Αυγουστίνος Καντιώτης«Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ»

date Ιούλ 1st, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το ολόκληρο σελιδοποιημένο σε pdf

«Η ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ».
& TO BYZANTINO NOMIΣMA THΣ ΡΩΣΙΑΣ

H αιμοραγια της ΕλλάδοςΤοῦ Λάζαρου Ἀραβανη

  Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2015 ἡ δικτατορία τῶν τραπεζῶν ἔδειξε τό ἀπαίσιο πρόσωπον της. Ἦταν ἡ τιμωρία τῶν ἔχοντα τό νόμισμα τους (τό εὐρώ), καί ὁ λαός ὑφίσταντο τόν αἰσχρόν ἐκβιασμόν. Ἦταν ἡ τιμωρία ἐπίσης σέ ὅσους δέν εἶχαν τήν κάρτα μέ τήν μαύρη «κορδέλλα», πού ὅπως ἔλεγε ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶναι τό λυπητερό περιβραχιόνιο τοῦ ἀνθρώπου πού πενθεῖ. Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ θάνατος (ἡ κάρτα) , ὁ χάρος, πού ἐξέλειπε ἐκ τοῦ πορτοφολιοῦ τῶν ἡλικιωμένων. Ἦταν ἡ τιμωρία σέ ἐκείνους πού τολμῆσαν νά μήν προσαρμοστοῦν στό πρῶτο στάδιο σφραγίσματος τοῦ ἀντιχρίστου. Διότι ἡ κάρτα δέν εἶναι μόνον ἕνα μέσον ἀνάληψης χρημάτων ἀπό τό μηχάνημα τῆς τράπεζας, εἶναι καί τό μυστικό «εἰκόνισμα» τοῦ ἀντιχρίστου, καί θά ἔπρεπε νά τό εἶχαν . . . εὐλαβικά ὡς εἰκόνα ἱερή στό πορτοφόλι τους γιά νά τους. . «προστατεύει» ἀπό τίς ἐπερχόμενες ταλαιπωρίες. Ὅμως, ὅλο αὐτή ἡ ταλαιπωρία ἦταν καί μία δοκιμή, γιά τό πόσο ἀντέχουν οἱ Ἕλληνες. Θαρρῶ ὅτι ἐπίσης αὐτή ἡ δοκιμασίαν ἦταν καί ἕνα δίδαγμα, γιά τό ὅτι δέν εἴμεθα ἀκόμα ἕτοιμοι , δυστυχῶς, (ὡς λαός) νά δεχθοῦμε θαρραλέα καί μέ μεγάλη ἀντίσταση τούς ἀκόμα χειρότερους μελλοντικούς ἐκβιασμούς, ὅταν ἐμφανισθεῖ ὁ βασιλέας πού περιμένουν οἱ ἀντίχριστοι , δηλαδή ὁ ἀντίχριστος. Ἡ Ἑλλάς ἔπεσε πολύ χαμηλά στά μάτια τῶν ξένων, κυρίως τῶν βετεράνων πολεμιστῶν πού ἀσπάσθηκαν τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, βετεράνοι πού πολέμησαν τούς Γερμανούς κατακτητές, πού ἐάν καί ὀλίγοι, λυπήθηκαν , καί ἀπογοητεύτηκαν γιά τόν ἄλλοτε ἡρωικό λαό τῶν μαχόμενων Ἑλλήνων.-

α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἡ ἀναφορά τοῦ μακαριστοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη γιά τόν ἀρχαῖο Ξενοφώντα μέ ἔβαλε σέ περιέργεια, ὅπως κάνω μία ἔρευνα, γιά νά μάθω καί ἐμβαθύνω περισσότερα. Αὐτή ἡ ἀναφορά ἐνισχύθηκε περισσότερο ἀκούγοντας ἕναν πολιτικό τῆς προηγουμένης κυβέρνησης νά λέγει τό ἕξης ἀποκαλυπτικό:
«Ὅπως ἡ καρδιά στέλνει αἷμα σέ ὅλο τό σῶμα, ἔτσι καί τό τραπεζικό σύστημα πάει τό ρευστό στήν οἰκονομία.»

Ἐρώτηση: Ἀλλά ποῖο αἷμα; τό αἷμα μήπως τό ὑγιές; ἀπό τό ὑγιές σῶμα τῆς κοινωνίας; Τό αἷμα τῆς ἐργασίας μας στό Χριστό ἤ τό αἷμα τῆς ἐργασίας μας στό μαμμωνᾶ;

Ἀπάντηση: ΟΧΙ, τό αἷμα τοῦ ζώου (ἡ κτηνοποίηση τοῦ ἀνθρώπου), τό αἷμα τῶν μυστικῶν θρησκευτικῶν μασονικῶν τελετουργιῶν, πού διενεργοῦν οἱ ντόπιοι καί εἰσαγόμενοι ἐχθροί τῆς ὀρθοδοξίας μας, σύμφωνα μέ ἔγκυρες δημοσιεύσεις ὀρθοδόξων ἀναφορῶν καί ἐμπεριστατωμένης ὀρθῆς, ἀληθινῆς, καί γνήσιας ἔρευνας.

Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ.
« Νὰ γιατὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαός εἶνε τόσο εὐαίσθητος εἰς τὸ ζήτημα τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος καὶ τρέμει μήπως, ἐξ αἰτίας τῆς ἀναξιότητος τῶν κυβερνώντων, τὸ Κράτος χρεωκοπήσῃ οἰκονομικῶς καὶ ἐπανέλθουν ἡμέρες δυστυχίας, παρόμιες μὲ τὶς ἡμέρες τῆς Κατοχῆς. Κανεὶς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες , εἰς ὁποιαδήποτε παράταξη και ἐὰν ἀνήκῃ, ἐκτὸς τῶν ἀναρχικῶν δεν ἐπιθυμεῖ τὴν κατάρρευση τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος. Γι᾽αὐτὸ ἄς προσέχουν οἱ πολιτικοί μας τὰ οἰκονομικὰ τοῦ τόπου μας, καὶ ἂς ἀνοίγουν κάποτε καὶ τὸν Οἰκονομικὸν τοῦ Ξενοφῶντος….»

ΗΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΜΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΡΕΥΝΑΝ. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΩΣ ΤΗΝ ΕΔΕΧΘΗΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΗ.
Μελετώντας λοιπόν τά κείμενα γιά τόν ἀρχαῖο πρόγονό μας, τόν Ξενοφώντα, ἐπιλέγω μερικά στοιχεῖα πολύ βασικά ὅπως ὑποστηριχτει ἡ ἄποψη μου ὅτι ἡ οἰκονομία μίας χώρας εἶναι βιώσιμη ἀπό τά παραγόμενα προϊόντα τῆς γῆς . Ὅταν ὅμως μιά οἰκονομία εἶναι ἀναιμική, ὅπως σήμερα ἡ Ἑλληνική οἰκονομία, τότες κατεπειγόντως χρειάζεται αἷμα ὄχι ὅμως ἀπό ἀρρωστη-μένους αἱμοδότες ἀλλά ἀπό αἱμοδότες πού ἔχουν «πλάσματα αἵματος» μέσα τους (θά λέγαμε) ἀπό τό ἔνδοξο Βυζάντιο. Εἶμαι ὑπέρ τοῦ δικοῦ μας νομίσματος (τήν δραχμήν), ἀλλά αὐτό θά ἔρθει ὅταν ἡ ἀσθενῆς (Ἑλληνική οἰκονομίαν) ἐλάμβανε ἐν πρώτης αἷμα, καί μόνον στήν περίπτωση τήν γνωστή, δηλαδή τῶν τελευταίων γεγονότων στήν χώρα μας, πού ἡ δικτατορία τῶν τραπεζῶν ἔκλεισε τίς τράπεζες ἐκβιάζοντας τόν Ἑλληνικό λαό ὅπως ψηφίσει ΝΑΙ στό δημοψήφισμα τῆς 5ης Ἰουλίου 2015.

Νά λάβει αἷμα ὅμως μόνον ἐκ μιᾶς ὑγιοῦς οἰκονομίας, καί ὁμόθρησκης, ἡ ἔχων τήν ἀληθινή πίστη μας (ὀρθοδοξίαν), δηλαδή ἐκ τῆς Ρωσίας. Διότι τό αἷμα το δικό μας δυστυχῶς τό ἐχρεώσαμεν, στό μαμμωνάν, βλέπε: ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΣΧΕΔΟΝ ΤΙΠΟΤΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΣ, ἐκεῖνο ἦταν τό αἷμα ὅπου μᾶς ρουφήξαν στήν ἄβυσσο τους, δηλαδή : ἡ ἐγχώρια παραγωγή μας. Ὅταν λοιπόν θα ἐλαμβάναμεν αἷμα ὡς βαριά ἄρρωστη οἰκονομίαν, τότες θά μποροῦσαμε σιγά-σιγά νά σταθοῦμε καί στά πόδια μας, καί νά ἀναγεννηθῆ ἡ οἰκονομίαν μας=τό δικό μας αἷμα μέσα ἀπό τό τοπικό νόμισμα μας= τήν δραχμήν.

Διότι: Εφ’ ὅσον ἡ Ρωσία παρακινουμένη (μελλοντικά) ἀπό τόν Θεό θά βοηθήσει τήν Ἑλλάδα στήν ἐπερχομένη εἰσβολή τῶν Τούρκων, αὐτό θαρρῶ εἶναι σημάδι καί τρόπος ὅπως ἐπιζητούσαμε (τώρα εἶναι πολύ ἀργά) προσωρινῶς καί τήν οἰκονομικήν εἰσβολήν τοῦ Ρωσικοῦ νομίσματος (ρούβλι) στήν αἱμορραγοῦσα ἐθνικήν οἰκονομίαν μας.

Πιστεύω τελικά ὅτι τίποτε ἀπό Τόν μεγαλοδύναμον Θεό δέν γίνεται ὄχι μόνον χάρη ὠφελείας μας (ὅπως ἡ μελλοντική παρέμβαση τοῦ Ρωσικοῦ στρατοῦ στήν μελλοντικήν ἐπίθεση τῶν Τούρκων) ἀλλά καί χάριν ὅπως διδαχθοῦμε τρόπους ἰδίους ἐπιλύσεων διαφόρων προβλημάτων μας.-

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η ΔΡΑΧΜΗ ΚΑΙ Η ΔΟΛΙΟΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ, ΓΡΑΦΕΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ
Πρὸ τοῦ 1912 μὲ 23 ἑλληνικὲς δραχμές ἀγόραζες μια χρυσὴ ἀγγλικὴ λίρα, μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τὸ ἑλληνικὸ νόμισμα ἄρχισε νὰ καταρρέῃ καὶ τὴν Κατοχὴ κατέπεσε και εἶχε ἀξία ὅσο ἕνα πλατανόφυλλο.

Η ΔΡΑΧΜΗ
Ἀπόσπασμα ἀπὸ «Χριστιανικῆ Σπίθα», αρ. φυλ. 270, Μάρτιος τοῦ 1964 Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Νὰ κατηγορήσουμε τοὺς πολιτικούς μας, διότι ἔκαναν τὴν δραχμὴ ἐπίμαχο θέμα; Ἐφ᾽ ὅσον τὸ νόμισμα εἶνε τὸ μέσον, διὰ τοῦ ὁποίου κινεῖται ἡ οἰκονομικὴ ζωὴ τῶν ἀτόμων καὶ τοῦ Κράτους, καὶ ἐκ τῆς ἀξίας αὐτοῦ ἐξαρτῶνται τὰ ἐπίγεια συμφέροντα ἑκατομμυρίων λαοῦ, ἡ συζήτηση τῶν πολιτικῶν γύρω ἀπὸ τὸ νόμισμα δὲν εἶνε περιττή, ἀλλὰ ἀναγκαία. Διότι, ὁπως μᾶς ἐπενθύμισε ἀναγνώστης πολιτικῆς ἐφημερίδος, δόγμα τῶν δασκάλων τῆς ἀναρχίας εἶνε, ὅτι ὁ καλύτερος τρόπος για νὰ καταστρέψῃ κανεὶς ἕνα κράτος εἶνε ἡ διαφθορὰ τοῦ νομίσματός του. Ἐμεῖς δε οἱ Ἕλληνες ἔχουμε πικρὰ πεῖρα τῆς πτώσεως καὶ διαφθορᾶ τοῦ νομίσματος κατὰ τοὺς χρόνους τῆς Κατοχῆς. Ἐνῷ πρὸ τοῦ 1912, σὲ ἡμέρες ποὺ ἡ Πατρίδα μας εὐρίσκετο στὸ ἀπόγειο τῆς δυνάμεως καὶ εὐτυχίας της ὡς Κράτος, μὲ 23 ἑλληνικὲς δραχμές ἀγόραζες μια χρυσὴ ἀγγλικὴ λίρα, μετὰ τὴν Μικρασιατικὴ καταστροφὴ τὸ ἑλληνικὸ νόμισμα ἄρχισε νὰ καταρρέῃ καὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τῆς Κατοχῆς ἔφθασε εἰς τὸ ναδὶρ τῆς καταπτώσεως του, τὰ χαρτονομίσματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους κατήντησαν πλατανόφυλλα,καὶ γιὰ νὰ ἀγοράσῃς τὸ εὐτελέστερο πρᾶγμα ἔπρεπε νὰ διαθέσῃς ἑκατομμύρια.
Νὰ γιατὶ ὁ Ἑλληνικὸς λαός εἶνε τόσο εὐαίσθητος εἰς τὸ ζήτημα τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος καὶ τρέμει μήπως, ἐξ αἰτίας τῆς ἀναξιότητος τῶν κυβερνώντων, τὸ Κράτος χρεωκοπήσῃ οἰκονομικῶς καὶ ἐπανέλθουν ἡμέρες δυστυχίας, παρόμιες μὲ τὶς ἡμέρες τῆς Κατοχῆς. Κανεὶς ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες , εἰς ὁποιαδήποτε παράταξη και ἐὰν ἀνήκῃ, ἐκτὸς τῶν ἀναρχικῶν δεν ἐπιθυμεῖ τὴν κατάρρευση τοῦ ἐθνικοῦ νομίσματος. Γι᾽αὐτὸ ἄς προσέχουν οἱ πολιτικοί μας τὰ οἰκονομικὰ τοῦ τόπου μας, καὶ ἂς ἀνοίγουν κάποτε καὶ τὸν Οἰκονομικὸν τοῦ Ξενοφῶντος….
Ἐμεῖς θὰ ἐκτελέσουμε τὸ καθῆκον μας. Ἐκ τῆς δραχμῆς λαμβάνοντες τὴν ἀφορμὴ θὰ δείξουμε ἄλλες δραχμές, ποὺ ἡ ἀξία τοὺς στὸ χρηματιστήριο τῶν πνευματικῶν  ἀξιῶν δὲν ὑπάρχει ποτὲ κίνδυνος νὰ καταπέσουν…….»

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ.
Τα κυριότερα οἰκονομικά ἔργα του εἶναι ὁ «Οἰκονομικός», οἱ «Πόροι» καί ἡ «Ἀπολογία Σωκράτους». Ἐκεῖνο πού μοῦ ἔκανε ἰδιαίτερη ἐντύπωση εἶναι ἡ ἀναφορά του πώς ὁ ἀσχολούμενος μέ τά οἰκονομικά θά πρέπει νά εἶναι πολύ καλός γνώστης περί αὐτῶν τῶν θεμάτων, καθώς πρόκειται περί ἐπιστήμης, καί οἱ κυβερνῆτες ἐάν δέν εἶναι γνῶστες αὐτῆς νά προσπαθοῦν νά διδάσκονται ἀπό καλούς διδασκάλους, καί ὄχι ἀποτυχημένους, γιά αὐτό καί λέγει «μὴ γίγνεσθαι σπουδαίοις ἄνευ διδασκάλων ἱκανῶν», (Ξενοφών, Ἀπομνημονεύματα, Κάκτος, 1993, 4, XI, 2).

Διαβάζουμε καί συγκρατοῦμε τα κάτωθι γιά τόν Ξενοφώντα (στό μονοτονικό, ἀπό τό διαδίκτυο).

Η οικονομική σκέψη έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Ο όρος οικονομία στην Αρχαία Ελλάδα σήμαινε τη διαχείριση του οίκου. Οίκος σήμαινε, εκτός από το σπίτι, και την περιουσία του οικοδεσπότη. Η καλή διαχείριση του οίκου, δηλαδή της περιουσίας και των εισοδημάτων, σήμαινε να επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τα λιγότερα έξοδα και με τη λιγότερη προσπάθεια. Στις ανατολικές αυτοκρατορίες, όπως η Αίγυπτος και η Βαβυλώνα, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούσαν το «τι» και το «πώς» της παραγωγής και της διανομής. Οι απαντήσεις τους, όμως, έμοιαζαν περισσότερο με αυτό που σήμερα αποκαλούμε λογιστική, δηλαδή είχαν αναπτύξει συστήματα μέτρησης των εμπορευμάτων, υπολογισμού της αξίας τους και κατάρτισης πινάκων ισολογισμού (κόστος-κέρδος, έσοδα-έξοδα). Όμως, αυτά δεν συνιστούν οικονομική σκέψη, καθώς δεν αποτελούν προσπάθεια μιας συνολικής οικονομικής θεώρησης που να εξετάζει τη λειτουργία της οικονομίας, της κοινωνίας και της πολιτείας στο σύνολό της. Οι πρώτες προσπάθειες διατύπωσης μιας οικονομικής θεώρησης έγιναν στην Αρχαία Ελλάδα. Στην αρχαία ελληνική σκέψη, η οικονομία δεν ήταν μια οντότητα αυθύπαρκτη και απομονωμένη από την κοινωνία και την πολιτεία. Η οικονομία αντιμετωπιζόταν ενταγμένη στο σύνολο των κοινωνικών και πολιτικών λει τουργιών της πόλης-κράτους. Τη θεωρούσαν μέρος της συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της πόλης. Ο Ξενοφών (430-335 π.Χ.) ασχολήθηκε με οικονομικά ζητήματα της εποχής του. Τα κυριότερα έργα του είναι ο Οικονομικός, οι Πόροι και η Απολογία Σωκράτους. Λόγω της ενασχόλησής του κυρίως με τα οικονομικά της πόλης της Αθήνας, ο Ξενοφών θα μπορούσε να θεωρηθεί, με σημερινά δεδομένα, περισσότερο «τεχνοκράτης» παρά «θεωρητικός» τς οικονομίας. Στο έργο του Πόροι αναφέρει τις προτάσεις του για την εξυγίανση των οικονομικών της Αθήνας. Επιγραμματικά, η συμβολή του Ξενοφώντα στην οικονομική σκέψη εντοπίζεται στα εξής σημεία: • Χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο «οικονομικός» αναφερόμενος στην αποτελεσματική διαχείριση του οίκου. • Όρισε την οικονομία ως επιστήμη τς αποτελεσματικής διαχείρισης του οίκου, όπως είναι η ιατρική για την υγεία και η αρχιτεκτονική για την οικοδόμηση κτιρίων. • Διέκρινε τον κάτοχο περιουσίας από τον ικανό διαχειριστή της περιουσίας. Η κατοχή από μόνη της δεν αρκεί, καθώς, αν ο κάτοχος είναι κακός διαχειριστής, η περιουσία θα χαθεί. •

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Λ. Α. Ἑπομένως ἡ κατοχή ἑνός νομίσματος ὡς περιουσιακό στοιχεῖο στά χέρια ἀνθρώπων, ὅπως οἱ κυβερνητικοί μας στή χώρα μας, πού τό βρῆκαν ἕτοιμο (τό εὐρώ) ἀπό συμμορίες ἀπατεώνων (βλέπε: ΕΟΚ) ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ἔστω καί ἐάν ὑπῆρξε ἐκεῖνο τοπικό νόμισμα μας, ὅπως ἡ δραχμή) πόσο μᾶλλον ΕΝΟΣ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΥ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ= ΤΟ ΕΥΡΩ, πού τό διαχειρίζονται ὁλοκληρωτικά οἱ ἑταῖροι μας στήν ΕΟΚ !!! Γι’ αὐτό καί μᾶς τό παρακράτησαν μέσω τραπεζῶν, δεσμεύοντας τίς καταθέσεις μας, δηλαδή μᾶς παρακρατῆσαν τό ἀντίτιμο τῆς ἐργασίας μας, πού ἔγινε μέ τόν ἱδρώτα καί το αἷμα μας, ἐπειδή το νόμισμα ἐκεῖνο (τό εὐρώ) εἶναι σῆμα κατατεθέν τους, καί πονηρή οἰκονομική καινοτομίαν τους.
———

Ο Ξενοφών υποστήριξε το εμπόριο. Πρότεινε στην Εκκλησία του Δήμου των Αθηναίων την ανάπτυξη του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου προκειμένου να μεγαλώσει ο πλούτος της πόλης. • Διατύπωσε για πρώτη φορά την άποψη ότι η μεγάλη προσφορά ενός προϊόντος ρίχνει την τιμή του.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ παρακάτω (ἐπίσης) .
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: «ΑΝΤΙΒΑΡΟ» (ἀντιγραφή στό μονοτονικό).

«Οι οικονομικές απόψεις των Σωκρατικών στα έργα του Πλάτωνος, του Αριστοτέλη και του Ξενοφώντος»

«Δάσκαλος» δε για τον Ξενοφώντα είναι εκείνος που γνωρίζει κάτι πολύ καλά και το οποίο διδάσκει σε άλλους, ενώ «μαθητής» είναι εκείνος που δεν το γνωρίζει και για αυτό το διδάσκεται («Ὅτι μέν βέλτιον άλλου ἐπίσταιτο ἐπιδιδάξαι, ὅτι δέ χεῖρον ἐπιμαθεῖν», Ξενοφών. Οικονομικός, Χ, 10).Στο θέμα της παιδείας (μάθησης, γνώσης) είναι τόσο κατηγορηματικός, ώστε θεωρεί ως ηλιθίους αυτούς που «επιχειρούν» χωρίς να γνωρίζουν ή να νομίζουν ότι δεν χρειάζονται να γνωρίζουν, απλώς επειδή είναι «κατέχοντες» .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Λ. Α. ΟΠΩΣ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ (οἱ τελευταῖες κυβερνήσεις) ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΕΤΟΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ, ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ (κούνια πού τούς κούναγε).
Στην αρχή του έργου του «Οικονομικός» μας λέει ξεκάθαρα τι είναι οικονομία. “Ἡ οἰκονομία ἐπιστήμης τινός ὄνομα ἐστιν, ὥσπερ ἡ ἰατρική καί ἡ χαλκευτικη καί ἡ τεκτονική”. Παρακατω «ἐφη Σωκράτης, ἐπιστήμης μὲν τίνος ἰδωμεν ἡμῖν ὄνομα εἶναι ἡ οἰκονομία…, εὖ οἰκεῖν τὸν ἑαυτοῦ οἶκον» (Ξενοφων, Οικονομικος, Κακτος, 1993, VΙ, 4 και Ι, 2, 3) «…εἰ δύναιτο οἶκον παραλαβῶν τελεῖν τέ ὅσα δεῖ καί περιουσίαν ποιῶν αὐξειν τόν οἶκον» (ibidem, Ι, 4, 5).
Ο Ξενοφών δια στόματος του Σωκράτους κάνει για πρώτη φορά στην ιστορία της παγκόσμιας οικονομικής σκέψης την διάκριση μεταξύ επιχειρηματία και διαχειριστή (μάνατζερ). Λέει λοιπόν ο Ξενοφών «Ἐστὶν ἄρα, ἐφη Σωκράτης τὴν τέχνην ταύτην ἐπισταμένῳ καὶ εἰ μὴ αὐτὸς τύχοι χρήματα ἔχων, τὸν ἄλλον οἶκον οἰκονομοῦντα ὥσπερ καὶ οἰκονομοῦντα μισθοφορεῖν; … εἰ δύνατο οἶκον παραλαβὼν τέλει τε οἵα δεῖ καὶ περιουσίαν ποιῶν αὔξειν τὸν οἶκον»” (αυτόθι, Ι, 4).

7.

ΞΕΝΟΦΩΝ: «Τοὺς ἐπὶ πλούτω μέγα φρονοῦντας καὶ νομίζοντας οὐδὲν προσδεῖσθαι παιδείας… μωρὸς μὲν εἰη… μὴ μαθῶν … τῶν πραγμάτων διαγνώσεσθαι… ἠλίθιος … εἰ τὶς μὴ δυνάμενος τὰ συμφέροντα πράττειν εὖ τὲ πράττειν οἰεται… καὶ εἰ τὶς οἰεται διὰ τὸν πλοῦτον, μηδὲν ἐπιστάμενος, δόξειν …εὐδοκιμήσειν, Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, 4, Ι, 5,).
Δηλαδή κατανοεί ο Ξενοφών ότι η κτήση πόρων ή κεφαλαίου από μόνη της δεν είναι εχέγγυο για μια οικονομική ευημερία. Απεναντίας θεωρεί την γνώση ή επιστήμη της οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης πολύ σπουδαιότερη από την απλή κτήση περιουσίας λέγοντας, ότι, «οὐδὲ τὰ ἀργύρια χρήματα εἶναι εἰ μή τις ἐπίσταιτο χρῆσθαι αὐτῷ», αλλα και τονίζοντας «τῶν μὲν ἐπισταμένων χρῆσθαι αὐτῶν ἕκαστος χρήματά ἐστι, τῷ δὲ μὴ ἐπισταμένῳ οὐ χρήματα», αυτόθι, Ι, 10 -14).
Επισημαίνει μάλιστα και την επικινδυνότητα της κακοδιαχείρισης, όταν λέγει, ότι γίνεται ζημιογόνος, χωρίς την κατάλληλη γνώση («τοὺς μὲν γὰρ εἴκῃ ταῦτα πράττοντας ζημιουμένους ἑώρων», αυτόθι, ΙΙ, 18) και φροντίδα («Κρίνειν γὰρ οὐκ ἐπιστάμενους ἃ δεῖ πράττειν, πολλάκις πονηροῖς ἐπιχειρεῖν πράγμασι, μεγαλείους…δυσκαθέκτους… δυσαποτρέπτους εἶναι… μέγιστα κακὰ ἐργάζεσθαι», Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, 4, Ι, 4,).
Επαινεί όμως αυτούς που με γνώση και επιστημονική διοίκηση αποκομίζουν οικονομικά οφέλη («τοὺς δὲ γνώμη συντεταγμένη ἐπιμελουμένους καὶ θᾶττον καὶ ῥᾷον καὶ κερδαλεώτερον κατέγνων πράττοντας», Ξενοφών, Οικονομικός, ΙΙ, 18). Τονίζει μάλιστα για πρώτη φορά επίσης στην παγκοσμία ιστορία της οικονομικής σκέψης την αναγκαιότητα εξειδίκευσης, όταν σαφώς λέγει «οὔτοι κράτιστοι ἕκαστα γίγνονται οἱ ἂν ἀφιέμενοι τοῦ πολλοῖς προσέχειν τὸν νοῦν ἐπὶ ἐν ἔργον τραπωνται», (Ξενοφών, Κύρου Παιδεία, Κάκτος, 1993, Β, 1.11).
Στο θέμα της παιδείας (μάθησης, γνώσης) είναι τόσο κατηγορηματικός, ώστε θεωρεί ως ηλιθίους αυτούς που «επιχειρούν» χωρίς να γνωρίζουν ή να νομίζουν ότι δεν χρειάζονται να γνωρίζουν, απλώς επειδή είναι «κατέχοντες» («Τοὺς ἐπὶ πλούτω μέγα φρονοῦντας καὶ νομίζοντας οὐδὲν προσδεῖσθαι παιδείας… μωρὸς μὲν εἰη… μὴ μαθῶν … τῶν πραγμάτων διαγνώσεσθαι… ἠλίθιος … εἰ τὶς μὴ δυνάμενος τὰ συμφέροντα πράττειν εὖ τὲ πράττειν οἰεται… καὶ εἰ τὶς οἰεται διὰ τὸν πλοῦτον, μηδὲν ἐπιστάμενος, δόξειν …εὐδοκιμήσειν, Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, 4, Ι, 5,).
Ακόμη πιο κατηγορηματικός γίνεται σε ότι αφορά την χρηστή διοίκηση, καθώς δηλώνει ξεκάθαρα, ότι κάνεις να μην άρχει, εάν δεν γνωρίζει το αντικείμενο («Οὐδὲ εἰς ἐπιχειρεῖ ἂρχειν μὴ ἐπιστάμενος», Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα,3, V, 21). Βασιλεις και «άρχοντες» λέγει δεν είναι οι (κληρονομικοί) σκηπτούχοι, ούτε οι (δημοκρατικά) εκλεγμένοι, ούτε οι κληρωθέντες, ούτε οι τύραννοι, ούτε οι απατεώνες (και τα «λαμόγια»), αλλα αυτοί που ξέρουν να διοικούν («Βασιλέας δὲ καὶ ἄρχοντας οὐ τοὺς τὰ σκῆπτρα ἔχοντας ἐφη εἶναι οὐδὲ τοὺς ὑπὸ τῶν τυχόντων αἱρεθέντας οὐδὲ τοὺς κλήρω λαχόντας οὐδὲ τοὺς βιασαμένους οὐδὲ τοὺς ἑξαπατήσαντας, ἀλλὰ τοὺς ἐπιστάμενους ἂρχειν», Ξενοφῶν, Ἀπομνημονεύματα, 3, IX, 10).

Ο καλός «διοικητής» δεν κάνει εικασίες ή υποθέσεις περί του πρακτέου, αλλά γνωρίζει το τι πρέπει να γίνει («Ὅταν μηκέτι εἰκάζομεν, ἀλλὰ ἤδη εἰδῶμεν, τότε συμβουλεύσομεν», αυτόθι, 3, V I, 11-12) και μάλιστα με το σωστό τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο («Κρεῖττον οὒν ἐν τῆ ὁρμῆ σπεύδειν η ἐν τῆ ὀδῶ», αυτόθι, 3, XIII, 5)
Ο Ξενοφώντας στο έργο του «ακουμπά» όλα σχεδόν όλα τα ερωτήματα της σύγχρονης διοίκησης. Χρησιμοποιεί π. χ. την περίπτωση ενός πλοίου για να καταδείξει την σπουδαιότητα της άρτιας οργάνωσης (αποθήκευσης) και μάλιστα σε κρίσιμες καταστάσεις, όπως οι φουρτούνες της θάλασσας, αλλα και της οικονομικής ζωής μεταφορικά. Λέγει δε ότι, «Εις τό μέγα πλοῖον τό Φοινικικόν, πλεῖστα γάρ σκεύη ἐν σμικροτάτω αγγείω διακεχωρισμένα ἐθεασάμην», (Οικονομικός, VIII, 11-12), «Γέμει δέ παρά πάντα φορτίων ὅσα ναύκληρος κέρδους ἕνεκα ἄγεται», (αυτόθι, VIII, 11-13), «Και οὕτω κείμενα ἕκαστα κατενόησα ὡς οὔτε ἀλλήλα ἐμποδίζει», (αυτόθι, VIII, 13).
Με αλλα λόγια όλα μέσα στο πλοίο είναι πλήρως ταχτοποιημένα, έτσι ώστε όλα τα εμπορεύματα (χρήματα), αλλα και τα αλλα βοηθητικά αντικείμενα της ναυσιπλοΐας, να μην εμποδίζουν το ένα το άλλο. Ειδάλλως τονίζει ότι, η βλακεία τιμωρείται από τον Θεό: «ἀπειλεῖ γὰρ ὁ Θεὸς καὶ κολάζει τοὺς βλᾶκας», (αυτόθι, VIII, 16).

Σε αντίθεση με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ο Ξενοφών είναι μάλλον πιο «φιλελεύθερος» σε ότι αφορά το εμπόριο, ιδίως το «διεθνές». Στο έργο του «Πόροι» προσπαθεί να πείσει την Εκκλησία του Δήμου των Αθηναίων, να υποστηρίξει ενεργά το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο («Ἂν πλέον καὶ εἰσάγοιτο καὶ ἑξάγοιτο καὶ ἐκπέμποιτο καὶ πωλεῖτο καὶ μισθοφορεῖν καὶ τελεσφοροίη», Ξενοφῶν, Πόροι, ΙΙΙ, 5, ), καθότι προσβλέπει στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου του λαού και της πόλης γενικά μέσω του εμπορίου.
Λέγει χαρακτηριστικά, ότι αφενός η επένδυση στο εμπόριο «επιστρέφει» πίσω με διαφορά («προστιθέμενη αξία») – «Καὶ οἱ ἀργύριον ἐξάγοντες καλὴν ἐμπορίαν ἑξάγουσιν…πλέον τοῦ ἀρχαίου λαμβάνουσιν, Ξενοφῶν, Πόροι, ΙΙΙ, 2-3, ) – και μάλιστα χωρίς αυτό να συνεπάγεται κάποια δαπάνη για τον δήμο, πάρα μόνο κάποιες «φιλανθρωπικές» διατάξεις για τους εμπόρους: “Εἰς μὲν οὒν τὰς τοιαύτας αὐξήσεις τῶν προσόδων οὐδὲ προδαπανῆσαι δεῖ οὐδὲν, ἀλλά ψηφίσματα τὲ φιλάνθρωπα καὶ ἐπιμέλειας”, Ξενοφῶν, Πόροι, ΙΙΙ, 6).
Η σκέψη του Ξενοφώντα έφτασε σε τέτοιο σημείο, ώστε να φαντάζει σχεδόν «προφητική», ιδίως δε όταν αναλογιστούμε την σημερινή οικονομική κατάσταση. Ξεκινώντας πριν από δυόμιση χιλιάδες χρόνια από το σκεπτικό των «φθινουσών αποδόσεων» – ο γνωστός νόμος του Μάρσαλ (Marshall Law of diminishing results) – καταλήγει στην μετάλλαξη της «πραγματικής οικονομίας» σε «χρηματιστική», δηλαδή στην μεταλλαγμένη «εικονική» οικονομία. Πως γίνεται αυτό;

Πρώτα με την υπερπροσφορά, η όποια καταστρέφει την υποκειμενική παραγωγική (χειρονακτική, εργατική τάξη, δηλαδή το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Human Capital) βάση, δηλαδή εάν «Ἐπὶ πλέον τῶν ἱκανῶν ἐμβάλλη τὶς, ζημίαν λογίζονται», Ξενοφῶν, Πόροι, IV, 5). Εν συνεχεία με την αντικειμενική απαξίωση του έργου ή προϊόντος (Δομικό Κεφάλαιο, Structural Capital), δηλαδη «Ὅταν πολλοὶ χαλκότυποι γένωνται, ἀξίων γενομένων τῶν χαλκευτικῶν ἔργων, καταλύονται οἱ χακλότυποι», (αυτόθι, IV, 6).
Έτσι η μεγάλη προσφορά και η χαμηλή ζήτηση δημιουργούν ζημίες και πυροδοτούν την μετάβαση (ή μετάλλαξη) από την πραγματική (tangible, π.χ. αγροτική, βιομηχανική παραγωγή) στην «χρηματιστική» (intangible, δηλαδή εμπόριο, χρηματοοικονομικά) οικονομία: «ὠσαύτως…ἀλυσιτελεῖς αἳ γεωργίαι γίγνονται… ὥστε πολλοὶ ἀφέμενοι τοῦ τὴν γῆν ἐργάζεσθαι ἒπ΄ ἐμπορίας καὶ καπηλείας καὶ τοκισμοὺς τρέπονται», αυτόθι, IV, 6).

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, ΤΩΡΑ !!!

Μία ἀποκάλυψη ἐνεφανίσθη στήν πολιτική σκηνή τίς τελευταῖες δραματικές ἥμερες στήν χώρα μας, καί ἴσως κάποιοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά μήν τήν ἐνόησαν ὅσο πραγματικά θά ἔπρεπε, καί μέ ὅλο τό πνευματικό βάρος της.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: «Ὅπως ἡ καρδιά στέλνει αἷμα σέ ὅλο τό σῶμα, ἔτσι καί το τραπεζικό σύστημα πάει το ρευστό στήν οἰκονομία.»

Ἐπαναλαμβάνω: Ἀλλά ποῖο αἷμα; Τό αἷμα μήπως τό ὑγιές;, ἀπό το ὑγιές σῶμα τῆς κοινωνίας;

Ἀπάντηση: ΟΧΙ, τό αἷμα τοῦ ζώου, τό αἷμα τῶν μυστικῶν θρησκευτικῶν μασονικῶν τελετουργιῶν πού διενεργοῦν, σύμφωνα μέ ἔγκυρες δημοσιεύσεις ὀρθοδόξων ἀναφορῶν καί ἔρευνας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τό αἷμα αὐτό τῶν τραπεζῶν πού τροφοδοτῆται ἡ Ἑλληνική κοινωνίαν μας εἶναι αἷμα ναρκωτικόν, εἶναι αἷμα ἀκάθαρτον, αἷμα περιόδου ἱερόδουλης γυναικός πού ἀποβάλει καί ὑλοποιεῖ ἀκόμα περισσότερο τίς πνευματικές τοξίνες της, ἐνσαρκώνοντας τες σέ νόμισμα˙ ναί !καλά καταλάβατε!! εἶναι τό εὐρώ ὡς νόμισμα!!! , καί πού ἔμαθε (ἐκεῖνο τό νομισματικό κατακάθι) τόν κάθε ἐκπεσόμενο λαό νά τόν συντηρεῖ ἐκ αὐτοῦ, δηλαδή στή δουλείαν τῶν σκλάβων του. Νά συντηρεῖται στόν Κραιπαλώδη
καταναλωτισμό τῆς ἄκαρπης ἐργασιακῆς ματαιοδοξίας τῶν καρεκλοκένταυρων (βλέπε: γραφειοκρατίαν, κλπ), καί ὅπου ἔχει μολυνθεῖ μέ τοξικήν κοπριά, καί ὄχι αἷμα πού τοῦ ἐξασφαλίζει τήν πραγματικήν βιοποριστικήν καί ὀρθόδοξη ζωήν. Εἶναι αἷμα ἐκ τῆς πόρνης τῆς Βαβυλώνας (σύγχρονη ΕΟΚ) βλέπε ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ : «κρατοῦσε χρυσό ποτήρι πού ἦταν γεμάτο μέ ἀκαθαρσίες τῆς πορνεία τῆς γῆς» .

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: ΙΖ’1 καί ἦρθε ἕνας ἀπό τους ἀγγέλους πού εἶχαν τίς ἑπτά φιάλες καί μοῦ εἶπε: ἔλα νά σου δείξω την ἁμαρτία τῆς μεγάλης πόρνης πού κάθεται πάνω σέ ἄφθονα νερά2. Καί μέ αὐτήν ἐκπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καί οἱ κάτοικοι τῆς γῆς μέθυσαν μέ το κρασί τῆς πορνείας της. 3. Καί μεταφέ-ρθηκα πνευματικά σέ μίαν ἔρημο καί εἶδα μιά γυναίκα νά κάθεται πάνω στό θηρίο το κόκκινο, το ὁποῖο ἦταν γεμάτο βλασφημίες, καί εἶχε ἑπτά κεφάλια καί δέκα κέρατα.

Εἶναι ἐπίσης χρῆμα πού ἔγινε καί ἀπό τό αἷμα τῆς τίμιας ἐργασίας τῶν ἀνθρώπων, καί πού τό παρακρατοῦν ὡς βρικόλακες γιά νά μεθοῦν μέ αὐτό. Αἷμα πού τό νοθεύουν (μετέπειτα) μέ ἐκεῖνο τῶν ζώων στίς τελετουργίες τους, καί «ποτίζουν» τόν κόσμο γιά νά συνεχίζουν νά ὑπνοβατοῦν στόν πεπλανημένον λήθαργον τους.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: « ΙΖ’4  καί ἡ γυναίκα πού ἦταν ντυμένη στά κόκκινα, πορφυρά, μέ χρυσάφια, μαργαριτάρια καί κρατοῦσε χρυσό ποτήρι πού ἦταν γεμάτο μέ ἀκαθαρσίες τῆς πορνεία τῆς γῆς 5. Καί το μέτωπό της ἦταν γραμμένο ἕνα μυστήριο ὄνομα. «Βαβυλώνα ἡ μεγάλη, ἡ μητέρα ὅλων των πόρνων καί των ἀηδιαστικῶν ἔργων της γῆς». ΙΖ’6 καί εἶδα τή γυναίκα νά μεθάει ἀπό τό αἷμα τῶν ἁγίων καί τῶν μαρτύρων τοῦ Ἰησοῦ καί θαύμασα ἐγώ βλέποντας την »

Η ΠΟΡΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΙΖ’18  καί ἡ γυναίκα πού εἶδες εἶναι ἡ ἐκείνη ἡ πόλη ἡ μεγάλη πού βασιλεύει πάνω ἀπό ὅλα τα ἄλλα ἔθνη. Αὐτή ἡ πόλη, ἄν δέν εἶναι κάποια συγκεκριμένη, τότε σίγουρα καθρεφτίζει τήν ἑκάστοτε παγκόσμια – δύναμη – αὐτοκρατορία μέ την ὁποία ὅλα τά ἔθνη ἀναγκάζονται, εἴτε ἀκούσια λόγω συμφερόντων (πάντοτε οἰκονομικῶν), εἴτε ἑκούσια διά της βίας (ἐμπάργκο, πόλεμος, οἰκονομικός – φαρμακευτικός ἀποκλεισμός, κλπ) νά σκύβουν τό κεφάλι στίς ὅποιες ἀνήθικες προτάσεις – προσταγές.

Ὅμως το ἀληθινό αἷμα τῆς ζωῆς μας στήν κοινωνία ἔχει τό πνευματικό νόημα τῆς Θείας Κοινωνίας.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (θ. Λειτ.).

Ἀλλά ἄς ἀνατρέξουμε στό ὑγιές αἷμα τῆς κοινωνίας, καί αὐτό δέν μπορεῖ νά εἶναι ἄλλο , ἀπό πνευματικῆς καί διδακτικῆς ἄποψης ἀπό το ἱερό μυστήριο τῆς Θείας κοινωνίας. Ἄς ἀκούσουμε λοιπόν το μακαριστό Αὐγουστίνο Καντιωτη περί αὐτοῦ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
«Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (θ. Λειτουργία)
ΓΕΥΜΑΤΑ καὶ δεῖπνα κάνουν οἱ μεγάλοι, οἱ πλούσιοι, οἱ μεγιστᾶνες, ποὺ θέλουν νὰ ποικίλουν τὴν ἀνιαρὰ ζωή τους καὶ μ᾿ ἕνα γλέντι. Ἀλλὰ πόσοι προσκαλοῦνται σ᾿ αὐτά; Λίγοι, οἱ ἐπίσημοι· αὐτοὶ ποὺ εἶνε πάντα χορτᾶτοι. Ὁ πολὺς λαὸς μένει ἔξω ἀπὸ τὰ δεῖπνα τῶν μεγάλων.

Σημείωση Λ. Α. Ὅταν ἔκλεισαν οἱ τράπεζες (ἰούλιος 2015) ἀπομονώθηκε ὁ λαός ἐκ τοῦ δείπνου= οἱ τραπεζικές συναλ-λαγές, καί του αἵματος= , βλέπε: «Ὅπως ἡ καρδιά στέλνει αἷμα σέ ὅλο το σῶμα, ἔτσι καί τό τραπεζικό σύστημα πάει τό ρευστό στήν οἰκονομία».

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

Ἡ Συνέχεια ἀπό τόν Αὐγουστίνου Καντιωτη:
Θὰ σᾶς παρουσιάσω ὅμως ἕνα δεῖπνο, ἐμπρὸς στὸ ὁποῖο ὅλα τὰ ἄλλα δεῖπνα εἶνε μία σκιά. Σ᾿ αὐτὸ εἶνε προσκεκλημένοι ὅλοι. Εἶνε δεκτὸς ἐξ σου τόσο ὁ πλούσιος ὅσο καὶ ὁ φτωχός, ὁ ἀγράμματος ὅσο καὶ ὁ ἐγγράμματος, ἡ γυναίκα ὅσο καὶ ὁ ἄντρας. Σ᾿ αὐτὸ μπορεῖ νὰ καθήσῃ δίπλα στὸν βασιλέα καὶ ὁ λοῦστρος, κι ὅταν δειπνοῦν οἱ προσκεκλημένοι παιανίζει ἡ μουσικὴ τοῦ οὐρανοῦ.
Τὸ δεῖπνο αὐτὸ εἶνε ὁ μυστικὸς δεῖπνος τοῦ Χριστοῦ μας.
Ἀδελφοί, ἐλᾶτε στὴν τράπεζα τοῦ Κυρίου. Ὁ Χριστὸς διανέμει τὰ προσκλητήρια. Εἶνε γραμμένα ὄχι μὲ μελάνι, ἀλλὰ μὲ αἷμα. Καὶ τί γράφει; Σᾶς διαβάζω τὸ προσκλητήριο· «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες, τοῦτό ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς καινῆς διαθήκης, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν καὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» (θ. Λειτ.). Ἐλᾶτε λοιπόν. Πῶς νὰ σᾶς παραστήσω τὴν ὡραιότητα τοῦ δείπνου; Σᾶς λέγω μόνο, ὅτι ὁ μυστικὸς δεῖπνος, ἡ θεία κοινωνία, εἶνε μυστήριο ἀγάπης, μυστήριο ταπεινώσεως, καὶ μυστήριο ζωῆς.

Τὶς τρεῖς αὐτὲς ἀπόψεις τοῦ ἁγιωτάτου μυστηρίου θὰ ἐκθέσω μὲ λίγα λόγια στὴν ἀγάπη σας. Ἡ θεία κοινωνία εἶνε μυστήριο ἀγάπης. Ἀγάπης τίνος; Τοῦ Χριστοῦ μας. Πόσο μᾶς ἀγαπᾷ ὁ Χριστὸς μᾶς τὸ ἀποδεικνύει καθημερινῶς. Παντοῦ καὶ πάντοτε δεχόμαστε τὰ δῶρα τῆς ἀγάπης του. Ὤ τὰ δῶρα τοῦ Χριστοῦ! Εἶνε πολλά, ἀναρίθμητα. Δικό του δῶρο εἶνε ἡ ζωή μας, ἡ τροφή μας, ὁ ἥλιος, ὁ ἀέρας ποὺ αὐτὴ τὴ στιγμὴ ἀναπνέουμε, καὶ τόσα ἄλλα. Ἀλλὰ τὸ μεγαλύτερο δῶρο του ξέρετε ποιό εἶνε; Ἡ θεία κοινωνία. Γι᾿ αὐτὸ μιλᾶμε καὶ γιὰ «τίμια δῶρα». Στὸ μυστήριο αὐτὸ σὰν ποταμὸς ξεχειλίζει ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας. Καμμιά μητέρα δὲν ἀγάπησε τὸ παιδί της τόσο ὅσο ὁ Χριστὸς τὸν ἄνθρωπο. Μεγάλη ἡ ἀγάπη τῆς μητέρας. Συνέβη, μιὰ μητέρα ποὺ βρέθηκε στὴν ἔρημο καὶ οἱ μαστοί της εἶχαν στειρεύσει, γιὰ νὰ μὴν πεθάνῃ τὸ παιδί της, ν᾿ ἀνοίξῃ τὴ φλέβα της καὶ νὰ τὸ ποτίσῃ μὲ τὸ αἷμα της. Αὐτὸ δείχνει τὴν ἀγάπη της. Ἀλλ᾿ αὐτὸ καὶ κάτι ἀνώτερο κάνει ὁ Χριστὸς καὶ βεβαιώνει τὴν ἀγάπη του γιὰ τὸν ἄνθρωπο. Τὸν ἀγαπᾷ, καὶ γι᾿ αὐτὸ ἔδωσε τὴ θεία κοινωνία, ποὺ εἶνε ἕνα μυστήριο ἀγάπης.
Ἡ θεία κοινωνία, ὅπως τὴν ὠνόμασε ὁ διος ὁ Χριστός, εἶνε «ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς» (βλ. Ἰωάν. 6,35). Ἐὰν τὸ ψωμὶ τρέφῃ τὸ σῶμα, ἡ θεία κοινωνία τρέφει ψυχὴ καὶ σῶμα κατὰ τρόπο μυστηριώδη. Ὅπως δὲν γνωρίζουμε πῶς οἱ τροφὲς μεταβάλλονται σὲ αἷμα ―ἡ μεταβολὴ αὐτὴ εἶνε μυστήριο τῆς ἰατρικῆς―, ἔτσι καὶ ἡ μεταβολὴ τοῦ ονου καὶ τοῦ ἄρτου εἶνε μυστήριο τῆς θρησκείας. Ἂς μᾶς ποῦν οἱ γιατροὶ πῶς οἱ τροφὲς γίνονται αἷμα, γιὰ νὰ ποῦμε κ᾿ ἐμεῖς πῶς τὸ ψωμὶ καὶ τὸ κρασὶ γίνονται ζωηφόρο σῶμα καὶ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ μεταδίδει τὴ ζωὴ στὴν ὕπαρξί μας. Προσωρινὴ ζωὴ μεταδίδουν οἱ ὑλικὲς τροφές, αἰωνία καὶ μακαρία ζωὴ μεταδίδει τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας.

Ἀλλὰ ἡ θεία κοινωνία δὲν εἶνε μόνο ἡ τροφή, εἶνε κάτι περισσότερο· εἶνε καὶ τὸ ἐμβόλιο ποὺ προστατεύει τὴ ζωή μας. Φέρνω ἕνα παράδειγμα. Ἂς ὑποθέσουμε ―κακὸ νὰ μὴν ἔχουμε, ὁ Θεὸς νὰ φυλάξῃ―, ἂς ὑποθέσουμε ὅτι στὸν τόπο μας πέφτει τύφος. Τί θὰ κάνουμε τότε; Ὅλοι, μικροί – μεγάλοι, θὰ τρέξουμε νὰ ἐμβολιασθοῦμε μὲ τὸ ἀντιτυφικὸ ἐμβόλιο· διότι ὅλοι ἀγαποῦμε τὴ ζωή, μόνο παράφρονες δὲν τὴν ἀγαποῦν. Σὲ μία λοιπὸν φοβερὰ ἐπιδημία ὅλοι σπεύδουμε νὰ ἐμβολιασθοῦμε· καὶ οἱ στρατιῶτες στοὺς στρατῶνες, καὶ οἱ μαθηταὶ στὰ σχολεῖα, καὶ οἱ φυλακισμένοι στὶς φυλακές. Ἀλλ᾿ ἰδού, ἀδελφοί μου, μία ἄλλη ἐπιδημία, ἡ φοβερωτέρα ποὺ ὑπάρχει στὸν κόσμο, ἡ ἐπιδημία τῆς ἁμαρτίας. Τὰ μικρόβια τῆς ἁμαρτίας ἐργάζονται περισσότερο ἀπὸ τὰ μικρόβια τοῦ τύφου. Κάνουν θραῦσι, καὶ θραῦσι μεγάλη. Λοιπὸν τί θὰ κάνουμε; Μόνοι μας ν᾿ ἀντιδράσουμε δὲ᾿ μποροῦμε. Ἔχουμε ἀνάγκη θείας βοηθείας. Καὶ εὐλογητὸς ὁ Θεός! ἐμβόλιο ἐναντίον τῆς φοβερᾶς νόσου τῆς ἁμαρτίας εἶνε ἡ θεία κοινωνία. Αὐτὸ εἶνε τὸ «φάρμακον ἀθανασίας, ἀντίδοτον τοῦ μὴ ἀποθανεῖν». Τὸ ἐμβόλιο αὐτὸ δὲν κατασκευάζεται στὰ χημεῖα· κατασκευάστηκε πάνω στὸ Γολγοθᾶ. Καὶ ἔκτοτε ὅσοι ἀσθενοῦν στὴν ψυχή, ὅσοι δὲν θέλουν νὰ τοὺς θανατώσῃ ὁ ὄφις τῆς ἁμαρτίας, πλησιάζουν «μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης» τὸ μυστήριο τοῦτο τῆς ζωῆς· ἐνισχύουν τὸν ψυχικὸ καὶ σωματικό τους ὀργανισμό, δέχονται ἐντός τους τὸ σπέρμα τῆς ἀθανασίας καὶ προχωροῦν πρὸς τὰ ἐμπρός.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
(ἱ. ναὸς Ἀθηνῶν, Μ. Τετάρτη βράδυ τῶν ἐτῶν 1958-64)
19.

Ἄλλη ἀναφορά περί τραπεζῶν, οἰκονομικῶν συστημάτων ἐκ πρωτοκόλλων τῆς Σιῶν πού βρήκαμε στό διαδίκτυο, καί τά ὑπενθυμίζουμε:

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στο μονοτονικό) ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ : Το οικονομικόν πρόγραμμα. Ο προοδευτικός δασμός. Προοδευτικαί εισπράξεις δια χαρτοσήμων. Ταμιευτικαί Τράπεζαι και στασιμότης του χρυσού. Ελεγκτικόν συνέδριον. Κατάργησις της αντιπροσωπείας. Στασιμότης των κεφαλαίων. Έκδοσις γραμμα-τίων. Ανταλλαγή του χρυσού. Συναλλαγή της αξίας της εργασίας, Ο προϋπολογισμός. Τα κρατικά δάνεια. Η σειρά αξιών (τίτλων) προς 1% τόκον. Αι βιομηχανικαί αξίαι (τίτλοι). Oι κυβερνήται των Χριστιανών. Oι ευνοούμενοι. Oι πράκτορες του μασωνισμού.

Εις το κράτος μας, ο βασιλεύς θα είναι η νομική εκπροσώπησις της νομίμου ιδιοκτησίας παντός ό,τι ευρίσκεται εις το Κράτος του (πράγμα το οποίον είναι εύκολον να πραγματοποιηθή). Θα δύναται λοιπόν να καταφεύγη εις την νόμιμον κατάσχεσιν όλων των χρηματικών ποσών, τα οποία θα κρίνη αναγκαία δια τον διακανονισμόν της κυκλοφορίας του χρήματος εντός του Κράτους. Εξ αυτού καταφαίνεται ότι η φορολογία πρέπει κυρίως να συνίσταται εις προοδευτικήν φορολογίαν της ιδιοκτησίας.

Προεκαλέσαμεν παρά τοις Χριστιανοίς οικονομικάς κρίσεις επί τω μοναδικώ σκοπώ ν’ αποσύρωμεν τον χρυσόν εκ της κυκλοφορίας.

Τεράστια κεφάλαια έμενον στάσιμα, αποσύροντα και το χρήμα των Κρατών, άτινα υπεχρεούντο ούτω ν’ απευθύνωνται εις αυτά ταύτα τα κεφάλαια όπως εξεύρωσι χρήματα. Τα δάνειαταύτα επεβάρυνον τα οικονομικά των Κρατών δια της πληρωμής τόκων· υπεδούλωσαν αυτά εις το κεφάλαιον. Η συγκέντρωσις της βιομηχανίας εις χείρας των κεφαλαιοκρατών, οίτινες κατέστρεφαν την μικράν βιομηχανίαν, απερρόφησεν όλας τας δυνάμεις του λαού και συγχρόνως του Κράτους.

Η σημερινή κυκλοφορία του χρήματος δεν ανταποκρίνεται γενικώς προς το κατ’ άτομον καταναλισκόμενον ποσόν και συνεπώς δεν δύναται να επαρκέση δι’ όλας τας ανάγκας των εργασιών. Η κυκλοφορία του χρήματος πρέπει να είναι ανάλογος προς την αύξησιν του πληθυσμού, και πρέπει να συμπεριλαμβάνη εν τω υπολογισμώ τούτω και τα παιδία, διότι ταύτα καταναλίσκουσι και στοιχίζουσιν ευθύς από της γεννήσεως των.
Η αναθεώρησις της κοπής νομισμάτων είναι ζήτημα ουσιώδες δι’ ολόκληρον τον κόσμον. Γνωρίζετε ότι η ανταλλαγή του χρυσού υπήρξεν ολεθρία δια τα Κράτη, άτινα την υιοθέτησαν, διότι δεν δύναται να επαρκέση εις την κατανάλωσιν του χρήματος, τόσον μάλλον καθ’ όσον είχομεν αποσύρει της κυκλοφορίας την μεγαλυτέραν δυνατήν ποσότητα χρυσού.

Οφείλομεν να εισαγάγωμεν νόμισμα βασιζόμενον επί της εργασίας, το οποίον θα είναι είτε χάρτινον είτε ξύλινον. Θα εκδίδωμεν ανάλογον προς τας συους επί της κεφαλής των κυβερνώ, αυξάνοντες αναλόγως των εκάστοτε γεννήσεων και ελαττοϋντες αυτήν αναλόγως των εκάστοτε θανάτων.

Παν δάνειον αποδεικνύει την αδυναμίαν του Κράτους και την μη κατανόησιν των δικαιωμά-των αυτού. Τα δάνεια επικρέμονται ως η σπάθη του Δαμοκλέους επί της κεφαλής των κυβερνώντων, οίτινες αντί να λαμβάνωσιν ό,τι αναγκαιοί αυτοίς δια πρόσκαιρου φορολογίας παρά των υπηκόων των, έρχονται με τεταμένας τας χείρας να ζητώσιν ελεημοσύνην παρά των τραπεζιτών μας. Τα εξωτερικά δάνεια είναι βδέλλαι, τας οποίας εις ουδεμίαν περίπτωσιν είναι δυνατόν ν’ αποσπάση τις από του σώματος του Κράτους, εάν δεν αποσπασθώσι μόναι των ή δεν τας απορρίψη αυτό τούτο το Κράτος ριζικώς. Τα χριστιανικά όμως Κράτη δεν τας αποσπώσιν, αλλ’ εξακολουθούσι να επιθέτωσι νέας τοιαύτας εις το σώμα των, ούτως ώστε αμετακλήτως θα καταστραφώσιν εξ αιτίαςν 5%, εντός είκοσιν ετών το Κράτος.

Πραγματικώς τι άλλο παριστά το δάνειον και ιδίως το εξωτερικόν; Το δάνειον είναι η έκδοσις κυβερνητικών τραπεζογραμματίων υπεχόντων υποχρέωσιν ωρισμένου τινός τόκου, αναλόγου προς το ποσόν του δανεισθέντος κεφαλαίου. Εάν το δάνειον έχη τόκον 5%, εντός είκοσιν ετών το Κρά-τος έχει πληρώσει άνευ ουδεμιάς ωφελείας τόκον ίσον προς το δάνειον, εντός 40 ετών διπλάσιον, εντός 60 ετών τριπλάσιον ποσόν και το χρέος παραμένει πάντοτε χρέος ανεξόφλητον!

Βλέπομεν εκ τούτου ότι υπό το πρόσχημα ατομικής φορολογίας το Κράτος αφαιρεί και τον τελευταίον οβολόν των πτωχών φορολογουμένων δια να εξοφλση με τους πλουσίους ξένους, παρ’ ων εδανείσθη, αντί να συλλέξη τα πλούτη του δια τας ανάγκας του χωρίς να πληρώνη τόκους.

Εφ όσον τα δάνεια παρέμεναν εσωτερικά, οι Χριστιαvoi δεν έκαμνον άλλο από του να μεταθέτωσι το χρήμα εκ του θυλακίου του πτωχού ειιπολαιότης των βασιλευόντων Χριόμως εξηγοράσαμεν τα πρόσωπα άτινα εχρειάζοντο δια να μεταφέρωμεν τα δάνεια επί του εξωτερικού εδάφους, όλα τα πλούτη των Κρατών διωχετεύθησαν εις τα ταμεία μας

και όλοι οι Χριστιανοί ήρχισαν να καταβάλωσιν εις ημάς φόρον υποτέλειας. Εάν η επιπολαιότης των βασιλευόντων Χριστιανών εις ό,τι αφορά, τας κρατικάς υποθέσεις, εάν η διαφθορά των υπουργών ή η οικονομυφίστανται υπον κυβερνητών επέβαλεν εις τας χώρας των φορτία χρεών, άτινα αδυνατούν να εξοφλήσουν εις τα ταμεία μας, πρέπει να γνωρίζετε ότι το τοιούτον μας εστοίχισεν ακριβά εις χρήμα και προσπάθειας!

Δεν θα επιτρέψωμεν την στασιμότητα του χρήματος, και δια τουτο δεν θα υφίστανται υποχρεώσεις του Κράτους, εξαιρέσει σειράς υποχρεώσεων προς 1%, ίνα μη η πληρωμή των τόκων παραδίδη την δύναμιν του Κράτους εις την εκμύζησιν των βδελλών. Το δικαίωμα εκδόσεως αξιών θα επιφυλάσσεται αποκλειστικώς δια τας βιομηχανικάς εταιρίας, αίτινες δεν δυσκολεύονται να καταβάλλωσι τους τόκους, ως εκ των κερδών άτινα επιτυγχάνουσιν, ενώ το Κωνται ότι θα εχρειάζετο ν’ αφαιπό το χρήμα όπερ εδανείσθη, εφ’ όσον δανείζεται δια να εξοδεύση και ουχί δια να κάμη επιχειρήσεις.

Πόσον καταφανής είναι η έλλειψις κρίσεως εις τους καθαρώς ζωώδεις εγκεφάλους των Χριστιανών! Εδανείζοντο παρ’ ημών επί τόκω και χωρίς να σκέπτωνται ότι θα εχρειάζετο ν’ αφαι-ρέσωσι το χρήμα τούτο βεβαρυμένον με τους επιπλέον τόκους από τα θυλάκια του Κράτους δια να εξωφλήσωσι με ημάς! Υπήρχε τι το απλούστερον από του να λαμβάνωσι το χρήμα, του οποίου είχον ανάγκην, από τους φορολογουμένους των;…

Τούτο αποδεικνύει την γενικήν υπεροχήν του πνεύματος μας, διότι κατωρθώσαμεν να τοις παρουσιάσωμεν την υπόθεσιν των δανείων υπό τοιαύτην μορφήν, ώστε να διαβλέπωσιν εν αυτή και κέρδη ακόμη δια τον εαυτόν τους.

Οι λογαριασμοί, τους οποίους όταν έλθη η ώρα θα παρουσιάσωμεν φωτιζόμενους από το φως της πείρας αιώνων, της οποίας το υλικόν επρομήθευσαν εις ημάς τα χριστιανικά Κράτη, θα διακρίνωνται δια την σαφήνειάν των και την ακρίβειαν των και θα καταδείξωμεν εις πάντας πασιφανώς την χρησιμότητα των καινοτομιών μας. Θα θέσωμεν τέρμα εις τας καταχρήσεις, χάρις εις ας εκρατούμεν τους Χριστιανούς εις την διάθεσίν μας, αλλ’ αι οποίαι δεν είναι δυνατόν να επιτρέπωνται εις το Κράτος μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ: Τα εσωτερικά δάνεια. Το παθητικόν και οι φόροι. Αι μετατροπαί. Τα αποταμιευτήρια και το εισόδημα. Κατάργησις του χρηματιστηρίου. Φορολογία των βιομηχανικών αξιών.

Θα προσθέσω εις ό,τι σας είπον εις την προηγουμένην συνεδρίασιν μιαν λεπτομερή εήγησιν των εσωτερικών δανείων. Περί των εξωτερικών δανείων δεν θα είπω πλέον τίποτε, διότι αυτά εγέμιζον τα χρηματοκιβώτια μας με το εθνιόν χρήμα των Χριστιανών, δια το κράτος μας όμως δεν θα υπάρχη πλέον ξένον, δηλαδή εξωτερικόν. Επωφελήθημεν της διαφοράς των διοικούντων και της αμελείας των κυβερνώντων δια να λάβωμεν ποσά διπλάσια, τριπλάσια και έτι μεγαλύτερα, δανείζοντες εις τας Κυβερνήσεις των Χριστιανών χρήμα, το οποίον ουδόλως ήτο αναγκαίον εις το Κράτος. Τις θα ηδύνατο να κάμη το ιδίον και έναντι ημών; Δια τούτο θα εκθέσω λεπτομερώς τα των εσωτερικών δανείων μόνον.

Όταν εκδίδουσι δάνειόν τι τα Κράτη, ανοίγουσιν έγγραφάς δια την αγοράν των ομολογιών των. Δια να είναι αυταί προσιταί εις όλους, εκδίδουν ομολογίας αξίας από 100 μέχρι 1000 μονάδων. Εν ταυτώ παρέχουσιν όφελός τι εις τους πρώτους εγγραφομένους. Την επομένην δημιουργείται τεχνητή ύψωσις τιμών, διότι δήθεν όλος ο κόσμος ρίπτεται επ’ αυτών. Ημέρας τινάς αργότερον, τα ταμεία του Κράτους είναι υπερπλήρη, λέγουσι, και δεν γνωρίζουσι πλέον που να βάλωσι το χρήμα (διατί τότε το λαμβάνωσι;). Η εγγραφή υπερβαίνει πλειστάκις το ποσόν του δανείου. Τοιαύτη είναι η εμπιστοσύνη, την οποίαν έχει ο κόσμος δια τας κυβερνητικάς συναλλαγάς. Όταν όμως παιχθή η κωμωδία, ευρίσκονται ενώπιον παθητικού και μάλιστα παθητικού βαρυτάτου. Δια να πληρωθούν οι τόκοι πρέπει να καταφύγωσιν εις νέα δάνεια, άτινα δεν απορροφούν, αλλά μόνον αυξάνουν τα πρώτα χρέη. Όταν η πίστωσις εξαντληθή, πρέπει δια νέων δανείων να καλυφθή ουχί το δάνειον, αλλά μόνον οι τόκοι των δανείων. Οι φόροι αυτού είναι παθητικοί, χρησιμοποιούμενοι πρός κάλυψιν του παθητικού.

Έρχεται κατόπιν ο καιρός των πληρωμών, αίτινες ελαττώνουσι μόνον την πληρωμήν των τόκων και δεν καλύπτουσι τα δάνεια και αίτινες επί πλέον, δεν εκτελούνται άνευ της συγκαταθέσεως των δανειστών. Αγγέλλοντες πληρωμήν τινα προσφέρονται να αποδώσωσι το χρήμα εις όσους δεν συγκατατίθενται να μετατρέψωσι τας αξίας των. Εάν πάντες εξέφραζον την επιθυμίαν ν’ αναλάβωσι το χρήμα των, αι Κυβερνήσεις θα συνελαμβάνοντο εις τα ίδια δίκτυα των και θα ευρίσκοντο εν αδυναμία να πληρώσωσι το χρήμα, το οποίον προσφέρουσιν. Ευτυχώς οι υπήκοοι των χριστιανικών Κρατών, ελάχιστα γνώσται των οικονομικών υποθέσεων, επροτίμησαν πάντοτε απώλειαν της τιμής αξιών και των τόκων των, αντί του κινδύνου νέας τοποθετήσεως των χρημάτων των, και δια του τρόπου αυτού παρέχουν εις τας Κυβερνήσεις την δυνατότητα του ν’ απαλλάσσωνται παθητικού πολλών εκατομμυρίων. Με τα εξωτερικά ήδη δάνεια οι Χριστιανοί δεν σκέπτονται να πράξωσι τοιούτον τι, γνωρίζοντες ότι θα απαιτήσωμεν όλον το χρήμα των.

Ούτω ανεγνωρισμένη πτώχευσις θα καταδείξωσι εριστικώς εις τας χώρας την έλλειψιν συνδέσμου μεταξύ των συμφερόντων των λαών και των Κυβερνήσεων των. Εφιστώ όλην την προσοχήν υμών επί του γεγονότος τοκόν ταμείον ή εις το ταμιευτήριμερον όλα τα εσωτερικά δάνεια εξυπηρετούνται υπό χρεών χαρακτηριζομένων δια του ονόματος: κυμαινομέρων χρεών, δηλ. χρεών των οποίων η λήξις είναι μάλλον ή ήττον προσεχής. Τα χρέη ταύτα σύγκεινται εκ των χρημάτων, άτινα κατατίθενται εις εφεδρικόν ταμείον ή εις το ταμιευτήρι-ον. Επειδή τα κεφάλαια ταύτα παραμένουσιν επί πολύν χρόνον εις τας χείρας της Κυβερνήσεως εξατμίζονται δια την πληρωμήν των τόκων των εξωτερικών δανείων και εις την θέσιν αυτών θέτουσιν ίσα ποσά εκ των αποταμιευμάτων των προσόδων.

Αι τελευταίαι αύται είναι οι πόροι, δι’ ων φράσσονται αι οπαί των κρατικών ταμείων παρά τοις Χριστιανοίς.

Όταν θ’ ανέλθωμεν επί του θρόνου του κόσμου, όλοι αυτοί οι οικονομικοί συνδυασμοί θα καταργηθώσι χωρίς να αφήσουν ίχνος, διότι δεν ανταποκρίνονται προς τα συμφέροντα μας· θα καταργήσωμεν επίσης όλα τα χρηματιστήρια, διότι δεν παραδεχόμεθα όπως το γόητρον της ισχύος μας κλονισθή δια της αυξομειώσεως των τιμών των αξιών μας. Ούτω δια νόμου θ’ αναγνωρισθή τιμή ίση προς την αξίαν των άνευ διακυμάνσεων (η ύψωσις προκαλεί την μείωσιν, δια του τρόπου δε τούτου κατά την έναρξιν της εκστρατείας μας επαίξαμεν με τα χρεώγραφα των Χριστιανών).

Θ’ αντικαταστήσωμεν τα χρηματιστήρια δια μεγάλων ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων, ων ο προορισμός θα είναι: να καθορίζωσι την
τιμήν των βιομηχανικών αξιών συμφώνως προς τας βλέψεις της Κυβερνήσεως μας.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
«ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ. ΕΓΩ ΔΙΑΦΩΝΩ»

Δὲν ἔχουμε ἀνάγκη οὔτε ἀπὸ κομμουνισμό, οὔτε ἀπὸ σοσιαλισμό, οὔτε ἀπὸ τὴν Κοινὴ Ἀγορά. Οἱ πολιτικοί μας ἀναμένουν τὴ σωτηρία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν Κοινὴ Ἀγορά. Ἐγὼ διαφωνῶ. Δὲν εἶμαι πολιτικός, ἀλλὰ σᾶς τὸ λέω καθαρὰ καὶ σημειώσατέ το·
Ἡ Κοινὴ Ἀγορὰ θὰ εἶνε ὁ τάφος τῆς Ἑλλάδος.
Τὸ καπιτὰλ (=κεφάλαιο, χρῆμα) θὰ κυβερνήσῃ. Θὰ σβήσουν τὰ μικρὰ ἐπαγγέλματα. Θὰ ᾿ρθοῦν στὴν Ἑλλάδα οἱ μεγάλοι καρχαρίες, Ἰταλιάνοι, Γάλλοι, Ἄγγλοι…, καὶ θ᾿ ἀνοίξουν μεγάλα καταστήματα. Ἐπὶ παραδείγματι θὰ γίνῃ ἕνα μεγάλο παπουτσάδικο, ποὺ θὰ τροφοδοτῇ τὸν κόσμο. Αὐτοὶ θὰ κερδίζουν ἑκατομμύρια τῶν ἑκατομμυρίων· καὶ ὅλα τὰ πτωχαδάκια, τὰ σπουργιτάκια, τὰ ὁποῖα τώρα ζοῦν καὶ πετοῦν καὶ τρῶνε λίγα σποράκια, θὰ ψοφήσουν. Θὰ ζήσουν οἱ γῦπες καὶ οἱ κόρακες καὶ οἱ μεγάλοι καρχαρίες· αὐτοί θὰ κυβερνήσουν.
Ἀφήνω δὲ ὅτι καὶ ἠθικῶς ἡ Κοινὴ Ἀγορὰ θὰ εἶνε ὁ τάφος τῆς Ἑλλάδος. Θὰ μαζευτοῦν οἱ Εὐρωπαῖοι καὶ θὰ κουβαλήσουν ἐδῶ ὅλη τὴ διαφθορά. Τώρα τελευταῖα ζητοῦν ἀπὸ τὴν κυβέρνησι, νὰ τοὺς παραχωρήσῃ ἕνα νησάκι, γιὰ νὰ τὸ κάνουν καθαρῶς νησὶ γυμνιστῶν, καὶ νὰ φύγουν οἱ κάτοικοι ἀπ᾿ αὐτό. Αὐτὴ ἡ κατάστασι διαμορφώνεται. Μπαίνουμε καθαρὰ στὴν ἐποχή τοῦ ἀντιχρίστου. Δὲν χρειάζεται Κοινὴ Ἀγορά· φτάνει τὸ Εὐαγγέλιο, γιὰ νὰ μᾶς κυβερνήσῃ. Καὶ ὅτι φτάνει φαίνεται ἀπὸ τὸ ὅτι καὶ οἱ ἄθεοι τὸ χρησιμοποιοῦν. Ἂν πᾶτε στὸ Κρεμλῖνο, εἶνε γραμμένο μὲ χρυσᾶ γράμματα, σὰν ταμπέλλα, τὸ ῥητό· «Ει τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδὲ ἐσθιέτω». Θὰ τὸ δοῦμε παρακάτω. Μόνο ποὺ αὐτοὶ τὸ ἄλλαξαν λίγο καὶ λένε·

28.

Ὅποιος δὲν ἐργάζεται, οὔτε καὶ νὰ τρώῃ.
Τὸ ἔγραψαν αὐτοί, ἀλλὰ δὲν τὸ ἐφαρμόζουν.
Αὐτὸς εἶνε παγκόσμιος νόμος· δουλειά, καὶ νὰ σοῦ δίνουν ὅ,τι χρειάζεσαι γιὰ νὰ ζήσης. Ὄχι προνόμια. Ἐπειδὴ σπούδασες γιατρός, πρέπει νὰ παίρνῃς μέσα στὴν Ἀθήνα 500.000 δραχμὲς τὴν ἡμέρα καὶ νὰ ὀργιάζῃς τὴ νύχτα μὲ τὶς πόρνες; Κ᾿ ἐπειδὴ ἔγινες μηχανικὸς ἢ καθηγητὴς ἢ δεσπότης ἢ νομάρχης, πρέπει νὰ παίρνῃς πιό πολλά; Δὲν ἔχεις ἐσὺ στομάχι μεγάλο, καὶ ὁ ἄλλος καναρινιοῦ.
Ἕνα στομάχι ἔδωσε ὁ Θεός, σ᾿ ὅλους τὸ ἴδιο. Τί σημασία ἔχει ἂν ἐσὺ σπούδασες, κι ὁ ἄλλος δουλεύει στοὺς δρόμους; Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἔχουν ἴση ἀξία. Ποιός τὰ παραδέχεται αὐτά; Θέλεις ἐσὺ Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον ἢ τὸν Βαραββᾶν; Βαραββᾶν ζητᾷς; Οι Βαραββαδες θα κυβερνήσουν… Θὰ τὰ γράψω αὐτά. Τὸ τί θ᾿ ἀκούσω δὲν περιγράφεται. Ὁ ἕνας θὰ μοῦ πῇ ὅτι εἶμαι σοσιαλιστής, ὁ ἄλλος θὰ μὲ πῇ κομμουνιστή.
Ὄχι, κύριε, δὲν εἶμαι τίποτε ἀπ᾿ αὐτά· εἶμαι μόνο Χριστιανός. Δὲν μὲ ἀκοῦς; Τότε θὰ ἔρθῃ ὁ ἀντίχριστος γιὰ νὰ σὲ κυβερνήσῃ καὶ θὰ γίνουν αὐτὰ ποὺ εἴπαμε.
Και ἄλλη φορά ο Γέροντας (στην Αθήνα το 1972) με το προφητικό του μάτι εἶδε την καταστροφή της Ελλάδος από την ΕΟΚ, ακούστε τον.
29.

Ἐπίσης, ἀπό τήν ὁμιλίαν τοῦ Αὐγουστίνου Καντιωτη κάποτε περί δημοψηφίσματος (βλέπε παρακάτω) ἐν συνδυασμό μέ το προφητι-κό του λόγο «Η ΕΟΚ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» βγάζουμε τό συμπέρασμα ὅτι ὁ Ἑλληνικός λαός ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΑ ΦΟΒΗΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (5 Ἰουλίου), καθώς δέν πρέπει νά πεῖ τό Ναί στήν Εὐρώπη, ἀλλά νά βροντοφωνάξει ΟΧΙ στά μνημόνια μέτρα, καί ΟΧΙ στή νομισματική ἕνωση, ΟΧΙ στήν Εὐρώπη τῆς ὑπάρχουσας ἀντιχριστιανικῆς οἰκογένειας. Καί ὅπως ὁ καλός ὀρθόδοξος χριστιανός πού δέν θέλει συμπεθεριά μέ κίναιδους, πόρνες, καί ἀλῆτες, ἔτσι καί ὁ χριστιανός ὀρθόδοξος νά μήν ἐπιθυμεῖ νά μετέχει σέ αὐτήν τήν ἀντιχριστιανικήν Εὐρώπη.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ( ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ)
ΣΤΟ ΦΛΕΓΟΝ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ, ΛΕΕΙ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ, ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟΝ:
ΝΑ ΕΡΩΤΗΘΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ
ΝΑ ΓΙΝΗ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
«…Είναι ανάγκη αγαπητοί μου χριστιανοί στα μεγάλα εθνικά, κοινωνικά και θρησκευτικά θέματα να απαντά ο λαός και όχι 300 βουλευταί να μαζεύονται μέσα [στη βουλή] και να ορίζουν τις τύχες του Ελληνικού λαού…»
(Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστίνος Κατερίνη 19.11.1962)

«…’Η ἔνταξη τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν ΕΟΚ εἶναι μικρὸ καὶ ἀσήμαντο θέμα; Ἁσφαλῶς ὅλοι θὰ ὁμολογήσουν ὅτι πρόκειται γιὰ μεγάλο ἐθνικό θέμα, ποὺ ἐνδιαφέρει ὅλο τὸν ἑλληνικὸ λαό. Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα. Συμφέρει ἤ δὲν συμφέρει εἰς τὴν Ἑλλάδα ἡ ἔνταξις αὐτή;
Ὄχι πλέον ἡθικῶς καὶ θρησκευτικῶς, ἀλλὰ οἰκονομικῶς. Δὲν εἴμεθα ἐμεῖς οἱ εἰδικοί,  γιὰ νὰ ἀποφανθοῦμε γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι, πρό ἐτῶν ποὺ ἐτέθη τὸ θέμα τῆς ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΟΚ. ἀκούσθηκαν σοβαρὲς ἀντιρρήσεις ἐκ μέρους πολλῶν, οἱ ὁποῖοι ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἐθνικὴ οἰκονομία. Ὁ βιοτεχνικὸς δὲ κόσμος, ποὺ ἀριθμοὶ πάνω ἀπὸ 600.000 ἄτομα, μὲ πολλοὺς ἀντιπροσώπους του ἐξέφρασε σοβαροὺς φόβους. ὅτι ἡ βιοτεχνία μας διατρέχει κίνδυνο καταρρεύσεως, ὅτι τὸ μηχανοποίητο π.χ. ἰταλικὸ «παπούτσι» θὰ ἀφανίσῃ τὴν ἑλληνικὴ ὑποδηματοποιία καὶ θὰ ρίξῃ στοὺς δρόμους χιλιάδες Ἕλληνας ἐργάτες… Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ κανένας ἀπὸ τοὺς ἀρμοδίους δὲ μίλησε μὲ σαφήνεια, γιὰ νὰ πείσῃ τὸ λαὸ ὅτι τὸ ἄνοιγμα τῆς Ἑλλάδος πρὸς τοὺς ἔξω θὰ φέρῃ τὸν πλοῦτο καὶ τὴν εὐτυχία.
Πῶς, λοιπόν, οἱ ὀλίγοι, ὁσονδήποτε σπουδαῖοι οἰκονομολόγοι καὶ ἀν εἶναι, πῶς τολμοῦν ἐν ἀγνοία  τοῦ ἀδιαφώτιστου λαοῦ νὰ πραγματοποιήσουν τὸ «μεγαλεπήβουλο» σχέδιό τους, τῆς ἐντάξεως τῆς Ἑλλάδος στὴν ΕΟΚ; Δὲν θὰ ἦτο σύμφωνο πρὸς τὴν ἀληθινὴ ἔννοια τῆς δημοκρατίας νὰ ἐρωτηθῇ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς γιὰ τὸ θέμα αὐτό καὶ ἀφοῦ ἀκούσῃ τὰ ὑπὲρ καὶ τὰ κατὰ τῆς ἐντάξεως, νὰ κληθῃ μὲ δημοψήφισμα νὰ ἀπαντήσῃ ὡς λαὸς κυρίαρχος;…» (Απόσπασμα «Χριστιανικῆς Σπίθας», μὲ θέμα: «ΠΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»; φυλ. 380, Μάρτιος 1976,  του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ λ.Α.

Τό κκε (ΙΟΥΛΙΟς 2015) αντι να υποστηριζει το όχι στο ΔΗΜΟΨΗ-ΦΙΣΜΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟ . . . ΑΚΥΡΟ ΣΤΟ ΨΗΦΟΔΕ-ΛΤΙΟ!!! Βρε νιονιο! ψηφισε όχι τωρα, και επειτα δινεισ το κομματικο στιγμα σου, ἀλλά ποῦ πουλᾶνε μυαλό γιά νά ἀγοράσει;

Βλέπε παρακάτω τί λέγει καί γι’ αὐτό ὁ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

Η ΨΗΦΟΣ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΠΕΤΑΕΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΗ
Απόσπασμα τῆς «Χριστιανικῆς Σπίθας», φυλ. 389, Οκτωβριος 1977.
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«Ἡ ψῆφος δὲν εἶναι μόνο δικαίωμα, ἀλλὰ καὶ καθῆκον κάθε πολίτου. Ὅπως αὐτὸς ποὺ στρατεύεται καὶ λαμβάνει ὅπλα γιὰ νὰ ὑπερισπιστῇ τὴν πατρίδα, ἔτσι καλεῖται νὰ ψηφίσῃ, γιὰ νὰ βοηθήσῃ εἰς τὴν πρόοδο τῆς πατρίδος.

Ἡ ψήφος ὅπλο. Καὶ ὅπως αὐτὸς ποὺ πετᾶ τὸ ὅπλο κατακρίνεται ὡς ριψάσπις, ἔτσι καὶ ἐκεῖνος, ποὺ δὲν ψηφίζει, εἶναι ἀξιοκατάκριτος ὅπως ὁ ρίψασπις…
Τί τὸ ὄφελος νὰ ἔχῃς ὅπλο, ἀλλὰ νὰ τὸ κρατῇς ἄσφαιρο; Ὡς γνωστόν, κατὰ τὸ πολίτευμα τοῦ Σόλωνος, ὅταν κινδυνεύῃ ἡ Πατρίς, οὐδεὶς ἐπιτρέπεται νὰ παραμένῃ οὐδέτερος. Ἡ οὐδετερότητα εἶναι ὑπέρ τῶν ἐχθρῶν. Αὐτὸς ποὺ δὲν πηγαίνει νὰ ψηφίσῃ μοιάζει μὲ ἐκεῖνον, ποὺ βλέπει νὰ καίγεται τὸ δάσος και δὲ τρέχει νὰ βοηθήσῃ στὴν κατάσβεση τῆς πυρκαγιᾶς»

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ· ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ, Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΟ ΚΑΠΗΤΑΛ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ… ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ

ΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΠΡΑΞΩΜΕΝ .

Εἶναι προφητευμένο ὅτι ἡ ὁ Θεός βάζει μέ τρόπο ὅπου Ἐκεῖνος μόνον γνωρίζει την ὀρθόδοξη Ρωσία , δηλαδή τά πνευματικά μας ἀδέρφια μας (καθώς φέρομεν τήν ἰδίαν πίστιν) νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τόν ἀφανισμόν μας, ὅταν μέσα ἀπό τή σοβαρωτάτην οἰκονομικήν κρίση ἐπωφεληθοῦν οἱ Τοῦρκοι ὡς λύκοι καί ὁρμήξουν καί ἁρπάξουν τά ἐδάφη μας, δολοφονώ-ντας τόν Ἑλληνικό πληθυσμό. Θαρρῶ ὅτι ἐάν ὑπῆρχε ὁ αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Ἰωάννης Βατάτζης, θά τό παρατηροῦσε αὐτό, δηλαδή τήν παρέμβαση- εἰσβολήν τῶν Ρώσων (καθώς ὑπάρχει προφητείαν) γιά την ἀποτροπήν φοβερῶν δεινῶν γιά το Ἑλληνικό Ἔθνος μας. Καί ἐφόσον θά τό παρατηροῦσε αὐτό, δέν ἀποκλείεται νά τό θεωροῦσε καί πρέπον ὅπως ἡ Ρωσική οἰκονομία ἐνεργήσει (συμπληρωματικά) καί ὡς προσωρινός δότης αἵματος στήν αἱμορραγοῦσα Ἑλλάς. Δηλαδή, νά συμφωνήσουν οἱ κυβερνήσεις (Ἑλλάδος-Ρωσίας) νά ἔχουμε προσωρινῶς ἀντί τό εὐρώ ὡς ἐθνικό νόμισμα τό ρούβλι! Ἐάν συνέβαινε μέ τέτοια συμφωνία μεταξύ Πούτιν καί Τσίπρα στίς τόσες πολλές ἐπικοινωνίες τους, βεβαίως μέ πρωτοβουλία τοῦ Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ, ΔΕΝ θά εἴχαμε σήμερα τόν ἐκβιασμόν τῶν τραπεζῶν, καθώς δικό τους τό νόμισμα (τῆς ΕΟΚ) καί βεβαίως θα μᾶς τό παρακρατοῦν ΕΚΒΙΑΣΤΙΚΑ ἀπό τίς τράπεζες μέσα ἀπό τίς καταθέσεις μας. Μετά τήν ἀναγγελίαν τοῦ πρωθυπουργικοῦ δημοψηφίσματος οἱ Ἑλληνικές τράπεζες θά στελεχώνονταν μέ τυχόν ἄλλα διευθυντικά στελέχη (ὅπου κρινόταν ἀναγκαῖο) καί θά ἐξυπηρετοῦσαν τον Ἑλληνικό λαό ὡς Ρωσικές τράπεζες ἐγκαταστημένες σέ Ἑλληνικό ἔδαφος!!!

Πάρτε λοιπόν (θά τούς λέγαμε) τό αἷμα σας=τό εὐρώ σας πίσω κύριοι ἀπατεῶνες τῆς ΕΟΚ, καί καθῆστε στόν τοῖχο ἄοπλοι χωρίς νά δύνασθε νά μᾶς ἐκβιάζεται μέ τίς καταθέσεις μας= ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΝΟΜΙΣΜΑ. Ἄσφαιρα πυρά δηλαδή. Οἱ εἰσαγωγές τότες ἀναγκαίων ἀγαθῶν νά γίνονται μέ τό ρούβλι στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν Ρωσία, καί ὄχι ἀπό τήν ΕΟΚ.

Ἡ Ἑλλάδα προσωρινά θά μποροῦσε τότες νά ἔχει τήν πολυπόθητη οἰκονομικήν αἱμοδοσίαν, ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩ ΤΟΥΣ! ἀλλά ἀπό τό ἐθνικό ἀδερφό-νόμισμα τῆς Ρωσίας. Οἱ Ρῶσοι, καί βεβαίως ὁ πανέξυπνος Ρῶσος πρόεδρος Πούτιν, θά τό δεχόταν αὐτό βάση τῶν παρακάτω βασικῶν πληροφοριῶν πού συλλέξαμε.

Πρῶτον διότι ἡ Ρωσία θά ἔβλεπε μέσα στή λαοθάλασσα τῶν 150 ἑκατομμυρίων Ρώσων μία ἀκόμα μονάδα οἰκονομικῶν καταθετῶν 10 ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων ὡς μία πλεονεκτική οἰκονομική μονάδα.

Βλέπε: ἀπό τό διαδίκτυο (στό μονοτονικό)

Βλ. Πούτιν: Ο πληθυσμός της Ρωσίας πρέπει να αυξηθεί

Την καθιερωμένη ετήσια ομιλία του προς το έθνος, την πρώτη, κατά τη νέα εξαετή προεδρική θητεία του, πραγματοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε στην ομιλία

του, ότι η χώρα του πρέπει να αυξήσει τον πληθυσμό της ενώ έστρεψε τα βέλη του στην αντιπολίτευση καταγγέλοντάς την για εξυπηρέτηση ξένων συμφερόντων. «Οποιαδήποτε ξένη ανάμιξη, άμεση ή έμμεση, στις πολιτικές υποθέσεις μας είναι απαράδεκτη. Όποιος παίρνει χρήματα από το εξωτερικό και υπηρετεί ξένα συμφέροντα δεν μπορεί να διαδραματίζει ένα πολιτικό ρόλο στη Ρωσία» ανέφερε ο Πούτιν. Το Κρεμλίνο έχει εξαπολύσει επανειλημμένα παρόμοιες κατηγορίες στην αντιπολίτευση, η οποία κατέβασε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους στη διάρκεια της φετινής χρονιάς. «Ένας πολιτισμένος διάλογος δεν είναι δυνατός παρά μόνο με πολιτισμένες πολιτικές δυνάμεις, που κινούνται μέσα στο πλαίσιο του νόμου. Οι αλλαγές και ο εκσυγχρονισμός του πολιτικού συστήματος είναι λογικές και απαραίτητες, ωστόσο είναι απαράδεκτο το τίμημα για τις αλλαγές να είναι η καταστροφή του κράτους μας» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο ίδιος απαίτησε τα συμβόλαια, που συνάπτονται από τις μεγάλες ρωσικές επιχειρήσεις να διέπονται από τους νόμους της χώρας, για να βάλει τέλος σ’ αυτό που αποκάλεσε «οφσορο-ποίηση» της οικονομίας. «Σας ζητώ να στηρίξετε το σχέδιο νόμου σχετικά με τους περιορισμούς στους πολιτικούς και τους δημοσίους υπαλλήλους σε σχέση με τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και τις επενδύσεις τους. Αυτός ο περιορισμός πρέπει να ισχύει για όλους όσοι λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις, για τους κρατικούς και τους κυβερνητικούς υπαλλήλους, για τους υπαλλήλους της προεδρικής διοίκησης, τους στενούς συγγενείς τους, στα μέλη του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου και όλους τους βουλευτές» ήταν τα λόγια του. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε ακόμα τους Ρώσους να κάνουν περισσότερα παιδιά, τουλάχιστον τρία η κάθε οικογένεια, για να μη δουν τη χώρα τους να φτωχαίνει και να μην μπορεί να «διατηρήσει το έδαφός της». Για τον σκοπό αυτόν, οι ρωσικές αρχές εξετάζουν τα μέσα για να ενθαρρύνουν οικονομικά τις οικογένειες που επιλέγουν να κάνουν ένα τρίτο παιδί.

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος της δημογραφικής κρίσης στη Ρωσία, δεν είναι ανάγκη να ερευνήσει τις πλέον δυσπρόσιτες περιφέρειες της χώρας με τα ακραία κλιματικά φαινόμενα. Στην περιοχή του Τβερ (Καλίνιν από το 1930 ώς το 1990), μερικές ώρες μονάχα από τη Μόσχα, καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας περισσότεροι από δύο θάνατοι για κάθε μία γέννηση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΤΑ 10 ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων καταθετῶν στό μειωμένο Ρωσικό πληθυσμό = ὀλιγωτέρων καταθετῶν στήν Ρωσικήν τράπεζαν θά ἦταν καλό γιά τήν Ρωσικήν οἰκονομίαν, καί βεβαίως γιά τούς Ἕλληνες καταναλωτές. Ἡ μισθοδοσία τῶν Ἑλλήνων ἀπό τό Ρωσικό νόμισμα μέσω τῶν τραπεζῶν θά ἦταν βεβαίως καλό γιά τήν Ρωσικήν οἰκονομίαν, καθώς θά γινόταν ὁ Ἑλληνικός πληθυσμός μας (προσωρινά πάντα) καταναλωτές τῶν ρωσικῶν ἀγαθῶν, δηλαδή ἀνακύκλωση τοῦ χρήματος (ἀγορά-πώληση) μέ ὄφελος καί τῶν δυό χωρῶν (Ἑλλάδα-Ρωσία.

Ἔχουμε πού ἔχουμε μόνιμο ξένο νόμισμα= τό εὐρώ, κακῶς βέβαια, γιατί αὐτό νά μήν εἶναι προσωρινό Ρωσικό; Γιά νά μήν ἐκβιασθοῦμε, ὅπως σήμερα ἀπό τήν δικτατορίαν τῶν τραπεζῶν; Διότι μέ τό ρούβλι ὡς νόμισμα δέν θά μποροῦσαν νά μᾶς ἐκβιάζουν οἱ ἑταῖροι μας= δολοφόνοι καί ἀντίχριστοι «συνεταῖροι» μας. Οἱ δῆθεν . . . καλοί Εὐρωπαῖοι, πού σκέφτονται (δῆθεν) ἀδερφικά καί συμπονετικά ἔναντι τῶν ἄλλων μελῶν τῆς «ἑνωμένης» (κατά περίστασιν πάντα) Εὐρωπαϊκῆς οἰκογένειας.

Βλέπε ἐπίσης : ἀπό τό διαδίκτυο (στό μονοτονικό)
Ἀθήνα 18 Ἰουνίου 2014

Βυζαντινό το νέο Ρούβλι.

Συγχαρητήρια επιστολή, για την απεικόνιση από σήμερα, του ιστορικού Βυζαντινού Δικέφαλου πάνω στο νόμισμα του ενός Ρουβλιού,  απέστειλε στην Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας  κ. Ελβίρα Ναμπιούλινα, ο Πρόεδρος του Πατριωτικού Μετώπου κ. Σταύρος Βιτάλης.

«Η επιλογή σας αυτή – αναφέρει στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΠΑΜ – πέρα από τον βαθύτατο ιστορικό συμβολισμό, δείχνει και την αποφασιστικότητα του Προέδρου Πούτιν, προς την υλοποίηση του οράματός του, για σύνδεση του Ιστορικού και Φυσικού μας χώρου.

39.

Είθε οι διεργασίες για την ολοκλήρωση του οράματος του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, για μια Ευρασία των Λαών, από το Δουβλίνο έως το Βλαδιβοστόκ, να επιταχυνθούν. Και η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας, με τον ιστορικό συμβολισμό τον οποίο επιλέγει,
να αποδείξει πως οι Κεντρικές Τράπεζες των χωρών, δεν είναι υπόθεση των banksters, αλλά των Λαών της Ευρασιατικής Ένωσης».

Athens, June 18nth 2014

ΡΟΥΒΛΙ ΚΑΙ ΓΟΥΑΝ ΘΑ ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΟΛΑΡΙΟ Αλλάζει ο χάρτης της παγκόσμιας Οικονομίας: Από τις 29/12 Ρωσία και Κίνα θέτουν σε εφαρμογή σύμβαση ανταλλαγής νομισμάτων

Αλλάζει ο χάρτης της παγκόσμιας Οικονομίας από τις 29 Δεκεμβρίου καθώς Ρωσία και Κίνα ξεκινούν την απευθείας λειτουργία της  σύμβασης ανταλλαγής νομισμάτων  (currency swap) παρακάμπτοντας το δολάριο στις μεταξύ τους συναλλαγές και φτάνοντας μέχρι του σημείου  ακόμη και για την μελλοντική δημιουργία ενός κοινού νομίσματος.
Αυτό είναι το καταρχήν συμπέρασμα των διεθνών οικονομικών αναλυτών από την συμφωνία η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την ερχόμενη Δευτέρα όπου η τράπεζα της Κίνας και της Ρωσίας θα συμφωνούν σε μια σταθερή τιμή ισοτιμίας μεταξύ των δύο νομισμάτων τους για την προώθηση των εμπορικών τους συναλλαγών.

Έτσι η Ρωσία αποφεύγει τα «σκαμπανεβάσματα» στο ρούβλι  και η Κίνα αυξάνει τις εμπορικές της συναλλαγές με τη Ρωσία αφού η Ρωσία θα πληρώνει με ρήτρα Γουάν.
Όπως  ανάφερε το Bloomberg στις 20 Δεκεμβρίου την πρόταση για την απευθείας ανταλλαγή των δύο νομισμάτων είχε κάνει η Κίνα μέσω του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών Wang Yi ο οποίος είχε σημειώσει πως «η επέκταση της συμφωνίας swap μεταξύ των δύο χωρών και η αύξηση της χρήσης του γουάν στο διμερές εμπόριο θα έχει θετικό
αντίκτυπο στη ρωσική Οικονομία».

Η εκκίνηση της απευθείας ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ του ρωσικού ρουβλιού και του κινεζικού γουάν η οποία θα είναι ένα βήμα μπροστά από τις κλασικές συμφωνίες ανταλλαγής συναλλάγματος μέσω του οποίου όχι μόνο θα γίνει ευκολότερη η απευθείας ανταλλαγή νομισμάτων στις εμπορικές σχέσεις και σε συμφωνημένες ισοτιμίας αλλά παρακάμπτεται έτσι το δολάριο στις σχέσεις ισοτιμίας του με το ρούβλι.

Έτσι ρωσικές εταιρείες θα μπορούν να συγκεντρώνουν αποθ7εματικά σε γουάν κάνοντας εισαγωγές από την Κίνα και το αντίστροφο.   Το παραπάνω θα επιτρέψει επίσης και σε ρωσικές εταιρείες ή οργανισμούς που έχουν δάνεια σε δολάρια με ξένες τράπεζες να τα μετατρέψουν με ρήτρα γουάν αποφεύγοντας έτσι την επιδείνωση των ισοτιμιών του δολαρίου με το ρούβλι.

Η παραπάνω συμφωνία θα επιτρέψει στη Ρωσία να πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές με 11 χώρες ακόμη μέσω του γουάν.

41.

Εκτός από τη Ρωσία η Κίνα τη Δευτέρα πρόκειται να ενεργοποιήσει αντίστοιχες συμφωνίες με την Μαλαισία (ringgit), και την Νέα Ζηλανδία (δολάριο Ν.Ζ)  ενώ ήδη έχει υπογράψει ανάλογες με το Κατάρ και τον Καναδά. Κάτι που σημαίνει πως οι συναλλαγές σε πετρέλαιο με το Κατάρ μπορούν να γίνονται με ισοτιμίες γουάν.
Όπως αναφέρει ο Ju Wang ειδικός επί θεμάτων νομισματικής πολιτικής στην τράπεζα HSBC Holdings Plc «η συμφωνία αυτή θα παράσχει στις εταιρείες καλύτερες ευκαιρίες συνεργασιών κάνοντας παράλληλα τις συναλλαγματικές ανταλλαγές πιο αποδοτικές. Η Κίνα δε θα σταματήσει την παγκοσμιοποίηση του γουάν εξαιτίας της αστάθειας των νομισμάτων των αναδυόμενων οικονομιών».
Έτσι ενώ την ώρα που οι ΗΠΑ ασχολούνται με το πώς θα «καταστρέψουν» τη ρωσική Οικονομία, ακόμη και αν αυτό καταλήξει στην καταστροφή των αγορών του σχιστολιθικού πετρελαίου άρα και ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία της αμερικανικής οικονομίας τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια, Ρωσία και Κίνα έρχονται πιο κοντά νομισματικά μέχρι που κάποια ημέρα δημιουργήσουν ένα κοινό νόμισμα που θα στηρίζεται στο χρυσό της Κίνας και στα πετρέλαια της Ρωσίας.
Τι είναι το currency swap
Το FX Swap είναι συμφωνία κατά την οποία δύο μέρη ανταλλάσσουν ένα νόμισμα έναντι κάποιου άλλου με ημερομηνία αξίας δύο εργάσιμων ημερών και ταυτόχρονα συμφωνούν την αντίστροφη ανταλλαγή σε μια μελλοντική ημερομηνία.
Η ανταλλαγή των νομισμάτων γίνεται στην τρέχουσα ισοτιμία (spot) ενώ η μελλοντική αντίστροφη ανταλλαγή γίνεται στην προθεσμιακή τιμή (forward) καθώς αυτή ενσωματώνει την επιτοκιακή διαφορά μεταξύ των δύο νομισμάτων.

42.

Η ρευστότητα σε ένα νόμισμα μετατρέπεται σε άλλο νόμισμα για κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς συναλλαγματικό κίνδυνο. Οι πράξεις ανταλλαγής νομισμάτων αποτελούν μία συνήθη μέθοδο χρηματοδότησης στις περιπτώσεις που υπάρχουν κεφάλαια σε άλλο νόμισμα από αυτό που χρειάζεται ο πελάτης και δεν επιθυμείται η ανάληψη συναλλαγματικού κινδύνου.
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Η Ρωσία έχει 87 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων πετρελαίου. Αρκετά για να διαρκέσουν άλλα 75 χρόνια

Η Ρωσία κατανάλωνε περίπου 3,2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα το 2012. Σε αυτό το ρυθμό, θα χρειαστούν άλλα 75 χρόνια για να εξαντληθούν τα αποθέματα.

Οι αγωγοί της Ρωσίας θα μπορούσαν να κάνουν τον γύρω της Γης περισσότερες από έξι φορές

Ο πληθυσμός της Ρωσίας έχει μειωθεί κατά 6,6 εκατ. από το 1993

Ο πληθυσμός της Ρωσίας ήταν 141.900.000 το 2010 και αναμένεται να μειωθεί κατά 10,7% στα 126,6 εκατομμύρια μέχρι το 2050.

Τα αποθέματα φυσικού αερίου της Ρωσίας είναι ισοδύναμα με περίπου 13,2 δισ. πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων

Στα 1.163 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, η Ρωσία έχει το δεύτερο μεγαλύτερο απόθεμα φυσικού αερίου στον κόσμο. Μια ολυμπιακών διαστάσεων πισίνα έχει όγκο 88.000 κυβικά πόδια.

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ : 143,5 εκατομμύρια (2013)

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχεί για τη χαμηλή γεννητικότητα αλλά και για την ιδιαίτερα υψηλή θνησιμότητα κυρίως των ανδρών.«Μία χώρα τόσο αχανής όπως η Ρωσία, έπρεπε να έχει τουλάχιστον 500 εκατομμύρια κατοίκους»
Βλαντιμίρ Πούτιν
(Λόγος προς το έθνος, 8 Ιουλίου 2000)

Το Κρεμλίνο έχει εξαπολύσει επανειλημμένα παρόμοιες κατηγορίες στην αντιπολίτευση, η οποία κατέβασε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους στη διάρκεια της φετινής χρονιάς.
«Ένας πολιτισμένος διάλογος δεν είναι δυνατός παρά μόνο με πολιτισμένες πολιτικές δυνάμεις, που κινούνται μέσα στο πλαίσιο του νόμου. Οι αλλαγές και ο εκσυγχρονισμός του πολιτικού συστήματος είναι λογικές και απαραίτητες, ωστόσο είναι απαράδεκτο το τίμημα για τις αλλαγές να είναι η καταστροφή του κράτους μας» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.
Ο ίδιος απαίτησε τα συμβόλαια, που συνάπτονται από τις μεγάλες ρωσικές επιχειρήσεις να διέπονται από τους νόμους της χώρας, για να βάλει τέλος σ’ αυτό που αποκάλεσε «οφσοροποίηση» της οικονομίας.

Για να κατανοήσει κανείς το μέγεθος της δημογραφικής κρίσης στη Ρωσία, δεν είναι ανάγκη να ερευνήσει τις πλέον δυσπρόσιτες περιφέρειες της χώρας με τα ακραία κλιματικά φαινόμενα. Στην περιοχή του Τβερ (Καλίνιν από το 1930 ώς το 1990), μερικές ώρες μονάχα από τη Μόσχα, καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας περισσότεροι από δύο θάνατοι για κάθε μία γέννηση.

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η πολιτική για την υγεία κάνει σήμερα μια στροφή, την οποία έπρεπε να είχε εφαρμόσει εδώ και πολύ καιρό. Πράγματι, η μεταρρύθμιση της υγείας του 1993, η οποία αντικατέστησε ένα συγκεντρωτικό κρατικό σύστημα ασφάλισης για την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός άναρχα αποκεντρωμένου συστήματος, όπου ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες αποδείχθηκε πολυδάπανος και αναποτελεσματικός. Η δε χρηματοδότηση της υγείας στη Ρωσία, η οποία ήταν ήδη πολύ χαμηλή πριν από το 1991, μειώθηκε ακόμα περισσότερο. Το 2000 οι δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες ανέρχονταν στο 2,7% του ΑΕΠ και το 2010 στο 4,5%, τη στιγμή που στις βιομηχανικές χώρες αυτό το ποσοστό υπερβαίνει το 10% του ΑΕΠ (11% στη Γαλλία, 16% στις ΗΠΑ).

Από την 1η Ιανουαρίου του 2011 πραγματοποιήθηκε μια σημαντική αλλαγή: Οι ασφαλιστικές εισφορές για την υγειονομική περίθαλψη αυξήθηκαν από το 3,1% στο 5,1%. Το επιπλέον ποσό που θα προκύψει (11,5 δισ. ευρώ) θα διατεθεί για τη δημιουργία ενός εθνικού ταμείου για την ανακαίνιση των κέντρων υγείας, την εγκατάσταση συστημάτων πληροφορικής σε αυτά, την άνοδο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία 500 διαγνωστικών κέντρων. Ωστόσο, δεν θα υπάρξει ουσιαστική βελτίωση της υγειονομικής κατάστασης του πληθυσμού αν δεν υπάρξουν εξελίξεις στις συνθήκες ζωής, στη μείωση των ανισοτήτων και την αναδιανομή του εισοδήματος.
Με εξαίρεση μερικές πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές της Δυτικής Σιβηρίας και τη Μόσχα, η οποία φιλοδοξεί να μετατραπεί σε «παγκόσμια μητρόπολη» και έχει κερδίσει 1,5 εκατομμύριο κατοίκους την τελευταία εικοσαετία, η μεγαλύτερη αύξηση του πληθυσμού παρατηρείται στις νότιες περιοχές της χώρας. Πράγματι, οι ορεσίβιοι λαοί του Βόρειου Καυκάσου που κατατρομοκρατούν τους Ρώσους από την εποχή των πολέμων της Τσετσενίας, είναι εκείνοι που κάνουν και τα περισσότερα παιδιά.

Ρωσία: Να μπει το ρούβλι στην Ελλάδα!
11/05/201513:1293

Σε μια περίοδο που το χρηματοδοτικό πρόβλημα της χώρας παραμένει οξύ και αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα της διαπραγμάτευσης μεταξύ της Ελλάδας και των θεσμών, η συμμετοχή της χώρας στη νέα αναπτυξιακή τράπεζα των BRICS, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις δηλώσεις του Ρώσου επισήμου, θα της επιτρέψει να χρηματοδοτήσει μια σειρά῍ αναπτυξιακά έργα. Αναφερόμενος στις ελληνορωσικές σχέσεις ο κ. Στόρτσακ τόνισε ότι αυτές θα μπορούν να αναπτυχθούν σε διάφορους τομείς με τη χρήση του ρωσικού ρουβλίου ως νομίσματος για τις πληρωμές αγαθών και υπηρεσιών. Συνοψίζοντας, θα σας έλεγα ότι ο ρόλος αυτού του νέου θεσμικού οργάνου είναι να δημιουργηθεί μια αναπτυξιακή τράπεζα, που θα στηρίξει μεγάλα κατασκευαστικά σχέδια. Γνωρίζουμε ότι εδώ και χρόνια ο ρόλος της Παγκόσμιας Τράπεζας στην υλοποίηση σχεδίων υποδομών συνεχώς αποδυναμώνεται αντί να ισχυροποιείται. Γι αυτό, εμείς τα πέντε ιδρυτικά κράτη-μέλη συμφωνήσαμε ώστε τα αναπτυξιακά σχέδια να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο των δραστηριοτήτων μας. Η Τράπεζα δεν θα λειτουργήσει με γνώμονα το κέρδος.

Ερ: Ποια οφέλη μπορεί να έχει η Ελλάδα από την νέα αυτή Αναπτυξιακή Τράπεζα;

Απ: Αυτή η νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα θα είναι προσβάσιμη σε όλα τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συμφωνήσαμε ότι το 50% του εγκεκριμένου κεφαλαίου της Τράπεζας, δηλαδή 50 δισ. δολάρια ετησίως, θα διανέμεται μεταξύ των ιδρυτικών κρατών-μελών και τα υπόλοιπα 50 δισ. δολάρια θα διανέμονται μεταξύ των νεο-εισερχόμενων. Το αποτέλεσμα με αυτό το πολύ ευέλικτο σύστημα, μετά την επικύρωση της συμφωνίας από όλα τα κράτη-μέλη , θα είναι οι νεοεισερχόμενοι να υποβάλλουν αιτήματα και το Διοικητικό Συμβούλιο των διοικητών να αποφασίζει. Στη συνέχεια, δεν θα υπάρχει ανάγκη το θέμα να τεθεί στο εθνικό Κοινοβούλιο για να αλλάξουν άρθρα της συμφωνίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι δεν θα μας εκπλήξει, εάν η Ελλάδα θα είναι το πρώτο κράτος που θα υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης ως πλήρες μέλος. Οι ελληνικές αρχές θα μπορούν να αγοράσουν όσα μερίδια μετοχών επιθυμούν. Δεν παίζει ρόλο εάν τα μερίδια θα είναι μικρά ή μεγάλα.

Όταν η Ελλάδα προσχωρήσει στην Τράπεζα, θα μπορεί να δανεισθεί για μια σειρά σκοπούς ή για την υλοποίηση εθνικών σχεδίων ανάπτυξης.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ:

Εἶναι εὔκολον νά διακηρύτει ὁ κάθε Ἕλλην πρωθυπουργός δημοψήφισματα, ἀλλά δύσκολον νά ἔχει τήν διάκρισιν ὅπως φαντασθεῖ μετέπειτα καί τόν ἐπερχόμενον ἐκβιασμόν (καθώς ξεχνάει ὅτι συνέβηκε πολλές φορές ἀποκλειστικά μέ τούς ἀντίχριστους ὁμολόγους του στίς πολιτικές του ἐπαφές), ἀφοῦ προσκολληθῆκαν (οἱ πολιτικοί μας) εἰς τόν διάβολον (ψυχήν καί σώματι) Δεῖτε παρακάτω το βίντεο πόσοι πολιτικοί δήλωσαν (ὁμολογίαν, καί ὄχι ἀστεῖα πράγματα) ὅτι θά πήγαιναν καί μέ τον . . διάβολον). Πληκτρολογῆστε: Το παρακατω όπως εχει ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ΟΙ 300 ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΙΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ»

Ἔτσι λοιπόν ὁ πολιτικός ἔχων τήν διάκρισιν για νά μήν πέσει καί συρθείς ὡς ἕρμαιο τῶν ἐγκληματιῶν συμμοριῶν θά πρέπει νά εἶναι πάνω ἀπό ὅλα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ.

Μόλις ἡ Ἑλλάς λοιπόν μπορέσει νά συνέλθει ἀπό τήν οἰκονομικήν αἱμορραγία της, αἱμοδοτώντας αὐτήν ἡ Ρωσική οἰκονομίαν εἰς ὄφελος καί τῶν δυό χωρῶν, σταδιακά καί σιγά-σιγά ὅπως ἐκεῖνος ὁ ἀσθενής πού δέχθηκε τό αἷμα, θά ἀρχίζει νά συνέρχεται καί νά ἀποκτᾶ τίς δικές του δυνάμεις. Τότες ἀμέσως νά ἐπανέλθουμε στό τοπικό μας νόμισμα, καί μή διακόπτοντας τά ἀναγκαῖα εἰσαγό-μενα προϊόντα (δηλαδή ἐκεῖνα πού ἀκόμα δέν καταφέραμε νά εἴμεθα αὐτόνομοι) μέ τήν Ρωσία. Ἐπίσης, μέ τήν Ρωσία νά συνεχίσουμε νά προσφέρουμε τά δικά μαςπροϊόντα, κάνοντας ἐξαγωγικό ἐμπόριο ὅπως βελτιώνεται μόνιμα ἡ οἰκονομία μας.

Διότι εἴπαμε, ἐφ’ ὅσον ἡ Ρωσία παρακινουμένη ἀπό τόν Θεό θά βοηθήσει τήν Ἑλλάδα στήν ἐπερχομένη εἰσβολή τῶν Τούρκων, αὐτό θαρρῶ ἦταν σημάδι καί τρόπος ὅπως ἐπιζητούσαμε προσωρινῶς καί τήν οἰκονομικήν εἰσβολήν τοῦ Ρωσικοῦ νομίσματος (ρούβλι) στήν αἱμορραγοῦσα ἐθνικήν οἰκονομίαν μας.

Βεβαίως καί ὁ γράφων τώρα τό συνειδητοποίησε, καθώς δέν θά πρέπει νά εἶμαι καλύτερος (στήν διοίκησιν) τῶν συναμαρτωλῶν ἀδερφῶν μου στήν πολιτικήν. ΕΥΧΟΜΑΙ ΟΜΩΣ ΟΠΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΛΕΗΣΕΙ ΟΛΟΥΣ. Ἡ πτώση μας ἐπιτάσσει τήν ἀνόρθωσιν μας, ἡ πίστη μας ἔχει τήν σωτηρίαν μετάνοιαν. Πτῶσιν εἶναι καί κάτι ποῦ δέν τό σκεφτήκαμε προηγουμένως ὅπως τό ἀναμεταδώ-σουμε στόν ἀδερφόν μας. Ὅλοι μας τελικά καθημερινά κάπου θά ἁμαρτάνομεν, ἀλλά πρέπει νά μετανοιώνουμε γιά αὐτές καί νά φροντίζομε νά μήν ἐπαναληφθοῦν ξανά.

Πιστεύω τελικά ὅτι τίποτε ἀπό Τόν μεγαλοδύναμον Θεό τελικά δέν γίνεται ὄχι μόνον χάρη ὠφελείας μας (ὅπως ἡ μελλοντική παρέμβαση τοῦ Ρωσικοῦ στρατοῦ στήν ἐπίθεση τῶν Τούρκων) ἀλλά καί χάριν ὅπως διδαχθοῦμε τρόπους ἰδίους ἐπιλύσεων διαφόρων προβλημάτων μας, κυρίως μέ διάκριση ὅμως, ὅπως μήν πλανηθῶμεν.
Παρακάτω ὁ ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ποῖο λοιπόν ἦταν καλύτερο; ὅπως αἱμοδοτηθεῖ ἡ χώραν μας; ἀπό τό εὐρώ; ἤ ἀπό τό ρούβλι;

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΡΩΜΕΡΗ ΔΥΣΗ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ; ἤ Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ;

ΒΕΒΑΙΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΗΤΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΤΕΛΛΟΥΣΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΝ, ΠΟΥ ΑΝΑΔΥΘΗΚΕ ΠΡΩΤΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ.-

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.