Αυγουστίνος ΚαντιώτηςMEΓAΣ O AΓΩN ΣTHN ΠPΩTEYOYΣA – ΔIΔOMEN MAXH – ΠPOΣEYXHΘHTE

date Νοέ 14th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης
στήν Κοζάνη» –ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ-, (μέρος 92, σελ. 230-232)

MEΓAΣ O AΓΩN ΣTHN ΠPΩTEYOYΣA

Epistoili p. Ayg. 11.2.52Αθῆναι τῆ 11/2/1952

Ἀγαπητέ μοι Γιῶργο,
χαίρετε ἐν Κυρίω

Ἔλαβα τὰς ἐπιστολάς σου. Δὲν σᾶς ἀπαντῶ, διότι ἐὰν πάντοτε ἔχω φροντίδας καὶ μέριμνας, ἀλλὰ τώρα ἐδῶ εἰς τὴν πρωτεύουσαν ἀνοίγεται ΜΕΓΑΣ ΑΓΩΝ. Ὁ Κύριος βοηθός. Πόσον αἰσθάνομαι τὴν ἀδυναμίαν. Δι’ αὐτὸ σὲ παρακαλῶ θερμῶς, νὰ προσεύχεσθε δι’ ἐμέ. Νὰ προσεύχεσαι πρὸ παντὸς σύ, ποὺ περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλο γνωρίζεις τὸν Αὐγουστῖνον. ―Εἰπὲ καὶ εἰς τὴν πνευματικὴν μητέρα Σουλτάνα, ἵνα καὶ ἐκείνη προσεύχεται. Ὁ Διάβολος θὰ νικηθῇ μὲ τὰς θερμὰς ὅλων προσευχάς…

ΔIΔOMEN MAXH – ΠPOΣEYXHΘHTE

Ἀθῆναι τῆ 1 Ἀπριλίου 1952

Ἀγαπητέ μοι Γιῶργο,
Ἔλαβα τὰ γράμματά σου…
Σήμερον ἐστείλαμεν εἰς Κοζάνην 5.500 «Σπίθες» νέον φύλλον (Στὰρ Ἑλλάς). Ἐδῶ ἐκρατήσαμεν 4.500. Διότι δίδομεν ΜΑΧΗΝ καὶ προσευχηθῆτε νὰ γίνη κάτι.
Ἂχ! Γιῶργο, ἐδῶ ἔχομεν μεγάλον ἀγῶνα. Ὅταν ποτὲ συναντηθῶμεν, πόσα θὰ ειπωμεν. Ἐὰν μᾶς εὐλογήση ὁ Κύριος καὶ βοηθήσουν οἱ ἀδελφοί, πολλὰ θὰ γίνουν…
Τοιαῦτα. Καὶ πρόσεχε καλῶς νὰ κάμης, ὅπως πάντα τὸ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, διότι γνωρίζεις ὁ Αὐγουστῖνος τίποτε δὲν κρατεῖ διὰ τὸν ἑαυτόν του, ἀλλ’ ὅλα τὰ διαθέτει διὰ τὴν διάδοσιν τῆς ἀληθείας τοῦ Εὐαγγελίου. ―Καὶ αὐτὸ δὲν μὲ σώζει. Διότι καὶ τὸ αἷμα μου πρέπει νὰ δώσω.
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΠΟΛΥ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ, διότι πολὺς ὁ ἀγὼν καὶ αἱ δυνάμεις μας μικραί.
Χαιρετισμοὺς εἰς ὅλους.
Νὰ μοῦ γράφετε τακτικά… Τὴν Σπίθα νὰ τὴν ταχυδρομῆτε ἀμέσως.

Μὲ πολλὴν ἀγάπην
Αὐγουστῖνος

(MIA AΠΛH YΠOΣHMEIΩΣI
ΓIA TO ΠIO AΓAΠHMENO TOY ΠPOΣΩΠO)
Η γραία μητέρα μου ἑτοιμάζεται διὰ τὴν αἰωνιότητα.―
Στεῖλε μου τὰ ὀνόματα καὶ τὶς διευθύνσεις 30-50 προσώπων θερμῶν ὑποστηρικτῶν τοῦ περιοδικοῦ, ἵνα τοὺς διορίσωμεν ἀνταποκριτὰς εἰς τὰς διαφόρους πόλεις ὅπως ὁ Μάϊπας, ὁ Ξύστας, ὁ Κατινᾶς…
Ψάξε καλὰ τὸν κατάλογο. Μὴ ἀργήσεις (Ἀθῆναι 1-4-52)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.