Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Φεβρουάριος, 2020

Θα ξυπνηση η συνειδησι!

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 22nd, 2020 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΔ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1996

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω (Α΄ Κορ. 8,8 – 9,2)
Tοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Θα ξυπνηση η συνειδησι!

ΠΑΘΗ ΑΜ.Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, δυστυχῶς ἄπιστοι καὶ ἄθεοι. Δὲν ἔ­πρεπε ἐδῶ νὰ ὑ­πάρχουν. Ἐδῶ κήρυξε ὁ ἀπόστολος Παῦλος· ὅπου νὰ σκα­λί­σῃς, θὰ βρῇς κόκκαλα ἁγίων.
Ἡ ἀθεΐα προσ­κρούει στὴ λογική. Λέει ὁ ἀ­πόστολος Παῦ­λος· «πᾶς οἶκος κα­τασκευάζε­ται ὑπό τινος, ὁ δὲ τὰ πάντα κατασκευάσας Θεός» (Ἑβρ. 3,4)· κάθε σπίτι ἔχει τὸν κατα­­σκευαστή του, καὶ τὸ σύμπαν ἔχει τὸ Δημιουρ­­γό του. Γιὰ νὰ καταν­τή­σῃ καν­εὶς σὲ ἀ­θεΐα, πρέπει νά ᾽χῃ βλάβη στὸ μυαλό. Τὸ λέει ὁ ψαλμῳ­δός· «Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· Οὐκ ἔστι Θεός» (Ψαλμ. 52,2).
Καμμία ἄλλη ἀλήθεια δὲν ἔχει τόσες ἀποδείξεις ὅσες ἔχει ἡ ὕπαρξι τοῦ Δημιουργοῦ. Ὅλα εἶνε μιὰ ἀπόδειξι, παν­τοῦ εἶνε τὰ ἴχνη τοῦ Θεοῦ. Ὅλα φωνάζουν· Ὑπάρχει Θεός!
Ἀλλὰ καὶ ἂν ὅλα αὐτὰ ἔλειπαν, ἔφτανε καὶ μόνο μία φωνὴ νὰ τὸ ἀποδείξῃ. Καὶ ἡ φωνὴ αὐτὴ δὲν ἔρχεται ἀπ᾽ ἔξω, ἀπὸ τὴ φύσι· εἶνε πολὺ κοντά μας καὶ δὲν ὑπάρχει κανείς ποὺ νὰ μὴν τὴν ἔχῃ ἀκούσει. Εἶνε ἡ φωνὴ γιὰ τὴν ὁ­ποία μιλάει σήμερα ὁ ἀπόστολος (βλ. Α΄ Κορ. 8,8-12), ἡ συνείδησις. Νά ἡ ἀπόδειξις ὅτι ὑπάρχει Θεός.
Τί εἶνε ἡ συνείδησις; Ἂς ἀφήσουμε τοὺς φιλοσόφους καὶ τοὺς ψυχολόγους νὰ κάνουν ἀ­ναλύσεις. Ἐμεῖς θὰ μιλήσουμε ἁπλᾶ. Read more »

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΛΑΣΗ & ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ – EYΑΓΓΕΛΙΟ ΚΡΙΣΕΩΣ 2. Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 21st, 2020 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΛΑΣΗ & ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Τoῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιώτου
Στην Ευαγγελική περικοπη της Μελλούσης Κρίσεως
Ἡ ὁμιλία ἔγινε στον ¨Αγιο Βασίλειο, στο Μπραχάμι Αθηνών, στις 5-3-1967.

————

——–

Το Ευαγγέλιο φωνάζει σ’ όλους μας ότι· θα γίνει Παγκόσμια Δίκη είτε μας αρέσει είτε όχι…
Γιατί μένουμε αδιάφοροι; Μοιάζουμε σαν έναν διαβάτη που βγαίνει από το σπίτι και δεν ξέρει που θα πάει…..
Μπαίνει στο λεωφορείο ή στο τρανό και τον ρωτούμε: Πού πας; Και απαντά· Δεν ξέρω. Υπάρχει διαβάτης που δεν ξέρει που πηγαίνει;…..
Αν ρωτήσουμε ένα παιδάκι που πάει στο σχολείο· Μικρέ μου που πας; Στο Δημοτικού. Μετά που θα πας; Στο Γυμνάσιο, στο Λύκειο, στο Πανεπιστήμιο.
Και αν ρωτήσουμε ένα παιδί που πάει στο Πανεπιστήμιο· Που θα πας μετά το Πανεπιστήμιο· Θα πάω στρατιώτης, θα βρώ δουλειά, θα παντρεύτω, θα…θα…, θα πάρω σύνταξη, θα γεράσω… Και μετά;…. Τέλος;
Όχι δεν τελειώνει η ζωή μας στον τάφο….. Αυτό μπορεί να το πει ο άθεος, εσύ που πας στην Εκκλησία όχι.
Ο τάφος είναι η αρχή μιας νέας ζωής……
Υπάρχει Θεός Δίκαιος και θα τιμωρήσει τους εγκληματίας και αυτούς που παραβαίνουν τον Νόμο του…..
Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο…… Οι μεγάλοι εγκληματίες είναι σφήκες, τρυπούν το αραχνόπανω της ανθρωπίνης δικαιοσύνης και φεύγουν…. Η Δικαιοσύνη του Θεού απαιτεί να πληρώσουν με τόκο και επιτόκιο τα εγκλήματά τους…

4219881

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΑ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 10422

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω
23 Φεβρουαρίου 2020
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Η δευτερα παρουσια

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω. Ἂν πιστεύαμε, σήμερα θὰ εἴχαμε πόνο στὴν καρδιὰ καὶ δάκρυα στὰ μάτια. Ἂν πιστεύαμε, θὰ κρατούσαμε στὸ χέρι κομ­ποσχοίνι σὰν ἐκεῖνο ποὺ κρατοῦσε ὁ ἅγιος Ἀντώνιος στὴν ἔρημο, θὰ ἤμασταν πεσμένοι στὰ γόνατα καὶ θὰ παρακαλούσαμε τὴν ὑ­περ­αγία Θεοτόκο καὶ ὅλους τοὺς ἁγίους νὰ μᾶς σώσουν. Γιατί; Γιατὶ ἡ σημερινὴ Κυριακὴ διαφέρει ἀπ᾿ ὅλες τὶς ἄλλες. Πενην­ταδύο (52) Κυριακὲς ἔχει ὁ χρόνος καὶ κάθε Κυριακὴ ἔ­χει τὸ εὐαγγέλιό της. Ἀλλὰ τὸ σημερινὸ εὐ­αγ­γέλιο εἶνε τὸ φοβε­­ρώτερο ἀπ᾿ ὅ­λα. Ὅταν τ᾿ ἀκοῦς νομίζεις ὅτι ἀστράφτει καὶ βροντάει ὁ οὐρανός, θαρρεῖς πὼς πέφτουν ἀστροπελέκια στὰ κεφάλια τῶν ἀμετανοήτων, νομίζεις ὅτι σείεται ἡ γῆ καὶ τὸ σύμπαν. Ἐὰν αὐτὰ ποὺ γράφει τὸ Εὐαγγέλιο τὰ πιστεύαμε, τὰ πράγματα θὰ ἦταν πολὺ διαφορετικά. Τί μᾶς λέει τὸ εὐαγγέλιο; Read more »

ΤΕΡΑΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΖΥΓΙΑ ΤΟΥ 2. ΜΙΑ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΠΟΜΠΗ 3. ΕIΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 21st, 2020 | filed Filed under: VIDEO p. AYGOYST., ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΡΑΣ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΖΥΓΙΑ ΤΟΥ

Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

———-

——–

Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου
Ακολουθοῦν δυο ομιλίες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου. ἡ πρῶτη σε pdf

1. ΜΙΑ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΠΟΜΠΗ. pdf

4219881

Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου (῾Ρωμ. 13,11 – 14,4)

2. ΕIΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

«Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν, μὴ κώμοις καὶ μέθαις, μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις, μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ, ἀλλ᾽ ἐνδύσασθε τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς ἐπιθυμίας» (῾Ρωμ. 13,13-14)
(Μακριά, λέει ὁ Ἀπόστολος, ἀπὸ καρναβαλικὲς μεταμ­φιέσεις καὶ μεθύσια, μακριὰ ἀπὸ πορνεῖες καὶ ἀσέλγειες, μακριὰ ἀπὸ ἔριδες κι ἀντιζηλίες· ντυ­θῆτε τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ κι ἀφῆ­στε τὴ μέριμνα πῶς νὰ ἱκανοποιήσετε τὶς σαρ­κικὲς ἐ­πι­­θυμίες).

ΜΕΘΑΙΣΟΛΟΙ, ἀγαπητοί μου, γνωρίζουμε ὅτι στὰ παλιὰ τὰ χρόνια, προτοῦ νά ᾽ρθῃ ὁ Κύρι­ος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς στὸν κόσμο, οἱ ἄν­θρωποι ἦ­ταν εἰδωλολάτρες.
Τί θὰ πῇ εἰδωλολατρία. Δὲν μποροῦσαν νὰ ἐξηγήσουν διάφορα φυσικὰ φαινόμενα καί, ἐν τῇ ἀγνοίᾳ τους, τὰ φαινόμενα αὐτὰ τὰ θεοποι­οῦσαν. Ἔβλεπαν π.χ. τὸν κεραυνὸ νὰ πέφτῃ καὶ νὰ καίῃ, καὶ εἶπαν· ἡ φωτιὰ εἶνε θεός. Ἔ­βλεπαν τὸν ἥλιο νὰ λάμπῃ, καὶ εἶπαν· ὁ ἥ­λιος εἶνε θεός· καὶ μέχρι σήμερα ὑπάρχουν λαοὶ ποὺ ἔχουν θεὸ τὸν ἥλιο ἢ λατρεύουν ὡς θεὸ τὴ φωτιά, εἶνε πυρολάτρες. Ἄλλοι πάλι ἔ­βλεπαν τὸ νερὸ νὰ πλημμυρίζῃ, νὰ πνίγῃ καὶ νὰ καταστρέφῃ, καὶ εἶπαν ὅτι τὸ νερὸ εἶνε θε­ὸς καὶ θεοποιοῦσαν ποταμούς. Κι ὄχι μόνο φυ­σικὰ φαινόμενα, ἀλλὰ καὶ ἀνθρώπους ποὺ διακρίνονταν γιὰ τὴ δύναμί τους τοὺς ὠνόμα­ζαν θεοὺς ἢ ἡμιθέους. Ὑπῆρχαν ἀκόμα λαοὶ ―θὰ σᾶς φα­νῇ παράξενο― ποὺ λάτρευαν ὡς θεοὺς μεγάλα ἢ καὶ μικρὰ ζῷα (τὸ λιοντάρι, τὸ βόδι, τὰ φίδια, τὶς γάτες, τοὺς σκύλους), καὶ ἄλλοι ―ἀκόμα πιὸ παράξενο―, ποὺ ὡς θεὸ λάτρευαν καρπούς· τὰ σκόρδα, τὰ κρεμμύδια, τὰ πράσα. Σ᾽ αὐτὸ τὸ κατάντημα εἶχε φτάσει ὁ κόσμος πρὸ Χριστοῦ. Σκοτάδι! Πελεκοῦσαν διάφορα ὑλικὰ καὶ ἔκαναν ὁμοιώματα – εἴδωλα ἀπὸ ξύλο, ἀσήμι ἢ χρυσάφι, τὰ ὠνόμαζαν θεοὺς καὶ τὰ προσκυνοῦσαν. Αὐτὴ ἦταν ἡ πίστι τους. Read more »

Χριστιανοι ενωμενοι ν᾽ αγωνιστητε. Αν ειχαμε στοιχειωδη νοησι & συναισθησι των κινδυνων που διατρεχει η Ορθοδοξια, θα ειχαμε ενωθη. 2) ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΑΜΜΑΝ 2) ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΞΗ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΜΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 20th, 2020 | filed Filed under: EKKΛΗΣΙΑΣΤ. ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χριστιανοι ενωμενοι ν᾽ αγωνιστητε

Ἀπόσπασμα 1. «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ», φυλ. 251, Αὐγουστο 1962,
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ
2. «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ναρκη στη διοίκησι τῆς Ἐλλαδικης Ἐκκλησίας
& στον Ἀπόδημο Ἑλληνισμο, τὴν πυροδοτεῖ ὁ πατριάρχης», σελ. 67

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Ἀ­δελφοὶ καὶ πατέρες, ἑνωθῆτε! φωνάζει ὁ Κύριος Ἰησοῦς (βλ. Ἰω. 17,21), φωνάζει ὁ Παῦλος (βλ. Α΄Κορ. 12,12-27. Ἐφ. 4,3-4,13), φωνάζουν οἱ προφῆτες, φωνάζουν οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ἑνωθῆτε!…
Δὲν θέλουμε λοιπὸν ν᾽ ἀκούσουμε αὐτούς; Ἔ, τότε διδάσκαλοί μας ἂς γίνουν τὰ …ζῷα! Ποιά ζῷα; Τὰ βόδια! Τί κάνουν τὰ βόδια, τὰ βουβάλια· ὅταν ἐ­κεῖ ποὺ βόσκουν ἐμφανισθοῦν λύκοι, γιὰ νὰ μὴν καταφαγωθοῦν ξεμοναχιασμένα, μαζεύονται, σχηματίζουν κύκλο, βάζουν τὰ μικρά τους στὸ κέντρο, κι αὐτὰ μὲ τὰ κεφάλια καὶ τὰ κέρατα πρὸς τὰ ἔξω εἶνε ἕτοιμα νὰ ἀμυνθοῦν. Ἂν κάποιος λύκος τολμήσῃ νὰ ἐπιτεθῇ, θ᾽ ἀφήσῃ τὰ ἔντερά του πάνω στὰ κέρατά τους· εἶνε ἀ­δύνατον νὰ νικηθοῦν. Τί κάνει ἡ ἑνότης!
Ἔτσι κάνουν τὰ βόδια· καὶ οἱ ὀρθόδοξοι Χρι­στιανοί; Δυστυχῶς, ὄχι «νοῦν Χριστοῦ» (Α΄ Κορ. 2,16), ἀλλ᾽ οὔτε νοῦν βοῶν ἔχουμε. Γιατὶ ἂν εἴχαμε στοιχειώδη νόησι καὶ συναίσθησι τῶν κινδύνων ποὺ διατρέχει ἡ Ὀρθοδοξία, θὰ εἴχαμε ἑνωθῆ.
Ἀδελφοί μου, «ἐσχάτη ὥρα ἐστί» (Α΄ Ἰω. 2,18). Ἐ­ὰν καὶ τὴν κρίσιμη αὐτὴ ὥρα δὲν θελήσουμε ν᾽ ἀκούσουμε τὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ γιὰ ἑνότη­τα, ἀλλὰ ἐν ὄψει Ἁρμαγεδῶνος ἐξακολουθήσουμε νὰ διαπληκτιζώμαστε μεταξύ μας, τότε ἕνας τρόπος μένει νὰ ἑνωθοῦμε· ὁ διωγμός, ποὺ ἔρχεται γιὰ τὶς ἁμαρτίες ὅλων μας. Ὅταν κηρυ­χθῇ διωγμὸς καὶ οἱ ὀρθόδοξοι συλληφθοῦ­με καὶ ῥιχτοῦμε στὶς φυλακές, ἐκεῖ θὰ ἑνωθοῦ­με ὅλοι, θὰ ἀνταλλάξουμε τὸν ἐν Χριστῷ ἀσπα­σμὸ καὶ θὰ ποῦμε· Κύριε, ἁμαρτήσαμε καὶ δικαί­ως τιμωρούμεθα· διαιρεθήκαμε σὲ φατρίες καὶ κόμματα, καὶ προκαλέσαμε τοὺς λύκους.

Ἀλλά, ἀδελφοὶ ὀρθόδοξοι, εἶνε ἀνάγκη νὰ ἔλθῃ ὁ αἱματηρὸς διωγμὸς γιὰ νὰ ἑνωθοῦμε;

4219881

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΑΜΜΑΝ

«Ελπίζουμε ότι με την ευλογία του Θεού, η σύναξη των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών θα επιτευχθεί, και ότι τα θέματα τα οποία ζημιώνουν την ενότητά μας, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τους κανονικούς όρους της Εκκλησίας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πατριάρχης Γεωργίας κ. Ηλίας απαντώντας στις δύο επιστολές-πρόσκληση τοῦ Πατριάρχου Ιεροσολύμων για την συνάντηση στο Αμμάν.
Επίσης ο Πατριάρχης Γεωργίας υπογράμμισε την ανάγκη τῆς συμμετοχῆς όλων τῶν Προκαθημένων για την επίτευξη τῆς εν Χριστῶ ενότητος.
Παραθέτουμε το περιεχόμενο τῆς δεύτερης επιστολῆς τοῦ Πατριάρχου Ιεροσολύμων, που εστάλη σε όλους τους Προκαθημένους τῶν Ορθοδόξων Εκκλησιῶν, όπως δημοσιεύτηκε στο ethnos.gr….
Tην συνέχεια ‘εδω: https://blogs.sch.gr/savvop-nik/

4219881

ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΞΗ

ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΜΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ;

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Θα συμφωνούσα με όσα γράφει ο Χαράλαμπος Μηνάογλου σε άρθρο του με τίτλο: «Τι περιμένουμε από την Σύνοδο των Ορθοδόξων στο Αμμάν;» το οποίο δημοσιεύεται https://katanixi.gr/ στις 19 Φεβρουαρίου 2020 και ότι «Η Σύνοδος αυτή μπορεί να καταστεί μία από τις πλέον σημαντικές της Ιστορίας, καθώς έχει μπροστά της να λύσει ένα σχίσμα…», αν δεν υπήρχε μία σοβαρή αποκάλυψη. Διότι, τόσο χοντρή κατηγορία εναντίον του Πατριαρχείου Ιεροσαλύμων δεν μπορώ να την δεχτώ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέτοια διαστροφή, πάντως σε λίγες μέρες θα αποδειχθεί αν είναι αληθινή ή όχι. Αν είναι αλήθεια όσα καταθέτει ο κ.» Θεόδωρος Καλμούκος, αυτό δεν σημαίνει απλώς ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε κάποια σημαντική εξέλιξη απο αυτήν την «Σύναξη Προκαθημένων» αλλά σηματοδοτεί την πλήρη διαστροφή των Εκκλησιαστικών συνοδικών οργάνων και ότι πλέον τα κανονικά και δογματικά θέματα που ανέκυψαν θα τα λύσει μόνο ο Θεός με τον τρόπο που γνωρίζει Εκείνος. Read more »

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΒΑΖΟΥΝ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ & ΟΙ ΓΙΑΧΩΒΑΔΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ. ΣTHN XIO ΕΣΦΑΞΑΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΑΛΑΔΕΣ 1.000 ΓΥΝΑΙΚΟΠΑΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΤΗΣΑΝ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ. Τους εδωσαν διορια δεκα λεπτα & τους ειπαν: Εαν τον πατησετε, θα ζησετε, εαν δεν τον πατησετε θα πεθανετε! Περασαν δεκα λεπτα & ουτε ενας δεν πατησε το σταυρο!… Ολοι σφαγηκανε. ῎Ω, ποια διαφορα!

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 20th, 2020 | filed Filed under: MASONIA - satanismos

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ

ΓΙΑΤΙ ΧΑΡΑΣΟΥΝ ΣΤΑ ΠΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΥΣ ΟΙ ΑΠΙΣΤΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ἀπό τὴν ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου
Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου «ΨΕΥΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ», Αθηνα 1989

Ενας ἁβλασφημιαπλός χριστιανός, ὄχι ἐπίσκοπος ὄχι πατριάρχης ὄχι θεολόγος, ἀλλὰ ἕνα πτωχαδάκι μοῦ εἶπε: ῞Οτι, μιὰ μέρα πῆγε κ᾿ ἀγόρασε ἕνα ζευγάρι παπούτσια ἀπὸ τὴν ἀγορά· καὶ κοιτάζει κάτω τὶς σόλες, τὸ πέλμα τῶν παπουτσιῶν· καὶ τί βλέπει; τί βλέπει; τὸν τίμιο σταυρό!… ῾Ορίστε!… Σημεῖο τῶν καιρῶν!…
Καὶ μαθαίνω, ὅτι τὰ ὑποδήματα αὐτὰ τὰ κατασκευάζει μία ἑταιρεία, μᾶλλον ξένη ἑταιρεία ἢ ντόπια, προελεύσεως μᾶλλον χιλιαστικῆς. Γιατὶ οἱ χιλιασταὶ μισοῦν τὸ σταυρό! Πὼ πώ! πῶς τὸ μισοῦν τὸ σταυρό. Κάποιος στὴν Κοζάνη —ὅπως σᾶς εἶπα κι ἄλλοτε—, στὴν Κοζάνη κάποιος – ἐπῆγε ἕνας νεαρὸς καὶ ζωγράφησε στὸ σπίτι – στὴν πόρτα ἑνὸς χιλιαστοῦ τὸν τίμιο σταυρό… Καὶ τὸ πρωῒ ὁ χιλιαστὴς ποὺ ξύπνησε ἐλύσσαξε· καὶ πῆρε ἕνα μαχαίρι, καὶ ξοῦσε ξοῦσε ξοῦσε…· καὶ δὲν ἔφευγε ὁ σταυρός… Τί ἔκανε; ῎Εβγαλε τὴν πόρτα καὶ τὴν ἔκαψε. Μῖσος λοιπὸν προελεύσεως χιλιαστικῆς.
Καὶ τὰ ὑποδήματα αὐτὰ τὰ μοιράζει ὁ κύριος δήμαρχος στοὺς ὑπαλλήλους τοῦ δήμου, παρακαλῶ… Καὶ ἀκόμα τὰ μοιράζουν τὰ ὑποδήματα καὶ στοὺς στρατιῶτες μας, στὸ στρατό… ᾿Εμεῖς ἔχομε – φαινομενικῶς ἔχομε τὸ σταυρὸ στὴ σημαία, ἐπάνω ψηλὰ στὴ σημαία μας κ.λ.π.… ᾿Αλλὰ τὸ σταυρὸ τώρα τὸν πατοῦμε κάτω ἀπ᾿ τὰ πόδια μας. Αὐτὸ εἶνε μεγάλη βεβήλωσις!…
᾿Εγὼ ἔκλαψα, ὅταν τό ᾿μαθα αὐτὸ τὸ πρᾶγμα —ὅτι πατοῦμε τὸ σταυρὸ ἔτσι—. Δὲν πᾶμε καλά… Δὲν πᾶμε καλά. Μοῦ ᾿ρχεται νὰ φύγω, νὰ πάω στὸ ῞Αγιο ῎Ορος· νὰ νοικιάσω – νὰ βρῶ μιὰ καλύβα νὰ πεθάνω ἐκεῖ μέσα – νὰ κλάψω… Εἶνε φοβερὰ – δὲν ὑπάρχει πλέον – δὲν ἀκοῦμε… «Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ» (῾Ησ. 50,3· Ματθ. 3,3· Μᾶρκ. 1,3· Λουκ. 3,4· ᾿Ιωάν. 1,23) εἶνε τὰ κηρύγματά μας…
τὸ 1822 στὴ Χίο ἔγινε μεγάλη καταστροφή. Κατέλαβαν τὴ Χίο οἱ Τουρκαλᾶδες· κ᾿ ἔσφαξαν κ᾿ ἔσφαξαν κ᾿ ἔσφαξαν· καὶ κοκκίνησε τὸ Αἰγαῖο πέλαγος. Πόσους σφάξανε; Read more »

ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ; 1) Τα Θρησκευτικα στις Θερμοπυλες της ιστοριας τους 2) ΦΡΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Η ΠΑΙΔΕΡΑΣΤΙΑ: Αναλογα ποιος ειναι ο παιδεραστης στην Ελλαδα, εχει και την αναλογη διαφημηση

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 19th, 2020 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ, Αυτοκτονει η Ελλας

Τα Θρησκευτικα στις Θερμοπυλες της ιστοριας τους

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΔΩ:

https://www.youtube.com/watch?v=u19CXeieUIc

Τσαγκάρη Παναγιώτη
Υπ. Δρ. Θεολογίας,
Γενικού Γραμματέα της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων

Ομιλία στην Ημερίδα «Σύγχρονη Παιδεία και Ελληνορθόδοξη Παράδοση», διοργάνωσαν τα Ορθόδοξα Χριστιανικά Σωματεία Αθηνώντην Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 5.00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο Caravel.

Σεβαστοί πατέρες, Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Προέρχομαι από μία πύλη εισόδου των μεταναστών στη χώρα μας, το ακριτικό νησί της Λέσβου. Όποιος όμως, ζει εκεί ή έστω επισκεφθεί για λίγο αυτή την περιοχή, εύκολα διαπιστώνει ότι η συντριπτική πλειονοψηφία των κατοίκων της -όπως εξάλλου συμβαίνει και με την πλειονοψηφία των κατοίκων των υπόλοιπων περιοχών που πλήττονται από το ολοένα και διογκούμενο μεταναστευτικό πρόβλημα- οδηγούνται από την εμπειρία τους, στο συμπέρασμα ότι είναι ψευδέστατη, παραπλανητική και προπαγανδιστική η πρόταση ότι είμαστε ή θα γίνουμε πολυπολιτισμική κοινωνία. Όπως απελπισμένα ομολογούν, οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, η ορθή διατύπωση είναι ότι μάλλον οδεύουμε, προς την πραγμάτωση του τελικού σκοπού ενός σχεδίου που θέλει τη δημιουργία μιας κοινωνίας και μιας χώρας μη ορθόδοξα χριστιανικής και ουσιαστικά μη δημοκρατικής. Μάλιστα, έντρομοι οι κάτοικοι της παραμεθορίου, διαπιστώνουν ότι και οι πόλεμοι σε όλο τον πλανήτη, ολότελα να σταματήσουν, οι μεταναστευτικές ροές δεν πρόκειται να σταματήσουν διότι, εφευρέθηκε νέα αιτία μετανάστευσης, η κλιματική αλλαγή! Ο ΟΗΕ ήδη, προειδοποιεί ότι  «ο κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί για εκατομμύρια κλιματικούς πρόσφυγες»![1] Ακόμη και η Γερμανία δια στόματος του υπουργού Εσωτερικών της Χορστ Ζεεχόφερ κρούει τον κώδωνα για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης μετανάστευσης στην ΕΕ και προειδοποιεί λέγοντας ότι «τα σύνορα (της Γερμανίας), θα γίνουν πύλη εισβολής για ανθρώπους που επιδιώκουν κάτι άλλο από το να τύχουν προστασίας.»[2] Κάποιοι ήδη μιλάνε για 250 εκατομμύρια νέων μεταναστών που θα προστεθούν στα 750 εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών![3] Άραγε, τι συμβαίνει και τι θα συμβεί τελικά;…

Διαβᾶστε την συνέχεια σε pdf : Τα Θρησκευτικά στις Θερμοπύλες της ιστορίας τους

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΦΡΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αναλογα ποιος ειναι ο παιδεραστης στην Ελλαδα

εχει και την αναλογη διαφημηση

Το  απόλυτο   «μπάχαλο» ,  που   έχουν   δημιουργήσει   οι  ανίκανοι   Έλληνες/δες   βουλευτές   δεν τέλος , εκτός  του  ότι  οδήγησαν την  οικονομία  στην  καταστροφή,  προσέφεραν  μέχρι  και     άσυλο   σε παιδεραστές .  Γνωστοί    δημοσιογράφοι    λοιπόν   όταν  πρέπει  να  εξηγήσουν  στην  κοινή  γνώμη  για   ποιούς   λόγους   οι  βουλευτές   ψηφίζουν  ειδικά  τρομακτικού περιεχομένου  νομοθετήματα  …… σιωπούν,  ασχολούνται   με  άσχετους …!!!!

Ο κ.  Παπαδάκης   αφού  έσπειρε   την ΦΡΙΚΗ  ότο  11μηνο  βρέφος   έπεσε   θύμα   παιδεραστή ,  τώρα   αναφέρει ότι έγινε  λάθος ……  για   τα   κατορθώματα των  Ελλήνων   βουλευτών  να  ψηφίσουν  το τρομακτικότερο   νομοθέτημα  όλων  των εποχών  δεν μιλάει  κανένας, ούτε  ο  κ. Βελόπουλος  που καθημερινά  αναφερόταν  στους  παιδεραστές  έπαψε  να  αναφέρετε  για  να   μην   προκαλέσει  την  οργή  των  κυβερνόντων,  που  είχαν   ένα   παιδεραστή   κοντά   στον  αρχηγό  της  Ν. Δημοκρατίας       https://www.youtube.com/watch?v=4WGBDcqX9DE              για να  τον  προωθήσει  στην  εξουσία και  τα κατάφερε …(!!!)

Εφημερίδα της Ελληνικής   Κυβέρνησης , νόμος αναπηρίας των παιδεραστών  σελ.  38170 αναφέρει  τα  ποσοστά  αναπηρίας  των  παιδεραστών ………

https://www.newsbeast.gr/files/1/2012/01/07/FYLLO%20EFHMERIDAS%20KYBERNHSEOS%2011.2011.pdf

Μητέρες   =βουλευτές,   τολμησαν  και   ψήφισαν  ειδικό   νομοθέτημα   220   σελίδες   έκτρωμα-φρίκης,   το  κρύβουν  οι  διάσημοι   Έλληνες /δες δημοσιογράφοι ,  ενώ  αντιθέτως  οι   συνάδελφοί  τους   σε  όλα  τα  διεθνή  ΜΜΕ     http://www.cbn.com/tv/1503840638001?mobile=false     διαδίδουν   την   τρομακτική  είδηση  και   έχει  βουίξει    η  παγκόσμια   κοινή  γνώμη   με αποτέλεσμα  να   εξαπλωθεί   η  ΦΡΙΚΗ   σε κάθε  γωνιά της   Οικουμένης   για   να   διασυρθεί   η  δημοκρατίας  της  Ελλάδας   με   την   αιτιολογία   ότι  οι  παιδεραστές   έχουν   χαρακτηριστεί  ως    ανάπηροι   ……….  Εντωμεταξύ  ούτε  κανένας   Έλληνας /δα  δημοσιογράφος δεν  αναφέρει  τα  πιο   φρικτά  εγκλήματα  εναντίον  της ανθρωπότητας   που  έβγαλε  στη  φόρα  δικαστής εναντίον  δεκάδων   παιδιών  ……  https://vimeo.com/28593168?ref=fb-share&1

Ένας   μόνο    Έλληνας  δημοσιογράφος   τόλμησε  να  αναφερθεί     https://youtu.be/miNXjUrNYyM?t=15      ότι   πλέον  οι  παιδεραστές   στην  Ελλάδα   δικαιούνται  ΑΣΥΛΟ, Read more »

Η ανθρωπινη δικαι­οσυνη μοιαζει με αραχνοπανο που πιανει μυγακια, μα οι σφηγκες, οι μεγαλοι εγκληματιες σχιζουν το αραχνοπανο & φευγουν. Τι θα γινη, αυτοι θα μεινουν ατιμωρητοι αιωνιως; Οχι! διαμαρτυρεται η συνειδησι, το φωναζουν οι ανθρωποι ολης της γης. Μας το βεβαιωνει το αψευδες στομα του Χριστου. Ο Θεος θα αποδοση δικαιοσυνη: (Ματθ. 25,31-46) & θα πληρωσουν ολοι, με τοκο & επιτοκιο τα εγκληματα τους

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 19th, 2020 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου
Ἔγινε στον ἱ. ναὸ Ἁγίου Ἰωάννου Πτολεμαΐδος τὴν 1-3-1981

Η ανθρωπινη δικαιοσυνη ανισχυρη να αποδοση δικαιοσυνη

 

«…Ἂν ῥΡατσιστεςίξουμε ἕνα βλέμ­μα καὶ στὴ κοινωνία ἀλλὰ καὶ σὲ παγ­κόσμιο κλίμακα, στὶς διεθνεῖς σχέσεις τῶν λα­ῶν, θὰ δοῦμε ὅτι δικαιοσύνη δὲν ὑπάρχει. Δὲν βασιλεύει ὁ νόμος τοῦ Χριστοῦ μας, τὸ «Ἀγαπᾶ­τε ἀλλήλους» (Ἰω. 13,34). Στὶς κοινωνίες μας, παρ᾿ ὅλα τὰ ἐπιτεύγματά τους, βασιλεύει ὁ νόμος τῆς ζούγκλας ὅτι «τὸ μεγάλο ψάρι τρώει τὸ μι­κρό». Ἐγκλήματα γίνονται καθημερινῶς σὲ ὅλες τὶς χῶρες· ἐγκλήματα ἐκτελεσμένα μὲ τέτοια ἐντέλεια, ποὺ κι ὁ ἱκανώτερος ἀστυνόμος νὰ μὴ μπορῇ νὰ τὰ ἐξιχνιάσῃ. Ὁ ἔνοχος μένει ἀσύλληπτος, περιγελᾷ καὶ περιπαίζει τὶς ἀρχές. Οἱ δρᾶστες περιφέρονται ἀσύλληπτοι, μερικὲς φορὲς τιμῶνται κιόλας!
Ὑπάρχουν ἐγκλήματα ἀτιμώρητα. Ἄλλοι βλα­στημοῦν τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια, ἄλλοι στὰ δικαστήρια ὁρκίζονται στὸ Εὐαγγέλιο, γυναῖκες ἀφήνουν τοὺς ἄντρες τους καὶ συζοῦν μὲ ἄλλους, ἄντρες ἀφήνουν τὶς γυναῖκες τους καὶ ζοῦν μὲ παλλακίδες, ἄλλοι σκληροὶ κι ἀπάνθρωποι ῥουφοῦν τὸ αἷμα τοῦ φτωχοῦ καὶ κάνουν περι­ουσίες…, καὶ ὅλοι αὐτοὶ μένουν ἀτιμώρητοι. Ἀ­τιμώρητα τὰ ἐγκλήματα. Ἡ ἀνθρώπινη δικαι­οσύνη ἀποδεικνύεται ἀνίσχυρη. Εἶνε, ὅπως ἔ­λεγε ἕνας ἀρχαῖος φιλόσοφος, ἕνα ἀραχνόπανο ποὺ πιάνει μυγάκια, μὰ οἱ σφῆγκες τὸ σχίζουν καὶ περνοῦν. Ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη συλλαμβάνει τὰ μικρὰ καὶ ἀσήμαντα· τὰ με­γάλα ἐγκλήματα μένουν ἀτιμώρητα.
Καὶ τί θὰ γίνῃ λοιπόν; αὐτοὶ θὰ μείνουν ἀτιμώρητοι αἰωνίως; Ὄχι! διαμαρτύρεται ἡ συνείδησις. Ὑπάρχει κρίσις καὶ ἀνταπόδοσις τὸ φωνάζουν οἱ ἄνθρωποι ὅλης τῆς γῆς. Τὸ ἔνστικτο τοῦ δικαίου, ποὺ ὁ Θε­ὸς φύτεψε μέσα μας, φωνάζει, ὅτι ὁπωσδήπο­τε θὰ ἔρθῃ μέρα ποὺ οἱ ἐγκληματίες τῶν «τελεί­ων» ἐγκλημάτων, οἱ παραβάτες τῶν ἠθικῶν δι­ατάξεων, θὰ συλληφθοῦν στὰ δίχτυα τῆς ἀ­δεκάστου δικαιοσύνης καὶ Θεός θ᾿ ἀπονείμῃ τὸ δίκαιο, θὰ τιμω­ρήσῃ τὸ ἔγκλημα καὶ θ᾿ ἀμείψῃ τὴν ἀρετή….
Ἀλλὰ τὸ μεγαλύ­τερο ἐπιχείρημα εἶνε ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι ψεύδονται, ὅλοι σφάλλουν, ἀλλὰ ὁ Χριστὸς δὲν ἔσφαλε. Ὅ,τι εἶ­πε βγῆκε ἀληθινό, ὅ,τι προφήτευσε ὅλα πρα­γματοποιήθηκαν…». Διαβᾶστε: (Ματθ. 25,32).

300 ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ, ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΩΡΑ, ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ, (ΧΑΪΔΕΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ), ΕΚΑΝΑΝ ΠΟΡΕΙΑ. 1) Συνεχεια της ομιλιας του κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΖΗ: EINAI BΛΑΚΩΔΕΣ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΝΕ· ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΔΕΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ… ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠ᾽ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ; ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ…

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 18th, 2020 | filed Filed under: Αυτοκτονει η Ελλας

 Η συνεχεια της ομιλιας του κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΖΗ, στην εκδηλωση διαμαρτυριας «ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ», στις 16.2.2020.  EINAI BΛΑΚΩΔΕΣ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΝΕ· ΟΤΙ ΘΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. ΔΕΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ. ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΟΥΝ. ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΦΗΝΕΙ ΤΟ ΚΟΡΑΝΙ…

ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΘΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ;

ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ…

———

——-

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΔΩ:
https://youtu.be/o-RrWdq1V90

ΓΕΜΑΤΗ Η ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΟ ΒΕΛΛΙΔΕΙΟ, ΣΤΙΣ 16.2.2020, ΜΕ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΟΡΘΙΟΥΣ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3 ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ». ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΑΡΩΝ!!! ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΣΟΙ ΘΑ ΤΡΕΞΟΥΝ ΟΤΑΝ ΕΡΘΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ!!! ΣΥΜΜΑΧΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ; ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΖΗ. ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΥΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΩΝ – TI EINAI H XAΓΗ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ; (ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΩ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 18th, 2020 | filed Filed under: IOYΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

TI EINAI H XAΓΗ; ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ;

——————

——————

Ἀνθιμος Θεσσαλονίκης ἔστειλε ἀντιπρόσωπο. Οἱ ἄλλοι δεσποτάδες ἁπόντες! Εἶναι ὑπέρ τῆς εισβολῆς τῶν λαθρομεταναστῶν, ὅπως ὁ Ἄνθιμος τῆς Ἀλεξανδρούπολης;
Δεῖτε: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=77651#more-77651
Εἶναι ὑπέρ τῶν ἀμβλώσεων και ἄφηνουν μόνο τον Ἑλληνικό λαό νὰ ἀγωνίζεται;
Εἶναι ὑπέρ τῆς προδοτικῆς συμφωνίας των Πρεσπῶν και τὴν παραχώρηση τῆς ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στους Σλαβοβουλγαρους Σκοπιανούς;
Ὁ Ιουστινος Μπαρδακας τῆς Καλαμαριᾶς, που ἡ ἐκδήλωση ἐγινε δίπλα ἀπό τὸ σπίτι του, ὅπως και τὸ παλλαϊκό συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης, στις 21.1.2018, ἦταν ἀπ᾽ὅλα ἀπών. Γιατί;
Πῶς, θα βγάλη ψεῦτες αὐτοὺς ποὺ τὸν κατηγόρησαν ως ἐπικίνδυνο Σκοπιανὸ πρὶν ἀπό τὴν χειροτονία του; Ακοῦστέ τον ἐδῶ:
https://youtu.be/gp4EAlQFjLo

Μὲ το ψευτο θεατρικὸ σενάριο, ποὺ πούλησε σε πατριῶτες Ποντίους, ὲδῶ:

http://www.pontos-news.gr/article/137990/o-mitropolitis-ioystinos-mila-gia-astro-tis-elladas-i-sygkinisi-toy-me-tin-prosfygia

και εδω http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=48383

και στὴν Ἑλληνική φρουρά, για τὴν Μικρασιατικὴ καταγωγή του, με τοὺς δῆθεν ὡς θύματα δύο παπποῦδες του Μακεδονομάχους, χωρὶς κανένα ἀποδεικτικὸ στοιχεῖο, δεν τον κάνουν πατριώτη; Ta ψέμματα ἐκεῖ ποὺ τον βολεύουν, δεν τον ωφελοῦν. 


ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 17th, 2020 | filed Filed under: ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ

Πως θ᾿ απαλλαγουμε;

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ;» σελ. 46-49
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

ΑΣΩΤΟΥ

Ὤ ἡ ἁμαρτία! ὤ ἡ ἁμαρτία μου, ἡ ἁμαρτία σας! Ὅλες αὐτὲς οἱ ἁμαρτίες εἶνε ἕνα φοβερὸ κακό, ῥιζωμένο βαθειὰ μέσ᾿ στὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου.

Λέει κάποιος φιλόσοφος· Δῶστε μου μιὰ λίμνη ποὺ νὰ εἶνε πεντακάθαρη, μιὰ λίμνη ποὺ τὰ νερά της νὰ εἶνε καθαρὰ καὶ γλυκὰ ὅπως τὰ νερὰ τῆς Πρέσπας. Καὶ μετά, μέσα στὰ γλυκὰ νερὰ τῆς λίμνης, νά ᾿ρθῇ κάποιος καὶ νὰ ῥίψῃ μιὰ σταγόνα δηλητήριο, καὶ αὐτὸ νά ᾿χῃ τέτοια πικράδα, ὥστε ὅλο τὸ νερὸ τῆς λίμνης νὰ γίνῃ φαρμάκι. Τί δύναμι θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχῃ αὐτὴ ἡ σταγόνα, ὥστε νὰ κατορθώσῃ νὰ φαρμακώσῃ τὰ νερὰ ὁλόκληρης τῆς λίμνης;
Τέτοια δύναμι ἔχει ἡ ἁμαρτία. Γλυκὰ ἤτανε τὰ νερὰ τῆς ἀνθρωπότητος. Ἀλλὰ κατόπιν ἦρθε ἡ ἁμαρτία καὶ τάραξε ὁλόκληρο τὸ σύμπαν καὶ φαρμάκωσε τὴ ζωὴ τῶν ἀνθρώπων.
Ὅλοι ἀναστενάζουμε, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἀπὸ τὸ κακὸ ποὺ ὑπάρχει μέσα μας. Μέσα μας ὑπάρχει τὸ φίδι αὐτό, ὁ ἑπτακέφαλος δράκων.
Τί δὲ᾿ θά ᾿δινε ὁ κόσμος, τί δὲ᾿ θά ᾿δινε ἡ ἀνθρωπότης, τί δὲ᾿ θὰ δίναμε κ᾿ ἐμεῖς, γιὰ γιὰ νὰ βγῇ μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μας τὸ κακὸ αὐτό, ποὺ μᾶς βασανίζει! Καὶ τὸ κακὸ αὐτὸ εἶνε ἡ ἁμαρτία.
Καὶ ἂν ἔλεγε ὁ Χριστὸς ὅτι, γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆτε ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, πρέπει νὰ πᾶτε κάτω στὸν Ἰορδάνη ποταμό, νὰ γδυθῆτε καὶ νὰ περάσετε τὸν Ἰορδάνη ποταμὸ ἑκατὸ φορές, θὰ ἔπρεπε νὰ τὸ κάνουμε.
Καὶ ἂν ἀκόμα μᾶς ἔλεγε ὁ Χριστὸς ὅτι, γιὰ νὰ συγχωρεθοῦν τ᾿ ἁμαρτήματά μας, πρέπει νὰ ἀνεβοῦμε ψηλὰ στὰ Ἰμαλάϊα, νὰ γίνουμε ἀλπινισταὶ καὶ ὀρειβάται καὶ νὰ φτάσουμε ἐπάνω στὴν κορυφὴ τῶν Ἰμαλαΐων, καὶ ἐκεῖ ψηλά, μέσ᾿ στὸ κρύο, νὰ σταθοῦμε δέκα χρόνια, ἔπρεπε νὰ τὸ κάνουμε.
Καὶ ἂν μᾶς ἔλεγε ὁ Χριστός, νὰ πᾶμε μέσα σὲ μιὰ σπηλιὰ νὰ κρυφτοῦμε καὶ νὰ ἀσκητεύουμε καὶ νὰ νηστεύουμε σὰν τοὺς ἀσκητάδες ἑκατό χρόνια, ἔπρεπε νὰ τὸ κάνουμε.

Μία λέξις· «Ἥμαρτον»!

Read more »

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ… Φρικτα θεαματα & ακροασματα, εξωφρενισμοι ενος κοσμου που αποστατησε απο τον Κυριο & συνεχως καταρρεει, βυθιζομενος στον πολιτισμο των Σοδομων & Γομορρων…, 2) ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ & Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΥΡΡΗΝΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 16th, 2020 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ

Αποσπάσματα της ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου

καρναβάλι

Ἔφθασαν, φίλοι ἀναγνῶσται, ἔφθασαν αἱ προφητευμέναι ἡμέραι, κατὰ τὶς ὁποῖες οἱ ἄνθρωποι θὰ εὔχονται νὰ μὴ ἔχουν οὔτε μάτια, οὔτε αὐτιά, γιὰ νὰ μὴ βλέπουν καὶ νὰ μὴ ἀκούουν τὰ φρικτὰ θεάματα καὶ ἀκροάσματα, τοὺς ἐξωφρενισμοὺς ἑνὸς κόσμου ποὺ ἀποστάτησε ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ συνεχῶς καταρρέει, βυθιζόμενος στὸν πολιτισμὸ τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων…

Ἦτο ἐποχὴ ποὺ ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἦτο ἄγνωστος. Ὑπῆρχε βωμός στὴν Ἀθήνα «τῶ ἀγνώστω Θεῶ». Στὸ σκοτάδι βρισκόταν ἡ ἀνθρωπότης. Μεσάνυχτα εἶχεν ὁ κόσμος. Εἴδωλα παντοῦ. Τρομακτικὴ ἄγνοια ἐπικρατοῦσε. Δεισιδαιμονία, εἰδωλολατρεία ἐβασίλευε. Τὰ πάντα, καὶ τὰ ρυπαρότερα τῶν ζώων καὶ τὰ εὐτελέστερα τῶν ἀντικειμένων, τὰ πάντα εἶχον θεοποιηθῆ. Καὶ αὐτὰ τὰ πάθη τοῦ ἀνθρώπου ἐθεοποιήθηκαν. Ἡ μέθη εἶχε Θεὸν τὸν Βάκχον. Ἡ κλοπὴ τὸν Ἑρμῆν. Ἡ ἀκολασία τὴν Ἀφροδίτην. Ἡ μοιχεία τὸν Δία. Ἡ ἀγρία ἐκδίκησις τὸν Ἄρην… Φαντασθῆτε! Οἱ Θεοὶ προστάται τῆς κακίας, τῆς ἀνηθικότητος. Καὶ ἀνάλογος πρὸς τὴν ἠθικὴν τῶν θεῶν, βεβαίως ἦτο καὶ ἡ λατρεία, ἡ ὁποία ἀπεδίδετο εἰς τοὺς θεοὺς απὸ τοὺς ἀρχαίους. Κατὰ τὴν ἡμέραν π.χ., κατὰ τὴν ὁποίαν ἑώρταζεν ὁ Βάκχος, κατὰ τὴν ἑορτὴν τῶν Βακχείων, οἱ ἑορτασταὶ ἔκαμνον πομπήν, ξεκινοῦσαν ἀπὸ τὸν Ναὸν τοῦ Βάκχου φοροῦσαν προσωπίδας, κρατοῦσαν αἰσχρὰ σύμβολα, ἀναμιγνύονταν ἄνδρες καὶ γυναίκες, ἐκραύγαζον, ἐβωμολόχουν, τραγουδοῦσαν τὰ πλέον ἀηδῆ ἀσματα, διήρχοντο τὰς ὁδοὺς καὶ τὶς πλατείας, περιέπαιζον τοὺς διαβάτας, ἐχόρευαν, μεθούσαν, ἐκυλίοντο εἰς τοὺς δρόμους, ἀσχημονοῦσαν, … ἔπραττον καὶ ἔλεγον κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ θεοῦ των «ὅσα αἰσχρὸν ἐστὶ καὶ λέγειν»….

Τὴν συνέχεια:
http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=45644#more-45644

9a150f5deb69

14 Τυρρηνοί :

ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ & Η ΣΧΕΣΗ

ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΒΕΙΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΥΡΡΗΝΙΑ

Σταυρος Π. Καπλάνογλου

Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, όλες οι πληροφορίες που έφταναν, συνέδεαν τις γιορτές της αποκριάς στην Κοζάνη και όχι μόνον, με την Διονυσιακή λατρεία της αρχαιότητος και πάντοτε, έντονη ήταν η αντίδραση της Εκκλησίας στην πραγματοποίηση των διάφορων εκδηλώσεων .
Έτσι, ξεκινώντας την αναζήτηση του Θρησκευτικού πιστευω των Τυρρηνών αναζητήσαμε τους θεούς και τις εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να συνδέσουν το τότε με το σήμερα.
Διαπιστώσαμε ότι για δυο τουλάχιστον θεούς, τη Θεά Κυβέλη [Ρέα] και τον Διόνυσο, αλλά και σε δυο, κατ΄άλλους, τρεις, σχετικά, αγνώστους θεούς, τους Κάβειρους να υπάρχουν παραπλήσιες εκδηλώσεις αλλά και ευρήματα λατρείας.
Κοινά η λατρεία της φωτιάς και το άναμμα της, κοινοί οι χοροί γύρω από αυτούς, και η αθυροστομία, που έχει σχέση με την γενετήσια πράξη,κοινός ο στόχος η ευγονία, η γονιμότητα ανθρώπων, ζωών και φυτών. Ακόμη βρεθηκαν αρχαιολογικές ενδείξεις για ύπαρξη ιερού στην Άνω Κώμη του Διονύσου και τις Κυβέλης στην Ποντοκώμη, στο Βελβενδό και ανάγλυφα και αγαλματίδια στο Δρέπανο τον Άγιο Δημήτριο, στην Ξηρολίμνη Αλλά εκείνο το οποίο συνηγορεί για την λατρεία των 3 μικρών θεών των Καβείρων, είναι το πνεύμα της λατρείας τους στις σημερινές εκδηλώσεις που είναι έντονο καιδιάχυτο.
Οι θεοί αυτοί συνδεόταν άμεσα με τους προαναφερόμενους θεούς. Κάτι τέτοιο φυσικά είδαμε και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα αλλά, εκείνο που ξεχωρίζει στη Δυτ. Μακεδονία είναι η έντονη σύνδεση με την παράδοση. Κυρίως στις απόκριες και όχι κοσμοπολίτικος τρόπος εορτασμού της τύπου Βραζιλιάνικου καρνάβαλου της Πάτρας και άλλων περιοχών.
Ξεκινώντας για σήμερα η αναζήτηση της σύνδεσης των Τυρρηνών και των σημερινών κατοίκων της Δ.Μακεδονίας και σαν συνέχεια της προηγούμενης δημοσίευσης που αναφερθήκαμε στον γεννήτορα των Καβείρων, τον Καδμήλο τον Ερμή εκ Τυρρηνίας θα σταθούμε σε ένα στοίχο του Κλημάτων του Αλεξανδρινού που εζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ στο έργο του ο Προτρεπτικός ΙΙ,19, 1.3.4
Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς ή Κλήμης ο Αλεξανδρινός Δίδαξε ως δάσκαλος στην Αλεξάνδρεια αφού πρώτα μεταστράφηκε στον Χριστιανισμό θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους εκκλησιαστικούς Πατέρες. Read more »

Ψευτικη χαρα… Ο σατανας φτειαχνει τετοια «γλυκυσμα­τα», πολυ ευχαριστα στο λαρυγγι, και τα προσ­φερει, αλλα μεσα εχει κρυψει το δηλητηριο. «Τα γαρ οψωνια της αμαρτιας θανατος» (῾Ρωμ. 6,23).

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 16th, 2020 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1643

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου

Ψευτικη χαρα (β΄)

οι δυο δρομοιΤὶς ἡμέρες αὐτὲς τοῦ Τριῳδίου, ἀγαπητοί μου, οἱ ἄνθρωποι ἐπινοοῦν τρόπους νὰ χα­­ροῦν. Αὐτὸ ὅμως ποὺ δοκιμάζουν δὲν εἶνε ἀ­ληθινὴ χαρά· εἶνε κάτι ψεύτικο, ἕνα κίβδηλο νόμισμα, ποὺ κακῶς λέγεται χαρά. Ἂν ἀφαιρέ­σῃ κανεὶς τὴ μάσκα, πίσω ἀπ᾽ αὐτὴν ἀποκαλύπτεται κάτι ποὺ σκοτώνει τὸν ἄνθρωπο, κάτι σὰν τὸ μέλι ποὺ καλύ­πτει θανατηφόρο φαρμάκι. Ὁ σατανᾶς φτειά­­χνει τέτοια «γλυκύσμα­τα», πολὺ εὐχάριστα στὸ λαρύγγι, καὶ τὰ προσ­φέρει, ἀλλὰ μέσα ἔ­χει κρύψει τὸ δηλητήριο. Εἶνε χαρὰ δηλητηρι­ώδης. Μακριά ἀπ᾽ αὐτήν!

* * *

⃝ Σᾶς ἐρωτῶ. Εἶνε χαρὰ τὸ μεθύσι; Πᾶνε στὶς ταβέρνες καὶ πίνουν χωρὶς μέτρο, ἔρχονται στὸ κέφι, νιώθουν εὐφορία. Καὶ μετά;… Ἕνα βράδυ ἐπέστρεφα ἀπὸ μακριὰ κ᾽ εἶχα ἀργήσει, ἦταν 1 μετὰ τὰ μεσάνυχτα. Καθὼς περνοῦ­σα μέ­σα ἀπὸ ἕνα χωριὸ τῆς ἐπαρχίας μου, βλέπω τέσσερις νὰ σηκώνουν ἕναν. Φοβήθηκα· νεκρὸς θά ᾽νε, σκέφθηκα. Σταματῶ, κατεβαίνω, καὶ τί νὰ δῶ; Τοὺς ἀκολουθοῦσε μιὰ νέα γυναίκα. ―Τί συνέβη; ρωτῶ· πέθανε; ―Ἄχ, δέσποτα, μακάρι νά ᾽ταν πεθαμένος· μεθυσμένος εἶ­νε! Ὅταν ἔρχεται στὸ σπίτι, κάνει τὰ πάντα γυαλιὰ – καρφιά· κι ὅταν ξυπνάει τὴν ἄλλη μέρα ζαλισμένος, δὲν ἔχει ὄρεξι γιὰ δουλειά.
⃝ Συνεχίζουμε. Εἶνε χαρὰ αὐτὸ ποὺ νιώθουν οἱ ναρκομανεῖς, ὅσοι παίρνουν τὰ ναρκωτικά; Γέμισε ὁ τόπος ἀπ᾽ αὐτούς. Καὶ ἡ κατάληξι γνωστή· ὅποιος μπῇ σ᾽ αὐτὸ τὸ δρόμο σπανί­ως γλυτώνει, κατὰ κανόνα καταστρέφεται. Read more »

Ἀληθινη χαρα… Ποιος ειπε, λοιπον, οτι ο χριστιανισμος δεν εχει χαρα; «Και την χαραν υμων ουδεις αιρει αφ᾽ υμων», ειπε ο Χριστος (Ιω. 16,22).

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 15th, 2020 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΚΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1642

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου
20 Φεβρουαρίου 2011 πρωὶ
Toῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Αληθινη χαρα (α΄)

Λεγόμαστε, ἀγαπητοί μου, Χριστιανοὶ ὀρ­θό­δοξοι. Ὁ μεγάλος αὐτὸς τίτλος ἐπιβεβΟΡΘΟΔ...αιώ­νεται ἆραγε ἀπὸ τὴ ζωή μας, ἢ μένει μόνο ἕνας τύπος γραμμένος στὴν ταυτότητα;
Ἐνῷ ὁ Θεὸς μᾶς θέλει ἀγγέλους, τὰ ἔργα μας μαρτυροῦν ὅτι οὔτε Χριστιανοὶ οὔτε κἂν ἄνθρωποι λογικοὶ εἴμαστε. Κατεβήκαμε ἀκόμη πιὸ κάτω· σ᾽ ἐμᾶς ἁρμόζει ἐκεῖνο ποὺ εἶπε ὁ Δαυΐδ, «Ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὢν οὐ συνῆκε, πα­ρασυν­εβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώ­θη αὐτοῖς» (Ψαλμ. 48,13,21). Γίναμε σὰν τὰ ζῷα καὶ χειρότερα. Αὐτὸ δείχνουν τὰ ὅσα λέγον­ται καὶ γίνονται, ἰδίως τὶς ἡμέρες αὐτές.
Οἱ πρῶτες ἑβδομάδες τοῦ Τριῳδίου εἶνε πε­ρίοδος προκαθάρσεως, ὅπως λέει σήμερα ὁ ἀ­πόστολος· «Δο­ξά­σατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύμα­τι ὑμῶν, ἅτινά ἐ­στι τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Κορ. 6,20). Μὲ τὸ κορμί σου καὶ μὲ τὴν ψυχή σου νὰ δο­ξά­σῃς τὸ Θεό. Ἐμεῖς μ᾽ αὐτὰ ποὺ κάνουμε τὸν δοξάζουμε; Ἐνῷ οἱ ἅγιες αὐτὲς ἡμέρες ἔ­χουν ὁρισθῆ ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο, ἀπὸ τοπι­κὲς καὶ οἰ­κουμενικὲς Συνόδους, νὰ εἶνε ἡμέ­ρες καθαρι­ότητος, τώρα ὁ διά­βο­λος μὲ τὸ φτυάρι κοπρίζει τὴ ζωή μας. Οἱ μέρες αὐτὲς κατήντησαν μέρες ἀκαθαρσίας.
Ἀλλ᾽ ἀκούω ἀντίρρησι· ―Τί θέλεις; νὰ μᾶς κάνῃς καλογέρους, νὰ κρατᾶμε κομποσχοί­νια καὶ νὰ λέμε γονατιστοὶ ὅλη νύχτα «Πά­τερ ἡ­μῶν»; Ἄφησέ μας, Χριστιανέ μου· ἄ­σε τὸν κόσμο στὰ βάσανά του, ἄσ᾽ τον λίγο νὰ ξεσκάσῃ. Ἐμεῖς θέλουμε χαρά… Τί ν᾽ ἀπαντήσουμε; Read more »

Σκλαβοι μακρια απ᾽ το σπιτι του Πατερα «Απεδημησεν εις χωραν μακραν …και αυτος ηρξατο υστερεισθαι» (Λουκ. 15,13-14)

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 15th, 2020 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΒ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 1869

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου (Λουκ. 15,11-32)
Tοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου

Σκλαβοι μακρια απ᾽ το σπιτι του Πατερα

«Ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακρὰν …καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι» (Λουκ. 15,13-14)

π. A. εφ.Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ Κυριακὴ τοῦ Ἀ­σώτου. Ἀκούσαμε τὴν ἐξαίσια παραβολή, ποὺ εἶπε ὁ Κύριος ἡ­μῶν Ἰησοῦς Χριστὸς καὶ ἡ ὁποία εἶνε ἄφθαστη σὲ νοήματα, ἀνεξ­άν­τλητη σὲ διδάγματα. Κάθε φράσι της δίνει ἀ­­φορμὴ νὰ σκεφτῇ κανεὶς πο­λύ, νὰ ἐμβαθύνῃ σὲ μεγάλες ἀλήθειες.
Ἂς προσέξουμε σήμερα τὰ λόγια ἐ­κεῖνα ποὺ λέει ὁ Κύριος γιὰ τὸν ἄσωτο καὶ τὰ ὁποῖα περιγράφουν τὴν κατάντια τοῦ νεαροῦ ἀποστά­του· «Ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακρὰν», λέει, καὶ ἐ­­κεῖ «αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι» (Λουκ. 15,13-14). Ἐγ­­κατέλειψε δηλαδὴ τὸ πατρικό του σπίτι, ὅ­που εἶχε ὅλα τ᾽ ἀγαθά, ταξίδεψε σὲ χώρα μακρι­νή, κ᾽ ἐκεῖ, ἀφοῦ δαπάνησε τὴν περιουσία ποὺ εἶ­χε πάρει ἀπὸ τὸν πατέρα του, ἔπεσε πλέον σὲ μεγάλη φτώχεια, τοῦ ἔ­λειψαν καὶ τὰ πιὸ ἀπαραίτητα, ὣς καὶ αὐτὸ τὸ ψωμί· ἔτσι ἀ­ναγκάστη­κε νὰ μπῇ στὴν ὑπηρεσία ἑνὸς ἀ­φέν­τη πλου­σίου καὶ νὰ γίνῃ χοιροβοσκός.

* * *

Στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀσώτου, ἀγαπητοί μου, βλέπουμε ὅλοι τὸν ἑαυτό μας.
Κάποτε ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ κάθε ἀν­­­θρώπου, ἦταν κοντὰ στὸ Θεό· ἐκεῖ ἔνιωθε ἐ­λεύ­θε­ρη, ἀνέπνεε τὸ καθαρὸ ὀξυγόνο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ. Ἔ­πειτα ὅμως ἔφυγε ἀπὸ τὸ πατρικό της σπίτι, ἔφυγε σὰν τὸν ἄσωτο ποὺ λέει σήμερα τὸ εὐ­αγγέλιο. Ὁ ἄνθρωπος ἔ­φυγε ἀπὸ τὸ σπίτι – τὸ παλάτι τοῦ Θεοῦ…
Παλάτι τοῦ Θεοῦ εἶνε ἡ Ἐκκλησία. Σπίτι – οἶ­κος τοῦ Θεοῦ εἶνε ὁ ναός. Ἂν τὸ πιστεύῃς, τότε νά ᾽ρχεσαι· ἂν δὲν τὸ πιστεύῃς, ἀλ­λάζει τὸ πρᾶγμα, πήγαινε ὅ­που θέλεις. Ὁ ναὸς εἶνε σπίτι τοῦ Θεοῦ. «Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗ­τος…» (Γέν. 28,17). Ὁ χῶρος τοῦ ναοῦ, αὐτὸ τὸ τε­τράγωνο, δὲν εἶνε ὅπως κάθε ἄλλο οἰ­κόπεδο τῆς γῆς· εἶνε ἕνα κομμάτι τοῦ οὐρανοῦ, εἶνε ὁ οἶκος Κυρίου, τὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ. Read more »

Θελουν να ξαναφερουν τον παπα 2) ΔΙΚΑΣΤΕΣ! ΤΟ ΟΝΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ! ΣτΕ: Συνταγματικη η αφαιρεση της θρησκευτικης αγωγης των νεων απο την αποστολη του υπουργειου Παιδειας 3) ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ της κα Κεραμεως η μη αμεση εφαρμογη 4 Αποφασεων ΟλΣτΕ για τα Θρησκευτικα !

author Posted by: Επίσκοπος on date Φεβ 15th, 2020 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ

Θελουν να ξαναφερουν τον παπα

Εκπομπή με τον π. Αρσένιο Βλιαγκόφτη που μεταδίδεται από τα κανάλια Atlas TV και Αχελώος TV (Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2020)
https://ixthis3.blogspot.com/2020/02/blog-post_702.html?m=1d47

ΔΙΚΑΣΤΕΣ! ΤΟ ΟΝΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!

d47

 ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ της κα Κεραμεως

η μη άμεση εφαρμογή 4 Αποφάσεων ΟλΣτΕ για τα Θρησκευτικά !

Επιστολή του κ. Δημήτριος Μερτζεμέκης, τ. Επιθ/τής Υπουργείου Οικονομικών, εστάλη:
Στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Νίκη Κεραμέως

Κυρία Υπουργός,
Πέρασαν επτά και πλέον μήνες από τότε που αναλάβατε το τιμόνι του σπουδαιοτέρου Υπουργείου της χώρας μας, του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνεχίζετε με την ανεξήγητη συμπεριφορά σας να δημιουργείτε μεγάλο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ μή εφαρμόζοντας τις τέσσερις (4) αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ που προβλέπουν την ακύρωση των φακέλων (βιβλίων) των Θρησκευτικών των νέων προγραμμάτων, παρά και τις διαμαρτυρίες τόσων πολλών φορέων, θεσμών, αλλά και συλλόγων και πλειάδος Έλλην Πολιτών. Και αν καταγόσασταν από οικογένεια αμόρφωτων, θα έλεγα ότι δεν το ξέρατε. Εσείς όμως «Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω», ούτε και από τον νομομαθή πατέρα σας δεν διδαχθήκατε ότι οι ακυρωτικές αποφάσεις του ΣτΕ εφαρμόζονται υποχρεωτικά από την ημέρα της δημοσιεύσεώς τους; Read more »