Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ 1976: ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΡΧΙΑ. «ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΘΑ ΚΛΟΝΙΣΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ, ΕΙΤΕ ΔΕΞΙΑ ΕΙΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΙΤΕ ΚΕΝΤΡΩΑ, ΘΑ Τ᾽ ΑΠΑΞΙΩΣΟΥΝ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑΡΧΙΑ. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΘΑ ΕΚΠΗΔΗΣΗ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ, ΠΟΥ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ

date Ιούλ 21st, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΡΧΙΑ

ΜΕΣΑ ΑΠ’ ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΚΠΗΔΗΣΗ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΙΚΤΑΤΩΡ

ΠΟΥ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ

Τὸ μήνυμα τοῦ ΠΕΙΡΑΤΑΙ-ιστ copyΜητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου νὰ σταλῇ στοὺς βουλευτάς ἐκείνους ποὺ πῆραν ψήφους ἀπὸ τὸν ἑλληνικὸ λαό, γιατί πίστεψαν ὅτι ἔχουν κόκκινες γραμμές καὶ δὲν θὰ τὶς παραβιάζουν.

  • Ας μάθουν «οι πατριῶτες» βουλευτές, ὅτι γιὰ τὰ ευρώ τῶν τογλύφων δὲν ξεπουλᾶμε τὴν πατρίδα!
  • Ας προσέξουν τί εἶπε ὁ αγωνιστὴς ἱεράρχης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης πριν  ἀπὸ 40 χρόνια σε κύκλο ανδρῶν  ερμηνεύοντας τὴν Β΄ Θεσσαλονικῆς ἐπιστολή καὶ βγαίνουν προφητικά σήμερα.
  • «Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις θὰ κλονίσουν ὅλα τὰ καθεστῶτα, εἴτε δεξιὰ εἴτε ἀριστερὰ εἴτε κεντρῷα, θὰ τ᾽ἀπαξιώσουν στα μάτια τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ φέρουν τὴν ἀναρχία. Αυτὸ δὲν γίνεται καὶ στὴν Ἑλλάδα; Τὰ μεγάλα κόμματα δεξια, ἀριστερα καὶ κεντρώα ξεφτελίστηκαν με τα μνημόνια τῶν τοκογλύφων, που ἐπέβαλαν στὸ λαό. Τὰ μικρὰ κόμματα ποὺ συνεργάστηκαν καὶ στήριξαν αὐτὲς τὶς κυβερνήσεις ἐξαφανίστηκαν (Καρατζιαφέρης, Κουβέλης… Καὶ ο Καμμένος μὲ τὶς κόκκινες γραμμές, τὸν ἴδιο ολισθηρό δρόμο ἀκολουθεῖ). Τί μένει στοὺς Ἕλληνες; Απογοητευμένοι καὶ αηδισμένοι ἀπὸ ὅλους νὰ μην πᾶνε νὰ ψηφίσουν καὶ τότε θὰ γίνει αὐτὸ ποὺ ἔχουν στόχο οἱ μασόνοι. Θὰ γίνει ἀναρχία, ποὺ εἶναι τὸ κατάλληλο κλίμα γιὰ νὰ ἀναλάβει δράσι ο ἀντίχριστος!

Ας ἀκούσουμε τί λέει ο Γέροντας ἱεράρχης. Τὰ λόγια του εἶναι ἀπομαγνητοφωνημένα. Ὑπάρχουν  και ηχητικά.

«Ἔρχεται ἡ ἀναρχία. Αὐτὸ ἐπιδιώκουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις. Θὰ κλονίσουν ὅλα τὰ καθεστῶτα, εἴτε δεξιὰ εἴτε ἀριστερὰ εἴτε κεντρῷα, θὰ τ᾽ἀπαξιώσουν στα μάτια τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ φέρουν τὴν ἀναρχία.
Τί θὰ πῇ ἀναρχία; Ἂς ὑποθέσουμε, ὅτι αὐτὴ τὴν ὥρα δὲν ὑπάρχει στρατός, δὲν ὑπάρχει χωροφυλακή, δὲν ὑπάρχει καμμιά ἐξουσία. Φαντάζεστε τί μπορεῖ νὰ γίνῃ; Θὰ ἐπικρατήσουν ἀμέσως τὰ ἄτακτα στοιχεῖα. 30, 40, 50, τὰ πλέον ἀπίθανα ἄτομα, θὰ ἔρθουν ἐπάνω στὴν ἐπιφάνεια καὶ θὰ δημιουργήσουν μιὰ χαώδη κατάστασι. Θὰ στήσουν στὴν πλατεῖα καρμανιόλα καὶ θὰ κόβουν κεφάλια, ἐν ὀνόματι κάποιας ἀγνώστου δυνάμεως.
Θὰ πέσουν, λοιπόν, τὰ καθεστῶτα καὶ θὰ δημιουργηθῇ μιὰ ἀναρχία παγκόσμια. Θὰ γίνῃ αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις. Καὶ μέσα στὸ κλῖμα αὐτὸ τῆς ἀναρχίας θὰ ἐκπηδήσῃ ὁ ἀντίχριστος. Αὐτὸς θὰ εἶνε ὁ παγκόσμιος δικτάτωρ.
Βλέπουμε σήμερα εἶνε ἡ ἀναρχία νὰ ἐπεκτείνεται. Θὰ στραφοῦν οἱ γονεῖς κατὰ τῶν τέκνων, τὰ τέκνα κατὰ τῶν γονέων. Οἱ γυναῖκες κατὰ τῶν ἀνδρῶν, οἱ ἄνδρες κατὰ τῶν γυναικῶν. Οἱ ἐργάτες κατὰ τῶν πλουσίων, οἱ πλούσιοι κατὰ τῶν ἐργατῶν, οἱ μικροὶ κατὰ μεγάλων. Οἱ ἱερεῖς κατὰ ἱερέων, οἱ ἀρχιερεῖς κατὰ τῶν ἀρχιερέων…..
Τὸ ἴδιο τὸ παιδί σου θὰ σὲ σκοτώσῃ· καὶ θὰ ἔχῃ τὸ σπίτι σου ξενοδοχεῖο ὕπνου καὶ φαγητοῦ. Καὶ δὲ᾿ θὰ τολμᾷς νὰ τοῦ μιλήσῃς.

Μέσα ἀπὸ τὴν ἀναρχία θὰ ξεπηδήσῃ ὁ Ἀντίχριστος

Θὰ ἔρθῃ λοιπὸν μιὰ ἀναρχία στὸν κόσμο. Καὶ αὐτὴ ἡ ἀναρχία θὰ εἶνε τὸ κατάλληλο κλῖμα, ποὺ θὰ γεννηθῇ ὁ ἀντίχριστος. Αὐτὸς θὰ συγκεντρώσῃ ἐπάνω του πᾶσαν ἐξουσίαν καὶ θὰ διοικῇ κατὰ τρόπον ἀπαίσιον καὶ ἐλεεινόν.
Αὐτὸς θὰ καταργήσῃ ὅλες τὶς ἐξουσίες καὶ θὰ μείνῃ μονοκράτωρ καὶ κοσμοκράτωρ στὸν κόσμο. Τί μυστήρια πράγματα θὰ γίνουν!
Στὰ Ἡνωμένα Ἔθνη εἶνε τώρα 145 σημαῖες. Θὰ φύγουν ὅλες αὐτὲς καὶ θὰ ὑψωθῇ ἡ σημαία τοῦ ἀντιχρίστου. Καὶ θὰ εἶνε φοβερὰ καὶ τρομερὰ τὰ πράγματα. Καὶ δὲν θὰ συγκρίνεται σὲ φρίκη ἡ δουλεία αὐτὴ οὔτε μὲ τὴ δουλεία τοῦ Νέρωνος οὔτε μὲ τοῦ Στάλιν ἢ τοῦ Χίτλερ. Ἀλλὰ ἄξια ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν.
Ὡς τιμωρία τῆς ἀνθρωπότητος θὰ ἐπέλθῃ αὐτὴ ἡ κατάστασι.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.