Αυγουστίνος ΚαντιώτηςProdosia

date Μαρ 16th, 2012 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΠΟΝΗΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Μετά την επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, με την οποία ζητούσε την τιμωρία των αντι-Οικουμενιστών, έριξε στο επικοινωνιακό παιχνίδι ο κ. Βαρθολομαίος και μια άλλη επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Τσεχίας, από τον οποίο απαιτούσε να ζητήσει συγγνώμη!

Και ω, του θαύματος! Μετά μερικές ώρες, παρεδόθη στην δημοσιότητα η απάντηση του Αρχιεπισκόπου Τσεχίας, ο οποίος έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη από τον κ. Βαρθολμαίο!!!

Ελάτε, λοιπόν, να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του πατριάρχη Τσεχίας, να ζητήσουμε δηλ. γονυπετείς όλοι, συγγνώμη από τον κ. Βαρθολομαίο, για να επιδείξουμε ταπεινή συμπεριφορά προς τον Πάπα της Ανατολής για μην υποστούμε τις ποινές της θεραπευτικής, πατρικής του αγάπης!

Υπ’ όψιν, ότι και οι δύο επιστολές που δημοσιεύονται αυτή την χρονική στιγμή, εστάλησαν τον Φεβρουάριο η μία και αρχές Μαρτίου η άλλη.

Κ.Ε., Εκπαιδευτικός

Οἱ …μισὲς ἀλήθειες τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

περὶ Διαλόγων καὶ μετα-πατερικὴς θεολογίας

πιὸ ὕπουλες ἀπὸ τὰ …μισά ψεύδη

Σήμερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμος, συνομίλησε μὲ τοὺς σπουδαστὲς τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων γιὰ διάφορα ἐπίκαιρα θέματα. Στὶς ἀπαντήσεις ποὺ ἔδωσε εἶναι φανερὸ ὅτι συμπλέει μὲ τοὺς οἰκουμενιστικοὺς σχεδιασμοὺς τοῦ Φαναρίου (σχεδιασμοὺς Νεοταξικοὺς καὶ Πανθρησκειακούς), ποὺ ἀδυνατοῦν πλέον νὰ κρύψουν οἱ ὅποιες λογικοφανεῖς ἐπενδύσεις. Κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὸ Φανάρι, φαίνεται πὼς δρομολογήθηκαν νέα μέτρα καὶ γρήγοροι ρυθμοὶ ἐπεκτάσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀπαξιώσεως κάθε μέλους τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἐναντιώνεται στὶς μεθοδεύσεις τῶν ἐλαχίστων μέν, ἀλλὰ ἰσχυρῶν οἰκουμενιστικῶν κύκλων, οἱ ὁποῖοι κατέχουν (κρίμασι οἷς οἶδε Κύριος) τὴν διοικητικὴν ἐξουσίαν στὴν Ἐκκλησία Του.

Στεκόμαστε πρὸς στιγμὴν σὲ 2-3 σημεῖα τῶν λεχθέντων ἀπὸ τὸν κ. Ἱερώνυμο:

1. Οἱ Ὀρθόδοξοι, εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, «κάνουμε τὸ διαλογο μὲ τοὺς Καθολικούς, κάτω ἀπὸ ὁρισμένες προϋποθέσεις καὶ ὁρισμένους ὅρους». Ἡ ἀπόφαση γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν Διαλόγων «δὲν εἶναι ἀπόφαση μόνο δική μας. Εἶναι ἀπόφαση ποὺ ἔχουν πάρει ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι».

Αὐτή, Μακαριώτατε, δὲν εἶναι πληροφόρηση, ἀλλὰ παραπληροφόρηση. Εἶναι ἡ …μισὴ ἀλήθεια, ποὺ στην περίπτωση αὐτή, εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὸ ψέμα, γιατὶ συσκοτίζει τὰ πράγματα. Γιατί κρύψατε ἀπὸ τοὺς σπουδαστὲς τὴν πραγματικότητα: πὼς αὐτοὶ οἱ ὅροι καὶ οἱ προϋποθέσεις, κάτω ἀπὸ τοὺς ὁποίους κάνετε τοὺς Διαλόγους, δὲν εἶναι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ὅροι καὶ προϋποθέσεις. Εἶναι οἱ ὅροι καὶ οἱ προϋποθέσεις τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοὺς ὅρους περὶ τῆς διεξαγωγῆς τῶν Διαλόγων, ποὺ οἰκουμενιστὲς Ἀρχιερεῖς καὶ θεολόγοι ἐφεῦραν, κι αὐτοὺς τοὺς παραβαίνετε. Ὅπως π.χ.:

α) τὴν ἀποφάσῃ τῆς Πανορθοδόξου Συνδιάσκεψης τῆς Ρόδου τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, ἡ ὁποία προέβλεπε τὴν ἔναρξη τοῦ Διαλόγου μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ καταργηθεῖ ἡ Οὐνία. Χωρὶς νὰ καταργηθεῖ ἡ Οὐνία ἄρχισαν τὸ 1980 οἱ Διάλογοι, παρὰ τὴν διαφωνία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

β) Οἱ παραχωρήσεις ποὺ κάνετε πρὸς τοὺς Παπικοὺς καὶ τοὺς Προτεστάντες εἶναι ἐκθεμελιωτικὲς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ἀναφέρω ἐδῶ μία παραχώρηση: Ἀναγνωρίσατε τὶς αἱρέσεις ὡς Ἐκκλησίες ἐλαφρᾷ τῇ συνειδήσει (χωρὶς καμιὰ μετάνοια ἐκ μέρους τους), τὴ στιγμὴ ποὺ ἀκόμα καὶ μέλος της Ιεραρχίας,  ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς τὶς ὀνομάζει παρασυναγωγές!

γ) Ἐπιτρέπετε πλέον ἐλεύθερα καὶ παρὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες τὶς συμπροσευχὲς μὲ αἱρετικούς, παρόλο ποὺ ἀρχικὰ τὶς ἀπαγορεύατε, τότε ποὺ ὑπῆρχαν Ὀρθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι ἀντιδροῦσαν σθεναρὰ στὶς κακοδοξίες τῶν ἡγετῶν-πρωτοπόρων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τότε, λοιπόν, καὶ ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, καὶ ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, καὶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος εἶχαν ἀπαγορεύσει τὶς συμπροσευχὲς κατὰ τοὺς Διαλόγους. Κι αὐτὸ καταστρατηγήθηκε. Γιατί, λοιπόν, Μακαριώτατε, κρύψατε τὴν ἀλήθεια ἀπὸ νέα παιδιά; Γιατὶ τὰ παραπληροφορεῖτε; Γιατί τοὺς ἀποκρύψατε ὅτι πλῆθος Ἱερῶν Κανόνων παραβιάζονται κατάφωρα ἀπὸ τοὺς ὀρθοδόξους ποὺ συμμετέχουν στοὺς διαλόγους αὐτούς; Ἁρμόζει αὐτὸ σὲ Ἀρχιερέα, καὶ μάλιστα Ἀρχιεπίσκοπο;

2. Εἴπατε, Μακαριώτατε: «Ἡ ἐποχή μας ἔχει βγάλει κι αὐτὴ Πατέρες. Ἡ νεοπατερική, τὴν εἴπανε μεταπατερική, δὲν εἶναι ἄλλη θεολογία, εἶναι χρονικὸ πρᾶγμα».

Μπορεῖτε νὰ μᾶς ἀναφέρετε ποιούς Πατέρες ἐννοεῖτε; Ἔχει βγάλει ἄραγε ἡ ἐποχή μας Πατέρες; Κι αὐτοὶ οἱ Πατέρες δέχονται τὴν μεταπατερικὴ θεολογία; Γιατί δὲν τοὺς κατονομάζετε; Καὶ καλά, τοὺς οἰκουμενιστὲς δὲν θέλετε νὰ τοὺς κατονομάσετε, γιατὶ θὰ θίξετε πρόσωπα τοῦ Φαναρίου. Τοὺς συγχρόνους Πατέρες (ποὺ ἔχετε ὑπ’ ὄψιν σας καὶ οἱ ὁποῖοι δέχονται τὴν ὀνομαζομένη μεταπατερικὴ θεολογία) οὔτε κι αὐτοὺς μπορεῖτε νὰ κατονομάσετε; Μήπως εἶναι μεταπατερικὸς θεολόγος καὶ δέχεται ὅλα αὐτὰ τὰ βλάσφημα κακόδοξα ἐκβλαστήματα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὁ τελευταῖος λόγιος Ἅγιος τῆς Ὀρθοδόξης Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς;

Νὰ περιμένουμε ἀπάντησή σας στὶς παραπάνω ἐπισημάνσεις; Λίγο χλωμὸ τὸ βλέπω καὶ ἀπίθανο. Ἀλλὰ θὰ περιμένουμε. Ἐξάλλου εἴπατε στοὺς Εὐέλπιδες σήμερα, ὅτι «χριστιανικά, δὲν μποροῦμε νὰ ἀπορρίψουμε ποτὲ τὸν διάλογο. Μὲ ὅλους πρέπει νὰ μιλᾶμε»!

Ἐλπίζουμε μέσα σ’ αὐτὴ τὴν κατηγορία –«ὅλους»– νὰ εἴμαστε κι ἐμεῖς.

Σημάτης Παναγιώτης

Τί χρείαν έχομεν άλλων αποδείξεων;

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2012
Αρ. Πρωτ. 08

Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε στις 28/3 στην Βουλή ο Υπ. Οικ. κ. Σαχινίδης, η αποπληρωμή του δημοσίου χρέους θα αποτελεί πλέον προτεραιότητα έναντι όλων των υπολοίπων υποχρεώσεων του κράτους. Έχει δημιουργηθεί ειδικός λογαριασμός στην ΤτΕ στον οποίο θα εισρέουν όλα τα νέα δάνεια, τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων και μέρος των φορολογικών εσόδων, εφόσον επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα.

Είναι σαφές πλέον ποια είναι η «σωτηρία» της Χώρας για την παράνομη, κατοχική κυβέρνηση του κ. Παπαδήμου και των συνεργατών του. Στερούν τα στοιχειώδη για την διαβίωσή τους από τους Έλληνες πολίτες, διαλύουν το σύστημα Υγείας της Χώρας, με στόχο τη δημιουργία πλεονάσματος για να τα δώσουν στους δανειστές. Συγχρόνως, δανείζονται (τα 130 δις ¤ του νέου πακέτου) αποκλειστικά για να αποπληρώσουν το κυρίως παράνομο υπάρχον χρέος και να ενισχύσουν τις τράπεζες (περίπου 50 δις ¤ το 2012), δηλαδή αμιγώς ιδιωτικές εταιρίες, μιας κι έχουν ψηφίσει ότι οι ζημιές τους περνούν στον κρατικό προϋπολογισμό (Ν. 3723/2008), δηλαδή τις φορτώνουν στον Ελληνικό λαό. Έτσι μας σώζουν οι σύγχρονοι «πατριώτες» κι έχουν το θράσος να ζητούν την ψήφο των ανθρώπων.

Ας αντιληφθεί επιτέλους ο λαός μας την αγυρτεία όλων των πολιτικών απατεώνων της Βουλής, γιατί και οι αντιδρώντες στο Μνημόνιο έχουν τη δική τους ευθύνη μιας και σιωπούσαν ή επιλεκτικά μιλούσαν όλα αυτά τα χρόνια που κατεδαφιζόταν παντοιοτρόπως η Πατρίδα μας και οδηγείτο στα μνημόνια.
Γραφείο Τύπου
Πολιτικής Παράταξης ΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΚΟΙΝΩΝΙΑ :: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
http://www.koinwnia.com
e-mail: koinwnia@koinwnia.com

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.