Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ

ENOS LEPTOY SIGH

(Επίλογος πονήματος )

«…Συναγωνιστές μας, ἀδέρφια μας, ὅπου εὑρίσκεστε ἐκεῖ ψηλά!!, εὔχεστε στόν Θεό νά δίνουμε καί ἐμεῖς τίς μάχες μας ἐδῶ στήν γῆ, ὅσο μποροῦμε τό κατά δύναμιν, ὥστε κάποτε νά συναντηθοῦμε στήν πραγματικήν αἰώνια πατρίδα (τόν Παράδεισο) ὅλοι μαζί, καί φυσικά νικητές, ἀπολαμβάνοντας τήν οὐράνια δόξα τοῦ Πατέρα-Θεοῦ μας»

Διαβάστε όλο σε pdf,

εδώ·Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.