Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΣτην τελικη ευθεια – Εγκυκλιος Επιστολη. Ταμα του Εθνους

date Φεβ 22nd, 2016 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗΝ ΕΥΘΕΙΑΝ …
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

19.2.2016
Ἀγαπητοί μας φίλοι, χαίρετε πάντοτε ἐν Κυρίῳ,

ΕΚΚΛΗΣΙΣ – «ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΟΥΚ ΕΧΩ»

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1060-19216

1. Χρόνια ὁλόκληρα τονίζομεν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην οἱ διάφοροι φίλοι νὰ μὴ εἶναι «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα» καὶ νὰ μὴ ἐφαρμόζεται τὸ Γραφικόν: «ἀγρὸν ἠγόρασα… ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε… γυναῖκα ἔγημα… ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18-20)
καθὼς καὶ τὸ ἕτερον Γραφικόν : «…ἄνθρωπον οὐκ ἔχω…» (Ἰωάν. 5,7).

2. Μέχρι τοῦδε χιλιάδες φίλοι μᾶς παρηγοροῦν μὲ λόγια, ἀλλὰ ἐλάχιστοι μὲ ἔργα. Οἱ περισσότεροι δυστυχῶς, ἐνῷ ἔχουν γνωριμίες, διασυνδέσεις, ἐπαφὲς καὶ συνεργασίες μὲ πολλοὺς ἰθύνοντες, ἐν τούτοις πολὺ ἐλάχιστοι συνειδητοποίησαν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ μᾶς συνδράμουν ἐμπράκτως. Οἱ περισσότεροι κρατοῦν ὅλες αὐτὲς τὶς γνωριμίες μὲ ὑψηλὰ ἱστάμενα πρόσωπα διὰ τόν «ἑαυτούλη» των, τοὺς συγγενεῖς των καὶ τὸ στενότατον περιβάλλον των…

3. Καὶ ὄχι μόνον ἀπὸ μόνοι των δὲν προσεφέρθησαν νὰ μᾶς «βάλουν ἕνα λιθαράκι», ἔστω καὶ χαλικάκι, ἀλλ’ ἀπεναντίας ἁμαρτάνομεν καὶ ἐμεῖς, ὅταν ἀναγκαζόμεθα νὰ παρακαλοῦμεν φορτικῶς μερικοὺς φίλους νὰ βάλουν ἕνα «δαχτυλάκι» στὶς προσωπικὲς ἐκκλήσεις, ποὺ τοὺς κάνομεν, καὶ τοὺς ἀναγκάζομεν νὰ ψεύδωνται, ἐνῷ κοινοὶ φίλοι μᾶς λέγουν ὅτι αὐτοί, ποὺ ψεύδονται, ἔχουν φιλικώτατες σχέσεις καὶ προσβάσεις πρὸς συγκεκριμένους ἁρμοδίους ἰθύνοντας καὶ χαριεντίζονται μετ᾿ αὐτῶν…

4. Ζητῶ συγγνώμην δημοσίως, ἐὰν ἀναγκασθήκαμε νὰ γίνωμεν αἴτιοι νὰ ὁδηγήσωμεν φίλους μας εἰς τὴν δυσάρεστον θέσιν νὰ μὴ μᾶς λέγουν τὴν ἀλήθειαν!!!

5. Ἐνῷ γνωρίζομεν ὅτι ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς τονίζει σαφέστατα ὅτι :
α) «μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός» (Β΄ Κορ. 9,7),
β) «ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν.» (Ματθ. 5,37),
γ) « πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν » (Ρωμ. 14, 23),
καὶ πληθώρα ἄλλων παρομοίων χωρίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ σωτήριες διδασκαλίες τῶν ἁγίων πατέρων, ἐν τούτοις ἐμεῖς, ὡς ἄφρονες καὶ θρασεῖς, συνεχίσαμε νὰ ὀχλοῦμεν φίλους μας καὶ νὰ τοὺς στενοχωροῦμεν…
Ὅλα αὐτὰ ὅμως τὰ ἐκάναμε διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ. Δὲν ζητοῦμεν ἀπολύτως τίποτε διὰ τὸν ἑαυτόν μας. Ὅμως τὸ πεπερασμένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὸ ἀνασφαλὲς τῆς βεβαρημένης ὑγείας μας μᾶς ἠνάγκασαν πρὸς τοῦτο…

ΑΤΥΧΗΜΑ Ἤ ΘΑΥΜΑ
1. Τὴν 20.12.2015 ὁ Θεὸς εἰς τὸ μέγιστον ἀτύχημα, ποὺ εἶχα νὰ μετρήσω μὲ τὴν πλάτην τὰ σκαλοπάτια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Σοφίας Ν. Ψυχικοῦ, μοῦ ἔκανε μέγιστον θαῦμα του : Ἐνῷ οἱ παρευρεθέντες ἀνέμεναν νὰ γίνουν χέρια, πόδια, λεκάνη, σπονδυλικὴ στήλη καὶ κεφάλι ἑκατὸ κομμάτια, ἐν τούτοις δὲν ἔσπασεν τίποτα. Μόνο ποὺ ὑποφέρω ἀπὸ τὰ τραντάγματα!!!

2. Ὁ ἄγνωστος εἰς ἐμᾶς Λυκειάρχης κ. Βασίλειος Μυλωνὰς παρευρεθεὶς εἰς τὸ ἀτύχημά μου καὶ τὸ ἀπίστευτον θαῦμα, ἰδοὺ πῶς τὸ περιγράφει εἰς τὸ συνημμένον ἔγγραφόν του.

ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΘΑΥΜΑ;
Την Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου 2015 ο Κύριός μας θέλησε να είμαστε, η κόρη μου Ευαγγελία κι εγώ, μάρτυρες σε ένα θαύμα. Στην Αγία Σοφία Νέου Ψυχικού συνέβη ένα ατύχημα, που θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές, σε οποιονδήποτε άνθρωπο, πόσο μάλλον σε έναν σχετικά ηλικιωμένο και εύσωμο άνδρα, που έσερνε ένα παραφορτωμένο καρότσι.
Ήμουν έτοιμος να μπω στο Ναό κι ακολουθούσε η Ευαγγελία. Τη στιγμή εκείνη ακούω μια σπαρακτική γυναικεία κραυγή. Γυρνώ και βλέπω την κόρη μου να τρέχει προς το αριστερό τμήμα της σκάλας ανόδου στον Ιερό Ναό. Ακολουθώ και βλέπω έναν άνδρα σωριασμένο ανάσκελα στο δάπεδο, κάτω από τη σκάλα, με ένα αναποδογυρισμένο καρότσι και σκόρπια γύρω βιβλία και περιοδικά, με τίτλο «Φωτεινή Γραμμή», καθώς και μια γυναίκα σε απόγνωση, αντικρίζοντας τον ακίνητο άνδρα, που είχε κτυπήσει στο πίσω μέρος του κρανίου και φαίνονταν αίματα στο δάπεδο.
Η κόρη μου είχε δει τη σκηνή της ανατροπής: Ο άνδρας είχε ανέβει 3 σκαλιά, σέρνοντας το καρότσι και το σήκωσε για να ανέβει στο επόμενο σκαλί, αλλά τον πήρε το βάρος πίσω κι έπεσε ανάσκελα, αφού το κεφάλι του διέγραψε ένα μεγάλο ημικύκλιο. Ξέρω ότι είναι η πιο επικίνδυνη πτώση που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο, αν κτυπήσει την πίσω πλευρά του κρανίου, πόσο μάλλον αν πέσει και από ύψος και φορτωμένος. Πλησιάσαμε και διαπιστώσαμε με ευχάριστη έκπληξη πως είχε ανοιχτά τα μάτια του. Φαινόταν ήρεμος. Σταυροκοπηθήκαμε και οι τρεις. Μας παρακολουθούσε, αλλά δεν μιλούσε.
Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να μετακινείς τον πληγωμένο. Το είπε η Ευαγγελία στην κυρία, που τα είχε χαμένα. Είπαμε να φωνάξουμε ασθενοφόρο. Για καλή τύχη, είχε μαζί της το τηλέφωνο γνωστού Νοσοκομείου, στο οποίο υπήρχε το Ιατρικό ιστορικό του τραυματισμένου. Ανέλαβε να τηλεφωνήσει η κόρη μου. Μας υπέδειξαν να τον σκεπάσουμε και να μην τον μετακινήσουμε. Έτρεξε η Ευαγγελία και ζήτησε μια κουβέρτα από την Επιτροπή του Ναού. Ευτυχώς, είχαν. Τον σκεπάσαμε και περιμέναμε επί αρκετή ώρα, που μας φάνηκε αιώνας. Εν τω μεταξύ είχαν μαζευτεί αρκετοί άνθρωποι γύρω. Ανάμεσά τους κι ένας καλοβαλμένος κύριος, νομίζω ιατρός, που τους γνώριζε και μας πληροφόρησε πως ο τραυματίας ήταν ο κύριος Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, που εκδίδει την «Φωτεινή Γραμμή». Θυμήθηκα ότι είχα διαβάσει και με είχε εντυπωσιάσει ένα τέτοιο περιοδικό στο Μοναστήρι της Λέχοβας στο Κρυονέρι Κορινθίας, από το οποίο κατάγομαι, κοντά στο Κιάτο, στο οποίο διαμένω.
Ζήσαμε την ώρα της αναμονής την τεράστια αγωνία της κυρίας, που μας ενημέρωσε πως την έλεγαν Αικατερίνη και ήταν σύζυγος του κυρίου Ιωάννη. Ήταν, μας είπε, απίστευτο και αδιανόητο αυτό που συνέβη, να ανατραπεί και να πέσει ανάσκελα, μαζί με το καρότσι της λαϊκής, που ήταν παραφορτωμένο με βιβλία και περιοδικά, για να τα δωρίσουν εις το εκκλησίασμα της Αγίας Σοφίας.
Όλοι όσοι τον είδαμε φοβηθήκαμε ότι τα πόδια, η λεκάνη, τα χέρια και η σπονδυλική του στήλη θα είχαν γίνει 100 κομμάτια. Όταν διαπιστώσαμε πως έχει τις αισθήσεις του, νιώσαμε ότι συνέβη ένα όντως απίστευτο θαύμα. Δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Αποδώσαμε το θαύμα στην παρουσία της εικόνας της Παναγίας της Ξένης, εκείνη την Κυριακή στον Ναό. Η Κυρία Αικατερίνη έσπευσε να προσκυνήσει την εικόνα και να ευχαριστήσει την Παναγία για το θαύμα.
Έφθασε το ασθενοφόρο, τον εξέτασαν, του είπαν να κάνει κάποιες κινήσεις και ανταποκρίθηκε, τον σήκωσαν προσεκτικά, τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο και με αυτό στο Νοσοκομείο. Μπήκαμε στο Ναό. Άναψα ένα ξεχωριστό κεράκι και προσευχήθηκα για την υγεία του τραυματία.
Πήρα τηλέφωνο την επομένη για να μάθω για την πορεία της υγείας του. Η κυρία Αικατερίνη, με πληροφόρησε ότι ενώ αρχικά οι γιατροί, που ενημερώθηκαν τι συνέβη, ήσαν απαισιόδοξοι, οι εξετάσεις αρχικά έδειξαν αρκετά σοβαρά προβλήματα, την επομένη όλα ήσαν παραδόξως πολύ καλύτερα και ξεπεράστηκαν και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. Δεν μπορούσαν να εξηγήσουν τι συνέβη. Μίλησαν κι αυτοί για θαύμα.
Διάβασα τα αντίτυπα της «Φωτεινής Γραμμής», που πήρα στα χέρια μου. Πληροφορήθηκα πολλά για τη πολυποίκιλη δράση του κυρίου Ιωάννη και της κυρίας Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου. Θαύμασα την προσπάθειά τους, που αξίζει να την αγκαλιάσουμε όλοι οι Χριστιανοί.
Η κυρία Αναγνωστοπούλου μας κάλεσε να είμαστε το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου στην Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Χρυσοσπηλαιωτίσσης για να ευχαριστήσουμε την Παναγία και να ενημερωθούμε για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών. Εκεί ακούστηκαν πολλά από τον Μητροπολίτη Αιγιαλείας και Καλαβρύτων, τον (τελείως υγιή) κύριο Ιωάννη Αναγνωστόπουλο και πολλούς άλλους ομιλητές για την υλοποίηση των υψηλών στόχων του Ιδρύματος. Ένιωσα αρκετά αισιόδοξος. Μακάρι να υλοποιηθούν τα Οράματά μας.
Σίγουρα ήταν ένα θαύμα αυτό που συνέβη στις 20 Δεκεμβρίου. Ο Κύριός μας θέλησε να προστατεύσει έναν ευσεβή Χριστιανό, που έχει προσφέρει πολλά και συνεχίζει να προσφέρει, αυτός και η εξαιρετική σύζυγός του στην Ορθοδοξία και ιδιαίτερα στην προσπάθεια για την πραγματοποίηση του «Τάματος του Έθνους μας».
Ίσως, όμως, να ήθελε ακόμα ο Κύριος να δείξει σε κάποιους που – ηθελημένα ή αθέλητα – εμποδίζουν ή καθυστερούν την πραγματοποίηση του Μεγάλου Οράματος του Γέρου του Μοριά, πολλών ακόμη ηρώων της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας, αλλά και πολλών μεταγενέστερων, ότι ο κύριος Αναγνωστόπουλος επέζησε του σοβαρού ατυχήματος για να αξιωθεί να πραγματοποιήσει το Εθνικό Όραμα.
Το ευχόμαστε ολόψυχα.
Βασίλειος Μυλωνάς
Χημικός, τέως Λυκειάρχης

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Ι.Σ.
1. Μὲ τὶς ἀπίθανες τριχοτομίες καὶ τὶς προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις ἰθυνόντων Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας ἐχάσαμε ἤδη μίαν δεκαετίαν…

2. Ὡς γνωστόν, ἡ Δ.Ι.Σ. τὴν 8.6.2012 ἐξέδωσεν ἀπόφασιν νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τὴν 25.3.2021.
Θαυμασία ἀπόφασις, ὅμως ποῦ καὶ πῶς ἀπολύτως τίποτε! ! !
Παρομοίας ἀποφάσεις ἐξέδωσεν ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ἀργότερα, πλὴν ὅμως οἱ ἰθύνοντες ἀδιαφοροῦν καὶ συνεχίζουν νὰ μᾶς καταπεριφρονοῦν καὶ ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἠθέλησεν νὰ πρωτοστατήσῃ καὶ νὰ εὐλογήσῃ…

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
1. Ἤδη τὴν πλέον περίοπτον καὶ δεσπόζουσαν θέσιν τῆς κορυφογραμμῆς Ἀγχεσμός (Ἀττικὸν Ἄλσος), τὴν ὁποίαν ἐμεῖς προτείνομεν καὶ αἰτούμεθα ἐμμόνως νὰ μᾶς τὴν παραχωρήσουν διὰ τὸ κοινωφελὲς αὐτὸ ἔργον, χωρὶς νὰ διαθέσουν οἱ καθ’ὕλην ἁρμόδιοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, μίαν τρύπιαν δεκάραν, ὅπως φημολογεῖται προτίθενται νὰ τὴν δώσουν εἰς τοὺς μωαμεθανοὺς πρόσφυγας, ὅπως σκανδαλωδῶς ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία σὲ πληθώρα ἄλλων περιπτώσεων ἔδωσαν, π.χ. τὸ πανάκριβον «φιλέτο» τοῦ παλαιοῦ Ἱπποδρομίου εἰς τὸ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος, τὴν τεραστίαν ἔκτασιν τοῦ Ἐλαιῶνος διὰ δημιουργίαν μωαμεθανικοῦ τεμένους (βιομηχανία καμικάζι και τζιχαντιστῶν), τὸ πάρκον Νέας Φιλαδελφείας μαζὶ μὲ 20.000.000 € διὰ τὸ στάδιον τῆς ΑΕΚ, διὰ νὰ συγκεντρώνωνται ἐκεῖ δυστυχισμένα πλάσματα νὰ ἀφιονίζωνται, νὰ ἀλληλοσφάζωνται καὶ νὰ τὰ κάνουν ὅλα «γυαλιά-καρφιά» καὶ λοιπά. . .
Διὰ αὐτὰ κόπτονται οἱ πάντες.

2. Ἐὰν μᾶς κάνουν «σαμποτάζ» καὶ δώσουν τελικὰ καὶ τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος διὰ τοὺς μωαμεθανούς, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν τονίσει, δὲν εἴμεθα δογματικοὶ σὲ δευτερεύοντα πράγματα. Ἔχομεν καὶ ἄλλες στρατηγικές. Ὡς π.χ. :
α) Τὸ Ριζάρειον Ἄλσος, τὸ ὁποῖον ὅλον μαζὶ εἶναι μόνον 17 στρέμματα. Ὅμως ἐὰν συνδυασθῆ καὶ μὲ μίαν ἀνισόπεδην διάβασιν – λύσιν τοῦ τεραστίου συγκοινωνιακοῦ προβλήματος, ἡ ὁποία θὰ ἀρχίζῃ ἀπὸ τὸ ΝΙΜΙΤΣ καὶ θὰ φθάνῃ μέχρι καὶ κάτωθεν τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, θὰ κερδίσωμεν τὰ τεράστια πεζοδρόμια καὶ λωρίδες τῆς Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, διὰ νὰ ἐπεκτείνωμεν τὸ πρωτότυπον ἀλσύλλιον. Τοῦτο ἑνοποιούμενον μὲ τὸ πράσινον τοῦ λόφου Ἀρδηττοῦ μέχρι τὴν Ἁγίαν Φωτεινὴν Ἰλισσοῦ, στῆλες τοῦ Ναοῦ τοῦ Ὁλυμπίου Διός, Ζάππειον, Ἐθνικὸν Κῆπον, Πλατείαν Συντάγματος, Κήπους Μεγάρου Μαξίμου καὶ Προεδρικοῦ Μεγάρου, Πλατείαν / Ἄλσος Ρηγίλλης, πρασιὲς Βυζαντινοῦ Μουσείου, Πολεμικοῦ Μουσείου, ἀλσύλλιον ἔμπροσθεν Εὐαγγελισμοῦ μὲ κήπους ΝΙΜΙΤΣ – Ναυτικοῦ Νοσοκομείου – μέχρι ἀμερικανικὴν Πρεσβείαν – Πλατείαν Μαβίλη, πρασιὲς καὶ Πλατείαν Ἱπποκρατείου Νοσοκομείου – τρίγωνον Βασιλίσσης Σοφίας καὶ Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας, καθὼς καὶ τὰ φαρδιὰ πεζοδρόμια τῆς Λεωφόρου Ἀλεξάνδρας μέχρι Πατησίων, Κῆπον Ἐθνικοῦ Μουσείου, θὰ ἔχωμεν τεράστιους πνεύμονας πρασίνου διὰ τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν, τοὺς ὁποίους στερεῖται ἐγκληματικῶς τὸ κέντρον τῶν Ἀθηνῶν. Ὅλα αὐτὰ θὰ ποτίζωνται σχεδὸν μὲ φυσικὴν ροὴν ἀπὸ τὶς τεράστιες φλέβες τοῦ Ἰλισσοῦ ποταμοῦ καὶ τοῦ πηγαδιοῦ τῆς Ἁγίας Φιλοθέης, ἀξιοποιώντας αὐτὰ τὰ ὕδατα, ποὺ λιμνάζουν ἐπικινδύνως κάτω ἀπὸ τὶς πολυκατοικίες καὶ τὰ κτίρια τῶν ὡς ἄνω ἀναφερθέντων περιοχῶν.
β) Τὸ ἀνενεργὸν Στρατόπεδον 110 στρεμμάτων εἰς τοὺς Ἁγίους Ἀναργύρους, ὅπου καὶ ἐκεῖ θὰ δημιουργηθοῦν τεράστιοι πνεύμονες πρασίνου καὶ θὰ πραγματοποιηθοῦν καὶ συγκοινωνιακὲς ρυθμίσεις!!!
γ) Τὸ ἀνενεργὸν Σ.Ε. 31 Στρατόπεδον δίπλα ἀπὸ τὸ Πεντάγωνον.

ΒΟΥΛΗΣΙΣ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΑΤΟ ΕΡΓΟ
1. Ὅταν ὑπάρχῃ ἰσχυρὰ βούλησις καὶ ἰδεολόγοι ἱκανοὶ ἄνθρωποι μὲ ἀπόλυτον ἀνιδιοτέλειαν καὶ διαφάνειαν, καὶ δὲν ὑπάρχουν ἐμπόδια ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας, τότε μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, δύνανται νὰ πραγματοποιηθοῦν ἀδιανόητα θαύματα.

2. Εἰς μάτην τονίζομεν κατὰ κόρον ὅτι ἀπὸ αὐτὴν τὴν τεραστίαν ἐπένδυσιν θὰ ἔχουν ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία, ἡ Ἑλληνικὴ Κοινωνία καὶ ἡ παγκόσμιος Ὀρθοδοξία ἀμύθητα ὀφέλη, ὡς ἀναφέρομεν εἰς τὸ συνημμένον δισέλιδον.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΑΜΕΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ &
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

1. Ὅπως γνωρίζομε ἀπὸ τὸν Τύπο καὶ τὰ ἄλλα Μ.Μ.Ε., ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 8.6.2012 καὶ 14.5.2013, ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιηθοῦν ἀνυπερθέτως τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη τὴν 25η Μαρτίου 2021, κατὰ τὴν 200η ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.

2. Τὸ «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» (Ι.Π.Η.&Π.Α.) καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ἔταξαν τὴν ὕπαρξί τους πρωτοπόρο γιὰ τὴν ἀναζωπύρωσι καὶ ἐκπλήρωσι τῆς ἐθνικῆς μας ὑποχρεώσεως, τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, δηλαδὴ τὴν πραγματοποίησι τοῦ μεγαλοπρεποῦς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (Π.Π.Τ.Ε), μιᾶς νέας Ἁγίας Σοφίας, καὶ τὴν δημιουργία πέριξ αὐτοῦ ἑνὸς προτύπου γιὰ τὴν τὴν ὑφήλιο Ἄλσους – πνεύμονα πράσινου γιὰ τὴν δεινοπαθοῦσα Ἀττική (ποὺ δὲν θὰ λάβῃ τὸ ὄνομα τῶν δωρητῶν, ὡς εἴθισται, ὅπως καὶ ὅλο τὸ μεγαλεπήβολο ἔργο) ἀλλὰ θὰ ὀνομασθῆ «Ἐπίγειος Ἐδέμ»).

3. Κατόπιν τοῦ ὁμόφωνου Η΄ Ψηφίσματος τῆς ἐν Ἄργει Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως (31.7.1829), τὸ ὁποῖο ὑπέγραψε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Κυβερνήτης – «ἅγιος» τῆς πολιτικῆς Ἰωάννης Καποδίστριας, καὶ τῶν Βασιλικῶν Διαταγμάτων (ΦΕΚ 5/29-1-1834 & 12/11-4-1838), ποὺ ρητὰ ὁρίζουν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, στὴν Ἀθήνα, ἡ πραγματοποίησι αὐτὴ εἶναι ρητὴ ὑποχρέωσι τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους καὶ τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Στὰ 185 χρόνια, ποὺ πέρασαν, πολλὲς προσπάθειες ἔγιναν (ὡς π.χ. τὸ 1843 ἐπὶ Ὄθωνος, τὸ 1891 ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Ζαΐμη, τὸ 1910 ἀπὸ τὸν Ἐλευθέριο Βεζινέλο, μέχρι καὶ ἀπὸ τὴν 7 ετία συνταγματαρχῶν). Τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τὸ Π.Π.Τ.Ε δὲν εἶναι συνεχιστὲς κανενὸς ἀπὸ τοὺς προηγούμενους, ποὺ δὲν τὸ πίστεψαν καὶ γι᾿ αὐτὸ δὲν τὸ κατόρθωσαν.
Κάθε φορὰ μόνο συγκεντρώνονταν πολλὰ χρήματα μὲ τεράστια ἀγοραστικὴ δύναμι καὶ μετά δυστυχῶς «ἀετονύχηδες», «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καί «ἀγύρτες» σπαταλοῦσαν ἢ σφετερίζονταν τὸ ἱερὸ χρῆμα. Ἐπειδὴ ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία ἀδιαφόρησαν νὰ ἐνημερωθοῦν καὶ νὰ ἐνημερώσουν καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαό, πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν, ποῦ κατατέθηκαν καὶ τί ἀπέγινε τὸ ἱερὸ χρῆμα, τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. πρωτοστάτησαν στὸ νὰ διατάξῃ ὁ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀνακρίσεις (φάκελλος 5287/7.10.2014 στὴν Εἰσαγγελία Ἀθηνῶν). Ὅσοι εἶναι ἐναντίον τῶν «ἀγυρτῶν», ἄς συνεργασθοῦν μὲ τὸ Σωματεῖο οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. γιὰ τό «ξεσκέπασμα» καὶ τὴν καταδίκη τους, ἔστω στὶς συνειδήσεις τῶν εὐλαβῶν καὶ δημοκρατῶν Ἑλλήνων…

4. Τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» δηλώνουν κατηγορηματικὰ ὅτι ἀναλαμβάνουν ἐξ ὁλοκλήρου τὸ ἔργο τοῦ Π.Π.Τ.Ε., χωρὶς τὴν παραμικρὴ ἐπιβάρυνσι τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ καὶ τοῦ προϋπολογισμοῦ τῆς ἐκκλησίας.

5. Ἀναλαμβάνουν ὄχι μόνο ὅλα τὰ ἔξοδα κατασκευῆς τοῦ Π.Π.Τ.Ε., ἀλλὰ ἀκόμη τῆς ἐν συνεχείᾳ μισθοδοσίας τοῦ προσωπικοῦ καὶ συντηρήσεως τῶν κτιρίων καὶ τοῦ περιβάλλοντος χώρου.
6. Ἐπὶ πλέον, τὸ 20% τῶν ἐσόδων τοῦ Π.Π.Τ.Ε. θὰ διατίθεται συμβατικὰ στὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμό, γιὰ ἐξοπλισμὸ σχολείων καὶ συσσίτια μαθητῶν ἢ γιὰ ἀναστήλωσι ἱστορικῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν καὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα, μὲ αὐστηρὰ χρηστὴ διοίκησι τοῦ Προσκυνήματος καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια, θὰ κτίζωνται ὀρφανοτροφεῖα, γηροκομεῖα καὶ λοιπὲς στέγες ἀγάπης στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό, ποὺ δὲν θὰ λαμβάνουν τὰ ὀνόματα τῶν δωρητῶν, ἀλλὰ θὰ ὀνομάζωνται «Βασιλειάδες».

7. Οἱ δωρητές, ὅμως, ζητοῦν γιὰ τὸ κοινωφελὲς αὐτὸ ἔργο, διὰ παραχωρήσεως, μία περίοπτη καὶ δεσπόζουσα θέσι, καὶ ὡς καταλληλότερος χῶρος προκρίνεται τὸ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ.

8. Τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας πρέπει ὅλους νὰ μᾶς ἐμπνέῃ καὶ ὅλους νὰ μᾶς ἑνώνῃ. Πρὸς τοῦτο, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ σήμερα, ἂς ἑνωθοῦμε ὅλοι τώρα γιὰ τὸ αὔριο, γιὰ νὰ ὑπηρετοῦμε τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Πανελλήνιου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Κάθε φορὰ ποὺ οἱ Ἕλληνες ἦταν ἑνωμένοι, μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔκαναν θαύματα. Ἀντίθετα, ὅταν ὑπῆρχε διχόνοια, τότε ἐρχόταν συμφορά…

9. Τὸ Σωματεῖο «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. ὑποχρεοῦνται νὰ προσκομίσουν Αἰτιολογική – Εἰσηγητικὴ Ἔκθεσι καὶ Σχέδιο Νόμου, στὸ ὁποῖο θὰ ἐπισυναφθοῦν ἔγγραφα ἑκατοντάδων φορέων καὶ προσωπικοτήτων, ποὺ θὰ συνηγοροῦν γιὰ τὴν ἄμεση πραγματοποίησι τοῦ Π.Π.Τ.Ε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Σταθμίζουμε τοὺς κατωτέρω παράγοντες :
Α) οἱ καθ’ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ὄντως δὲν ἐκπλήρωσαν τὸ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ ἐπὶ 185 χρόνια,
Β) τόσο ἡ Πολιτεία ὅσο καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ ἐπιβαρυνθοῦν οὔτε μὲ ἕνα Εὐρώ,
Γ) ἀπεναντίας θὰ δημιουργηθοῦν χιλιάδες θέσεις ἐργασίας,
Δ) στοὺς ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμοὺς θὰ εἰσρέουν οἱ νόμιμες εἰσφορές,
Ε) ἐπὶ πλέον, τὸ 20% τῶν ἐσόδων τοῦ Π.Π.Τ.Ε. θὰ συνεισφέρεται στὸν Κρατικὸ Προϋπολογισμό,
ΣΤ) μὲ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα τὸ Π.Π.Τ.Ε. θὰ κτίζῃ γηροκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα καὶ λοιπὲς στέγες ἀγάπης.
Συνεπῶς :
Ζ) Τὸ Ὑπουργεῖο Ἐργασίας – ΟΑΕΔ δὲν θὰ ἐπιδοτῇ ἀνέργους καὶ τὸ Ὑπουργεῖο Προνοίας, οἱ Δῆμοι καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἔχουν λιγότερα ἔξοδα μὲ περιορισμὸ συσσιτίων καὶ ἐπιδομάτων. Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη…
Η) Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ ἐνισχύεται στὰ συσσίτια ἀπόρων μαθητῶν καὶ τὸν ἐξοπλισμὸ κτιρίων,
Θ) Τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ θὰ συνδράμεται μὲ τὴν ἀναστήλωσι ἱστορικῶν Ἱ. Ναῶν καὶ Μονῶν,
Ι) Τὸ Ὑπουργεῖο Περιβάλλοντος θὰ ὠφεληθῇ μὲ τὴν δημιουργία ὑπὸ τοῦ Π.Π.Τ.Ε. πνευμόνων ὀξυγόνου στὴν λίαν ἐπιβαρυμένη Ἀττική, ὅπου ἔχει συγκεντρωθῆ ὁ μισὸς πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ ἄνω τοῦ 50% τῶν δραστηριοτήτων τῆς χώρας,
ΙΑ) Τὸ Ὑπουργεῖο Τουρισμοῦ θὰ ἔχει τεράστια ὀφέλη μὲ τὴν προσέλκυσι δεκάδων ἑκατομμυρίων τουριστῶν ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ καὶ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ ἐμμέσως θὰ ἐνισχύεται πολλαπλῶς ἡ οἰκονομία τῆς χώρας. Ὄχι μόνο τουριστικὰ ἐπαγγέλματα, ἀλλὰ καὶ βιοτεχνίες, οἰκοτεχνίες, μεταφορὲς κ.λπ. θὰ ἐνισχυθοῦν καὶ θὰ εἰσρέουν ἑκατομμύρια Εὐρὼ γιὰ τὴν ἀνόρθωσι τῆς οἰκονομίας… Πρόκειται ὄντως γιὰ ἕνα μεγάλο ἐπενδυτικό, πολιτιστικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο ἀσύλληπτης σπουδαιότητας.

Διὰ ταῦτα συνηγοροῦμε ἔνθερμα γιὰ τὴν ἄμεση κατάθεσι τοῦ Νομοσχεδίου καὶ ρύθμισι τῆς ἄμεσης πραγματοποιήσεως τοῦ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ στὸ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ, ἀπὸ τὸ Ι.Π.Η.&Π.Α. καὶ τὸ Σωματεῖο οἱ «Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τὰ ὁποῖα ἀναλαμβάνουν συμβατικά, ὄχι μόνο τὴν πραγματοποίησι τοῦ τάματος, ἀλλὰ καὶ τὶς παραπάνω σαφῶς ἀναφερόμενες προσφορές, ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ κοινωνία καὶ ἡ πολιτεία εἰς βάθος χρόνου θὰ ἔχῃ ἀνεκτίμητα ὀφέλη ! ! !
Ἀθήνα …. Φεβρουαρίου 2015

3. Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν «οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι …» (Λουκ. 16, 8).

4. Ἀντιθέτως οἱ διατεινόμενοι ὅτι ἐμφορούμεθα ἀπὸ ἁγνὲς ὀρθόδοξες καὶ ἀκραιφνεῖς ἐθνικὲς ἰδέες καὶ ἀρχὲς δὲν ἔχουν ἀγωνιστικότητα, ἀλτρουϊσμόν, πνεῦμα αὐτοθυσίας καὶ μὲ ἠττοπάθεια, μεμψιμοιροῦντες, τὰ φορτώνουν ὅλα εἰς τὸν Θεόν. Μὰ ὁ Θεός μας δὲν ἔχει ἀνάγκη οὔτε ἀπὸ Ναούς. Μᾶς τὸ διευκρίνισεν ἀπολύτως κατὰ τὸν διάλογόν Του μὲ τὴν Σαμαρείτιδα – Ἁγία Φωτεινή : «Πνεῦμα ὁ Θεὸς καὶ τοὺς προσκυνοῦντας Αὐτὸν ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν» (Ἰωαν. Δ, 24).

5. Ἐμεῖς ἔχομεν ἀνάγκην ἀπὸ τὸν Θεὸν καὶ πρέπει νὰ κατασκευάζωμεν Ναούς, διὰ νὰ συγκεντρωνόμεθα νὰ ὑμνοῦμεν, εὐλογοῦμεν, δοξολογοῦμεν, εὐχαριστοῦμεν τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐλευθέρωσεν ἀπὸ τὸν ἀφόρητον ζυγὸν τῶν τότε τζιχαντιστῶν, τὸν ὀθωμανικὸν ζυγόν!!!
Καὶ ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μοριᾶ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης καὶ οἱ ἄλλοι ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι ὡς «βαρὺ πυροβολικόν» εἶχαν τὴν πίστιν των εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν, ἄφησαν μίαν ἱερὰν παρακαταθήκην : τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ὡς γνωστόν, ὁμόφωνα τοῦτο τὸ ἐψήφισεν μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα ἡ Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσις τὴν 31.7.1829 καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 1834 καὶ 1838 ρητῶς ὁρίζουν νὰ εἶναι εἰς τὴν Ἀθήνα. Καὶ ἐμεῖς ἀχάριστοι καὶ ἐπιλήσμονες ὄντες, ἐπὶ 186 συναπτὰ ἔτη ἀδιαφορήσαμε καὶ ἀδιαφοροῦμεν, μὲ χιλιάδες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις…

6. Ἐπαναλαμβάνομεν, ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἶναι ἡ μόνη δύναμις νὰ ἀνορθώσῃ καὶ ἀναζωογονήσῃ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων, νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος, διὰ νὰ λυτρωθῶμεν ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, εἰς τὸ ὁποῖον μᾶς ὁδήγησαν ἡ πολιτειακή, πολιτική, πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία!!!

7. Στῶμεν καλῶς, διότι, διαφορετικὰ αὔριο θὰ εἶναι πολὺ ἀργά…

ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΟΜΩΤΕΡΑ ΟΔΟ
1. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ἄκρως ἀχαρακτήριστον, ἀπαράδεκτον καὶ ἀπογοητευτικὴν συμπεριφορὰν τῆς πλειοψηφίας τῶν «φίλων», ὑπάρχουν καὶ τινὲς ἐξαιρέσεις, ὡς εἰς τὸ συνημμένον ἔγγραφον τῶν ἀνωνύμων ἀρχιτεκτόνων μηχανικῶν ἀναφέρεται.

Ἐνῷ οἱ εὐλογημένοι αὐτοὶ ἀρχιτέκτονες μηχανικοὶ λακωνικώτατα καὶ σαφέστατα μᾶς προδιαγράφουν τὴν σωστὴν καὶ ἁπλὴν λύσιν τοῦ ὅλου προβλήματος, δυστυχῶς αὐτοὶ οἱ ἀνιδιοτελεῖς, εὐσυνείδητοι, μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα, ἰδεολόγοι δὲν μᾶς ἀναφέρουν ὄχι μόνον τηλέφωνά των, ἀλλὰ οὔτε κἂν τὰ ὀνόματά των. Ἡ ἄκρα ταπεινοφροσύνη των ὁμοιάζει σὰν κάποιον ποὺ κρεμάει ψάρια ἐπάνω ἀπὸ πεινασμένες γάτες καὶ ὅταν αὐτὲς τρέχουν νὰ κορέσουν τὴν πεῖνα των, αὐτὸς σηκώνει τὸ ἄγκιστρο καὶ αὐξάνει τὴν πεῖνα των!!! Πρὸς τοῦτο ἅγιοι πνευματικοὶ πρέπει νὰ συνιστοῦν μετριοπάθειαν, διότι δυστυχῶς, ὡς εἰς τὴν πρᾶξιν βιώνομεν, «ὁ ἐχθρὸς τοῦ καλοῦ εἶναι τὸ καλλίτερον». Ἀναμένομεν ἀπὸ τοὺς ἁγίους πνευματικοὺς τὴν ἔμπρακτον κατανόησιν.

2. Διὰ νὰ ἀκολουθήσωμεν τὴν ὁδὸν σωτηρίας πρέπει νὰ ἔχωμεν ἀμέσως ἰδεολόγους εὐσυνειδήτους, μὲ ἀκέραιον χαρακτῆρα καὶ μέ «μεράκι», μὲ συνέπειαν καὶ συνέχειαν νὰ ἐργασθοῦν ἔντιμα, δικηγόρους, συμβολαιογράφους, μηχανικούς, οἰκονομολόγους καὶ λοιποὺς καλοὺς Σαμαρείτας καὶ ὄχι «προβατόσχημους λύκους» (σπερμολόγους-συμφεροντολόγους – ἰδιοτελεῖς).

Ἀνακεφαλαιώνοντες παρακαλοῦμεν τοὺς πάντας, ποὺ εὑρίσκονται καὶ εἰς ἁρμοδίας θέσεις ἢ ἔχουν ἐλεύθερον χρόνον ἢ προτίθενται νὰ ἀφιερώσουν χρόνον, νὰ μᾶς συνδράμουν μὲ τρόπον εὔχρηστον. Ἄς μᾶς δώσουν λοιπὸν τὰ τηλέφωνά των καὶ τὶς δυνατότητες, ποὺ ἔχουν, διὰ νὰ τοὺς ἐντάξωμεν σὲ ἕνα πρόγραμμα, ὅπως καὶ οἱ ἀνιδιοτελεῖς μηχανικοὶ μέσα σὲ ἕνα φύλλο, μᾶς ἔδωσαν νὰ καταλάβωμεν καὶ κατανοήσωμεν εὐχερῶς τὶς φάσεις, ποὺ ἐπαληθεύουν τὸν ὑπέρτατον στόχον ὅλων, ἤτοι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἀπὸ τώρα.

ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΥΠΕΡΚΑΤΕΠΕΙΓΕΙ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-tama/1060-19216——–

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.