Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕΦΘΑΣΑΜΕΝ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΠΙΑΤΑ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 20 Mαρτίου 1944 αριθμός 3

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
(Άδεια εγκρίσεως Eστίας το υπ’ αριθ. 24005 εγγρ. Γ. Διοικήσεως Mακεδονίας)
«Mακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται» (ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ)
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

ΕΦΘΑΣΑΜΕΝ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΠΙΑΤΑ

Από αύριον 21 Μαρτίου η Εστία μας θα μοιράζει χίλια πιάτα για τους πτωχούς αδελφούς μας. Αρχίσαμεν με 50 πιάτα και εφθάσαμεν μέσα εις 50 ημέρας τα 1000. Όταν ο ιεροκήρυξ έρριψεν από του άμβωνος του Αγίου Κωνσταντίνου το σύνθημα, «σώσατε τα πονεμένα αδέλφια μας», δεν είχαμεν τίποτε, ούτε μια χούφτα σιτάρι, δια να θρέψωμεν 5 σπουργιτάκια και τώρα η Εστία μας θα δίδει ζεστό, μαγειρεμένο, σπιτικό, από νοικοκυρές της Κοζάνης, φαγητό σε 1000 άτομα. Αυτό είναι το θαύμα της αγάπης του Χριστού. Χίλιες δόξες ας έχει ο Θεός.
Προστάτης της Εστίας μας είναι ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ. Φίλοι, όσοι αγαπούν τον φτωχόν αδελφόν μας. Σάλπισμά μας: Κάλλιο να δίνεις παρά να παίρνεις. Πρόγραμμά μας: Ανάμεσά μας πρώτος θα είναι εκείνος που θα υπηρετεί περισσότερον τους άλλους. Αποθήκη μας: Η αγάπη του Λαού της Κοζάνης, όστις λαός με τας εισφοράς του και δωρεάς απέδειξεν ότι ρέει εις τις φλέβες της ψυχής του αίμα χριστιανικό, Ελληνικό. Και σύνθημα όλων των νέων, οι οποίοι χωρίς κανένα μισθόν υπηρετούν μέσα εις την Εστίαν μας εξ ολοκλήρου είναι το ρητόν, που μας είπε να γράψωμε εις μίαν πινακίδα ο ευγενής εντεταλμένος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και φίλος της Εστίας μας κ. Βέγγερ: ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
Ευγενικέ λαέ της Κοζάνης! Σε ευχαριστούμε για ό,τι μέχρι σήμερα προσέφερες για την Εστία μας. Μαζί σου ξεκινήσαμε, μαζί σου προχωρούμε, και με την βοήθειάν σου θα διατηρήσωμεν την Εστία μας. Η Εστία μας θα παύσει να λειτουργεί, όταν θα παύσεις να αγαπάς. Αλλά είμεθα βέβαιοι ότι η αγάπη σου είναι θησαυρός ανεξάντλητος.
Το συσσίτιον είχε, έχει και θα έχει πάντοτε ανάγκας. Άς σκεπτώμεθα, ας εργαζώμεθα όλοι, ας αγωνιώμεν όλοι δια τον πεινασμένον αδελφόν μας. Η Διεύθυνσις της Εστίας μας θα καταβάλλει πάσαν προσπάθειαν, ώστε μόνον αποδεδειγμένως άποροι, και μάλιστα πολυμελείς πτωχαί οικογένειαι με παιδιά, θα περιθάλπωνται.
Το έργον είναι ιερόν. Δεν είναι έργον ενός, είναι έργον όλων, και όλοι ας βοηθήσωμεν, όπως ο καθένας ημπορεί. Ένας ξένος, ο κ. Βέγγερ από μικράν, αλλά μεγάλην εις έργα φιλανθρωπίας πατρίδα, μας διδάσκει: ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 100, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.