Αυγουστίνος Καντιώτης8 Oκτωβρίου 1944: «ΤΟ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ» – Η ΕΣΤΙΑ Περιθαλπει 5.000 άτομα, 7 καζανια βραζουν καθημερινως. Όλοι έχομεν καθηκον να βοηθησωμεν την μοναδικη αυτη Εστια του λαου

date Μαι 3rd, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

Από βιβλίο «ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης,
στην Κοζάνη» Νο1, μερος 50, σελ. σελ. 133-136

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 8 Oκτωβρίου 1944 – αριθμός 17
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Περιθάλπει 5.000 άτομα, 7 καζάνια βράζουν καθημερινώς. Όλοι έχομεν καθήκον να βοηθήσωμεν την μοναδικήν αυτήν Εστίαν του λαού.

ΤΟ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΕΙΝΑΣΜ

Απ’ ἔξω ἀπό τήν Ἑστίαν ἐστέκετο χλωμό ἕνα παιδάκι. Ἦτο 7 τό πρωΐ. Ὁ οὐρανός ἦτο συννεφιασμένος, ἐφυσοῦσε ψυχρός ἀέρας, ἔπιπτεν ἡ πρώτη φθινοπωρινή βροχή, καί τό παιδάκι σάν σπουργιτάκι ἐζάρωνε κοντά στήν πόρτα. Τό καημένο ἦτο ὀρφανό. Ὁ πατέρας του – πᾶνε τώρα λίγες μῆνες – σκοτώθηκε καί ἔμεινεν ἔρημο, ἀπροστάτευτο, ὡς ἕνα ἀπό τά ἀναρίθμητα θύματα τῆς Ἐθνικῆς μας συμφορᾶς.
Τοῦ εἶπαν, ὅτι ἡ Ἑστία τό πρωΐ δίδει ρόφημα, ψωμί, βούτυρο καί μέλι, καί ἦλθε. Τό εἶδε κάποια νέα τῆς Ἑστίας, τό ἐπλησίασε, τό ἐχάϊδευσε, καί ἐκεῖνο μόλις ἀνεθάρρησε, ἤνοιξε τό στοματάκι του καί εἶπε μίαν λέξιν, πού θά γίνει τρομερόν κατηγορητήριον δια τήν ἄσπλαχνον κοινωνίαν, εἶπε τήν λέξιν: «ΠΕΙΝΩ». Τό πήραμε μέσα εἰς τήν Ἑστίαν, ἐκάθησε εἰς τό τραπεζάκι τῶν μικρῶν καί ἦτο τόσον πεινασμένο, ὥστε, ἐνῶ μιά εὐγενική κοπέλα τῆς πόλεως ἡτοίμαζε τό ρόφημά του, αὐτό ἔβαλε σάλιο εἰς τό δάκτυλό του καί ἐμάζευεν ἕνα πρός ἕνα τά ψίχουλα, πού ἦσαν ἐπάνω στό τραπέζι. Γονεῖς, πού ἔχετε ὅλα τά μέσα καί τά παιδιά σας δέν στεροῦνται τίποτε καί ροδοκόκκινα γυρίζουν προκλητικά μέσα εἰς τήν πόλιν, ρίψατε, παρακαλῶ, ἕνα βλέμμα εἰς τά ὀρφανά, τά ἄρρωστα, τά πεινασμένα παιδιά. Δέν εἶναι ὀλίγα. 95 τέτοια παιδάκια ἔχει μαζέψει μέχρι τώρα ἡ Ἑστία. Δι’ αὐτά τώρα ἐπί μῆνα ὅ,τι ἠμπόρεσεν ἔκαμεν ἡ Ἑστία. Ρόφημα, κρέας, βούτυρον, μέλι, αὐγά, σταφύλια προσέφερε εἰς τά παιδιά αὐτά. Δόξα νά’ χεῖ ὁ Θεός! Ἦσαν χλωμά καί τώρα ἀρχίζουν νά φυτρώνουν παπαροῦνες εἰς τά μάγουλά των.
Δια τά παιδάκια αὐτά, πού ὁ ἀριθμός των πρέπει νά αὐξηθεῖ, ζητοῦμεν τήν συνδρομήν ὅλης τῆς κοινωνίας.

Οἱ κρεοπῶλαι ἄς δίδουν κάθε Σάββατον ἕνα τεμάχιον κρέατος ὑπέρ τοῦ συσσιτίου. Οἱ εὔποροι ἄς δώσουν ἀπό τήν ἀποθήκην των λίγο μέλι, βούτυρο, τυρί. Ὅλοι δέ ἄς προσφέρωμεν κάθε μῆνα ἕνα αὐγό, δια νά τονώσωμεν τά παιδιά, πού εἶναι ἡ αὐριανή ἐλπίς τῆς φυλῆς. Δέν ἀγαπᾶ τήν Ἑλλάδα μας ὅποιος δέν φροντίζει δια τά παιδιά της.

ΣΥΓΚΡΙΝΑΤΕ ΚΑΙ ΚΡΙΝΑΤΕ

Εἰς τήν Ἑστίαν δια τήν ἐξυπηρέτησιν τῶν προσφύγων προσετέθει καί νέα πτέρυξ μαγειρείου μέ τρία καζάνια. Δια τήν στέγασιν τῆς πτέρυγος αὐτῆς χρειαζόμεθα μερικά κεραμίδια καί σανίδια, δια νά τήν προφυλάξωμεν ἀπό τά νερά τῆς βροχῆς.
Ἡ Ἑστία ἐζήτησε τήν συνδρομήν καταστηματάρχου πού ἔχει χιλιάδες κεραμίδια, ἀλλά ὁ καταστηματάρχης ἠρνήθη. Τήν ἑπομένην ἡμέρα ἀνώνυμος κύριος ἐκ τῶν πτωχοτέρων τῆς πόλεως, πληροφορηθεῖς τήν ἀνάγκην τῆς Ἑστίας, ἔσπευσε καί προσέφερε διακόσια κεραμίδια.
Ὁ πτωχός 200 κεραμίδια, ὁ καταστηματάρχης μηδέν. Συγκρίνατε καί κρίνατε.

ΔΩΡΕΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Ὑπέρ τῆς Ἑστίας προσέφερον: Ἀριστ. Τσοπουρίδης 10,5 ἑκατ. 2) Σοφία πρεσβυτέρα, Ἀναστ. Κατσιφή 15 ἑκατ. 3) Ὅμιλος παιδιῶν 57 ἑκατ. 4) Θάνος 90 ἑκατ. 5) Ἀρ. Τσιπουρίδης 7 ἑκατ. 6) Ὅμιλος παιδιῶν 20 ἑκατ. 7) Ἱερεύς Ἀναστ. Κατσιφής 10 ἑκατ. 8) Ἀνώνυμος δεσποινίς 50 ἑκατ. 9) Ἀνώνυμος 100 ἑκατ. 10) Ἱερεύς Γεώργιος Ξυλοφόρος 100 ἑκατ. 11) Ἀνώνυμος 14 ἑκατ. 12) Ὅμιλος παιδιῶν Θεάτρου 50 ἑκατ. 13) Δημ. Ζωγογιάννης ἤ Κατσιφής 15 ἐκ. 14) Μαρία, χήρα Ἀντωνίου Γιαννούλη 10 ἐκ. 15) Ἀνώνυμος 40 ἑκατ.
16) Ἀνώνυμος εἰς μνήμην ἀδελφοῦ 725 ἑκατ. 17) Ἀδελφοί Καρακάση 1 δισεκατομ. Εἰς μνήμην ἀποβιωσάσης μητρός των. 18) Ἰωάννης Τσιμινάκης 200 ἑκατ. Εἰς μνήμην ἀποβιωσάσης συζύγου του. 19) Εἰς μνήμην τῆς ἰδίας ὁ πατήρ αὐτῆς Ν. Κωνσταντίνου 400 ἑκατ.

Σημειώνομεν ἰδιαιτέρως τάς τέσσαρας τελευταίας δωρεάς, αἱ ὁποῖαι ἐγένοντο εἰς μνήμην ἀποβιωσάντων προσφιλῶν προσώπων, καί εὐχόμεθα τό παράδειγμα τῶν ἀνωτέρων νά μιμηθοῦν ὅλοι, ὥστε πᾶς ὅστις θά ἐκτελῆ μνημόσυνον ἤ κηδείαν νά δίδει ἐλεημοσύνην ὑπέρ τῆς ψυχῆς τῶν ἀποθανόντων συγγενῶν του. Ἐπίσης προσέφεραν εἰς εἴδη: 1) Δημ. Γκλοῦμπος μίαν μηχανήν. 2) Γεώργ. Βόντσας 40 ὀκ. φακές. 3) Φούκας Σπύρ. 400 ὀκάδ. καυσόξυλα.
Ὑπέρ τοῦ Κέντρου Νεότητος. 1) Δίς Καίτη Χατζημανώλη 20 ἑκατ. 2) Ἀνώνυμος 20 ἐκ. 3) Παναγιωτίδης Χρῆστος 100 ἑκατ. 4) Ἀνδρέας Γεωργιάδης, ἱεροψάλτης Ἁγ. Κών/τίνου 50 ἑκατ. 5) Ἑταιρεία ἀμπελουργῶν Σ. Β. Α. Π. 100 ὀκάδες σταφύλια καί 6) Κρεοπῶλαι 7 ὀκάδες κρέας.
Ἡ Ἑστία εὐχαριστεῖ θερμῶς ὅλους τούς ἀνωτέρῳ δωρητάς.

ΕΝΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

Ἀπό τόν κάτω κόσμον αἱ ψυχαί τηλεγραφούν εἰς τόν ἄνω κόσμον, εἰς τούς συγγενεῖς καί εἰς τούς φίλους των. Τό τηλεγράφημα ἔχει μιάν λέξιν: ΕΛΕΕΙΤΕ. Ὅποιος ἀμφιβάλλει, ἄς ἀνοίξει τήν Ἁγίαν Γραφήν, Εὐαγγέλιον Λουκᾶ, κεφ. 16, καί ἄς μελετήσει προσεκτικά ὁλόκληρον τό κεφάλαιον καί ἰδίως τόν στίχ. 28.
Φίλοι μου! Συμμορφωθῆτε πρός τό τηλεγράφημα αὐτό. Θά κερδίσητε τό πάν. Ἀλλ’ ἄραγε θ’ ἀκούσωμεν ἤ θά μείνει καί αὐτό «φωνῆ βοῶντος ἐν τη ἐρήμῳ»;

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΥΣΣΙΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Εἰς τήν Ἑστίαν κάθε Δευτέραν, Τετάρτην καί Παρασκευήν ὥραν 1-2 θά γίνεται δωρεάν ἐξέτασις τῶν ἀσθενῶν. Ὁ ἰατρός Β. Βαλαγιάννης ἀνέλαβε τήν ἐξέτασιν.

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Αὔριον Κυριακήν 8 Ὀκτωβρίου, ὥραν 11 τό πρωΐ, θά γίνει τελετή ὑπέρ τῶν πτωχῶν. Θά ψάλουν τά παιδιά καί θά ὁμιλήσει ὁ ἱεροκῆρυξ ἀρχιμ. Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης.
Τό δέ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς καί ὥραν 3ην θά γίνει ἡ κλήρωσις τῆς δ΄λαχειοφόρου ἀγορᾶς. Διετέθησαν 2.000 λαχεῖα, εἰσεπράχθησαν 10 δισεκατ., καί θά κληρωθοῦν πράγματα ἀξίας 15 δισεκατομμυρίων.

Εἴσοδος Ἐλευθέρα

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.