Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΔενμεμεληδες Ελληνες και Ελληνιδες, ξυπνηστε!

Δενμεμεληδες Ελληνες και Ελληνιδες, ξυπνηστε!

αμέλειαAπο το βιβλίο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Β΄, 2008, σελ. 36-37

Αδελφοί, «εσχάτη ώρα εστίν». Από το υπερπέραν, όπου αναπαύονται οι ήρωες και οι μάρτυρες της φυλής μας, ακούεται φωνή:

Δενμεμέληδες Έλληνες και Ελληνίδες, γιατί κοιμάστε; Γιατί ζείτε αδιάφοροι και αναίσθητοι; Εάν πιάσει φωτιά εις το σπίτι σας, δεν μένετε αδιάφοροι, αλλά σπεύδετε να διασώσετε ό,τι προλάβετε από την υλική σας περιουσία. Αλλά ιδού τώρα μία πυρκαϊά απείρως φοβερωτέρα της υλικής, πυρκαϊά που καθημερινώς προσλαμβάνει μεγαλυτέρας διαστάσεις και εντείνεται και επεκτείνεται σφοδρότατα και απειλεί ηθικώς και θρησκευτικώς να πυρπολήσει το πάν. Ο ευλογημένος αυτός πνευματικός οίκος που λέγεται ορθόδοξος Ελλάς, κόποι αιώνων, κινδυνεύει να γίνει παρανάλωμα του πυρός.

Εμπρός εις το φρικτό αυτό θέαμα θα μείνετε αδιάφοροι; Δεν πρέπει να μείνετε αδιάφοροι. Καιρός να εγερθείτε εκ του πνευματικού ληθάργου, να εξεγερθείτε και να πολεμήσετε με τα νόμιμα μέσα που παρέχει το φιλελεύθερον και δημοκρατικόν πολίτευμα της πατρίδος, με την φωνή σας. Με την πίστη ακατάβλητον αγωνισθείτε, αγωνισθείτε με επιμονή και με σύστημα. Και τότε να είσθε βέβαιοι, ότι οι δαίμονες της κολάσεως, οποιονδήποτε χρώμα και αν έχουν, θα εξαφανισθούν και η Ελλάς θα παραμείνει χώρα Ορθοδοξίας.

ΣYNEXIZETAI

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.