Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Σ᾽ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ

date Σεπ 15th, 2015 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ
  • Ἀφιερωμένο στοὺς ἀγωνιζομένους χριστιανούς, ποὺ μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀντιστέκονται στὸ σατανικὸ σύστημα τῆς παγκοσμιοποίησις καὶ στοὺς ὑπηρέτες τοῦ σκοτεινοῦ συστήματος

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΚΡΙΒΑ ΤΟ ΤΟΜΑΡΙ ΜΑΣ

ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Μακάριοι οἱ διώκοντες τὴν δικαιοσύνη…»

Ὁ ἀγωνιστὴς ἱεΑΓΩΝΙΣΘράρχης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος, μελετῶντας τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας ἔβλεπε σὲ ποια σατανικὴ ἐποχὴ ὁδηγούμεθα, γι᾽ αὐτὸ μᾶς προετοίμαζε γιὰ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ καὶ ἔλεγε:

«…Ἔ, φεύγουμε κ᾿ ἐμεῖς ἀπὸ τὸ σχῆμα αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἀπελαμβάναμε ὡρισμένα προνόμια σὲ ὡρισμένες ἐποχὲς καὶ εἴχαμε μερικὴ ἐλευθερία. Φεύγουμε πλέον ἀπὸ τὸ σχῆμα αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας, καὶ μπαίνομε στὸ σχῆμα τῶν κατακομβῶν.
Tότε πλέον, ὄχι μόνο τροπικῶς, ἀλλὰ καὶ τοπικῶς θὰ χωριστοῦμε. Καὶ ἡ Ἐκκλησία θὰ διωχθῇ· καὶ οἱ ναοὶ θὰ κλείσουν, ὃν τρόπον ἔχουν κλείσει στὴν Ἀλβανία καὶ σὲ ἄλλα μέρη.

Διωγμός. Φαίνονται αὐτὰ ἀπίστευτα· ἀλλὰ ὅλες οἱ ἐνδείξεις φανερώνουν, ὅτι ἐκεῖ βαίνομε. Λοιπόν, πρέπει κ᾿ ἐμεῖς νὰ προετοιμάσωμε τὸν ἑαυτό μας διὰ Ἐκκλησία κατακομβῶν…».

ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΘΕΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ

Ὅπου νὰ στρέψουμε τὸ βλέμμα μας, ἔλεγε, Δεξιά- ἀριστερά, πίσω-ἐμπρός, κάτω-μέσα μας, μᾶς πιάνει ἀπελπισία, για τὴν σημερινὴ κατάσταση τῆς κοινωνίας. Τί νὰ κάνουμε; Πῶς νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὴν  κρίση; Ἀπὸ ποῦ θὰ πάρουμε δύναμι;

Μόνο ἐὰν στρέψουμε τὸ βλέμμα μας πρὸς τὰ ἐπάνω, πρὸς τὸν Θεό, θὰ βροῦμε λύτρωση, χαρὰ καὶ ἐλπίδα…

ΝΑ ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ ΕΞΥΠΝΑ

Γιὰ τοὺς λίγους ἀγωνιζομένους χριστιανοὺς ποὺ ὑποφέρουν γιὰ τὴν κατάντια τοῦ ἀνωτέρου κλήρου καὶ τὴν κοινωνικὴ ἀδικία καὶ διαμαρτύρονται, ἔλεγε:

Νὰ προσέχουν, για νὰ μή πέφτουν εὐκολα στὶς παγίδες ποὺ τοὺς στήνουν οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως καὶ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις. Νὰ ἔχουν στοιχεῖα γι᾽ αὐτὰ ποὺ λένε. Νὰ προσέχουν, ὅσο μποροῦν  τὶς λέξεις ποὺ χρησιμοποιοῦν, γιὰ νὰ μη μποροῦν οἱ ἐχθροί τῆς πίστεως,  «τὰ λεξίδια τους νὰ τὰ κάνουν ξιφίδια ἑναντίον τους». Νὰ εἶναι προετοιμασμένοι γιὰ  κάθε θυσία, ἀλλὰ καὶ νὰ πολεμοῦν ἔξυπνα: «Τὸ τομάρι μας», ἔλεγε, «νὰ τὸ πληρώσουν ἀκριβά, πρὶν μᾶς τὸ πάρουν. Δὲν θὰ το παραδώσουμε εὔκολα».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

Σὲ κάθε πόλι γνωρίζουν οἱ ἐχθροὶ τῆς Πίστεως, πόσοι ζωντανοί χριστιανοί εἶναι καὶ τοὺς ἔχουν σημαδεμένους. Αὐτούς τοὺς λίγους φοβοῦνται καὶ ὄχι τὸ πλῆθος τῶν ψόφιων καὶ ἀδιάφορων χριστιανῶν. Ἂν γίνη διωγμός αὐτοὶ πρῶτοι θὰ συλληφθοῦν για νὰ πέση φόβος στοὺς ὑπολοίπους.

σοι χριστιανοί ἀγανακτοῦν ἀπὸ τὴν κατάφορη κοινωνικὴ ἀδικία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τους κακοὺς ρασοφόρους, μικροὺς καὶ μεγάλους  ποὺ ὑπηρετοῦν τὸ σατανικὸ σύστημα τῆς Παγκοσμιοποίησης, νὰ ἀκούσουν τὶς συμβουλές τοῦ μπαρουτοκαπνισμένου ἱεράρχου, νὰ σκληρύνουν τὸν ἀγῶνα, ἀλλὰ νὰ προσεύχονται καὶ νὰ προσέχουν.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.