Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΙΟΥΣΤΙΝΟ ΜΠΑΡΔΑΚΑ· ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΠΑΥΛΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΞΕΚΑΘΑΡΙΖΟΥΝ ΠΟΙΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΝΑ ΥΠΑΚΟΥΜΕ

date Μαι 17th, 2016 | filed Filed under: IOYΣΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

ΟΧΙ ΤΥΦΛΗ ΥΠΑΚΟΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΣΚΟΠΟ

ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΟΥΤΕ ΔΗΜΟΚΛΗΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΣ

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει ξεκάθαρα ποιούς ποιμένας νὰ ὑπακοῦμε, νὰ σεβόμεθα καὶ νὰ ἀγαπᾶμε

  • «Ερωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν Κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς, καὶ ἠγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισοῦ ἐν ἀγᾶπη διὰ τὸ ἔργο αὐτῶν» (Α΄Θεσ. 5, 12-13).
    Μετάφραση: Σᾶς παρακαλοῦμεν, ἀδελφοί, νὰ περιβάλλετε μὲ ΄ἐκτίμησι καὶ σεβασμό αὐτούς, οἱ ὁποῖοι κοπιάζουν μεταξύ σας καὶ εἶναι προϊστάμενοί σας κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου, καὶ σᾶς συμβουλεύουν καὶ σᾶς καθοδηγοῦν εἰς τὴν πνευματικὴ ζωή. Νὰ τοὺς τιμᾶτε καὶ νὰ τοὺς σέβεσθε μὲ τὸ παραπάνω διὰ τὸ μεγάλο ἔργον των.

Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος, συχνᾶ ἔλεγε· Ἄν κάποια φορά σᾶς ζητήσω κάτι ποὺ δὲν εἶναι σύμφωνο μὲ τὸ Εὐαγγέλιο ν᾽ ἀμολήσετε τὶς καρέκλες καὶ νὰ μὲ κυνηγήσετε μέχρι τὸν Ἀλιάκμονα.
Καὶ ἄλλες φορὲς ξεχώριζε τους καλούς από τους κακούς ποιμένας. Καὶ ἔλεγε ποιούς ποιμένας πρέπει νὰ τιμᾶμε, νὰ ἀγαπᾶμε καὶ νὰ ὑπακοῦμε καὶ ἀπὸ ποιούς νὰ φυλαγόμεθα.
Ὁ Ιουστῖνος Μπαρδάκας ἀπὸ τὴ στιγμή ποὺ τὰ ὁνειρά του καὶ οἱ ἀγῶνες τοῦ ἔγιναν πραγματικότητα, τοῦ φόρεσαν μῖτρα και τοῦ ἔδωσαν πατερίτσα κηρύττει συχνᾶ πυκνα ὐπακουή στὸν ἐπίσκοπο.
(Τον Θείο λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Ιουστίνος, ο οποίος επικέντρωσε την ομιλία του στο θέμα της ενότητας της εκκλησίας στο πρόσωπο του επισκόπου. Επίσης αναφέρθηκε στην τάξη που πρέπει να τηρεί ο καθένας στην εκκλησία σεβόμενος τον ανώτερό του, γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε «όποιος πράττει το αντίθετo, πράττει το θέλημα του σατανά» www.romfea.gr/ieres-mitropoleis/8310-anasustasi-tis-agias-trapezis-ston-agio-georgio-florinas-foto.
Τὸν ἐρωτῶ, λοιπόν: Ὅταν αὐτὸς ἦταν διάκος καὶ παπᾶς ἔκανε τέτοια ὑπακουή στὸν ἅγιο ἐπισκοπό του, π. Αὐγουστίνο Καντιώτη;  Θὰ εἶναι ψεύτης ἀν πῃ ναί! Ἔκανε ἀγώνα ἀπὸ τὸ 1996, μαζί μὲ ἄλλους, ποὺ δὲν ἀγαποῦσαν τὸν Γέροντα, γιὰ νὰ ὑποβάλλει τὴν παραίτησή του ἀπὸ Μητροπολίτης Φλωρίνης. «Η παραίτηση τελικά ἔγινε τὸ 2000, με πλούσιο παρασκήνιο καὶ ὁ σεβάσμιος Γέροντας ἐκοιμήθη τὸ 2010. Διαβᾶστε·

 http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=11

Ὁ τύπος τῆς Φλώρινας, ποὺ ἔβλεπε τὸν ἅγιο ἐπίσκοπό του, ἀν καὶ γέροντας, νὰ ἐκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, νὰ περιοδεύει στὰ χωριά, νὰ κάνη ἀγώνα γιὰ νὰ μὴ γίνη τὸ καζίνο στη Φλώρινα καὶ νὰ βλέπει καθημερινὰ κόσμο στὸ γραφεῖο του ἦταν ἐναντίον τους, διαβᾶστε ἐδῶ:

http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?cat=29

Καὶ μιὰ ἀπορία, ποὺ θὰ τὸν παρακαλοῦσα νὰ ἀπαντήση ὁ ἴδιος: Τί εἶναι αὐτὴ ἡ ἀνασύσταση τῆς Ἁγίας Τραπέζης ποὺ ἔκανε στον Ἅγιο Γεώργιο Φλωρίνης, σὲ ἐγκαινιασμένο ναό, τὸ Σάββατο στὶς 14.5.2016, στὸν ὁποῖον λειτουργοῦσαν χρόνια ἅγιοι ἐπίσκοποι; Ὁ Γέροντας Μητροπολίτης τῆς Φλώρινας π. Αὐγουστῖνος, ποὺ γέμισε τὴ Φλώρινα μὲ περικαλλεῖς ναοὺς, ἀν εἶχε κάτι ἡ Ἁγία Τράπεζα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ποὺ συχνᾶ λειτουργοῦσε θὰ τὴν εἶχε ἐπισκευάση, χωρίς πανηγύρια καὶ τυμπανοκρουσίες.Ἡ ἁγία Τράπεζα ἦταν ἐγκαινιασμένη ἐδῶ καὶ 180 χρόνια καὶ δὲν καταστράφηκε οὔτε ἀπὸ φράγκους, οὔτε ἀπὸ  μουσουλμάνους. Προς τί λοιπόν αὐτὸ τὸ πανηγύρι; Χρειαζόταν καινούργιο μάρμαρο στὴν Ἁγία τράπεζα μὲ τὴν ὑπογραφή του, γι’ αὐτὸ ἔγινε ὅλη ἡ τελετή; Ἀν τὸν ἀδικῶ, θὰ ἤθελα νὰ μὲ ἀπαντήση (Ἀνδρονίκη Καπλάνογλου).

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΕΣΠΟΤΟΚΡΑΤΙΑ

  • Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου. Έγινε στην Αθήνα το 1966. Μιλά σκληρά για τους κακούς επισκόπους, που εἶναι τύμπανα ἀλλαλάζονται καὶ δεν είναι ούτε θεόκλητοι ούτε δημόκλητοι, αλλά αυτόκλητοι. Καυτηριάζει τους πανηγυρτζίδες ἐπισκόπους, την πολυτελή ζωή και την φυλαργυρία τους, που δεν αρμόζει σε αντιπροσώπους του Χριστού και είναι σκάνδαλο στον λαό. Επαινεί τους καλούς επισκόπους και συμβουλεύει τους πιστούς·

 «…Τιμώμεν τον επίσκοπο, τιμώμεν τον καλόν επίσκοπο, τιμώμεν τον καλόν Ποιμένα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ο οποίος είναι ο Αρχιποίμην του λογικού Ποιμνίου· τιμώμεν, λέγω, τον Εσταυρωμένο Λυτρωτή, ο οποίος είναι το πρότυπο παντώς καλού ποιμένος. Τιμώμεν τους επισκόπους, -τους αληθινούς επισκόπους-, υποκλινόμεθα, γονατίζουμε και φιλούμε τα κράσπεδά τους, δεν είμεθα άξιοι να φιλήσουμε ούτε τον ιμάντα των υποδημάτων τους… Αλλά ενώ αγαπητοί μου, υποκλινόμεθα ενώπιον παλαιών και νέων ιερών μορφών της σεπτής ιεραρχίας μας, δεν υποκλινόμεθα, δεν υποχρεούμεθα ούτε από το Ευαγγέλιο ούτε από τους Ιερούς Κανόνας, ούτε από την Ιστορία της Εκκλησίας να υποκλινόμεθα ενώπιον κακών επισκόπων· ενώπιον επισκόπων οι οποίοι αποτελούν την ανατροπήν του Ευαγγελικού κηρύγματος. Δεν υποκλινόμεθα ενώπιον σκανδαλοποιών ιεραρχών. Δεν υποκλινόμεθα ενώπιον ιεραρχών οι οποίοι εισήλθαν ανωμάλως εις την Εκκλησία του Χριστού μας. Η αγία μας Ορθοδοξία γνωρίζει μίαν μόνον θύραν, και πας ο εισερχόμενος δια αυτής είναι ποιμήν των προβάτων κανονικός….»

(Ολόκληρη την ομιλία ακούστέ την κατ’ ευθείαν από τον αείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίνης π. Αυγουστίνο)

_

_

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.