Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΧριστιανικον φυλλαδιον– Κοζανη, τη 4 Mαρτιου 1944 αριθμ. 2 – ΦΘΑΝΟΜΕΝ ΤΑ 500 ΠΙΑΤΑ ΗΜΗΡΕΣΙΩΣ. ΑΣ ΜΗ ΗΣΥΧΑΣΩΜΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΘΑΣΩΜΕΝ ΤΑ 600 ΠΙΑΤΑ

date Μαρ 28th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 37, σελ. 95-97

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 4 Mαρτίου 1944 αριθμός 2

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY
EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
(Άδεια εγκρίσεως Eστίας το υπ’ αριθ. 24005 εγγρ. Γ. Διοικήσεως Mακεδονίας)
«Mακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται» (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ)
__________________
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ
__________________
Χαρά σ’ εκείνη την καρδιά, που ελεημοσύνη κάνει

ΦΘΑΝΟΜΕΝ ΤΑ 500 ΠΙΑΤΑ. ΑΣ ΜΗ ΗΣΥΧΑΣΩΜΕΝ

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΘΑΣΩΜΕΝ ΤΑ 600 ΠΙΑΤΑ

500 π copyΤο συσσίτιόν μας νικᾶ! Καί πῶς νά μή νικήσει; Σύμβολον οἱ νέοι ἔστησαν τόν τίμιον Σταυρόν, καί γύρω ἀπό τόν Σταυρόν ἔγραψαν: «Ἐν τούτῳ νίκα». Πολλά σατανικά ἐμπόδια πού ἔφρασσον τόν δρόμον τοῦ ὑπερπηδήθησαν. Ὁ Θεός εὐλογεῖ τό ἔργον. Ἡ κοινωνία τῆς Κοζάνης τό περιβάλλει μέ ἰδιαιτέραν ἀγάπην. Τό θεωρεῖ παιδί της καί δέν θά τό ἀφήσει νά ἀποθάνει. Πόσες συγκινητικές ἐκδηλώσεις ἀγάπης δέν ἐσημειώθησαν! Γι’ αὐτές θά ἐχρειαζόμεθα σελίδες πολλές, βιβλίον ὁλόκληρον. Ὅσοι κάθε Κυριακήν 2 π. μ.. ἐπισκέπτονται τήν Ἑστίαν μᾶς δια νά παρακολουθήσουν τήν θρησκευτικήν τελετήν, πού διοργανώνει ἡ Διεύθυνσις τῆς παιδικῆς χορωδίας, ἀκούουν κάθε φορά νέας δωρεᾶς, νέα ὀνόματα, πού τούς κάνουν νά δακρύσουν, διότι βλέπουν ὅτι ἡ ἀγάπη δέν ἔχει στερεύσει εἰς τήν ἱστορικήν αὐτήν πόλιν.
Ἔτσι τό Συσσίτιον προχωρεῖ. Ἀπό 80 πιάτα, πού ἤρχισε, ἔφθασε τά 500, ἀπό 6 Μαρτίου θά προσθέσει ἀκόμη ἑκατόν πιάτα, δηλ. θά διανέμει τακτικῶς 400 πιάτα ημηρεσίως.

Ἀλλά δέν πρέπει νά ἡσυχάσωμεν. Διότι 600 καί πλέον πτωχοί, τῶν ὁποίων ἡ Ἑστία μᾶς μέχρι τώρα ἔχει ἐξακριβώσει τήν δυστυχίαν των, πολιορκοῦν τό Συσσίτιον καί μέ ἀγωνίαν περιμένουν πότε θά ἐγγραφοῦν εἰς τήν δύναμιν τῶν Συσσιτούντων. Ὁ Ἱεροκῆρυξ κ. Αὐγουστῖνος, ὅταν ὁμίλησε τήν περασμένη Κυριακήν εἰς τόν Ι. Ναόν τοῦ Ἁγίου Κωσταντίνου, εἰς τό ἐκκλησίασμα πού ἀσφυκτικῶς ἐπλημμύρει τόν Ναόν ἔρριψε τό σύνθημα: «Μάχη δια 500 πιάτα». Καί μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἡ μάχη αὐτή κερδίζεται. Τώρα νέον σύνθημα: «Μάχη δια 600 πιάτα». Ἡ ἀγάπη τοῦ λαοῦ τῆς Κοζάνης εἶναι τόσον μεγάλη, τόσον πλουσία καί ἀστείρευτος πηγή, ὥστε δέν ἀμφιβάλλομεν ὅτι πολύ γρήγορα τό περιοδικόν μας θά ἀναγγείλει τήν νέαν αὐτήν νίκην εἰς τόν τομέα τῆς φιλανθρωπίας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ἐκ μέρους τῶν πτωχῶν ἀδελφῶν μας ἡ Ἑστία μας ἐκφράζει τάς θερμάς εὐχαριστίας πρός ὅλους, ἄνδρας, γυναίκας καί μικρά ἀκόμη παιδιά, πού μέ τόση προθυμία συντρέχουν εἰς τό ἔργον αὐτῆς. Ἰδιαιτέρως δέ δια τήν γενναιοτέραν εἰσφοράν των εὐχαριστεῖ:
1)Τήν Κοινότητα Βελβενδοῦ, ἥτις προσέφερε 300 ὀκάδες περίπου τροφίμων. 2) Τόν Γεωργικόν Συνεταιρισμόν Κοζάνης, ὅστις προσέφερε 50 ὀκάδες φακές καί 10 ὀκάδες ἔλαιον, συνώδευσε δέ δωρεάν ταύτην μέ θερμόν ἔγγραφον. 3) Τους μαθητάς τῆς Στ΄τάξεως Ἐμπορικῆς Σχολῆς, οἱ ὁποῖοι δι’ ἐράνων συνέλεξαν ὑπέρ τῆς Ἑστίας μας 12 ὀκάδες τρόφιμα. 4) Τους Δημήτριον Σεντουκάν, Κών/τίνον Κυλινδρέαν καί Μπαχτσεβάνον. Ἐκ τούτων ὁ πρῶτος παρέθεσε γεῦμα κρέατος τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου, ὁ δεύτερος κρέας, ψωμί καί βούτυρο δια 300 μερίδας, δι’ ὧν ἑτοιμάσθη πλούσιον γεῦμα τήν τελευταίαν Κυριακήν τῶν Ἀπόκρεω, ὁ τρίτος προσέφερε σπανάκι δια 2 γεύματα. 5) Τόν Ἀριστείδην Τσολάκην, ἐδώρησε 50 ὀκάδες σταφίδες. 6) Τόν Νικόλαον Παπαδέλην, ὅστις προσέφερε ἕνα δοχεῖον 11 ὀκάδων Ρυσέλι.
Ὁμοίως εὐχαριστεῖ τούς ἀξιοτίμους Ἐπιθεωρητήν Δασῶν, Ἐπιθεωρητήν Δημοτικῶν Σχολείων, Ἀγορανόμον, Διευθυντήν Ἐπισιτισμοῦ, τόν Νομομηχανικόν καί τόν Διευθυντήν τοῦ Κινηματοθεάτρου δια τήν πρόθυμον ἐξυπηρέτησιν τῶν ἀναγκῶν τῆς Ἑστίας.
Τέλος, ἡ Ἑστία μας εὐχαριστεῖ θερμῶς τόν κ. Βασίλειον Ν. Μπάμπον καί τόν στοιχειοθέτην τυπογράφον Μάρκον Δαϊρούσην, οἱ ὁποῖοι ἐδήλωσαν ὅτι δωρεάν προσφέρουν τήν ἐργασίαν τῶν δια τήν ἐκτύπωσιν τοῦ παρόντος φυλλαδίου «Τό σπίτι τοῦ πτωχοῦ».

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ

Υπέρ του Συσσιτίου

Χριστιαναί κυρίαι καί δεσποινίδες τῆς πόλεώς μας ἐπροθυμοποιήθησαν νά διοργανώσουν μιά Λαχειοφόρο ἀγοράν γιά νά ἐνισχύσουν τήν Ἑστίαν μας.
Γι’ αὐτήν τήν Λαχειοφόρον Ἀγοράν μας, πού ἐάν ἐπιτύχει θά αὐξήσει τα πιάτα τοῦ συσσιτίου μας, ζητοῦμεν τήν συνδρομήν ὅλων. Ζητοῦμεν αὐτήν τήν φοράν ὄχι χρήματα, ὄχι τρόφιμα, ἀλλά πεντακόσια (500) διάφορα ἀντικείμενα.
Κάθε σπίτι ὁποιουδήποτε εὐπόρου Κοζανίτου ἔχει μέσα διάφορα πράγματα, ἀπ’αὐτά, ἄλλα μέν εἶναι ἄχρηστα, ἄλλα δέ περισσεύουν. Οἱ καλές νοικοκυρές ἄς κάμουν μίαν ἔρευναν εἰς τό σπίτι των καί θά εὕρουν κάτι πού πρέπει νά δώσουν, ἀπό 20 πιάτα, ἀπό 30 πηρούνια καί μαχαίρια, ἀπό 15 βάζους καί ποτήρια, ἀπό 20 βιβλία, ἀπό ἐργόχειρα, ἀπό εἰκόνας, ἀπό…
Ζητοῦμεν τό ἕνα.
Εἶναι μεγάλη θυσία; Τό ζητεῖ ὁ Χριστός γιά τούς πτωχούς μας. Ἄς τό δώσουμε μέ τήν καρδιά μας. Μέ αὐτό τό ἕνα, πού ἠμπορεῖ κάθε εὔπορο κοζανίτικο σπίτι νά προσφέρει, θά σχηματίσωμεν τήν ἔκθεσίν μας. Θά μοιράσωμεν κατόπιν εἰσιτήρια μέ ἀριθμούς καί σέ μιά ἡμέρα, πού θά ὁρίσωμεν, θά γίνει ἡ κλήρωσις γιά τήν διανομήν τῶν διαφόρων ἀντικειμένων τῆς Λαχειοφόρου ἀγορᾶς.
Ἡ Λαχειοφόρος ἀγορά πρέπει νά ἐπιτύχει. ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ἐνισχύσατε τήν ἀγοράν ταύτην. Νέοι πόροι θά προστεθοῦν εἰς τό Συσσίτιον. Ἔτσι θά κερδίσωμεν τήν μάχην δια τά 600 πιάτα.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.