Αυγουστίνος ΚαντιώτηςM’ AYTOYΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

date Μαι 30th, 2014 | filed Filed under: ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

Δήθεν τους πονά η δυστυχία των αλλοδαπών, που αυτοί εδημιούργησαν!!!

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ

Ο «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ» ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΣ ΦΙΜΩΤΡΟ

ΑΝΤΙΡΑΤΣΤό… ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο θά ἀπαγορεύεται νά μιλάει κανείς χωρίς συνέπειες, ξανάρχεται στή Βουλή πρός ψήφισιν… Θέμα ἡμερῶν εἶναι ἡ εἰσαγωγή του, στήν ἁρμόδια κοινοβουλευτική Ἐπιτροπή καί ἐν συνεχεία στήν ὁλομέλεια, ὅπως διαβεβαίωσε ὁ Ὑπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Ἀθανασίου, μιλώντας στή Βουλή. Ὅποιοι λοιπόν νόμισαν ὅτι ἀπομακρύνθηκε ὁ κίνδυνος ἔκαναν λάθος. Ἐπίσης ἡ ἀναφορά στό γεγονός πώς κάποιοι Μητροπολίτες ἔκαναν προσφυγή στό Συμβούλιο Ἐπικρατείας, δέν ἐξουδετερώνει τόν κίνδυνο καί τήν ἀπειλή.

Ἐπί πλέον ὁ ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΣ ΦΙΜΩΤΡΟ πού προωθοῦν δέν ἀποτελεῖ μόνον «ἀπειλή γιά τούς λειτουργούς τῆς Ἐκκλησίας, κληρικούς, θεολόγους, κατηχητές πού θά δεχθοῦν καί μηνύσεις καί πρόστιμα» ἀλλά θά κολάζεται ποινικῶς, ἡ προβολή ἰδεῶν καί ἀπόψεων, ἡ συνταγματικά κατοχυρωμένη ἐλευθερία τοῦ λόγου, τῆς ἐκφράσεως καί τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Ἔτσι φθάσαμε σιγά σιγά καί ἀνεπαισθήτως, εἰς τό ἔσχατο σημεῖο τῆς φασιστικῆς τους συμπεριφορᾶς, νά θέλουν νά ἐπιβληθοῦν μέσω διαταγμάτων, γιά νά φιμώσουν κάθε ἀντίσταση στήν ἀπεργαζόμενη καί ἤδη ἰσχύουσα διάλυση, τῶν αἰωνίων, ἀνεκτίμητων πνευματικῶν καί ἄλλων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ἐκείνων δηλαδή τῶν στοιχείων πού μᾶς διατήρησαν ἀνά τούς αἰῶνες, καί πού ἀποτέλεσαν τό βάθρο τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πολιτισμοῦ.

Ο ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΣ ὁ ὁποῖος καθυστέρησε καί λόγῳ τῶν ἐπικείμενων ἐκλογῶν νά θεσμοθετηθεῖ, ἐπιφυλάσσει σέ ὅποιον τολμήσει νά προασπισθεῖ τά δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, σέ ὅποιον ἐπισημάνει τούς κινδύνους, ἀπό τήν ἀνεξέλεγκτη εἴσοδο λαθρομεταναστῶν καί τήν ἀπειλή πού ἐγκυμονεῖ αὐτή ἡ πραγματικότητα ἐξ αὐτῆς τῆς εἰσβολῆς, νά τόν στέλνει στίς φυλακές.

Σύμφωνα μέ τήν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ τῆς Κυριακῆς, ὁ νέος ἀντιρατσιστικός νόμος πού ἔχει ἑτοιμάσει ἡ Κυβέρνηση, προβλέπει βαριές ποινές. Σκληρές θά εἶναι οἱ τιμωρίες γιά ὅσους ἐμπλέκονται σέ ἐκδηλώσεις… μίσους, ὅπως… ἡ διανομή τροφίμων… ἐπιλεκτικά «μόνο σέ Ἕλληνες». Δηλαδή θά ἀπαγορεύει τήν ἐλευθερία ἐπιλογῆς, στό ποῦ θά διαθέσει ὁ οἱοσδήποτε Ἕλλην τήν βοήθειά του, θά ἀπαγορεύει τήν ἀλληλεγγύη μεταξύ τῶν γηγενῶν πολιτῶν!! Θά κατατίθενται μηνύσεις, ἀπό κάποιους πού θά θεωρήσουν ὅτι θίγονται ἀπό τό δημόσιο λόγο τῶν ἐντίμων, ὑγιῶς καί ἐθνικῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων, εἴτε αὐτός ἀφορᾶ τίς πλάνες καί αἱρέσεις ἤ νεώτερες σέκτες, καί καταστροφικές λατρεῖες, τούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά ἤ τήν Σαϊεντολογία, τήν μαγεία, τήν ἀθεΐα καί γενικῶς κάθε πνευματική, ἠθική ἤ κοινωνική παρέκκλιση. Ο ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΣ ΦΙΜΩΤΡΟ πού ὁδεύει πρός ψήφησιν ἕνεκεν δῆθεν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἑξαιρουμένων ὅμως τῶν Ἑλληνορθόδοξων δικαιωμάτων (ἄραγε γιατί;) θά ἐξασφαλίζει στήν ἑκάστοτε ὑπάρχουσα Κυβέρνηση τό δικαίωμα νά «ἐξαφανίσει» τούς ἐνοχλητικούς πολιτικούς της ἀντιπάλους, ἁπλῶς χαρακτηρίζοντάς τους φασίστες.

Ὅπως διαβάσαμε στό tanea.gr_ τό «Παγκόσμιο Ἑβραϊκό Συνέδριο» μᾶς ἐπιβάλλει καί τόν «ἀντιρατσιστικό» νόμο «Σήμερα ὁ φασισμός ἔχει βρεῖ τούς πιό ἄξιους ἐκπροσώπους του καί αὐτοί εἶναι τά ἀποκαλούμενα “προοδευτικά” “δημοκρατικά” κόμματα. Δημοκρατία μέ Διατάγματα καί Ἐλευθερία μέ ποινικοποίηση τῶν ἰδεῶν».

Αὐτοί πού ἐψήφισαν, «νόμους» γιά ἀφελληνισμό, τήν ἀποδόμηση τῆς Παιδείας τῶν Παραδόσεων, τῆς Ἱστορίας, τῆς Γλώσσας, τόν φόνο (τόν ἀποκαλούμενο εὐφημιστικά ἄμβλωση) τήν κοινωνική ἐξαθλίωση, τίς προγαμιαῖες σχέσεις – σύμφωνο ἐλεύθερης συμβίωσης – τόν πολιτικό γάμο, τήν συμβίωση τῶν ὁμοφύλων, (τίς βδελυρές διαστροφές τίς ἐπαχθέστερες τῶν ἁμαρτιῶν πού ἐπιφέρουν τήν «Ὀργή τοῦ Θεοῦ»), τόν διωγμό τῆς Ἐκκλησίας, τῶν Ἱερῶν εἰκόνων καί συμβόλων, τήν διάλυση τοῦ Ἱεροῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου, τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, θά ψηφίσουν καί, τόν ἀντιρατσιστικό νόμο ἤτοι τόν νόμο τῆς τρομοκρατίας δίχως νά ἀντιληφθεῖ ὁ ἀποπροσανατολισμένος λαός περί τίνος πρόκειται, ἀκόμη μιά φορά.

Ἐπίσης διά τοῦ νόμου αὐτοῦ θά ἀποκλείονται κομματικοί σχηματισμοί ἀπό κάθε Κρατική Ἐπιχορήγηση, θά ἐξοβελίζονται βουλευτές ἀπό τήν Βουλή καί, θά ἀφαιρεῖται τό δικαίωμα τοῦ ἐκλέγειν καί ἐκλέγεσθαι γιά ὅσους ὑποθάλπουν τόν ρατσισμό, κατά πώς τό ἐννοοῦν αὐτοί. Στό ἐκτενές, ἐμπεριστατωμένο ἄρθρο (δημοσιευμένο στό περιοδικό ΕΛΛΗΝΟΡΑΜΑ, Μάρτιος 2006) ὑπό τό πηχυαῖο τίτλο Η ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΞΕΝΟΦΟΡΙΑ» ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, διαβάσαμε πώς: Τά ἐρωτήματα τά ὁποῖα ἀναφέρονται στό ἔγγραφο πού παρελήφθη ἀπό ὅλες τίς Σχολικές Μονάδες Πρωτοβαθμίου καί Δευτεροβαθμίου Ἐκπαιδεύσεως στίς 23/11/2007, «ἄφησαν ἄναυδους ἕως τρομοκρατημένους τούς Διευθυντές τῶν Σχολείων», σελ. 68, 69. Οἱ πέντε σελίδες τοῦ ἀνωτέρου, πολύ κατατοπιστικοῦ ἄρθρου πού ὑπογράφεται ἀπό Διευθυντή Ἐπαγγελματικῆς Σχολῆς, πρέπει νά διαβαστεῖ ἀπό ὅλους.

Ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός τόν παρελθόντα Μάιο, δήλωσε: «Τό ὑπάρχον νομικό ὁπλοστάσιο καί ἰδιαίτερα ὁ νόμος 927/1979, ὁ ὁποῖος ἰσχύει σήμερα, εἶναι ἐπαρκῆ γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ ρατσισμοῦ». Συνεπῶς τό νέο νομοσχέδιο περιττεύει, διότι διαβλέπονται σκοπιμότητες. Ἕνας σκληρός ἀνθελληνικός ρατσισμός, ὑφέρπει στίς προθέσεις αὐτῶν πού τό ἐπαναφέρουν.

Τό θέμα περί ρατσισμοῦ θεωρεῖται μεῖζον. Εἶναι θέμα ἐθνικό καί ἀφορᾶ ὅλη τήν ἑλληνική κοινωνία καί ὄχι τούς πολιτικούς ἤ τούς «λειτουργούς τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας» μόνο ἤ στούς λειτουργούς τῶν γνωστῶν κατά τή νομική ὁρολογία, θρησκειῶν. Ἡ ἁπλοποίησή του καί ἡ ἀναγωγή του (στήν παραφιλολογία) περί ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, εἶναι ὄχι μόνο παρελκυστική ἀλλά λίαν ἐπικίνδυνη γιά τούς Ἕλληνες πολίτες καί ἐγείρει καίρια ἐρωτήματα γιά τό «ἐνδιαφέρον» ἤ τήν πρεμούρα (καθώς διαβάσαμε) τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως νά «νομοθετήσει τόν ἀντιρατσιστικό» αὐτό νόμο, φίμωσης… Καί δέν λησμονοῦμε, ὅτι προηγουμένως, τό νομοσχέδιο τό περί οὗ ὁ λόγος, εἶχε κριθεῖ ἀντισυνταγματικό ἀπό τήν Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Ἐπιτροπή τῆς Γενικῆς Γραμματείας τῆς Κυβερνήσεως!!! 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΣΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

28 Ἀπριλίου 2014

jubpls

ΕΝΑΣ ΕΛΒΕΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ… ΣΑΤΑΝΟΜΑΣΟΝΩΝ!‏

Η συνέντευξη εδόθη σε ρώσο δημοσιογράφο στη Μόσχα, στις 30/5/2011.

Ε: Μπορείτε να μας πείτε κάτι σχετικά με την ανάμειξη σας στο ελβετικό τραπεζικό σύστημα;

Α: Εργαζόμουν για τις ελβετικές τράπεζες για πολλά χρόνια. Ήμουν εκ των ανώτερων διευθυντών σε μία από τις μεγαλύτερες ελβετικές τράπεζες. Κατά τα χρόνια που εργαζόμουν εκεί, ήμουν αναμεμειγμένος με την απευθείας πληρωμή σε μετρητά σε ένα πρόσωπο το οποίο είχε δολοφονήσει τον πρόεδρο μίας ξένης χώρας. Παραβρέθηκα στη συνάντηση όπου αποφασίστηκε να δοθούν τα χρήματα μετρητά στο δολοφόνο. Αυτό μου προκάλεσε ανυπόφορους πονοκεφάλους και ανησύχησε τη συνείδηση μου. Δεν ήταν η μοναδική υπόθεση αλλά ήταν μία από τις χειρότερες.

Ήταν μία διαταγή πληρωμής κατόπιν διαταγής ξένης μυστικής υπηρεσίας, γραμμένη στο χέρι, δίνοντας την εντολή για πληρωμή ενός προσώπου το οποίο δολοφόνησε τον κορυφαίο ηγέτη μίας ξένης χώρας. Και δεν ήταν η μοναδική περίπτωση. Παραλαμβάναμε ποίκιλες τέτοιες χειρόγραφες επιστολές από ξένες μυστικές υπηρεσίες με εντολές πληρωμών σε μετρητά από μυστικούς λογαριασμούς, για χρηματοδότηση “επαναστάσεων” ή δολοφονία προσώπων. Μπορώ να επιβεβαιώσω αυτά που έγραψε ο John Perkins στο βιβλίο του “Εξομολογήσεις ενός οικονομικού δολοφόνου”. Υπάρχει αλήθεια ένα τέτοιο σύστημα και οι ελβετικές τράπεζες αναμειγνύονται σε τέτοιες πρακτικές.

Ε: Το βιβλίο του Πέρκινς είναι μεταφρασμένο και στη ρωσική. Μπορείτε να μας πείτε ποιά τράπεζα ήταν υπεύθυνη για αυτά;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

_d47

Δάσκαλος από τη Θράκη, απευθύνει έκκληση προς όλους τους Έλληνες! 

Δάσκαλος από τη Θράκη, απευθύνει έκκληση προς όλους τους Έλληνες! (προωθήστε το) Η ΘΡΑΚΗ ΘΕΛΕ…

d47

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Πειραιεύς, 30 Μαΐου 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

Ἄννα Στάμου Ἐλγαντούρ – Μίριαμ Γιαχία Ἰμπραήμ Ἰσάγκ. Βίοι παράλληλοι

Ἡ παγκόσμια φρίκη πού μέχρι στιγμῆς ἔχει συγκεντρώσει 700.000 ὑπογραφές μετά ἀπό τήν ἔκκληση τῆς Διεθνοῦς Ἀμνηστίας γιά τήν 27χρονη νεαρή μητέρα Μίριαμ Γιαχία Ἰμπραήμ Ἰσάγκ πού καταδικάστηκε τήν 15/5/2014 σέ θάνατο δι’ ἀπαγχονισμοῦ βάσει τοῦ μουσουλμανικοῦ νόμου Σαρία, στό μουσουλμανικό Σουδάν καί σέ 100 μαστιγώσεις, γιατί συνεζεύχθη ἕναν Χριστινανό καί γιατί ἀσπάστηκε τόν Χριστιανισμό καί παραλλήλως ἡ ἀπόλυτη ἐλευθερία μέ τήν ὑποψηφιότητα γιά τήν Εὐρωβουλή μέ τό κόμμα τῶν Οἰκολόγων Πρασίνων, τῆς κ. Ἄννας Στάμου, μιᾶς ἐκ τῶν συζύγων τοῦ κ. Ναΐμ Ἐλγαντούρ, ἱδρυτοῦ τῆς ΜΚΟ «Μουσουλμανική Ἕνωση Ἑλλάδος», πρώην Ὀρθοδόξου Χριστιανῆς, πού θήτευσε στήν ἐξωκοινοβουλευτική ἀριστερά καί στήν ἰνδουϊστική Γιόγκα καί ἀντικατέστησε «τόν Στάλιν μέ τόν Μωάμεθ καί τό ταγάρι μέ τήν μαντίλα» (Ἐφ. Παραπολιτικά 16/5/2014) εὔλογα καί ἀναπόδραστα καταδεικνύουν τήν ἀβυσσαλέα διαφορά μεταξύ Χριστιανισμοῦ καί Ἰσλάμ, φωτός καί σκότους, ἐν Χριστῷ ἐλευθερίας καί δαιμονικῆς δουλείας, ἀλήθειας καί ψεύδους.

Ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί ὁ σεβασμός τῆς θρησκευτικῆς του συνειδήσεως ἀνιδρύονται μέ τό ὑπεροχικό καί αἰώνιο πρόταγμα-διάγγελμα τοῦ ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ-Λόγου «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν», πού ἀποτελεῖ ἔκτοτε τό ἀδιαμφισβήτητο Σύνταγμα κάθε κράτους δικαίου, κάθε εὐνομούμενης πολιτείας, κάθε παγκόσμιας διακήρυξης ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί ἡ Ἀλήθεια-Χριστός δέν ἐπιβάλλεται μέ τήν βία, τήν ἐξουσία καί τόν θάνατο ἀλλά προβάλλει μέ σεμνότητα καί ἀπέραντη ἀγάπη τό φῶς Της καί καλεῖ ἐλεύθερα καί ἀβίαστα σέ προσωπική μέθεξη καί κοινωνία. Ἀντιθέτως τό διαμονικό ψέμμα καί οἱ ἀνθρώπινες κατασκευές μόνο μέ τή βία καί τό ἔγκλημα μέ τίς μύριες μορφές του, τήν καταπίεση καί τόν ἐξαναγκασμό μποροῦν νά ἐπιβληθοῦν.

Ἡ βαθιά συγκινητική περίπτωση τῆς Χριστιανῆς θανατοποινίτισσας, πού γέννησε πρίν λίγες μέρες τό δεύτερο παιδί της μέσα στή γυναικεία φυλακή τοῦ Ὀμντουρμάν μέ τίς ἁλυσίδες στά πόδια της καί ἀγκαλιά μέ τό πρωτότοκο παιδί της, ἕνα ἀγοράκι εἴκοσι μηνῶν, γιατί δέν δέχθηκε νά ἀρνηθεῖ τό Χριστό γιά νά ζήσει ὅπως τῆς πρότεινε ὁ Μουσουλμάνος δικαστής τῆς πατρίδας της καί ἐκ παραλλήλου ἡ πολυσχιδής Ἰσλαμική δραστηριότητα τῆς κ. Ἄννας Στάμου-Ἐλγαντούρ, ὑπεύθυνης marketing  καί δημοσίων σχέσεων ἀπό τό 2004 τῆς ΜΚΟ «Μουσουλμανική Ἕνωση Ἑλλάδος» τοῦ συζύγου της καί βέβαια ἡ ὑποψηφιότητά της γιά τήν Εὐρωβουλή παρουσιάζουν ἐκτύπως ἀφ’ ἑνός μέν τήν ἀσύμβατη σχέση τοῦ Ἰσλάμ μέ τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο, τήν ἔννοια τῆς ἀνεξιθρησκείας, τό κράτος δικαίου καί τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί ἀναδεικνύει τήν «ἀνοηταίνουσα ἀφέλεια» ὅλων ἐκείνων, ἐκ τῶν ἡμετέρων πού «ἀγωνίζονται» γιά τήν Ἰσλαμοποίηση τῆς Εὐρώπης ἤ πού ἀναζητοῦν συμμάχους στό Ἰσλάμ γιά τήν ἀποδόμηση τῆς χριστιανικῆς ἰδιοπροσωπείας της ἤ πού ἀναγορεύουν τό φρικιαστικό, ἀπάνθρωπο καί ἐγκληματικό Ἰσλάμ σάν συμβατή μέ τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα θρησκευτική παραδοχή καί ἀφ’ ἑτέρου τήν χριστιανική ἀποδοχή τῆς ὅποιας ἑτερότητος καί τόν ἀπέραντο σεβασμό στήν ἰδιοπροσωπεία τοῦ ὁποιουδήποτε ἄλλου καί τό πόσο φαιδρό εἶναι στήν Ὀρθόδοξη Χριστιανική πατρίδα μας τό ἰδεολόγημα τοῦ φονταμενταλισμοῦ, τοῦ ρατσισμοῦ καί τῆς ξενοφοβίας. 

Διερωτώμεθα ἄν μεταξύ τῶν 700.000 ὑπογραφῶν τῆς Διεθνούς Ἀμνηστείας ὑπάρχει καί ἡ ὑπογραφή τῆς κ. Ἄννας Στάμου-‘Ελγαντούρ ἡ ὁποία στήν ἱστοσελίδα τῶν Οἰκολόγων Πρασίνων ἀναφέρει ὅτι ἀγωνίζεται στήν Ἑλλάδα γιά «ἐλευθερία καί δικαιοσύνη» !!!

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.