Αυγουστίνος ΚαντιώτηςMHNYMATA

date Οκτ 25th, 2014 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;

ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940!

ΗΜΕΡΑ ΔΟΞΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ!

______________Σαν αύριο, αγαπητοί μου φίλοι, η Ελλάδα μας έγραψε σελίδες δόξης και μεγαλείου! Ήταν τότε η εποχή, που ο Έλληνας εσέβετο τον Θεό, εκκλησιαζόταν κάθε Κυριακή, αγαπούσε τον συνάνθρωπο! Ήταν η εποχή, που οι Πολιτικοί Ηγέτες εσέβοντο και αυτοί τον Θεό, και υπηρετούσαν με εντιμότητα την Πατρίδα και τόν άνθρωπο! Ήταν τότε η εποχή, που οι Πολιτικοί εισήρχοντο   στον στίβο της πολιτικής πλούσιοι και εξήρχοντο φτωχότεροι! Ο αείμνηστος στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας παραμένει ένα αξεπέραστο παράδειγμα θυσίας για την Πατρίδα και για τον άνθρωπο! Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ058837d2ea8c5l

Επέτειος 28ης Οκτωβρίου 1940 και Τάμα του Έθνους

Διότι ἐνῷ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος καὶ ὁ Χριστός μας μᾶς προστατεύουν καὶ βοηθοῦν σκανδαλωδέστατα, ἐν τούτοις ἐμεῖς γινόμαστε ἐπιλήσμονες καὶ ὡς ἄλλοι παράνομοι Ἰούδες δὲν θέλουμε νὰ συνετιστοῦμε.
Ὡς π.χ. γιὰ τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Παρῆλθαν ἤδη 185 ὁλόκληρα ἔτη καὶ οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία δὲν ἔπραξαν δυστυχῶς τὸ καθῆκον τους.

 Ἀκόμη, ἡ ἁμαρτωλὴ Πολιτεία κατασπατάλησε ἑκατοντάδες τρισεκατομμύρια καὶ τετράκις ἑκατομμύρια εὐρὼ γιὰ εὐτελέστατα ἔργα ἐκεῖ κυρίως, ποὺ ὑπάρχουν πολὺ χονδρὰ λαδώματα καὶ τεράστιες μίζες, καὶ ἡ Ἐκκλησία ἐξανέμισε μία ἀμύθητη περιουσία καὶ δυστυχῶς οἱ ἰθύνοντες περιορίζονται στὸ νὰ προβάλλουν ἄπειρες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαι

Πρὸς τοῦτο δημοσιεύουμε κατωτέρω καὶ ἀποσπάσματα γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

ΕΠΕΤΕΙΟΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

    Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΛΑΩΝ ΑΛΛΑ «ΚΑΡΠΑΖΟΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑΣ» ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΦΙΛΟΥΣ» = ΦΙΔΙΑ ΚΟΛΟΒΑ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΜΑΣ

Την συνέχεια εδώ http://www.fotgrammi.gr/058837d2ea8c5lΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ»ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Ο ΠΑΠΑΣ!!!!

http://elladapoyantisteketai.blogspot.gr/2014/10/blog-post_85.html

058837d2ea8c5l

Δήλωσις τοῦ Ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ περὶ τῆς προσωπικῆς στάσεώς του

ἀπέναντι στὸν ἀντιρατσιστικὸ καὶ οἱονδήποτε ἄλλον παρόμοιο νόμο

 1) Ἐπειδή προσφάτως ἐτέθη σέ ἰσχύ ὁ περί ρατσισμοῦ καί ξενοφοβίας νόμος.
2) Ἐπειδή μέ τέτοιου εἴδους νόμους ἐπιδιώκεται ἡ φίμωσις καί ἡ σιωπή στήν διακήρυξι βασικῶν ἀληθειῶν τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
3) Ἐπειδή ἡ σιωπή διά τούς ἐκκλησιαστικούς λειτουργούς, ἀλλά καί γιά κάθε Ὀρθόδοξο Χριστιανό θεωρεῖται ἀπό τούς Ἁγίους ὡς τρίτο εἴδος ἀθεΐας καί προδοσίας.
4) Ἐπειδή διαφαίνεται ὅτι ἡ ἐπιβολή τέτοιων νόμων στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα εἶναι ξενοκίνητη καί ἀποσκοπεῖ στήν ὑποδούλωσι τῆς Πατρίδος μας καί στήν διαστροφή τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας.
5) Ἐπειδή οὐδεμία ἐμπιστοσύνη ὑπάρχει στούς πολιτικούς καί ἐκκλησιαστικούς ταγούς ὡς πρός τήν διαφύλαξι τῶν θρησκευτικῶν καί ἐθνικῶν ἰδεωδῶν.
6) Ἐπειδή τέλος ὁ παρών νόμος καί ἄλλοι τέτοιου εἴδους προσβάλλουν τήν Ἐλευθερία καί τή Δημοκρατία καί εἰδικά τήν ἐλευθερία τῆς σκέψεως καί τῆς ἐκφράσεως.
Διά ταῦτα πάντα δηλώνω πρός πᾶσαν κατεύθυνσι, ὅτι θά προσπαθῶ πάντοτε νά εὐθυγραμμίζωμαι μέ τίς ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί θά τίς διακηρύττω μέ ὅλη τήν δύναμί μου, καί ὅπου αὐτές ἀντίκεινται σέ νόμους ἤ σέ θεσμικά καί ἄλλα πρόσωπα, θά τηρῶ τήν διδασκαλία τῆς Ἁγίας Γραφῆς «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. 5, 29).
Δηλαδή στίς περιπτώσεις αὐτές δέν θά τηρῶ τούς νόμους τοῦ Κράτους, ἀλλά αὐτά πού διακελεύεται ὁ Θεός. Αὐτά ὡς πρός τόν «σεξουαλικό προσανατολισμό, τήν ταυτότητα τοῦ φύλλου» καί τά ἄλλα πού ἐπιτάσσει ὁ νόμος αὐτός νά ἀνεχώμαστε καί νά σιωποῦμε.
Ὅσον ἀφορᾶ τό θέμα τοῦ ὁλοκαυτώματος τῶν Ἑβραίων, τοῦ ὁποίου ὁ νόμος ἐπιβάλλει τήν ἀναγνώρισί του, μέ ἐπιβολή μάλιστα κυρώσεων (φυλάκισι, χρηματικό πρόστιμο) δηλώνω τά ἐξῆς:
Θά ἀναγνωρίσω τό Ὁλοκαύτωμα ἐφ’ ὅσον σέ αὐτό συμπεριληφθοῦν καί τιμηθοῦν ἰσαξίως ὅλα τά θύματα τῆς θηριωδίας τοῦ Ναζισμοῦ, ἀνεξαρτήτως ἐθνικῆς ἢ φυλετικῆς ἢ θρησκευτικῆς ἢ ὁποιασδήποτε ἄλλης διακρίσεως καὶ ἀνεξαρτήτως τοῦ τόπου και τοῦ χρόνου πού συνέβησαν. Και ἐπιπλέον, ἐφ’ ὅσον ἀναγνωρισθοῦν ἀπό τήν Ἑλληνικὴ Βουλὴ ἰδιαιτέρως οἱ Γενοκτονίες καί τά Ὁλοκαυτώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς καὶ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου καθὼς καί τῶν Ἀρμενίων ἀπό τούς Τούρκους, ἡ Γενοκτονία τῶν ὀκτακοσίων χιλιάδων (800.0000) Ὁρθοδόξων Σέρβων ἀπό τούς ναζιστές καί παπικούς Κροάτες μέ τήν καθοδήγησι τοῦ Βατικανοῦ, ὡς καί οἱ σφαγές τῶν ἀμάχων Ἑλλήνων ἀπό τούς Γερμανούς καί Ἰταλούς καὶ Βουλγάρους εἰσβολεῖς-κατακτητές κατά τό διάστημα τῆς γερμανο-ιταλικῆς Κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος 1941-1944.
Ταῦτα πάντα, καθώς καί ὅ,τι ἄλλο προκύψει ἀπό τόν παρόντα ἀντιρατσιστικό νόμο καί τόν ἐπερχόμενο ἀντιτρομοκρατικό νόμο, δηλώνω δημοσίως ὅτι θά τηρήσω, σεβόμενος τίς ἀρχές τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μου, καθώς καί τίς ἐπιταγές τῆς Πατρίδος μου, τήν ὁποία οἱ πρόγονοί μας μέ αἷμα καί θυσίες διετήρησαν ἐλεύθερη καί τήν ὁποία ἐμεῖς ὑποδουλώσαμε ἀμαχητί στίς σκοτεινές δυνάμεις, στήν Νέα Ἐποχή καί στούς δυτικούς ἀφέντες μας.
Ἱερομόναχος Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς 058837d2ea8c5l

Ιωάννη Ελ. Σιδηρά Θεολόγου – εκκλησιαστικού ιστορικού – νομικού   ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ – ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙ

 Όλη η παραπάνω δράση του Μητροπολίτου Γερμανού είχε ως αποτέλεσμα να εξοριστεί από την Καστοριά, κατά τον Μάιο του 1907, ύστερα και από τις ασκηθείσες πιέσεις των πρεσβευτών της Ρωσίας και της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη, καθώς και των Βουλγάρων στην Υψηλή Πύλη και δι’ αυτής στον Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄. Την ίδια οδό της εξορίας λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 1907, ακολούθησε και ο μακεδονομάχος Ιεράρχης, ο Δράμας Χρυσόστομος, ο οποίος ευχόμενος στον Καστορίας Γερμανό για την δοκιμασία της εξορίας του, έγραφε:(Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ)

058837d2ea8c5lΔευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Η πρώτη καθοριστική ήττα του εξωεκκλησιαστικού κυκλώματος γύρω από τον Αλέξανδρο Κατσιάρα, Διευθυντή του (κατ’ όνομα) Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδας σημειώθηκε στις 14 Οκτωβρίου. Οι δικαστικοί επιμελητές που εμφανίστηκαν μπροστά του δεν σήκωναν εξυπνάδες, κοτοπουλένια τσαμπουκαλέματα και χορευτικές φιγούρες ξεγλιστρήματος, όπως είχε συνηθίσει.

Ήταν εκεί για να φροντίσουν να εφαρμόσει δικαστική απόφαση και για να φτάσουν ακόμη και σε κατάσχεση των επίπλων και άλλων κινητών αντικειμένων του γραφείου του για τις αποδοχές υπερημερίας και τα έξοδα δίκης και κατάσχεσης από υπόθεση που κέρδισε μία από τους πολλούς υπαλλήλους τους οποίους ο ίδιος απέλυσε καταχρηστικά.

Η Απόφαση 2811/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών δικαίωσε την απολυμένη δημοσιογράφο (αναφέροντας ότι η απόλυσή της ήταν καταχρηστική και πέρα από τα όρια της καλής πίστης και των χρηστών ηθών), την έθεσε στην ίδια θέση που ήταν με τις ίδιες αποδοχές και όχι 50% μειωμένες όπως πίεζε ο Κατσιάρας και ο ίδιος απέλυσε δημοσιογράφους, τεχνικούς και υπαλλήλους διότι δεν δέχθηκαν μείωση αποδοχών.

Η διοικητική ομάδα γύρω από τον Κατσιάρα από την αρχή έγινε γνωστή για τις σχέσεις με το συγκρότημα Αλαφούζου και τότε άρχισαν οι πρώτες ανησυχίες για το τι σχεδίαζε στον ραδιοφωνικό σταθμό. H ΣΥΝΕΧEΙΑ(ΕΔΩ)

http://www.hellasforce.com

058837d2ea8c5l

ΟΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΙ, Η “ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ” ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ,

Ο ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΛΙΚΙΑ ΤΟΥ

http://elladapoyantisteketai.blogspot.gr/2014/10/blog-post_26.html

058837d2ea8c5lΔημόσιοι αποκεφαλισμοί από το Ισλαμικό Κράτος

στη Ράκα (ΕΔΩ)  φωτογραφίες σκληρες)

http://www.tribune.gr058837d2ea8c5l

H EΛΛΑΔΑ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΛΕΗ «ΟΧΙ» ΜΕΤΑ ΤΟ 1940;

άρθρο του π. Βασιλείου Βολουδάκη που δημοσιεύτηκε στον Ορθόδοξο Τύπο

Θρηνητική ἑορτή κατήντησε ἐδῶ καί χρόνια ἡ  ἀντιστασιακή καί ἔνδοξη ἐπέτειος τοῦ Ἔθνους μας τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 ἐναντίον τοῦ Ἄξονος Παπισμοῦ – Σιωνισμοῦ μέ προκάλυμμα τή Γερμανία, ἐξ αἰτίας τῆς τωρινῆς καταστάσεως τῆς Πατρίδος μας.
Φέτος, μάλιστα, χρειάζεται νά προστεθῆ στόν θρῆνο «κλαυθμός καί ὀδυρμός πολύς», γιατί ἡ Ἑλλάς «κλαίουσα τά τέκνα της οὔκ ἤθελε παρακληθῆναι», ἀφοῦ δέν ἔχει πλέον ὑπερασπιστάς οὔτε τῆς Πίστεώς της  οὔτε τῆς Πατρίδος της!
Ο ὀδυρμός δέν οφείλεται μόνο στό ὅτι οἱ συνθῆκες τοῦ σήμερα   –ρετουσαρισμένες, βέβαια, μέ τό μακιγιάζ τῆς ἐποχῆς– εἶναι ἀπόλυτα ταιριαστές μέ τίς συνθῆκες τοῦ τότε  –συνθῆκες κατάμαυρες, ἐκκλησιαστικῶς καί πολιτειακῶς– ἀλλά στό ὅτι σήμερα ἀπουσιάζει, σχεδόν παντελῶς, ἀπό τόν λαό μας ἡ ἀντιστασιακή του δύναμη καί ἀπό τόν πολιτικό χῶρο δέν βρίσκεται οὔτε ἕνας μέ τήν πίστη καί τήν ψυχή τοῦ Μεταξᾶ, γιά νά φανερώση ξανά στό Ἐσωτερικό καί στό Ἐξωτερικό τήν εἰδοποιό διαφορά τῆς Ἑλληνικῆς ψυχῆς, πού ἔκανε τήν Ἑλλάδα νά μήν πεθαίνη, ἀκόμη καί ὅταν τά ἔθνη τήν καταδίκαζαν καί τήν ὁδηγοῦσαν σέ μυρίους θανάτους.
Τήν Ἑλληνική ψυχή, μέχρι χθές, δέν μποροῦσε νά τήν ἀπειλήση κανείς ἐπίγειος φόβος, γιατί ἦταν συνυφασμένη μέ τόν ἀθάνατο Χριστό καί γι’ αὐτό εἶχε καί ἀπόλυτη βεβαιότητα γιά τήν ἀθανασία της.
Σήμερα τά πράγματα ἔχουν ἀλλάξει. Τά Μνημόνια τοῦ 1940, πού εἶχε τό σθένος νά ἀρνηθῆ ὁ Μεταξᾶς –καθώς μέ ἀδιάσειστα στοιχεῖα ἀποδεικνύει ἡ μακαριστή κόρη του Λουκία, πνευματικό τέκνο τοῦ μεγάλου ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου– τά ὑπέγραψαν καί τά ὑπογράφουν μέ μεγάλη προθυμία οἱ σημερινοί πολιτικοί μας ἄρχοντες καί σπεύδουν νά πουλήσουν τόν Χριστό γιά νά λάβουν χρυσό!
Οἱ ἴδιοι Ἄξονες Βατικανό – Ντοῦτσε τότε, Βατικανό μέ ἀπάτριδα Πάπα καί αἰχμή τοῦ δόρατός του τήν Γερμανίδα Μέρκελ σήμερα, ζητοῦν τά πάντα ἀπό τήν χώρα μας γιά νά μᾶς κόψουν χάρτινα νομίσματα, σάν νά εἴμαστε ἐμεῖς ἀνίκανοι νά κόψουμε τά δικά μας χαρτονομίσματα, ὅπως κάναμε πάντοτε, τότε πού δέν εἴχαμε κανέναν ἀνάγκη.
Τότε, τό ’40 πού δέν ὑποκύψαμε καί εἴπαμε ΟΧΙ, μᾶς ἀπείλησαν μέ πόλεμο, ἀλλά τότε πιστεύαμε στόν Χριστό καί στήν Παναγία μας καί ὄχι μόνο στό ὅτι εἴμαστε μικρή Χώρα καί γι’ αὐτό πρέπει νά λέμε ΝΑΙ!  Ὁ Σταυρός πού προσευχήθηκε τό βράδυ ἐκεῖνο τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 1940  ὁ Μεταξᾶς γιά νά εἰπῆ τό ΟΧΙ, σώζεται μέχρι σήμερα σέ ἕνα πολύ πνευματικό Μοναστήρι. Καί τότε, τό ’40, ἀνέλαβε πάλι τόν ἀγῶνα ἡ Παναγία μας ὡς Ὑπέρμαχος Στρατηγός καί ἐνεφανίσθη πολλές φορές καί σέ πολλούς! Οἱ μάρτυρες τῶν γεγονότων αὐτῶν ζοῦν μέχρι τίς μέρες μας.
Τώρα, ὅμως, τά δεδομένα ἔχουν ἀλλάξει. Οὔτε πολιτικοί μέ τό σθένος καί τήν Πίστη τοῦ ’40 βρίσκονται στήν Ἑλληνική Βουλή, οὔτε εἶναι σίγουρο πώς ἄν σέ ἕνα ἐνδεχόμενο πόλεμο ἐμφανισθῆ ἡ Παναγία μας, οἱ στρατιῶτες μας θά τήν ἀναγνωρίσουν! Τόσο πολύ ἔχουμε ἀλλοτριωθεῖ, πού γίναμε ἀγνώριστοι καί στούς ἴδιους μας τούς ἑαυτούς!
Σήμερα, λοιπόν, μέ αὐτό μας τό κατάντημα, ἔχει γίνει πιά χειροπιαστή ἡ εὐθύνη ὅλων τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων καί ἰδιαιτέρως τῶν τιτλούχων τῆς Ἐκκλησίας. «Ὕπνος βαρύς στά μάτια μας ἁπλώνεται ὁλοένα» ἐνῶ τά πάντα σείονται καί χάνεται ἡ Ψυχή τῆς ψυχῆς μας. Οἱ πολιτικοί ἀσελγοῦν στό ἦθος τοῦ λαοῦ μας μέ τόν διαβόητο Ἀντιρατσιστικό ἄνομο νόμο τους καί οἱ ἐκκλησιαστικοί Φύλακες τῆς Πίστεως δέν βρίσκουν σ’ αὐτόν κανένα ψεγάδι καί τόν συνυπογράφουν ἄλλοι μετά κρότου καί ἄλλοι μετά σιωπῆς! Κάποια ξεπετάγματα ἀπ’ τό βαρύ ὕπνο Ἐπισκόπων – Ποιμένων μεγιστοποιοῦν τήν εὐθύνη τους, ἀφοῦ οἱ ὀργισμένες ἐξάρσεις δέν ὁδηγοῦν πουθενά πέρα ἀπό τή δημιουργία ἐντυπώσεων σέ ἀφελεῖς.
      Ἀλήθεια, πῶς πιστεύουν ὅτι θά ἀποτιναχθῆ ἡ πολιτική κατάντια τῆς Βουλῆς, ὅσοι κατά καιρούς παρωτρύνουν  τά νειᾶτα νά ἐξεγερθοῦν καί νά ἐπαναστατήσουν στό κατεστημένο; Μέ ἐπανάσταση ὅπλων ἤ μέ δικτατορία; Μέ ποιά δύναμη τά παιδιά θά παλέψουν τό Ὑπουργεῖο Παιδείας, τό ὁποῖο –μέ κόλπα πού θά ζήλευε καί ὁ διάβολος– κατώρθωσε νά θεωρεῖται τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ὡς προσβολή τῆς συνειδήσεως τῶν βαπτισμένων μαθητῶν γιά νά ἐπιτύχουν τήν ἀπαλλαγή τους; Πῶς θά εἰποῦν ΟΧΙ τά παιδιά στήν πολύπλευρη στυγνή δικτατορία,  ὅταν οἱ ἴδιοι οἱ Ἱεράρχες τρέμουν καί χάνουν τά λόγια τους μπροστά στούς πολιτικούς; Μέ ἀρχιερατικούς ἐξορκισμούς τοῦ κακοῦ καί ἐθνικές κορῶνες μπορεῖ νά ὑπάρξη ἀλλαγή, ἄν ἡ Ἐκκλησία δέν ἐκθρέψη πολιτικούς μέ τό ἀνόθευτο πνεῦμα Της, γιά νά ἀναλάβουν τή διακυβέρνηση τῆς Πατρίδος μας καί νά ἀναστήσουν τήν Ἑλληνική ψυχή;
Εἶναι ὥρα νά διερωτηθοῦν οἱ Ἱεράρχες μας –μόνοι μόνῳ Θεῷ- ἄν εἶναι ἀποφασισμένοι νά μετανοήσουν ἔμπρακτα γιά τήν μέχρι σήμερα ποιμαντική τους, γιατί ἡ μετάνοια –ὅπως πολλάκις ἐτόνισε ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας– εἶναι ἡ ἀρχή γιά τήν λύση τῶν προβλημάτων μας; Νά διερωτηθοῦν ἄν θέλουν, τελικά, πνευματικούς ἀνθρώπους γιά πολιτικούς ἤ ἄν βολεύονται στήν ἄσκηση τοῦ λειτουργήματός τους μέ τούς ἀμοραλιστές πολιτικούς. Νά διερωτηθοῦν, ἀρκετοί Ἱεράρχες μας, τό γιατί ἔχουν στό περιβάλλον τους καί στίς ἐκκλησιαστικές Ὑπηρεσίες ἀνθρώπους κάθε ἄλλο παρά εὐλαβεῖς καί ἀποφεύγουν, σάν μολυσμένους, ἀνθρώπους μέ ἦθος καί μεμαρτυρημένη εὐσέβεια; Πόσα, ἄραγε, εὐσεβῆ παιδιά ἱερέων ἤ ἐκκλησιαστικῶν ἐθελοντῶν βρίσκουν ἐργασία σέ ἐκκλησιαστικούς ὀργανισμούς;
Ὁ λαός μας βγάζει συμπεράσματα. Ὅταν βλέπη Ἱεράρχες νά εὐνοοῦν διαπλεκομένους ἀνθρώπους καί ἀσχέτους μέ τήν πνευματική ζωή, παραδίδοντάς τους ἐκκλησιαστικές Ὑπηρεσίες ὑψίστης σημασίας καί ἐκκλησιαστική Διαχείριση, τότε ἀβίαστα συμπεραίνει ὅτι οἱ Ἱεράρχες αὐτοί ἐπιλέγουν, ἐνισχύουν καί συντάσσονται ἀπολύτως μόνο μέ πολιτικούς τῆς ἴδιας ποιότητος.
Ὁ λαός συμπεραίνει, ὅτι οἱ πολιτικοί πού ἔχουμε τήν τελευταία 50ετία δέν προέκυψαν τυχαῖα ἀλλά εἶναι ἀποτέλεσμα συνεργίας καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως!
Δέν εἶναι δικές μας συκοφαντίες αὐτά πού γράφουμε γιά τήν κατάσταση τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων. Τά ἔχει ἀπό τό 1975 καταγγείλει δημοσίως στό βιβλίο του «Τό δρᾶμα ἑνός Ἀρχιεπισκόπου» ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ὁ Α΄. Μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ κακοδαιμονία τῆς Πατρίδος μας ὀφείλεται κυρίως στήν ἐκλογή ἀναξίων ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν δημιουργήσει ἕνα «ἐκκλησιαστικό κατεστημένο» ἀνάλογο μέ τῶν πολιτικῶν: Γράφει ἐπί λέξει: «Αὐτό τό κατεστημένο ἔχει τά ἑξῆς χαρακτηριστικά:  1) μίαν ἐλευθεριότητα περί τά γενετήσια, πού φθάνει ὄχι μόνον μέχρι τοῦ νά τήν ἀνέχεται, ἀλλά καί τοῦ νά ὑποθάλπῃ ἀκόμη τάς σεξουαλικάς διαστροφάς, 2) τήν διά παντός ἐπιδίωξιν ἀποκτήσεως ὑλικῶν ἀγαθῶν καί ἀπολαύσεων, ἀκόμη καί διά διαρπαγῆς τῆς ἱερᾶς περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας, 3) ἕνα ἄκρατον δεσποτισμόν, πού ἐκράτει καί κρατεῖ τούς ὑπολοίπους κληρικούς εἰς τήν θέσιν τῶν μουζίκων καί 4) τήν δημιουργίαν καί διατήρησιν ἑνός στενοῦ κύκλου προσώπων, πού ἐφρόντιζαν καί ἀκόμη καί σήμερα φροντίζουν μέ κάθε μέσον νά μήν διαφύγῃ ἀπό τάς χεῖρας των ἡ διοίκησις τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπί τοῦ τελευταίου τούτου θά μοῦ ἐπιτραπῇ νά ἀναφέρω μίαν συνομιλίαν μου μέ κάποιον μακαρίτην τώρα Μητροπολίτην. Ἡ συνομιλία αὐτή πρέπει νά εἶχε γίνει περί τό 1940, ἤτοι πρό 35 ἐτῶν, μοῦ εἶχεν ὅμως κάμει τόσην ἐντύπωσιν, ὥστε τήν ἐνθυμοῦμαι σάν νά ἔγινε χθές. Καίτοι ἤμουν ἀκόμη νεοχειροτόνητος, ἀλλά ἐπειδή ἤμουν ἀρκετά μεστωμένος εἰς τήν ἡλικίαν, δέν ἐδίσταζα νά ἐκφράζω πρός τούς πάντας ἀπολύτως ἐλευθέρως τάς σκέψεις καί γνώμας μου. Συνεζήτουν, λοιπόν, μέ τόν μακαρίτην διά τήν ἀνάγκην νά ἐκλέγωνται ὡς ἐπίσκοποι οἱ κληρικοί ἐκεῖνοι, πού διέθεταν πρό παντός ἦθος, ἀλλά καί πραγματικήν μόρφωσιν καί ἀποδεδειγμένας ἱκανότητας καί εἶχαν ἤδη ἐργασθῆ εὐεργετικῶς ὑπέρ τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ συζήτησίς μας εἶχε γίνει εἰς τό Γραφεῖον μου ἐντός τοῦ κτιρίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπου τότε ὑπηρέτουν ὡς Γραμματεύς καί τήν συνεχίζαμεν ἀκόμη, καθ’ ἥν ὥραν ὁ μακαρίτης ἔφευγε. Κατέβαινε τήν σκάλαν καί ἐστραμμένος πρός ἐμέ, πού εὑρισκόμην εἰς τό ἐπάνω πλατύσκαλον μοῦ εἶπε μέ τήν διακρίνουσαν αὐτόν ἐλευθεροστομίαν τά ἑξῆς, πού δέν μπορῶ νά τά λησμονήσω: «Βρέ Ἱερώνυμε, ἄκου νά σοῦ πῶ· ἐμεῖς θά κάνουμε δεσποτάδες κατ’ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν δική μας. Θά εἶναι σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μας καί ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶν μας. Κατάλαβες;» Κατάλαβα … τό «ἐκκλησιαστικό κατεστημένο» εἶχε τήν ἀξίωσιν νά διαιωνίσῃ τήν μονοκρατορίαν του.»!   (ὅ. ἀ. σελ. 134-135)

Ἡ εὐθύνη εἶναι τεράστια. Μᾶς βαρύνει ὅλους. Πρῶτα τούς Ἐπισκόπους καί κατόπιν ἐμᾶς τούς Πρεσβυτέρους πού κρατᾶμε τό στόμα μας κλειστό!
Εἴμαστε τό συνέδριο τῶν Ἐπισκόπων μας. Εἴτε τό θέλουν εἴτε ὄχι! Δέν εἴμαστε ὑπάλληλοι! Καί ὀφείλουμε μέ ἀφορμή τήν ἐθνική μας ἐπέτειο νά εἰποῦμε τό δικό μας πνευματικό ΟΧΙ! Νά εἰποῦμε μέ κάθε σεβασμό πρός τήν Ἱεραρχία μας ὅτι πρέπει νά πείση τόν λαό μας ὅτι ἀγαπᾶ τήν Ἀλήθεια καί ὄχι μόνο λόγια ἀληθείας. Νά πείση τόν λαό μας ὅτι  μάχεται τό σαθρό «κατεστημένο», πού περιέγραψε ὁ μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος.
Μιά Ἱεραρχία, ὅμως, πού δέν θά προσπαθήσει οὔτε τό αὐτονόητο: νά ἐπιβάλη τά ἔντυπα ψηφοδέλτια στίς ἀρχιεπισκοπικές καί ἐπισκοπικές ἐκλογές ἀλλά θα ἐξακολουθήση  στόν 21ο αἰῶνα τή χειρόγραφη ψηφοφορία(!), γιά νά ἐλέγχονται ποιοί Ἱεράρχες ψήφισαν ποιόν, σαφῶς δέν θά μπορέση  νά πείση τόν λαό, οὔτε θα μπορέση νά τοῦ προσφέρη αὐτό πού πραγματικά χρειάζεται, ἰδίως σ’ αὐτές τίς ἐξαιρετικά δύσκολες μέρες!
Ἀπό τό ΟΧΙ τοῦ 1940 μέχρι σήμερα δέν ἔχει ἀκουσθῆ ἄλλο ΟΧΙ τόσο ἠχηρό, ἀποτελεσματικό καί σωτήριο γιά τήν ὑπόσταση τοῦ Γένους μας. Εἶναι εὐχή ἐγκάρδια ὅλων μας καί ἱκετευτική πρός τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ καί Παναγία μας τό ΟΧΙ αὐτό νά μήν εἶναι καί τό τελευταῖο!

Βασίλειος Ε. Βολουδάκης
πρωτοπρεσβύτερος
Ὀρθόδοξος Τύπος Ἀρ. Φύλλου 2042
24 Ὀκτωβρίου 2014

_

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.