Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον αριθ. 6 – Κοζάνη, τη 16 Ιανουαρίου 1944

+Η ΑΓΑΠΗ+

«Ταύτα εντέλλομαι υμίν, ίνα αγαπάτε αλλήλους» (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ) ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ –

Αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης – Ιεροκήρυξ

ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Η πίστις μας δεν φοβείται την έρευναν. Εκ της ερεύνης και της πάλης των ιδεών εξήλθε πάντοτε νικήτρια η Πίστις. Η Ιστορία αναφέρει παραδείγματα απίστων, οι οποίοι ανοίξαντες την Αγίαν Γραφήν με σκοπόν να εύρουν τρωτά και να διακωμωδήσουν την Θρησκείαν μας, εξήλθον εκ της ερεύνης του θείου τούτου βιβλίου ηττημένοι, κατέθεσαν τα όπλα της απιστίας των και ομολόγησαν ότι άπειρον φως υπάρχει εις κάθε στίχον της…
Άνθρωπε μωρέ και υπερήφανε! Ενώπιόν σου είναι άπειρα μυστήρια. Κάθε άστρον του ουρανού, κάθε κόκκος της άμμου, κάθε σταγών του ωκεανού, κάθε άνθος και κάθε έντομον, από τα μέγιστα έως τα ελάχιστα των δημιουργημάτων, εγκλείουν μέσα τους άπειρα μυστήρια. Σε ερωτώ: Τα έλυσες όλα αυτά τα μυστήρια της γης, ώστε να ζητείς την λύσιν των μυστηρίων του Ουρανού; Άνθρωπε, έστω και εάν είσαι Νεύτων και Αϊνστάιν, ταπεινώσου! Η διάνοιά σου, οσονδήποτε μεγάλη και εάν είναι, είναι πάντως πεπερασμένη, είναι μικρόν κύπελλον, με το οποίον θα είναι μωρία και έσχατη παραφροσύνη να επιχειρήσεις να εκκενώσεις τον άπειρον της σοφίας του Θεού Ωκεανόν.
Έρευνα! Ναι. Αλλά μέχρι ενός σημείου! Διότι και αετός εάν είσαι κατά τας πνευματικάς σου πτήσεις, κάπου θα σταματήσεις. Εάν θα ημπορέσεις, λένε, να υψωθείς περισσότερο, θα επλούτει ενώπιόν σου η χώρα του μυστηρίου. Λάβε τότε δια τας περαιτέρω πτήσεις σου ως βοηθόν την πίστιν, την χριστιανικήν πίστιν…

Διά τους ημιμαθείς επιστήμονας

-Η ΜΕΤΡΙΟΦΡΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ-

Ο Νεύτων, ο μέγας ούτος αστρονόμος, δεν εκαυχάτο διά τάς σπουδαίας του ανακαλύψεις. Ήτο ταπεινός και επίστευε βαθειά εις την ύπαρξιν του Θεού και συνήθιζε να λέει: «Δεν γνωρίζω ποίαν ιδέαν έχει δι’ εμέ ο κόσμος. Εγώ όμως φρονώ ότι ομοιάζω με ένα παιδάκι που παίζει εις την παραλίαν της θαλάσσης και μαζεύει χαλικάκια. Αυτό κάμνω και εγώ. Ύστερα από πολλήν μελέτην κατορθώνω να εύρω κάποια χαλικάκια ή κογχύλιον αληθείας, καθ’ ήν στιγμήν ενώπιόν μου ο Ωκεανός της αληθείας κείται ανεξερεύνητος». Έτσι ομιλούν οι αληθινοί σοφοί. «Έν οίδα, ότι ουδέν οίδα». Ένα γνωρίζω καλά, ότι δεν γνωρίζω τίποτε!

ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ

Περνάει ο Σιδηρόδρομος, και δυνατά σφυρίζει
και για ταξίδι «έτοιμοι» σ’ όλους υπενθυμίζει.
Ταξίδ’ υποχρεωτικό, που όλοι θα το ιδούμε,
όλοι θα το περάσουμε, όλοι θα το γευθούμε.
Γιατί εδώ που είμεθα, προσωρινώς βιούμεν
και αν έλθη η ώρα μας, τότε… αναχωρούμεν.
Φθάνομεν υψηλά εκεί, σ’ ένα Σταθμόν μεγάλον
αμέσως κατεβαίνομεν, κ’ ευρίσκ’ ο εις τον άλλον.
Είδα πολλούς να τρέχουνε, μ’ αποσκευάς στο χέρι
Και έκαστος δυο δέματα, μέσα σ’ αυτάς να φέρει.
Τα δύο δέματα αυτά, εις τάς αποσκευάς των,
τα μέν κακίες έκλειον, τα δε τάς αρετάς των.
Άγγελος με τη ζυγαριά, τα δέματα ζυγίζει,
στέλνει τον κάθε άνθρωπον εκεί που του αξίζει.
Βαρύτερες τές αρετές, η ζυγαριά αν φέρει,
οι επιβάται στέλλονται στα ΔΕΞΙΑ τα μέρη.
Αν αι κακίες δείχνανε βαρύτερο σημάδι,
οι επιβάται στέλλονται στα Τάρταρα, στον Άδη.
Προσέξωμεν, χριστιανοί, μέσα στα δέματά μας
κακίες να μη κλείωμεν, αλλά τας αρετάς μας.
Μόνον με πράξεις αγαθάς τον βίον να περνούμε,
αν θέλουμε, εκεί ψηλά, Παράδεισο να ιδούμε.
Μ’ αυτάς γίνεσθε έτοιμοι, και μην αργοπορείτε
αυτό μας λέγει ο Χριστός, «Φίλοι μου…Γρηγορείτε».

Εν Κοζάνη τη 6-1-44/ Παπαπασχάλης Πρωθιερεύς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΙΟΥ ΚΗΡΥΓΜΑΤΟΣ

Την Κυριακήν, 16 Ιανουαρίου 1944, κατά την Θείαν Λειτουργίαν θα ομιλήσουν:
1)Εν τω ιερώ Ναώ Αγίου Νικολάου ο Αρχιμ. Κ. Πλατής ιεροκήρυξ.
2) Εν τω ιερώ Ναώ Αγίου Κωνσταντίνου ο Αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης, ιεροκήρυξ.
3) Εν τω ιερώ Ναώ Αγίου Δημητρίου ο καθηγητής κ. Ι. Βασιλείου. ΕΟΡΤΗ Αγίου Αθανασίου κατά την Θείαν Λειτουργίαν εις τον πανηγυρίζοντα Ναόν του Αγίου Αθανασίου θα ομιλήσει ο Αρχιμ. Κ. Πλατής, ιεροκήρυξ.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

Κάθε Κυριακή το απόγευμα, ώρα 4μ. μ., ομιλεί ο Αρχιμ. Κ. Πλατής. Την ερχομένην εβδομάδα θα γίνουν τα εξής απογευματινά κηρύγματα:
Ώρα 4μ. μ. εις τον ιερόν Ναόν του Αγίου Νικολάου θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ Αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης.
Τρίτη το απόγευμα, εορτήν του Αγίου Αθανασίου, κήρυγμα με θέμα: «Ο Μ. Αντώνιος και οι πειρασμοί του».
Τετάρτη το απόγευμα, ώραν 4μ. μ., κήρυγμα με θέμα: «Ο Μ. Αντώνιος και τα θαύματά του».
Πέμπτη το απόγευμα, ώραν 4μ. μ., Ερμηνεία Αποκαλύψεως (το μαύρο χρώμα – ο μέλας ίππος).
Κάθε δε Παρασκευήν, ώρα 5μ. μ. το απόγευμα, θα γίνονται ειδικαί ομιλίαι δια τους εργαζομένους νέους της πόλεως. Δεκτοί νέοι ηλικίας 16 ετών και άνω.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 77-80, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.