Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΘA MAΣ AΞIΩΣH O KYPIOΣ NA ΦTIAΣΩME MIA MONAXIKH ΦΩΛIA; 2) ΠOΘOΣ MAPTYPIOY: «…Ειθε και με το αιμα μας να γραψωμε βιβλια & ὄχι μονο με το μελανι ― ὡς τωρα» (Μια Ζωντανη ιστορια)

date Νοέ 15th, 2023 | filed Filed under: MIA ZΩNTANH ISTORIA Α

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ὁ π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης
στήν Κοζάνη» –ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ-, (μέρος 93, σελ. 232-233)

ΘA MAΣ AΞIΩΣH O KYPIOΣ NA ΦTIAΣΩMEN

MIAN MONAXIKH ΦΩΛIA;

πρίλιος 1951
Ἀγαπητέ μοι Γιῶργο,
….Ἐδῶ δοκιμάζω πολλὰς πνευματικὰς θλίψεις. Θὰ μᾶς ἀξιώση ὁ Κύριος νὰ φτιάσωμεν μίαν φωλεὰν μοναχικήν; Σὲ παρακαλῶ ΠΑΝΤΟΤΕ νὰ προσεύχεσαι ὑπὲρ τῆς σωτηρίας μου, μήπως εἰς ἄλλους κηρύττων ἐγὼ ἀπολέσω τὴν ψυχήν μου―
―Ἀπὸ τὴν Φλώρινα δὲν ἔχω εἰδήσεις καὶ στεναχωροῦμαι.
―Χαιρετισμοὺς εἰς ὅλους ὅσους ἐρωτοῦν δι’ ἡμᾶς. Ἰδιαιτέρως χαιρετισμοὺς εἰς τὴν (πνευματικὴν) μητέρα, π. Δημήτριον, τὸν ἐξομολόγον π. Γκιούραν καὶ τὴν ἀγαπητὴν οἰκογένειαν. ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ.

Μετ’ ἐγκαρδίων εὐχῶν
Αὐγουστῖνος Καντιώτης
―…―

ΠOΘOΣ MAPTYPIOY

aposp. ep. 12.3.1952Αθῆναι τῆ 12/3/1952
Ἀγαπητέ μοι Γιῶργο….
4) Σοῦ γράφω μὲ κόκκινη μελάν ― είθε καὶ μὲ τὸ αἷμα μας νὰ γράψωμεν βιβλία καὶ ὄχι μόνον μὲ τὸ μελάνι ― ὡς τώρα.
5) Ο ἀγαπητὸς Στέργιος Τέγος νὰ κτίσῃ τὴν αίθουσαν.
6) Ὁ π. Εὐθύμιος ὑψηλὰ τὰ λάβαρα.
7) Χαρτὶ περιτυλήγματος ἀγοράσατε ἀπὸ Θεσσαλονίκη;

Μὲ ἀγάπην Χριστοῦ
Αὐγουστῖνος

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.