Αυγουστίνος Καντιώτης2) ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ. 1) ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΑΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ

ΠΩΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ

ΕΒΑΛΑΝ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ(!!!) ΤΟΥ 2003, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ 40 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ ΚΑΠΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΤΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ!

Φωτογρ. αριστερά: Δημοσιεύματα εφημερίδων.
Φωτογρ. δεξιά: Φάξ που έστειλε ένας παπάς στον σεβάσμιο Γέροντα ιδρυτή του Συλλόγου Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο Καντιώτη με ψεύτικους και φουσκωμένους λογαριασμούς, για να τρομάξουν τον Γέροντα και να πετύχουν τα αρπακτικά το σκοπό τους!

τοπικες εφημφαξ. Σεβ

_________________________________________

 Ο Συλλογος των 40 Μαρτύρων εἶχε Καταστατικό και το ἄρθρο 2 περι σκοπού δεν επέτρεπε τον Δήμο Κοζάνης ούτε να νοικιάσει ούτε να χρησιμοποιήση κάποιον χώρο του Ιδρύματος.

Αρθρο 2
«Σκοπὸς τοῦ Συλλόγου εἶναι α) Ἡ δι᾿ Ὀρθοδόξου χριστιανικῆς διδασκαλίας καὶ ἡ κατὰ Χριστὸν μόρφωσις τῶν μελῶν αὐτοῦ καὶ ἡ ἀκριβὴς τήρησις τῶν θείων καὶ Ἱερῶν κανόνων Ἀποστολικῶν καὶ Συνοδικῶν τῆς Ἁγίας καὶ μόνης Ὀρθοδόξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ β) ἡ προστασία καὶ ἀνακούφισις τῶν πασχόντων καὶ ἐχόντων ἀνάγκην βοηθείας»

Ὁ σκοπὸς τοῦ Συλλόγου έπρεπε νὰ μείνῃ ἀναλλοίωτος μὲ τὸ πέρασμα τῶν ἐτῶν, καὶ γι’ αὐτὸ τὸ ἄρθρο 38 λέει· «Πάντα τὰ ἄρθρα τοῦ καταστατικοῦ δύνανται νὰ μεταβληθοῦν ἐκτὸς τῶν ἄρθρων τῶν πραγματευομένων περὶ ἐπωνυμίας τοῦ Συλλόγου καὶ τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ».
Αυτοί που κατέλαβαν τον Σύλλογο, με το μαϊμού πρακτικό εκλογῶν 1/514/2001 και με μιά σειρά ψεύτικων και πλαστογραφημένων εγγράφων και ἔκαναν ἄνω-κάτω το Καταστατικό, δεν εἶχαν πρόβλημα κοντά στις τόσες παρανομίες που ἔκαναν, να κάνουν ἀκόμα μία, αφού είχαν την κάλυψη ισχυρῶν προσώπων. Σκέφτηκαν να πάρουν ἄδεια από τον Γέροντα ιδρυτή του Συλλόγου π. Αυγουστίνο, εξαπατῶντας των, για να παρακάμψουν ἕνα ζωντανό μέλος του Συλλόγου, που αντιστέκονταν. Ο αρχιμανδρίτης του Αμυνταίου Σεβαστιανός Τοπάλης, που συνεργάζονταν μαζί τους, έστειλε φαξ στο Γέροντα, (φωτογρ. πάνω δεξιά), στις 31-1-2002 και παρουσίαζε  ἕνα χρέος 14.000.000 του Οικοτροφείου στην τηλεθέρμανση! Του ζητούσε, νὰ δώσει άδεια για να νοικιάσουν την αίθουσα του Συλλόγου στο Δήμο, για να εξοφλήσουν το χρέος!!! Στην πραγματικότητα ἤθελαν να αλλάξουν την χρήση της αἴθουσας διδασκαλίας σε ΚΑΠΗ, αλλα δεν το ἔγραψαν. Ο σεβάσμιος Γέροντας όχι μόνο δεν τους έδωσε άδεια, αλλά ενημέρωσε την υπεύθυνη για το φαξ.

Με τίτλο:
«ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΤΥΧΑΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ» η περιφερειακή εφημερίδα «ΑΠΟΨΗ» και η καθημερινή ἐφημερίδα «ΠΤΟΛΕΜΑΪΟΣ» την Τρίτη 12-2-2002, ἐνημέρωσαν τους ἀναγνώστες τους, αλλα αυτοί δεν ντράπηκαν καθόλου! Έβαλαν ένα σκοπό και κοιτούσαν να τον ολοκληρώσουν!

Δεν τους έφτασε που πήραν την αίθουσα, όπου υπήρχαν οι κεντρικοί διακόπτες του νερού, της ΔΕΗ και οι δεξαμενές του πετρελαίου, στα οποία έβαλαν λουκέτο και δεν είχε το οικοτροφείο πρόσβαση και ήταν επικίνδυνη η ζωή των παιδιών, σύντομα προχώρησαν σαν αφεντικά και έδιωξαν με ασφαλιστικά μέτρα τις πτωχές μαθήτριες του Οικοτροφείο, για να κάνει την φιλανθρωπία του ο Δήμος!!!!!

Στην β´ σελίδα του φαξ ἔγραφαν στον Γέροντα·
«…Παρακαλῶ νὰ λάβετε ὑπ᾽ὅψιν σας ὅτι ἄν τελικὰ παραχωρηθεῖ ὁ χῶρος αὐτὸς ἐπὶ ἐνοικίω διὰ ἕνα χρονικό διάστημα εἰς τὸν Δῆμο Κοζάνης θὰ ἐπέλθει λύσις πολλῶν προβλημάτων που ἤδη σοβοῦν, ὅπως θὰ διαγραφεῖ τὸ χρέος τῶν 6.000.οοο εἰς τὴν Τηλεθέρμανση (Το ὅποῖο με τοὺς τόκους ἐγγίζει τὰ 14.000.000)...».

  • Ὑπῆρχε πράγματι κάποιο χρέος στὴν ΔΕΥΑΚ, λόγω τῆς ψεύτικης ὑποσχέσεως του δημάρχου κ. Π. Κουκουλόπουλου στο παλιό νόμιμο συμβούλιο τοῦ Συλλόγου τῶν 40 Μαρτύρων, ἀλλα ὄχι τόσο μεγάλο.
  • «Νὰ μη πληρώνουν τὴν τηλεθέρμανση»,  τους εἶπε, «γιατί θα τὴν κάνει δωρεά ὁ Δῆμος». Γιατί ἄραγε εξαπάτησε ο κ. Κουκουλόπουλος με τις ψεύτικες υποσχέσεις τα τίμια γεροντάκια του Συλλόγου; Το Οικοτροφεῖο δεν χρωστοῦσε πουθενά μεχρι τότε, και πλήρωσε ἕνα μεγάλο ποσόν για τον μηχανισμό της τηλεθέρμανσις. Ποῦ απέβλεπε αυτή η ενέργειά του; Και γιατί συνέχιζε να ψεύδετε στην υπεύθυνη του Οικοτροφείου, που την διαβεβαίωνε ὅτι αυτός τακτοποίησε την υπόθεση; Αὐτό ἦταν το ευχαριστῶ για τη μεγάλη προσφορά του Οικοτροφείου στην πόλη και για την ἐξυπηρέτηση που  ἔκανε χρόνια ο Σύλλογος στο Δήμο Κοζάνης, παραχωρῶντας δωρεάν την αἴθουσα στις ἐκλογές, ὡς εκλογικό τμήμα;

ΣΤΗΜΕΝΗ Η ΥΠΟΘΕΣΗ
για να βάλει χέρι ὁ Δῆμος το Οικοτροφεῖο των 40 Μαρτύρων.

  Η υπεύθυνη του Οικοτροφείου δεν ἔπαιρνε ειδοποιητήρια από την ΔΕΥΑΚ για την τηλεθέρμανση στο Οικοτροφεῖο και ἔμαθε για το χρέος ὅταν ἦρθε ειδοποιητήριο κατ’  ευθείαν από τα δικαστήρια, με το ποσόν των 12.746 ευρώ, δηλαδ. 4.339.000 δραχμές, με ημερομηνία δικάσιμο!
Το μόνο που έκανε ο Κουκουλόπουλος ἦταν ὅτι ζήτησε αναβολή της δίκης και εἶπε στην υπεύθυνη ὅτι τακτοποίησε την υποθεσή, για να μείνει ήσυχη. Και αυτό ἦταν μία ἀκόμα παγίδα, για να μη γίνει ρύθμιση στην ΔΕΥΑΚ και ακυρωθεῖ η δίκη.

ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΟΤΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΦΕΡΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΚΑΡΑΜΕΛΛΑ ΠΟΤΕ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ,  ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ, ΓΙΑΤΙ; Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΦΤΑΝΕΙ
Το φάξ που ἔστειλε στον Γέροντα στην Φλώρινα, με το ποσόν των 6.000.000 δραχμῶν, που με τους τόκους το έφτασε στα 14.000.000 δραχ. ἦταν δικό του· Και τα γράμματα δικά του και το τηλέφωνο δικό του!!! Ούτε οι τοκογλύφοι δεν βάζουν τόσο μεγάλους τόκους! Μιά μέρα μετά το φαξ, ρωτήσαμε στην ΔΕΥΑΚ και μας είπαν ότι δεν υπάρχουν τόκοι.

border

ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ

ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

Άπόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου  στον Ἄγιο Νικόλαο Κοζάνης το 1967

Απο το βιβλίο ΜΙΑ ΖΩΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

Ταπεινόν όργανο της βουλής του Θεού

Διατελώ υπό το κράτος βαθείας συγκινήσεως, η γλώσσα η ανθρώπινη δεν μπορεί να εκφράσει τα αισθήματά μου. Μετρήστε με τα δάχτυλα… πάνε 50 χρόνια από τότε, που σε ημέρες σκληρές, σε ημέρες κατά τις οποίες το έθνος μας εδοκιμάζετο σκληρώς από την απαισίας μνήμης Κατοχήν, τόσον των Γερμανών όσο και των Ιταλών, και πολύ περισσότερο των Βουλγάρων, όπως αι ακριτικαί περιφέρειαι, τότε και εγώ ευρέθην εις την πόλιν της Κοζάνης.

Εδώ η δυστυχία ήτο πολύ μεγάλη. Απέραντη ήτο η δυστυχία… και διωγμός, και φυλακές, και καταδιώξεις καθημερινές. Το πρωΐ δεν ήξερες αν θα βραδιάσεις και το βράδυ δεν ήξερες αν θα ξημερώσεις. Η ζωή του ανθρώπου δεν είχε πλέον καμμία αξία.

Σ’ αυτές τις ημέρες μας εβοήθησε ο Θεός και έγινε θαύμα. Θαύμα χαρακτηρίζω εγώ το γεγονός των συσσιτίων. Στην πρόσκλησι του ιεροκήρυκος της εκκλησίας, ο πτωχός αυτός λαός ήνοιξε τα βαλάντιά του και μας έδωκε και μας έδωκε… Και άρχισαν τα συσσίτια κατ’ αρχάς από 50 μερίδες και έγιναν κατόπιν 8.000 μερίδες. Το ρυάκιον έγινε Αχελώος, μεγάλος ποταμός.

Ευλογώ τον Θεόν, διότι με ηξίωσε να είμαι ταπεινόν όργανον της βουλής του κατά τα έτη εκείνα. Και ευλογώ τον Θεόν ακόμα, διότι εδώ όχι άπαξ αλλά πολλάκις εκινδύνευσα να εκτελεσθώ, αλλά η χάρις του Θεού και αι πρεσβείαι του αγίου Νικολάου με έσωσαν.

Θαύμα του αγίου Νικολάου

… Θα σας διηγηθώ ένα θαύμα. Πότε έγινε; Έγινε στην Κοζάνη το 1944, στα χρόνια εκείνα, τα φοβερά χρόνια της σκλαβιάς του έθνους μας. Κακοί τότε και διεφθαρμένοι άνθρωποι, συνεργαζόμενοι με τη Γερμανική εξουσία, έπιασαν παρακαλώ 300 και πλέον ανθρώπους και τους έρριξαν στη φυλακή. Και έγινε κλάμα και θρήνος στην πόλι. Γυναίκες, άντρες και παιδιά κλαίγανε γιατί ήταν πλέον βεβαία η εκτέλεσή τους. Ξημέρωσε στην Κοζάνη, την πόλι του αγίου Νικολάου, που έχει πολιούχο τον άγιο Νικόλαο. Ξημέρωσε πολύ λυπηρά η ημέρα της εορτής του. Οι καμπάνες του Αγίου Νικολάου χτυπούσαν λυπητερά, σα να ήταν Μεγάλη Παρασκευή.

Ήμουν τότε, με αξίωσε ο Θεός να είμαι, ιεροκήρυξ Κοζάνης. Ανέβηκα στον άμβωνα γεμάτος δάκρυα και είπα… «Σήμερα ο άγιος Νικόλαος δεν εορτάζει. Πέστε στα γόνατα, πέστε στα γόνατα μικροί και μεγάλοι, και παρακαλέστε τον άγιο να κάνει το θαύμα…».

Και το έκανε το θαύμα ο άγιος. Το βράδυ τους ελευθέρωσαν!

Με τη βοήθεια του Θεού ήκουσαν οι άθεοι και οι άπιστοι και άνοιξαν τας φυλακάς και ελευθερώθηκαν οι κάτοικοι.

Πολλά θαύματα είδε η Κοζάνη από τον άγιο Νικόλαο, αλλά το σπουδαιότερον απ’ όλα είναι τα συσσίτια. Υπηρετούσαν στα συσσίτια αυτά 200 άτομα. Γυναίκες και μικρά παιδιά ακόμη. Ερχότανε από το πρωΐ, από όρθρου βαθέως, ως άλλες Μυροφόρες γυναίκες, δια να υπηρετήσουν δωρεάν παρακαλώ εις την Εστίαν. Άς είναι, λοιπόν, αιωνία η μνήμη τους. Και ευχόμεθα στον Θεόν να μη συμβούν άλλοτε τοιαύτα θλιβερά γεγονότα, και η δοκιμασθείσα μικρά και ένδοξος πατρίς μας να είναι πάντοτε εν ειρήνη, και εν αγάπη και εν ομονοία να διέλθωμεν τας ημέρας της ζωής μας. Αμήν.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.