Αυγουστίνος ΚαντιώτηςILLUMINATI ΟΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΤΕΣ

date Απρ 19th, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Σωματειον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030  2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικειου αθηνων 3079/2008
Α.φ.μ. 998406487 δου ψυχικου

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΗΜΕΡΙΔΑ 31.3.2013 ΓΗΠΕΔΟ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ

ιδ. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας,
ὑπὸ τοῦ κ. Σπυρίδωνα Χατζάρα, Δημοσιογράφου.

ILLUMINATI ΟΙ ΕΝΤΟΛΟΔΟΤΕΣ

ΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ

1. Εἶναι μία μυστικὴ ὀργάνωσι, ἱδρυθείσα τὸ 1776 ἀπὸ τὸν Adam Weishaut στὸ Ingolstant τῆς Βαυαρίας. Ψυχὴ τῶν Illuminati ἦταν ὁ Γερμανοεβραῖος Σιωνιστὴς Ρότσιλτ. Ἵδρυσε Τράπεζες στὴν Φρανκφούρτη, τὴν Ρώμη, τὸ Παρίσι, τὸ Λονδίνο καὶ ἀργότερα ἐπέκτεινε τὶς τραπεζιτικές του δραστηριότητες ἀνὰ τὴν ὑφήλιο μὲ καταστήματα μόνο στὴν Ἀμερική.

2. Οἱ Illuminati ἔφτιαξαν τὰ πρῶτα ἄρθρα τῶν «πρωτοκόλλων τῶν σοφῶν τῆς Σιών», τὰ ὁποῖα ἀργότερα ἐβελτιώθησαν καὶ ἐπεκτάθησαν.

3. Ὁ Καρλ Τέοντορ Πρίγκιπας τῆς Βαυαρίας τὸ 1785 διεῖδε τὸν κίνδυνο ὅτι εἶναι ἕνα καρκίνωμα στὴν κοινωνία καὶ ἐδίωξε τοὺς Illuminati, ἀλλὰ τὸ 1896 ξαναιδρύθηκε ἡ ὀργάνωσι ἀπὸ τὸν Leopold Engel. Τὸ 1926 μὲ ἕδρα τὸ Βερολίνο ἐξαπλώθηκαν σὲ διεθνῆ ὀργάνωσι τῶν Illuminati. Στὴν Ἱσπανία ἦταν μὲ ὄνομα Alumbrados. Στὴν Γαλλία ὡς Guérients καὶ στὸ Βέλγιο Verein  von Mystiker. Aὐτοὶ κατώρθωσαν νὰ εἶναι «ἐντός, ἐκτὸς καὶ ἐπὶ τὰ αὐτά», ρυθμιστὲς τῶν παγκοσμίων προβλημάτων μὲ τυφλὰ ὄργανα ἰθυνόντων ἀνὰ τὴν ὑφήλιο, ὡς π.χ. ἐσχάτως τοὺς Rockfeller, Henry Kissinger, Georg Soros κ.λπ., οἱ ὁποῖοι σὰν συνοπτικὸ δόγμα τους διὰ ὅλους τοὺς λαοὺς τοῦ κόσμου ἔχουν:
«Θέλεις νὰ ἐξουθενώσῃς ἕνα ἔθνος;
Διέφθαρέ του τὴν γλῶσσα, τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα».

4. Ὁπότε τὸ κράτος αὐτὸ ὑποδουλώνεται ἀμέσως στὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, στὰ ὁποῖα ὑπακούει καὶ «ὀμνύει γὴ καὶ ὕδωρ» ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἰθυνόντων τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς καὶ πνευματικῆς ἡγεσίας. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐξωμότες, τὰ ἀνδρείκελα, οἱ δοτοί, μετατρέπονται σὲ «γενίτσαρους» τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι καθίστανται πιὸ ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς γενίτσαρους τῆς ξιφολόγχης, ὡς καὶ «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα»… Οἱ Illuminati = Σιωνιστές εἶναι ἡ κακοδαιμονία καὶ ἡ δυστυχία τῶν λαῶν τῆς ὑφηλίου.

5. Στὸ Συνέδριο τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τὴν 31.3.2013 ὡμίλησε μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν καὶ ὁ γνωστὸς καὶ σπουδαῖος δημοσιογράφος κ. Σπυρίδων Χατζάρας.

6. Ὁ κ. Χατζάρας ἀμφισβήτησε ὅτι ἡ οἰκονομικὴ κρίσις εἶναι ἀπόροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως, τὴν ὁποίαν μᾶς καλλιεργοῦν ἀνεγκέφαλοι, ἀνίκανοι καὶ ἀντίχριστοι ἰθύνοντες τὰ τελευταῖα 40 ὁλόκληρα ἔτη.

7. Ἐμεῖς πιστεύομε ἀπολύτως ὅτι χωρὶς φόβο Θεοῦ ὅλα ἐπιτρέπονται καὶ γιατὶ ὄχι !!!

8. Μόνον ὁ «χωροφύλακας» ἄγγελος καὶ ἡ εὐσυνειδησία δὲν ἐπιτρέπουν νὰ εἶναι οἱ ἄνθρωποι «… φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνούσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι …» (Β’ Τιμ. 3, 1-5).
Μόνον ἐὰν ἔχῃ κάποιος φόβο Θεοῦ συμπεριφέρεται ἀνθρώπινα καὶ ὄχι κτηνωδῶς. Χωρὶς φόβο Θεοῦ οἱ ἄνθρωποι γίνονται παλιμβάρβαροι καὶ εἶναι ἱκανώτατοι γιὰ ὅλα τὰ κακά, στερούμενοι τῆς ἀρετῆς τῆς διακρίσεως. Ὡς ἀδίστακτος πλέον μετατρέπεται ὁ ἄνθρωπος στὸ πλέον ἀχάριστο, ἄπληστο καὶ αἱμοβῶρο θηρίο = «ὁδοστρωτήρ» τῶν πάντων…
Μὲ τὰ ἀφθονώτατα αἰσχρὰ θεάματα καὶ ἀκροάματα ἔχει τόσο πολὺ ἐκμαυλισθῆ καὶ εἶναι ὡριμότατος γιὰ «πολτοποίησι» μέσῳ τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τοῦ οἰκουμενισμοῦ. Ἐκλέγουν οἱ ἴδιοι αὐτοὶ ἐκμαυλισμένοι ἄνθρωποι τοὺς «δήμιούς» τους, ἐξουσιοδοτώντας τους νὰ νομοθετοῦν ἀσύδοτα κάθε ἀντεθνικό, ἀντικοινωνικὸ καὶ ἀντίχριστο νομοθέτημα καὶ μὲ ἐκμαυλισμένη τὴν σπονδυλικὴ στήλη τῆς ἠθικῆς καὶ μὴ ἔχοντες δυνάμεις ἀντιστάσεως ἀκολουθοῦν δυστυχῶς τὸ ἑκάστοτε ρεῦμα.

9. Κατωτέρω ἀναρτοῦμε τὴν ὁμιλία τοῦ δημοσιογράφου κ. Σπυρίδωνα Χατζάρα πρὸς ἐνημέρωσι τῶν ἀγαπητῶν ἀκροατῶν μας καὶ ὑπὸ αὐτὸ τὸ πρίσμα.

http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=754:29413-31313&catid=28:2009-07-31-01-41-51

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.