Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

date Οκτ 28th, 2013 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

«ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ»

  • Βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, εκδ. 1981. Ο αγωνιστής ιεράρχης είδε εγκαίρως τον κίνδυνο που θα διέτρεχε η πατρίδα μας από την κακή χρήση της τηλεοράσεως και την πλύση εγκεφάλου που θα υφίστατο ο λαός από τις σκοτεινές δυνάμεις, γι’ αυτό όταν όλοι κοιμόταν έριξε το σύνθημα· ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ. Τον χαρακτήρισαν αναχρονιστικό και των άκρων, αλλά σήμερα δικαιώνεται.
    Παραθέτουμε τον πρόλογο του βιβλίου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κλειστε τις τηλεορασεις ιστ Εις το περιοδικό μας «Χριστιανική Σπίθα» κατὰ καιροὺς ἐδημοσιεύσαμε ἄρθρα σχετικὰ μὲ τὴν τηλεόραση. Ἐξετάσαμε τὸ θέμα τῆς τηλεοράσεως ἐκ διαφόρων ἐπόψεων, κυρίως δὲ ἐξ ἐπόψεως τῆς χριστιανικῆς ἠθικῆς, διὰ τὴν ὁποίαν τίποτε δὲν είναι ἀδιάφορον.
Τὰ ἄρθρα ἐκεῖνα προκάλεσαν παντοῦ σχόλια και συζητήσεις και διὰ μίαν ἀκόμη φορά είσεπράξαμεν  οὐκ ὀλίγας εἰρωνείας παρὰ τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων διὰ τὴν ἀντίθεσίν μας πρὸς τὴν τηλεόρασιν, ὅπως λειτουργεῖ αὕτη, καὶ διὰ τὸ σύνθημά μας «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ».
Η ἀπήχησις τῶν ἄρθρων μας περὶ τηλεοράσεως ἔφθασε μέχρι τοῦ Ἐξωτερικοῦ. Καὶ ξένοι, πληροφορηθέντες ἐκ τῶν ἐφημερίδων τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ὅτι ἕνας ἐπίσκοπος τῆς Ἑλλάδος βάλλει σφοδρῶς κατὰ τῆς τηλεοράσεως ὡς διαφθορᾶς τοῦ συγχρόνου κόσμου, ἔστειλαν ἐπαινετικάς καὶ ἐνθαρρυντικὰς ἐπιστολάς.
Ἀλλὰ τὸ σπουδαιότερο ἐξ ὅλων, διὰ τὸ ὁποῖον ἄξιζε νὰ γραφοῦν τὰ ἐν λόγω ἄρθρα, εἶναι τὰ γεγονός, ὅτι χιλιάδες Ἕλληνες ἔκλεισαν τὶς συσκευές τηλεοράσεως καὶ ἔπαυσαν νὰ παρακολουθοῦν τὰ ἐπαίσχυντα προγράμματα. Ἑκατοντάδες δ᾽ ἐξ αὐτῶν ἔγραψαν καὶ ἐπιστολάς, γνωστοιοῦντες τὰ εὐχάριστο γεγονός, ὅτι ἔκλεισαν τὶς τηλεοράσεις.
Ἐπειδὴ ἐζητήθη ἡ εἰς ἕν τεῦχος ἔκδοσις τῶν ἄρθρων περὶ τηλεοράσεως, διὰ τοῦτο ἀναδημοσιεύομεν τὰ ἄρθρα ταῦτα εἰς τὸ παρὸν τεῦχος μετὰ ἐλάχίστων τροποιήσεων, ἐλπίζοντες ὅτι ἡ κυκλοφορία καὶ ἡ διάδοσις τοῦ τεύχους τούτου θὰ βοηθήση καὶ ἄλλους νὰ καταλάβουν, πόσον φθοροποιὸν μέσον εἶναι ἡ τηλεόρασις, ἰδίως διὰ τὰ παιδιά, καὶ νὰ λάβουν τὴν ἡρωϊκὴν ἀπόφασιν, νὰ κλείσουν τὰς συσκευὰς τηλεοράσεως πρὸς σωτηρίαν τῶν οἰκογενειῶν των. Ὀνομάζομεν δὲ ἡρωϊκὴν τὴν ἀπόφασιν νὰ κλείση κανεὶς ἀντιθέτως πρὸς τὸ ρεῦμα τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπατεῶνος εἶναι ἀληθινὸς ἡρωϊσμὸς καὶ ἀπόδειξις ὄντως ἀντιστασιακοῦ πνεύματὸς, τὸ ὁποῖον διακρίνει τοὺς συνειδητοὺς χριστιανοὺς, συμφώνως πρὸς τὸ ἀπολικὸν σύνθημα: «Ἀντίστητε τῷ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ᾽ὑμῶν» (Ἰακ. 4,7).

Φλώρινα τῇ 15ῃ Ἰουνίου 1981

ἑορτῇ τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου, ἐπισκόπου Ἱππῶνος

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.