Αυγουστίνος Καντιώτης1800 ΠΙΑΤΑ (19 Mαΐου1944)

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 19 Mαΐου1944 αριθμός 6

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

1800 ΠΙΑΤΑ

1800 π. copyΕνθυμείσθε; Εις τας 26 Ιανουαρίου μηδέν. Λαϊκόν συσσίτιον δεν υπήρχεν εις την πόλιν μας. Εις τας 27 Ιανουαρίου από του Άμβωνος του Αγίου Κωνσταντίνου ερρίφθη το σύνθημα: «Από αύριον αρχίζει η μάχη δια την σωτηρίαν των αδελφών μας». Την επομένην, εις τας 28 Ιανουαρίου, ο ευγενής λαός της Κοζάνης συνεκινήθη και μετέβαλε ένα γκαράζ εις προσκύνημα φιλανθρωπίας. Η αποθήκη του λαού ήτο έτοιμος. Και το συσσίτιο ήρχισε στις 7 Φεβρουαρίου, 50 πιάτα. Σε ολίγες ημέρες 300, 500, 1500 μέχρι σήμερον. Και από 18 τρέχοντος μηνός τα πιάτα γίνονται 1500.
Εις την Εστίαν μας θα λειτουργούν δυο ΣΥΣΣΙΤΙΑ:

Α΄. ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟΝ

Εις αυτό θα δίδεται καθημερινώς φαγητό με ψωμί εις 1500 άπορα παιδιά ηλικίας 6 μέχρι 18 ετών. Το συσσίτιον τούτο ευρίσκεται υπό την προστασίαν του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Εκ μέρους των πτωχών παιδιών η Εστία μας εκφράζει τας πλέον θερμάς ευχαριστίας προς τον ευγενέστατον εντεταλμένον του Δ. Ε. Σ. κ. ΒΕΓΓΕΡ, ως και εις τους Διευθυντάς υπηρεσιών κ. κ. Μαγκανιώτην και Καρνασιώτην δια την πρόθυμον εξυπηρέτησιν των αναγκών του παιδικού μας τμήματος.

Β΄. ΣΥΣΣΙΤΙΟΝ ΝΑΥΑΓΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Εις αυτό το τμήμα του συσσιτίου μας δίδεται καθημερινώς φαγητό εις 300 πτωχούς αδελφούς μας μεγάλης ηλικίας. Ασθενείς, πυροπαθείς, γέροντες, ανάπηροι των πολέμων μας, αυτοί είναι που μας κάνουν την τιμήν να φιλοξενούνται εις την Εστίαν μας.
Το συσσίτιον τούτο ευρίσκεται υπό την προστασίαν της αγάπης του λαού της Κοζάνης. Με τρόφιμα του λαού συντηρείται. Και θα εξακολουθεί να λειτουργεί, εφ’ όσον ο λαός της Κοζάνης θα προσφέρει υπέρ των δυστυχών τούτων αδελφών μας, που δεν πρέπει επ’ ουδενί λόγω να εγκαταλείψωμεν.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ ΜΑΣ

Αύριον Κυριακήν 14 Μαΐου ώραν 11 το πρωΐ θα γίνει μια μικρά τελετή, θα ψάλουν τα παιδιά, θ’ αναγνωσθεί ποίημα του Παπασχάλη, και θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Καντιώτης!

ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Η ΕΣΤΙΑ ΜΑΣ

1)    Η Εστία μας είναι καρπός της Χριστιανικής ιδεολογίας. Εργάζεται με το λάβαρον του Χριστού. Σκοπός της είναι ν’ αποδείξη, ότι η θρησκεία μας δεν είναι παραμύθι, αλλά ότι είναι μια ολοζώντανη θρησκεία με πλούσιον κοινωνικόν περιεχόμενον.
2)    Δεν έχομεν εμμίσθους υπαλλήλους. Οι μαγείρισσές μας, νοικοκυρές της Κοζάνης, δωρεάν προσφέρουν την υπηρεσίαν.
3)    Μόνον πτωχοί περιθάλπονται εις την Εστίαν μας. Εάν μέσα εις τους 1800 υπάρχουν 5, 10, 20 που έχουν και δεν πρέπει να λαμβάνουν συσσίτιον, παρακαλούμεν εκείνους, που γνωρίζουν την οικονομικήν των κατάστασιν, να περάσουν από τα γραφεία μας και να μας διαφωτίσουν. Θα τους ευγνωμονώμεν. Επιστολαί ανώνυμοι απαράδεκτοι.
4)    Όποιος μπορεί να εξοικονομεί μόνος του το φαγητό και όμως παίρνει συσσίτιον, αυτός αδικεί την Εστίαν μας, το κλέβει από άλλον, τον πεινασμένον αδελφόν μας.
5)    Εις την κίνησιν μας πρωτοστατούν οι νέοι. Οι νέοι της Κοζάνης προσφέρουν τον ενθουσιασμόν των και είναι αποφασισμένοι να φέρουν εις πέρας το έργον του Χριστού. Μας συγκινούν.
6)    Η Εστία ενδιαφέρεται όχι μόνον δια το σώμα, αλλά και δια το πνεύμα των συσσιτουμένων μας. Δι’ αυτό θα διοργανώνει τελετάς, θα κάμνει ομιλίας, κηρύγματα, και παν ό,τι άλλο δύναται να καλλιεργήσει το πνεύμα της νεότητος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ευχαριστούμεν θερμώς τους αδελφούς Φασνάκη, Νικόλαον Τσαΐρην, Ευθύμιον Καρμαζήν, αδελφούς Ψαλλίδα, οι οποίοι με τα αυτοκίνητα των μετέφερον εκ Θεσσαλονίκης δωρεάν, ή με ελαχίστην τιμήν αγωγίου, τα τρόφιμα της Εστίας μας, η οποία θα εχρειάζετο εκατοντάδες εκατομμυρίων δια την μεταφοράν, αλλά με την ευγενή των χειρονομίαν απέδειξαν ότι εις το σώμα των αυτοκινητιστών της πόλεως Κοζάνης υπάρχουν άνθρωποι, που αισθάνονται τον πόνον του πλησίον των.

Λαέ της Κοζάνης. Η Εστία μας έχει πάντοτε ανάγκας. Μη λησμονείς τα πεινασμένα παιδιά, τους ναυαγούς της ζωής, προ παντός τους τελευταίους. Ό,τι δύνασαι πρόσφερε. Πρόσφερέ το με χαρά. Ο Θεός θα σ’ ευλογεί.

#####

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 19 Mαΐου1944 αριθμός 7

TO ΣΠITI TOY ΦTΩXOY

EΣTIA ΣYΣΣITIOY

XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Κέρδος και ελεημοσύνη!

Β΄ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ

Την προσεχή Κυριακήν, Κυριακήν των Αγίων Πατέρων (28 Μαΐου), θα γίνει Β΄Λαχειοφόρος αγορά υπέρ της Εστίας. Τα αντικείμενα που θα κληρωθούν την φοράν αυτήν θα είναι ολίγα, αλλά εκλεκτά…
Περισσότερον από τα κέρδη του λαχείου είμεθα βέβαιοι ότι θα σας ελκύσει ο άγιος σκοπός, δια τον οποίον γίνεται η Λαχειοφόρος αγορά, και ο σκοπός είναι ένας: Η υποστήριξις μιας Εστίας, η οποία εργαζομένη με το λάβαρον του Χριστού προσφέρει καθημερινώς δωρεάν φαγητό μαγειρευμένο εις 1800 πτωχούς αδελφούς. Όποιος θα αγοράζει ένα λαχείον, θα παίρνει αμέσως ως ένα ενθύμιον της Εστίας και μίαν μικράν θρησκευτικήν εικόνα του Χριστού μας ή της Παναγίας ή άλλου τινός αγίου…

ΑΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΜΑΙΟΥ (Εορτήν του αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης) ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ ΜΑΣ – Εις τας 12 το μεσημέρι της Κυριακής θα γίνει η έκθεσις των 100 εικόνων ως και των 60 εκλεκτών αντικειμένων. Θα ψάλουν τα παιδιά και θα ομιλήσει ο αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης ιεροκήρυξ.

ΟΛΟΙ ΒΟΗΘΗΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΕΣ ΛΑΧΕΙΑ. ΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΑΣ ΘΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΟΠΟΝ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Κατά την παρελθούσαν εβδομάδα υπέρ της Εστίας προσέφερον οι:
1)    Ανώνυμος κύριος προσέφερε κασσίτερον α΄ ποιότητος μετά των σχετικών υλικών, αξίας 50 εκατομμυρίων, δια των οποίων εκασσιτερώθησαν τα 4 καζάνια της Εστίας, ο δε τεχνίτης Νικόλαος Καραμάρκος ανέλαβε δωρεάν την κασσιτέρωσιν.
2)    Ο κ. Αντώνιος Νικολαΐδης προσέφερε 10 εκατομμύρια.
3)    Το εν Θες/νίκη σωματείον «Ένωσις Δυτικομακεδόνων» προσέφερε 10 εκ. οκάδες σταφίδες. Δεσποινίδες Μήλιου 6 οκ. σίτου. Αριστείδης Τσολάκης 50 οκάδες κρομμύδια χλωρά. Γεώργιος Καλιακούδας 25 ξηρά κρομμύδια. Στέφ. Γκουρτσούλης ένα κορμόν ξύλα. Βασίλ. Χριστοδούλου επίσης ένα κορμόν ξύλα. Οι δε Ναούμ Σκαρκαλάς και Σταύρος Πάπιστας ένα ζεύγος ανδρικά σκαρπίνια 25 εκατομ. και
4)    Ο εκ Θεσ/νικης Φίλιπ. Παπαδημητρίου 2 εκατομ. και εις ανώνυμος 700 χιλιάδες.
____________________________________________________
Η Εστία μας ευχαριστεί θερμώς τους ανωτέρω και εύχεται όπως το παράδειγμά των μιμηθούν και άλλοι προς ανακούφισιν πασχόντων αδελφών μας.
Εν τη Εστία συσσιτούνται 1500 άπορα παιδιά, και 300 ηλικιωμένοι ναυαγοί της ζωής. Δια τους ναυαγούς της ζωής ζητούμεν την ιδικήν σας βοήθειαν. Προσφέρατε ό,τι δύνασθε. Κανείς ποτέ δεν μετανόησε διότι ελέησε, πολλοί όμως θα μετανοήσουν πικρώς διότι δεν ελέησαν εις την ζωήν των. Η ελεημοσύνη σώζει εκ θανάτου τον άνθρωπον.

«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 103-106, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.