑλληνίδες γιατί ἔρχεται μαῦρο σύνεφο, μαῦρο συνεφό καὶ σκούπα ἡλεκτρικὴ, ποὺ θὰ σκουπίση ὁλόκληρη τὴν Εὐρώπη.
Ἂς παρακαλέσουμε τὸν Θεό, γιὰ νὰ μείνουμε ἔξω ἀπὸ τὸ σύνεφο καὶ ἔξω ἀπὸ τοὺς τυφῶνες τῆς Εὐρώπης· νὰ μείνουμε ἐδῶ στὴν Ἐκκλησία μὲ γαλήνη, ὡς ἀδέλφια πονεμένα, μαρτυρικὰ παιδιά τῆς Ἑλλάδος καὶ ἔξω ἀπὸ τοὺς τυφῶνας καὶ ἔξω ἀπὸ τοὺς πολέμους γιὰ τὰ πετρέλαια καὶ τὰ κάρβουνα τῶν μεγάλων ἰσχυρῶν τῆς γῆς. Νὰ μείνουμε ἐδῶ ἐνωμένοι ἐν Χριστῳ Ἰησοῦ».

ΟΠΩΣ Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΦΩΝΑΖΕΙ ΑΛΤ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΦΗΝΕΙ ΤΙΠΟΤΕ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΑΓΡΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΛΤ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ. ΜΑΣΟΝΟΙ, ΑΘΕΟΙ, ΓΙΑΧΩΒΑΔΕΣ, ΦΡΑΓΓΟΙ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 18th, 2016 | filed Filed under: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΝΑ ΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ

ΣΤΑ ΑΓΡΙΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΛΤ, ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ

ΜΑΣΟΝΟΙ, ΑΘΕΟΙ, ΓΙΑΧΩΒΑΔΕΣ, ΦΡΑΓΓΟΙ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ

 

Ελευθ. & Ζωσα Εκ..μ

Ἀπομαγνητοφωνημένος ὁ ἐπίλογος τῆς ὁμιλίας γιὰ τὸν μέγα Ἀθανάσιο, χωρίς περικοπές

 «Ἡ Ὀρθοδοξία ἀπὸ πολλὲς μεριὲς πολεμεῖται καὶ πρέπει νὰ σταθοῦμε φρουροί. Ὅπως ὁ στρατιώτης φυλάγει ἐπάνω στὰ σύνορα καὶ δὲν ἀφήνει τίποτε νὰ προχώρησε καὶ ἄν δεῖ κάτι, φωνάζει ἄλτ. Καὶ ἔχουμε στρατιῶτες γεναίους ἐπάνω στὰ χιονισμένα βουνά, στὸ Καϊμτσαλάν, στὸ Βίτσι κ.λ.π, ποὺ φυλάγουν ὅλη νύκτα. Τουρτουρίζουν ἀπὸ τὸ κρύω, ἀλλὰ μένουν στὶς θέσεις τους καὶ ὑπερασπίζονται τὴν ἀκεραιότητα τῆς πατρίδος μας. Ὅπως αὐτοὶ φυλᾶνε τὰ σύνορα της πατρίδος, ἔτσι καὶ ἐμεῖς νὰ φυλάξουμε τὰ πνευματικὰ σύνορα, τὰ δὲ πνευματικὰ σύνορα ποὺ ἔχουν ἀξία μεγαλυτέρα εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία. Νὰ τὴν φυλάξουμε. Νὰ γίνουμε ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι βράχος καὶ νὰ ποῦμε στὰ ἄγρια κύματα τῆς δύσεως καὶ τῆς Ἀνατολῆς, νὰ ποῦμε σὲ ὅλους: Ἄλτ, δὲν θὰ περάσετε. Εἴμεθα Πόντιοι εἴμεθα Μικρασιάτες, εἴμεθα Ἕλληνες, εἴμεθα χριστιανοί. Μασόνοι δὲν θὰ περάσετε. Ἄθεοι δὲν θὰ περάσετε, γιαχωβάδες δὲν θὰ περάσετε, φράγγοι δὲν θὰ περάσετε, προτεστάντες δὲν θὰ περάσετε. Ὅλοι θὰ μείνουμε ἐδῶ στὸν γαλάζιο βράχο τῆς Ἐλλάδος, ὅλοι μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἕνας λαός καὶ μιὰ ψυχή. Καὶ ἐλπίζω ὁ Θεός, ποὺ βοήθησε τὸ Μέγα Ἀθανάσιο καὶ τοὺς Μεγάλους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας θὰ βοηθήσῃ κ᾿ ἐμᾶς νὰ μείνουμε μέχρι τέλους πιστοὶ στὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.

»

Εἰς τὸν ἱερό ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος Πτολεμαΐδος, Κυριακή 30-12-1973

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 17th, 2016 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ

ΣΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΘΕΩΝ

  • Ἐνῶ οἱ καθηγητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης, στὴν πλειοψηφία τους ἔγιναν προδότες τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὑπέγραψαν τὴν ἄλωση τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς στοὺς ισλαμιστάς, για νὰ κάνουν τμήμα ἰσλαμικῶν σπουδῶν, μέσα στὴν Θεολογική Σχολή!!! Καὶ ἐνῶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος μὲ κάποιους δεσποτάδες, ποὺ δὲν ἔχουν οὔτε ἱερὸ οὔτε ὅσιο, πρόδωσαν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη, ἔγιναν οἰκουμενισταί καὶ ὑπηρετοῦν ὄχι τὸν Χριστὸ ἀλλα τὶς σκοτεινές δυνάμεις, ἡ Πανελλήνια Ἔνωση τῶν Θεολόγων κρατᾶ γερά τὸ λάβαρο τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ δίνει ἀγῶνες γιὰ μιὰ ὀρθόδοξη παιδεῖα.

Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων(ΠΕΘ)

peth

Ανάρμοστη και προσβλητική, για την Διαρκή Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, ανακοίνωση
του Υπουργού Παιδείας κ. Νικολάου Φίλη

Το Υπουργείο Παιδείας σε Δελτίο Τύπου του, της 14ης Ιανουαρίου 2016, το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και αναδημοσιεύτηκε και από τα ΜΜΕ, αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής : «Ο Υπουργός Παιδείας παρέδωσε την απόφαση της Δ.Ι.Σ., την εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιεροθέου αλλά και παλαιότερα κείμενα που αφορούν το Μάθημα των Θρησκευτικών (Εισήγηση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμου, Εισήγηση Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσοστόμου, Απόφαση της Δ.Ι.Σ. της 5/11/2012) στον Πρόεδρο του Ι.Ε.Π., ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης και συζήτησης στις εργασίες της ειδικής επιτροπής για το Μάθημα των Θρησκευτικών»i.

Από την παραπάνω ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας προκύπτουν κάποια εύλογα και σημαντικά ερωτήματα, τα οποία η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων οφείλει να θέσει δημόσια προς τον κ. Υπουργό Παιδείας :

Τὴν συνέχεια στὴν ἰστοσελίδα :www.ipaideia.gr/deltio-tipou-tis-peth-anarmosti-kai-prosvlitiki-gia-tin-diarki-iera-sinodo-tis-eklisias-tis-elados.htm

d47

Ανοιχτή Επιστολή – Καταγγελία της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

Επιμόρφωση δασκάλων και Θεολόγων σε μη ισχύον Πρόγραμμα Σπουδών, για το μάθημα των Θρησκευτικών

ΙΕΠ και Περιφερειακή Διεύθυνση επιμορφώνουν δασκάλους και Θεολόγους

σε μη ισχύον και ληγμένο Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΣΠΑ!!

Κύριε Υπουργέ, Read more »

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 17th, 2016 | filed Filed under: εορτολογιο

Ἀγίου Αθανασίου  (18.1.2016)
Ομιλία τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

 ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

(Πατῆστε τὸν τίτλο καὶ κατεβάστε τὴν ὁμιλία σὲ pdf)Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΑ τοῦ πλέξουμε ἐγκώμια; Εἴμεθα πολὺ μικροί. Ἐκεῖνος εἶνε γίγαντας καὶ τὸ ὕψος του προκαλεῖ δέος. Ὅποιος διαβάζει τὸ βίο του αἰσθάνεται ἴλιγγο μπροστὰ στὴ φυσιογνωμία του. Ἐν τούτοις θὰ ψελλίσουμε κ᾿ ἐμεῖς λίγες λέξεις πρὸς τιμήν του.

* * *

Ὁ ἅγιος Ἀθανάσιος ὠνομάστηκε μέγας, διότι στὴν ἐποχή του ἀγωνίστηκε μόνος νὰ κρατήσῃ τὴν ὀρθόδοξο πίστι.
Κινδύνευε τότε ἡ Ὀρθοδοξία. Παρουσιάστηκε μία αἵρεσις, ἡ αἵρεσις τοῦ Ἀρείου, ποὺ ἔλεγε γιὰ τὸ Χριστό, ὅτι «ἦν ποτε ὅτε οὐκ ἦν»· ὑπῆρχε, δηλαδή, κάποτε ἐποχὴ ποὺ δὲν ἤτανε. Αὐτὴ ἦταν βλάσφημος ἰδέα ἐναντίον τῆς θεότητος τοῦ Λόγου καὶ τῆς αἰωνιότητος τοῦ Θεοῦ Λόγου. Αὐτό, τὸ ὅτι «ὑπῆρχε ἐποχὴ ποὺ δὲν ἤτανε», μποροῦμε νὰ τὸ ποῦμε γιὰ ὅλους καὶ γιὰ ὅλα, ἀλλ᾿ ὄχι γιὰ τὸ Χριστό. Διότι δὲν ὑπῆρχε ποτέ ἐποχὴ ποὺ δὲν ὑπῆρχε ὁ Χριστός. Εἶνε ἄναρχος, αἰώνιος, ὑπεραιώνιος.
Ἐναντίον τοῦ Ἀρείου ἀγωνίστηκε ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, καὶ μὲ ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὴ Γραφὴ τὸν κατετρόπωσε. Διότι τὴ Γραφὴ τὴν ἤξερε ἀπ᾿ ἔξω. Σήμερα οἱ Χριστιανοί, μηδενὸς ἐξαιρουμένου, δὲν διαβάζουμε Γραφή, ὅπως ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Νίκησε λοιπὸν λόγῳ τῆς πίστεώς του, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῆς βαθειᾶς γνώσεως τῆς ἑρμηνείας τῆς ἁγίας Γραφῆς.
Ἀγωνίστηκε ἐναντίον τῶν ἀρειανῶν. Ἀλλὰ ἀγωνίστηκε καὶ ἐναντίον μιᾶς ἄλλης παρατάξεως. Ποιᾶς παρατάξεως; Ἐξ αἰτίας τοῦ Ἀρείου ἡ Ἐκκλησία ἐδιχάσθη. Ὁ Θεὸς νὰ φυλάῃ τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ διαίρεσι, ἀπὸ σχίσμα. Ὁ λαὸς τῆς Ἀλεξανδρείας ξαφνικὰ χωρίστηκε σὲ τρεῖς παρατάξεις. Ἡ μία ἦταν οἱ ὀρθόδοξοι, μὲ τὸ Μέγα Ἀθανάσιο. Ἡ ἄλλη, μὲ βασιλιᾶδες καὶ αὐτοκράτορες, ἦταν οἱ ἀρειανοί· αὐτοὶ ἔφεραν τὴ διαίρεσι. Καὶ ἡ ἄλλη παράταξι ἦταν οἱ ἡμιαρειανοί. Τί λέγανε αὐτοί; Αὐτοὶ ἤτανε οἱ «συμβιβαστικοί». Ἐμεῖς, λέγανε, θέλουμε τὸ μέσον· οἱ ὀρθόδοξοι εἶνε τὸ ἕνα ἄκρο, οἱ ἀρειανοὶ τὸ ἄλλο ἄκρο· ἐμεῖς θὰ τοὺς συμβιβάσουμε.
―Νὰ ὑποχωρήσῃς κ᾿ ἐσύ, ἔλεγαν στὸν Ἀθανάσιο, νὰ ὑποχωρήσουν κι αὐτοί. Νὰ ὑποχωρήσῃς καὶ νὰ δεχθῇς στὸ «Πιστεύω» νὰ προστεθῇ ἕνα γράμμα, μόνο ἕνα μικρὸ γράμμα. Ἐκεῖ ποὺ λέει γιὰ τὸ Χριστὸ «ὁμοούσιον τῷ Πατρί», νὰ προσθέσουμε τὸ γιῶτα («ι») καὶ ἀντὶ «ὁμοούσιον» νὰ γίνῃ «ὁμοιούσιον».
―Ὄχι, εἶπε ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Διότι ὅποιος ἀφαιρέσῃ ἢ προσθέσῃ ἔστω κ᾿ ἕνα γράμμα, θὰ εἶνε ἔνοχος ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Τὸ «ὁμοούσιον» σημαίνει Θεός, τὸ «ὁμοιούσιον» σημαίνει ἄνθρωπος. Read more »

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ!

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 16th, 2016 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ ΙΒ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 17,12-19)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΝΕΑ!

«Οἱ δὲ ἐννέα ποῦ;» (Λουκ. 17,17)

Θὰαμετανοητ. ξανασταυρ. μιλήσω ἁπλᾶ, ἀγαπητοί μου. Δὲν ξέρω ἂν θὰ μ᾽ ἀκούσετε. Παλαιότερα, ἕνα λόγο ἔλεγε ὁ κήρυκας καὶ ἑκατὸ ἔκαναν οἱ Χριστι­ανοί, τώρα χίλια κηρύγματα ἀκοῦνε κι οὔτε ἕ­να δὲν κάνουν. Γιατί ὁ λόγος δὲν καρποφορεῖ; Ἡ ἀπάν­τησι βρίσκεται στὴν παραβολὴ τοῦ σπορέως… Δὲν γνωρίζω λοιπὸν ἂν θὰ μ᾽ ἀ­κούσετε. Ἀλλὰ κι ἂν κανένας δὲν ἀκούσῃ, «ἐγὼ εἶπα καὶ ἐλάλησα, ἁμαρτίαν οὐκ ἔχω».
Θὰ σᾶς ἐκφράσω ἕνα παράπονο. Ὄχι δικό μου – ποιός εἶμ᾽ ἐγὼ νὰ παραπονεθῶ γιὰ σᾶς; Εἶνε παράπονο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δὲν εἶδα τὸν Κύριο σὲ ὅραμα· ὁράματα βλέπουν οἱ ἅγιοι, κ᾽ ἐγὼ ἅγιος δὲν εἶμαι. Δὲν εἶ­δα τὸν Κύριο, ὥστε νὰ πῶ ὅτι μοῦ παρήγγειλε κάτι. Ἄκουσα ὅμως τὴ φωνή του.
–Μπᾶ; ἀκούγεται ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ; ὁ Χριστὸς εἶνε τώρα στὰ οὐράνια, πῶς ἀκούγε­ται ἐδῶ κάτω ἡ φωνή του;… Κι ὅμως ἀκούγεται. Πρῶτα – πρῶτα μὲ τὴ συνείδη­σι, μέσα στὴν καρδιὰ τοῦ καθενός. Ἔπειτα στὴ φύσι, ἀπὸ ὁ­­λόκληρη τὴν κτίσι· κ᾽ ἕ­να φύλλο τοῦ δέν­τρου, ποὺ σείει ὁ ἄνε­μος, κάτι σοῦ λέει. Πρὸ παν­τὸς ὅ­μως ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, καθαρὴ καὶ διαυ­γής, ἀκούγεται μέσα στὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Μέσα λοιπὸν στὸ σημερινὸ εὐ­αγγέλιο ἀκούγεται τὸ παράπο­νο τοῦ Χριστοῦ. –Ναί, θὰ πῆ­τε· θά ᾽νε λοιπὸν παράπονο γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του, ὄχι γιὰ μᾶς σήμερα… Κι ἂν σᾶς ἀποδείξω, ὅτι ἐμεῖς σήμερα εἴμαστε χειρότεροι ἀπὸ ἐκείνους τότε, τί θὰ πῆτε;
Ποιό εἶνε τέλος πάντων αὐτὸ τὸ παράπονο τοῦ Χριστοῦ, ποὺ διαβαίνει τοὺς αἰῶνες καὶ φθάνει μέχρι ἐμᾶς; πότε ὁ Χριστὸς παραπονέθηκε; Ὁ Κύριός μας σπανίως ἐξέφρασε παράπονο. Μία ἀπὸ τὶς λίγες φορὲς εἶνε κι αὐτὴ ποὺ διηγεῖται σήμερα τὸ εὐαγγέλιο. Τί λέει; Read more »

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 16th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

44948254s10

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Aυγουστίνος Καντιώτης έκανε δηλώσεις στὶς εφημερίδες στις 23.3.1994, για το θέμα της καύσεως των νεκρών.

Mε επιχειρήματα από το λόγο του Θεού αλλά και από τις λαογραφικές μας παραδόσεις, οι οποίες ξεκινούν από την αρχαιότητα ἀπέδειξε ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται ἡ καύσης τῶν νεκρῶν. Θυμίζοντας το ηρωϊκό παράδειγμα της Aντιγόνης στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλέους.
Γράφει, ότι το πρόβλημα αυτό παρουσιάστηκε αφ’ ότου ανέλαβαν τα κοιμητήρια οι δήμοι. Tέλος προτείνει τη λύση να κτισθούν ευρύχωρα οστεοφυλάκια.

Σε μία μόνο περίπτωση δέχεται να γίνει καύσης· αν το έχει ζητήσει προηγουμένως ο ί­διος ο νεκρός. Aλλά σ’ αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να διαβάζεται η νεκρώσιμη ακολουθία.

058837d2ea8c5l

ΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ;

«O κ. Καμίνης και ο κ. Μπουτάρης τὰ «μαργαριτάρια αὐτὰ τῆς Ἑλλάδος» καὶ οἱ ὅμοιοί τους, ποὺ διοργανώνουν παρελάσεις γιὰ τοὺς ομοφυλόφιλους καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ γίνουν ὅλοι οἱ Ἑλληνες τέτοιου εἴδους, εἶναι υπέρμαχοι της κατασκευής αποτεφρωτηρίων στην Ελλάδα.

058837d2ea8c5l

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ἐξόδιος Ἀκολουθία καί καῦσις νεκρῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ἐν Πειραιεῖ τῆ 15ῃ/1/2016

Τυγχάνει γνωστόν ὅτι ἔνιοι ἐντόπιοι κύκλοι τοῦ διεθνιστικοῦ περιπαίγματος μή κηδόμενοι τῆς πατροπαραδότου Χριστιανικῆς παραδόσεως τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως διεισδύουν εἰς πᾶν μέσον ἐπικοινωνιακῆς μορφῆς καί δι’ αὐτῶν εἰς τάς συνειδήσεις τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου, δηλητηριάζουν αὐτάς καί κλονίζουν τάς βάσεις τῆς πίστεως. Ὡσαύτως ἡ ἀδιαφορία περί τήν πίστι καί τάς χριστιανικάς παραδόσεις, ὑπό τήν ἐπίδρασι τῶν ἀνωτέρω ἀποκτᾶ ὁσημέραι ρίζωμα εἰς τάς ἠθικῶς ἀτόνους καί θρησκευτικῶς καχεκτικάς συνειδήσεις. Read more »

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΟΤΑΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΓΕΜΙΣΕΙ ΑΠΟ ΑΠΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΕΝΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 15th, 2016 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

«Αν ὅλη η πόλις ή το χωριό σου, αρνηθούν το Χριστό,

σὺ πίστευε στὸ Θεό καὶ ἕνας νὰ μείνεις θὰ νικήσεις

Kατασκην. π. Αυγουστ...

«…Στα χρόνια αυτά που ζοῦμε, αδέρφια μου, «στώμεν καλώς»! Μέσα στη γενεά μας αυτή, γενεά Σοδόμων και Γομόρρας, γενεά απίστων και διεφθαρμένων ανθρώπων, γενεά πονηρά και διεστραμμένη απ᾿ άκρου εις άκρο, «στώμεν καλώς»! Σάν στρατιώτης που κρατάει τη σημαία του Χριστού, ας σταθούμε καλώς! Κι αν ακόμα μείνεις ένας, αδελφέ μου, μην απογοητευθείς. Κι αν ακόμα όλη η πόλις ή το χωριό σου, αρνηθούν το Χριστό, συ μην τον αρνηθείς. Κι αν ακόμη πάνω στο κάθε σπίτι υψωθεί η παντιέρα του διαβόλου, στο δικό σου το σπίτι να μην υψωθεί. Ένας να μείνεις, πίστευε στο Θεό! Γιατί μπορεί να είναι ψέματα τα άστρα, ψέματα ο ήλιος, ψέματα ο κόσμος, ψέματα και οι βασιλιάδες, ψέματα τα παλάτια, όλα να είναι ψέματα· ένα δεν είναι ψέμα, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός· όν, παίδες, υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Αμήν».

† επίσκοπος Αυγουστίνος

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ 30.1.2016 (pdf)

www.fotgrammi.gr
Τὴν 30.1.2016 ἡμέρα Σάββατο, Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πρὸς τιμὴ καὶ τῆς σπουδαζούσης νεολαίας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας συλλειτουργοῦμε καὶ προσευχόμεθα γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἐνημερώνουμε γιὰ τὴν πορεία τῆς ὅλης προσπάθειας.
Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἰθύνοντες πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ καταργήσουν ἀκόμη καὶ τὰ πρότυπα – τοὺς 3 φωστῆρες τῆς Τρισηλίου Θεότητος καὶ νὰ προβάλωνται ὡς πρότυπα οἱ «φελλοί», οἱ «παλλακίδες», οἱ ἀνώμαλοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ «ἀετονύχηδες», ἐν τούτους ἐμεῖς ἐπιβάλλεται διὰ τοῦ παραδείγματος νὰ διδάσκουμε καὶ νὰ παρουσιάζουμε ὡς πρότυπα προσωπικότητες μὲ ἀκέραιο χαρακτῆρα, μὲ ἦθος, μὲ εὐσυνειδησία, μὲ εὐπρέπεια καὶ εὐποιΐα καὶ νὰ τὰ ἔχουν οἱ νέοι μας ὡς πυξίδα στὴν ζωή τους. Read more »

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 15th, 2016 | filed Filed under: εορτολογιο

Τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου
17 Ἰανουαρίου
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πατῆστε τὸν παραπάνω τίτλο καὶ κατεβάστε το κήρυγμα σὲ pdf
ΜΕΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ιστ

 ΣΗΜΕΡΑ ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὸν Μέγα Ἀντώνιο. Θὰ ποῦμε μερικὰ διδακτικὰ ἀπὸ τὴ ζωή του.

* * *

Ὁ ἅγιος Ἀντώνιος γεννήθηκε τὸν τρίτο αἰῶνα μετὰ Χριστόν, τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, στὴν Ἀλεξάνδρεια. Εἶχε εὐσεβεῖς ἀλλὰ καὶ πλουσίους γονεῖς, ποὺ πεθαίνοντας τὸν ἄφησαν κληρονόμο μεγάλης περιουσίας. Γράμματα ὅμως δὲ᾿ θέλησε νὰ μάθῃ.
Νέος στὴν ἡλικία πήγαινε στὴν ἐκκλησία. Μιὰ Κυριακὴ ἄκουσε στὸ εὐαγγέλιο νὰ λέῃ ὁ Χριστὸς στὸν πλούσιο ἐκεῖνο νέο ποὺ ζητοῦσε τὴν τελειότητα· «Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς» (Ματθ. 19,21), νὰ πουλήσῃ δηλαδὴ τὰ ὑπάρχοντά του καὶ νὰ τὰ δώσῃ στοὺς φτωχούς. Κ᾿ ἐμεῖς τὸ ἔχουμε ἀκούσει αὐτὸ πολλὲς φορές, ἀλλὰ δὲ᾿ μᾶς κάνει τόση ἐντύπωσι. Ἐκεῖνος τ᾿ ἄκουσε γιὰ πρώτη φορά, καὶ δὲ᾿ χρειάστηκε νὰ τὸ ξανακούσῃ. Ἀμέσως εἶπε· «Αὐτὸς ὁ λόγος ἁρμόζει σ᾿ ἐμένα». Καὶ μόλις βγῆκε ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, εἶχε πάρει τὴν ἡρωϊκὴ ἀπόφασι καὶ προχώρησε· πούλησε ὅλα ὅσα κληρονόμησε, τριακόσια ἐκλεκτὰ χωράφια, ἔδωσε τὰ χρήματα στοὺς φτωχούς, κι ἀφοῦ φρόντισε γιὰ τὴν ὀρφανὴ μικρὴ ἀδελφή του ἀνεχώρησε καὶ βγῆκε ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι, στὴν ἔρημο. Ἐκεῖ ἔζησε πολλὰ χρόνια, ὀγδονταπέντε καὶ πλέον. Ποιός μπορεῖ νὰ μιμηθῇ τὸ σκληρὸ ἀγῶνα του ἐκεῖ ἐναντίον τῶν δαιμόνων;
   Στὴν Ἀλεξάνδρεια ὑπῆρχαν σοφοί, ποὺ διάβαζαν βιβλία πολλά. Αὐτοὶ ἄκουσαν τὴ φήμη του κι ἀποροῦσαν, πῶς ἕνας ἀγράμματος κατώρθωσε νὰ φτάσῃ σὲ τέτοια ἐπίπεδα. Πῆγαν λοιπὸν καὶ τὸν βρῆκαν στὴν ἔρημο. Τὸ ρωτᾶνε·
―Ἐμεῖς κοπιάζουμε διαβάζοντας Πλάτωνα, Ἀριστοτέλη, τόσους σοφούς. Ἐσὺ τί βιβλία διαβάζεις;
―Ἐγώ, λέει, μελετῶ βιβλία ποὺ ἐσεῖς δὲν τὰ προσέχετε.
―Ποιά εἶνε τὰ βιβλία αὐτά; Read more »

1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΝΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ 2. Εκδηλωσεις σε Θεσσαλονικη Και Αθηνα 3. H ΡΟΤΟΝΤΑ ΥΠΗΡΞΕ ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 14th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΝΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

———-

————

Εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη (23/1/2016)
και Αθήνα (28/1/2016)

Δείτε : https://www.youtube.com/watch?v=JIk33XOi_Ms

Η Μακεδονια τιμα τον Καπεταν Μικη Ζεζα (Παυλος Μελας)

Ο Ιερός Λόχος 2012 και οι πατριωτικοί σύλλογοι και φορείς που στηρίζουν την προσπάθεια, σας καλούν στην αγωνιστική εκδήλωση που διοργανώνουμε το Σάββατο 23 Ιανουαρίου, στον πολυχώρο «Δεσμοί Ελλήνων», (Πασαλίδη 29, στην Κάτω Τούμπα), στις 8 μμ., με θέμα την αναγκαιότητα διάσωσης της οικίας του εθνομάρτυρα Παύλου Μελά.
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κυρ. Νικόλαος Βασειλιάδης καθηγητής πανεπιστημίου.
Η εκδήλωση είναι συνέχεια της προσπάθειας που έχουμε ξεκινήσει από το προηγούμενο Οκτώβριο όταν ο σύλλογος μας, με διαμαρτυρία του έξω από την οικία του ήρωα στην Κηφισιά της Αττικής, έδωσε το έναυσμα να συσπειρωθούν οι πατριωτικές φωνές για να πιέσουν προς κάθε αρμόδια αρχή , α την διάσωση του οικήματος.

Εκδήλωση και στην Αθήνα
Ανάλογη εκδήλωση θα γίνει και στο Δημαρχείο Κηφισιάς, οδός Μυρσίνης 2, στην Αθήνα , την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, ώρα 7μμ.
Διαβάστε αναλυτικά εδώ:http://ierosloxos2012.blogspot.gr/2016/01/blog-post_13.html
Υπενθυμίσετε φίλους και γνωστούς σας. Συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών
Μην ξεχνάτε να υπογράψετε για την διάσωση της οικίας του Παύλου Μελά:
http://www.ipetitions.com/petition/test1-6
Υπενθυμίσετε φίλους και γνωστούς σας.

http://ierosloxos2012.blogspot.gr/2016/01/blog-post.html

jubpls

Ποιά ἡ ἀλήθεια γιά τή Ροτόντα;
(Μέ ἀφορμή τή διαμάχη γιά τόν Ἱ. Ναό «Ροτόντα» Θεσσαλονίκης)

Τό ὄνομα Ροτόντα τό ἔδωσαν ξένοι περιηγηταί (18ος αἰώνας) λόγω τοῦ κυκλικοῦ της σχήματος.
Κτίστηκε γύρω στο 300 μ.Χ. , ἀπό τόν Γαλέριο γιά μαυσωλεῖο του. (Ὁ Γαλέριος πέθανε καί ἐτάφη μακριά ἀπό την Θεσσαλονίκη ). Κατά μία ἄλλη ἐκδοχή ὑπῆρξε ναός ἀφιερωμένος στό Δία.
Μέ τήν κατάργηση τῆς εἰδωλολατρίας και τήν ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ στά χρόνια τοῦ Μεγάλου Θεοδοσίου ( 379-395 μ.Χ.) το ρωμαϊκό αὐτό οἰκοδόμημα μετατράπηκε σε Χριστιανικό Ναό. Εἶναι ὁ ἀρχαιότερος Ναός τῆς Θεσσαλονίκης. Τότε προστέθηκε ἀνατολικά ἡ ἀψιδα τοῦ Ἱεροῦ , κτίστηκε δακτύλιος σέ ἀπόσταση ὀκτώ μέτρων και διπλασιάστηκε σχεδόν ὁ ἀρχικός χῶρος τοῦ Ναοῦ ,γιά νά ἐξυπηρετήσει τό μεγάλο πλῆθος τῶν χριστιανῶν. Διακοσμήθηκε μέ πολύχρωμη ὀρθομαρμάρωση καί λαμπρά ψηφιδωτά στόν τροῦλο, στίς καμάρες καί στά τοξωτά ἀνοίγματα.
Τά ψηφιδωτά εἶναι τά ἀρχαιότερα ἐντοίχια ψηφιδωτά καί τά μοναδικά τῆς αὐτοκρατορικῆς τέχνης στά χρόνια τοῦ Μ. Θεοδοσίου. Στη ζωφόρο τῶν μαρτύρων μπορεῖ νά δεῖ σήμερα κανείς δεκαπέντε Ἁγίους μάρτυρες ἀπό τήν Ἀνατολή πού τιμῶνται ὅμως σέ ὅλη τήν αὐτοκρατορία ,τόν καθένα μέ τό ὄνομα του , τό ἐπάγγελμα του καί τήν ἡμερομηνία ἑορτασμοῦ του . Ἕνα μνημειῶδες εἰκονογραφημένο ἡμερολόγιο.
Στήν κορυφή τοῦ τρούλου βρίσκεται τό θαυμάσιο ψηφιδωτό τοῦ Χριστοῦ «ἐν δόξη».
Διαβάστε περισσότερα »http://tideon.org/index.php/2012-02-11-18-49-10/2012-02-11-19-10-53/7300-2016-01-14-14-06-11
jubpls

 ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ»
ΜΑΡΚΟΥ τοῦ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ 1, 600-66 ΜΕΘΩΝΗ – ΠΙΕΡΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΕΛΛΑΣ
www.markoseugenikos.gr, e-mail: info@markoseugenikos.gr

Θεσσαλονίκη 12-01-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

H ΡΟΤΟΝΤΑ ΥΠΗΡΞΕ ΓΙΑ ΑΙΩΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ

Ξαναχτύπησε πάλι ο γνωστός δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, προστάτης και συμπαραστάτης των ομοφυλοφυλικών παρελάσεων, δηλώνοντας, κατά την διάρκεια κοπής της βασιλόπιτας στο δημαρχιακό μέγαρο (11/01/16), τα εξής :
“Η Ροτόντα δεν είναι εκκλησία. Αφήστε τα αυτά. Είναι το πιο σημαντικό μνημείο της πόλης, πιο σημαντικό κι από τον Λευκό Πύργο”.
Το μνημείο χτίστηκε το έτος 306 ως μαυσωλείο του Γαλερίου και μετά από εκατό περίπου χρόνια μετετράπη σε χριστιανικό ναό. Παρέμεινε στην χριστιανική λατρεία ως τα τέλη του 16ου αιώνα (1591) και μετετράπη σε τζαμί από τους Τούρκους κατακτητές. Read more »

ΤΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ -Θαυματα απο τη ζωη του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου ως ιεροκήρυκος

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 14th, 2016 | filed Filed under: Θαύματα στη ζωή του π. Αυγουστινου

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ

————–

__________

TA ΛΗΣΜΟΝΗΜΕΝΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

(Ἀπὸ τὸ κήρυγμα του: «Η ΖΩΗ ΜΟΥ ΩΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ» Ἀπόσπασμα β´)

Aν θέλετε τώρα ένα άλλο παράδειγμα πολύ ζωηρόν, είναι στην Kοζάνη, την αλησμόνητον Kοζάνη. Hμουν το ‘42, ‘43, ‘44. Ήταν η περίοδος της πείνας. Φοβερά πείνα. H νέα γενεά δεν έχει ιδέαν περί της πείνης, που ενέσκηψε τότε. Tρομερά πείνα. Βγήκε η προφητεία του ἁγίου Kοσμά του Aιτωλού, μιά χούφτα χρυσάφι, μιά χούφτα αλεύρι.  Tίς βέρες τους πουλούσανε για ένα κομμάτι ψωμί. Φοβερές εἰκόνες ἔβλεπες τότε.  Tρομερά πείνα. Πόσοι πέθαναν από την πείνα; Mισό εκατομμύριο Ἕλληνες, πεντακόσιες χιλιάδες πέθαναν μόνο ἀπὸ τὴν πεῖνα. Aς είναι αιωνία των η μνήμη, μάρτυρες της φυλής. Σ’ αυτή την εποχή βρέθηκα και ‘γώ στην Kοζάνη.

Eκεί που μιλοῦσα ἐπάνω στὸ Εὐαγγέλιο, μου ‘ρχεται μιά ιδέα. Περίεργον φαινόμενον η ζωή του ιεροκήρυκα. Ἀλλαξα ξαφνικά θέμα. Eίδα το δράμα της Kοζάνης, που ‘χαν συρρεύσει στὴν πόλη 15 χιλιάδες άνθρωποι, πένητες ελεηνοί, στά υπόστεγα, στά προαύλεια, σε τσαντήρια! Πείνα καὶ δυστυχία ὑπῆρχε. Λέω, τώρα, τί να κάνω; Θυμήθηκα και ‘γώ τα λόγια, τα λησμονημένα λόγια του Xριστού. Τα λησμονημένα λόγια τοῦ Χριστοῦ , τί δύναμη ἔχουν! Ἐνθυμήθηκα τον Iωάννη τον Πρόδρομο εκεί πέραν του Iορδάνου ποταμού, εις την έρημον, λαός πολύς, όχλος πολύς, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και τον ρωτούσαν,  Tί να κάνωμε»;

«Tί να κάνετε γιά να σωθείτε; χρειάζεται ένα τους, λέει. «Tί»; «Ὅποιος έχει δυό πουκάμισα, να δίνει το ένα. Kαι όποιος έχει δυό ψωμιά, το ένα. Kαι όποιος έχει ένα ψωμί, το μισό». Aυτά θυμήθηκα, τα λόγια του Iωάννη του Προδρόμου, τα Eυαγγελικά λόγια.

Eίπα, λοιπόν, στο τέλος μές στον Nαών του Aγίου Nικολάου, ενώπιον Kυρίου: «Αυτήν την ώρα μή θεωρήσετε ότι ομιλώ εγώ. Ὁμιλεί ο Άγιος Nικόλαος, ο κήρυξ της ελεημοσύνης και φιλανθρωπίας. Σας παρακαλώ πολύ, τοὺς εἶπα ὅταν θὰ πᾶτε στά σπίτια σας, σας ορκίζω εν ονόματι Iησού του Nαζωραίου του Eσταυρωμένου Θεού, θα ψάξετε το σπίτι σας όλο. Kαι ότι βρήτε, ραβύθια, φακές, καὶ ὁτιδήποτε τρόφημα, θα τα χωρήσετε στὴ μέση. Tά μισά δικά σας, τα μισά του Xριστού. Xριστός είναι αυτοί που πεινούν και πεθαίνουν». Eγώ αυτό το λόγο είπα. Nά δώσουν τα μισά καὶ διέλυσα προώρος τὸ κήρυγμα.
Tην επομένη μέρα που καθόμουν στο άκρο της πόλεως, ένας συνεργάτης μου αλησμόνητος, ὁ Γεώργιος Παφίλης, ας είναι αιωνία του η μνήμη, έρχεται τρεχάτος. Eκεί που καθόμουν, στο άκρο της πόλεως καὶ μου λέει: «πάτερ, πάτερ, θαύμα». «Tί θαύμα»; του λέω. «Ἔκανε κανένα θαύμα ο Άγιος Nικόλαος»; «Mωρέ θαύμα» μου λέει, «μεγαλύτερο θαύμα. Έλα να δής». Tρέχω λοιπον, και παώ σ’ ένα μέρος, που είχαμε αποφασίσει να φέρουν τα τρόφιμα. Tί να δώ; Ουρά! ουρά ἀπὸ κόσμο! Όπως σχηματίζονται ουρὲς γιὰ να πάρουν τὰ καρβάλια και τὰ τσιγάρα τους, έτσι σχηματίστηκε μιά ουρά απέραντος. 500, 600, 700 ἄνθρωποι, κρατοῦσαν τὰ σακουλάκια τῆς ἀγάπης. Aπ’ το πρωΐ μέχρι το βράδυ παίρναμε, παίρναμε, παίρναμε, παίρναμε, παίρναμε, γεμίσαμε μιά αποθήκη. Kαι την άλλη μέρα αρχίσαμε συσσίτιο. Read more »

ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΩΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ. AN O EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΙΧΕ ΑΓΙΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΛΟΓΟ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΠΟΡΘΗΤO KAΣΤΡΟ. ΑΣ ΟΨΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ (Αποσπ. Α΄)

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 13th, 2016 | filed Filed under: ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΩΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ

Ὁ νυν ἐπίσκοπος Γρεβενῶν νομίζει ὅτι· Συμμετέχοντας σε κοσμικὲς ἐκδηλώσεις ἡ Μητρόπολή του, θὰ φέρει τοὺς ἀνθρώπους στὴν Ἐκκλησία! Καὶ μιλῶντας στοὺς μαθητάς γιὰ ζώδια, γιὰ ποδοσφαιρικές ὁμάδες καὶ ἐπισκέπτοντας τοὺς νέους στὶς καφετερίες θὰ τοὺς κάνει χριστινούς!!! Ὅχι δέσποτα, ὁ ἑλληνικός λαός καὶ οἱ νέοι τὰ ἔχoυν μπουχτίσει αὐτὰ καὶ ζητοῦν κάτι ἀνώτερο ἀπὸ σᾶς. Θέλει  λόγο Θεοῦ, καλό παράδειγμα καὶ ἁγιότητα! Ἀν τὰ ἔχετε αὐτὰ θὰ σώσετε τοὺς νέους, ἄν δὲν τὰ ἔχετε μιὰ τρύπα στὸ νερὸ κάνετε.

Ὁ π. Αὐγουστῖνος ποὺ χαρακτηρίζονταν ὡς αὐστηρός, συγκέντρωνε τὴν νεολαία γύρω του καὶ μὲ αὐτήν ἔδινε τοὺς ἀγῶνες. Στὸ κατηχητικό των Ἀθηνῶν εἶχε πάνω ἀπὸ 500 νέους. Στὶς κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεως του και στὰ κατηχητικά εἶχε ὅλη σχεδον τὴν νεολαία τῆς Μητροπόλεως του!

Aπο τη ζωη μου ως ιεροκηρυκος

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

π. Αυγουστ. Καντιωτης κηρυτ. Γρεβενα

Ήμουν πρὶν 45 χρόνια στά Γρεβενά, στην ακρόπολι αυτή του έθνους. Xρόνια, τρομερά χρόνια που ιλιγγιά ο νούς του ανθρώπου. Πόλεμος.., εμφύλιος πόλεμος, όπως θέλετε ονομάσετέ τον. Πόλεμος φρικτός, 50 χωριά εἶχαν τα Γρεβενά καὶ όλα ἄδειασαν. Ήρθαν στην πόλη των Γρεβενῶν καὶ από τρείς χιλιάδες έγινε ἡ πόλη 20 χιλιάδες, 30 χιλιάδες. Συνωστισμός. Δεν υπήρχε μέρος πουθενά. Περικυκλωμένα ήταν τα Γρεβενά. Mία νησίς γαλάζια μέσα σ’ ένα πέλαγος κοκκίνης πλημμυρίδος. Eκεί μου ‘ρθε ο λογισμός να παύσω να ομιλῶ. Eις την Eκκλησία που πήγαινε ο αείμνηστος δεσπότης Θεόκλητος, μου λέει, «παῦσε υπό αυτὰς τας τραγικὰς συνθήκας να ομιλῆς. Δεν βλέπεις τί γίνεται»; Oι σφαῖρες ερχόνταν και κτυπούσαν τα καμπαναριά και τον τροῦλο της ἐκκλησίας την ώρα που κηρύτταμε.
Tό αποτέλεσμα; Aνέβηκα μιὰ μέρα νὰ κηρύξω λυπημένος καὶ πικραμένος, γιατί είχαν εκείνη την ημέρα σφάξει καμιά εικοσιπενταριά, σaν πρόβατα. Aνέβηκα πικραμένος και προσπάθησα να ομιλήσω. Να πάρω τὴν αντίθετη όψιν της ζωῆς. Tην ὡραίαν όψιν της ζωῆς. Ὡραία όψις της ζωής, -ζωή τοῦ παραδείσου- εἶναι ἡ ἀγάπη· Κακὴ ὁψι τῆς ζωῆς, -ζωή τῆς κολάσεως- είναι τὸ μίσος. Πήρα λοιπόν, την ὡραία όψι και μίλησα περί αγάπης που ομιλεί και το σημερινό Eυαγγέλιο καὶ εἶπα πολλά. Μίλησα ὅμως καὶ για τον φόνο, ὁ ὁποῖος εἶναι έγκλημα τεράστιο. Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μόνο τοῦ Θεοῦ. Όλοι να μαζευτοῦμε, ένα μυρμίγκι δεν μποροῦμε νὰ κάνουμε, πόσο μᾶλλον ἕναν άνθρωπο! Pωτήστε τη μάνα. Tί υποφέρει η μάνα από μίαν ουσία, ἀπὸ ένα ελάχιστο πράγμα, νὰ τὸ μεγαλώση. Eὰν οι γυναῖκες κυβερνοῦσαν την ανθρωπότητα, πόλεμο δεν θα είχαμε. Διότι μόνο η γυναίκα αισθάνεται τί θα πει πόλεμος. Εἶνε ἀπώλεια, είνε καταστροφή. Mή φονεύετε, λοιπόν, έλεγα.
Eίπα, είπα, είπα καὶ κατέβηκα λυπημένος ἀπὸ τὸν ἄμβωνα.
Tην άλλη μέρα έρχεται και μέ βρίσκει εκεί στη καλύβι μου που καθόμουνα, ένας άνθρωπος, νέος σχετικώς 30 ετών. Γονάτισε φίλησε το χέρι μου. «Τί συμβαίνει»; τοῦ λέω· «Hρθα, πάτερ, να σ’ ευχαριστήσω», μοῦ λέει. «Γιατί να μ’ ευχαριστήσης»; «Xθές είχα απόφαση να σκοτώσω. Nά σκοτώσω άνθρωπο και είχα πάρει το όπλο μου. Aλλά ὅταν άκουσα την καμπάνα να χτυπά, τὴν ὥρα ποὺ ἔπεφταν σφαῖρες στὸ καμπαναριὸ μου είπαν ότι γίνεται κήρυγμα. Aς πάω, λέω καὶ ἐγώ.. Mπήκα στὴν ἐκκλησία, ἄκουσα το κήρυγμα, και όταν πλέον τελείωσε, είπα· «δέν θα σκοτώσω, και δεν σκότωσα». Nά ένα(*) από τα αόρατα αποτελέσματα τα οποία συντελούνται μές εις τις καρδίες των ανθρώπων, μέ το κήρυγμα του Eυαγγελίου. Aπετράπει τὸ έγκλημα.

  • (*)Ἐδῶ, θὰ γράψουμε ἐμεῖς, ἕνα περιστατικό, μὲ ὀνοματεπώνυμο, ποὺ δὲν τὸ ἀναφερει ὁ σεβάσμιος Γέροντας στὸ κήρυγμά του.
    Ὁ Ἀθανάσιος Μησιάκας θεολόγος μιλοῦσε μὲ εὐγνωμοσύνη γιὰ τὸν π. Αὐγουστίνο Καντιώτη καὶ ἔλεγε: Ἀν δὲν ἐρχόταν ὁ π. Αὐγουστῖνος στὰ Γρεβενὰ καὶ δὲν ἄκουγα τὸ κήρυγμά του, ἐγώ θὰ ἤμουν φονιᾶς καὶ ὄχι θεολόγος.
    Σκότωσαν τὸν πατέρα μου καὶ μᾶς ἄφησαν ὀρφανά, καὶ ἐγὼ 17 χρονῶν παιδί ὀρκίστηκα ἐκδίκηση. Θὰ σκότωνα τὸν φονιὰ τοῦ πατέρα μου. Ἦρθε ὅμως ὁ π. Αὐγουστῖνος στὰ Γρεβενά τὸ 1945 καὶ πῆγα στὸ κήρυγμα. Ὅταν τὸν ἄκουσα συνεκλονίστηκα! Στὸ τέλος ζήτησα νὰ τὸν δῶ καὶ του πῶ τὸν πόνο μου καὶ τὶς ὑποσχέσεις γιὰ ἐκδίκηση ποὺ ἔδωσα καὶ ὄχι μόνο μὲ ἀπέτρεψε, ἀλλὰ μὲ ἔκανε καὶ θεολόγο.
    Ὁ Ἀθανάσος Μησιάκας ἔμαθε τὴν τέχνη τοῦ μαραγκοῦ. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ π. Αὐγουστίνου ἔγινε καὶ θεολόγος. Ὅταν ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔγινε ἐπίσκοπος Φλωρίνης καὶ ἴδρυσε τὸ Ἐκκλησιαστικό Γυμνάσιο καὶ Λύκειο τὸν κάλεσε στὴ Φλώρινα, γιὰ νὰ ἐπανδρώση τὴν Σχολή μὲ εὐλαβεῖς καθηγητάς. Ἔκλεισε τὸ ἐργαστήριό του στὴ Θεσσαλονίκη καὶ πῆγε στὴ Φλώρινα. Δίδασκε στὴ Σχολή γιὰ ἀρκετὰ χρόνια, μέχρι τὸν αἰφνίδιο θάνατό του).

* * *

Θέλετε άλλο παράδειγμα; Read more »

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ -ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Ιαν 12th, 2016 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

«ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

Πνευματικοῦ πατέρα τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια καὶ ὅλης τῆς οἰκογενείας του

—————–

———————-

ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΜΕΡΟΣ 2ο

https://youtu.be/o49emkWH5mg

d47

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ:

ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ -ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

ΠΗΓΗ: apologitikaa.blogspot.com

Χάριτι Θεοῦ, μία ἐκ τῶν μόλις πρόσφατων διαδικτυακῶν μου ἐπαφῶν, εἶναι ἕνας καλός καί ἀνιδιοτελής κύριος ἐν ὀνόματι Ἄγγελος Ἰωάννου, ἐκ τοῦ Ἀργοστολίου τῆς Κεφαλληνίας· ἄνθρωπος οἰκογενιάρχης καί εὐλογημένος πολύτεκνος, συνταξιούχος πλέον τῆς Ἑλληνικῆς Τράπεζας, μᾶς ἀπέστειλεν εἰς τό ἡμερολογιακόν μας ἱστολόγιον τά ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ μίαν ἀνέκδοτον, ἄρα σημαντικήν καί σπάνιαν ἐπιστολήν, ἄκρως Προφητικήν καί συνάμα ἰδιαιτέρως ἀποκαλυπτικήν διά τινά σημαίνοντα ἐκκλησιαστικά πρόσωπα.
Ἦδη εἰς τήν πρῶτην κιόλας παράγραφον, τῆς ἐν λόγου ποιμαντικῆς καί ὁμολογιακῆς ἐπιστολῆς, ὁ Γέρων Φιλόθεος καταγράφει τήν ἀλήθεια τοῦ πράγματος, διά τό Ἡμερολογιακόν Ζήτημα· ὅτι πρόκειται δηλ. περί ἀντικανονικῆς, ἀντιπαραδοσιακῆς καί ἀντιπατερικῆς στάσις καί ἐνέργειας, τινῶν νεωτεριστῶν, ὀρκισμένων Οἰκουμενιστῶν κληρικῶν, τῆς τότε ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, δηλαδή τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Μ. Μεταξάκην, καί τῶν ἱερῶν Ἀρχιεπισκοπῶν: τῆς Ἑλλάδος μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν Χρυσόστομον Παπαδόπουλον (καθηγητήν πανεπιστημίου) καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Κύπρου. Ἀποκαλύπτει ἐπίσης ὁ Θεοφώτιστος ἴδιος Γέρων, ὅτι ὁ τότε Οἰκουμενικός πατριάρχης, ἀναξίως, ἀντικανονικῶς καί παρανόμως, μεταπηδοῦσεν συνεχῶς, διά τοῦ Θεομισήτου Μεταθετοῦ ἐπισκοπές καί πατριαρχίες, καθότι κατέλειξεν πατριάρχης Κων]Πολεως καθόλου τυχαία, διά τινῶν πολιτικῶν καθῶς κ.ἄ. δολίων σκοπιμοτήτων…! Read more »