Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

date Ιούν 10th, 2014 | filed Filed under: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ
  • (Θα δημοσιεύσουμε ψηφιακά ολόκληρο το βιβλίο του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου· «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ», που εξαντλήθηκε, για να δούμε πόσο μπροστά ήταν ο Γέροντας αγωνιστής ιεράρχης. Ο ίδιος δεν έβαλε ποτέ στη Μητρόπολη ή στα ιδρύματά του τηλεόραση, παρ’ όλα αυτά ήξερε πολύ καλά την πλύση εγκεφάλου που γίνονταν μέσω της τηλεoράσεως και φώναζε· «ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ».
    Ο π. Αυγουστίνος δεν ήταν εναντίον της τεχνολογίας, ήθελε η Μητρόπολή του να έχει χριστιανικό ραδιοφωνικό σταθμό και χριστιανική τηλεόραση. Ήταν η πρώτη Μητρόπολη στην Ελλάδα που εδημιούργησε ραδιοφωνικό σταθμό με κανονική άδεια και πληρή πρόγραμμα σε 24ωρη βάση. Εβλεπε τα καλά από την τεχνολογία και ήθελε να τα εκμεταλλευτεί, αλλά ήταν εναντίον της κακής χρήσης της τεχνολογίας. Σε μια εποχή που όλοι έβλεπαν μόνο τα καλά της τηλεοράσεως, ο ίδιος αγωνιζόταν να προλάβει τα κακά που έρχονταν στην Ελλάδα, μέσω αυτής της τεχνολογίας. Τώρα όλοι οι λογικός σκεπτόμενοι Έλληνες βλέπουν τα συντρίμμια και φωνάζουν με αγανάκτηση· κλείστε τις τηλεοράσεις γιατί είναι κατευθυνόμενες, γιατί αλλοιώνουν τα μυαλά των ανθρώπων. Οι σκοτεινές δυνάμεις, έλεγε έχουν καταλάβει τα ερτζιανά κύματα και κατευθύνουν την κοινή γνώμη όπου αυτοί θέλουν…
    Θα δημοσιεύσουμε όπως και τα άλλα βιβλία του Γέροντος σε συνέχειες το βιβλίο. Σήμερα διαβάστε τον πρόλογο του βιβλίου, σελ. 7-8)

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Πρόλογος

«Κλειστε τις τηλεορασεις»Εις το περιοδικόν «Χριστιανική Σπίθα» κατά καιρούς εδημοσιεύσαμεν άρθρα σχετικά με την τηλεόρασιν. Εξητάσαμεν το θέμα της τηλεοράσεως εκ διαφόρων επόψεων, κυρίως δε εξ επόψεως της χριστιανικής ηθικής, δια την οποίαν τίποτε δεν είνε αδιάφορον.

Τα άρθρα εκείνα προεκάλεσαν παντού σχόλια και συζητήσεις και δια μίαν ακόμη φοράν εισπράξαμεν ουκ ολίγας ειρωνείας παρά των κοσμικών ανθρώπων δια την αντίθεσιν μας προς την τηλεόρασιν, όπως λειτουργεί αύτη, και δια το σύνθημα μας «Κλείστε τις τηλεοράσεις».

Η απήχησις των άρθρων μας περί τηλεοράσεως έφθασε μέχρι του εξωτερικού. Και ξένοι, πληροφορηθέντες εκ των εφημερίδων του Εξωτερικού, ότι ένας επίσκοπος της Ελλάδος βάλλει σφοδρώς κατά της τηλεοράσεως ως μέσου διαφθοράς του σύγχρονου κόσμου, έστειλαν επαινετικάς και ενθαρρυντικάς επιστολάς.

Αλλά το σπουδαιότερον εξ όλων, δια το οποίον ήξιζε να γραφούν τα εν λόγω άρθρα, είνε το γεγονός, ότι χιλιάδες Έλληνες έκλεισαν τας συσκευάς τηλεοράσεως και έπαυσαν να παρακολουθούν τα επαίσχυντα προγράμματα. Εκατοντάδες δʼ εξ αυτών έγραψαν και επιστολάς, γνωστοποιούντες το ευχάριστον γεγονός, ότι έκλεισαν τας τηλεοράσεις.

Επειδή εζητήθη η εις έν τεύχος έκδοσις των άρθρων περί τηλεοράσεως, δια τούτο αναδημοσιεύομεν τα άρθρα ταύτα εις το παρόν τεύχος μετά ελαχίστων τροποποιήσεων, ελπίζοντες ότι η κυκλοφορία και η διάδοσις του τεύχους τούτου θα βοηθήση και άλλους να καταλάβουν, πόσον φθοροποιόν μέσον είνε η τηλεόρασις, ιδίως δια τα παιδιά, και να λάβουν την ηρωϊκήν απόφασιν, να κλείσουν τας συσκευάς τηλεοράσεως προς σωτηρίαν των οικογενειών των. Ονομάζομεν δε ηρωϊκήν την απόφασιν να κλείση κανείς την τηλεόρασιν λόγω της τρομακτικής έλξεως, την οποίαν αύτη εξασκεί επί των ανθρώπων. Το να βαδίζη δε κανείς αντιθέτως προς το ρεύμα του αιώνος τούτου του απατεώνος είνε αληθινός ηρωϊσμός και απόδειξις όντως αντιστασιακού πνεύματος, τον οποίον διακρίνει τους συνειδητούς χριστιανούς, συμφώνως προς το αποστολικόν σύνθημα˙ «Ἀντίστητε τῶ διαβόλω, καὶ φεύξεται ἀφʼ ὑμῶν» (Ιάκ. 4, 7).

 

Φλώρινα τη 15 Ιουνίου 1981

εορτή του ιερού Αυγουστίνου, επισκόπου Ιππώνος

Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.