Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

date Νοέ 16th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

(Πατῆστε τὸν τίτλο καὶ διαβᾶστέ το ὁλόκληρο καὶ σελιδοποιημένο σὲ.pdf)

ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «Ἐάν ὁ Υἱός σᾶς ἐλευθερώσει θά εἶστε πραγματικά ἐλεύθεροι» (Ἰω. 8,36).

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

  • ΟΠΟΙΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΜΟΝΑΧΟ ΕΦΡΑΙΜ , ΠΟΥ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΖΟΝΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΜΗΝΥΜΑ (σελίς 14 – ΔΡΑΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ).

ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΣΩΣΤΕ ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ

Καί νά μήν ξεχνᾶμε, ἐκεῖνο ποῦ ἔλεγαν ἀκόμα καί οἱ ἅγιοι, καί τό ἔλεγαν εὐσυνείδητα καί ἐν πλήρη γνώση, γιά νά κατατροπώνουν τήν ὑπερηφάνεια: «ΑΝ ΚΑΤΙ ΚΑΛΟ ΠΡΑΞΩ, (ἤ πράξουμε) ΤΟ ΟΦΕΙΛΩ (ἤ τό ὀφείλουμε) ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ, ΓΙΑΤΙ ΔΙΚΕΣ ΜΟΥ (ἤ δικές μας) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ» .

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «Ἐάν ὁ Υἱός σᾶς ἐλευθερώσει θά εἶστε πραγματικά ἐλεύθεροι» (Ἰω. 8,36).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ.
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ

Τό παρόν ἔντυπο περιλαμβάνει:
1) Τόν πρόλογο (Αὐγουστίνου Καντιώτη, καί λίγα λόγια ἀπό το συγγραφέα Λ. Α.) .
2) Τό (σύντομο- σελ. 7-15 )

Κεφάλαιο Α! μέ τίς ἑνότητες:
α) ΔΙΑΓΝΩΣΗ
β) ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ
γ) ΔΡΑΣΗ καί ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τό Κεφάλαιο Β!
3) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ.
Διαβάζοντας τό Α! Κεφάλαιο μέ τίς τρεῖς ἑνότητες ὁ ἀναγνώστης λαμβάνει τήν κεντρική ἰδέα τοῦ θέματος στό παρόν πόνημα. Τό Β! Κεφάλαιο εἶναι ἀναλυτικώτερη ἐμβάθυνση τοῦ θέματος τοῦ Κεφάλαιου Α! μέ στοιχεῖα μέσα ἀπό ὀρθόδοξα χριστιανικά βιβλία καί συμπεράσματα τό κατά δύναμιν ἀπό τόν συγγραφέα Λ. Α. –

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΔΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ. ΑΠΟ ΤΙ;
«…καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» (Ματθ. 1,21)

Ἂν κάποιος σοῦ κάνῃ ἕνα καλό, τὸ θυμᾶσαι, τὸν θεωρεῖς εὐεργέτη. Στὸ γιατρὸ λ.χ. ποὺ σὲ θεράπευσε ἐκφράζεις εὐγνωμοσύνη. Παραπάνω ὅμως ἀπ᾽ ὅλους τοὺς εὐεργέτες εἶνε ὁ Χριστός, διότι μᾶς σῴζει ἀπ’ τὸ χειρότερο κακό, τὴν ἁμαρτία. Σῴζει μὲ τὴν Ἐκκλησία του. Εἶνε ὁ ἀληθινὸς Σωτήρας. Τὸ αἰσθανόμεθα; Μόνο ὅποιος νιώθει τὴν ἁμαρτωλότητά του καὶ λέει ὅπως ὁ τελώνης «Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. 18,13), ἢ ὅπως ὁ ἄσωτος «Ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου» (ἔ.ἀ. 15,18), ἢ ὅπως ὁ λῃστὴς «Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (ἔ.ἀ. 23,42), αὐτὸς καταλαβαίνει ὅτι ὁ Χριστὸς εἶνε Σωτήρας. Καὶ δὲν ἀρκεῖ βέβαια νὰ πῇς μόνο, ὅτι εἶνε Σωτήρας τῶν ἀνθρώπων γενικῶς· πρέπει νὰ νιώσῃς ὅτι εἶνε καὶ προσωπικῶς δικός σου σωτήρας. Αὐτὸ θὰ σὲ ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ τὸ αἰσθανθῇς, ἂν σκύψῃς ἐν μετανοίᾳ καὶ πῇς τὰ ἁμαρτήματά σου στὸν πνευματικὸ πατέρα, ἂν ἐξομολογηθῇς. Τότε θὰ νιώσῃς, ὅτι φεύγει ἀπὸ πάνω του ἕνα βουνὸ καὶ θὰ αἰσθανθῇς γιὰ τὸ Χριστὸ βαθειὰ εὐγνωμοσύνη.
Ὅταν ἤμουν ἱεροκήρυκας στὰ Γρεβενὰ καὶ περιώδευα πάνω στὰ ψηλὰ βουνά, ἐκεῖ ποὺ περπατοῦσα, ἀκούω ξαφνικὰ μιὰ βλαστήμια. Πρώτη φορὰ ἄκουγα τέτοια βλαστήμια. Πώ πώ! λέω, τί εἶν’ ἐδῶ; δαίμονες κατοικοῦν ἐδῶ πέρα; Πλησίασα λοιπὸν καὶ εἶδα· πίσω ἀπὸ ἕνα δέντρο καθόταν ἕνας πατέρας, εἶχε στὰ γόνατά του ἕνα ἀγοράκι καὶ τὸ μάθαινε νὰ βλαστημάῃ τὸ Χριστό! Θεέ μου, ἀκόμα δὲν ἔγιναν τὰ ἄστρα κεραυνοὶ νὰ πέσουν στὰ κεφάλια μας; Ποῦ εἶνε ἡ ἀγάπη στὸ Χριστό; Ἂς ὑβρίζεται ὅμως καὶ ἂς ἀτιμάζεται ὁ Χριστός· τὸ ὄνομά του θὰ μείνῃ αἰώνιο. Ὅπως τὰ μαῦρα σύννεφα δὲν μποροῦν νὰ σβήσουν τὸν ἥλιο, ἔτσι καὶ οἱ βλαστήμιες δὲν μποροῦν νὰ σβήσουν τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Θὰ μείνῃ εἰς αἰῶνας αἰώνων, εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων. Εὔχομαι στὸν τόπο μας, νὰ μὴν ἀκούγεται οὔτε μία βλαστήμια, ἀλλὰ μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἄντρες καὶ γυναῖκες, ὅλοι ἀνεξαιρέτως νὰ λέμε· Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ δοξασμένο τὸ ὄνομά του· ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
(ἱ. ναὸς Ἁγ. Κωνσταντίνου & Ἑλένης Ἀμυνταίου 20-12-1987)

Κατά τόν ἴδιο τρόπο σήμερα ἐν ἔτος 2015, βλασφημῆτε ὁ Χριστός μέ χίλιους διαφορετικούς τρόπους. Ἕνας τρόπος εἶναι νά μήν ἐναποθέτουν οἱ ἄνθρωποι τήν πρόνοια καί τήν ἐλπίδα τους στό Χριστό, νά ἔρχεται ἡ ἐπιστήμη καί νά ὁμιλεῖ γιά τηλεπάθειες, καί ἄλλα δαιμονικά, παραφυσικῶν αἰτιολογιῶν, δῆθεν ὡς μία αὐτόνομη δύναμη τοῦ ἀνθρώπου, καί γενικώτερα νά ἐξυψώνεται ὁ ἄνθρωπος σέ θεό λαμβάνοντας τήν θέση τοῦ Θεοῦ˙ ἤ νά θεωρῆται πρόδρομος ἤ πρόδρομοι τοῦ ἐπερχόμενου Χριστοῦ (ὅπου θά εἶναι ὁ ἀντίχριστος). Τό παρόν πόνημα ἔχει ὡς ὁρμητήριο μία περίπτωση πού ὑπάρχει στό διαδίκτυο (Νοέμβριος 2015) , κάποιο παιδάκι 5 μόλις χρόνων, δέν γνωρίζει λέει ἡ μητέρα του πῶς ἔμαθε καί ἀπό ποῦ κάποιες ξένες γλῶσσες, ἔχει ἐπίσης τηλεπαθητικές ἱκανότητες, καί ἄλλες παράξενες ἱκανότητες πού δέν δικαιολογοῦνται γιά τήν ἡλικία του. Ὁ κίνδυνος γιά μία ἀκόμα ψυχή νά σκλαβωθῆ στά δεσμά τοῦ διαβόλου εἶναι ὁρατή, καθώς καί χιλιάδες, ἄν ὄχι ἑκατομμύρια ἄνθρωποι νά ἀρχίσουν νά λατρεύουν νέους ἐπερχόμενους γιόγκηδες, καί θαυματοποιούς τῆς «Νέας ἐποχῆς». Ἡ Ἁγία Γραφή ὅμως μᾶς προειδοποιεῖ: «πονηροί δέ ἄνθρωποι καί γόητες προκόψουσιν ἐπί το χεῖρον, πλανῶντες καί πλανώμενοι» (Β’ Τιμ. γ’ 13).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α!

ΔΙΑΓΝΩΣΗ- ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ- ΔΡΑΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ

α) Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ:

Τά παρακάτω εἶναι ἀποσπάσματα ἀπό ἕνα ὡραῖο κείμενο (ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ) τοῦ μοναχοῦ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΒΛΙΑΓΚΟΦΤΗ, εἶναι προϊόν ἀντιγραφῆς ἀπό τό διαδίκτυο (στό μονοτονικό), καί τό πῆρα γιά νά πλαισιώσω τήν πρώτη ἑνότητα ( Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ) τοῦ Α! κεφαλαίου τοῦ παρόντος πονήματος, ἐνημερώνοντας τόν ἀναγνώστη, καί προετοιμάζοντας τον σέ βαθύτερες ἔννοιες τοῦ παρόντος θέματος.

Τι είναι η «Νέα Εποχή»

Είναι ένα «αόρατο δίκτυο» παραθρησκευτικών οργανώσεων σ’ όλο τον κόσμο. Οργανώσεις ινδουιστικές, βουδιστικές, γκουρουιστικές, νεογνωστικές, ψυχολατρείες, «θετική σκέψη», μασονία, θεοσοφία, νεοειδωλολατρία, νεοσατανισμός, μαγεία, αστρολογία, υπνωτισμός, πνευματισμός, σουφισμός, «εναλλακτικές θεραπείες», «πολεμικές τέχνες της Ανατολής» κ.ά. Τον σκληρό πυρήνα της Νέας Εποχής αποτελούν ολοκληρωτικού χαρακτήρας ομάδες, που αποκρύπτουν τους πραγματικούς των σκοπούς και δρουν πίσω από ένα παραπλανητικό προσωπείο. Όλες αυτές τις Οργανώσεις ενώνουν οι κοινοί στόχοι και η κοινή αντίληψη για τον θεό, τον άνθρωπο και τον κόσμο, την οποία αντλούν από τις ανατολικές θρησκείες και τον αποκρυφισμό.

Βασικά στοιχεία της διδασκαλίας της Νέας Εποχής είναι η πίστη σε απρόσωπο θεό, στο «νόμο» του κάρμα και των μετενσαρκώσεων, και στη δυνατότητα της μετεξελίξεως του ανθρώπου σε κατ’ ουσίαν θεό με τις δικές του μόνο δυνάμεις και με τη βοήθεια και χρήση του «διαλογισμού». Κεντρική θέση στη διδασκαλία της Νέας Εποχής έχει ο απόλυτος πανθειστικός μονισμός («Εν το παν» της θεοσοφίας – «ολιστικό μοντέλο»). Πιστεύουν επίσης ότι μέσα μας έχουμε «απόκρυφες δυνάμεις» και ότι η Γη είναι εμψυχωμένη («Γαία»). Όλα αυτά είναι επιδράσεις των ανατολικών θρησκειών (βουδισμού – ινδουισμού) μέσω της Μασονίας και της Θεοσοφίας. Το μήνυμα τους συνοψίζεται στο μεγάλο εωσφορικό ψέμα, ότι, δηλαδή, ο άνθρωπος είναι από τη φύση του θεός και δεν χρειάζεται τον Θεό για να σωθεί. Τα μηνύματα της Νέας Εποχής και κυρίως το τρίπτυχο: σεξ, βία και εξοικείωση με τη μαγεία και το δαιμονικό στοιχείο, διοχετεύονται κυρίως από τα Μ.Μ.Ε., τη μουσική (κυρίως ροκ), τις λεγόμενες πολεμικές τέχνες της Ανατολής, τις λεγόμενες εναλλακτικές θεραπείες, τα «παιδικά» παιχνίδια κ.ά. Η Νέα Εποχή καλλιεργεί τη σύγχυση χρησιμοποιώντας ορούς όπως Χριστός, προσευχή, αγάπη, ελευθερία, με άλλο νόημα όμως, και μάλιστα πολλές φορές αντίστροφο αυτού που δίνουμε εμείς οι χριστιανοί σ’ αυτές τις λέξεις.

Η λεγομένη Νέα Εποχή δεν είναι καθόλου νέα. Είναι το αρχαίο εωσφορικό ψέμα, ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του θεός. Είναι η παλαιά επιδίωξη των σκοτεινών δυνάμεων, των «μυστικών εταιρειών» για παγκόσμια κυριαρχία. Η Νέα Εποχή δεν αποτελεί πηγαία και ενδογενή αναζήτηση των ανθρώπων και των κοινωνιών. Σχεδιάζεται και επιβάλλεται έξωθεν.

Οι νεοεποχίτες καλλιεργώντας τη σύγχυση -πλανώντες και πλανώμενοι- συνήθως παρουσιάζονται και ως χριστιανοί! Συγχρόνως, σταδιακώς, κατασυκοφαντούν την Αγία Γραφή.
Στόχος τους δεν είναι να αδειάσουν οι εκκλησίες, αλλά να γεμίσουν με ανθρώπους που θα έχουν αλλοιωμένο φρόνημα!

——-

ΠΑΙΔΙ 5 ΧΡΟΝΩΝ ΜΙΛΑ 7 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ,

ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΔΑΧΘΗΚΕ (μερικές)

ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΗΛΕΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ (ἀπό τό διαδίκτυο).
«Telepathic” Genius Child Tested By Scientist
https://www.youtube.com/watch?v=m8YpdlEQM9U

Ἡ νέα γενιά , τά νέα παιδιά, εἶναι τό μέλλον αὐτῆς ἐδῶ τῆς ἀνθρωπότητας, καί ἡ ἀνθρωπότητα ἄν θά προοδεύσει πραγματικά ἤ θά καταβυθιστῆ στό γκρεμό ἐξαρτιέται ἀπό τούς νέους της. Τό μέλλον τῆς κάθε χώρας ξεχωριστά ἐπίσης ἐξαρτᾶται ἀπό τούς νέους των. Ἐάν τά παιδιά μας, ἀλλά καί τά ξένα παιδιά δέν τά θεωροῦμε πρόσωπα ποῦ πρέπει νά βαδίσουν στό δρόμου τοῦ Θεοῦ, καθώς πλάσθηκε ὁ ἄνθρωπος κατά ὁμοίωσιν Θεοῦ, (πόσο μᾶλλον τά μικρά παιδιά πού εἶναι ἀθῶα), ἀλλά ἀντιθέτως τά ἀφήνουμε νά παρασυρθοῦν στόν πλάνο αὐτόν κόσμο, τόν κόσμο ὅπου ὁδεύει στά ἴχνη τοῦ ἀντιχρίστου, τότες ὅπως ἔλεγε καί ὁ μακαριστός Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης θά ἀκούσωμεν τά βήματα τοῦ ἀντιχρίστου νά ἔρχονται ἀπό κάποιο τόπον πού δέν θά εἶναι καί πολύ μακριά. Ἐξ ἀφορμῆς λοιπόν μίας «παράξενης» εἴδησης ποῦ εὕρηκα (στίς 10 Νοεμβρίου 2015) στό διαδίκτυο, καί θά τήν ἀναφέρω παρακάτω, καθώς ἀποτελεῖ τήν κινητήρια ὁρμή τοῦ παρόντος πονήματος, λαμβάνω τό θάρρος νά ὑπενθυμίσω πρῶτα πρῶτα στόν ἑαυτόν μου, καί ἔπειτα στούς ἀναγνῶστες μας ὅτι ὅλα ἐκεῖνα πού ἔλεγε ὁ Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης ἦταν πέρα γιά πέρα καθαρές ἀλήθειες · ἦταν καμπανάκια κινδύνου καί καμπάνες κινδύνου γιά τίς παγίδες πού ἔρχονται μέσα ἀπό τόν ὁλοένα καί χειρότερο χείμαρρο τῆς ἁμαρτίας στόν ἔκφυλο κόσμο μας. Τά φώναζε ὁ μακαριστός Ἐπίσκοπος, τά ἔλεγε καί προφορικῶς , ἀλλά καί τά ἔγραφε μέσα στά δεκάδες βιβλία, καί ἑκατοντάδες φύλλα τῶν χριστιανικῶν ἐφημερίδων πού ἔγραφε, καί προσπαθοῦσε νά βοηθεῖ κάθε ἄνθρωπο. Ἔλεγε, γιά πολέμους καί ἀναταραχές στόν κόσμο, τρομοκρατικά χτυπήματα, κλπ, πού σκοπό ἔχουν νά βλάψουν τήν εἰρήνη στόν κοσμο, καί νά φέρουν ἐκβιαστικά μία ψεύτικη εἰρήνη μέσα ἀπό τήν παγκοσμιοποίηση τῶν θρησκειῶν καί τελικά τόν ἀντίχριστο˙ ἔλεγε για ἀνήθικα θεάματα, τίς κάθε μορφῆς βλασφημίες { βλέπετε καί: τήν Ρωσική ταινία τό ΘΑΥΜΑ, τοῦ ἁγίου Νικολάου, μέ τήν περίπτωση μίας βλάσφημης νεαρῆς Ρωσίδας, στήν ἐποχή πού διώκονταν ἡ ὀρθοδοξία στήν κομμουνιστική Ρωσία, – πληκτρολογηστε ΡΩΣΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟ ΘΑΥΜΑ και «πατῆστε» (κάντε κλίκ) τό σῆμα γιά τούς Ἑλληνικούς ὑπότιτλους) στό διαδίκτυο} ἀλλά καί πολλά ἄλλα, ὅπως ἡ ἐνασχόληση τῶν σύγχρονων ἀνθρώπων μέ τήν μαγεία, τά ὡροσκόπια, τήν εἰδωλολατρίαν (κάθε μορφῆς-ἀκόμα καί τούς ἔκφυλους ἠθοποιούς καί τραγουδιστές πού λατρεύει ἡ νεολαία μας). Ἀποκορύφωμα ὅλων αὐτῶν τῶν ἁμαρτιῶν εἶναι τελικά ὅτι συσσωρεύονται μέ ἐνεργή καταστρεπτική ἰσχύ πνευματιστικῶν φαινομένων (καί σέ ἠλεκτρονική μορφή πλέον) ὅλες οἱ ἁμαρτίες μας, ἁμαρτίες στή μορφή ἑνός μικροσκοπικοῦ σφραγίσματος, καί αὐτό θά ἀνήκει στόν ἀντίχριστο, σφράγισμα-προίκα καί κληροδότημα τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου μας. Σφράγισμα ἀνίερου πνευματικοῦ γάμου μέ τήν ἁμαρτωλή ἀνθρωπότητα (νύφη), καί μέ γαμπρό τόν βδελυρό ἀντίχριστο. Σφράγισμα-δαχτυλίδι, καί ἀρραβώνας θανάτου μέ τήν ἁμαρτωλή ἀνθρωπότητα. Ἀνθρωπότητα πού βαφτίζει τά τέκνα της στά βρωμερά νερά τῆς «Νέας Ἐποχῆς», στήν κολυμβήθρα αὐτή τῶν βρωμερῶν ὑδάτων τῶν νεκρῶν ψυχῶν καί σωμάτων, βρωμερῶν νερῶν μέ αἷμα δολοφονιῶν (βλέπε καί : ἐκτρώσεις) ἐκ τοῦ ὑπονόμου τῶν ἁμαρτιῶν , καί τῶν λατρευτικῶν εἰδωλολατρικῶν ποταμῶν-τάφων , μέ τά ἐπιπλέοντα πτώματα. Σφράγισμα μαγαρισιᾶς, καί χάραγμα φονικῆς μαχαιριᾶς, ἀρχόμενο ἀπό τά ἐμπορικά προϊόντα , καί νά ἀκολουθοῦν σέ μεγαλύτερη ἔκταση τά προσφραγίσματα τῆς σαρκός μέ τήν ἐπιχρωμάτιση τοῦ δέρματος (κραγιόν, μακιγιάζ, κλπ, ) τά ἐπεκτεινόμενα τατουάζ, τά τρυπήματα τῶν ρουθουνιῶν, κοιλιῶν (ἔτσι σφραγίζαν τους σκλάβους στόν ἀρχαῖο κόσμο), μέχρι νά καταλήξουμε καί καί στό ἰσχυρότερο τελικό σφράγισμα-χάραγμα τοῦ ἀνθρώπου, πού θά εἶναι στό χέρι ἤ στό μέτωπο . Καρνάβαλος ὁ ἄνθρωπος τελικά, καί στήν ἀθλιώτερη του μορφή καί σφραγισμένος καρνάβαλος, καρνάβαλος μέ τά ἑκατομμύρια πρόσθετα κακά του καί ἄθλια του, καί ὅλα αὐτά νά ἔχουν συμπυκνωθεῖ μέσα σέ ἕνα μικροσκοπικό ἠλεκτρονικό σπυρί (τό τσίπ τοῦ σφραγίσματος) , τό σπυρί τοῦ βδελύγματος, τό σπυρί ὅπου θά εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ ἀντίχριστου, καί πού θά σκάσει γιά νά γεμίσει μέ τό μολυσματικό βρωμερό πύον του ὁλόκληρη τήν ὀντότητα τοῦ ἀνθρώπου. Ἦταν λοιπόν Τρίτη βράδυ, ἡ ὥρα περασμένη, καί ἄνοιξα τόν ὑπολογιστή μου νά μάθω γιά καμμιά εἴδηση στόν κόσμο μας, ὅταν ἔπεσε τό βλέμμα μου σέ κάτι «παράξενο», μία «παράξενη» εἴδηση, εἴδηση πού δέν συμβαίνει συχνά. Ὑπῆρξε μία ἀναδυόμενη , στήν ἀρχική της φάση, περίπτωση Γιούρι Γκέλερ, καί αὐτή διαδραματιζόταν μέσα ἀπό ἕνα πεντάχρονο παιδί, κάπου στήν Ἀμερική. Ἐκεῖνο ποῦ ἀποκαλύφθηκε (στό βίντεο) ἦταν πράγματι συγκλονιστικό, καθώς ἦταν μία ἀποκάλυψη σέ ποιόν τελικά ἦταν σκλαβωμένη ἡ ψυχή τοῦ μικροῦ ἀγοριοῦ. Ἐάν καί δέν γίνεται ἀναφορά πουθενά (στό διαδίκτυο) ὁ μικρός σχηματίζει στήν ἄμμο τό 666 !

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ0

«Telepathic” Genius Child Tested By Scientist

Ὁ χρόνος στό βίντεο εἶναι: 4:45΄΄ ὅπου ὁ μικρός σχηματίζει στήν ἄμμο τό 666.
Πρόκειται λοιπόν γιά τήν «παράξενη» περίπτωση ἑνός πεντάχρονου, πού ὀνομάζεται Ραμσή, καί πού πάσχει (λένε) ὁ μικρός ἀπό μία μορφή αὐτισμοῦ. Ἔμαθε τήν πρώτη γλώσσα σέ ἡλικία μόλις 17 μηνῶν, καθώς σύμφωνα μέ τήν μητέρα του, δέν προτιμοῦσε τά παιχνίδια, ἀλλά τά βιβλία, καί ἄρχισε νά διαβάζει ἀπό 12 μηνῶν !!!. Ἐκτός ἀπό τά ἑλληνικά μπορεῖ, μεταξύ ἄλλων, νά ὁμιλήσει σέ 6 ἀκόμα γλῶσσες, καί ἔχει τηλεπαθητικές ἱκανότητες . Πλῆθος ἐπιστημόνων (κυρίως Ἀμερικανῶν) μελετοῦν τήν περίπτωση του. Στό μικρό δώσανε οἱ γονεῖς του τό ὄνομα μιᾶς ἱστορικῆς προσωπικότητας, δαιμονόπληκτου σφόδρα, τοῦ Ραμσή , ἦταν ὁ ἱστορικός Αἰγύπτιος Φαραώ πού κυνηγοῦσε τόν Ἰσραηλιτικό ναό στήν Ἔξοδο του. Καί οἱ μετέπειτα Φαραώ μέ τό ὄνομα Ραμσή τῆς Αἰγύπτου χαρακτηριζόντανε ὡς διῶκτες τοῦ χριστιανισμοῦ. Τυχαῖο; Δέν νομίζω. Στό βίντεο παρακάτω ὁ μικρός ἀποκαλύπτει (εἶμαι βέβαιος ) τό πνευματικό *στίγμα τῆς φυλακῆς του, τό ἀποκαλύπτει ὅπως τό δοῦν οἱ συνάνθρωποι μας (οἱ ὅποιοι διαθέτουν τά βασικά τῆς διακρίσεως-βλέπε παρομοίωση παρακάτω μέ τό νησί πού «ἐκπέμπει» sos) καί ἀπελευθερώσουν τήν ψυχή του, ὥστε νά μή σκλαβωθῆ χειρότερα μέσα σέ αὐτήν τήν ἀβυσσαλέα κόλασις, χάνοντας γιά πάντα τήν ψυχή του. Δέν πρόκειται ὅμως γιά ἐν γνώση του ἀποκάλυψη, ἀλλά ἀποκάλυψη ψυχῆς πρός ἄλλες ψυχές. Διότι τά σώματα τῶν ἀνθρώπων καί ἡ λογική τους εἶναι ὡς ἐνδύματα πού τά ἐπισκιάζει ἡ ἁμαρτία. Μέσα λοιπόν κάπου στό σῶμα μας ὑπάρχει τό φῶς τῆς ψυχῆς, ἐκεῖνο πού ἐμφύσησε ὁ Θεός Πλάστης στούς πρωτοπλάστους. Στήν Ἁγία Γραφή ὁ Χριστός καί Θεός μας μᾶς τονίζει ἰδιαίτερα ὅτι δέν ἀξίζουν ὅλα τά πλούτη καί οἱ δόξες τοῦ κόσμου ἀπέναντι ἀπό μία ψυχή πού μπορεῖ νά χαθεῖ. Ψυχή παιδική, φωτεινή, μέ τήν ἀπειλή τῆς σκιᾶς τοῦ θανάτου, πνευματικοῦ θανάτου, τό 666 τοῦ ἀντιχρίστου.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (ἀντιγραφή στό μονοτονικό)
*Στίγμα  : θέση στο χάρτη, σημείο που προκύπτει από την τομή συντεταγμένων και προσδιορίζει την ακριβή θέση ενός εναέριου ή πλωτού μέσου.
Δώστε μας το στίγμα σας για να σας συνδράμει πλωτό του λιμεναρχείου,
(μεταφορικά) αναφορά της γενικότερης θέσης κάποιου γεωγραφικά αλλά και ιδεολογικά:
Πήγαινε, αλλά θέλω να μου τηλεφωνείς να μου δίνεις το στίγμα σου για να μην αγωνιώ Θα πρέπει να δώσεις κι εσύ το στίγμα σου ξεκάθαρα πριν από τις εκλογές του σωματείου.

Β) Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στό μονοτονικό) :

Παρά τις απαξιωτικές αντιδράσεις των θεατών στις ταινίες που οι πρωταγωνιστές ναυαγούν σε ένα νησί και σώζονται χάρη… στο μήνυμα «SOS» που γράφουν στην άμμο, ακριβώς έτσι σώθηκαν στην πραγματικότητα πέντε ναυαγοί στην Αυστραλία! Τρεις άνδρες και δύο γυναίκες παγιδεύτηκαν για εννέα ώρες σε ένα μικροσκοπικό νησί στα ανοιχτά του Queensland, όταν η άγκυρα του σκάφους τους έσπασε με αποτέλεσμα να αποκλειστούν εκεί. Έγραψαν τότε ένα μεγάλο «SOS» στην άμμο με την ελπίδα το μήνυμά τους να δει κάποιο αεροπλάνο ή ελικόπτερο. Και αυτό ακριβώς έγινε! Η Lyn Forbes-Smith, μία από τους πέντε ναυαγούς, περιέγραψε, σύμφωνα με τη Daily Mail, πως κάποια στιγμή συνειδητοποίησαν πως θα περνούσαν τη νύχτα τους στο νησί. Τα κινητά τους τηλέφωνα και όλος ο εξοπλισμός τους βρισκόταν μέσα στο σκάφος τους που είχε χαθεί αλλά αισιοδοξούσαν πως οι φίλοι τους θα ειδοποιούσαν τις Αρχές, όταν θα διαπίστωναν πως δεν επέστρεψαν. Η ακτοφυλακή του Queensland ενεργοποιήθηκε όταν ειδοποιήθηκε για το ακυβέρνητο σκάφος και στη συνέχεια ελικόπτερο που συνέδραμε στις έρευνες εντόπισε το «SOS» στο νησί Wigton.

ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Η ΛΕΞΗ: SOS.

Οἱ πιλότοι-διασῶστες τοῦ ἑλικοπτέρου διακρίνουν τό SOS χαραγμένο ἐπάνω στήν ἄμμο. Τό διακρίνουν ὡς σῆμα κινδύνου, ὅτι κινδυνεύουν κάποιοι συνάνθρωποι μας, καί σπεύδουν νά βοηθήσουν. Τό συναίσθημα βοηθείας εἶναι ἐκεῖνο πού δραστηριοποιῆται, ἡ ἀνθρώπινη ψυχή εὐαισθητοποιῆται, καί ΟΧΙ ἡ ἐνστικτώδης ἐπιβίωση κάποιας ζωῆς, ὅπως τό ζῶο πρός κάποιο ἄλλο ζῶο. Ἔτσι καί ἐκεῖνο ὅπου χάραξε στήν ἄμμο τό μικρό ἀγόρι, ἄν καί ζωῶδες τό σύμβολο, σύμβολο πού φανερώνει τό κτῆνος, τό ἔχει σχηματίσει ἕνα πλάσμα τοῦ Θεοῦ, μία ψυχή σέ κίνδυνο˙ κάποιοι Ἕλληνες ὀρθόδοξοι χριστιανοί τό διακρίνουμε λοιπόν ὡς κίνδυνο, καί ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ. Εἶναι τό σημάδι τοῦ θηρίου (ἀντιχρίστου), καί χρέος μας εἶναι ἐάν δέν μπορέσουμε τελικά νά σώσουμε τό παιδί, τουλάχιστον νά προειδοποιήσουμε ὅποιες ψυχές μᾶς ἀκούσουν ἀπό τόν κίνδυνο τῆς «Νέας ἐποχῆς».

Γ) ΔΡΑΣΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τό παρόν πόνημα γράφτηκε λοιπόν μέ σκοπό ὅπως ἰδιαιτέρως βοηθήσει τό μικρό παιδί, καθώς πλῆθος ἐπιστημόνων ἔχουν ἐνδιαφερθεῖ γιά τήν «παράξενη» περίπτωση του. Βεβαίως καί ἡ βοήθεια ἐπεκτείνεται μέ ἰδεολογική ὁρμή καί σέ κάθε παιδί, ὁποιασδήποτε ἐθνικότητας, καί πού θά πρέπει ὁ καθένας ἄνθρωπος νά τό προσέξει ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ. Προτείνω λοιπόν ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἐπιστήμονες μέ τήν συμμετοχή ὀρθοδόξου ἱερέως νά τοῦ ζητήσουν νά ἐπαναλάβει μία ἐκ τῶν παράξενων ἐκείνων πράξεων (τηλεπάθεια, κλπ) κρατώντας (τό παιδί) ἕνα Σταυρό στά χέρια˙ Σταυρό πού θά τοῦ τό ἔχει δώσει (προτείνω) ὁ μοναχός Ἐφραίμ Ἀριζόνας, καί τήν συγκεκριμένη ὥρα νά προσεύχεται { ὁ γνωστός Ἁγιορείτης μοναχός Ἐφραίμ (Μωραϊτης)}, πού ἀσκητεύει σέ μοναστήρι στήν Ἀριζόνα τῆς Ἀμερικῆς . Ἐπίσης (προτείνω) ἐάν θέλουν θά μποροῦν νά προσεύχονται (τήν ἴδια ὥρα) οἱ μοναχές ὀρθοδόξων μοναστηρίων στήν Ἑλλάδα, ὅπως τοῦ μοναστηρίου στή Σουρωτή Θεσσαλονίκης (πού εἶναι ὁ τάφος ἐκεῖ τοῦ ἁγίου Παϊσίου), τοῦ μοναστηρίου τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου στή Φλώρινα (πού εἶναι ὁ τάφος ἐκεῖ τοῦ μακαριστου Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη), καί τό μοναστήρι τοῦ ἁγίου Πορφυρίου (στό Μήλεσι Ὠρωποῦ στήν Ἀττική). Ἄν λοιπόν σταματήσουν τά ὑπερφυσικά φαινόμενα τότες οἱ συνάνθρωποι πού τό ἀγαποῦν πραγματικά, καί εὑρίσκονται δίπλα του, κυρίως οἱ γονεῖς του, θά πρέπει νά ἀλλάξουν κατεύθυνση. Καί ἡ κατευθυνση πού θά πρέπει νά πάρουν εἶναι ἡ ὁδός τοῦ Θεοῦ, δοξάζοντας καί εὐχαριστώντας τον γιά τήν ἀλλαγή, τήν Σωτήρια ἀλλαγή. Ἀκόμα καί ὁ Γιούρι Γκέλερ, ποτές δέν εἶναι ἀργά γιά τήν ἐπιστροφή, τή μετάνοια, σέ ὁποιονδήποτε. Ἔχουμε τό μεγαλύτερο ὅπλο μας, τήν προσευχή, γιατί νά τήν ἀφήνουν οἱ ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἀναξιοποίητη μέ κοινή δράση καί σκοπό; Διάβασα ὅτι καί ὁ γέροντας ἅγιος Πορφύριος ἀξιοποιοῦσε τήν προσευχή στό μεγιστο, καί μάλιστα ἔστελνε τά Θεϊκά κύματα της σέ πολλούς πού ἐγνώριζε στήν Ἀμερική. Σκοπός λοιπόν εἶναι ἡ βοήθεια, τόσο τοῦ μικροῦ παιδιοῦ, ὅσο καί τῶν γονέων του, καταλαβαίνοντας τό φαινόμενο στή ρίζα του, καί ὄχι λανθασμένα νά τό ἐξηγοῦν μέ λάθος «ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΙΚΕΣ» διαγνώσεις . Δέν εἶναι ἁπλά μιά λάθος διάγνωση, εἶναι ἐπικίνδυνη διάγνωση μέ ἀσθενή τήν ἀνθρωπότητα, εἶναι βλασφημία. Ἄς ζητήσουν λοιπόν κάποιοι Ἕλληνες ὀρθόδοξοι χριστιανοί νά συμμετάσχει καί ἕνας Ἕλλην Χριστιανός στήν ἔρευνα τῶν τόσον καί τόσων καλοθελητῶν Ἀμερικανῶν, κλπ, ἐρευνητῶν πού ἐρευνοῦν τό φαινόμενο μέ τό πεντάχρονο ἀγόρι. Φαίνεται ἀπό τό βίντεο ὅτι ὁ μικρός ὁμιλεῖ τήν Ἑλληνική γλώσσα, καί παρακολουθεῖ κάποιος ἤ κάποια Ἑλληνίδα ἐκεῖ (ἐάν δέν κάνω λάθος). Τέλος εὐελπιστοῦμε πρός τό συμφέρον τῶν ψυχῶν τόσο τοῦ παιδιοῦ, ὅσο καί τῶν γονέων, ἀλλά καί φυσικά καί τῶν ἐπιστημόνων ἐρευνητῶν , καί ἄλλων συνανθρώπων μας πού πλανῶνται ἀπό τήν δαιμονική «Νέα Ἐποχή» μας, συναισθανόμενοι ἐπιτέλους τήν ἀλήθεια, καί ἐλπίζοντας νά φωτιστοῦν μέσα στά μαῦρα σκοτάδια τους και ἀσπασθοῦν τήν ἀληθινή πίστη, τήν ὀρθοδοξίαν. Εἶναι καιρός νά ἀφυπνισθοῦμε, ὁ κίνδυνος εἶναι πρό τῶν πυλῶν, κίνδυνος μεγάλος, καθώς ὅπως ἔλεγε καί ὁ γέροντας ἅγιος Παΐσιος ὅλα τά κάνουν (καί οἱ πόλεμοι) γιά νά φέρουν τήν παγκοσμιοποίηση, τόν ἀντίχριστο. Ἄς μήν ξεχνοῦμε, ἐπίσης, ὅτι μία παρόμοια περίπτωση ἐπιστροφῆς στήν ὀρθόδοξη πίστη μας, τήν ἀλήθεια καί τό φῶς, συνέβη εἰς ἕναν προχωρημένο «ἱερέα» τοῦ σατανισμοῦ, τήν περίπτωση τοῦ μικροῦ Γεωργάκη πού ἐξιστορεῖ ὁ συγγραφέας τοῦ βιβλίου ( ΑΠΟ ΤΟ ΘΙΒΕΤ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΤΟ ΓΕΡΟΝΤΑ ΠΑΪΣΙΟ) καί αὐτόπτης μάρτυρας τῶν ἀπίστευτων περιστατικῶν πού διαδραματίστηκαν στό Ἅγιο Ὄρος τόν Φεβρουάριο τοῦ 1976.

Καί ἡ ἐπιστροφή ἄρχισε ὅταν ὁ ὀρθόδοξος ἱερέας μας στή Σουηδία ἐκάλεσε τόν μοναχό ἐκεῖνον τοῦ Θιβέτ νά ἐπαναλάβει κάποια ἀπό τά δαιμονικά του, κρατώντας στό χέρι του τόν Σταυρό. Ὁ Kurt Koch, ὁ διακεκριμένος Γερμανός εἰδικός στά θέματα τοῦ ἀποκρυφισμοῦ καί διδάκτωρ θεολογίας στό Πανεπιστήμιο τοῦ Tubingen, συμβούλεψε μέσα στά 25 χρόνια παρεμφεροῦς πείρας του 11.000 ἀνθρώπους, πού εἶχαν σχέση μέ τόν ἀποκρυφισμό. Ἀναφέρει περιπτώσεις στίς ὁποῖες ὅταν κάποιος ἤ κάποιοι προσεύχονταν, τό ἐκκρεμές καί οἱ ψυχικές δυνάμεις ὅσων ἐξασκοῦσαν ἀκόμη καί τήν ραβδοσκοπία ἔμεναν ἀνενεργά. Οἱ δυνάμεις φυσικά πού διαταράσσονται μέ τήν προσευχή δέν εἶναι ὑγιεῖς δυνάμεις καί ὁ ἴδιος ὁ Koch ἔφθασε στό συμπέρασμα πῶς οἱ ψυχικές δυνάμεις -πού εἶναι ὑπερβολικά ἐπιζήμιες γιά τήν σωτηρία τοῦ χριστιανοῦ , καί δέν θά πρέπει ἐπ’ οὐδενί λόγω νά τίς ἐπιδιώκει- ἀποκτῶνται εἴτε κληρονομικά ἀπό κάποιον πρόγονο πού ἐξασκοῦσε τή μαγεία, εἴτε ἀπό τή χρήση μαγικῶν συνταγῶν. Οὐδέτερες πάντως δυνάμεις, τῆς φύσεως δηλαδή τοῦ ἀνθρώπου, δέν ὑπάρχουν. Ἤ θά εἶναι ἐκ Θεοῦ ἤ ἐκ τοῦ διαβόλου («Τό Ἀλφάβητο τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ», Kurt Koch, ἐκδ. Στερέωμα, 1993, σελ. 159-161).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΙΟΥΡΙ ΓΚΕΛΕΡ

Πόσους, καί πόσες ἀπό κάθε χώρα στήν ὑφήλιο ἔχει πλανέψει αὐτός ὁ ἄνθρωπος, ὁ Γιοῦρι Γκέλερ, ὁ ὁποῖος εἶναι Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς, γιά νά ἐπαληθευτῆ ἐκεῖνο πού ἀναφέρει ἡ Ἁγία Γραφή μας, μέσω τοῦ στόματος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, δηλαδή τό: ‘’ πονηροί δέ ἄνθρωποι καί γόητες προκόψουσιν ἐπί τό χεῖρον, πλανῶντες καί πλανώμενοι’’. Ὅμως, πέραν ἀπό τήν εὐθύνην πού ἀναλογεῖ σέ κάθε πλανώμενο πού πλανεύει τούς συνανθρώπους του, δηλαδή πού μυεῖ στά ἔργα τοῦ σκότους (εἴδαμε καί στήν Ἀθήνα πρίν λίγα χρόνια πῶς ἦρθε ὁ Γκέλερ νά μυήσει νέους διαδόχους του), φέρνουμε καί μία εὐθύνη ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι , μάλιστα πολύ μεγαλυτέρα εὐθύνη, ἀκόμα ἴσως καί ἀπό ἐκείνους πού πλανήθηκαν καί πλανοῦν, ὅπως ὁ κάθε Γιούρι Γκέλερ. Διότι τί ἦταν ὁ Γιούρι Γκέλερ στήν παιδική του ἡλικία; Ἦταν ἕνα παιδί ὅπως ὅλα τά παιδιά τοῦ κόσμου, ἐκεῖνο τό ἰδιαίτερο πού εἶχε ἦταν μία ἰδιαίτερη κλίση στό μεταφυσικό. Ἀρχικά δέν τό ἐπιδίωξε, ἄλλα φαίνεται νά τό κληρονόμησε ἐκ πρώτου βαθμοῦ συγγενή αἵματος. Πολύ εὔστοχα ὁ μητροπολίτης Πειραιῶς Σεραφείμ τοποθετῆται σέ παρόμοια περιστατικά, ὅταν ἀναφέρεται καί γιά τήν τηλεπάθεια, καθώς τά ἀποδίδει κυρίως σέ ἐνασχόληση κάποιων ἀνθρώπων μέ τήν μαγεία, ἀλλά καί μέ τήν ἁμαρτία. Ἀναφέρει συγκεκριμένα: ««Προσφάτως ἡ ἀνθρωπότης πληροφορήθηκε ἀπό τά διεθνῆ εἰδησεογραφικά πρακτορεῖα ὅτι στίς Ἰνδίες ἔγινε ἀνθρωποθυσία μέ ἀποκεφαλισμό ἑνός πεντάχρονου παιδιοῦ στή δαιμονική ψευδοθεά Κάλι τοῦ Ἰνδουιστικοῦ πανθέου. Στό πολύπαθο Ἰνδουιστικό Νεπάλ λίγες μέρες πρό τοῦ καταστροφικοῦ σεισμοῦ τῶν 7,8 ρίχτερ εἶχε συμβεῖ ἕνα ἀνείπωτο θρησκευτικό ἔγκλημα, εἶχαν σφαγιαστεῖ σάν θυσίες στούς ἰνδουϊστικούς ψευδοθεούς πού εἶναι δαιμόνια 250.000 ζῶα».

Μάλιστα σέ μία ὁμιλία του, ἀναφερόμενος γιά τήν γιόγκα εἶπε:

«Κατά τή διάρκεια τῶν ἀσκήσεων μπορεῖ νά ἐμφανισθοῦν στόν ἀσκούμενο παραφυσικά φαινόμενα μέ διαμονική προέλευση ὅπως τηλεπάθεια, μετεωρισμός, ἐπικοινωνία μέ πονηρά πνεύματα κ.λ.π. Ὅλα αὐτά ἐπιβεβαιώνουν ὅτι οἱ χῶροι τῆς Παραψυχολογίας, τῆς Γιόγκα καί γενικώτερα τῶν ποικίλων μορφῶν διαλογισμοῦ πού ἀλληλοϋποστηρίζονται ἔχουν τίς βάσεις τους στόν ἀποκρυφισμό δηλαδή στό δαιμονισμό.»

Δέν γνωρίζουμε λοιπόν ποῖοι ἀκριβῶς, συγγενεῖς, εἶναι οἱ ὑπαίτιοι (στήν περίπτωση Γιούρι Γκέλερ) ὡς οἱ οἱ πνευματικοί κληροδότες, ἀλλά θά μεταφέρω τά ἴδια τά λόγια τοῦ Γιούρι Γκέλερ σέ ἀποκαλυπτική δημόσια συνέντευξη του. Οἱ ἀναγνῶστες λοιπόν ἄς λάβουν τά συμπεράσματα τους. Εἶπε ὁ Γιούρι Γκέλερ «Ἡ μητέρα μου ἔκανε 7 ἐκτρώσεις, ἐγώ εἶμαι τό 8ο κατά σειρά παιδί πού ἡ μητέρα μου ἀποφάσισε νά τό κρατήσει, καί θεωρῶ ὅτι ὡς πράξη (ἡ ἔκτρωση) δέν εἶναι καθόλου σωστή, μέ ἐπακόλουθες ἐπιπτώσεις (σωματικές καί ψυχικές) γιά τήν κάθε μητέρα».
Στή Θεία λειτουργία τῆς Κυριακῆς 15 Νοεμβρίου 2015, στό ἐκκλησιαστικό φύλλο (ΦΩΝΗ ΚΥΡΙΟΥ) διαβάζουμε σχετικό νόημα μέ τήν κληρονομικότητα, καθώς πολλοί λένε : «τί φταῖμε ἐμεῖς γιά τά σφάλματα τῶν Πρωτοπλάστων; ἐκεῖνοι ἔπρεπε μόνο νά τιμωρηθοῦν, καί ὄχι ἐμεῖς. Ἔτσι λοιπόν ἀναφέρει ἡ φωνή Τοῦ Κυρίου μέσω τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ φυλλαδίου τῆς Κυριακῆς : « . . ὅπως νικιέται ἕνας στρατηγός, ὁπότε νικιέται μαζί του καί ὁ στρατός του. Ἤ πάλι, ὅπως ὅταν ἀστοχεῖ ἕνας κυβερνήτης, ἕνας πολιτικός, ὁπότε τήν ἀστοχία του πληρώνει ὁ λαός τῆς χώρας του. Κι ἐμεῖς κληρονομήσαμε τήν ἐνοχή τοῦ Ἀδάμ καί τίς συνέπειες της.» Ὅμως, ὁ Γκέλερ, ἄν καί ἀνοίγη τήν ψυχή του, καί ἡ συνείδηση του ἀναγνωρίζει τό λάθος πού κάνουν οἱ γυναῖκες μέ τήν ἔκτρωση, δέν περνᾶ κἄν ἀπό τό μυαλό του ἐκεῖνο πού θά συλλογιζόταν κάθε ὀρθόδοξος χριστιανός μέ διάκριση τοῦ περιστατικοῦ, ἤ ἐκεῖνο πού θά μᾶς ἀποκάλυπτε ἕνας ὀρθόδοξος μοναχός ἔχων διάκριση τῆς ἀποκαλυπτικῆς δημόσιας ἀναφορᾶς τοῦ Γιούρι Γκέλερ. Δηλαδή, ὅτι, ὁ Γιούρι Γκέλερ κυοφορήθηκε σέ μία κοιλία ὅπου προηγουμένως ἐκεῖ ὡς τόπος εἶχαν διαπραχθεῖ ἑφτά φόνοι ! (καθώς ἡ ὀρθοδοξία μας θεωρεῖ –

καί πολύ σωστά- την ἔκτρωση φόνο). Οἱ φόνοι ἦταν τῶν ἀδερφῶν του , πού δέν πρόλαβαν νά γεννηθοῦν, καί φαίνεται νά ἐπιτελέστηκαν χωρίς μετέπειτα τήν Θεία ἐξομολόγηση (ἐκ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ ἱερέως) καί εἰλικρινή μεταμέλεια ἀπό τήν μητέρα. Γιατί ἐάν συνέβαινε εἰλικρινή μεταμέλεια, Θεία ἐξομολόγηση, ΔΕΝ θά διαπράττονται παραφυσικά φαινόμενα δαιμονικῆς αἰτιολογίας (ὅπως σέ κάθε τόπο πού συνέβηκαν στυγερά ἐγκλήματα ποῦ ἀκολούθησε ἁγιασμός ἀπό την Ἐκκλησία μας), καθώς τόπος θεωρῆται καί ἡ κοιλιά τῆς μητέρας πού μεγαλώνει μέσα της ἕνα παιδί. Παράδειγμα: Εἶναι γνωστό ἀπό ἐπίσημες ἀναφορές καλῶν ἱερέων τῆς Ἐκκλησίας μας ὅτι ἔχουν συμβεῖ δαιμονικά περιστατικά σέ δρόμους πού προηγουμένως ἔχουν συμβεῖ στό παρελθόν, κυρίως φόνοι, ἀλλά καί ἄλλα μεγάλα ἁμαρτήματα. Οἱ καλοί ἱερεῖς πού προνοοῦσαν τί θά μποροῦσε νά συμβεῖ σέ ἐκείνους τούς τόπους τελοῦσαν ἁγιασμό. Ὁ ἁγιασμός γινόντανε γιά εὐνόητους λόγους, τόσο γιά τήν ψυχή (ἤ τίς ψυχές) τοῦ θύματος (ἤ τῶν θυμάτων) ὅσο καί στήν ἀποφυγή παραφυσικῶν φαινομένων, σαφῶς δαιμονικῆς αἰτιολογίας, καθώς οἱ δαίμονες καταλαμβάνουν ἕναν χῶρο πού διαπράχθηκε κάποιο ἔγκλημα ὡς κάποια στρατιωτική μονάδα πού καταλαμβάνει ἕνα ὕψωμα, καί σηκώνει τήν σημαία τους. Εὑρισκόμεθα λοιπόν εἰς πόλεμον, διεξάγεται πράγματι ὁ ΑΟΡΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (βλέπε: Ἁγίου Νικοδήμου), γι’αὐτό καί ἡ Ἐκκλησία μας ἐδῶ στή γῆ ὀνομάζεται ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Βεβαίως δέν σημαίνει ὅτι σώνει καί καλά μιά γυναίκα πού ἔχει κάνει ἔκτρωση τό ἑπόμενο παιδί της, ἐάν ἐπιζήσει, θά ἔχει δαιμονικές ἐπιπτώσεις στή ζωή του. Διότι ὅπως καί οἱ δαιμονισμένοι δέν εἶναι ὅλοι ἀποτέλεσμα ἁμαρτιῶν ἀπό τούς γονιούς των, καθώς ὁ Χριστός μας μέσα στήν Ἁγία Γραφή μίλησε γιά περιπτώσεις δαιμονισμένων πού δέν ὀφείλονταν ἐκ κληρονομικῆς ἁμαρτίας ἤ ἄλλων ἁμαρτωλῶν περιπτώσεων, ἀλλά ὅπως Δοξασθεῖ τό ὄνομα Τοῦ Θεοῦ, καί ἐν τέλη μόνο ὁ Θεός γνωρίζει τήν αἰτίαν καί τόν σκοπόν, πού φυσικά ὁ σκοπός εἶναι ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς κάποιων ἀνθρώπων.

Παρακάτω μία περίπτωση τόπου ἐγκλήματος .

ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΙΤΩΛΩΝ
(Στήν ἱστοσελίδα ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ὑπάρχει τό παρόν πόνημα ὁλόκληρο σέ μορφή pdf μπορεῖτε νά τό δεῖτε ἐκεῖ, ὅσοι ἀναδημοσιεύσουν τό παρόν.)

Εἶναι ἀπό σελίδες τοῦ βιβλίου «ΘΑΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΔΑΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ» Ἀρχιμανδρίτου Χαράλαμπου Βασιλόπουλου ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ.

Τό δημοσιεύω γιά νά ἐννοήση ὁ ἀναγνώστης τό σκοποῦ τοῦ Ἁγιασμοῦ, στό συγκεκριμένο σημεῖο περί : ΤΟΠΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ.

Παρακάτω ἀντιγράφω ἀπό τό διαδίκτυο (στό μονοτονικό) κάποια ἀποσπάσματα τοῦ θεολόγου Μιχαήλ Χούλη, καί εἶναι σχετικά μέ τό θέμα τοῦ πονήματος μας.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στό μονοτονικό).

Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου
Στο παρόν άρθρο θα αναφερθούμε σε ένα μεταφυσικό θέμα που αγνοούν στις ημέρες μας πολλοί, ακόμα και πιστοί χριστιανοί! Πρόκειται για τις ψυχικές δυνάμεις που διαθέτουν κάποιοι συνάνθρωποί μας, σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα χωρίς να το γνωρίζουν. Θα ανιχνεύσουμε δηλαδή και θα διαλευκάνουμε συνοπτικά τι ακριβώς είναι οι δυνάμεις αυτές που εξασκούν αρκετοί άνθρωποι, από πού προέρχονται, πώς ονομάζονται και αν είναι επικίνδυνες ή όχι. Άραγε βαδίζει το ανθρώπινο είδος σε ανώτερη εξέλιξη ή πρόκειται για κάτι το επικίνδυνο και καταστροφικό; Ο άνθρωπος γίνεται σιγά σιγά ‘ανθρωπο-θεός’, ή όσοι καταγίνονται με παρόμοιες τέχνες έχουν ξεφύγει από τον υγιή δρόμο; Μείνετε μαζί μας για να πλησιάσουμε από πολλές πλευρές το μυστήριο αυτό.
Τι εννοούμε όταν μιλάμε για (παρα)ψυχικές δυνάμεις.
Όταν αναφερόμαστε, από εκκλησιαστικής πλευράς, στις λεγόμενες «ψυχικές δυνάμεις» εννοούμε εκείνες τις δυνάμεις που έχουν πηγή και περιεχόμενο μεταφυσικό και αποκρυφιστικό. Σημειώνεται ακόμη ότι οι ψυχικές δυνάμεις, που έχουν την έδρα τους στο υποσυνείδητο και τις οποίες διαθέτουν χιλιάδες άνθρωποι στον κόσμο χωρίς να το γνωρίζουν, έχουν σχέση με τη μεταβίβαση της σκέψης, τα προφητικά όνειρα, την αυτονάρκωση, τον πνευματισμό, την ψυχοκίνηση, την τηλεπάθεια, την μαντεία και την αυτονέκρωση από τον πόνο.
Οι αποκρυφιστικές αυτές ικανότητες είναι εν περιλήψει οι εξής:
Διαίσθηση: είναι η επίγνωση περιστατικών ή αντικειμένων χωρίς τη βοήθεια των αισθήσεων και συμβαίνει στην περίπτωση που δεν έχουμε τηλεπάθεια. Πρόγνωση γεγονότων: είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνονται ορισμένοι πράξεις και καταστάσεις που θα συμβούν στο μέλλον. Οπισθόγνωση: είναι η ίδια ικανότητα με αντίθετη φορά, προς το παρελθόν (όταν η πράξη συνέβη). Τηλεπάθεια: είναι γνώση που ελήφθη από κάποιον ή κάποιους χωρίς να χρησιμοποιηθούν οι αισθήσεις και εξ αποστάσεως, από άλλο ή άλλα πρόσωπα. Τηλεκίνηση ή ψυχοκίνηση: είναι η ικανότητα της επέμβασης στην ύλη, στη βαρύτητα των αντικειμένων και στους νόμους της, ανατρέποντας εν μέρει και διανοητικά αυτούς τους νόμους. Ψυχομετρία: σημαίνει (παρα)ψυχική ιστορική ανάγνωση αντικειμένου και διεξάγεται συνήθως με το άγγιγμα του ειδικού μέντιουμ, με το οποίο ανασύρει από το παρελθόν του αντικειμένου πληροφορίες, που αφορούν τον κάτοχό του ή το ίδιο το αντικείμενο.
Η παραϊατρική, τέλος, περιλαμβάνει «θεραπείες» και «εγχειρήσεις» χρησιμοποιώντας μόνο τα δάχτυλα ή κάνοντας διάγνωση εξ αποστάσεως. (βλ. και «Παραφυσικά φαινόμενα και Παραψυχολογία», Nils O. Jacobson, εκδ. Κονιδάρη, Αθ. 1977, σελ. 21-24).

Γιατί έχουν περιεχόμενο δαιμονικό αυτές οι δυνάμεις και όχι καθαρά φυσική και ανθρώπινη πηγή.

Ο Kurt Koch, ο διακεκριμένος Γερμανός ειδικός στα θέματα του αποκρυφισμού και διδάκτωρ θεολογίας στο Πανεπιστήμιο του Tubingen, συμβούλεψε μέσα στα 25 χρόνια παρεμφερούς πείρας του 11.000 ανθρώπους, που είχαν σχέση με τον αποκρυφισμό. Αναφέρει περιπτώσεις στις οποίες όταν κάποιος ή κάποιοι προσεύχονταν, το εκκρεμές και οι ψυχικές δυνάμεις όσων εξασκούσαν ακόμη και τη ραβδοσκοπία έμεναν ανενεργά. Οι δυνάμεις φυσικά που διαταράσσονται με την προσευχή δεν είναι υγιείς δυνάμεις και ο ίδιος ο Koch έφθασε στο συμπέρασμα πως οι ψυχικές δυνάμεις -που είναι υπερβολικά επιζήμιες για τη σωτηρία του χριστιανού και δεν θα πρέπει επ” ουδενί λόγω να τις επιδιώκει- αποκτώνται είτε κληρονομικά από κάποιον πρόγονο που εξασκούσε την μαγεία, είτε από τη χρήση μαγικών συνταγών. Ουδέτερες πάντως δυνάμεις, της φύσεως δηλαδή του ανθρώπου, δεν υπάρχουν. Ή θα είναι εκ Θεού ή εκ του διαβόλου («Το Αλφάβητο του Αποκρυφισμού», Kurt Koch, εκδ. Στερέωμα, 1993, σελ. 159-161).
Γιατί είναι επικίνδυνες αυτές οι δυνάμεις για όσους τις εξασκούν.
Διότι από αυτές τις δυνάμεις προξενούνται αρνητικά συμπτώματα στη ζωή πολλών ανθρώπων, και ιδιαίτερα στις οικογένειες των διαμέσων -μέντιουμ (ψυχικές διαταραχές, δερματικά νοσήματα, κλεπτομανία, πυρομανία κ.λπ.), χωρίς οι περισσότεροι να μπορούν να εξηγήσουν και να συνδέσουν την επίδραση που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της ζωής τους από γητέματα, επίσκεψη σε μέντιουμ, εξάσκηση ταρώ, ευχές από μάγους κ.α. με τέτοιου είδους παθήματα. Οι παραψυχολόγοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι πρόκειται για εξωτερίκευση φυσικών δυνάμεων, που σε ύπνωση, τάχα, βρίσκονται μέσα μας. Κορυφαία όμως μέντιουμ έχουν παραδεχθεί ότι οι δυνάμεις μέσω των οποίων επιτελούν τα περίεργα αυτά φαινόμενα δεν είναι δικές τους, αλλά εξωτερικές, που εισέρχονται μέσα τους κατά τη διάρκεια των πειραμάτων. Κάτι επίσης πολύ σημαντικό: Όταν προσεύχονται χριστιανοί κοντά τους, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ένα παράδειγμα θα βοηθήσει να το καταλάβουμε: Ο πολύ γνωστός θεραπευτής-μέντιουμ William Branham πριν από χρόνια αποκάλυψε τον πνευματιστικό χαρακτήρα της δραστηριότητάς του λέγοντας: «όταν οι άγγελοί μου δεν είναι παρόντες, δεν μπορώ να θεραπεύω». Όταν ο Branham μιλούσε στην Καλσρούη και τη Λωζάνη, υπήρχαν στους θεατές πολλοί πιστοί χριστιανοί, που προσεύχονταν λέγοντας: «Κύριε, αν η δύναμη θεραπείας αυτού του ανθρώπου είναι δική Σου, επίτρεψέ του να θεραπεύσει. Αν δεν είναι δική σου, τότε εμπόδισέ τον». Και στις δύο προσπάθειες για θεραπεία ο Branham είπε από την εξέδρα: «Υπάρχουν εδώ δυνάμεις που με ταράζουν. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα» («Το Αλφάβητο του Αποκρυφισμού», Kurt E. Koch, εκδ. Στερέωμα, 1993, σελ. 223,224).
Το χρέος των χριστιανών.
Οι απόκρυφες πρακτικές των οπαδών της Νέας Εποχής σημαίνουν συμφωνία με το πονηρό και κοσμικό πνεύμα. Χρέος των χριστιανών είναι να κάνουμε πεποίθησή μας και να επισημαίνουμε προς όλους τα λόγια του Χριστού: «Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» (Ιω. 8,36). Διότι ο μοναδικός δρόμος υγιούς πνευματικής ζωής είναι η τετραπλή πανοπλία της χριστιανικής ζωής, σύμφωνα με τις Πράξεις 2,42: «ο Λόγος του Θεού, η ενότητα των πιστών, η Αγία Κοινωνία και η προσευχή». Ο τέλειος χριστιανικός δρόμος είναι το να αγωνιζόμαστε για την επικράτηση του θελήματος του Θεού στον κόσμο και την «άπαξ παραδοθείσα τοις αγίοις πίστιν», αφού «καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε μόλυσμα σαρκός και πνεύματος, τελειοποιούμενοι στην αγιοσύνη με φόβο Θεού» (Β” προς Κορινθίους: 7,1).

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στό μονοτονικό)
ΚΑΠΟΙΟΙ ΙΣΩΣ ΘΑ ΕΝΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΗ ΓΝΩΣΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΡΚΙΣΤΗ, ἀλλά δέ θά γνωρίζουν το πραγματικό περιστατικό, καί ὅπου ἦταν ἡ αἰτία νά γυριστῆ ἡ ταινία.
Απίστευτο: Πoια αλήθεια έκρυβε η ταινία «Εξορκιστής»;

Γνωστή είναι λίγο πολύ σε όλους η ταινία»Ο Εξορκιστής», βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του William Peter Blatty, ο οποίος και χρειάστηκε 15 χρόνια για να το τελειώσει.
Η ταινία μιλούσε για το δαιμονισμό ενός κοριτσιού και ήταν τόσο ωμή και τόσο ρεαλιστικά γυρισμένη που αναφέρθηκαν περιπτώσεις ανθρώπων που ένιωσαν πραγματική φρίκη και απεχώρησαν έντρομοι από την κινηματογραφική αίθουσα.
Πόσοι όμως γνωρίζουν ότι το βιβλίο του Blatty βασίστηκε σε ένα πραγματικό γεγονός; O Blatty μετέτρεψε το αγόρι της πραγματικής ιστορίας σε κορίτσι, και αυτή είναι και η ουσιαστικότερη διαφορά που θα μπορούσαμε να επισημάνουμε.
Ιανουάριος 1949. Στην περιοχή του Mont Rainier, στο Mairyland, ζεί μια οικογένεια που απαρτίζεται από τον πατέρα, την μητέρα, τη γιαγιά, το νεαρό γιο τους, και μια θεία, η οποία, αν και δε μένει ακριβώς εκεί, περνά πολύ καιρό από τη ζωή της στο σπίτι αυτό, μιας και διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με όλους και κυρίως με τον ανιψιό της.
Η θεία αυτοαποκαλείται μέντιουμ και περνά την ώρα της «παίζοντας» Ουίζα, και μυώντας και τον ανιψιό της σ’ αυτήν την πρακτική. Η Ουίζα είναι μια θεωρητικά απλή αλλά ουσιαστικά πολύ επικίνδυνη πρακτική που επιτρέπει μέσω ενός πλακέ χαρτονιού ή ξύλου, όπου βρίσκονται τα γράμματα της αλφαβήτου καθώς και κάποια άλλα σύμβολα, να έρθεις σε επαφή με τον άυλο κόσμο των νεκρών. Στην Παλαιά μάλιστα Διαθήκη, η πρακτική αυτή τιμωρούνταν με θάνατο διότι επέτρεπε την επίκληση και τον ερχομό ενός δαίμονα στον κόσμο μας.
Κατά τη διάρκεια αυτών των «παιχνιδιών», παράξενα πράγματα άρχισαν να εκδηλώνονται στο σπίτι, όπως θόρυβοι που δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν, γδαρσίματα στους τοίχους… Έπειτα, οι θόρυβοι έγιναν πιο έντονοι κι’ επίμονοι, συνεχίζονταν μάλιστα και κατά τη διάρκεια ατέλειωτων βραδιών. Αντικείμενα άρχισαν να μετακινούνται μόνα τους, φρούτα εκσφενδονίζονταν από τη μια άκρη του δωματίου στην άλλη, το τραπέζι στριφογύριζε… Στο δωμάτιο του παιδιού τα πρωινά διαπίστωναν έντρομοι ίχνη άγριων γραντζουνιών στο στρώμα του.
Στις 26 Ιανουαρίου, η θεία πεθαίνει. Ο νεαρός που ήταν δεμένος μαζί της δεν μπορεί να το ξεπεράσει και ψάχνοντας για κάποια διέξοδο, στρέφεται προς την Ουίζα, με την ελπίδα να έρθει σε επαφή μαζί της.
Αρχίζει να αλλάζει. Κλείνεται στον εαυτό του, ενώ οι νύχτες του στοιχειώνονται από εφιάλτες. Η οικογένεια δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει, η κατάσταση έχει ξεφύγει από οποιοδήποτε όριο. Θα στραφούν προς την Εκκλησία ελπίζοντας να βρουν εκεί μια απάντηση. Εκεί θα τους υποδεχθεί ο πάτερ Schuss.
Ο ιερέας γνωρίζει πολύ καλά τον δόκτωρα Rhein, γιατρό παραψυχολόγο. Σε μια αλληλογραφία που αντάλλαξαν διαβάζουμε: » Τη νύχτα της 17ης προς 18ης Φεβρουαρίου, πήρα το παιδί μαζί μου για τη νύχτα, για να διαπιστώσω από μόνος μου τα φαινόμενα που μου είχαν αναφέρει. Το παιδί αποκοιμήθηκε σε μια πολυθρόνα, κι ‘έπειτα από λίγο γλίστρησε σιγά-σιγά κι’ ακούμπησε στο πάτωμα. Το πήρα και το έβαλα στο κρεβάτι, το οποίο άρχισε να δονείται, το στρώμα βρέθηκε στο πάτωμα, και γλίστρησε κυριολεκτικά κάτω από το κρεβάτι…»
Πήγαν το παιδί σε ψυχιατρική κλινική υπό την επίβλεψη του δόκτωρα Mablerose, έκλεισαν τρία ραντεβού για να το εξετάσουν, πήγαν στα δύο, όχι όμως και στο τρίτο, από φόβο μην το κλείσουν μέσα, μιας και την εποχή εκείνη, το να σε κλείσουν σε ψυχιατρικό άσυλο ήταν αντίστοιχο με το να σε κλείσουν σε φυλακή καταδίκων.
Ο ιερέας θα τους προτείνει τη δική του εξήγηση: το παιδί πρέπει να είναι δαιμονισμένο. Θα πάρει την οικογένεια και θα πάνε στην εκκλησία Saint James, όπου τους περιμένει ο νεαρός πάτερ A. Hugues. Όταν ο ιερέας συναντάται με το παιδί, το παιδί εκστομίζει ακατονόμαστες βρισιές, το τηλέφωνο του ιερέα στο γραφείο του αρχίζει να κινείται από μόνο του, στο δωμάτιο πέφτει απότομα η θερμοκρασία σε σημείο ψύχους.
Τρομοκρατημένος, ο ιερέας συμπεραίνει πως πρόκειται πράγματι περί δαιμονισμού που επιβάλει εξορκισμό. Όμως δεν τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που έχει θεσπίσει η Εκκλησία για να πραγματοποιηθεί ο εξορκισμός, και πέρα απ’ αυτό, ο ιερέας είναι νέος, χωρίς πείρα στους εξορκισμούς…
Ωστόσο, ο πάτερ Hugues θα κάνει όλες τις απαραίτητες προετοιμασίες για τον εξορκισμό ενώ θα οδηγήσει το παιδί στο νοσοκομείο της Georgetown όπου θα λάβει χώρα ο εξορκισμός. Όλα είναι έτοιμα.
Το παιδί, δεμένο σφιχτά στο κρεβάτι με δερμάτινα λουριά, χτυπιέται ξέφρενο προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο πάτερ Hugues ξεκινά τον εξορκισμό… Όσο η διαδικασία προχωρά, τόσο πιο βίαιο γίνεται το παιδί, εκστομίζοντας ακατάπαυστα αισχρολογίες και βλασφημίες.
Ο ιερέας δεν αφήνει τον εαυτό του να παρασυρθεί από αυτά που ακούει και συνεχίζει τον εξορκισμό, αλλά σε κάποια στιγμή χαλάρωσης, το παιδί καταφέρνει να βγάλει ένα από τα λουριά, βγάζει από το κρεβάτι μια σούστα και σκίζει
μ’ αυτή το χέρι του ιερέα, από τον ώμο ως τον καρπό. Μετά από αυτή την πρώτη προσπάθεια εξορκισμού, ο ιερέας καταλαβαίνει ότι έχει να κάνει με τον ίδιο το Διάβολο. Παραδέχεται ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και σταματά. Μόλις περνά η κρίση, το παιδί επιστρέφει με τους γονείς του στο σπίτι.
Την άλλη μέρα το πρωί, η λέξη «Louis» εμφανίστηκε στο στήθος του, χαραγμένη στο δέρμα με νύχια ή κάποιο άλλο αιχμηρό αντικείμενο. Οι γονείς κοντεύουν να τρελαθούν και, καθώς οι ίδιοι κατάγονται από την πόλη Saint Louis, πηγαίνουν στο σπίτι του θείου του παιδιού, ο οποίος μένει σ’ αυτήν την πόλη. Παρά αυτή τους τη μετακίνηση, τίποτα δεν αλλάζει.
Τα φαινόμενα εξακολουθούν να επιμένουν. Η κόρη αυτού του θείου, πηγαίνει στην εκκλησία του Αγίου Francois Xavier για να μιλήσει στους ιερείς για εκείνα που είδε να συμβαίνουν στο σπίτι της. Εκεί θα μιλήσει στον πατέρα Bishop, ο οποίος, συνοδευόμενος από το πατέρα Bowdern πηγαίνουν στο σπίτι να συναντήσουν τους δυστυχείς γονείς. Μόλις το παιδί τους βλέπει αρχίζει να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις, βρίζει και δείχνει να αηδιάζει στην όψη και μόνο των ιερέων αλλά και κάθε θρησκευτικού συμβόλου που φέρουν πάνω τους.
Μετά από αυτή τη συνάντηση, θα γραφεί μια από τις πιο πλήρεις αναφορές που γράφηκαν ποτέ πάνω σε δαιμονισμό ανθρώπου τον εικοστό αιώνα. Ο πάτερ Bowdern θα κρατήσει ένα ημερολόγιο με όλες του τις συναντήσεις με τον Δαίμονα καθώς και με όλα όσα συνέβησαν σχετικά με την υπόθεση αυτή. Ας δούμε κάποια αποσπάσματα από το ημερολόγιο:
Τετάρτη 9 Μαρτίου
«…αφόρητοι πόνοι στο στομάχι φαίνεται ότι έπιασαν το παιδί. Η μητέρα σήκωσε την κουβέρτα και την επάνω πυτζάμα του μικρού και είδαμε μεγάλες γρατζουνιές στο θώρακα του νεαρού…»
Παρασκευή 11 Μαρτίου
«…το παιδί κοιμόταν όταν ένα μπουκαλάκι με αγιασμό, τοποθετημένο 60 εκατοστά μακριά από το κρεβάτι, εκτοξεύθηκε προς την αντίθετη γωνία του δωματίου. Στην έξοδό μας, ένας πολύ μεγάλος θόρυβος ήρθε από το δωμάτιο, ενώ στην είσοδό μας, η ντουλάπα γλίστρησε κατά μήκος του τοίχου και γύρισε εντελώς φέρνοντας εμπρός την πίσω της μεριά. Μια καρέκλα μετακινήθηκε 60 περίπου εκατοστά. Ένας εσταυρωμένος, καθώς και άλλα ιερά αντικείμενα που βρίσκονταν κάτω από το μαξιλάρι, γλίστρησαν μέχρι το πόδι του κρεβατιού…»
Αποφασίστηκε ότι θα έπρεπε να γίνει εξορκισμός.
Τρίτη 15 Μαρτίου
«…το στρώμα άρχισε να δονείται, τα ιερά αντικείμενα της Αγίας Μαργαρίτας-Μαρίας που είχαμε τοποθετήσει πάνω στο κρεβάτι εκσφενδονίστηκαν ακόμα μια φορά κατά μήκος του δωματίου.»
Ο πατέρας Bοwdern πηγαίνει στο αρχιεπίσκοπο, του διηγείται το τι συμβαίνει, ο αρχιεπίσκοπος αποφασίζει να γίνει ο εξορκισμός. Είναι ο ίδιος ο πατέρας Bowdern που θα κάνει τον εξορκισμό, χωρίς όμως να γνωρίζει την πρώτη προσπάθεια που είχε γίνει από τον πατέρα Hugues.
Ο πατέρας Bowdern παίρνει για βοηθό τον πατέρα Halloran, και έναν άλλο ιερέα. Πηγαίνουν μαζί στο σπίτι της εν λόγω οικογένειας και ξεκινούν τον εξορκισμό. Οι πρώτες προσευχές προκαλούν τον εκσφενδονισμό του φλασκιού με τον αγιασμό στον απέναντι τοίχο. Το κρεβάτι αρχίζει να τινάζεται.
Τετάρτη 16 Μαρτίου
«Το πρώτο precipio προκάλεσε στο αγόρι μια βίαια αντίδραση. Τρεις μεγάλες γρατζουνιές εμφανίστηκαν στο στήθος του, στο άκουσμα των ονομάτων του Θεού, της Αγίας μητέρας Του και του Αγίου Μιχαήλ. Τα πιο βαθιά σημάδια που εμφανίστηκαν στο σώμα του ήταν εκείνα ενός κεφαλιού διαβόλου στο δεξί του πόδι, ενός κερασφόρου ανθρώπου πρόχειρα σχεδιασμένου, καθώς και η λέξη «Hell»(=κόλαση) στο στήθος του.»
Παρασκευή 18 Μαρτίου
«…το αγόρι απάγγειλε μαζί με μας την προσευχή του…»
Σάββατο 19 Μαρτίου
«…φτάσαμε μέχρι τις 7 το απόγευμα, το αγόρι πήγε να κοιμηθεί στις 8. Ο εξορκισμός ήταν πολύ βίαιος. Προκαλούσε διαβολικά γέλια και ουρλιαχτά…»
Δευτέρα 21 Μαρτίου
Αποφασίστηκε να οδηγηθεί το παιδί στην ψυχιατρική κλινική ώστε να συνεχιστεί εκεί ο εξορκισμός. Η γλώσσα του παιδιού έγινε πολύ αισχρή και βίαιη. Πρέπει να είδε έναν από τους ιερείς στην κόλαση.
«Τι έκπληξη που σε βλέπω εδώ!! Τι κάνεις εσύ εδώ στην κόλαση;»
Κυριακή 27 Μαρτίου
«…νέα φάση διαβολικού πτυσίματος. Έφτυνε με μια απίστευτη ακρίβεια. Στο 1μ 50 μπορούσε να σε βρει στο πρόσωπο. Τα μάτια του ήταν κλειστά και ωστόσο σκόπευε με εκπληκτική ακρίβεια…»
Παρασκευή 1 Απριλίου
Για να γίνουν τα πράγματα πιο εύκολα, το παιδί βαπτίζεται σύμφωνα με τις καθιερωμένες τελετές.
Σάββατο 2 Απριλίου
Μετά το βάπτισμα, έπρεπε να του δώσουν τη Θεία Ευχαριστία. Εκεί έγινε πραγματική μάχη. Πέντε φορές προσπάθησαν να του δώσουν την Όστια (=η καθολική κοινωνία), και τις πέντε την έφτυσε πίσω. Μετά από δυο ολόκληρες δραματικές ώρες μάχης, απαγγέλθηκε τελικά η προσευχή, και το παιδί κατάπιε εντέλει την Όστια. Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας τα φαινόμενα επιταχύνθηκαν με απίστευτο ρυθμό. Οι προσευχές που είχαν τη μεγαλύτερη επίδραση πάνω στο νεαρό ήταν εκείνες που ήταν αφιερωμένες στον Άγιο Μιχαήλ.
Δευτέρα 18 Απριλίου
10 η ώρα το βράδυ. Μετάληψη, έπειτα εξορκισμός, ο διάβολος φώναζε: «Δεν αρκεί αυτό…πρέπει να προφέρει μια λέξη, μια μόνο λέξη και θα απελευθερωθεί, αλλά δε θα την πει ποτέ…»
11 :45 Το παιδί βρισκόταν σε έκσταση, αλλά ήταν πιο ήρεμο απ’ ότι συνήθως κατά τη διάρκεια της προσευχής που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Μιχαήλ. Έπειτα, βγήκε απότομα από το στόμα του μια κλειστή και σοβαρή φωνή: «Σατανά, είμαι ο Άγιος Μιχαήλ και σε διατάζω εις το όνομα του Κυρίου να αφήσεις αμέσως αυτό το σώμα !!»
Το αγόρι είχε ένα σπασμό ενώ ταυτόχρονα ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρθηκε αργότερα, οι ιερείς που βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία είδαν στον τρούλο της εκκλησίας τον Άγιο Μιχαήλ να πολεμά το Δαίμονα. Το παιδί βγήκε από την κατάσταση έκστασης που βρισκόταν και ψέλλισε: «Έφυγε». Δεν είχε καμιά ανάμνηση από αυτό που του συνέβη, μόνο την εικόνα του Αγίου Μιχαήλ να πολεμά το Δαίμονα.
Ο πατέρας Halloran θα δηλώσει αργότερα: «Το μόνο που ξέρω είναι ότι είμουν εκεί και πως είδα αυτό που είδα»
Ο πατέρας Bowdern: «Ακόμα κι’ ένα παιδί επτά χρονών μπορεί να δει τη διαφορά ανάμεσα σε έναν άρρωστο και έναν δαιμονισμένο»
Ο Bowdern πέθανε το 1983, 86 χρονών. Ο Hugues, το 1980

ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΕ ΣΤΗ ΓΗ ΤΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ (ὅπως τά τρία ἑξάρια, τό παιδί πού ἔδωσε τό πνευματικό στίγμα του ἐπάνω στήν ἄμμο).

(Στήν ἱστοσελίδα ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ὑπάρχει τό παρόν πόνημα ὁλόκληρο σέ μορφή pdf μπορεῖτε νά τό δεῖτε ἐκεῖ, ὅσοι ἀναδημοσιεύσουν τό παρόν)

Ἄς διαβάσουμε ἄλλη μία φορά, τί ἔγραψε κάτω στό χῶμα, καί ἄς τό συσχετίσουμε μέ τό τί ἐσχημάτισε τό παιδί κάτω στήν ἄμμο , δηλαδή τό 666. Καί στίς δύο περιπτώσεις, ἡ πρώτη μέ τά τρία γράμματα (ΟΧΙ) καί ἡ δεύτερη μέ τούς τρεῖς ἀριθμούς (666) ἄν καί φαίνεται ὅτι αὐτές οἱ δύο οἱ περιπτώσεις δέν ἔχουν σχέση, καί λόγω διαφορετικῶν ἐποχῶν, καί λόγω διαφορετικοῦ τόπου, κλπ, τελικά ἔχουν σέ ἕνα (προφανῶς) κάποια σχέση: ΟΤΙ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΚΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ. ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΣΕ ΠΟΙΑ ΦΥΛΑΚΗ ΙΣΧΥΡΗ (ἐδῶ στή γῆ) ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ. ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΚΕΙΝΟΙ, ΟΣΩΝ ΕΦΤΑΙΞΑΝ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΛΥΤΡΩΘΟΥΝ , ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ, ΜΟΝΟΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΩΝ. Ὁ κόσμος μας λοιπόν ὀφείλει νά μετανοήσει, καθώς ἄν δέν τό κάνει , ἡ ἰσχυρή ἐκείνη φυλακή τοῦ θηρίου (666) θά δέσει ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα χειροπόδαρα.

Παρόμοιο ΟΧΙ εἶχε γράψει καί ὁ Ἑλληνικός λαός μας, γιά τό μνημόνιο. Δέν ἕπεται ὅμως ὅτι ἦταν καί ὁ λαός μας δαιμονισμένος (χρειάζεται διάκριση) ἁπλῶς ἦταν ἕνα γεωγραφικό -πνευματικό στίγμα τῆς ψυχῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, γεωγραφικό -πνευματικό στίγμα, πού ἐνόησε ὅτι ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΥΝ ΟΤΑΝ ΕΜΕΙΣ (Ο ΛΑΟΣ) ΠΡΩΤΑ-ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ, ΚΑΘΩΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΝ ΦΕΡΝΕΙ ΜΟΝΟΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΘΕΟΣ ΜΑΣ. Τό πνευματικό αὐτό στίγμα, σίγουρα τό ἐκλάβαν οἱ Ἁγιορεῖτες μοναχοί μας, οἱ ἀσυρματιστές ἐκεῖνοι Τοῦ Θεοῦ μας, καί προσεύχονται νυχθημερόν γιά ἐμᾶς (τόν λαό) .

ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ, ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΑΣ.

Τό ἱστορικό ΟΧΙ τοῦ λαοῦ μας, μέσω τοῦ Ἰωάννη Μεταξᾶ, ἦταν ἐπίσης ἡ πολεμική τοῦ λάου μας, τό ἀπελευθερωτικό στίγμα τῆς μετανοίας μας , καθώς ὅπως εἶπε καί ἡ Παναγία μας ἐμφανιζόμενη στούς στρατιῶτες μας (μέγα θαῦμα Ἐκεῖνο), : ἡ εἰσβολή τῶν ἐχθρικῶν στρατευμάτων, ὁ πόλεμος, ἔγινε ἐξ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν μας. Ἑπομένως ἡ μετάνοια ἦταν ἐκείνη πού παρεκίνησε τόν φιλεύσπλαχνο καί ἐλεήμων Θεό καί ἀνδρωθήκαμε στίς μάχες, ἡ μετάνοια μας ἦταν πού προκάλεσε τόν Χριστό , καί Θεό μας καί ἀπελευθερωθήκαμε ἀπό τόν Γερμανικό καί Ἰταλικό ζυγό.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΑΓΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

«Telepathic” Genius Child Tested By Scientist

Ὁ χρόνος στό βίντεο εἶναι: 4:45΄΄ ὅπου ὁ μικρός σχηματίζει στήν ἄμμο τό 666

Έμαθε την πρώτη γλώσσα σε ηλικία μόλις 17 μηνών, καθώς σύμφωνα με τη μητέρα του, δεν του άρεσαν τα παιχνίδια αλλά τα βιβλία και άρχισε να διαβάζει από 12 μηνών.
Η μητέρα του δήλωσε: «Όταν ήταν 18 μηνών ήξερε όλους τους πίνακες πολλαπλασιασμού στα αγγλικά και τα ισπανικά και είχε μάθει τον περιοδικό πίνακα για όλους τους ατομικούς αριθμούς. Εγώ του έμαθα κάποιες από τις γλώσσες, αλλά δεν έχω καμία ιδέα για το πώς έμαθε Χίντι, αραβικά ή τα εβραϊκά από τότε που ήταν τριών ετών. Μπορεί μέσω του υπολογιστή που είναι συχνά σε λειτουργία».

Παιδί θαύμα μιλάει 7 γλώσσες

2:08΄΄
ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (σέ ζῶο αὐτή τήν φορά) ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ πάλι. . . «ΡΑΜΣΙ».

Σκύλος λέει 12 λέξεις – Απίστευτο βίντεο – SKILOS POU MILAEI

Και αυτό γιατί το συμπαθέστατο τετράποδο που… πλησιάζει στο Ράμσι και δεν έχει βρει προφανώς το… γαύγισμά (φωνή) του ακόμα, μιλά με την ιδιοκτήτριά του, όπως ακριβώς θα έκανε και ένα μωράκι!

Read more: http://www.newsbomb.gr/bomb-tv/funny-tv/story/562113/ramsi-to-
ΡΑΜΣΙ ΤΟ ΚΟΥΤΑΒΙ
https://www.youtube.com/watch?v=m8YpdlEQM9U

Τό σκίτσο τό παραπάνω (ἀριστερά) εἶναι ἀπό σελίδα βιβλίου τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη. Ἀναπαριστᾶ τό εἴδωλο-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, καί θεωρῶ ὅτι δέν εἶναι τυχαῖος ὁ σχεδιασμός τοῦ δαίμονα ἐκείνου μέ τά χαρακτηριστικά (στό κεφάλι), δηλαδή ὡς τοῦ Ραμσή- Φαραώ.

Ἐπίσης:

Ἡ γνωση πολλῶν ξένων γλωσσῶν , χωρίς νά ἔχουν διδαχθεῖ μέ φυσικό τρόπο, εἶναι φαινόμενο δαιμονικῆς αἰτιολογίας (ἐκτός βέβαια λίγων περιπτώσεων ἁγίων μας, ὅπως τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων πού τούς φώτισε τό Ἅγιο Πνεῦμα Τοῦ Θεοῦ καί ὁμιλοῦσαν πολλές γλῶσσες ὅπως διαδώσουν τό Εὐαγγέλιο στά πέρατα τοῦ κόσμου) .

Ἡ περίπτωση ἐπίσης τοῦ μικροῦ Γεωργάκη (Θιβετιανοῦ μοναχοῦ) τήν ἀποκάλυψε ὁ ἴδιος ὁ Γεωργάκης, ὅτι δηλαδή τίς πολλές ξένες γλῶσσες πού γνώριζε, τίς γνώριζε μέ ὑπερφυσικό τρόπο.

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ & ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ. ( Ὁ ἅγιος ἑορτάζει τίς 12 Νοεμβρίου)

(Στήν ἱστοσελίδα ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ὑπάρχει τό παρόν πόνημα ὁλόκληρο σέ μορφή pdf μπορεῖτε νά τό δεῖτε ἐκεῖ, ὅσοι ἀναδημοσιεύσουν τό παρόν) .

Ποῖα εἶναι ἡ ἄκρη τῆς οἰκουμένης; Ποῦ ὁμίλησε ὁ ἅγιος; Ἐάν ἀνατρέξουμε λοιπόν στήν στατιστική ἐπιστήμη, θά διαπιστώσουμε ὅτι οἱ περισσότερες αὐτοκτονίες γίνονται στήν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς (οἰκουμένης) , στή χώρα τοῦ ἀνατέλλοντος ἠλίου, στήν Ἰαπωνία.

Παρακάτω δεῖτε τί ὑπάρχει ἐκεῖ, καί εἶναι ἕνα ἄλλο γεωγραφικό πνευματικό στίγμα πού λέει καθαρά ὅτι ὁ Ἰαπωνικός λαός γιά νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό σεισμούς (βλέπε ἐργάζονται την Κυριακή), πυρηνικά δυστυχήματα, καί αὐτοκτονίες εἶναι Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Ἡ στροφή τοῦ Ἰαπωνικοῦ λαοῦ στήν Ὀρθοδοξία, στή Χριστιανική Ὀρθοδοξία.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Καί σέ τόπους αὐτοκτονιῶν, ἄνδρο δαιμονίων (ὅπως το δάσος στήν Ἰαπωνία- διαβάστε παρακάτω) χρειάζεται :ΑΓΙΑΣΜΟΣ, ἀλλά καί ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ τῶν πλανεμένων ὅλων ἐκείνων πού πράττουν τήν ἁμαρτίαν.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στο μοντονικό)

ΔΑΣΟΣ ΠΕΡΙΕΡΓΟ

Βλέποντας τις εικόνες από το δάσος Aokigahara δεν ξέρω για ποιο λόγο μου ήρθε αμέσως στο μυαλό η αμερικανική ταινία τρόμου του 1999 “The Blair Witch Project”

To δάσος του Θανάτου (Aokigahara – Δάσος των Αυτοκτονιών)

της Ευλαμπίας Τσιρέλη

Είναι γνωστό σε όλους πόσο περίεργη είναι η κοινωνία των Ιαπώνων. Αυτή τη φορά φαίνεται όμως ότι ξεπέρασαν κάθε φαντασία. Η υπερβολική αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων και η εμμονή με την ηλεκτρονική και μόνο επικοινωνία, έχει αυξήσει επικίνδυνα τη μοναξιά και οδηγεί τους ανθρώπους πολύ πιο εύκολα να δώσουν τέλος στη ζωή τους.

Το δάσος Aokigahara, γνωστό και ως «Η Θάλασσα των Δέντρων» είναι ένα δάσος 35 χλμ. στη βορειοδυτική πλευρά του όρους Fuji της Ιαπωνίας. Συνδεδεμένο με πολλούς θρύλους περί δαιμόνων της Ιαπωνικής μυθολογίας, είναι διάσημο ως το κατάλληλο μέρος για… αυτοκτονίες. Το 2002 βρέθηκαν 78 πτώματα σπάζοντας το ρεκόρ του 1998, που έφτανε τα 73. Κάθε χρόνο πάντως οι θάνατοι πλησιάζουν τους 100. Οι περισσότεροι φαίνεται ότι προτιμούν τον απαγχονισμό, αφού θεωρείται πως είναι ο πλέον ανώδυνος τρόπος να πεθάνει κανείς. Άλλοι παίρνουν υπνωτικά χάπια πριν στηθούν στην αυτοσχέδια κρεμάλα, τους, ενώ ελάχιστοι είναι εκείνοι που προτιμούν τον αυτοπυροβολισμό, για να μην διαταράξουν την γαλήνη του δάσους.

H πινακίδα που αποτρέπει τους ανθρώπους να αυτοκτονήσουν

Οι υπάλληλοι που εργάζονται ως φύλακες του δάσους, βρίσκουν ζωντανούς ανθρώπους πολλές φορές κι αν είναι τυχεροί καταφέρνουν να τους μεταπείσουν. Αρκεί μια φράση του τύπου «ξανασκέψου το φίλε μου, είμαι πολύ χαρούμενος που σε γνώρισα πάντως» για να αλλάξει τη γνώμη των απελπισμένων ανθρώπων. Τις περισσότερες φορές όμως δυστυχώς έρχονται αντιμέτωποι με απίστευτα θεάματα και δουλειά τους είναι να περισυλλέγουν τα πτώματα. Σε όποια κατάσταση αποσύνθεσης και να βρίσκονται αυτά, μεταφέρονται σε έναν σταθμό κοντά στο δάσος. Εκεί βάζουν το πτώμα σε ένα κρεβάτι που υπάρχει εκεί για αυτόν τον λόγο. Στο απέναντι κρεβάτι, ξαπλώνει κάποιος άλλος (ζωντανός), διότι υπάρχει η προκατάληψη, ότι αν κανείς παρατήσει ένα πτώμα μόνο του, το μοναχικό του πνεύμα, θα ουρλιάζει όλη νύχτα και το σώμα θα κινηθεί μόνο του στο κρεβάτι του σπιτιού του όπου συνήθιζε να κοιμάται όταν ζούσε.

Το δάσος είναι γεμάτο αντίσκηνα και απομεινάρια φαγητού, ρούχα και άλλα προσωπικά αντικείμενα, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν παίρνουν όλοι πολύ σύντομα την απόφαση να πεθάνουν. Άλλοι αφήνουν κούκλες καρφωμένες ή κρεμασμένες και σημειώματα που δείχνουν ότι δεν τα κατάφεραν. Η απελπισία αυτών των ανθρώπων έχει κινητοποιήσει τις αρχές, που έχουν τοποθετήσει μια μεγάλη πινακίδα στην είσοδο του δάσους που παρακαλεί τους υποψήφιους αυτόχειρες, να το ξανασκεφτούν και να επικοινωνήσουν με την αστυνομία για βοήθεια.

Εκτός από τα ψυχολογικά, οικονομικά και προβλήματα υγείας που οδηγούν έναν Ιάπωνα στο απονενοημένο διάβημα, υπάρχουν και οι ταλαίπωροι ηλικιωμένοι που παραδοσιακά εγκαταλείπονται από τα παιδιά τους όταν γεράσουν. Αναγκασμένοι να φύγουν από το σπίτι, οι περισσότεροι σήμερα, μην έχοντας κανένα, μεταβαίνουν απελπισμένοι στο δάσος… Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά ,η νουβέλα «Το Πλήρες Εγχειρίδιο της Αυτοκτονίας», του Wataru Tsurumui έχει γίνει best seller στην Ιαπωνία. Αντίτυπα του βιβλίου ανακαλύπτονται συνέχεια ανάμεσα στα προσωπικά πράγματα πολλών αυτοχείρων.

Όσο για τους θρύλους και τις ανατριχιαστικές ιστορίες που το συνοδεύουν…είναι λογικό να είναι αμέτρητες…

Το διαβάσαμε από το: To δάσος του Θανάτου (Aokigahara – Δάσος των Αυτοκτονιών)

Το δάσος Αοκιγκαχάρα
Με βαριά καρδιά οι χωροφύλακες του δάσους Αοκιγκαχάρα ξυπνούν το πρωί να πάνε στη δουλειά τους. Οι στατιστικές λένε πως είναι σχεδόν απίθανο να βγουν περιπολία και να μην εντοπίσουν τουλάχιστον ένα πτώμα την εβδομάδα…
Το χειρότερο είναι πως κάθε φορά που βρίσκουν έναν άνθρωπο κρεμασμένο από το σχοινί του δέντρου (το οποίο εξασφαλισμένα κάνει τη δουλειά του επειδή δεν σπάει ποτέ), ξέρουν ότι κάπου εκεί κοντά υπάρχουν οστά ανθρώπων θαμμένα στην άγρια βλάστηση.
Μεταξύ σοβαρού και αστείου οι Ιάπωνες αναφέρουν το δάσος ως το «hot spot της αυτοκτονίας» αλλά εκείνο που δεν μπορεί κανείς να τους εξηγήσει είναι γιατί οι αυτόχειρες ταξιδεύουν μέρες για να φτάσουν σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο και να κρεμαστούν.
Η ομορφιά του τοπίου, οι μελωδικοί ήχοι της φύσης και η σιγουριά ότι δεν σε βλέπει άνθρωπος -ακόμη κι αν έχει έρθει στην καρδιά του Φούτζι να αυτοκτονήσει- έχουν ίσως μετατρέψει το Αοκιγκαχάρα στον ιδανικό τόπο για να πεθάνει κανείς.

Οποια σκέψη κι αν περνά από το μυαλό αυτών των αποφασισμένων να θέσουν τέρμα στη ζωή τους ανθρώπων το σίγουρο είναι πως στο δάσος Αοκιγκαχάρα στους πρόποδες του ιερού βουνού Φούτζι βρίσκονται τα περισσότερα ανθρώπινα οστά από οποιοδήποτε άλλο σημείο της γης.
Ενας εργαζόμενος στο δάσος υπολογίζεται ότι θα εντοπίσει περίπου 100 πτώματα σε 20 χρόνια αλλά το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο που θα σου αποκαλύψει ένας από αυτούς είναι ότι δεν είναι όλα τα πτώματα αποτέλεσμα πράξης αυτοκτονίας.

Στο Αοκιγκαχάρα Τζουκάι (Θάλασσα των δέντρων) είναι γνωστό ότι τα αποθέματα μαγνητικού σιδήρου που υπάρχουν στο υπέδαφος του δάσους αχρηστεύουν τις φθηνού κόστους πυξίδες με αποτέλεσμα πολλοί ταξιδιώτες να χάνουν τον προσανατολισμό τους.

Υπάρχουν θρύλοι και τέρατα, για φαντάσματα και για πνεύματα ανθρώπων που αυτοκτόνησαν και τριγυρνούν στο δάσος… αιωνίως. «Οι περισσότεροι που μπαίνουν στο δάσος έχουν τυλίξει μία κορδέλα σε κάποιο δέντρο της πύλης εισόδου. Αυτό το κάνουν είτε γιατί έχουν έρθει εκδρομή και θέλουν να είναι σίγουροι πως θα βρουν τον δρόμο της επιστροφής, είτε γιατί αν το μετανιώσουν και δεν αυτοκτονήσουν θα χαθούν στο δάσος. Συνήθως, όμως, σε κάθε άκρη του νήματος υπάρχει συνήθως ένα πτώμα», εξηγεί ο Αζούσα Χαϊάνο ο οποίος μελετά και φροντίζει το Αοκιγκαχάρα για περισσότερα από 30 χρόνια.

Περπατώντας στο δάσος είναι πολύ πιθανό να βρεις καρφωμένα στους κορμούς σημειώματα αυτοκτονίας, κούκλες, προσωπικά αντικείμενα κι ό τι μπορείς να βάλεις με το νου σου.

Αν ποτέ επισκεφτείς την Ιαπωνία και βρεις συναρπαστική την ιδέα να μπεις στο στοιχειωμένο δάσος μην ξεχάσεις να διαβάσεις την ταμπέλα στην πύλη της εισόδου: «Η ζωή σου είναι ένα πολύτιμο δώρο των γονιών σου. Σε παρακαλώ σκέψου τους γονείς, τα αδέρφια και τα παιδιά σου. Μην κρατάς μέσα σου τις στεναχώριες. Μίλησε σε κάποιον»!

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ὁ κόσμος μας δένεται, καί δένεται ἐκ τῆς ἁμαρτίας μέ μαγικό τρόπο. Εἴθε νά μετανοήσουμε ὅλοι, γιατί ἡ πραγματική Σωτηρία τοῦ καθενός καί ὁλόκληρης τῆς ἀνθρωπότητας δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τό λαοπλάνο ἀντίχριστο, ἀλλά ἀπό τόν Χριστό καί Θεό μας. Ὁ Σατανάς γνωρίζει μόνον νά φέρνει πολέμους καί δυστυχίες, γιά νά ἔρθει μετά ὡς «ἀπελευθερωτής» ἡ μαριονέττα του (ὁ ἀντίχριστος) καί νά φανεῖ ὡς ὁ δῆθεν σωτῆρας. Θά εἶναι ὅμως ψευτοσωτῆρας, καί θά ἀποκαλυφθεῖ τό ἀπαίσιο πρόσωπο του πίσω ἀπό τήν εἰρηνοποιό μάσκα του.-

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.