Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

date Μαρ 8th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

 

ΞΕΧΑΣΜΕΝΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

(Πατῆστε τὸν τίτλο και κατεβάστε το πόνημα σελιδοποιημένο σε pdf)

Του Λαζαρου Αραβανη, Συγραφέως – Ερευνητου

Ξεχασμενες αληθειεςΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ὅσες μεγάλες ἀποκαλύψεις μᾶς ἔδωσε διά τῶν λόγων του ὁ γέροντας ἅγιος Παΐσιος, βεβαίως καί δέν ἦταν ἐκ τοῦ ἰδίου (ς πλς γνμες) ἀλλά προερχόταν ὅλες ἐκεῖνες οἱ μεγάλες ἀποκαλύψεις κ το Χριστο κα Θεο μας.ταν φωνές π τόν οραν. Ἰδού παρακάτω ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη.

Η ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ

«Ατο κούετε» (Ματθ. 17,5)

ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

«Στρατευομένη κα θριαμβεύουσα κκλησία ερίσκεται πάνω στν κορυφ το Θαβώρ. κε, λέει τ Εαγγέλιο, λαμψε τ πρόσωπο το Κυρίου «ς λιος», κα τ «μάτια ατο γένετο λευκ ς τ φς» (Ματθ. 17,2). Κα μέσα π τ νεφέλη τ φωτεινή, πο τος πισκίασε, κούστηκε κάποια γνώριμη φωνή. φωνή, πο κατ τ βάπτισι εχε κουστ στν ορδάνη ποταμό, παναλαμβάνεται τώρα στ Θαβώρ· «Οτός στιν υός μου γαπητός, ν εδόκησα· ατο κούετε» (.. 17,5). Ενε φων το Θεο Πατρός.
Τί μς συνιστ φων ατ το Θεο; Ν χουμε τ ατιά μας νοιχτ γι ν κομε τν Χριστό. Διότι Χριστς ενε χι πλς νθρωπος, λλ Θεός. Ενε τ δεύτερο πρόσωπο τς γίας Τριάδος.
φ᾿ σον λοιπν Χριστς ενε Θεός, πρώτη ποχρέωσίς μας ενε ν τν προσκυνομε. «Δετε προσκυνήσωμεν κα προσπέσωμεν Χριστ τ βασιλε μν Θε». Δευτέρα δ κα σπουδαιοτέρα ποχρέωσίς μας ενε ν κτελομε κατ γράμμα κα ν φαρμόζουμε στ ζωή μας λες τς ντολές του, μικρς κα μεγάλες.
Κλεστε πρς στιγμν τ μάτια σας κα φαντασττε. Μπορετε ν συλλάβετε, τί θ ταν ατς κόσμος, ἐὰν λοι ο νθρωποι στ γ φαρμόζανε τν ντολ το ορανο «Ατο κούετε» (.. 17,5); Πώ – πώ, τί θ ταν ατς κόσμος· παράδεισος θ ταν!

«Ατοκούετε». Νκτελτε ,τι λέει Χριστός. Ἐὰν γινόταν ατό, θ κπληρώνετο προφητεία πο λέει· «Ἐὰν θελήσετε ν μ κούσετε, θ φτε τς γς τ γαθά· ἐὰν μως δν θελήσετε κα δν μ κούσετε, μάχαιρα θ σς καταφάγ» (σ. 1,19). Ἐὰν κούγαμε τ Χριστό, θ τρώγαμε, πως λένε, μ χρυσ κουτάλια. Τώρα, κόλασις γινε γ. Κα γινε κόλασις, γιατ στν ποχή μας ο νθρωποι δν θέλουν ν κούσουν τ Χριστό».

Ο ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

Εἶναι ἄξιο διερεύνησης τό πῶς ὁ Ἕλλην μαχητής ὀρθόδοξος χριστιανός μπορεῖ καί ξεχνάει τόσο εὔκολα κάποιες σπουδαῖες ἀποκαλύψεις ὅπου τοῦ δόθηκαν κατά τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἀπό φωτισμένους ἅγιους γέροντες τῆς ἐποχῆς μας, καί ἀναφέρομαι στή φοβερή ἐκείνη ἀποκάλυψη ὅπου μᾶς ἔδωσε ὁ ἅγιος γέροντας Παΐσιος, τότες ὅταν μιλοῦσε γιά τόν πάπα. Ὅπως γνωρίζουμε ὁ ἅγιος Παΐσιος πρξε συρματιστς στν λληνικ στρατό, καί αὐτό δέν ἦταν τυχαῖο, καθώς ὁ ἀσυρματιστής τοῦ στρατοῦ ὑπῆρξε μετά κασυρματιστς το ορανο, δηλαδή το Χριστο κα Θεο μας (ς μοναχός στ γιο ρος), ὑπῆρξε ἐπίσης συνάμα καί ὁ ἀσυρματιστής τν λλνων γωνιζομνων= ρθοδξων χριστιανν στήν ἐν Χριστῶ στρατευομένη Ἐκκλησία μας ἐδῶ στή γῆ .

ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ & ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ : ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (λληνικ στρατό, κα γιο ρος).

Ὁ ὑπουργός ἐθνικῆς ἄμυνας ὅμως σήμερα δέν εἶναι ἕνας ἁπλός πολίτης αὐτῆς τῆς χώρας, αὐτοχαρακτηρίζεται ὡς ὀρθόδοξος χριστιανός, καί ὀφείλει νά τό ἀποδείξη στήν πράξη. Ὀφείλη λοιπόν νά λάβει πολύ σοβαρά αὐτήν τήν ἀποκάλυψη (το γου Παΐσιου) καί νά προτείνη καί καταστρώσει σχέδιο ἀποχώρησης μας ἀπό τό ΝΑΤΟ τό συντομώτερο δυνατόν (θ ξηγσω παρακτω γιατί). Θά μιλήσω λοιπόν μέ ρεαλισμό, καί τόν λόγο τῆς ἀληθείας, ἀφοῦ ὑπενθυμίσω τήν φοβερή ἀποκάλυψη ἀπό τόν ἅγιο Παΐσιο, ἀποκάλυψη ὅπου θά τήν συσχετίσω μέ τήν τελευταία πρόκληση τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο (ρχς Μαρτίου 2015)˙ ἀλλά θά συσχετίσω ἐπίσης κάποια ἀλλά γεγονότα τοῦ παρελθόντος χρόνου, δηλαδή τίς ἐπισκέψεις τῶν καρδιναλίων τοῦ πάπα στά μοναστήρια τοῦ Θιβέτ (βλέπε: μολογα κάποτε το μικρο Γεωρκάκη π τό Θιβέτ). Ὁ Χριστός λοιπόν ὅπου εὑρισκόμεθα στν στρατευομένη κκλησα του στν γ μᾶς θέλει καλούς στρατιώτες και στρατηγούς σέ ὀρθόδοξες ἐπιχειρήσεις ἐφόδου, καί ἄμυνας, ὅπως προασπίσουμε τήν ὀρθοδοξία μας καί διαφυλάξουμε τήν πατρίδα μας.

ΕΝΤΥΠΟ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Αὐτές οἱ ἀποκαλύψεις (π τόν γιο Παΐσιο) δοθῆκαν κατά τήν πρόνοιαν τοῦ Θεοῦ, καί χι μ σκοπό μία πλ διαπίστωση, ἤ γιά πλ σχόλια π τούς λληνες στρατευομένους ρθοδξους χριστιανούς˙ δόθηκαν (θαρρ) μ σκοπό νποτελσουν στρατιωτικό χρτη ρθδοξης μυνας καπθεσης, ἐδόθησαν γιά θνικ στρατηγικ πρόγραμμα, καί πιτυχπτευξη μίας γωνιστικς ρθδοξης πολεμικς ψστου βαθμο. Ἄς μελετήσουμε λοιπόν τά λόγια μέ πολύ προσοχή τοῦ ἁγίου Παΐσιου.

Επε λοιπόν γιος Παΐσιος.

«σο γι τήν κατάσταση στν πρώην Γιουγκοσλαβία, ατ εναι προϊόν το Βατικανο. Εναι ο «ελογες » το Πάπα, το «μεγάλου χριστιανο». Τά νοήματα λων ατν συλλαμβάνει διεθνής σιωνισμός, τό διεθνές χρηματιστήριο πο νομζεται μερικ. μερικ δν πρχει. Ο σιωνιστές εναι μερικ. Ατο λοιπόν φο λάβουν τά μηνύματα τά σατανικά, τά προωθον στ Βατικανό, ατ τά μετατρέπει σ σχέδια κα στ συνέχεια καλε τό σλμ ν τα φαρμσει. Ατς εναι τρόπος πο λειτουργον σήμερα τα σατανικά σχέδια. Ατο κατόρθωσαν κα αχμαλτισαν τούς γτες μας.» Τί λέγει λοιπόν ὁ γέροντας μέ ἁπλά λόγια ἐδῶ; Μᾶς λέγει (συμπερασματικά βάση τῶν ἐπίκαιρων θεμάτων μας ) ὅτι ὁ θρησκευτικός βασιλέας τῆς δύσης , δηλαδή ὁ πάπας, βάση σχεδίου μέ τίς δυτικές πολιτι-κοθρησκευτικες κα πολιτικοστρατιωτικές μερικανικς ατοκρα-τορες τς δσης= Η.Π.Α. α) νσπεραν τόν φβο στόν ἕλληνα Πατριάρχη τῆς Κωνσταντινουπόλεως νά συμμαχήσει μέ τήν «χριστιανική» = ντιχρι-στιανικ δύση τοῦ πάπα , και ὅπως αἰσθανθεῖ ( Πατριαρχης) δυνατός (ν πλνη) καί ἑνωμένος (ν πλνη πσης) ἔναντι τῆς μουσουλμανικῆς ἀπειλῆς(που σχεδίασαν π κοινο μερικ κα Βατικαν). Μᾶς λέει ο ἅγιος ὅτι ὁ κάθε πάπας ὅπου ἀνεβαίνει ἐπάνω καταστρατηγεῖ σχέδια ἀπάνθρωπα καί κτηνώδη ὅπως ἑνώσει τήν ὀρθοδοξία μέ τόν Παπισμό. Κα βγζουμε τό εκολο πλέον συμπέρασμα τι : β) μερικκανε τό διο «κλπο» (τό «κλπο» το φόβου) μ τήν σλαμικ Τουρκία, πως κρατηθελλς μσα στ ΝΑΤΟ. Τκαμε δηλαδή; βαλε τήν Τουρκία (βση σχεδίου μερικανν κα τορκων μαζί ) νναπτξουν σχέδιο γι πολεμικς σκσεις στ Αγαο, με σκοπό νποσυρθε ατ μετπ τς ναμενμενες πιέσεις π τήν λληνικ πλευρ. Κα δν θ σταματήσει κε, θ τολμήσουν τελικ (ομερικανο) νά χουμε κα σρραξη μ τήν Τουρκία , ἐάν βλέπουν τι . . δν κρατιμαστε στ ΝΑΤΟ τους. ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΜΕΝΟ ΟΜΩΣ (π τον γιο Παίσιο) ΤΟ ΤΙ ΘΑ ΠΑΘΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ *ΞΑΔΕΡΦΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ (δηλαδή σφαγή μέσα στ Μ. σα χωρίς τήν συμμετοχ τν λλνων). *ΣΗΜ. γιος Παΐσιος ποκαλοσε ξαδρφια τν ερωπαων τούς μερικανούς.

ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί θά ἔκαμε μετά ἡ ἑλληνική κυβέρνηση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θά διαμαρτυρόντανε (πως περμεναν ο μερικανο) στό ΝΑΤΟ.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποῦ ἀποσκοποῦσε αὐτή ἡ διαμαρτυρία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: στό νά γαντζωθομε περισσότερο στή συμμαχία τοῦ ΝΑΤΟ ἐκ τοῦ φόβου τῆς Τουρκίας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πῶς προέκυψε ἡ νέότερη ἀμφιβολία (π τούς μερικανος) ἀποχώρησης μας ἀπό τό ΝΑΤΟ; ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διότι ὑποστήριξε πρόσφατα ἡ ἀριστερίζουσα κυβέρνηση μας (ΣΥΡΙΖΑ) τήν Ρωσία, ἀλλά καί ὅτι τό ΚΚΕ (ς κεντρικς πυρνας ριστερο κόμματος) ζητᾶ νά φύγει ἡ χώρα μας ἀπό τό ΝΑΤΟ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ, ΤΟ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΩΡΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ .
1) Ν καλέσει τόν Ρωσικ στόλο στ Αγαο ς γγυτρια δναμη κατατροπνοντας τήν πειλ τς Τουρκίας. Β) Συνεκμετλευση καί δημιουργικ οκονομικ πνδυση τν κερδν (μ τήν Ρωσία) το ρυκτο πλοτου μας. 2) ποχρηση τς λλδος π τό ΝΑΤΟ.
3) παναφορ στν ρθδοξη χριστιανικ Παιδεα μας μσα π τά κπαιδευτικ δρματα τς χρας.
4) Κατργηση κα φαρεση κάθε ντιχριστιανικο νόμου κα πνευματικο δηλητηρου π τήν πατρδα μας.
* 5) Πρόγραμμα- πνευματικός δηγς κ τς ρθδοξης λλδος γι τήν πλοιπη Ερπη. Πρόγραμμα που θ γκριθε π τό γιο ρος.
*Σημ. παργραφος 5 στηρζεται στ λόγο το γροντος Παΐσιου που επε : «τό βυζντιο μπορε ν ξαναγεννηθε μέσα π τό γιο ρος, διότι π κε γεννθηκε» .

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Πατριρχης Κωνσ/πόλεως, δν χει καννα δικαιολογητικό που συναντιέται μ τόν πάπα, καννα δικαιολογητικό που τόν σπζεται, κα τά τόσα φοβερ που κολουθον μεταξύ τους. Κα δν χει κανένα δικαιολογητικ καθώς γνωρίζει τι γέροντας Παΐσιος ταν κα εναι γιος (κα πσημα σμερα, γκεκριμνο καί π τό Πατριαρχεο). να δετερο εναι : ΝΤΡΟΠΗ στν Πατριρχη που φοβήθηκε κα πλανθηκε, τ λόγο θ δώσει στ Θεό μεταθνατον; ΑΛΟΙΜΟΝΟ.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πῶς λοιπόν Πατριάρχα καταφρονεῖς τόν ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας ; ; ; διότι τόν καταφρονεῖς , ὅταν συνάπτεις σχέσεις μ μία γκληματικ φυσιογνωμία (τόν μετανητο πάπα) , καί ὅταν λοιπόν ὁ ἅγιος Παΐσιος μᾶς ἐφανέρωσε ὅτι ὁ κάθε πάπας ( μετανητος ν προσχωρήσει στν ληθιν πίστη) εἶναι ἡ αἰτία γιά τά φοβερά ἐπαναλαμβανόμενα γεγονότα ὅπου βλέπουμε νά συμβαίνουν στόν κόσμο μας. Γεγονότα ὅπου μᾶς διαβεβαίωσε π ποποκινονταν , καπ ποποκινονται σμερα , δηλαδή ἀπό τό Βατικανό καί τίς Η.Π.Α. λλ κμα κα ς ποθσουμε τό διανητο, δηλαδ σημερινός πάπας ν . . . μν χει καμμία σχση μ τούς περχμενους πάπες, σ πς τό βαστ ψυχή σου ν μν ασθνεσαι τό βρος τν φοβερν γκλημτων το Βατικανο κατά τν ρθοδξων χριστιανν;;;;; 800.000 χιλιάδες ψυχς σφαγισθησαν στ Σερβίαν κατά τήν διρκεια το Β! παγκοσμίου πολμου, 800.000 !!! δο τ γρφει ρθδοξος τπος στ βιβλίο: Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΜΑΣΚΑ. Περ ατο βλέπετε παρακτω στς σελδες 236-237. κολουθον κα λλες βαρβαρότητες (τυφλώσεις χιλιδων Σρβων ρθοδξων, ποκεφαλισμο, κλπ) βεβαως μ συγκλονιστικ γεγοντα, που λγω συντομίας δν θ μφανσουμε στ παρόν πόνημα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

1. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ)
ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ
Οι Τούρκοι απέσυραν το σχέδιο για πολεμικές ασκήσεις στο Αιγαίο
Η Τουρκία υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση μετά την απίστευτη νέα πρόκλησή της.
Η Τουρκία υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση μετά την απίστευτη νέα πρόκλησή της, αποσύροντας την έκδοση της ΝΟΤΑΜ Α0889/15, με την οποία (σε συνδυασμό με τη NAVTEX 201/15) δέσμευε μία τεράστια περιοχή στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο για ασκήσεις με πραγματικά πυρά από τις 2 Μαρτίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, σε μία περιοχή από τη Σκύρο μέχρι τη Λήμνο.
Η Αγκυρα προχώρησε πριν από λίγο στην έκδοση διορθωτικών – ακυρωτικών ΝΟΤΑΜ (αγγελίες προς αεροναυτιλλομένους) που αποκαθιστούν, έστω προσωρινά, την τάξη πραγμάτων στην περιοχή.
Σημειώνεται ότι η χθεσινή τουρκική κίνηση φέρεται να έχει προκαλέσει έντονη δυσφορία και στο ΝΑΤΟ, ενισχύοντας τις ελληνικές θέσεις, πέραν των εντονότατων διαβημάτων διαμαρτυρίας από την Αθήνα.
Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η αναδίπλωση της Αγκυρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γ. Σακελλαρίδηςμ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση, εξαπολύοντας τα βέλη του τόσο κατά της τουρκικής πλευρά όσο και κατά του Αντώνη Σαμαρά: «Η απόσυρση της NOTAM, με την οποία η Τουρκία δέσμευε μία μεγάλη περιοχή του Αιγαίου για στρατιωτικές ασκήσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, αποδεικνύει ότι η αποτελεσματική διπλωματία γίνεται αθόρυβα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά με αποφασιστικότητα και σχέδιο.
Η βιασύνη του κ. Σαμαρά να ζητήσει σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, ελάχιστες ώρες πριν τελεσφορήσει η ελληνική διπλωματία και αποσυρθεί η τουρκική ΝΟΤΑΜ, τον εκθέτει. Μεγάλη εντύπωση προκαλεί και το γεγονός ότι ο αρχηγός της αξιωματική αντιπολίτευσης ζήτησε ενημέρωση απευθείας από τη στρατιωτική ηγεσία και όχι από την πολιτική. Κάποιος που ήταν μέχρι πριν έναν μήνα Πρωθυπουργός θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής».

Το χρονικό της αναδίπλωσης

Η τουρκική αναδίπλωση σημειώθηκε σε δύο διαδοχικές φάσεις: Λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας, οι Τούρκοι εξέδωσαν τη ΝΟΤΑΜ υπ’ αριθμόν 0900/15 με την οποία αφαιρούσαν την Λήμνο από την περιοχή στην οποία σχεδίαζαν να εκτείνεται το πεδίο βολής τους στο Βόρειο Αιγαίο.
Με τη νέα ΝΟΤΑΜ, η Άγκυρα επιχείρησε να τροποποιήσει την προηγούμενη αγγελία 0889/15 για τη μονομερή δέσμευση μιας τεράστιας έκτασης στο βόρειο Αιγαίο και συγκεκριμένα ανάμεσα σε Σκύρο, Άγιο Ευστράτιο και Λήμνο προκειμένου η τουρκική πλευρά να προχωρήσει σε αεροπορικές ασκήσεις με πραγματικά πυρά.
Η νέα ΝΟΤΑΜ με αριθμό 0900/15, τροποποιούσε την αρχική αγγελία (0889/15 που εκδόθηκε στις 27 Φεβρουαρίου). Αυτό που άλλαζε είναι ότι οι Τούρκοι αφαιρούσαν την Λήμνο από την περιοχή που με το έτσι θέλω προσπάθησαν να μετατρέψουν σε πεδίο βολής για την πραγματοποίηση αεροπορικών ασκήσεων.
Αμεση ήταν και η απάντηση της Αθήνας: Μετά την πρώτη τροποποίηση της αρχικής ΝΟΤΑΜ, η Αθήνα απάντησε με την υπ’ αριθμόν 421 νέα ελληνική ΝΟΤΑΜ. Η τουρκική αγγελία 0900 χαρακτηριζόταν «null and void» δηλαδή άκυρη και χωρίς καμία αξία. Κι αυτό διότι μπορεί οι Τούρκοι να είχαν αφαιρέσει τη Λήμνο από το σχεδιασμό για τη δημιουργία του πεδίου βολής, όμως η δεσμευμένη περιοχή συνέχισε να συμπεριλαμβάνει περιοχές εντός της ελληνικής χωρικής θάλασσας και τμήματα του εθνικού εναέριου χώρου, γεγονός που σχεδόν υποχρέωνε την Αθήνα να αντιδράσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ένταση στην τουρκική πρόκληση.
Κατόπιν τούτου, η τουρκική πλευρά οδηγήθηκε στην απόφαση να ανακαλέσει και τη διορθωτική ΝΟΤΑΜ 0900/15 αποσύροντας -τουλάχιστον προσωρινά- το σχεδιασμό για δημιουργία ενός μόνιμου πεδίου βολής στην καρδιά του Αιγαίου και μέσα στο FIR Αθηνών. Η νέα ΝΟΤΑΜ υπ’ αριθμόν 0904/15 ακυρώνει την αγγελία 0900 που δέσμευε την περιοχή μεταξύ Λήμνου και Σκύρου για τη δημιουργία πεδίου βολής.

Η απίστευτη πρόκληση και η αντίδραση της Αθήνας

Η Τουρκία αποσκοπούσε με την πρόκλησή της να έχει πεδίο βολής από τη Σκύρο μέχρι τη Λήμνο, «κόβοντας» το Αιγαίο στη μέση και δεσμεύοντας σημαντικό τμήμα του εθνικού εναέριου χώρου ακόμα και πάνω από ελληνικό έδαφος. Πρόκειται για σοβαρότατη παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και το υπουργείο κινείται για να ακυρωθεί η τουρκική αυτή πρόκληση. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις που έρχεται σε συνέχεια των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου που κάνουν κάθε μέρα οι Τούρκοι. Αλλά και των προηγούμενων προκλήσεων με τις έρευνες του «Μπαρμπαρός» στα κυπριακά ύδατα.
Η κυβέρνηση, μετά από συνεννόηση του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα και του υπουργό Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, προέβη σε εντονότατα διαβήματα στην ΕΕ, το ΝΑΤΟ, τον ICAO και τον ΟΗΕ.
Το βράδυ της Κυριακής, επιδόθηκε η απορριπτική απάντηση και στην Άγκυρα και μάλιστα σε υψηλούς τόνους, όπως ανέφεραν διπλωματικές πηγές.
Όπως επισημαίνεται από την Αθήνα, η Τουρκία:

 • Δεσμεύει εξ ολοκλήρου μια τεράστια περιοχή του ελληνικού FIR, όπου μόνο η Ελλάδα έχει δικαίωμα να εκδίδει ΝΟΤΑΜ.
  Συνήθως η Τουρκία δέσμευε περιοχές για μικρό χρονικό διάστημα, τώρα όμως ο χρονικός ορίζοντας, μέχρι τις 31-12- 2015 είναι πρωτοφανής.
  Η χάραξη του πεδίου βολής αποκόπτει το βόρειο από το νότιο Αιγαίο
  Η χάραξη επηρεάζει καθοριστικά τους αεροδιαδρόμους g-33 και N -130 δημιουργώντας προβλήματα ή και κινδύνους στις αερομεταφορές.
  Η καταληκτική γραμμή χάραξης, δεν περνά μόνο από διεθνή εναέριο χώρο και διεθνή ύδατα, αλλά και από εθνικό εναέριο χώρο και εθνικά χωρικά ύδατα, αλλά κυρίως συμπεριλαμβάνει έδαφος της Λήμνου. Πρακτικά αυτό σημαίνει απειλή πολέμου, γιατί αν δεν πρόκειται περί αβλεψίας των Τούρκων η απειλή είναι ιδιαζόντως μεγάλη. Γιατί θεωρητικά τμήμα του εδάφους, νοτιοανατολικά της Λήμνου , μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πεδίο βολής, για τα τουρκικά αεροσκάφη.
  Παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο.-

2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ) . ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ π

τό κείμενο πού στλη π τόν μοναχό ωσφ ες τούς ν Χριστ δελφος του ες τήν Κύπρον: Προσξτε τήν ναφορν (το μικρο Γιωργάκη) γι τόν παπικό καρδινάλιο, πργμα που ξεσκεπάζεται παπικκκλησα το Βατικανο, που κτς πγκληματικ συμμορα σχολται πολύ σοβαρ ( παπικκκλησα) κα μ τήν μαγεία, μαγεία που δν μπορε νπορρει π πουθενλλολλ μόνον π τόν σατανισμό.

« Εις το μοναστήρι ησκήθη επίσης είς την πάλην και έχει τόση τέχνη να χτυπήσει πέτραν να την σπάσει με το χέρι του, πράγμα πού είδαμε να πράττει και εδώ. Γνωρίζει σε τέλειον βαθμόν την πάλη καράτε και φοράει ζώνη μαύρη (των τελείων παλαιστών).Εις ηλικία 11 ετών έγινε τέλειος μάγος, εννοώ μάγος οπού δεν υπάρχει όμοιος του εις την Ευρώπην. Χαρακτηριστικόν και θλιβερόν είναι και το εξής περιστατικόν: Επισκέφθη το Θιβέτ κάποιος Καρδινάλιος, εις δε το πρόγραμμα υποδοχής ό Δαλάϊ-Λάμα κάλεσε τους ηγουμένους των μοναστηριών μαζί με τους εκλεκτότερους μαθητάς, εις των οποίων ήτο και ό πιτσιρίκος Γιώργος (ηλικίας 8-9 ετών επελέγη μεταξύ των αρίστων μαθητών έκαστος ηγούμενος επέλεγε ένα ή δύο). Εις την υποδοχήν εκάλεσεν ό Δαλάϊ-Λάμα τον Εωσφόρο όστις παρουσιάσθη σε μορφήν μαύρου γίγαντος. Εν πρώτοις έπεσαν όλοι και τον προσεκύνησαν. Ακολούθως προσεφώνησεν ό Εωσφόρος τον Καρδινάλιον στον οποίο υπέσχετο δόξας και τιμάς..

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΠΟΥ ΔΙΗΓΗΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ..

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.