Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ

ΛΟΥΣΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Οι ορθόδοξοι πατριάρχαι που κατήντησαν οι αθεόφοβοι λούστροι της παγκοσμιοποίησης

Λουστροι Παγκοσμιοποιησησ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ

Μὲ συνοχὴ ψυχῆς καὶ θλίψη βαθιὰ ἀναγκαζόμαστε νὰ σύρουμε ἀνήσυχοι τὶς ἑπόμενες γραμμές. Στὶς καρδιές μας ὁ σταυρωμένος θρόνος τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶναι ὅραμα ἱερό, σημεῖο ἀναφορᾶς τῶν ἐλπίδων καὶ τῶν πόθων μας. Γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν μποροῦμε νὰ μὴν πενθοῦμε κάθε ποὺ διαπιστώνουμε ὅτι ἐπιχειρεῖται κάθοδος ἀπὸ τὸν ὑπέρτατο θρόνο τοῦ Σταυροῦ.

Ἡ πλέον ὀδυνηρὴ διαπίστωση ὑπῆρξε αὐτὴ τῆς αὐτοπρόσωπης πατριαρχικῆς παρουσίας στὴν ἐνθρόνιση τοῦ πάπα τῆς Ρώμης Φραγκίσκου τοῦ Α΄. Ἔγραψαν ὅτι εἶναι ἡ πρώτη τέτοια παρουσία μετὰ τὸ σχίσμα τοῦ 1054. Ἐμεῖς ἀμφιβάλλουμε ἂν καὶ τοὺς τελευταίους τουλά­χιστον αἰῶνες πρὸ τοῦ σχίσματος εἶχε ποτὲ συμβεῖ κάτι τέτοιο. Ἀλήθεια, ποιὸς ὁ λόγος νὰ ἀθετηθεῖ ὀρθόδοξη πρακτικὴ τόσων αἰώνων;
Δὲν ἐλέγχουμε. Ποιοὶ εἴμαστε ἄλλωστε;
Μόνο πονοῦμε. Κατανοοῦμε τὶς δυσχέρειες τοῦ Πατριαρχείου. Ὅμως ὑπάρχουν κάποια ὅρια, ἡ ὑπέρβαση τῶν ὁποίων δὲν ἀφήνει περιθώρια σιωπῆς.
Λυπηθήκαμε βαθύτατα γιὰ τὸ πρωτόγνωρο ἀτόπημα, ποὺ ὑπογραμμίσθηκε καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς παπικῆς ὑποβαθμίσεως τῆς παρουσίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Παρέστη καὶ ἐκεῖνος ὡς ἕνας ἀνάμεσα σὲ δεκάδες κάθε εἴδους θρησκευτικοὺς ἡγέτες. Ἀλήθεια, πῶς αἰσθάνθηκε ἀνάμεσά τους; Εἶναι δυνατὸν νὰ δέχεται τέτοια θέση γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, τὴν ὁποία αὐτὸς κατ’ ἐξοχὴν ἐκ προσωποῦσε;
Ὑπῆρξε ἐκτροπὴ αὐτὴ ἡ ἐνέργεια. Μεγάλη! Πρωτίστως διότι δημιουργεῖ τὴν ἐντύπωση στὸν ἀπληροφόρητο λαὸ ὅτι τίποτε πιὰ δὲν μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Παπισμό. Πραγματικὴ κατὰ Θεὸν ἕνωση μὲ τὸ παπικὸ τερατούργημα οἱ θεολόγοι γνωρίζουμε πολὺ καλὰ ὅτι εἶναι ἀδύνατη. Ὁ ἴδιος ἄλλωστε ὁ Πάπας, ποὺ στὴν ἐνθρόνισή του κατήργησε τὰ σύμβολα τῆς δῆθεν τριπλῆς του ἐξουσίας, κράτησε τὸ δακτυλίδι τοῦ πρίγκιπος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ τάχα διαδόχου τοῦ ἀποστόλου Πέτρου. Δὲν εἶναι δυνατὸν ἄλλωστε ποτὲ νὰ ἀπαρνηθεῖ ὁ Παπισμὸς αὐτά, διότι θὰ καταρρεύσει ἀμέσως. Συνεπῶς μόνο μὲ ἐκπτώσεις ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ κάποια ψευδοένωση.
Καὶ πρὸς τὰ κεῖ πιὰ φαίνεται ὅτι κατατείνει ἡ ὑπόθεση. Σχηματίζεται σιγά-σιγὰ ἐν τῇ πράξει μία ψευδοεκκλησία ἀδογμάτιστου χριστιανικοῦ συνονθυλεύματος.
Οἱ κοσμικοὶ ἄνθρωποι χάρηκαν καὶ ποικιλοτρόπως ἐπήνεσαν τὸν Πατριάρχη γιὰ τὴν παρουσία του στὴ Ρώμη. Διότι γι᾿ αὐτοὺς ἡ δημιουργία μιᾶς πανθρησκείας κατάλληλης γιὰ ὅλους τοὺς λαούς, εἶναι ἐπιθυμητὴ καὶ ἐπιδιωκόμενη.
Ἐμεῖς προσευχόμαστε νὰ μὴν ξανακατεβεῖ ἀπὸ τὸν θρόνο τοῦ Σταυροῦ ὁ πρῶτος τῇ τάξει Ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ἀρκεῖ ἡ παρούσα ἐκτροπή· ποὺ εἴθε νὰ συνοδευθεῖ ἀπὸ μετάνοια καὶ ἀλλαγή.
Μέχρις ἐδῶ… «Μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου» (Παροιμ. κβ΄ 28)!

πηγή:(Περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ» , τεῦχος 2065, 15 Ἀπριλίου 2013)

________

ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ

___________

imag-1ΡPatriarhi ortodocşi care, netemandu-se de Dumnezeu,

 au ajunslustragii ai globalizării

 

 

DEVIERE PATRIARHICEASCA

Cu unitate de suflet şi adâncă tristeţe suntem obligaţi să scriem cu nelinişte următoarele randuri. În inimile noastre, Tronul crucificat dela Constantinopoleste o aspiraţie sfântă, un punct de referinţă pentru speranţele şi dorinţele noastre. Tocmai de aceea nu putem să nu fim în doliu ori de cate ori constatăm că se unelteste coborârea ei de pe Tronul suprem  al Crucii.

Cea mai dureroasă constatare a fost cea a prezenţei patriarhului în persoană la întronizarea Papei dela Roma, Francisc I. S-a scris că după schisma din 1054 o astfel de prezenţă este cea dintai. Noi ne îndoim si de faptul că în ultimele veacuri  – cel puţin – de dinainte de schismă s-a întâmplat vreodată aşa ceva. Într-adevăr, care este motivul pentru care a fost încălcată practica ortodoxă de atâtea veacuri? Nu mustram. De altminteri, cine suntem noi?

Doar ne îndurerăm. Înţelegem dificultăţile Patriarhiei. Însă există anumite limite a căror depăşire nu lasă loc pentru tăcere.

Ne-am întristat profund pentru inedita neoranduiala, care a fost accentuata şi de gestul de subapreciere din partea papei a prezenţei Patriarhului Ecumenic. A fost prezent şi el ca unul intre zecile de lideri religioşi de tot soiul. Chiar, cum s-a simţit in mijlocul lor? Este posibil să accepte o astfel de poziţie pentru Ortodoxia, pe care el – prin excelenţă – o reprezenta?

A fost o deviere această acţiune. Mare! În primul rând, deoarece lasă impresia poporului neinformat că de-acum nimic nu ne mai desparte de papism. Noi, teologii, cunoastem foarte bine că  o unirea adevarata – după Dumnezeu – cu monstruozitatea papistaşă (romano-catolica) este imposibilă. De altfel, însuşi papa, care la întronizarea sa a desfiintat (cu sensul de renuntare –n.tr.) simbolurile aşa-numitei puteri intreite (tiara sau mitra cu trei coroane „puse una peste asta”, care vrea sa arate ca papa este rege in cer, rege pe pamant si rege sub pamant – n.tr.), a menţinut inelul de principe al Bisericii şi de urmaş – chipurile – al Apostolului Petru. De altfel, nu este posibil ca papismul (romano-catolicismul) să renunţe  vreodată la acestea, pentru ca se va prăbuşi imediat. Prin urmare, doar prin caderi (concesii, cedari) din Credinţa Ortodoxă s-ar putea ajunge la o oarecare falsă unire.

Şi se pare deja ca spre acestea se indreapta situaţia. Se schiţează încet-încet în practică (in praxis) o pseudo-biserică a unei harababuri creştine adogmatice.

Oamenii lumesti s-au bucurat şi l-au lăudat în fel şi chip pe Patriarh pentru prezenţa sala Roma, deoarece pentru ei crearea unei pan-religii potrivite pentru toate popoarele este dorita şi urmarita ca scop.

Noi ne rugăm să nu mai coboare de pe Tronul Crucii cel dintâi Episcop – in ordine (τῇ τάξει) –  al Ortodoxiei noastre. E suficientă prezenta deviere; care fie însoţită de pocăinţă şi schimbare.  

Până aici… „Nu muta hotarul străvechi pe care l-au asezat părinţii tăi” (Pildele lui Solomon 22, 28)!

Traducere: http://acvila30.ro/; sursa:

revista «Ο ΣΩΤΗΡ», nr. 2065,15 martie 2013 via http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=33484

Copyright Citeşte mai departe…

tagOne Response to “Η ΚΑΤΡΑΚΥΛΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ”

  1. PELERIN ORTODOX » LUSTRAGII AI GLOBALIZĂRII. DEVIERE PATRIARHICEASCA. Said,

    […] revista «Ο ΣΩΤΗΡ», nr. 2065,15 martie 2013 via http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=33484 […]

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.