Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΑΛΛΗ , ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ.

date Σεπ 3rd, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΑΛΛΗ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ

Ἡ δημιουργική ἐτυμολογία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μας βασίζεται στήν ἀποκαλυπτική σοφία τῆς μαθηματικῆς της δομῆς, γι’ αὐτό ὅταν ἄκουσε μέ ὑπερφυσικό τρόπο (δηλαδή μέ τήν ἀποκαλυπτική παρέμβαση ἐκ Θεοῦ) ὁ ἅγιος Παΐσιος τόν Ἀϊζενχάουερ νά λέει γιά τήν ἀνακάλυψη κατασκευῆς τῆς ἀτομικῆς βόμβας , ἡ δημιουργική ἐτυμολογία (ἐδῶ στό παρόν ἀνάγνωσμα) ἀπομόνωσε τέσσερις λέξεις: α) μαθηματική, β) ἀτομική γ) ἔκρηξη καί δ) διάσπαση.
Ἄς ἐνθυμηθοῦμε λοιπόν τί ἄκουσε ὁ ἅγιος Παΐσιος , ἄκουσε καί μᾶς εἶπε τά κάτωθι : «Ὅταν ἔγινε ἡ πρώτη διάσπαση τοῦ ἀτόμου καί κατασκευάστηκε ἡ ἀτομική βόμβα, ἄκουσα ὁ ἴδιος τόν Ἀϊζενχάουερ νά δηλώνει: «Σήμερα εὑρισκόμεθα στά προπύλαια τῆς ἑλληνικῆς μαθηματικῆς. Εἶπε τήν ἀλήθεια ὁ καννίβαλος!»

Ἦταν λοιπόν ἡ μαθηματική διάσπαση τοῦ ἀτόμου πού ἀπελευθερώνει τήν καταστρεπτικήν πυρηνική ἐνέργεια= ραδιενέργεια ἐκ τοῦ πυρήνα τοῦ ἀτόμου.
Ποῖα ἄτομα λοιπόν (ἐδῶ σήμερα στή χώραν μας) ἀποτελοῦν τό σῶμα τῶν προσφύγων ἀπό τίς χῶρες πού πλήττονται ἀπό τόν γνωστό πόλεμο;
Ποῖα ἄτομα διασπῶνται ἀπό τό σῶμα ἀντίστασης τῶν χωρῶν τους; καί γιατί αὐτή ἡ ποσοστιαῖα ἀναλογία προσώπων καταφθάνει ὡς πρόσφυγες στήν χώρα μας ;;;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὄχι μόνον ἀποκαρδιωτική ἀλλά καί ἀποκαλυπτική , τόσο ἀποκαλυπτική πού ἐπιβάλλεται νά σκεφτοῦμε ὅτι ἡ κατάσταση εἶναι καί ἐκρηκτικά ἐπικίνδυνη. Τόσο ἐκρηκτικά ἐπικίνδυνη, πού ἰσοδυναμεῖ μέ τόν πυρήνα τῆς ἀτομικῆς ἔκρηξης ἐκ τῆς ἀτομικῆς βόμβας. Ποῖα λοιπόν εἶναι ἡ μαθηματική ποσοστιαῖα ἀναλογία προσώπων-προσφύγων ἐκείνη πού ἔρχεται στή χώρα μας;
ΟΡΙΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ (σέ ποσοστιαῖα ἀναλογίαν) ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΣΗΜΕΡΑ:
10 ἄνδρες (ἀπό 17-55 χρονῶν , πού εἶναι ἡ ἡλικία στράτευσης καί ἀντίστασης γιά μιά χώρα πού δέχεται εἰσβολή) καί 3 γυναικόπαιδα .
Τήν στιγμή πού θά ἔπρεπε ἡ ποσοστιαῖα ἀναλογίαν νά εἶναι: 10 γυναικόπαιδα καί 3 ἄνδρες. Δηλαδή ἀνάμεσα σέ 2-3 γυναῖκες καί 7 παιδιά νά ἀναλογεῖ ἕνας ἄνδρας (ὡς προστάτης-οδηγός προσφύγων, δηλαδή γυναικόπαιδων).
Ἐάν γυρίσουμε τόν χρόνο πίσω, θά διαπιστώσουμε ἐπίσης ὅτι οἱ ἕλληνες ὡς πρόσφυγες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας , παρόλο πού ἐδόθη ἡ διαταγή γιά ὑποχώρηση τοῦ ἑλληνικοῦ στρατεύματος, ἡ ἀναλογία μεταξύ γυναικόπαιδων καί ἀνδρῶν (μέ ἡλικία στρατεύσιμη σέ περιόδους ἐπιστράτευσης) ἦταν 8 (γυναικόπαιδα καί ἡλικιωμένοι) μέ μόλις 2 (δύο) ἀνδρῶν, δηλαδή, 8:2 Δηλαδή (ἀκόμα σαφέστερα) ὑπῆρχαν δύο ἄνδρες νά συνοδεύουν στά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας 8 ἄτομα γυναικόπαιδων καί ἡλικιωμένων!!! . Αὐτοί ἦταν οἱ δικοί μας πρόσφυγες. Ἐάν μελετήσουμε τήν λαογραφίαν τῶν προσφύγων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας θά διαπιστώσουμε ὅτι οἱ περισσότερες γυναῖκες (ἀναλογίαν: 7 στίς 10 ) ἦταν ἐν χηρείαν. Οἱ ἄνδρες προστάτες τίς συνόδευαν μέχρι τό λιμάνι, καί ἐκεῖ πολλοί πέφταν μαχόμενοι ἀπό ἐπιδρομές τῶν ἀλλοθρήσκων, γιατί τούς κυνηγοῦσαν καί μέχρι τά πλοῖα διαφυγῆς των.
Ποῦ ἦταν οἱ ὑπόλοιποι ἄνδρες;
Ἀπάντηση: Δίναν τήν μάχη τους ἐνάντια στόν ἐχθρό, καθώς δεχτῆκαν ἐπίθεση , ὡς οἱ 300 τοῦ Λεωνίδα ἀπέναντι στά ἑκατομμύρια τῶν λυσσασμένων ἀλλοθρήσκων (καί βεβαίως, χωρίς τήν συμμετοχή τῶν ἑλληνικῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων, καθώς εἶχαν λάβει τήν διαταγήν . .. ὑποχώρησης !!!). Τό τελικό ἀποτέλεσμα ἐκ μιᾶς τέτοιας ἀναμέτρησης ἦταν νά πέσει καί ὁ τελευταῖος ἕλλην μαχόμενος ὡς οἱ 300 τοῦ Λεωνίδα.
Τώρα, ποῖα εἶναι ἡ ἄλλη τρομακτική συνιστῶσα; δηλαδή ἡ σημερινή πραγματικότητα; αὐτήν λοιπόν ἄς τήν κοιτάξουν οἱ «φωστῆρες» τῆς πολιτικῆς μας, πού δέν κάνουν τίποτα ἄλλο παρά νά ἐκλογολογοῦν μέ τά κόμματα τους, ἄλλωστε αὐτό κάναν πάντα, ἀδιαφορώντας γιά τά ἐθνικά θέματα. Οἱ στατιστικολόγοι τῆς εὐρωπαϊκῆς ἕνωσης λοιπόν τό συνειδητοποίησαν, ἔστω καί μέ τήν ψυχρή στατιστική τῶν ἀριθμῶν, γιατί σέ αὐτά καταγίνονται ἐκ πείρας μέ τό πόσα χρήματα μᾶς τραβοῦν, ἐνῶ ἐμεῖς ἐδῶ, ἔστω, τήν στατιστική μιᾶς πού τήν ἔχουμε, καί τήν ὁποίαν σπουδάσαμε στά εὐρωπαϊκά πανεπιστήμια τους γιατί τήν ἔχουμε μόνο γιά τά πολιτικά κόμματα μας ;;; , γιατί δέν τήν χρησιμοποιήσαμε (ἔστω) ;;; ˙ καθώς γιά τήν δημιουργικήν ἐτυμολογίαν , τήν γνήσια ἑλληνική ἐπιστήμη ἐκ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μας, οὐδεμίαν ἀναφοράν, εἴμεθα δυστυχῶς γιά αὐτήν αἰῶνες πίσω, μόνον στό καλό ἀρχαῖο ἑλληνικό πολιτισμό, καί στόν καλό Βυζαντινό πολιτισμό ἐκείνη (ἡ δημιουργική ἐτυμολογίαν) λειτούργησε , καί ἡ ὁποίαν εἶναι ἀπείρως ἀνώτερη. Καί ἐάν δέν θέλουν νά τό δοῦν κατάματα οι πολιτικοί μας (τό πρόβλημα) , ἄς τό κοιτάξουν τουλάχιστον οἱ ἰθύνοντες τῶν ὑπουργείων δημοσίας τάξης καί ἐθνικῆς ἄμυνας, λαμβάνοντας τά μέτρα τους γιά πᾶν ἐνδεχόμενο.

Ἡ ἑλληνική δημιουργική ἐτυμολογία τῆς ποσοστιαίας μαθηματικῆς ἀναλογίας, μίλησε. –

———————-

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.