Αυγουστίνος ΚαντιώτηςH ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΗΡΩΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ & Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ)

date Απρ 2nd, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

H ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΗΡΩΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ & Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

Πατήστε τον τίτλο και κατεβάστε το  ολόκληρο σε pdf·

.H ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣToυ Λάζαρου Αραβανή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

λες οἱ ἱστορικές ἀναφορές ὁμιλιῶν τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου Αὐγουστίνου Καντιώτη θά μποροῦσαν νά ταξινομηθοῦν ἀνά κατηγορίες θεμάτων˙ ἀκόμα καί ἀποσπάσματα γραπτοῦ ἤ προφορικοῦ λόγου του θά μποροῦσαν νά ἀποτελέσουν ὁλόκληρα θέματα μέσα ἀπό τήν παρελθοῦσα καί παροῦσα ἐπικαιρότητα ὅπου ἔχουν ταλανίσει καί ταλανίζουν τήν ἑλληνική καί διεθνή ἐπικαιρότητα. Ἡ παροῦσα ἱστοσελίδα (ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ) θεωρῶ ὅτι εἶναι μία πλουσιώτατη πηγή γιά νά πραγματοποιηθεῖ ἕνα ἀκόμα βῆμα στήν πνευματική πρόοδο τῶν σπουδαστῶν, μελετητῶν, ἐπιστημόνων ἰατρῶν, ἐπιστημόνων θεολόγων, ἐπιστημόνων κοινωνιολόγων , καί ἐρευνητῶν πάσης ἐπιστήμης. Τό ἑπόμενο αὐτό βῆμα μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ μέσα ἀπό ἕνα μελλοντικό σπουδαστήριο‘’ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ’’. Ναί κάνω πρόταση γιά κάθε ὀρθόδοξο Χριστιανό ὅπου γῆς. Ἕνα σπουδαστήριο μέ βιβλιοθήκη καί ἑκατοντάδες μελέτες – λύσεις στά προβλήματα ὅπου βίωσε καί βιώνει ἡ ἑλληνική κοινωνία. Ἕνα σπουδαστήριο μέ ἑκατοντάδες κοινωνιολογικές, κλπ, μελέτες γιά τα προβλήματα ὅπου ταλανίζουν το σύγχρονο κόσμο μας, καί ὅπου ξεκαθαρίζουν φανερώνοντας τίς λύσεις στά ἀνθρωπινά προβλήματα μέσα ἀπό τό μεγαλύτερο σέ σοφία βιβλίο τοῦ κόσμου, τήν Θεϊκή σοφία , καί ὄχι τήν ἀνθρωπινή, ὅπου ὅπως ἔλεγε ὁ Ἅγιος Πορφύριος : « Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ Η ΥΨΙΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ». Ἕνα βιβλίο ἰατρός σωμάτων καί ψυχῆς, βιβλίο ἰατρός γιά ὅλες τίς ἐποχές, ἀπό καταβολῆς κόσμου. Ἕνα σπουδαστήριο λοιπόν, ὅπου θά πρέπει νά συνεδριάζουν κάθε χρόνο ἐπιστήμονες ἀπό ὅλο τον κόσμο, ὅπως ἐπιλύσουν τα παιδαγωγικά, κοινωνιολογικά, ἀκόμα καί ἐπιστημονικά προβλήματα τους. Στόν πρόλογο θά διαβάσετε δύο ἀποσπάσματα ὁμιλίας τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη ὅπου ὁμιλεῖ γιά τήν ἐπιστήμη. Το τραγικό γεγονός μέσα ἀπό τήν ἐπικαιρότητα (Μρτιος 2015) ὅπου ἕνα ἀεροπλάνο κατέπεσε στίς γαλλικές Ἄλπεις, ἐπειδή ὁ γερμανός συγκυβερνήτης ἐκυριεύθει ἀπό σφοδρή κρίση τρέλας, ἀπελπισίας, καί παραφροσύνης, ἐξ ἀρχικῆς ἀφορμῆς τῆς ψυχιατρικῆς νόσου του, μία νόσο μυρμηγκολων= μανιοκατθλιψη (καχι πλ κατθλιψη), καθώς ἀρχίζει μέ ὄχι σοβαρά προβλήματα καί ἐξελίσσεται σέ σοβαρό πρόβλημα ἐάν δέν ἀντιμετωπισθεῖ σωστά. Μιά νόσο ἐξελισσόμενη λοιπόν, ἀλλά ὄχι ἀθεράπευτη, μιά νόσο πού τόν βασάνιζε γιά πολλά χρόνια, δηλαδή, την μανιοκατάθλιψη. Αὐτό λοιπόν το πλῆγμα ὅπου δέχθηκε ὁ σύγχρονος «πολιτισμένος» κόσμος μας εἶναι καί μία ἀποκάλυψη-μήνυμα. Καί αὐτό το μήνυμα-ἀποκάλυψη μᾶς λέγει: « ΩΣ ΜΥΡΜΗΓΚΟΛΕΩΝ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ (δηλαδή τό κακό)». Καί το κακό εἶναι σκότος, σκότος ὅπου μόνον οἱ ἀκτίνες τοῦ Φωτός δύναται νά τό διαλύσουν. Φῶς, ἀλλά ποῖο φῶς; φῶς τῆς μηχανικῆς καί φρικιαστικῆς ἐπιστήμης , χωρίς τόν Χριστό μεσα της, ὅπου ὁμοιάζει ὡς πυροτέχνημα στό σκοτεινό οὐρανό ὅπου ἀργοσβήνει. Πυροτέχνημα ὅπου σβήνει μέ χλιαρές ἀναλαμπές στό σκοτεινό οὐρανό= κόσμο μας; Πυροτέχνημα ὅπου βυθίζεται μετά τό ὕψος του κατακόρυφα; (βλέπε κα σγκρινε τα πυροτεχνήματα στ σκοτεινό οραν μ την πορεία το γερμανικο εροσκφους πάνω π τς λπεις). Αὐτός λοιπόν εἶναι ὁ κόσμος μας, μία εἰκόνα φρίκης, το ποῦ βαδίζουμε ἐάν δέν μετανοήσουμε καί δέν ἀλλάξουμε, δηλαδή στό γκρεμό συντριβόμενοι.

Τό ἐρώτημα μεταξύ ἄλλων λοιπόν εἶναι τό ἑξῆς: Θά μποροῦσε μία καλή ἰατρική ἐπιστήμη, ἡ προοδευτική γερμανική ἰατρική ἐπιστήμη νά ἀναχαιτίσει αὐτή τήν νόσο (τς μανιοκατθλιψης) ὥστε νά μήν ἐξελιχθεῖ σέ φρικιαστικό γεγονός;

Καί ἡ ἀπάντηση εἶναι: ΝΑΙ ! θά μποροῦσε !! μέ τήν προϋπόθεση ὅμως ἡ γερμανική ἰατρική ἐπιστήμη νά ἔχει γιά σύμμαχο της τόν ἀρχηγό τῆς ζωῆς= ΧΡΙΣΤΟ, καί ΟΧΙ ΤΗ ΦΘΟΡΑ, ΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ. Τί λοιπόν φάρμακα δίναν στόν πάσχοντα γερμανό ἀπό μανιοκατάθλιψη οἱ γερμανοί; Ἐδῶ δέν κατηγορῶ φυσικά τήν ἐπιστήμη, ἀλλά διερωτῶμαι, ὅπως εὔλογα θά διερωτῶνται καί πλῆθος ἀνθρώπων, τί εἴδους ἐπιστήμη μπορεῖ νά εἶναι ἡ ὁποιαδήποτε καλή ἐπιστήμη δίχως τόν Χριστό γιά βοηθό της. Ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος Παΐσιος θαύμασε τό γερμανικό μυαλό, ὅταν εἶδε ὅτι ἔβαλαν τήν μέντα μέσα σέ φακελάκια πρῶτοι, ἀναγνωρίζοντας τήν σημασία τοῦ βοτάνου, μέντα ὅπου τήν ἀποστρέφεται ἡ πλανεμένη ὁμοιοπαθητική σάν τόν διάβολο, ὅπου ἀποστρέφεται τό λιβάνι. Ἀλλά δέν θαύμασε τό ἀνθρώπινο μυαλό μόνο του, θαύμασε τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ ὅπου ἔδωσε αὐτό τό χάρισμα (τς πρακτικς λογικς) στούς γερμανούς (βλέπε: τεχνολογική περοχ τους σ πργματα χρήσιμα, πως το ατοκνητο, κλπ). Ὅμως αὐτό τό χάρισμα οἱ γερμανοί τό ἔχουν σέ λάθος διακόπτη (πάλι) σιγά-σιγά σήμερα, καί ἀντί νά τό ἔχουν πρός τά δεξιά (δρόμο μ πιστημονικς γαθοεργες), τό ἔχουν γυρισμένο πρόςτά ἀριστερά (δρόμο μ διαβολικς πανουργίες). Ἀπόδειξη; Ἡ πολεμική μηχανή (τεχνολογία κα πιστμη) τοῦ Χίτλερ, στόν Β! παγκόσμιο πόλεμο, καί τό πρόσφατο: Πῶς διαχειρίζονται την οικονομική επιστήμη στην Εὐρώπη σήμερα, ὅπου ἔχουν φέρει θηλιά στό λαιμό τῆς Ἑλλάδας, μέσα ἀπό τοκογλυφίες χρέους, χρηματοπιστωτικές ἀτιμίες, κλπ. Βεβαίως ἡ παρεκτροπή τους μπορεῖ νά ἀποκαλυφθεῖ καί σέ ἄλλες ἐπιστῆμες, διότι , ὅπου δέν ὑπάρχει Χριστός, τήν θέση (σ ποιοδποτε κλάδο) τήν καταλαμβάνει ὁ πονηρός. Εἶναι λοιπόν οἱ γερμανοί ἕνας λαός ὅπου θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει τήν ἀνθρωπότητα στήν εὐημερία; στήν ὅποια ἔστω καί γιά μία ἐγκόσμια παροδική ἀληθινή εὐτυχία; Καί ἡ ἀπάντηση εἶναι ἕνα δυνατό: ΟΧΙ. Οἱ ὁδηγοί τῆς ἀνθρωπότητας δέν ὀφείλουν νά γνωρίζουν μόνο πῶς κατασκευάζουν τραῖνα, αὐτοκίνητα καί ἀεροπλάνα, νά αὐξάνουν τά ὑλικά σκουπίδια στόν ἄνθρωπο, ἀλλά πῶς λειτουργεῖ καί ἡ ἀνθρωπινή ψυχή. Οἱ ἴδιοι οἱ γερμανοί μᾶς κοροϊδεῦαν πρόσφατα λέγοντας κοροϊδευτικά: «γορζει κανείς λογικός γερμανός σμερα μεταχειρισμένο ατοκνητο π την λλδα:» Καί γιά νά τή γνωρίσουν την ἀνθρώπινη ψυχή θά πρέπει νά εἶναι κάτοχοι τῆς ἀληθινῆς πίστης, ὅπου ἀπορρέει ἀπό τόν ἀληθινό Θεό. Μέ λίγα λόγια θά πρέπει νά εἶναι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΟΣ.

συγγραφες Λ. Α

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.