Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

date Αυγ 1st, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το σε pdf

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

«. . . Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεός τ’ ἀποδέχεται ή τ’ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγιΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡ. ΠΑΙΔΕΙΑα καί πράττει ἔργα· ὁ Θεός εἴτε τα υἱοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί υἱοθετεῖ ὁ Θεός; Αὐτά πού εἶναι δικά Του, πού προέρχονται ἀπό Ἐκεῖνον. Ό,τι δέν εἶναι δικό Του, δέν προέρχεται ἀπό Ἐκεῖνον, το ἀπορρίπτει. «Ἐάν μήν Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες» (Ψαλμ. ρκστ’ 1).» (Ἁγίου Νικόλαου Βελιμίροβιτς)

ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΙΔΕΑ-ΠΡΟΤΑΣΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ, ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ, ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΣ ΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, (Η ΤΡΙΤΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ).

ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ ΑΣΕΜΝΑ ΟΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΛΟΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ, ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ ΕΝ ΗΣΥΧΙΑ ΤΑ ΣΕΒΑΣΤΑ ΧΡΗΣΙΜΩΤΑΤΑ ΨΑΡΙΑ ΜΑΣ.

Ο ΣΥΓΡΑΦΕΥΣ Λ. Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήμερα Κυριακη 26 Ἰουλίου 2015, στή Θεῖα λειτουργία, στόν ἱερό ναό τῆς Παναγίας μας, μεταξύ τῶν ὡραίων ἀναφορῶν τοῦ ἱερέως γιά τά τῆς ἡμέρας Θεῖα διδάγματα, τόν ἀκούω νά ἀναφέρει καί γιά τήν ἁγία Παρασκευή, τήν ἁγία πού μαρτύρησε γιά τήν πίστη της στό Χριστό, καί ὅτι εἶναι ἡ ἁγία πού προικίσθηκε ἀπό τόν Θεό μέ τό ἰδιαίτερο ἐκεῖνο χάρισμα νά θεραπεύει τούς ὀφθαλμούς, ἀπό κάθε πάθηση. Ἐπίσης μεταξύ τῶν ἄλλων ἀναφέρθει ὁ σεβάσμιος ἱερεύς καί γιά τό θαῦμα τοῦ Χριστοῦ μας μέ τόν πολλαπλασιασμό τῶν ἄρτων καί τῶν ἰχθύων. Σκεφτόμουν λοιπόν τίς δυό ἐκεῖνες ἀναφορές, καί τίς συνέδεσα μέ τό πόσο χρήσιμα εἶναι τά ψάρια και τά παράγωγα του στή διατροφή τοῦ ἀνθρώπου. Πρῶτον, ὁ ἄνθρωπος ἔχοντας συχνά στό διαιτολόγιο του τό μουρουνέλαιο, ἀλλά καί τό ἰχθυέλαιον πόσο θά μποροῦσε σήμερα νά εἶναι ὑγιής!! Προβλήματα κυρίως στά μάτια, ἀλλά καί πλῆθος ἄλλων ἀσθενειῶν, σοβαρῶν ἀσθενειῶν, καί πού θά μποροῦσαν νά ἐξαλειφθοῦν σέ πολύ μεγάλο ποσοστό, καί αὐτό θά εἶχε ἕνα συνολικό εὐνοϊκό ἀποτέλεσμα γιά τόν λαό μας, ἕνα συνολικό εὐνοϊκό ἀποτέλεσμα τόσο ἀπό οἰκονομικῆς ἀπόψεως (διότι σύν τῶν ἄλλων πολλῶν οἱ ἀσθένειες τῶν ἑλλήνων εἶναι ἐκεῖνες πού βυθίζουν τήν οἰκονομίαν στό γκρεμό της) ὅσο καί ἀπό πνευματικῆς (βλέπε: νεότερες σοβαρές ἐπιστημονικές μελέτες ὑποδεικνύουν ὅτι ἡ Ω3 πού ἔχει μέσα της τό μουρουνέλαιο, ἀλλά καί τό ἰχθυέλαιο γενικώτερα θά μποροῦσε νά ἀποτρέψει την κατάθλιψη, τίς ἐγκεφαλικές βλάβες στόν ἐγκέφαλο, τήν ἀσθενική μάθηση στούς μαθητές, καί ἕνα σωρό πολλά ἄλλα).
2.

Εἴμεθα χώρα μέ τήν πλουσιώτερη θάλασσα στή Μεσόγειο, ὄχι πλουσιώτεροι ἀπό πλευρᾶς πετρελαίου, καί φυσικοῦ ἀερίου, ὅπως συνηθίζουν νά ἐπικεντρώνονται σήμερα οἱ πολιτικοί μας, οἰκονομολόγοι, κλπ, ἀλλά μέ τά θαλάσσια διατροφικά εἴδη μας, διατροφικά εἴδη μας πού δέν ἀποτελοῦν μόνον τήν τροφή μας, ἀλλά καί κατά τόν πατέρα τῆς ἰατρικῆς, τόν Ἱπποκράτη, «τό φάρμακο μας εἶναι ἡ τροφή μας». Ἀντιθέτως ὅμως ἐμεῖς σήμερα ὡς οἱ νεοέλληνες κάτοχοι αὐτοῦ τοῦ θαλάσσιου πλούτου, ὑπολογίζομε τόν πλοῦτο μας μέ τό . . πετρέλαιο˙ καί ποιό; αὐτό τό γεωλογικό ἔλαιο πού τό ἐκλαμβάνουν (ἔτσι καί ἀλλιῶς) οἱ μεγάλες ὑπερδυνάμεις τοῦ πλανήτη, γιά νά τό κάνουν ἀκόμα τί; ΓΙΑ ΝΑ ΑΙΜΑΤΟΚΥΛΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ, γι’ αὐτό τό θέλουν ἀκόμα, ὅπως καί νά πλουτίζουν ὅσο μποροῦν ἀπό αὐτό, μή θέλοντας πεισματικά νά προχωρήσουν στίς νέες τεχνολογίες (ρεῦμα ἀπό τόν ἥλιο, φυσική κίνηση μέσω στροβίλων, παράγοντας καί ἀποθηκεύοντας ἠλεκτρικό ρεῦμα σέ μπαταρίες, κλπ). Γι’ αὐτό τό θέλουν ἀκόμα, ΝΑΙ !, καί θά μᾶς πληρώσουν μέ αὐτό (ἐμᾶς τούς ἕλληνες) μέ τά 30 ἀργύρια τοῦ προδότη Ἰούδα, γιά νά ζήσουμε δῆθεν καλύτερα. Ἀλλά φυσικά δέν ζοῦμε καλύτερα, ἀλλά χειρότερα. Καί δέν θά ζοῦμε χειρότερα λόγω μόνον τῶν ἄδικων πολέμων πού διενεργοῦνται μέ τήν διεκδίκηση τοῦ πετρελαίου ἀπό τήν στρατιωτική ἀμερικάνικη ὑπερδύναμη, (τό ἀνέφερε καί ὁ ἅγιος Παΐσιος) καί ἄλλων συμμάχων της, καί θυμάτων της, πού κατασκευάζει πολέμους γιά νά κινεῖ τάνκς, ἀεροπλανοφόρα, καί βομβαρδιστικά, καί ἐδῶ λειτουργεῖ ἡ ἁμαρτία, καί ὅσοι συνδέονται μετά αὐτῆς , ἀλλά καθώς τό
3.
πετρέλαιο εἶναι καί ἕνα ἀπό τά περισσότερο μολυσματικά προϊόντα πού παράγει σήμερα ἡ ἀνθρωπότητα. Γέμισε ὁ κόσμος πλαστικά, ἄχρηστες μετακινήσεις καταναλωτικῆς ρουτίνας καί μή ὀργανωμένες ἐπαγγελματικές μετακινήσεις (γραφειοκρατία) μέ τά μέσα συγκοινωνιῶν, κλπ, καί τό κυριότερο; γέμισε ὁ κόσμος καρκίνους καί ἄλλες ἀρρώστειες. Ἡ πατρίδα μας γονάτισε οἰκονομικά κυρίως ἀπό τίς σύγχρονες ἀρρώστειες, καί τήν εἰσαγωγή φαρμάκων. Προσκυνοῦμε τό ἔλαιο τῶν πολέμων, καί τοῦ σύγχρονου κραιπαλώδη καταναλωτισμοῦ, ἐπικεντρωνόμαστε στό πετρέλαιο, στό λάδι τοῦ διαβόλου, πού καίει ὡς καντήλι δαιμόνων, θυσιαστήριο αἱμάτων, καντήλι καί πῦρ ἀνάφλεξης τῶν πολέμων καί τῆς δυστυχίας στό σύγχρονο κόσμο μας. Ὡς ἕλληνες ὅμως δυό θά ἔπρεπε νά εἶναι τά ἔλαια πού νά μᾶς ἐνδιαφέρουν, καί νά τά ἐκμεταλλευόμαστε στό ἄριστον ἐμεῖς, οἱ κάτοχοι τους. Πρῶτον τό ἐλαιόλαδο μας, καί δεύτερο τό ἰχθυέλαιον μας (πού προκύπτει καί τό Ω3, τό τόσο πολύτιμο διατροφικό στοιχεῖο γιά τήν καλήν ὑγείαν μας). Τό ἐλαιόλαδο φλόγα πίστης στό καντήλι τῶν ἁγίων μας, καί φλόγα καλύτερης ζωῆς στή διατροφήν μας, ἐνῶ τό ἰχθυέλαιον φλόγα διατροφική συντηρώντας τήν καλή ὑγεία μας ἀπομακρύνοντας πᾶσα νόσον. Τίς θάλασσες μας τίς ἔχουμε μόνον γιά τόν ἀσεβεῖ τουρισμόν μας, γιά τόν γυμνισμό τῶν σαρκολατρῶν, καί ὄχι γιά τόν ὑγιεῖ οἰκογενειακόν τουρισμόν, τήν θεραπευτικήν θαλασσοθεραπείαν, καί τήν ἄριστη διατροφική μας ἐνίσχυση καί πρόληψη ἀσθενειῶν. Ἀσθενειῶν πού θά μᾶς γονατίσουν ἀργά ἤ γρήγορα, καί θά μᾶς ἀποδυναμώσουν ἀπό κάθε ὑγιῆ παραγωγική δύναμη καί πραγματική πρόοδο. Γράφοντας αὐτές τίς γραμμές, ἔχοντας ἀνοιχτή τήν τηλεόραση γιά τίς εἰδήσεις (γιατί μόνον γιά

4.

αὐτήν ἀξίζει νά τήν ἀνοίξεις- καί μέ ἐπιφύλαξιν), μαθαίνω ὅτι προσάραξε στήν νῆσο Τῆνο ἐπιβατικό πλοῖο μέ διακόσιους καί παραπάνω ἐπιβάτες λόγω ὁμίχλης. Κινδύνεψε κόσμος φυσικά, ἀλλά ἀσφαλῶς ἡ Παναγία μας τούς προστάτευσε (καθώς στήν Τῆνο ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία της, καί ἡ θαυματουργή εἰκόνα της). Βεβαίως, ὡς ἄνθρωποι χριστιανοί ὀρθόδοξοι θά πρέπει ὄχι μόνον νά τήν εὐχαριστήσουμε γιά τῶν ἀποφυγή δυστυχήματος, ἀλλά καί γιά τό μήνυμα πού ἀπορρέει ἐκ τοῦ συμβάντος, λόγω ὁμίχλης, καί ἀσφαλῶς ἡ ὁμίχλη ἐκείνη δέν εἶναι μόνον ἕνα μετεωρολογικό φαινόμενο, ἀλλά καί πνευματικό φαινόμενο, καθώς τίς θάλασσες μας τίς ἔχουμε κατά πλειοψηφία μόνον γιά τόν ἔκφυλο γυμνισμό, καί σέ τίποτα πνευματικό καί εὐωδιαστό. Ἡ ὀργανωμένη παραγωγή τῶν θαλάσσιων ἀγαθῶν μας θά μποροῦσε νά ἐπιφέρει τόσο πολύ στήν οἰκονομική ἀνάπτυξη τῆς χώρας μας ὥστε νά μήν ἔχουμε ἀνάγκη καμμία ξένη οἰκονομική βοήθεια, ὅσο καί τήν ὑγεία τοῦ λαοῦ μας, ἀπαλλάσσοντας τούς ἕλληνες ἀπό ἑκατοντάδες ἀσθένειες μέ τρομερό καταστροφικό ἀντίκτυπο τόσο στήν οἰκονομία μας, ὅσο καί στήν ἀργή πνευματική μας πρόοδο. Γιά τόν τρόπο αὐτόν, δηλαδή τό πῶς θά μποροῦσε νά ἐπιτευχθῆ ἡ οἰκονομική καί ταχύτερη πνευματική μας ἀνάπτυξη θά τό παρακολουθήσετε στό παρόν ἔντυπο. Πρίν ὅμως εἰσέλθει τό πνεῦμα τῶν ἀναγνωστῶν μας στούς κόλπους τῶν ἑλληνικῶν θαλασσῶν μας (διότι ἐκεῖ εὑρίσκεται ἡ ἀρχή τῆς παρούσης πνευματικῆς καινοτομίας-ὅπου προτείνω) ἄς παρακολουθήσουμε τά λόγια τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη, γιά μία πνευματική προθέρμανση.
5.

ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ (Ἀντιγράφη: ἀπό τήν ἱστοσελίδα ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ)

Λουκ. ε 1-11
ΕYΛOΓIΑ XPIΣTOY
«Kαι τούτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλήθος ιχθύων πολύ»
Στη χώρα, αγαπητοί μου, στη χώρα που γεννήθηκε, έζησε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Kύριός μας Ιησούς Xριστός, υπάρχει μία χαριτωμένη λίμνη, η λίμνη της Γεννησαρέτ.
Εκεί, στη λίμνη Γεννησαρέτ, φέρνει τα βήματά του ο Xριστός. Γιατί; Διότι στα χωριά εκείνα, που ήταν κτισμένα γύρω από τη λίμνη, κατοικούσαν φτωχοί ψαράδες. Ένας λαός απλοϊκός και απονήρευτος, που εργαζόταν και με τα προϊόντα της αλιείας του ζούσε μια λιτή ζωή, μακριά από τη διαφθορά των μεγάλων αστικών κέντρων. Kαι ο Xριστός αγαπούσε τους ψαράδες και ευχαριστιόταν να βρίσκεται κοντά τους,
6.

και απ” αυτούς διάλεξε τους πρώτους μαθητάς του, για να τους κάνει αλιείς ανθρώπων, κήρυκες και διδασκάλους της οικουμένης. Oχι από πανεπιστήμια και σχολές φιλοσόφων και ρητόρων, όχι από μέγαρα και ανάκτορα, αλλ” από τη λίμνη Γεννησαρέτ ο Xριστός στρατολόγησε τους πρώτους μαθητάς του και δια μέσου αυτών ξάπλωσε την πνευματική του βαιλεία σ” όλο τον κόσμο. Mέγα Θαύμα! πως με αγράμματους ανθρώπος ο Xριστιανισμός νίκησε και θριάμβευσε!
ΣTHN ΠΑPΑΛIΑ της λίμνης, λοιπόν, ο Xριστός. Mόλις τον είδαν οι ψαράδες έτρεξαν κοντά του. Πολύς λαός μαζεύτηκε για να τον δει και να τον ακούσει. Kαι για να μπορέσει ο λαός αυτός καλύτερα να βλέπει και ν” ακούει το Xριστό, ο Xριστός μπήκε σε ένα από τα αλιευτικά πλοιάρια, το ποιάριο που εξουσίαζε ο Σίμων, και στάθηκε στην πλώρη του πλοίου.
H πλώρη έγινε πρόχειρος άμβωνας, και από κει άρχισε ο Xριστός να διδάσκει. Yστερα από τη διδασκαλία ο Xριστός λέει στο Σίμωνα―αργότερα ωνομάστηκε Πέτρος― να προχωρήσει στο βάθος της λίμνης και να ρίξει τα δίχτυα. Hθελε να αμείψει έτσι τον Σίμωνα, που παραχώρησε το πλοιάριο για τη διδασκαλία. Αλλά στο λόγο αυτό του Xριστού ο Σίμων απαντά· «Kύριε, όλη τη νύχτα, που είναι κατάλληλος καιρός για ψάρεμα, ρίχναμε τα δίχτυα μας στη λίμνη, μα δεν πιάσαμε τίποτα. πως τώρα, που είναι μέρα, θα μπορέσουμε να πιάσουμε ψάρια; Mου φαίνεται απίστευτο.
Αλλά αφού εσύ διατάζεις, θα εκτελέσω τη διαταγή σου».
Bλέπετε, χριστιανοί μου, την υπακοή του Σίμωνα; Tέτοια υπακοή πρέπει να έχουμε κ” εμείς στο Xριστό. Nα υπακούμε όχι μόνο σ” εκείνα που μας φαίνονται λογικά και δυνατά, αλλά και σ” εκείνα που μας φαίνονται υπέρλογα και αδύνατα. Διότι «τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ». Nαί! Όταν διατάζη ο Xριστός, καμμιά αντίρρησι.
7.

Προχώρα, χριστιανέ μου, και ο Xριστός θα είναι μαζί σου.
Iδέτε τον Σίμωνα. Yπάκουσε στην εντολή του Xρισού. Προχώρησε βαθειά στη ―λίμνη. Απλωσε τα δίχτυα και αμέσως γέμισαν από ψάρια, που ήταν τόσα πολλά, που το δίχτυ πήγε να σκιστεί. θαύμα! πως έγινε; Mε τη δύναμη του Xριστού. Αυτός εξουσιάζει τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα στα νερά της θαλάσσης.

Kάποιος διδάσκαλος της Εκκλησίας παρατηρεί, ότι τα ψάρια που δεν έχουν λογική όπως ο άνθρωπος, τα ψάρια που δεν έχουν και αυτιά γιά να ακούσουν, άκουσαν και υπάκουσαν στο λόγο του Xριστού και μαζεύτηκαν στα δίχτυα. Ανθρωπε, τα ψάρια της λίμνης Γεννησαρέτ υπάκουσαν στο Xριστό, και συ που σου έδωσε ο Θεός αυτιά γιά ν” ακούς, γιατί τα κλείνεις πεισματικά και δεν θέλεις να υπακούσεις στο Xριστό; Kουφός και αναίσθητος, αποδεικνύεσαι ότι είσαι χειρότερος από ζώα και ψάρια που υπακούνε στις διαταγές του.
ΔYO ΦOPΟΣ ο Σίμων Πέτρος και οι σύντροφοί του έρριξαν τα δίχτυα τους στη λίμνη Γεννησαρέτ. Tην πρώτη φορά χωρίς το Xριστό.
Tη δεύτερη φορά μαζί με το Xριστό. Tην πρώτη φορά, αν και κοπίασαν όλη τη νύχτα, δεν κατάφεραν να πιάσουν ουτε λέπι.
Tή δεύτερη φορά γέμισαν τα δίχτυα από ψάρια.
Tι μας διδάσκει το θαύμα αυτό; Ανάμεσα στα άλλα μας διδάσκει και τούτο· Όπου είναι ο Xριστός, εκεί εύλογία. Oπου δε εύλογία Xριστού, εκεί πλούτος και θησαυρός. Πλούτος υλικός; Kαι αυτός.
Αλλά προπαντός πλούτος πνευματικός, που είναι ανώτερος απ” όλα.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να σταυρώση τα χέρια του και να μην εργάζεται, αλλά να τα περιμένει όλα χωρίς κόπο και εργασία. Oχι· θα εργασθεί ο άνθρωπος, θα κοπιάσει και θα ιδρώσει γιατί αυτή
8.

είναι η εντολή του Θεού, το «εργάζεσθε». Αλλά εκτός από την εργασία ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από την εύλογία του Xριστού.
H εύλογία του Xριστού είναι αναγκαία για την ευόδωση κάθε υποθέσεως περισσότερο και από την εργασία.
Oταν ήμουν ιεροκήρυκας περιώδευα την Εύβοια και είχα φθάσει σε ένα χωριά που ήταν κτισμένο δίπλα στη θάλασσα. Oσοι οι κάτοικοι ήταν ψαράδες. Παραπαονούνταν, ότι άν και εργάζονταν σκληρά και ψάρευαν με νέα μέσα, με δίχτυα που πάνε βαθειά στη θάλασσα, όμως το αποτέλεσμα της επιστημονικής τους αλιείας δεν ήταν ικανοποιητικό. Πολλές φορές επέστρεφαν με αδειανά τα δίχτυα. Ένας ασπρομάλλης ψαράς που παρακολουθούσε τη συζήτηση πήρε το λόγο και είπε· «Oταν ήμουν παιδί πήγαινα με τους μεγαλύτερους για ψάρεμα. Ψαρεύαμε με τα παλιά εκείνα μέσα της αλιευτικής τέχνης. Kαι πιάναμε ψάρια πολλά. Kαι όλοι θαυμάζαμε. Είχαμε την εύλογία του Xριστού. Γιατί όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, μπαίνοντας στις βάρκες κάναμε με κατάνυξη το σταυρό μας. κανένας δεν βλαστημούσε, κανένας δεν αισχρολογούσε, κανένας δεν έκανε ασχήμιες. Ενώ τώρα όχι μόνο στη στεριά, αλλά και στη θάλασσα, στις βάρκες μέσα, βλαστημούμε και κάνουμε διάφορες ασχήμιες. δεν έχουμε», είπε ο ασπρομάλλης γέροντας, «την εύλογία του Xριστού».
THN EYΛOΓIΑ του Xριστού, δεν την έχουν ανάγκη μόνο οι ψαράδες. Tην έχουν ανάγκη και οι γεωργοί μας και όλοι γενικά οι άνθρωποι.
Ας καλλιεργούν οι γεωργοί τη γη με τα τελειότερα μηχανήματα. Ας σπέρνουν τον πιο εκλεκτο σπόρο. Ας λιπαίνουν τα χωράφια με τα καλύτερα λιπάσματα. Ας τα ραντίζουν με γεωργικά φάρμακα.

9.

Ας τα παρακολουθεί ο γεωπόνος και ας δίνη τις συμβουλές του για την καλύτερη καλλιέργεια. Αν δεν υπάρχει η ευλογία του Xριστού, όλα είναι μάταια. Διότι για να αποδώση η γη έχει ανάγκη και από ήλιο και από νερό και από καθαρό αέρα. Αλλ” αυτά ποιός τα δίνει; O Xριστός. Αυτός είναι ο δημιουργός και εξουσιαστής του παντός. O Xριστός δίνει τον ήλιο, ο Xριστός το νερό, ο Xριστός τον αέρα. Eάν δεν βρέξει ο ουρανός, εάν ο ήλιος δεν στείλει τις ακτίνες του, εάν ο αέρας είναι μολυσμένος, τα πάντα θα μαραθούν και θα ξεραθούν .
Ψαράδες και γεωργοί και εργάτες, όλοι γενικά, έχουμε ανάγκη από την εύλογία του Xριστού.
(Απόσπασμα του βιβλίου «ΣΤΑΓΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΟ ΖΩΝ», του Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου)

Ἐπίσης διαβάστε στίς ἑπόμενες σελίδες (σελ. 11-12-13-14 ) παρακάτω , ἀποσπάσματα ὁμιλίας τοῦ ἁγίου Νικόλαου Βελιμίροβιτς’’
α) Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ και β) ‘’Η πηγή μέ τα δύο νερά εἶναι ὁ ἄνθρωπος’’ , ὅπως εἰσέλθετε σέ «βαθύτερα νερά» γιά τήν πρόταση πού προτείνω μέσα ἀπό τό παρόν πόνημα.

Στό παρόν πόνημα ἐξηγῶ γιατί ἡ χώρα μας ἔχει στίς θάλασσες της
δύο εἰδῶν νερά, α) τά νερά γιά τόν δαιμονικό καλπασμό τοῦ τουρισμοῦ 70%, καί 26% γιά νεκροταφεῖα ἀπραξιῶν, καί β) τά νερά γιά τόν καλό τουρισμό καί μέσον θεραπειῶν, καί πού ἀποτελεῖ σήμερα τό 2% τῶν θαλασσῶν μας, καί τό ἐπίσης 2% τῶν παραγομένων θαλάσσιων ἀγαθῶν μας (θαλασσινή διατροφή, κλπ).
10.

Αὐτό λοιπόν τό 2% καθ’ἕκαστον (2+2=4%) ὀφείλουμε ὡς ἕλληνες ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά τό πολλαπλασιάσουμε κατά τό μέτρον τό ἄριστον, καί τά διαμοιράσουμε μέ σοφία καί περίσκεψη, τόσο γιά τήν οἰκονομική μας πρόοδο, ὅσο καί γιά τήν πνευματική μας πρόοδο καί ἐγρήγορση.

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΩΘΙ:
2% + 2% = 4 (ὁ ἀριθμός 4 εἶναι ἐδῶ: ΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ (Ἀνατολή, Δύση, Βορᾶς, Νότος) ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΑΣ) ἐπί (πολλαπλασιαζόμενο τό 4 = οἱ 4 ὁρίζοντες μας- τόπος παραγω-γῆς μας , καί *διαιρούμενο στόν χρόνο= ἐλαχιστοποιοῦμε τόν χρόνο παραγωγῆς μας) μέ τό 1000 , τό 1000 συμβολικά εἶναι ὡς δημιου-ργικός ἀριθμός, εἶναι ὁ πολλαπλάσιος δημιουργικῶν ἔργων, δηλαδή οἱ εὐδόκιμες πράξεις, τά πολλαπλάσια ἀγαθῶν (ὑλικῶν καί πνευματικῶν) πού προκύπτουν μέσα στό χρόνο ἐγρήγορσης σέ περιφραγμένο ἐλεγχόμενο χῶρο σέ ὅλη τήν γεωγραφική ἑλληνική ἐπικράτεια (4 ὁρίζοντες).
* Ὁ περιφραγμένος ἐλεγχόμενος χῶρος ἀποτελεῖ ἐδῶ τήν πρόταση.
* περιφραγμένος ἐλεγχόμενος χῶρος= πρότυπα ὀρθότυπα βιολογικά ἰχθυοτροφεῖα.
*διαιρούμενο στόν χρόνο= Ὁ ἀριθμός προκύπτει ἀπό τό σύνολον τῶν ἰχθυοτροφείων.

11.

Ἁγίου Βελιμίροβιτς: «Ὁ ἄνθρωπος προτείνει, μὰ ὁ Θεὸς ρυθμίζει».
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στό μονοτονικό) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ :
1) «Η ΜΕΓΑΛΗ ΨΑΡΙΑ» Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς
2) ΟΙ ΔΥΟ ΠΗΓΕΣ Ἁγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς
(πηγή: http://www.pentapostagma.gr)

ΟΙ ΔΥΟ ΠΗΓΕΣ

12.

{ Ο ἀπόστολος Παῦλος: «Ἐγὼ ἐφύτευσα, Ἀπολλὼ ἐπότισεν, ἀλλ’ ὁ Θεὸς ηὔξανεν· ὥστε οὔτε ὁ φυτεύων ἐστί τι οὔτε ὁ ποτίζων, ἀλλ’ ὁ αὐξάνων Θεὸς» (Α´ Κορ. γ´ 6-7). Κάποια ἀνάλογη σκέψη ἐκφράζεται μὲ μία παροιμία ποὺ ὑπάρχει σὲ πολλοὺς λαούς: «Ὁ ἄνθρωπος προτείνει, μὰ ὁ Θεὸς ρυθμίζει». Ὁ ἄνθρωπος προτείνει σχέδια, ὁ Θεὸς τ’ ἀποδέχεται ἢ τ’ ἀπορρίπτει. Ὁ ἄνθρωπος κάνει σκέψεις, λέει λόγια καὶ πράττει ἔργα· ὁ Θεὸς εἴτε τὰ υἱοθετεῖ εἴτε ὄχι. Τί υἱοθετεῖ ὁ Θεός; Αὐτὰ ποὺ εἶναι δικά Του, ποὺ προέρχονται ἀπὸ Ἐκεῖνον. Ὅ,τι δὲν εἶναι δικό Του, δὲν προέρχεται ἀπὸ Ἐκεῖνον, τὸ ἀπορρίπτει. «Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες» (Ψάλμ. ρκϛ´ 1). Ὅταν οἱ «οἰκοδομοῦντες» οἰκοδομοῦν στὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ, θὰ φτιάξουν παλάτι, ἀκόμα κι ἂν τὰ χέρια τους εἶναι ἀδύνατα καὶ τὰ ὑλικά τους φτωχά. Ἂν ὅμως οἱ οἰκοδομοῦντες χτίζουν στὸ δικό τους ὄνομα, ἀδιαφορώντας γιὰ τὸν Θεό, τὸ ἔργο τῶν χεριῶν τους θὰ πέσει, ὅπως ἔγινε μὲ τὸν πύργο τῆς Βαβέλ. }

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς

13.

Ἀπό τό διαδίκτυο (στό μονοτονικό)
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς – Η πηγή με τα δύο νερά είναι ο άνθρωπος

Η πηγή με τα δύο νερά είναι ο άνθρωπος.
Με το ένα νερό ζωντανεύει, με το άλλο νεκρώνει. Μ’ ένα πλένει, με το άλλο λερώνει. Και τα δύο νερά ρέουν ἀπό το ίδιο στόμα.
Ο ἂνθρωπος μπορεῖ με το στόμα να παινεύη την αρετή, αλλά μπορεί και να τη μαλώνη, μπορεί να δοξάζη τον Θεό, αλλά μπορεί και να Τον υβρἰζη, μπορεί να σηκώση τον πεσμένο, αλλά μπορεί και να ρίξη τον όρθιο, μπορεί να ενθαρρύνη, αλλά μπορεί και να αποδυναμώση, μπορεί να οδηγήση, αλλά μπορεί και να αποπλανήση. Στο βιβλίο του σοφού γιού του Σειράχ είναι γραμμένο: «Εὰν φυσήσης εις σπινθήρα, εκκαήσεται και εάν πτύσης επ’ αυτόν, σβεσθήσεται και αμφότερα εκ του στόματος σου εκπορεύεται» (Σοφ. Σειρ.28,12).
Η Μαρία, αδελφή του Μωυσή, έψελνε δοξολογία στον Θεό όταν έσωσε τον λαό Του και βύθισε τον Φαραώ λέγοντας: «Άσωμεν τω Κυρίω, ενδόξως γαρ δεδόξασται» (Εξ. 15, 21).  Η ίδια Μαρία αργότερα αυθαδίαζε εναντίον του αδελφού της Μωυσή,

14.

και γι’ αυτό τιμωρήθηκε από τον Θεό, και έγινε λεπρή. Βλέπετε, πως από ένα στόμα βγαίνει και το καλό και το κακό;
Γι’ αυτό, χριστιανέ, να είσαι συνεπής στο καλό. Και όταν βλέπεις τον δίκαιο, μην σβήνεις με το φτύσιμο τη δικαιοσύνη του, αλλά φύσα και αναζωπύρωσε τη θεϊκή σπίθα μέσα του, ώστε να είναι όσο περισσότερο γίνεται φωτεινότερη.
Και όταν βλέπεις ότι ο αμαρτωλός μετανοεί, μην αναφέρεις τις αμαρτίες για τις οποίες μετανόησε εκείνο πού αυτός πετά από πάνω του, τα κουρέλια της αμαρτίας, μην τα πετάς πάλι επάνω του διότι ἡ αμαρτία του θα πέση πάνω σου και θα δικαστής σαν να την έκανες εσύ και όχι αυτός. Μην λερώνεις εκείνον πού άρχισε να πλένεται, αλλά βοήθησέ τον να πλυθή. Μην φοβερίζεις εκείνον πού κατευθύνθηκε στον δρόμο της αρετής, αλλά ενθάρρυνέ τον. Αφού σύμφωνα με αυτά πού βγαίνουν από το στόμα σου σ’ αυτόν τον κόσμο, θα δικαστείς στη φοβερή δίκη του Θεού.
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Από τό  βιβλίο: Δεν φτάνει μόνο η πίστη… Ιεραποστολικές επιστολές Β’

15.

ΟΙ ΔΥΟ ΠΗΓΕΣ (στήν ἔννοια τοῦ παρόντος ἐντύπου)
Η ΠΡΩΤΗ ΠΗΓΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΑΣ, πού τήν μολύνουμε ὑλικῶς καί πνευματικῶς. Ἐνῶ ἡ δεύτερη πηγή εἶναι ἡ θάλασσα μας ὅταν ἀξιοποιῆται μέ ἄριστα μέτρα καί σταθμά γιά τήν ὠφέλεια τοῦ πνεύματος καί τοῦ σώματος , δηλαδή γιά τό καλό τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά καί γιά τά ζῶα, καί τά φυτά. Εἶναι ἡ θάλασσα πού τήν φυλάγουμε σάν κόρη ὀφθαλμοῦ καί ἐργαζόμεθα γι’ αὐτήν.

ΟΙ ΔΥΟ ΠΗΓΕΣ

16.

Η ΠΡΩΤΗ ΠΗΓΗ (στό παρόν ἔντυπο) ΕΙΝΑΙ: ἐκείνη πού τήν μολύνουμε μέ τά καμώματα τοῦ ἀνθρώπου, καθώς παρασέρνεται ἀπό τίς πλάνες καί τίς ἐντολές τοῦ διαβόλου.
Ο ΕΚΦΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΗΓΗ.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΜΙΛΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ (Ἀντιγράφη: ἀπό τήν ἱστοσελίδα ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ)

ΘΕΛΕΤΕ, ΚΥΡΙΟΙ, ΤΟΥΡΙΣΜΟ;
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΤΡΊΔΑ ΤΟΥΣ
Χάριν τῆς ἀναπτύξεως τοῦ Τουρισμοῦ… ἡ Ἑλλάς ἡ ὁποία πολλάκις εἴπε τὸ ὄχι εἰς βαρβάρους, ἑτοίμους νὰ εἰσβάλουν εἰς τὰ ἱερά της ἐδάφη της, δὲν ἔχει τώρα τὴν δύναμιν νὰ ᾽πη ὄχι εἰς τὸν νέο βάρβαρο, τὸν [διαφθαρμένο] Τουρισμό, εἰς τὸν συγκεκαλυμμένον μαμμωνισμόν, νὰ κλείση ἐνώπιον αὐτοῦ ἐρμητικῶς τὰς θύρας της, καὶ νὰ εἴπη˙ «Κύριοι καὶ κυρίαι! Αὐτὸ τὸ ἔδαφος ποὺ πατεῖτε εἶνε ἡρώων καὶ μαρτύρων γῆ. Ἐποτίσθη μὲ ποταμοὺς αἱμάτων διὰ νὰ θάλλη ὄχι ἀπλῶς ἡ δάφνη καὶ ἡ ἐλαία, κατὰ τὸν ποιητήν, ἀλλὰ νὰ θάλλουν τὰ ἀθάνατα δένδρα τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἀγνότητος. Ἐὰν θέλετε νὰ κινηθῆτε σεμνῶς, καλῶς ἤλθατε. Ἀλλά ἐὰν νομίζετε ὅτι ἐδῶ θὰ εἶσθε ἀσύδοτοι διὰ νὰ κάμνετε, ὅ,τι θέλετε, ἀπατᾶσθε. Ἀναζητήσατε ἄλλον τόπον κατάλληλον πρὸς ἱκανοποίησιν τῶν ὀρέξεών σας.
17.

Ἡμεῖς δὲν θὰ ἐπιτρέψωμεν νὰ ἐκπληρωθῆ εἰς τὸν τόπον μας ἡ προφητεία ἡ λέγουσα ὅτι θὰ πλησθῆ ἡ γῆ τετραπόδων!».
Ἀλλοῦ ἀκούονται φωναὶ διαμαρρτυριῶν! Ἐὰν θέσωμεν ὑπὸ τοιούτους περιορισμοὺς τὴν τουριστικὴν κίνησιν, δὲν θὰ ἔθλη κανεὶς εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ θὰ ζημιωθῆ μεγάλως ἡ οἰκονομία τῆς χώρας μας. Ἀπαντῶμεν! Ἐὰν πρόκειται νὰ μᾶς ἔλθουν οἱ ξένοι διὰ νὰ μᾶς μεταδώσουν τὸ μίασμα τῆς διαφθορᾶς, ποτὲ νὰ μὴν ἔλθουν, ὅπως δὲν θέλομεν νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν χώραν μας ἕνας ξένος προσβεβλημένος ἀπὸ μία θανατηφόρα ἐπιδημια. Τὸν ἀπομακρύνομεν πάραυτα καὶ τὸν ἀποστέλλομεν εἰς τὴν πατρίδα του, ἔστω καὶ ἐὰν μᾶς προσφέρη ὅλο τὸ πλούσιο βαλάντιόν του. Δὲν χάνεται ἡ Ἑλλὰς ἐὰν δὲν μᾶς ἔλθουν ξένοι. Ὑπάρχει διὰ τὴν διοίκησιν τοῦ Τουρισμοῦ εὐρὺ πεδίον δράσεως. Ἄς στραφῆ πρὸς τὴν ἀνάπτυξιν τοῦ ὑγιοῦς, κυρίως τοῦ ἐσωτερικοῦ Τουρισμοῦ, διευκολύνουσα τὴν νέαν μας γενεὰν νὰ ἐπισκεφθῆ, ὅλα ἐκεῖνα τὰ θρησκευτικὰ καὶ πατριωτικὰ μέρη τῆς Ἑλλάδος, εἰς τὰ ὁποῖα ἔλαμψεν ἡ Ὀρθοδοξία καὶ ἐδοξάσθη ἡ Πατρίς. Εἶνε ἐντροπὴ ἡ νὲα γενεὰ να ἀγνοῆ τὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ ξένοι μὲ τὰ χρήματά των νὰ περιηγοῦνται αὐτὴν ἀπ΄ἄκρου εἰς ἄκρον μεταδίδοντες τὰ μιάσματα μιᾶς ζωῆς, ἡ ὁποία οὐδόλως συμβιβάζεται μὲ τὰς ἀγνὰς παραδόσεις τῆς φυλῆς μας. Θέλετε, κύριοι, Τουρισμόν; Ἐμπρός, διευκολύνατε τοὺς Ἕλληνας νὰ γνωρίσουν τὴν πατρίδα μας, καὶ ὄχι Ἑκατομμύρια Ἑλλήνων νὰ σκέπτωνται καὶ τὸ εἰσητήριόν των ἀκόμη προκειμένου νὰ ἐπισκεφθοῦν ἕνα μνημεῖον ἐντὸς τῆς ἰδίας πόλεως! (ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ).

18.

Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΑΓΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ἔχουμε μία χώρα σωστό παράδεισο, πού ὅμως δέν τόν διαφυλάττουμε ὅπως θά ἔπρεπε, οὔτε ἐργαζόμεθα γι’αὐτόν , γιά νά πολλαπλασιάζουμε τά ἀγαθά πού μᾶς προσφέρει. (βλέπετε: οἱ πρῶτες ἐντολές Τοῦ Θεοῦ στούς πρωτοπλάστους ἦταν νά φυλάγουν καί νά ἐργάζονται στόν παράδεισο).

Ὁ πρῶτος τουρίστας στόν παράδεισο ἦταν ὁ ὄφις , δηλαδή ὁ διάβολος καμουφλαρισμένος. Δέν ἐπιζητῶ φυσικά μέ αὐτόν τόν συσχετισμό νά παρομοιάσω τούς ἀλλοδαπούς τουρίστες ὡς καμουφλαρισμένους δαίμονες, ἀλλά ἐπιζητῶ νά ἐπισημάνω στούς ἰδιοκτῆτες (ἕλληνες) αὐτοῦ τοῦ παραδείσου (Ἑλλάδα) μέ κακούς φύλακες, καί μέ κακούς ἐργάτες τῶν ἀγαθῶν πού παράγει ἡ γῆ καί ἡ θάλασσα μας. Ὁ ἰδιοκτήτης (ἕλλην) πού προσφέρει φιλοξενία στό ἔδαφος του (ὄχι μόνον τουριστῶν ἀλλά καί μεταναστῶν), ἔδαφος πού ἀποτελεῖ τήν ἰδιωτική περιουσία καί ἐθνική κληρονομία συγχρόνως στόν ντόπιο ἤ ἀλλοδαπό τουρίστα εἶναι εἴτε ὁ καλός ξενοδόχος εἴτε ὁ κακός ξενοδόχος καί ὁ ἀδιάφορος. Ὁ τουρίστας (ἕλλην ἤ ἀλλοδαπός) οἰκογενειάρχης πού θά ἔρθει μέ τήν σύζυγον του, ἤ μέ τήν σύζυγον καί μέ τά παιδιά του διενεργεῖ οἰκογενειακό τουρισμό, ἐνῶ ἐκεῖνος ὁ τουρίστας πού θά ἔρθει μέ τήν παράνομη σχέση του, (προγαμιαῖες σχέσεις=πορνικές σχέσεις, ἤ μεταγαμιαῖες σχέσεις= σχέσεις μοιχείας) ἤ ἀκόμα ὁ μετανάστης μέ τά σατανικά πιστεύω του γιά νά προσηλυτίσει, θά διενεργήσουν ὅλοι τότες ἐκεῖνοι οἱ φιλοξενούμενοι : μαγαρισμό.
19.

«Ὡραῖα, καί τί μᾶς νοιάζει τί κάνει ὁ καθένας στό δωμάτιο του;» ἴσως ἀνταπαντήσουν κάποιοι ἀναγνῶστες. Ἐδῶ θά σᾶς ἀποδείξω ὅμως ὅτι ὀφείλουμε νά φυλάγουμε τόν παράδεισο μας (ἔστω καί στό ἐλάχιστον τῆς ἐπαγρυπνήσεως μας), καθώς ἐάν δέν μεριμνοῦμε στόν οἰκογενειακό τουρισμό, ἀλλά γενικά σέ ὅποιον θέλει νά καταστήσει τόν ξενώνα μας οἴκημα τελέσεως ἁμαρτωλῶν συνευρέσεων θά πάθει. «Ὡραῖα! καί τί θά πάθουμε; Θά πάθουμε κακό; » πάλι, ἴσως θά ἀνταπαντήσουν κάποιοι. Καί τούς ἀπαντῶ ἐπίσης, δέν εἶναι ὅτι θά πάθετε κακό, ΠΑΘΑΜΕ ΚΑΚΟ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΣ. Ὁ μαγαρισμός δέν εἶναι μικρό πράγμα, εἶναι παραγόμενο μίασμα ἐκ τελετουργίας δαιμονικῆς. Κάθε παράνομη πράξη αἵματος εἶναι τελετουργία δαιμονική (βλέπε καί τήν αἱμομιξίαν, ποῦ πρόσφατα νομιμοποίησε ἡ γερμανική βουλή, ὅπως παντρεύονται τά ἀδέρφια!!! – πράξη αἵματος λέγεται ἰδιαίτερα ἡ σεξουαλική συνεύρεση- γι’ αὐτό ὑπάρχουν καί τα ἀφροδισιακά νοσήματα , ὅπως Aids κλπ, πού μεταδίδονται μέσω τοῦ αἵματος), ὡς νά τελῆται δηλαδή ἀπό σατανιστές τελετουργίες μαύρης μαγείας-ἰσότιμο εἶναι. «Ἐάν μποροῦσε νά δεῖ ὁ ἄνθρωπος τά ἀόρατα πού συμβαίνουν ἔξω ἀπό τέτοιους ξενῶνες (θά ἔλεγε κάποια ἀγωνιοῦσα μοναχική συνείδηση), θά λιποθυμοῦσε ἐκ τοῦ φόβου του. Ἑκατοντάδες δαίμονες πορνείας καί μοιχείας σπεύδουν μέχρι καί ἀπό ἑκατοντάδες χιλιόμετρα, καί ὡς σμῆνος σφιγγῶν περικυκλώνουν τό οἴκημα (ξενώνας), ἐκεῖ ἐμποδίζονται κατόπιν μέ πραγματικό ἀόρατο πόλεμο ἀπό ἀγγέλους Τοῦ Θεοῦ ὅπως μή διαφύγουν κάποιοι (ἐξαγριωμένοι ὅπως εἶναι) καί ἐπηρεάσουν διά δαιμονικῆς ὑποβολῆς, ἀκόμα καί δαιμονικῆς κατάληψης καί τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ, νησιοῦ, ἤ καί νομοῦ πού δέχθηκαν ἀδιαμαρτύρητα αὐτούς τούς ἐγκληματίες τῶν σιχαμερῶν
20.

ἐγκλημάτων νά φιλοξενηθοῦν στόν χῶρο μας». Ἰδού λοιπόν ἡ φοβερή ἀποκάλυψις ἐδῶ ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἰδού ἡ ἀναπάντητη συνειδητή ἐρώτηση πρός τόν ἑαυτόν σας, καί πρός τούς συνανθρώπους σας, ὅταν διερωτηθήκατε κάποτε: « ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕ ΕΤΣΙ ΤΟ ΑΛΛΟΤΕ ΑΓΝΟ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ; ΝΗΣΙ ΜΟΥ; κλπ,˙ καί ἡ ἀπάντηση εἶναι ἐξίσου φοβερή καί πέρα γιά πέρα ἀληθινή, : ΔΙΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΕΡΑΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΣΕΒΕΙΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΜΑΣ (τουρίστες μας) ΞΕΦΥΓΑΝ, ΚΑΙ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ (τούς εὑρισκομένους μακρά τῆς Ἐκκλησίας). Ρωτῆστε τούς μοναχούς μας γιά λεπτομέρειες, τό γιατί ἀφέθηκαν καί ξέφυγαν, ἐγώ θά ἀπαντήσω μόνον γενικόλογα : ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΦΥΛΑΞΑΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΜΑΣ. Ἔτσι λοιπόν ἐξηγῆται καί σέ κάποιον βαθμό (πού εἶναι μεγάλος βαθμός ) ὁ καλπασμός τῶν διαζυγίων, μοιχειῶν, ἀσεβῶν ἀνήθικων πράξεων ἔργων καί λόγου στά ἄλλοτε ἁγνά καί τίμια χωριά καί νησιά μας. Καί αὐτό τόν παρελθόντα χρόνο πού χρησιμοποίησα (στήν πρόταση: ΠΑΘΑΜΕ ΚΑΚΟ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΑΣ) εἶναι καί ἡ ἀπόδειξη τῆς οἰκονομικῆς κρίσης =ἠθικῆς κρίσης πού ἔπληξε τήν χώρα μας, τό κλείσιμο τῶν τραπεζῶν, τίς ἀκυρώσεις κρατήσεων, καί φθάνουμε στά θανάσιμα καί χειρότερα πλήγματα: τά διάφορα εἴδη ἐγκλημάτων πού συνέβηκαν στήν χώρα μας, καί εἰδικώτερα ἐξ αἰτίας τῶν σιχαμερῶν ἐγκλημάτων (παράνομες σχέσεις, μοιχεία, πορνεία, ὁμοφυλοφιλία) πού συνετελέσθησαν στούς ξενῶνες (ξενοδοχεῖα, πανσιόν, κλπ) στή χώρα μας. Ὁ μακαριστός ἀρχιμανδρίτης Χαράλαμπος Βασιλόπουλος συμβούλευε κάποιους συγχωριανούς του ξενοδόχους, ἀλλά καί ὅσους γνώριζε στίς περιοδεῖες του στήν Ἑλλάδα μέσα ἀπό Θεῖα κηρύγματα του νά προσέχουν ποιούς
21.

βάζουν στούς ξενῶνες τους, νά ἀναγράφουν μέ μεγάλα γράμματα ( ἑλληνικά, ἀγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) ὅτι ὁ ξενῶνας προορίζεται μόνον γιά ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, καί μόνο μέ κράτηση. Ἐρχόμενοι οἱ τουρίστες νά τούς ζητοῦν ταυτότητα, γιά τήν ἐξακρίβωση τῶν στοιχείων γιά νά ἐπαληθεύσουν ὅτι πρόκειται γιά τήν νόμιμο σύζυγον τους, ἤ τόν νόμιμο σύζυγον τους. Σέ ὅσους τούς ξέφυγαν ( δηλαδή, δέν μπορεῖ νά κάνει καί τόν ντέντεκτιβ ὁ ξενοδόχος, πέραν τοῦ στοιχειώδους καθήκοντος ἐπαγρύπνησης) νά τελῆται ἁγιασμός (ἔτσι καί ἀλλιῶς) κάθε δεκαπενθήμερο στόν ξενώνα, αὐτό προκύπτει ἀπό τήν ὀρθήν συνήθειαν τῶν πιστῶν ἱερέων μας νά κάνουν ἁγιασμό σέ τόπους ὅπου συνέβησαν στυγερά ἐγκλήματα (βλέπε: φόνοι)˙ ἔγκλημα λοιπόν εἶναι καί ἡ πορνεία. Γνώριζε ὁ ἀγωνιστής ἱερέας ὅτι οἱ ἄνθρωποι πού ἔρχονται νά φιλοξενηθοῦν στούς ξενῶνες τους γίνονται συνεργοί ἔμμεσα (καί ὄχι ἄμεσα) στά τυχόν σιχαμερά ἐγκλήματα τους. Γίνονται συνεργοί ἔμμεσα διότι δέν κάναν τό παραμικρό νά διαφυλάξουν τόν παράδεισο μας (Ἑλλάδα), καί ὅπως ἐκεῖνος πού προσφέρει κατάλυμα σέ ὕποπτο τελέσεως τρομοκρατικῆς πράξης, γιά νά κατασκευάσει ἐκρηκτικούς μηχανισμούς γιά νά σπείρει τόν ὄλεθρο, ἔτσι καί ὁ μοιχός καί πόρνος ἐγκληματίας εἶναι˙ εἶναι ὑπόλογος στήν δικαιοσύνη τῆς συνειδήσεως τοῦ ξενοδόχου, καί κατ’ ἐπέκταση στήν χώρα πού φιλοξενεῖται. Ἡ συνείδηση ἐνοχοποιῆται στήν δικαιοσύνη Τοῦ Θεοῦ, καί ἡ ἁμαρτία-ἐνοχή μετά χτυπᾶ τό ἐπάγγελμα του, τήν ἴδια «βαριά βιομηχανία μας» = τουρισμό μας. Ὅσα χρήματα καί νά ἔβγαλαν οἱ τουριστικές ἐπιχειρήσεις μας, καί τόν παρακρατηθέν φόρο γιά τό κράτος μας , ἐάν ἀναλύσουμε πού πῆγαν τά «κέρδη» θά παθαίναμε ἕνα γερό

22.

τράνταγμα συνείδησης ἀπό τήν φοβερή πραγματικότητα. Πῆγαν λοιπόν σέ ἀρρώστειες, μαῦρες κρατικές τρύπες, ἐξόφληση δανείων, καί γενικώτερα: ΣΤΟΝ ΚΑΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΠΟΔΟ ΚΑΙΡΟ ΜΑΣ, ἐκεῖ πῆγαν. Τό τσουνάμι στήν Ταϊλάνδη μέ τούς 200.000 νεκρούς, ἦταν ἀποτέλεσμα τοῦ πορνικοῦ τουρισμοῦ πού διενεργοῦσε ἡ χώρα ἐκείνη, ὅπως καί σχεδόν κάθε ἄλλη χώρα (λιγότερο ἤ περισσότερο) μέ ἄλλες παρόμοιες πληγές. Ἐνῶ ἐκεῖνοι οἱ ξενοδόχοι πού εἶχαν τόν οἰκογενειακό τουρισμό, τιμή καί κορώνα στήν ἐπαγγελματική συνείδηση τους, ἄν καί λίγα τά χρήματα πού ἔβγαλαν, οἱ ἄνθρωποι προκόψαν, ἡ σημασία ἐδῶ τῆς εὐλογίας, διότι τό καλό εὐλογῆται ἀπό Τόν Θεό, ἐνῶ τό κακό, ἡ ἀπροσεξία, καί ἡ ἔμμεση συνεργία δαιμονικῶν πράξεων, ἔστω χωρίς τήν ἄμεση συμμετοχή τοῦ ἐπαγγελματία ξενοδόχου χρησιμοποιῆται ἀπό τούς δαίμονες κατά τῶν ἀνθρώπων, καθώς συλλέγει δικαιώματα (τούς τά παραχωρῆσαν οἱ ἀπρόσεκτοι ἄνθρωποι) , τά διεκδικεῖ, καί τά ἐκμεταλλεύεται μέ τήν μέγιστη ἱκανότητα του νά πράττει τό κακό. Τά κέρδη (λοιπόν) τῶν καλῶν ξενοδόχων εἶναι εὐλογημένα, καθώς κάθε καλό εὐλογῆται ἀπό Τόν Θεό, καί καλό ἦταν ὅπου προσέχουν τόν παράδεισο τους (γενική ἡ ἔννοια ἐδῶ), καί δέν πῆγαν τά κέρδη τους οὔτε σέ ἀρρώστειες, οὔτε σέ μαῦρες τρύπες˙ καί οἱ παιδικές ἀναμνήσεις τῶν ἀλλοδαπῶν πού βίωσαν τίς καλοκαιρινές διακοπές τους στήν Ἑλλάδα μας θά εἶναι ἀρχέγονες ἀναμνήσεις-κολόνες στίς καρδιές τους ὅπως στηρίξουν στό μέλλον τόν φιλελληνισμό τους. Ἐνῶ τῶν νεαρῶν ἀγγλόπαιδων, καί ἄλλων ἐθνῶν πού βίωσαν τόν ἀλητοτουρισμό στήν χώρα μας (μέ τά ἡδονοβλεψίας μπάρ, πάμπ, καί ἄλλα τοῦ εἴδους τους) θά μᾶς . . «βραβεύσουν» μέ χρήματα προδοσίας, θά μᾶς «βραβεύσουν» μέ τόν ἐμετό τους (κάτι πού συμβαίνει ἄλλωστε καθημερινά τούς
23.

καλοκαιρινούς μῆνες στήν χώρα μας), μετά φυσικά τό μεθύσι τους, καί μέσα σέ ἐκεῖνον (ἐμετό τους) θά κολυμποῦμε συνειδησιακῶς γιά τήν ἀτολμία μας νά ΔΙΑΦΥΛΑΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΜΑΣ. Ἐννοῆται ὅτι ὡς ἕλληνες εἴχαμε τήν μοναδική εὐκαιρία νά διδάξουμε τούς ξένους πολιτισμό, μέσω τοῦ τουρισμοῦ μας, ἀλλά ἐμεῖς τί κάναμε;
Πήραμε τά μπαγιάτικα κακά τῆς Εὐρώπης, καί τούς τά σερβίραμε πίσω μέ φόντο τόν καταγάλανο οὐρανό μας,
καί τίς γαλάζιες παραλίες μας, ἐξ αὐτοῦ καί ὁ ἐμετός τους, ὁ
πνευματικός ἐμετός τους, ἀλλά καί ὁ ὑλικός (ἡ βιολογική
φυσιολογική ἀντίδραση τοῦ ὀργανισμοῦ σέ κάτι βλαβερό ὅπου ἐπιδέχεται) .
Ὅταν σέ μία χώρα Ἁγίων= τόπος ἀναψυχῆς ὅπως ἡ Ἑλλάδα,
σερβίρεται τό μολυσμένο (τουρισμός) ἡ ψυχή καταθλίβεται, καί
πέφτει σέ μαρασμό, ἡ ἀναψυχή γίνεται καταψυχή, βυθίζεται.

ΕΙΚΟΝΑ: ΜΕΘΥΣΜΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΡΙΑ, ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ!! ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ,ΤΗΝ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ!!! ΕΠΙΖΗΤΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΠΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΕΔΩ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ. ΔΕΝ ΤΟΝ ΘΕΛΕΙ.
24.

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΠΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ)

Η Μέρκελ με μπικίνι χορεύει μεθυσμένη

Όταν έκανε διακοπές στην Ελλάδα!
Όλα εξηγούνται, πολλές φορές,
όταν ανατρέξουμε στο παρελθόν κάποιου ατόμου. Έτσι και με την
25.

ηγέτιδα του σύγχρονου καπιταλισμού Αγγέλα Μέρκελ (που τον έμαθε στα… 35 της γιατί μέχρι τότε ζούσε στην Ανατολική Γερμανία), φαίνεται πως έχουν παίξει ρόλο κάποιες διακοπές της στην Ελλάδα το 2000. Από τότε και το στιγμιότυπο, όπου χτυπιέται μεθυσμένη σε μπιτσόμπαρο ελληνικού νησιού χωρίς, όμως, να… εντυπωσιάσει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Λ. Α. Αὐτό ἔπαθε καί ἡ ΕΝΩΜΕΝΗ
ΕΥΡΩΠΗ τῶν μνημονίων ἐναντίον μας, ἔπαθαν μεθύση
ἀντιγνωμιῶν στίς φωνές τῶν πολιτικῶν μας γιά ἐλάφρυνση τοῦ
χρέους.
26.

Ἀπό αὐτό τό τελευταῖο προκύπτει καί ὁ πνευματικός
μαγαρισμός πού ὑφίσταται ἡ ἑλληνική κοινωνία μας, εἶναι ἐξίσωση
τοῦ ὑλικοῦ σέ ἄλλο ἐπίπεδο, δηλαδη: στό πνευματικό ἐπίπεδο. Ἐάν εἴχαμε νά προσφέρουμε στούς ἀλλοδαπούς τουρίστες εὐλογίας πράγματα, εἶναι σίγουρο ὅτι οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης θά ἐπαναστατοῦσαν συνειδησιακά σέ κάθε ἀδικία πού θά ἐπιβαρύνονταν ἡ χώρα μας, καί χώρα τῆς ψυχῆς τοῦ χαμένου παραδείσου τους, καθώς ἔχουμε τήν ὀρθοδοξία.

Τόσο πολύ θά ἐπαναστατοῦσαν πού θά ἐξανάγκαζαν τίς κυβερνήσεις των νά φερθοῦν μέ καλωσύνη καί ἀνθρωπιά σέ μία φιλότιμη καί σεβαστή χώρα, ἐνῶ τώρα. . .τά βλέπουμε, τό ποσοστό δέ ἐκεῖνο πού ἐναντιώθηκε στίς τυραννικές κυβερνήσεις των καί βασανιστῶν μας ΕΙΝΑΙ: ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ

27.

ΚΑΡΔΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΤΙΜΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ἐννοῆται ὅτι πᾶν σατανικό δέν ἔχει φιλοτιμίαν μέσα του, καί πᾶν καλό ἔχει). Ποσοστό μικρό, ἀλλά ἄκρως
συγκινητικό καί διδακτικό, μιά βροντή στίς καρδιές ὅλων τῶν Ἐθνῶν, βροντή φιλελληνική καί φοβερή σέ δύναμη. Εἴθε νά τήν ἐνθυμούμεθα, γιά νά ἐμψυχωνόμεθα καί νά μετανοήσουμε.

28.

Η ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΛΛΑΔΑ= Η ΦΙΛΟΤΙΜΗ ΕΛΛΑΔΑ

Καμμία ψυχή ἀνθρώπου ἐκ ἀλλοδαπῆς χώρας δέν δύναται νά σκιρτήσει μέ τήν ἔκφραση λόγου τοῦ νεοέλληνα μιᾶς «ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ», ὅταν ἀντιγράφει μάλιστα καί τά ξένα δαιμονικά πρότυπα, ἤ ἀκολουθεῖ τήν σύγχρονη πεπατη-μένην τοῦ συνηθισμένου ἀνήθικου λόγου καί συμπεριφορᾶς (βλέπε: ἡ ρεμούλα τῆς φραπεδιᾶς σέ καφετέριες-προκαλώντας γιά τόν χαρακτηρισμό τῶν τεμπέληδων) ἤ ποῦ ρεζιλεύει τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου (βλέπε ἐπίσης : ἀνήθικη σάτιρα, κλπ). Ὁ ἀλλοδαπός πού ἐπισκέπτεται τήν χώρα μας σκιρτᾶ μόνον ἀπό τήν ἁπλοϊκή καρδιά τοῦ φιλότιμου γέροντα, τά παραδοσιακό ‘’καλημέρα’’, τό ἁγνό χαμόγελο, τά ἐκφραστικά μάτια καί τό ἡλιοκαμένο δέρμα τοῦ ψαρᾶ ὅπου ξεμπερδεύει τά δίχτυα του, κλπ, ἤ τῶν παιδιῶν τους, πού κληρονόμησαν τίς παραδοσιακές ἑλληνορθόδοξες ἠθικές ἀξίες, καθρεφτίζοντας τήν ἀνατολή στά πρόσωπα τους, μέ τό ζεστό χαμόγελο τους, τό γνήσιο φιλότιμο τους, τήν ἐμμονή τους νά τηρήσουν τίς παραδοσιακές ἠθικές ἀξίες τοῦ τόπου τους.
29.

ΝΑ ΦΥΛΑΓΩΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΘΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΜΑΣ

Εἶναι ἀδιανόητο σήμερα νά πεθαίνει ὁ Ἕλλην, καί ὁ νησιώτης (ἰδίως) ἀπό καρδιοπάθειες. Πεθαίνει γιατί στήν διατροφή του δέν ὑπάρχει τό ἰχθυέλαιον! τόν κατεξοχήν προστάτη τῆς καρδιᾶς. Κάποτε στή χώρα μας εἶχαν καλῶς ἐννοήσει οἱ παλαιοί πολιτικοί γιά τήν διατροφική ἀξία τοῦ μουρουνέλαιου, καί δίνονταν τότες μέχρι καί στά σχολεῖα. Σήμερα μέ ἐπιστημονική ὀργάνωση θά μπορούσαμε νά δημιουργήσουμε βιολογικά καί οἰκολογικά ἰχθυοτροφεῖα στούς ἐπιλεγμένους κόλπους τῆς πατρίδος μας, γιά νά παράγουμε ἐλεγχόμενη πλούσια σοδειά χρησιμωτάτων προϊόντων, μέ πρῶτο τό ἰχθυέλαιον. Ἡ ἐκτροφή τους νά γίνεται μέ φυσικό βιολογικό πλαγκτόν καί φυσική θαλασσινή τροφή πού θά καλλιεργήσουμε στίς θάλασσες μας, καί μέ εἰδικές ὑδατοκαλλιέργειες, και ποῦ θά συλλέγουμε κάθε χρόνο. Τά ἀπόβλητα τῶν φυσικῶν αὐτῶν ἰχθυοτροφείων θά μποροῦσαν νά γίνουν ἄλλα χρήσιμα ἀνακυκλωμένα προϊόντα. Δέν μιλῶ γιά μερικά σημερινά ἰχθυοτροφεῖα (καί ὄχι ὅλα) πού ἐκτρέφονται τά ψάρια μέ τροφές πού μολύνουν τίς θάλασσες, καί ἄλλα ἀνοργάνωτα, καί χωρίς ἐπιστημονικές μελέτες, ἀλλά γιά ἰχθυοτροφεῖα πού θά εἶναι μία ἁλυσιδωτή μορφή τῆς φύσης, ὁμιλῶ γιά πρότυπα βιολογικά ἰχθυοτροφεῖα κλειστῆς θαλάσσης πού θα ἐπικοινωνοῦν μέ τήν θάλασσα (κόλπους). Ἰχθυοτροφεῖα μέ καλούς ἐπιστήμονες ἐργαζομένους, ὡς ἡ κεφαλή τῶν δημιουργικῶν αὐτῶν παραγωγικῶν μονάδων, ἐπιστήμονες πού θά καθαρίζουν τό τυχόν ἐπιμολυσμένο ἰχθυέλαιο καί μουρουνέλαιο ἀπό τυχόν βαριά μέταλλα μέ σύγχρονο μοριακό βιολογικό καθαρισμό, κλπ (φέρτε τούς ἕλληνες ἐπιστήμονες πίσω).
30.

Ἐνθυμοῦμαι ἕναν καλό φίλο μου στήν Λευκάδα (τόπο καταγωγῆς μου), μία μορφή μοναχική, μοναχική περιπλανώμενη συνείδηση, ὅταν σέ ἐρώτηση μου γιατί τόσοι πολλοί γνωστοί συμπατριῶτες μας παθαίνουν καρδιακά ἐπεισόδια, μοῦ ἀπάντησε: «Λάζαρε, ὁ κόσμος τάχει χαμένα, νά μέ συμπαθᾶς πού στό λέω, ἀλλά εἶναι σέ αὐτό τόν παραδεισο, σέ αὐτόν τόν εὐλογημένο τόπο , καί τρώει σκουπίδια ὁ πολύς πληθυσμός μέ τίς ἐπακόλουθες ἀρρώστειες πού ἀναφερόμεθα». Γιατί τό λές αὐτό φίλε; (τόν ἐρώτησα, φανερά ἐνοχλημένος γιά τήν τολμηρή ἄποψη του), καί ἡ δική του ἀπαντηση πραγματικά μέ καθήλωσε, καί θαύμασα τόν ἁπλοϊκό καί συνετό νοῦ τοῦ καλοῦ φίλου μου.

«Ἐγώ Λάζαρε μορφωμένος δέν εἶμαι, πανεπιστήμια δέν πῆγα, τό εἰσόδημα μου μέτριο, ἀλλά νά! βρῆκα ἕναν φτωχό φίλο ψαρᾶ, καί τοῦ εἶπα μαζί μέ 5-6 φίλους νά μᾶς φέρνει κάθε μέρα στό σπίτι μας τήν σαρδέλλα, καί ὅτι καλό ψαρεύει, τό καθημερινό ἐννοῆται ὅτι ἔχει καί ἔχει ἄλλη τιμή, φθηνότερη. Τόν ἔχουμε μισθωτό δηλαδή, τοῦ κολλᾶμε καί τά ἔνσημα του, τόν ἀγαπᾶμε, εἶναι σάν μέλος τῆς οἰκογενείας μας. Ἔτσι καί αὐτός ἔχει δουλειά, καί ἐγώ ἐξασφαλίζω τήν ὑγεία τήν δική μου καί τῆς οἰκογενείας μου».

Καί τώρα συλλογιέμαι !!!, ποιός ἄραγε πλούσιος ἐπιχειρηματίας ἕλλην σκέφτηκε μία τέτοια ἐπιχείρηση γιά τό νησί; Τό ὁποιοδήποτε ἑλληνικό νησί. Ποῦ εἶναι οἱ ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας νά δοῦν καί νά πάρουν μαθήματα ἀπό αὐτόν τόν ἁπλοϊκό ἄνθρωπο τοῦ λαοῦ; Νά γεμίσει μέ χρήματα ὁ κρατικός κορβανάς, καί νά γλυτώσει τήν αἱμορραγία τῶν ἀσφαλιστικῶν ταμείων κατά πολύ μεγάλο ποσοστό.
31.

Ὅπως διασφαλίσει τήν ὑγεία τῶν κατοίκων, τῶν τοπικῶν κοινωνιῶν πού βρέχονται ἀπό θάλασσα (καί ὄχι μόνον) καί γίνει πραγματικά ἕνας ἀληθινά ἐθνάρχης, καί ἀληθινά τοπικός ἀληθινός εὐεργέτης. Νά ἔχει ἐξασφαλίσει τό ἰχθυέλαιο σέ ὅλο τόν τοπικό πληθυσμό, καί νά κάνει καί ἐξαγωγές, προσφέροντας θέσεις ἐργασίας, καί προπαντός νά χαίρεται ὁ συνταξιοῦχος τήν συντάξη του μέχρι τά βαθιά του γεράματα, χωρίς ἀρρώστειες, καί χωρίς νά τήν ἐπικαρπώνεται ληστρικά τό κράτος γιά νά τήν δίνει στήν τρόικα, καθώς ὁ συνταξιοῦχος δέν προλαβαίνει νά τήν χαρεῖ (πεθαίνει πρόωρα). Καί ὄχι μόνον αὐτό, ἄλλα καί νά ἐπιβαρύνεται τό κράτος μέ ἐγχειρίσεις, φάρμακα, καί δεκάδες ἄλλες ἀρρώστειες πού προκύπτουν ἀπό τήν ἔλλειψη ἰχθυέλαιου με τό Ὠμέγα 3, κλπ, (καί δέν εἶναι μόνον οἱ παθήσεις τῆς καρδιᾶς).

32.

Ο ΠΡΩΤΟΣ «ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ» ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΗΤΑΝ Ο ΟΦΙΣ (διάβολος), ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΙ ΔΕΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΟΥΣ.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ: «ΦΥΛΑΓΕΤΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΕΣΘΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΣΑΣ»

33.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΟΛΠΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

ΙΔΟΥ ΟΙ ΤΟΠΟΙ (συμβολικά) ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΜΑΣ, ΤΑ ΔΥΝΑΜΕΘΑ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΤΟΝΟΥΣ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΦΘΟΝΟ ΤΟ ΙΧΘΥΕΛΑΙΟΝ ΚΑΙ Ο ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ.

34.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΩΝ «ΚΑΛΟΦΑΓΑΔΩΝ», ΑΛΛΑ Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ. ΣΗΜΕΡΑ Ο ΝΕΟΕΛΛΗΝ ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΓΑΛΑ ΤΟΥ (ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΕΞΥΠΝΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΟ ΓΑΛΑ ΣΤΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥΣ, ΕΙΧΑΝ ΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ, ΤΟ ΑΝΘΟΤΥΡΟ, ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΥΓΙΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ. ΓΙΑΟΥΡΤΙ, ΑΥΓΑ , ΕΝΑ ΨΑΡΙ (καθώς ψάρευαν), ΚΑΙ ΓΝΗΣΙΟ ΣΤΑΡΕΝΙΟ ΨΩΜΙ ΟΛΙΚΗΣ! (τηροῦσαν καί τήν νηστεία τῆς Ἐκκλησίας μας) ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΕ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΒΑΣΗ. ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΗΛΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΙΣ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΥΣΙΚΗ ΟΡΜΟΝΟΥΧΟ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D, τά ΩΜΕΓΑ 3, κλπ, ΚΙΝΟΥΝΤΑΝ (ἐργαζόμενοι) ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΥΓΙΗΣ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ
ὁ Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας, ἀνακαλύπτοντας τήν αἴθουσα ὅπου παρατίθονταν τα γεύματα τῆς περσικῆς αὐλῆς, εἰρωνεύτηκε τό γοῦστο τους στό φαγητό καί σέ αὐτό ἀπέδωσε τήν ἥττα τους. Ὁ Παυσανίας ἀπό τήν Σπάρτη, μαθαίνοντας τίς διατροφικές συνήθειες τοῦ Πέρση Μαρδόνιου, εἰρωνεύτηκε τούς Πέρσες πού ἐπιθυμοῦσαν νά κατακτήσουν τους Ἕλληνες τήν στιγμή πού ζοῦσαν τόσο ἁπλά.

35.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στο μονοτονικό)
Το ιχθυέλαιο το βρίσκουμε στα λιπαρά, ταπεινά, ψάρια,που ευτυχώς μας παρέχει άφθονα ο τόπος μας!

Μακροχρόνιες και επίπονες έρευνες έδειξαν ότι;
Αυτό το εντελώς ιδιαίτερο λίπος ειναι τόσο απαραίτητο για τα κύτταρα, ώστε αυτά ναδυσλειτουργούν χωρίςτην παρουσία του..προκαλώντας μιαν αλυσσιδωτή αντίδραση που τα φθειρει ανεπανόρθωτα..τοσο ώστε σήμερα να μπορούμε με μεγάλη βεβαιότητα να πούμε οτι: χωρις ω3 λιπαρα οξέα, το σώμα – σε κυτταρικό επίπεδο- καταρρεει..

36.

Ο λόγος αυτής της δραματικής, πλήν όμως όχι ορατής, άμεσα αισθητής κατάρευσης,είναι ότι:
το ιχθυέλαιο , ουσιαστικά, ελεγχει την συμπεριφορά των κυττάρων..και κατ επέκταση τη λειτουργία όλου του σώματος!
Μιά μικρή ανισορροπία αυτών των τόσο παρεξηγημένων λιπαρών οξέων στα κύτταρα
μπορει να απορρυθμίσει όλο το σώμα!
Τα ω3 λιπαρά οξέα ρυθμιζουν τις βίαιες φλεγμονωδεις επιθεσεις των κυττάρων σε άλλα κύτταρα..
ενισχυουν την αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού..

37.

καθορίζουν την δίοδο των ηλεκτρο-χημικών μηνυμάτων στον εγκέφαλο και στα κύτταρα της καρδιάς..
copyright   https://kosmaser.wordpress.com/

38.

ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΑΣ

ΟΥΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
ΟΥΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ. ΤΙΠΟΤΑ !!!

Παρά μόνον νεκροταφεῖα πλοίων, πού σαπίζουν σέ κάποιους μολυσμενους κόλπους τῶν θαλασσῶν μας, ναυάγια ψυχῶν, στίς καρδιές τῶν πολιτικῶν μας, καί κάθε πλουσίου πού φτιάχνει τά καράβια του στό ἐξωτερικό, τρώει τό ψαράκι του στά καλύτερα ἑστιατόρια, καί ἀδιαφορεῖ γιά τόν φτωχό ἐργαζόμενο.

39.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στο μονοτονικό)
Από τη δεκαετία του 1980 ο κόλπος της Ελευσίνας άρχισε να γεμίζει με κουφάρια πλοίων τα οποία έκαναν εκεί την τελευταία τους στάση, έριχναν άγκυρα και έμειναν στα αβαθή για να σαπίσουν. Σύμφωνα με την «Καθημερινή» το κόστος ανέλκυσης είναι πολύ μεγαλύτερο από το κέρδος που θα είχαν οι ιδιοκτήτης από την πώληση των υλικών τους και γι’ αυτό τα καράβια που άλλοτε όργωναν τις θάλασσες μένουν εκεί σαν πλοία-φαντάσματα. Υπάρχουν και ορισμένα ακόμα παλιότερα από τη δεκαετία του 1980 – το Λιμενικό έχει καταγράψει ένα αεροσκάφος σε βάθος 27 μέτρων, πιθανότατα από τα χρόνια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Πηγή: Τουλάχιστον 25 πλοία-φαντάσματα σαπίζουν στον κόλπο της Ελευσίνας

40.

Η λίστα με τα ναυαγισμένα πλοία στην Ελευσίνα μέχρι το 2012

41.

Η ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΙΑΠΩΝΙΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗΣ (κάποτε) ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΑΜΟΛΥΝΤΕΣ ΤΟΤΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΟΥΣ .

Πράγματι, ἔτσι εἶναι, καθώς ὑπῆρχε τά παλαιότερα χρόνια ἐθνική διατροφική παιδεία στή χώρα αὐτή τοῦ ἀνατέλλοντος ἠλίου.
Τά μικρά γιαπωνεζάκια ὁμοίαζαν κάποτε μέ τά κάποτε φτωχά δικά μας, πού εἶχαν στήν διατροφή τους τό μουρουνέλαιο, ὅσο καί κάποιοι νά τό κατηγοροῦν σήμερα, ὅτι ἦταν σωστό βάσανο, καί ἕνα σωρό ἄλλα. Πράγματι, τό ἰώδιο, τά μέταλλα, τά πολύτιμα ἰχνοστοιχεῖα δημιουργῆσαν τούς πιό ἔξυπνους μαθητές παγκοσμίως, ἡ δυσκολωτάτη γραπτή γλώσσα τους ἔμοιαζε μέ ἕνα ὄμορφο παιγνίδι γιά τούς μικρούς σπουδαστές.

42.

Ἐνῶ σήμερα ἐμεῖς ἀφήσαμε τούς βραδυκίνητους δεινόσαυρους τῆς πολιτικῆς νά μᾶς φέρουν τήν ἁπλοϊκή βλακότητα τοῦ μονοτονικοῦ, γιά νά μήν ὑπερκουρασθεῖ (τάχατες) ὁ ναρκωμένος ἐγκέφαλος τῶν μαθητῶν, ἐγκέφαλος πού τόσο πολύ καταπονήθηκε (κάποτε μάλιστα πολύ ἐντονώτερα) ἀπό τά διατροφικά σκουπίδια τῶν κυλικείων στά σχολεῖα μας (γαριδάκια, τσίπς, κόκα κόλλες, καί ζαχαρωτά δηλητήρια).

43.

ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ (σέ ἀναφορές του) ΜΕ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΟΝΗΜΑ (πάντα μέ τό: κατά δύναμιν διάκρισης, τοῦ συγγραφέα, δηλαδή τοῦ Λ. Α.)

1) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΧΩΡΟΥ= ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟΥ , προκύπτει ἀπό τήν : α) λίμνη (στήν ἀναφορά τοῦ ἐπισκόπου γιά τήν λίμνη Γεννησαρέτ, καί στήν ἀναφορά του γιά: β) δίχτυα).

ΕΞΙΣΩΣΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ + ΔΙΧΤΥΑ= ΛΙΜΝΗ = ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ.

44.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ: «Προχώρα, χριστιανέ μου, και ο Xριστός θα είναι μαζί σου. Iδέτε τον Σίμωνα. Yπάκουσε στην εντολή του Xρισού. Προχώρησε βαθειά στη λίμνη. Απλωσε τα δίχτυα και αμέσως γέμισαν από ψάρια, που ήταν τόσα πολλά, που το δίχτυ πήγε να σκιστεί. θαύμα! πως έγινε; Mε τη δύναμη του Xριστού. Αυτός εξουσιάζει τη θάλασσα και όλα όσα υπάρχουν μέσα στα νερά της θαλάσσης.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Λ. Α.
Διότι ἡ λίμνη ὡς γεωγραφικός φυσικός χῶρος εἶναι κλειστός χῶρος, ἐκεῖ μόνον μποροῦν νά πολλαπλασιασθοῦν τα ψάρια χωρίς νά διαφύγουν στά ἀνοιχτά πελάγη, καί ἀπό ἐκεῖ στούς ὠκεανούς, ἑπομένως θά τά ψαρέψουν οἱ ξένοι, καί ὄχι οἱ ἕλληνες ψαράδες. Ἡ λίμνη κάθε χώρας ἔχει μέσα της ψάρια , καί ἄλλα θαλασσινά, πού εἶναι ἀδύνατον ἐκεῖνα νά μεταναστεύσουν καί νά διαφύγουν στόν ὠκεανό, ἑπομένως ὁ κόλπος στήν θαλάσσια ἐπικράτεια μας μπορεῖ νά κλειστῆ μέ δίχτυα στήν ἀνοιχτή ἔξοδο του, τότες θά ὁμοιάζει πρακτικῶς μέ τήν λίμνη. Ἀπό τό παρακάτω κείμενο τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη μποροῦμε νά συλλέξουμε (ὡς πνευματικοί ἁλιεῖς) δυό λέξεις του. Ἡ πρώτη εἶναι ἡ λέξη: λίμνη, καί ἡ δεύτερη εἶναι ἡ λέξη: δίχτυα. Ἀπό ἐκεῖνες τίς δυό λέξεις προκύπτει τό ἰχθυοτροφεῖο στόν κόλπο, καθώς τό μεταβάλουμε σέ μία λίμνη, κλείνοντας τήν ἀνοιχτή εἴσοδο του μέ δίχτυα (εἰδικά δίχτυα-ὥστε νά μή διαφεύγει οὔτε ὁ γόνος). Ἐκεῖνο τό πλεονέκτημα ποῦ ἔχουμε ἐδῶ εἶναι ὅτι ὁ κόλπος (ἄν καί περιφραγμένος
45.

μετέπειτα) ἐπικοινωνεῖ μέ τήν ὑπόλοιπη θάλασσα, κάτι ποῦ δίνει φυσικό ὀξυγόνο ἀπό τήν ἐπικοινωνοῦσα θάλασσα στά ἐκτρεφόμενα ψάρια τοῦ κόλπου, διότι γιά νά ἀποκτήσει φυσικό ὀξυγόνο μία τεχνητή λίμνη (ἐάν ὑποθέσουμε ὅτι κατασκευάζουμε τέτοιες) θά χρειασθοῦν πολλά χρόνια μέσα ἀπό τά θαλάσσια φυτά πού θά κάνουν αὐτή τήν ζωογόνο ἐργασία (τῆς ἀναπνοῆς στά ψάρια) στό βυθό μίας τεχνητῆς λίμνης.

2) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ.
Προκύπτει καί ἡ ἀναφορά μου μέ τήν Ἰαπωνία, εἶναι ἡ βιολογική πνευματική=νοητική δύναμη τοῦ μυαλοῦ, κάτι πού ἐπιφέρουν τά βιολογικά στοιχεῖα τοῦ ἰχθυέλαιου, σκεφτῆτε νά εἶχαν καί τήν ἀληθινή πίστη μας (ὀρθοδοξία), θαύματα πνευματικῆς προόδου θά ἐπιτύγχανε αὐτός ὁ εὐγενικός καί δημιουργικός λαός.
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ: «Tή δεύτερη φορά γέμισαν τα δίχτυα από ψάρια. Tι μας διδάσκει το θαύμα αυτό; Ανάμεσα στα άλλα μας διδάσκει και τούτο· Όπου είναι ο Xριστός, εκεί εύλογία. Oπου δε εύλογία Xριστού, εκεί πλούτος και θησαυρός. Πλούτος υλικός; Kαι αυτός. Αλλά προπαντός πλούτος πνευματικός, που είναι ανώτερος απ” όλα.»

46.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Λ. Α.
Ἐδῶ ἁλιεύουμε δύο λέξεις ἀπό τόν ἐπίσκοπο Αὐγουστίνο Καντιώτη, ἡ πρώτη λέξη εἶναι : εὐλογία, καί ἡ δεύτερη λέξη εἶναι: πνευματικός. Το πνεῦμα ἐδῶ τοῦ δίνω περισσότερο τήν ἔννοια τῆς βιολογικῆς δύναμης ποῦ ἀποκτᾶ, δηλαδή ὡς νοῦς, μυαλό, ἐξυπνάδα˙ προκύπτει ἀπό τήν κατανάλωση τοῦ θεραπευτικοῦ ἰχθυέλαιου, κάτι πού δίνει ἐξυπνάδα, «σπιρτάδα» πού λέγει καί ὁ λαός μας. Εἶναι σέ ὅλους τούς καλούς ἰατρούς γνωστή ἡ ἐπίδραση πού ἔχει τό ἰωδιοῦχο ἁλάτι στή νοημοσύνη, ἀλλά καί ἄλλα ἰωδιοῦχα, καί πολύτιμα ἰχνοστοιχεῖα πού ἔχει τό ψάρι, καί ἰδιαίτερα τό ἰχθυέλαιο στό σύνολον του. Ὑπάρχουν σήμερα πολλές ἀσθένειες τοῦ πνεύματος πού ἑδρεύουν στήν κακή ἐγκεφαλική λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου, μέ ἀποτέλεσμα νά λέμε ὅτι ἔχουμε ἕναν πνευματικά ἀνάπηρο, ἤ καθυστερημένο ἄνθρωπο ἔμπροσθεν μας. Ἀλλά βεβαίως, δέν μπορεῖ μόνον ἡ νοημοσύνη πνεύματος νά νικᾶ πάντα, ἔστω ἄν καί αὐτή εὑρίσκεται σέ ὑγιεῖ φυσιολογικά μέτρα καί σταθμά μέ βιολογικό πλεονεκτικό ὑπόβαθρο φυσικοῦ γεωγραφικοῦ πλούτου, ἰδιαίτερα ὅταν ὑπάρχει ὁ ἀόρατος πόλεμος τῶν δαιμόνων πού ἐναντιώνεται στό ἄνθρωπο, ἐναντιώνεται στό πλάσμα τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ χρειάζονται καί τά ὄπλα Τοῦ Θεοῦ, τό πνεῦμα τῆς ψυχῆς, πού προκύπτει ἀπό τήν ὀρθή πίστη (ὀρθοδοξία), κάτι πού δυστυχῶς δέν διέθετε ὁ ἰαπωνικός λαός ὅταν προσεβλήθη ἀπό τό δαιμονικό τσουνάμι, καί ὄχι ὅπως νομίζουν πολλοί ἀπό φυσικό φαινόμενο. Φαίνεται ὡς φυσικό φαινόμενο, ἄλλα ποῖα
47.

δύναμη ὑποκίνησε ἐκεῖνο τό καταστρεπτικό φαινόμενο; Σίγουρα τά αἴτια εἶναι πρωτίστως πνευματικῆς, ὑπερφυσικῆς αἰτιολογίας.

3) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΕΣΘΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΣΑΣ ΕΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ Προκύπτει ἀπό τό κάτωθι συλλογισμό: Διότι καί στά τουριστικά ἐπαγγέλματα ἐργάζεται σήμερα ὁ ἄνθρωπος, ἔχει ὅμως τήν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ; Ὅταν δέν φυλάγει τόν παράδεισο του = χώρα μας; Ὅταν ἐπί παραδείγματι φτιάχνουμε ἐπιχειρήσεις (μπάρ, πλάζ, κλπ) πού ἀσχημονοῦν οἱ ἄνθρωποι μέ τήν περιβολή τους ὡς τουρίστες, ἐργαζόμενοι, ἐπισκέπτες, κλπ.
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ: Α) «Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να σταυρώση τα χέρια του και να μην εργάζεται, αλλά να τα περιμένει όλα χωρίς κόπο και εργασία. Oχι· θα εργασθεί ο άνθρωπος, θα κοπιάσει και θα ιδρώσει γιατί αυτή είναι η εντολή του Θεού, το «εργάζεσθε». Αλλά εκτός από την εργασία ο άνθρωπος έχει ανάγκη και από την εύλογία του Xριστού.»
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ: Β) «Είχαμε την εύλογία του Xριστού. Γιατί όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, μπαίνοντας στις βάρκες κάναμε με κατάνυξη το σταυρό μας. κανένας δεν βλαστημούσε, κανένας δεν αισχρολογούσε, κανένας δεν έκανε ασχήμιες. Ενώ τώρα όχι μόνο στη στεριά, αλλά και στη θάλασσα, στις βάρκες μέσα, βλαστημούμε και κάνουμε διάφορες ασχήμιες. δεν έχουμε», είπε ο ασπρομάλλης γέροντας, «την εύλογία του Xριστού».

48.

4) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΠΟΥ ΕΔΕΙΞΕ Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΣΤΟΝ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΗ ΨΑΡΑ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥ (τῆς παρέας του) ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ.

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ: «Εκεί, στη λίμνη Γεννησαρέτ, φέρνει τα βήματά του ο Xριστός. Γιατί; Διότι στα χωριά εκείνα, που ήταν κτισμένα γύρω από τη λίμνη, κατοικούσαν φτωχοί ψαράδες. Ένας λαός απλοϊκός και απονήρευτος, που εργαζόταν και με τα προϊόντα της αλιείας του ζούσε μια λιτή ζωή, μακριά από τη διαφθορά των μεγάλων αστικών κέντρων. Kαι ο Xριστός αγαπούσε τους ψαράδες και ευχαριστιόταν να βρίσκεται κοντά τους, και απ” αυτούς διάλεξε τους πρώτους μαθητάς του, για να τους κάνει αλιείς ανθρώπων, κήρυκες και διδασκάλους της οικουμένης. Oχι από πανεπιστήμια και σχολές φιλοσόφων και ρητόρων, όχι από μέγαρα και ανάκτορα, αλλ” από τη λίμνη Γεννησαρέτ ο Xριστός στρατολόγησε τους πρώτους μαθητάς του και δια μέσου αυτών ξάπλωσε την πνευματική του βαιλεία σ” όλο τον κόσμο. Mέγα Θαύμα! πως με αγράμματους ανθρώπος ο Xριστιανισμός νίκησε και θριάμβευσε!»

49.

5) Σχετικά μέ τόν μαγαρισμό πού ἀναφέρω, ἐάν παρατηρήσετε τό παρακάτω ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη, θά παρατηρήσετε ὅτι ἀναφέρει τήν λέξη :μίασμα, ἐδῶ λοιπόν ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος τό μεταφράζω καί σέ :μαγαρισμό, πνευματικό μαγαρισμό, καί τόν ἀνάλυσα, ὅπως θά διαβάσατε, μέ τούς κινδύνους πού ἐλλοχεύουν (στίς σελίδες 18-23).

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ: «Ἐὰν πρόκειται νὰ μᾶς ἔλθουν οἱ ξένοι διὰ νὰ μᾶς μεταδώσουν τὸ μίασμα τῆς διαφθορᾶς, ποτὲ νὰ μὴν ἔλθουν, ὅπως δὲν θέλομεν νὰ ἐπισκεφθῆ τὴν χώραν μας ἕνας ξένος προσβεβλημένος ἀπὸ μία θανατηφόρα ἐπιδημια.» –

50.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΕΞΙΣΩΣΗ: ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΟΛΠΟΣ + ΔΙΧΤΥΑ= ΛΙΜΝΗ = ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ.

Κλείνοντας το παρόν πόνημα, θά δώσει καί μία νέα προέκταση για ὠφέλιμα διδάγματα, δηλαδή δέν εἶναι μόνον ὅτι ὁ διάβολος προσδοκᾶ νά εἰσέλθει μέσω τοῦ τουρισμοῦ στίς ἀκτές, στούς κόλπους, καί τίς παραλίες μέ τούς λουομένους, ἀλλά ἐπιζητεῖ ὅπως νά μήν μεριμνοῦμε γιά τό κλείσιμο τῶν συνόρων μας, διαφυλάττοντας τόν παράδεισο μας= πατρίδα μας, ἐκθέτοντας την στή διαφθορά καί στήν ἀνηθικότητα, «φροῦτα» καί τά δυό πού  εἶναι εἰσαγόμενα.
51.

Ἐδῶ λοιπόν ἀποκαλύπτεται ὅτι: ἡ κινητήρια δύναμη τοῦ λαοῦ μας γιά νά πλανηθοῦμε καί νά μήν ἀντιδράσουμε στήν ἔνταξη μας στήν ΕΟΚ ὑπῆρξε ὁ τουρισμός! Τό θεωρήσαμε ἀδιανόητο νά ὑφίσταται καλός τουρισμός χωρίς νά εἴμεθα ἐντεταγμένοι στούς κόλπους τῆς ΕΟΚ !!!. Ἡ ΕΟΚ ὅμως δέν ἠθέλησε τήν Ἑλλάδα στό σῶμα της ὡς κεφαλή , κάτι πού ἱστορικῶς προκύπτει ὅτι ἀπό τήν Ἑλλάδα (τήν κεφαλή τοῦ πολιτισμοῦ της) ἔλαβε πρότερη καλή ὁδηγοῦσα ἀρχή ἡ Εὐρώπη (Εὐρώπη εἶναι ἑλληνική λέξη), σημερα ὅμως ἔχει παραστρατήσει. Τήν Ἑλλάδα ἡ Εὐρώπη τῶν ἀντίχριστων τήν προόριζε στό σῶμα της ὅτι χρησιμοποιεῖ ἡ πόρνη τά σωματικά «ἀπόκρυφα» της, πού τά ἐκδίδει ἐλευθέρα, καί χωρίς ἠθικούς φραγμούς ἔναντι χρηματικῆς ἀμοιβῆς καί δαιμονικῆς λαγνείας, ἐξευτελίζοντας τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου, καί κυρίως δολοφονώντας τόν ἱερό σκοπό τῆς ζωῆς πού γεννιόμαστε καί αὐξανόμεθα μέσω τοῦ ἱερωτάτου ἰδανικοῦ πού εἶναι ὁ Γάμος, γιά ὑγιῆ οἰκογένεια. Ἤθελαν καί ἐπιζητοῦν ἀπό τήν Ἑλλάδα νά μεταβληθεῖ σέ κόλπους νεκροταφείων (βλέπε: κόλπο Ἐλευσίνας), τήν ἤθελαν ἀκόμα καί ἐάν εἶναι δυνατόν καί σέ κόλπους μικρῶν ἀγέννητων μωρῶν (ὁ νοῶν νοεῖτο), ὥστε ἕκτος τῶν νεκροταφείων πλοίων νά ἐπιπλέουν στά μολυσμένα νερά της , στούς κόλπους τῆς μητέρας πατρίδας καί ἡ φρίκη τῶν ἐκτρώσεων (ὁ νοῶν νοεῖτο), ὥστε ἡ ἑλληνίδα μητέρα νά κυοφορεῖ μελλοντικά νεκρά παιδιά.

52.

Τήν Ἑλλάδα ἡ Εὐρώπη τήν ἤθελε ὡς ἐλευθέραν θαλάσσια καί ξηράν ἔκτασιν, καί νά τήν λεηλατοῦν μέ τά πειρατικά=τουριστικά, κλπ, πλοῖα τους ἐξευτελίζοντας την. Τήν Ἑλλάδα τήν θελῆσαν νά τήν καταντήσουν ὡς τήν Ταϊλάνδη τῆς Εὐρώπης, πού εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες χῶρες πού εἰσχώρησε μέσα της ὁ ἔκφυλος δυτικός πολιτισμός. Μία χώρα πού «ἀνθεῖ» ὁ πορνικός τουρισμός, πράγμα πού δέν εὐθύνονται τόσο ἐκεῖνος ὁ λαός-τά θύματα (διότι ἦταν ἁγνοί πρίν εἰσβάλουν οἱ διαφθορεῖς ξένοι μέσα της) ὅσο οἱ ἀντίχριστοι τῆς Δύσης, οἱ δράστες, οἱ ἀντίχριστοι βιαστές τῶν λαῶν. Τά μαγιό τῶν γυναικῶν καί τῶν κορασίδων στήν ἐκφυλισμένη Δύση τῶν ἀντίχριστων, συμπεριλαμβανομένης τῆς «σύγχρονης» Εὐρώπης, τείνουν νά χάσουν καί τήν ἔσχατη ὕπαρξη τοῦ ἐπικαλυμμένου στό σῶμα ὑφάσματος της, τείνουν νά μεταβληθοῦν σέ τρύπια δίχτυα (ὑπάρχει καί αὐτή ἡ μόδα), ὅπως καί ἡ γεωγραφική ἔκταση τῆς χώρας μας (κυρίως θαλάσσια), πού τείνη νά ἔχει ἐλευθέραν τήν εἴσοδον σέ πᾶσα λαθρομετανάστη εἰσβολέα. Ἄς διδαχτῆ ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπό τον Ἅγιο Πορφύριο, ὅταν ἔπλεκε φανέλλες (μέ τήν πλεκτομηχανή) ὅπως καί οἱ μοναχές στό μοναστήρι στό Μήλεσι Ἀττικῆς, γιά νά ἀγοράσει τήν ἔκταση πού στεγάζεται σήμερα τό μοναστήρι. Ἐδῶ , σήμερα χρειάζεται ἡ Ἐκκλησία νά προσλάβει μοδίστρες γιά νά παράγουν εὐπρεπῆ μαγιό γιά τίς ἑλληνίδες μητέρες καί κορασίδες. Πουθενά στήν ἀγορά δέν ὑπάρχει εὐπρεπῆ μαγιό, παρά μόνον . . . μπικίνι!!! Ἀπό ἐκεῖ νά ἀντλήσει κέρδη, καί νά ἀφήσει τόν δίσκο. Κάποια Ἐκκλησία μαθαίνω ράγισε, καί μπάζουν νερά ἀπό τήν στέγη (ἱερός ναός Ζωοδόχου πηγῆς).

53.

Ἡ Παναγιά μας εἶναι σάν νά μᾶς λέει: « φτάνει ὁ δίσκος γιά ἐπισκευές τῶν Ἐκκλησιῶν τοῦ υἱοῦ μου, κοιτάξτε νά μή νοτίσει (ἡ ἁμαρτία) τά σώματα καί τίς ψυχές σας, καί τά ἀλλά ρήγματα (στά ντουβάρια τῶν Ἐκκλησιῶν) θά διορθωθοῦν μετέπειτα δίχως νά ξαναραγίσουν. »

Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΠΩΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΕΙ ΣΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΗΣ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ , ΤΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ ΜΑΣ (χώρα μας) ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ, ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΝΙΞΟΥΝ.

ΚYΡΙΕ, ΣΩΣΟΝ ΜΕ»«…ἔκραξε λέγων· Κύριε, σῶσόν με» (Ματθ. 14,30)

ΤΕΛΟΣ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.