Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕΛΛΗΝΕΣ, ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΘΝΗ- ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠ’ ΑΥΤΑ;;;

date Σεπ 16th, 2015 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΤΑ ΣΑΡΚΟΦΑΓΑ ΤΕΡΑΤΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΠΑΡΑΖΟΥΝ

ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΠ’ ΑΥΤΑ;;;

Ἀπόσπασμα (γ) τῆς «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ» αρ. φυλ. 195
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

masoniaΤὰ σύγχρονα πολιτικὰ συγκροτήματα. Ἀφήνουμε τὸ παρελθόν, ἐγκαταλείπουμε τὴν Παλαιστίνη καί, ὕστερα ἀπὸ τὸ νοερὸ ταξίδι ποὺ κάναμε στοὺς αἰῶνες ποὺ πέρασαν, νά τώρα προσγειωνόμαστε καὶ πάλι στὸ ἀγαπημένο ἔδαφος τῆς πατρίδος μας. Βρισκόμαστε στὴν Ἑλλάδα. Ἔχοντας μπροστά μας τὴν παλαιὰ εἰκόνα τῆς πολιτικῆς καὶ κοινωνικῆς ζωῆς τοῦ Ἰσραήλ, ὅπως τὴ ζωγράφισε ὁ προφήτης Ἠσαΐας, βλέπουμε πόσες ὁμοιότητες ὑπάρχουν μεταξὺ τῆς εἰκόνας ἐκείνης καὶ τῆς ἄλλης, τῆς νέας εἰκόνας ποὺ παρουσιάζει σήμερα ἡ Ἑλλάδα. Εἴμαστε κ᾽ ἐμεῖς, ὅπως ὁ Ἰσραήλ, μικρὸ καὶ μεμονωμένο ἔθνος. Ἤθη, ἔθιμα, γλῶσσα, ἱστορικὸ παρελθὸν τριῶν καὶ πλέον χιλιάδων ἐτῶν, θυσίες παλαιοτέρων καὶ νεωτέρων γενεῶν, θὰ ἔπρεπε νὰ κάνουν τὸ ἔθνος μας νὰ διακρίνεται καὶ ν᾽ ἀπολαμβάνῃ μιὰ ἰδιαίτερη ἐκτίμησι καὶ ἀγάπη ἀπὸ τὰ ἄλλα ἔθνη. Ἀλλὰ τὸ μικρὸ τοῦτο ἔθνος, ποὺ εἶνε «σημεῖον ἀντιλεγόμενον», προκαλεῖ μίση, φθόνους, διωγμούς· σὰν τὸ πλοῖο τοῦ Ὀδυσσέα κλυδωνίζεται καὶ πάλι μέσα σὲ ἄγρια θύελλα καὶ πλησιάζει στὸ ἀπαίσιο στόμιο τῶν Συμπληγάδων. Ποιές εἶνε οἱ Συμπληγάδες πέτρες; Εἶνε τὰ δύο ἀντίθετα πολιτικὰ ῥεύματα, τὰ δύο ἰσχυρὰ πολιτικο-στρατιωτικὰ συγκροτήματα τῶν ἡμερῶν μας, οἱ δύο τεράστιες αὐτοκρατορίες τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς ῾Ρωσίας, στὶς ὁποῖες διαιρέθηκε ὁ σύγχρονος κόσμος. Ἀμερικανοὶ καὶ ῾Ρῶσοι εἶνε ὅπως ἦταν οἱ Αἰγύπτιοι καὶ οἱ Ἀσσύριοι γιὰ τὸν Ἰσραήλ. Καὶ ὅπως τότε ἄλλα μὲν ἀπὸ τὰ μικρὰ ἔθνη τάσσονταν μὲ τοὺς πρώτους, ἄλλα δὲ μὲ τοὺς δευτέρους, ἔτσι καὶ σήμερα· ἄλλα ἔθνη ἑλκύονται ἀπὸ τὰ λαμπερὰ πετράδια, τὰ ἐξωτερικὰ ἀγαθὰ ποὺ ἐκτίθενται στὶς βιτρίνες τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ, καὶ ἄλλα ἀπὸ τὰ θέλγητρα μιᾶς κοινωνικῆς ἰσότητος καὶ δικαιοσύνης ποὺ ὑπόσχεται ἀφειδῶς ὁ κόκκινος παράδεισος τῶν Σοβιέτ. Ἀλλὰ παρ᾽ ὅλες τὶς ἐξωτερικὲς διαφορὲς τῶν δύο λεγομένων πολιτισμῶν, στὸ βάθος κυριαρχεῖ μία ὁμοιότης· ὅλα τὰ κράτη, Ἀνατολὴ καὶ Δύσις, εἶνε στραμμένα πρὸς τὴν ὕλη. Ἀπὸ τὴν ὕλη, γιὰ τὴν ὕλη, χάριν τῆς ὕλης, νά τὸ πρόγραμμα τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων. Ἡ ἐπίσημη ἐφημερίδα τοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, «Ὁ Ἀπόστολος Ἀνδρέας», σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα φύλλα δημοσίευσε μία πολὺ καλὴ κριτικὴ τῶν δύο αὐτῶν πολιτισμῶν, κριτικὴ τὴν ὁποία ἐξέφρασε εὔγλωττα ὁ γνωστὸς πάστορας Μάρτιν Νιμέλερ μιλώντας στὴ Συνέλευσι τῶν κληρικῶν τῆς ἐπαρχίας Ἔσσεν τῆς Γερμανίας. Αὐτὸς καταφέρθηκε δριμύτατα ἐναντίον τοῦ συγχρόνου ἰδεώδους τοῦ χριστιανικοῦ κόσμου, ποὺ δὲν εἶνε ἄλλο παρὰ ἡ βελτίωσι τοῦ βιωτικοῦ ἐπιπέδου. Καὶ πρόσθεσε· «Σὲ τί διαφέρει ὁ χριστιανικὸς κόσμος τῆς Δύσεως, ὅταν ὑλοποιῇ τὸ Θεό, ἀπὸ τὸν Κομμουνισμό, ποὺ θεοποιεῖ τὴν ὕλη;».
Ὑλισμὸς θεωρητικὸς καὶ πρακτικός, θρησκεύων καὶ ἄθεος, ἐπικρατεῖ στὸ σύγχρονο κόσμο.

Ἑλλάδα, θυμήσου… Ἡ Ἑλλάδα, ποὺ παρασύρεται ἀπὸ τὸ συναισθηματικό της κόσμο καὶ τείνει τὸ αὐτὶ ἕτοιμη νὰ δεχθῇ τὰ ὡραῖα συνθήματα ἐκείνων ποὺ ἀγωνίζονται δῆθεν ὑπὲρ ἐλευθερίας καὶ ὑπογράφει πρωτόκολλα φιλίας, κι ἀπὸ τὶς συμμαχίες αὐτὲς περιμένει τὴν ἀσφάλεια τῶν συνόρων, τὴν ὑποστήριξι τῶν δικαίων της, τὴν οἰκονομικὴ ἀνόρθωσι, ἡ Ἑλλάδα, ἕρμαιο τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῶν μεγάλων ἐθνῶν, ἔχει δοκιμάσει πολλὲς πικρίες καὶ ἀπογοητεύσεις μέχρι τώρα, κ᾽ ἐν τούτοις δὲν ἐννοεῖ νὰ σωφρονισθῇ. Εὔκολα λησμονεῖ τὶς συμφορὲς ἀπὸ τὴν προδοσία καὶ ἀπιστία τῶν συμμάχων της.

Ἑλλάδα, θυμήσου μερικὲς ἡμερομηνίες τῆς πολιτικῆς σου ζωῆς. Θυμήσου τὶς μαῦρες ἐκεῖνες ἡμέρες τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ 1922, κατὰ τὶς ὁποῖες ἕνα ἑκατομμύριο ὀρθόδοξος λαὸς εἶχε συρρεύσει στὴν παραλία τῆς Σμύρνης. Καὶ ἐνῷ τὰ θωρηκτὰ τῶν μεγάλων δυνάμεων, τῶν λεγομένων συμμάχων, θὰ μποροῦσαν μὲ λίγες ὁμοβροντίες τῶν τηλεβόλων τους νὰ τρέψουν σὲ ἄτακτη φυγὴ τὶς ἀγέλες τῶν θηρίων τῆς Ἄγαρ, ποὺ κατασπάραζαν τὰ ἄοπλα πλήθη, αὐτοὶ ἀπαθῶς παρατηροῦσαν τὴν ἐθνική μας ἐκείνη συμφορά… Θυμήσου τὴν 6η Σεπτεμβρίου 1955, κατὰ τὴν ὁποία ἡ παροικία τῶν Ἑλλήνων στὴν Κωνσταντινούπολι παραδιδόταν στὴ φωτιὰ καὶ στὴν ἀτίμωσι. Ἑλλάδα, οἱ σύμμαχοί σου δὲν ἔδειξαν κανένα οὐσιαστικὸ ἐνδιαφέρον. Ὤ καὶ ἂν ἔσπαζε ἕνα καὶ μόνο τζάμι τῆς δικῆς τους πρεσβείας καὶ ῥαπιζόταν ἕνας καὶ μόνο δικός τους πολίτης! μέσα σὲ λίγες ὧρες πάνω στὸν οὐρανὸ θὰ ἐμφανίζονταν σμήνη βομβαρδιστικῶν ἀεροπλάνων καὶ θ᾽ ἀπειλοῦσαν μὲ καταστροφὴ τὴν πόλι ποὺ ἔκανε τὶς βιαιοπραγίες. Ἑλλάδα, θυμήσου τὶς συνεδριάσεις τοῦ Ὀργανισμοῦ τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, στὶς ὁποῖες γιὰ δίκαια αἰτήματά σου καμμία ἀπόφασι δὲν ἐλήφθη ὑπὲρ αὐτῶν, διότι τὰ μεγάλα ἔθνη παίζουν τὴ διελκυστίνδα τῶν συμφερόντων τους. Ἑλλάδα, θυμήσου… Ἂν ἀφαιρέσῃς τὸ Ναυαρῖνο, ποὺ δὲν ἦταν ἐπίσημη ἐνέργεια τῶν «χριστιανικῶν» κυβερνήσεων τῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ μιὰ ἐκδήλωσι ἀγανακτήσεως τῶν ναυάρχων, ποιές εἶνε οἱ ἀληθινὲς ὑπηρεσίες πρὸς ἐσένα τῶν λεγομένων συμμάχων σου; Οἱ μεγάλοι σὲ ἀπάτησαν. Κ᾽ ἐν τούτοις ἐσὺ ἐξακολουθεῖς νὰ πιστεύῃς στὰ λόγια τους περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι πιστεύεις στὰ δόγματα τῆς ἀμωμήτου πίστεως, ποὺ ἀποκαλύφθηκαν στὸν κόσμο μὲ τὴ φωνὴ τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἀποστόλων καὶ πρὸ παντὸς μὲ τὸ λόγο τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.