Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΚΑΙ ΑΝ ΑΚΟΜΑ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΕ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ, ΦΛΩΡΙΝΑ 1990

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΙ ΑΝ ΑΚΟΜΑ  Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΕ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ

Μητρ. Φλ. Αυγ & Κοζ. Διον….Ὦ Θεέ μου, τί ὡραῖο Εὐαγγέλιο ἀθάνατο μᾶς ἄφησες. Καὶ ὅπως ὁ ἣλιος δὲν παλιώνει, ἒτσι καὶ τὸ Εὐαγγέλιο δὲν παλιώνει. Εἶνε αἰώνιο. Ἐσεῖς λοιπὸν ἒχετε μεγάλο ρόλο νὰ παίξετε στὴν κοινωνία. Νὰ ρθῆτε κόντρα μὲ τὸ ρεῦμα. Νὰ κρατήσετε τὴν ἁγνότητα σας. Νὰ διώξετε μακρυὰ τοὺς ἀπατεῶνες καὶ τοὺς ἐκμεταλλευτὰς τῆς παρθενικῆς σας ζωῆς. Ἀλλιῶς πρὸς τί ἔρχεσθε ἐδῶ στὸ κατηχητικό; Δὲν γίνεται νὰ εἶστε καὶ μὲ τὸν διάβολο καὶ μὲ τὸν Θεό. Ἄμα σᾶς ἀρέσει ἡ κοσμικὴ ζωή, πηγαίνετε στὸν κόσμο. Ἐσεῖς θὰ πονέσετε καὶ θὰ κλαύσετε.
Κανένα κορίτσι ποὺ ἔζησε χριστιανικὴ ζωὴ δὲν μετάνοιωσε, πολλὰ ὅμως κορίτσα ποὺ ἔφυγαν ἀπὸ τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ κλαύσαν καὶ μετανόησαν φρικτά.

***

Αὐτὰ εἶχα νὰ σᾶς πῶ καὶ προσθέτω. Πρέπει νὰ δημιουργήσετε ἕνα δικό σας περιβάλλον. Λέει ἕνας ψυχολόγος, ὅτι ὁ ἄνθρωπος μοναδικὸς αὐτὸς καὶ στὴν πιὸ διεφθαρμένη κοινωνία μπορεῖ νὰ δημιουργήση τὸ δικό του περιβάλλον. Πῶς;
Ὁ Καρέλ, ἔγραψε ἕνα βιβλίο ποὺ φέρει τὸν τίτλο, «ὁ ἄγνωστος αὐτὸς ἄνθρωπος». Παγκόσμιο βιβλίο, εἶνε μεταφρασμένο σὲ πολλὲς γλῶσσες καὶ λέει, μὲ ποιὸν τρόπο θὰ σωθῆ ὁ κόσμος.
Κάθε ἄνθρωπος ἔχει δύναμη γιὰ νὰ δημιουργῆ ἕνα δικό του περιβάλλον· ὥστε κανεὶς νὰ μὴν μπορῆ νὰ τὸν θίξη.
Καὶ ἂν ἀκόμα μείνεις ἕνας ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἂν ἀκόμη τὸ περιβάλλον σου εἶνε Σόδομα καὶ Γόμορα καὶ κατακλυσμός, νὰ μπορῆς ἂν θέλεις, διὰ τῆς δυνάμεως τοῦ Θεοῦ, νὰ ζήσης ἡθικὸν βίον, σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο.
Φτιάξτε παρέες, λέει ὁ Καρέλ, δυό- δυό, τρεῖς- τρεῖς, (ὁ Καρέλ  λέει 40 ἄτομα). Δημιουργεῖστε παρέες σ᾿ ὅλη τὴν κοινωνία καὶ μέσα στὸ Σικάγο, στὴν Νέα Ὑόρκη, στὸ Παρίση, στὴν Ἀθήνα, παντοῦ· σὲ κάθε πόλη καὶ χωριό. Δημιουργεῖστε παρέες, συντροφιές- συντροφιὲς καὶ ζῆστε τὴν χριστιανικὴ ζωή. Οἱ ὁλίγες αὐτὲς συντροφιές καὶ οἱ συνομιλίες οἱ χριστιανικὲς θὰ δημιουργήσουν ἕνα τεράστιο ρεῦμα ἀντιστάσεως. Ἀλλὰ γιατὶ νὰ χρησιμοποιοῦμε καὶ θαυμάζουμε τὰ λόγια ἑνὸς ἐπιστήμονα, ποὺ εἶνε ἕνα μηδενικὸ μπροστὰ στὸν Χριστό; Τὸ εἶπε ὁ Χριστός: «Ὅπου εἰσὶ δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι στὸ ἐμὸν ὅνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν».
Φκιάξτε τέτοιες ὁμάδες ποὺ θὰ εἶνε μαζί σας ὁ Χριστὸς καὶ θὰ κάνετε θραύση.  Ἀλλὰ τώρα παίζετε, μιὰ μὲ τὸν Χριστὸ μιὰ μὲ τὸν κόσμο. Δὲν εἶστε σταθερές.
Ἂν σᾶς πεῖ ἕνας παλιάνθρωπος, ἕνα κάθαρμα ψίτ, πέφτετε. Γιατὶ ἂν αὐτὸς σᾶς ἀγαποῦσε εἰλικρινά, θὰ πήγαινε στὴν μητέρα σας, θὰ πήγαινε στὸν πατέρα σας, δὲν θὰ σᾶς γύριζε στοὺς δρόμους. Δὲν εἶστε ἀδέσποτα σκυλιά.
Ἐμεῖς διαφωνοῦμε μὲ τὸν κομμουνισμό, ποὺ λέει ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶνε γέννημα τοῦ περιβάλοντός του. Αὐτὴ εἶνε ἡ θεωρία τοῦ Λέλιν καὶ τοῦ Στάλιν. Ὄχι λέμε ἐμεῖς τὸ περιβάλλον δὲν διαμορφώνει. Ὁ χριστιανισμὸς ἄρχισε ἀπὸ ὁλίγους, ἀπὸ τοὺς 12 μαθητάς τοῦ Χριστοῦ, ποὺ βρισκόταν σὲ μιὰ κοινωνία φρικτή. Γίναν παρέες- παρέες καὶ αὐξήθηκαν.
Ἂν θέλετε νὰ δημιουργήσουμε μιὰ ἐπανάσταση μέσα στὴν κοινωνία, σχηματίστε χριστιανικὲς παρέες. Καὶ εἶστε ἐδῶ μιὰ χριστιανικὴ παρέα.
Πόσο θὰ χαροῦμε, ἂν ἐσεῖς ὅλα τὰ παιδιὰ ἔχετε ἐξομολογηθεῖ εἰλικρινὰ καὶ ἔχετε χαράξει δρόμον πορείας καὶ βαδίζετε σ᾿αὐτὸν. Ἀν μείνετε στὸ Χριστό, θὰ αἰσθανθεῖτε τὴ δροσιὰ τ᾿ οὐρανοῦ. Γιατὶ δροσιά εἶνε τὸ Εὐαγγέλιο τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ διαβάζετε και να ἐφαρμόζετε. Εἶνε ἀνακαινισμός, εἶνε κάτι μεγάλο καὶ ὑψηλό.

***

Αὐτὰ τὰ ὁλίγα εἶχα νὰ σᾶς πῶ, γιὰ τὸ φυσικὸ καὶ τὸ πνευματικὸ περιβάλλον. Καὶ πιστεύω ὅτι ἐσεῖς μὲ τὶς κατηχήτριες ποὺ δωρεὰν σᾶς διδάσκουν καὶ εἶνε ὑποδείγματα ζωῆς, θὰ δημιουργήσετε ἕνα πνευματικὸ περιβάλλον.
Αὐτὴ τὴν στιγμὴ βρίσκεστε σ᾿αὐτὸ τὸ πνευματικὸ περιβάλλον καὶ ἐν μέσῳ ἡμῶν εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
Καὶ ἀκόμη ὡραιότερο περιβάλλον ὅπως τὸ ὁμολογοῦν τὰ παιδιά, εἶνε ἡ κατασκήνωση. Ἐκεῖ μέσα θὰ ζήσετε σὲ δύο περιβάλλοντα. Στὸ ὡραῖο φυσικὸ περιβάλλον, ἀλλὰ καὶ στὸ ὡραιότατον πνευματικὸ περιβάλλον, τὸ ὁποῖο θὰ δημιουργήσετε. Ἂν καὶ δυστυχῶς ἔχουμε ἐμπόδια. Ποῦ τὸ περίμενε κανεὶς νὰ ἔχουμε ἐμπόδια ἀπὸ τοὺς γονεῖς σας.
Τὸ εἶπα καὶ ἂλλοτε τὸ λέω καὶ τώρα. Σ᾿ ἄλλες χῶρες ὑπάρχει πνευματικὸ περιβάλλον.
Ἂν ἔπεσε τὸ παραπέτασμα καὶ ἐλευθερώθηκαν οἱ χῶρες, βοήθησαν οἱ ἱερεῖς. Ἒχουν μορφωμένους καὶ πνευματικούς ἱερεῖς καὶ ἱεροκήρυκας ποὺ δημιουργοῦν ρεῦμα παγκόσμιο, τὸ ὁποῖο ἔρχεται σὲ σύγκρουση μὲ τ᾿ ἀθεΐστικά κηρύγματα.
Εἶπαν ὅτι ὁ ἂνθρωπος εἶνε γέννημα τοῦ περιβάλλοντος. Ὄχι δὲν εἶνε αὐτὸ ἀληθές.
Ὑπάρχει σ᾿ ἄλλες χῶρες πνευματικὸ περιβάλλον. Θὰ σᾶς ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα, ποὺ εἶπα καὶ ἄλλοτε, θὰ τὸ ἀναφέρω καὶ τώρα.
Κάποτε ἕνας νέος 20 ἐτῶν, καλὸ παιδί, ποὺ τώρα εἶνε Λυκειάρχης κάτω στὴν Θεσσαλία, πῆγε ἐκδρομὴ μὲ τὸ πανεπιστήμιο στὴν Ἐλβετία. Πῆγαν στὶς Ἂλπεις, σ᾿ ἕνα θαυμάσιο φυσικὸ περιβάλλον τοῦ πλανήτου μας καὶ τοὺς συνόδευε ἕνας καλός τους καθηγητής. Χάλασε τὸ λάστιχο τοῦ αὐτοκινήτου στὶς Ἂλπεις καὶ ἐπειδὴ εἶχε νυχτώσει, εἶνε φιλόξενοι οἱ Ἐλβετοί. Τοὺς πῆρε ὁ πρόεδρος τῆς κοινότητος καὶ τοὺς μοίρασε σὲ διάφορα σπίτια. Ἐκεῖ οἱ Ἐλβετοί, ὡς ἐπι τὸ πλεῖστον ἔχουν ἀγελάδες, ἀλλὰ ὄχι σὰν τὶς δικές μας. Εἶνε ἐπιστήμονες, στὸ θέμα αὐτό καὶ δὲν τὸ θεωροῦν κατώτερο πράγμα νὰ βόσκουν ἀγελάδες.
Ποιός ἀπὸ σᾶς βόσκησε ἀγελάδα; Τὸ γάλα ὅμως τὸ πίνετε. Ἀγελάδες δὲν βοσκάτε. Τὰ χεράκια σας εἶνε πολὺ τρυφερά. Εἶνε γι᾿ ἄλλα πράγματα, δὲν εἶνε γιὰ ἀγελάδες.
Φιλοξένησαν λοιπὸν τὸν νέο ἀπὸ τὴν Λάρισα σ᾿ ἕνα σπίτι πολυτέκνων, μὲ 6-7 παιδιά. Τὸν βάλλαν νὰ κοιμηθῆ τὴ νύχτα. Τὸ πρωΐ  ποὺ σηκώθηκε ὁ πατέρας κάλεσε τὰ παιδιά καὶ διάβασαν ἕναν κομμάτι ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο. Εἶπε μερικὰ λόγια καὶ καθ᾿ ἕνας πῆγε στὴ δουλεία του. Ὁ πατέρας πῆγε στὶς ἀγελάδες, τὰ παιδιὰ στὸ σχολεῖο, ἡ μάνα στὸ νοικοκυριό. Ὃταν εἶδε αὐτὸ τὸ φαινόμενο ὁ φοιτητής, ποὺ τώρα εἶνε Λυκειάρχης στὴν Λάρισα καὶ ἡγεῖται ἀγῶνος, πρὸς ἀπελευθέρωση τῆς Ἐκκλησίας, εἶπε· Σιχάθηκα τὸ σπίτι μου. Γιατὶ ποτὲ ὁ πατέρας μου δὲν μᾶς μάζεψε γιὰ νὰ διαβάσουμε ὅλη μαζὶ τὴν Ἁγία Γραφή.
Μὲ τὴν βλασφήμια ἀρχίζει ἡ ἡμέρα στὸ σπίτι, μὲ τὴν βλασφήμια καὶ τὰ όργια κλείνει. Τὸ σπίτι ὡς ἐπι το πλεῖστον εἶνε μακρυὰ ἀπὸ τὸ Θεό.
Μέσα σὲ τέτοια σπίτια ζῆτε, ποὺ ἔχουν ἄγνοια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἐνῶ δὲν ἔπρεπε νὰ ἔχουν.
Δὲν ζοῦν χριστιανικὴ ζωὴ καὶ τ᾿ ἀποτελέσματα εἶνε γνωστά. Τὸ εἶπε ὁ Χριστός: «Καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἱκιακοὶ αὐτοῦ».
Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχετε, ἀπὸ τὸν πατέρα καὶ τὴν μάνα σας, ὅταν εἶνε μακρυά ἀπὸ τὸν Θεό.
Ἂ σοῦ λέει, τί θέλεις στὸ κατηχητικό; Καλόγρηα θὰ γίνης. Καὶ σπρώχνει ἡ ἴδια ἡ μάνα τὸ κορίτσι της στὴν ἀτιμία καὶ τὴν διαφθορά. Αὐτὸ εἶνε τὸ ρεῦμα τὸ παγκόσμιο, ποὺ ἔχει μολύνη τὸν κόσμο.
Αὐτὰ παιδιὰ εἶχα νὰ σᾶς πῶ, καὶ σ᾿ ἄλλο μάθημα θὰ σᾶς ἀποδείξω πῶς κάθ᾿ ἕνας ἀπὸ μᾶς μπορεῖ νὰ δημιουργήση τὸ δικό του περιβάλλον. Καὶ σὰν τὴν πέστροφα θὰ πάη κόντρα μὲ τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς.
Συνοψίζοντας παιδιά, σᾶς λέω. Δὲν ζῆτε μόνοι σας ἐπάνω στὸν Πλανήτη.
Ζῆτε στὴν πλέον διεφθαρμένη ἐποχή.
Ζῆτε μέσα σ᾿ ἕνα φυσικὸ περιβάλλον καὶ μέσα σ᾿ ἕνα πνευματικὸ περιβάλλον. Καὶ σεῖς πρέπει νὰ δημιουργήσετε τὸ πνευματικό σας περιβάλλον.
Καὶ ἀκόμη ἂν ὑποθέσουμε ὅτι μένετε μιὰ στὴ Φλώρινα, κρατῆστε τὶς παραδόσεις, κρατῆστε τὶς αἰώνιες αὐτὲς ρίζες τῆς φυλῆς ποὺ εἶνε ὁ Χριστός. Ὥν νεάνιδες ὑμνεῖτε καὶ ὑπεριψοῦτε εἰς πάντας τους αἰώνας.

Θὰ χαρῶ νὰ σᾶς δῶ στὴν κατασκήνωση, ποὺ εἶνε ἕνα θαυμάσιο φυσικὸ καὶ πνευματικὸ περιβάλλον. Καὶ τὰ δύο περιβάλλοντα εἶνε.
Σᾶς περιμένω νὰ ζήσετε μιὰ ζωὴ ἀνώτερη, κάτω ἀπὸ τὴν σκιὰ τοῦ Ἐσταυρωμένου.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.