Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ Μ. ΠΕΜΠΤΗ 16-4-2009

date Απρ 17th, 2009 | filed Filed under: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 16-4-2009

Ο σεβάσμιος γέροντας Μητροπολίτης της Φλώρινας π. Αυγουστίνος Καντιώτης, των 103 ετών, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης προ του Εστααυρωμένου

*************************************************

Θάμβος ην κατιδείν του ουρανού και της γης ποιητήν επί σταυρού κρεμάμενον· ήλιον σκοτισθέντα, την ημέραν δε πάλιν εις νύκτα μετελθούσαν, και την γην εκ τάφων αναπέμπουσαν σώματα νεκρών· μεθ’ ων προσκυνούμεν σε σώσον ημάς.

(Από τα ιδιόμελα της Θ΄ ώρας της Μ. Παρασκευής)

***************************************************************************************

********************************************

Προ του τιμίου σταυρού στρατιωτών εμπαιζόντων σε, Κύριε, αι νοεραί στρατιαί κατεπλήττοντο. Ανεδύσω γαρ στέφανον ύβρεως, ο την γην ζωγραφήσας τοις ανθεσι· και την χλαίναν χλευαζόμενος εφόρεσας, ο νεφέλαις περιβάλλων το στερέωμα· τοιαύτη γαρ οικονομία εγνώσθη σου η ευσπλαχνία, Χριστέ, το μέγα έλεος, δόξα σοι.

(Ιδιόμελο τροπαρίο της Γ΄ ώρας της Μ. Παρασκευής)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.