Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ (4-9-1950): Ἡ Μακεδονια εφαγε τα ωραιοτερα μου χρονια. Χαλαλι. Και αλλας νεοτητας εαν ειχα, ευχαριστως θα τας εθυσιαζα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ «40 ΜΑΡΤΥΡΩΝ» ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠNEYMATIK. HΓΕΤΗΣΠαλαιά επιστολή του πατρός Αυγουστίνου, στον πρόεδρο του Συλλόγου των «40 Μαρτύρων» Ευθύμιο Καρμαζή
Από το βιβλίο «TO EPΓO ENOΣ ΠNEYMATIKOY HΓETOY KAI OI ΣYNEPΓATEΣ TOY»

Kύμη τῇ 4-9-1950
Ἡ Μακεδονία ἔφαγε τὰ ὡραιότερά μου χρόνια. Χαλάλι. Καὶ ἄλλας νεότητας ἐὰν εἶχα, εὐχαρίστως θὰ τὰς ἐθυσίαζα. Τώρα μένουν τὰ τσόφλια τῆς ζωῆς μου. Ἀλλὰ καὶ αὐτὰ θὰ τὰ προσφέρω εἰς τὸν Κύριον. Μέχρι τελευταίας πνοῆς μου δὲν θὰ παύσω κηρύττων καὶ γράφων. ―Εὔχεσθε διαρκῶς―
―Ἐπιθυμῶ νὰ πληροφορηθῶ τί κάμνετε σχετικῶς μὲ τὴν κίνησιν τοῦ Συλλόγου τῶν 40 Μαρτύρων;
 Ὁ Εὐθύμιος εἶναι ὁ κύριος ὑπεύθυνος διὰ τὸν Συλλόγον. Νὰ γίνῃ τὸ δωμάτιον τὸ μικρὸν ἕνα κλουβὶ τοῦ Χριστοῦ ποὺ ν’ ἀκούωνται τὰ γλυκύτερα ᾄσματα. Ὅπως εἴπωμεν…
Βάλε τὸν ἀγαπητὸν Εὐθύμιον νὰ μοῦ γράψη λεπτομερῶς-
Θέλω νὰ γονατίζῃς καὶ νὰ προσεύχεσαι δι’ ἐμέ, ἵνα εὕρω ἔλεος―
Προσέχετε εἰς ὅλα.
Χαιρετισμοὺς εἰς ὅλους ἀνεξαιρέτως.

Μὲ ἀδελφικὴν ἀγάπην
Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτη

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.