Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΑΠΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΛΟΓΟΥ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 10 Σεπτεμβρίου1944 – αριθμός 15

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Από τα θαύματα του θείου Λόγου

ΕΝΑ ΚΟΚΚΟΡΑΚΙ ΛΑΛΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΛΗΝ ΜΑΣ. ΘΑ ΛΑΛΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΛΗΜΑ ΤΩΝ Θ’ ΑΚΟΥΣΘΗ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΜΑΣ

Ένα νέον θαύμα φιλανθρωπίας είδαμεν την παρελθούσαν Κυριακήν. Από το πρόχειρο βήμα της Εστίας είχα ομιλήσει. Και όπως πάντοτε, ο λόγος που γίνεται εις την Εστίαν περιστράφηκε γύρω από την φιλανθρωπίαν. Ανέφερα συγκεκριμένα γεγονότα δυστυχίας και εζήτησα την συνδρομήν όλων. Έσπειρα και περίμενα τον θερισμόν. Και ο θερισμός δεν άργησε να έλθει, και μάλιστα πλούσιος πλουσιώτατος. Κατ’ αυτήν την ώραν του κηρύγματος δύο εκ των ακροατών εδήλωσαν, ότι θα προσφέρουν υπέρ των πτωχών ασθενικών παιδιών δύο δοχεία, ο ένας μέλι, και ο άλλος τυρί. 400 δε ακροαταί ηγόρασαν ευθύς μετά το κήρυγμα 400 λαχεία των 5 εκατομ. Αλλά το μεγαλύτερον θαύμα έγινε το απόγευμα της ιδίας ημέρας. Ήτο 4,30. Κάποια δεσποινίς ζητεί τον ιεροκήρυκα. Ακούσατε την στιχομυθίαν μεταξύ αυτής και του ιεροκήρυκος. «Πάτερ», λέγει η δεσποινίς, «ήμεθα σήμερον εις την Εστίαν. Ηκούσαμεν και συνεκινήθημεν πολύ. Εις το τραπέζι που καθήσαμεν το μεσημέρι είπα εις τους γονείς μου, δεν είναι δε πλούσιοι οι γονείς μου, ότι πρέπει κάτι να προσφέρωμεν και ημείς εις την Εστίαν. Εις την πρότασιν όλοι ευρέθημεν σύμφωνοι. Και ιδού σου προσφέρομεν αυτό το χαρτάκι…». Το ανοίγω και έκθαμβος βλέπω μίαν λίρα, ένα Γαλλικό χρυσό εικοσόφραγκο, ένα Ναπολεόνι εκδόσεως 1854, ένα «κοκκοράκι», όπως λένε οι χρηματισταί της Θεσσαλονίκης. «Το όνομά σας; Ηρώτησα μόλις συνήλθα από την πρώτην έκπληξιν. «Όχι! Θέλομεν να μείνωμεν ανώνυμοι. Κανείς να μη μάθει το όνομά μας…». Χριστιανοί της πόλεως ταύτης! Προσευχηθήτε, παρακαλώ, υπέρ της νέας ανωνύμου δωρητρίας μας. Ως προς δε το όνομά της, περιμένετε ολίγον και θα μάθετε. Θα αναγνωσθεί ενώπιον αγγέλων και ανθρώπων. Θα αναγνωσθεί κατά την ημέραν της Παγκοσμίου Κρίσεως, η οποία θα γίνει, και πρέπει να γίνει, δια να γνωσθούν εις όλον τον κόσμον όλοι οι ανώνυμοι φιλάνθρωποι και όλοι οι ανώνυμοι εγκληματίαι όλων των αιώνων. Η οικογένεια αυτή έπραξε το καθήκον της. Αλλά πόσοι άλλοι θα ημπορούσαν να μιμηθούν το ωραίον και συγκινητικόν αυτό παράδειγμα; Πολλά χρυσά εικοσόφραγκα υπάρχουν. Είναι θαμμένα. Ώ! Άς τα ξεθάψουν και ας τα δώσουν. Πόσα καλά ημπορούν να γίνουν. Το «κοκκοράκι» εξακολουθεί να λαλεί εις την αυλήν μας. Ζητεί όμως και άλλα. Και θέλομεν να ελπίζωμεν ότι η ευγενής κοινωνία της Κοζάνης θα παρουσιάσει και νέας εκπλήξεις φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης. Συνιστώμεν δε εις όλους, οι οποίοι έχουν χρόνια θαμμένα τα χρυσά νομίσματα, να ξυπνήσουν ένα πρωΐ και εις τας 7 το πρωΐ να κάμουν την επίσκεψίν των εις την Εστία, θα ιδούν 60 σπουργιτάκια, 60 παιδάκια φτωχά, καχεκτικά, αδύνατα. Κάτι περιμένουν, ποίος θα το αρνηθεί;

ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΡΟΒΑΤΑ ΒΕΛΑΖΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΛΗΝ ΜΑΣ!

Αστείο! Αλλ’ αληθινό. Για τα καχεκτικά παιδιά μας προσέφεραν δύο πρόβατα. Ποίοι; Δύο φτωχοί χριστιανοί από το Πρωτοχώρι έκαναν την δωρεάν αυτήν. «Τα δίδομεν», είπαν, «για να φάνε κρέας τα φτωχά παιδιά». Σημειώνομεν την δωρεάν αυτήν χωρίς σχόλια. Και περιμένομεν τα δύο πρόβατα να γίνουν 30. Οι κρεοπώλαι της Κοζάνης, οι κτηνοτρόφοι της Κοζάνης ας φιλοτιμηθούν. Το παράδειγμα του Πρωτοχωρίου φωνάζει τόσον δυνατά, ώστε περιττεύει κάθε άλλη προτροπή. Υπέρ του Κέντρου Προστασίας Νεότητος ο Αθλητικός Σύλλογος Ολυμπιακός προσέφερε 2 δισεκατομ., ποσόν εισπράξεων ποδοσφαιρικής συναντήσεως παρελθούσης Κυριακής μετά της Γερμανικής ομάδος. Συγχαίρομεν θερμώς τους νέους τούτους, δια την πρωτοβουλίαν των να ενισχύσουν τα πτωχά παιδιά της Κοζάνης. Ομοίως προσέφερον οι κ. Ναούμ Σκαρκαλάς, ο κ. Γεώργιος Καραθωμάς, κ. ο Στέργιος Τέγος, Ευθαλία Μπατσιτέγου, κ. Γεώργ. Κουπαρούσος ιατρός, κ. Ιωάννης Μελισσοκόμος μέλι, τυρόν και βούτυρον, η δε Γεωργική Σχολή 30 οκάδες ντομάτες.  Υπέρ δε της Εστίας προσέφερον, κ. Σταύρος Σαμαράς 10 εκατομ. εις μνημόσυνο αδελφού του, κ. Αριστομ. Τσιπουρίδης 13 εκατομ. Ιερεύς Κατσιφής Αναστ. 10 εκατ. Ανώνυμος 110 εκατ. Και, κ. Νικόλ. Βαμβακάς 50 οκάδες πατάτες και φακές εις μνημόσυνον συζύγου του Γεωργίας. Η Εστία ευχαριστεί θερμώς τους ανωτέρω δωρητάς.

ΔΙΑ ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Συνεχίζομεν την δημοσίευσιν των ονομάτων εκείνων, οι οποίοι εδήλωσαν ότι θα προσφέρουν γάλα υπέρ των ασθενών. Τράγκας Εμμανουήλ, Σαλιβέρας Τριαντάφυλλος, Μπάμπος Γεώργιος, Χατζηγιαννάκης Βασίλειος, Βάσος Νικόλαος, Πατσιομύτης Ηλίας, Μπάμπου Ελένη, Κλείδης Γεώργιος, Σεντουκάς Δημήτριος, Γκιάτας Ευθύμιος, Τσαμπούρης Δημήτριος, Κωτούλας Νικόλαος, Αντωνιάδης Γεώργιος, Μπαντόλας Εμμανουήλ, Στραβού Αργύριος, Μπουμπόναρη Θεοδώρα, Σταμουλάς Αθανάσιος, Τζιοβάρας Ηλίας, Ντάλας Δημήτριος, Πάλλας Νικόλαος, Παπαθεοδοσίου Θεοδός., Τζιάτζιος Δημήτριος, Μαντζιάρης Βασίλειος, Μήλιος Μήλιου, Τζήμος Ιωάννης, Καζαντζής Αθανάσιος, Σιταρίδης Παύλος, Γκούρας Κων/τίνος, Βούρκα Κατίνα, Τσιομπάνος Ιωάννης, Γκιάτας Θωμάς, Γκιθώνας Δημήτριος. Τα υπόλοιπα ονόματα των δωρητών θα δημοσιευθούν εις το επόμενον φυλλάδιον.

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Αύριον Κυριακήν 10 Σεπτεμ. Και ώραν 11 π. μ. θα τελεσθή τελετή υπέρ των πτωχών. Θα ψάλουν και θα απαγγείλουν οι μικροί, και θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Καντιώτης.

Είσοδος Ελευθέρα

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,

μέρος β΄, σελ. 127-129, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.