Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ «ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΟΝΤΩΝ» ΚΑΙ ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστῖνος Καντιώτης προείδε τις συμφορές ποὺ θὰ ἔρχονταν στην Πατρίδα μας ἀπὸ τὴν ἔνταξι στὴν Κοινὴ Ἀγορά και διαμαρτυρήθηκε πολλές φορές και με κάθε τρόπο.

Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα παλαιών ομιλιών·

  1.  Στο περιοδικό του «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» φυλ. 386, Ιουνίου-Ιουλίου 1977, ονομάζει την Ε.Ο.Κ.  «ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΟΝΤΩΝ» κατά τον μύθο του Αισώπου. Επίσης τονίζει ὅτι ἡ ΕΟΚ εἶναι τὸ ἴδιο κακή γιὰ τὴν Ἐλλάδα, ὅσο τὸ ΝΑΤΟ καὶ οἱ ἀμερικανικὲς βάσεις. Καὶ θὰ σημάνῃ γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὴν εἰσβολὴ ἐραστῶν τοῦ κακοῦ, τυχωδιωκτῶν, ὑλιστῶν καὶ ἀθέων.
  2. Ακούστε στη συνέχεια απόσπασμα ομιλίας του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου, από τις 6.2.1972.
  3.  Διαμαρτυρυθηκε εντονότατα για τα λεφτά που έδωσε η ΕΟΚ στο ανθελληνικό έργο ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΡΓΟΥ και επανέλαβε οτι η ΕΟΚ είναι κίνδυνος της Φλωρίνης και της Ελλάδος, στις 19.11.1990
  4.  Διαβάστε απομαγνητοφωνημένο απόσπασμα ἀπὸ ἐρμηνεία Ἁγίας Γραφῆς του 1975, σε κύκλο ἀνδρῶν στο Μητροπολιτικό μέγαρο, ἐρμηνεύοντας τὴν πρὸς Β΄Θεσσαλονικῆς ἐπιστολή. Περιέχεται στο βιβλίο· «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ»

__________

 

____________

_

Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δὲν ἔχουμε ἀνάγκη οὔτε ἀπὸ κομμουνισμό, οὔτε ἀπὸ σοσιαλισμό, οὔτε ἀπὸ τὴν Κοινὴ Ἀγορά (τὴ σημερινὴ Ε.Ο.Κ. καὶ Ε.Ε.). Οἱ πολιτικοί μας ἀναμένουν τὴ σωτηρία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Κοινὴ Ἀγορά. Ἐγὼ διαφωνῶ. Δὲν εἶμαι πολιτικός, ἀλλὰ σᾶς τὸ λέω καθαρὰ καὶ σημειώσατέ το· Ἡ Κοινὴ Ἀγορὰ θὰ εἶνε ὁ τάφος τῆς Ἑλλάδος.
Τὸ καπιτὰλ (=κεφάλαιο, χρῆμα) θὰ κυβερνήσῃ. Θὰ σβήσουν τὰ μικρὰ ἐπαγγέλματα. Θὰ ᾿ρθοῦν στὴν Ἑλλάδα οἱ μεγάλοι καρχαρίες, Ἰταλιάνοι, Γάλλοι, Ἄγγλοι…, καὶ θ᾿ ἀνοίξουν μεγάλα καταστήματα. Ἐπὶ παραδείγματι θὰ γίνῃ ἕνα μεγάλο παπουτσάδικο, ποὺ θὰ τροφοδοτῇ τὸν κόσμο. Αὐτοὶ θὰ κερδίζουν ἑκατομμύρια τῶν ἑκατομμυρίων· καὶ ὅλα τὰ πτωχαδάκια, τὰ σπουργιτάκια, τὰ ὁποῖα τώρα ζοῦν καὶ πετοῦν καὶ τρῶνε λίγα σποράκια, θὰ ψοφήσουν. Θὰ ζήσουν οἱ γῦπες καὶ οἱ κόρακες καὶ οἱ μεγάλοι καρχαρίες· αὐτοί θὰ κυβερνήσουν.
Ἀφήνω δὲ ὅτι καὶ ἠθικῶς ἡ Κοινὴ Ἀγορὰ θὰ εἶνε ὁ τάφος τῆς Ἑλλάδος. Θὰ μαζευτοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ θὰ κουβαλήσουν ἐδῶ ὅλη τὴ διαφθορά. Τώρα τελευταῖα ζητοῦν ἀπὸ τὴν κυβέρνησι, νὰ τοὺς παραχωρήσῃ ἕνα νησάκι, γιὰ νὰ τὸ κάνουν καθαρῶς νησὶ γυμνιστῶν, καὶ νὰ φύγουν οἱ κάτοικοι ἀπ᾿ αὐτό. Αὐτὴ ἡ κατάστασι διαμορφώνεται. Μπαίνουμε καθαρὰ στὴν ἐποχή τοῦ ἀντιχρίστου.
Δὲν χρειάζεται Κοινὴ Ἀγορά· φτάνει τὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ νὰ μᾶς κυβερνήσῃ. Καὶ ὅτι φτάνει φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι καὶ οἱ ἄθεοι τὸ χρησιμοποιοῦν.
Ἂν πᾶτε στὸ Κρεμλῖνο, εἶνε γραμμένο μὲ χρυσᾶ γράμματα, σὰν ταμπέλλα, τὸ ῥητό· «Εἰͺτις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω». Θὰ τὸ δοῦμε παρακάτω. Μόνο ποὺ αὐτοὶ τὸ ἄλλαξαν λίγο καὶ λένε· Ὅποιος δὲν ἐργάζεται, οὔτε καὶ νὰ τρώῃ. Τὸ ἔγραψαν αὐτοί, ἀλλὰ δὲν τὸ ἐφαρμόζουν.
Αὐτὸς εἶνε παγκόσμιος νόμος· δουλειά, καὶ νὰ σοῦ δίνουν ὅ,τι χρειάζεσαι γιὰ νὰ ζήσης. Ὄχι προνόμια. Ἐπειδὴ σπούδασες γιατρός, πρέπει νὰ παίρνῃς μέσα στὴν Ἀθήνα 500.000 δραχμὲς τὴν ἡμέρα καὶ νὰ ὀργιάζῃς τὴ νύχτα μὲ τὶς πόρνες; Κ᾿ ἐπειδὴ ἔγινες μηχανικὸς ἢ καθηγητὴς ἢ δεσπότης ἢ νομάρχης, πρέπει νὰ παίρνῃς πιό πολλά; Δὲν ἔχεις ἐσὺ στομάχι μεγάλο, καὶ ὁ ἄλλος καναρινιοῦ. Ἕνα στομάχι ἔδωσε ὁ Θεός, σ᾿ ὅλους τὸ ἴδιο. Τί σημασία ἔχει ἂν ἐσὺ σπούδασες, κι ὁ ἄλλος δουλεύει στοὺς δρόμους; Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἴση ἀξία. Ποιός τὰ παραδέχεται αὐτά; Θέλεις ἐσὺ Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον ἢ τὸν Βαραββᾶν; Βαραββᾶν ζητᾷς; Ὁ Βαραββᾶς εἶνε φαΐ, εἶνε καλοπέρασι, εἶνε ἄλλα πράγματα.
Θὰ τὰ γράψω αὐτά. Τὸ τί θ᾿ ἀκούσω δὲν περιγράφεται. Ὁ ἕνας θὰ μοῦ πῇ ὅτι εἶμαι σοσιαλιστής, ὁ ἄλλος θὰ μὲ πῇ κομμουνιστή. Ὄχι, κύριε, δὲν εἶμαι τίποτε ἀπ᾿ αὐτά· εἶμαι μόνο Χριστιανός.
Δὲν μὲ ἀκοῦς; Τότε θὰ ἔρθῃ ὁ ἀντίχριστος γιὰ νὰ σὲ κυβερνήσῃ καὶ θὰ γίνουν αὐτὰ ποὺ εἴπαμε.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.