Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤΑ AMAΡΤΩΛΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΑΚΟΜΑ ΤΙΠΟΤΕ

date Ιούλ 1st, 2016 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

-ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ-

Πατῆστε τὸν τίτλο καὶ κατεβάστε το σὲ .pdf

ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΤΑ ΕΠΙΓΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΔΙΑΛΥΟΝΤΑΙ-Ὁ μακαριστός Χαράλαμπος Βασιλόπουλος στό : Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΞΗΓΗΜΕΝΗ μᾶς λέγει τά κάτωθι: «Στήν ἕκτη φιάλη. Ὁ πόλεμος τῆς ἡμέρας τῆς μεγάλης. Ἀπό ἐδῶ ἀρχίζει ἡ περιγραφή τοῦ μεγαλύτερου καί τρομακτικώτερου πολέμου. Ὁ πόλεμος αὐτός δέν εἶναι σύγκρουσις μεταξύ ἀπίστων καί πιστῶν. Εἶναι σύγκρουσις μεταξύ τῶν βασιλέων τῆς γῆς τῶν κοσμικῶν καί τῶν ἀδιαφόρων, ἀλλά καί τῆς Βαβυλῶνος, τῆς ἔδρας, δηλαδή τοῦ Ἀντιχρίστου, τῆς ἁμαρτωλῆς Βαβυλῶνος.» Καί συνεχίζει ὁ μακαριστός ἱερεύς, «Ὁ Σατανάς, ἐκμεταλλευόμενος τίς εὐαισθησίες τῶν ὑποχειρίων τῶν βασιλέων κατά τό τέλος τοῦ κόσμου, θά συγκέντρωση ὅλους αὐτούς τούς βασιλεῖς, καί θά τούς ἀνάψη τό μένος τοῦ ἀλληλοσπαραγμοῦ καί τό μένος ἐναντίον τοῦ λάου τοῦ Θεοῦ.» Εἶναι ὁλοκάθαρο λοιπόν πῶς ὁ μακαριστός ἱερεύς (Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος), εἶχε πνεῦμα Θεοῦ, καί ἑρμήνευσε τήν ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ παρά πολύ σωστά. Μᾶς λέγει μέ λίγα λόγια ἐκεῖνα πού βγαίνουν μέσα ἀπ’ τά διδάγματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πῶς ὅλα τά βασίλεια τῆς γῆς, ἐάν καί ἑνωμένα μεταξύ τους, θά ἀλληλοσφαγοῦν, γιατί ἁπλούστατα ἀρχηγός αὐτῶν τῶν Βασιλείων εἶναι ὁ διάβολος, ὁ διάβολος μέ τίς αἱρέσεις τοῦ χριστιανισμοῦ, ὁ διάβολος μέ τίς πλανεμένες θρησκεῖες καί διάφορες θρησκευτικές πλανεμένες δοξασίες, πού θά τούς συγκεντρώσει ὅλους σέ πόλεμο, ὅπως αὐτοκυρηχθεῖ τελικά ὁ τρισάθλιος ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ ΝΥΧΤΑΣ ΤΩΝ. Μίας νύχτας μεσανυχτίου, μαύρου μεσονυκτίου του, πού ὡς μπράβος-προστάτης θά τούς ζητᾶ προστασίαν, ὅπως μήν τούς ἀφήνει καί ἀλληλοσπαράσσονται. Τά ἀκοῦς Πατριάρχα Βαρθολομαῖε; Τά ΑΚΟΥΩ ΝΑ ΛΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑ. Ἀλληλοσπαραγμός , ὅπου ὁ ἴδιος ὁ προστάτης τους (ὁ διάβολος) σχεδιάζει καί πραγματοποιεῖ, ὅπως τούς ἔχει πάντα κάτω ἀπό τήν οὐλήν τῆς δουλείας του. Αὐτό τό πρόσωπο ἔχει καί ὁ κάθε σημαδεμένος πού προσπαθεῖ νά ἑνώσει τίς αἱρέσεις τοῦ χριστιανισμοῦ μέ τήν ὀρθοδοξίαν μας. Οὐλή προσώπου εἶναι, χάραγμα καί σημάδι φονικό, εἴτε αὐτός ἔχει τό ἀξίωμα τοῦ Πατριάρχου, εἴτε τοῦ μητροπολίτη καί ἱερέως. Ὅλοι τους ἐκεῖνοι πού τήν προσπαθοῦν αὐτήν τήν βδελυγμία , αὐτήν τήν ἀνίερη ἕνωση εὑρίσκονται εἰς τό κλάμπ τοῦ σημαδεμένου, κατά τό πρότυπο τῆς κινηματογραφικῆς ταινίας ὁ σημαδεμένος (μέ πρωταγωνιστή τον ἠθοποιό Ἀλ Πατσίνο). Ὁ πόλεμος ἐδῶ στό παρόν συγγραφικό πόνημα ἀγαπητοί ἀναγνῶστες καί ἀναγνώστριες ἀρχίζει μέ τόν πόλεμο τῆς μεγάλης Βρετανίας κατά τῶν τοπικῶν της βασιλείων, εἶναι κατά τήν εἰδησο-δημοσιογραφίαν τό μεγάλο γεγονός, ὄχι μόνον τῆς μεγάλης αὐριανῆς ἀλλαγῆς καί «μεγάλων» θλιβερῶν ἡμερῶν πού ἔρχονται, ἀλλά ὁ πόλεμος ὁ ἀρχόμενος τῶν μεγάλων ἁμαρτωλῶν βασιλείων, ἀρχῆς γενομένης μέ τήν διάλυσιν τῆς εὐρωπαϊκῆς ἕνωσης. Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως προδίδει τήν πίστη του,

καθώς ὡς ἱεράρχης γνωρίζει ὅτι ὅταν προσέρχονται δύο (ἐπί παραδείγματι) ἄνθρωποι, ὁ ἄνδρας καί ἡ γυναίκα σέ τέλεσιν γάμου στήν ἐκκλησίαν, ἐπιβάλλεται νά μήν εἶναι συνδεδεμένα τά δύο μέρη, ἤ τό ἐν ἐκ αὐτῶν μέ τήν ἁμαρτίαν, ἐπιβάλλεται ἡ εἰλικρινής μετάνοια καί ἡ ἐξομολόγηση. Ἐάν ἀκόμα καί τό ἐν μέρος εἶναι ἀκάθαρτον, γινομένην ἡ ἕνωση (καί ἡ κάθε ἕνωσις-εἶναι ὁ φυσικός νόμος) μολύνεται καί τά δύο μέρη, ἐφόσον βεβαίως καί τό ἀποδέχεται ὡς «καθαρόν» ἐν γνώση του τό ἐν ἐξ αὐτῶν μέρος. Διότι εἴτε γνωρίζοντας ὅτι εἶναι ἀκάθαρτον, ἤ πεπλανημένα καθαρόν, καθώς τό ἀνδρόγυνον γίνεται ἐν σῶμα, ἡ μόλυνση εἶναι ἀναπόφευκτος. Ἔτσι λοιπόν ἡ ἕνωσις μέ τίς χριστιανικές αἱρέσεις, κάτω ἀπό μίαν ἕνωσιν, πραγματοποιῆται ὡς μία ἀτιμίας ἕνωσις εἰς ἐν σῶμα, καί ἡ μόλυνση, ἡ πνευματική μόλυνσις εἶναι ἀναπόφευκτος καί βαρύνει τόν Πατριάρχη, καί τούς ὁμοίους προσκαλεσμένους εἰς αὐτήν τήν ἕνωσιν. Τόσον οἱ φονικές φωτιές στήν Κύπρο, ὅσο καί τά τελευταῖα φονικά συμβάντα στήν Κωνσταντινούπολη θαρρῶ ὅτι προέρχονται ἀπό τήν ἀποστασία τῶν ἱεραρχῶν τους , (Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, καί Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου)˙ ἀποστασίαν , καί ἡ ἐπακόλουθη ἀπουσία προστασίας ἀπό τούς τόπους ἐκείνους , γιατί τήν μόνη ἀληθινή προστασίαν γίνεται μόνον μέσω τῆς βοήθειας Τοῦ Θεοῦ, καί ὄχι τῶν ἀνθρώπων, ἡ προστασία λοιπόν φεύγει , καί οἱ δαίμονες θερίζουν τίς ζωές τῶν ἀνθρώπων, ἐπιφέροντας καί βάσανα στόν τοπικόν πληθυσμόν. Ἠθικοί αὐτουργοί στήν ἀπουσίαν προστασίας εἶναι κάποτε (θαρρῶ) καί οἱ τοπικοί ἱεράρχες , τοπικοί ἱεράρχες πού δροῦν ἔχοντας δικαιοδοσίαν πνευματικήν σέ αὐτούς τούς τόπους πού ἐκπροσωποῦν τήν πίστη μας˙ νά εὐχόμεθα δέ νά μήν χτυπηθῆ καί ἡ μεγαλόνησος (ἡ Κρήτη) , πού διεξήχθη αὐτή ἡ προδοτική οἰκουμενική σύνοδος , μίας βδελυρῆς ἑνώσεως μέ τίς χριστιανικές αἱρέσεις. Ἐάν θέλει κάθε τόπος νά ἀποφύγη τά βάσανα, καί νά ἔχει τήν προστασίαν Τοῦ Θεοῦ, τήν προστασίαν , καί ὄχι τήν ἀποφυγή τιμωρίας ἀπό τόν Θεόν, καθώς ὁ Θεός ΔΕΝ μάθαμε ἀπό πουθενά ὅτι τιμωρεῖ ὅταν φεύγουμε ἀπό κοντά του, ἁπλῶς ΔΕΝ λαμβάνουμε τήν προστασίαν του, τότες νομίζω , ὁ μόνος τρόπος εἶναι ἐκτός ἀπό τήν μετάνοια, καί ἡ διαμαρτυρία διά τῶν ἑνώσεων μέσω τῶν κοινωνικῶν καλῶν φορέων μας. Ἡ διαμαρτυρία διά τῶν ἑνώσεων , μᾶς ἔδωσε νά καταλάβουμε διά πολλῶν παραδειγμάτων ὁ ἅγιος Παΐσιος , δηλαδή: ὅτι συγκινεῖ τό Θεόν καί ἐπεμβαίνει καί ἀποτρέπει κάποια κακά στόν τόπο καί τόν χρόνο τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι λοιπόν δύο πράγματα διαφορετικά (τιμωρία, καί ἀπομάκρυνση προστασίας), προσοχή!

Σᾶς εὔχομαι καλή καί ὠφέλιμη περαιτέρω ἀνάγνωση.
Σήμερα 29 Ἰουνίου 2016.

ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΚΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ἡ ἀρχαιολογία, καί γενικώτερα ἡ ἱστορία ἀποδεικνύει ἀγαπητοί ἀναγνῶστες καί ἀναγνώστριες ὅτι ἀνέκαθεν ὁ ἄνθρωπος ἔψαχνε νά εὑρεθῆ εἰς τά βασίλεια ἐκεῖνα πού θεωροῦσε ὡς ὁ ἰδανικώτερος τόπος γιά τήν διαμονήν του. Ὁ ἴδιος ὁ σκοπός ὑπάρξεως μας ὡς ἄνθρωποι ἐδῶ στή γῆ εἶναι ἡ βασιλεία, ἡ αἰωνία ὅμως βασιλεία, καθώς ἡ πρόσκαιρη βασιλεία δέν ἔχει καμμία ἀξία ἐάν σκάβει σάν τόν νεκροθάφτη τόν τάφον τῆς αἰώνιας κολάσιμης βασιλείας μας, ζῶντας αἰωνίως μέσα σέ κολασμένους τόπους ὅταν φύγουμε ἀπό αὐτόν τόν πρόσκαιρο ἐπίγειο κόσμο. Ἡ Ἑλλάς ἔψαξε καί ἐκείνη τά δικά της λογῆς λογῆς βασίλεια, βασίλεια τοπικά, πολιτικά, φιλοσοφικά, θρησκευτικά μέσω τῶν δωδεκάθεων, κπ, καί κατέληξε νά τά δημιουργεῖ καί νά τά ἐγκαθιδρύει στήν παιδεία καί στή συνείδηση τοῦ λαοῦ της . Φαίνεται ὅμως, ὅτι τά μόνα βασίλεια πού ἐπιζητοῦσε ἡ γνήσια ψυχή τῶν Ἑλλήνων, δέν ἦταν τόσο τά τοπικά βασίλεια, ἀλλά τά πνευματικά, καί ἰδιαιτέρως τό πνεῦμα ἀληθείας , ἀναζητοῦσαν οἱ προγονοί μας τόν ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΟ, γι’ αὐτό καί ὁ Θεός οἰκονόμησε ἔτσι τά πράγματα καί ἐδόθη στίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων τό πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ἡ ἀληθινή πίστη, ἡ ὀρθοδοξία. Τό μεγαλύτερο καί ἀληθινά πραγματικό βασίλειο, τό βασίλειο τῆς ἀληθινῆς πίστης, τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, ὅπως κληρονομήσουν τά παιδιά τοῦ Θεοῦ (τά βαπτισμένα) τήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ὁ μέγας Ἀλέξανδρος τό ἀποδεικνύει ἱστορικά, ὅταν στήν κορυφή τῆς τοπικῆς βασιλείας τῶν Ἐθνῶν ὅπου εὑρέθησαν οἱ Ἕλληνες, ὁ ἡγέτης τους (ὁ μέγας Ἀλέξανδρος) στίς τελευταῖες ὧρες τῆς ζωῆς του ὁμίλησε γιά ἄλλα βασίλεια, ὁμίλησε γιά τό βασίλειο τῆς ὁμόνοιας ὅλων τῶν λαῶν, ὁμίλησε γιά τά πνευματικά βασίλεια, δίνοντας ἐντολή νά σκορπισθῆ ὁ χρυσός καί τό ἀσήμι του ἀπό ἐκεῖ πού θά περνοῦσε τό φέρετρο του, σάν ἐπισφράγισμα τῆς ἀκλόνητης πίστεως του γιά τήν ματαιότητα τῶν ἐπίγειων βασιλείων. Ἐπίγεια βασίλεια, πρόσκαιρα, καί μέ ἡμερομηνία λήξεως, ἡμερομηνία λήξεως καί ἄδοξα. Τήν ἀποφυγήν τῶν μάταιων βασιλείων ἐκείνων ἐδίδαξε ὁ σοφός ἐκεῖνος βασιλέας τόν λαόν του , καί ὄχι μόνον μέ τόν λόγον του, ἀλλά καί μέ τά ἔργα του, προετοιμάζοντας τίς ἑπόμενες γενιές τῶν Ἑλλήνων νά δεχθοῦν τό ἀληθινό βασίλειο τῆς πνευματικῆς Βασιλείας των, τόν τότες ΑΓΝΩΣΤΟ ΘΕΟ, καί τόν ἀποκαλυπτόμενο ἀργότερα γνωστό, δηλαδή τόν Χριστό καί Θεόν μας μέσα ἀπό τήν Ἐκκλησίαν του, τήν ὀρθοδοξίαν. Γι’ αὐτό σήμερα ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ οἰκονόμησε ἡ Ἑλλάς νά μήν ἔχει κανένα ψεύτικο ἐπίγειο βασίλειο στό διεθνῆ στερέωμα δικό της (ὅπως ἡ Ἀγγλία) , δέν τῆς ἄξιζε τέτοια ἀπατηλή ἀξίωση νά ἔχει, γιατί φθάνει πού ἔχει τό ΕΝΑ καί ΑΛΗΘΙΝΟ, το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ, ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΗΣ. Διότι, ἡ ἐκστρατεία τοῦ μεγάλου Ἀλέξανδρου στά πέρατα τοῦ κόσμου ἀγαπητοί ἀναγνῶστες καί ἀναγνώστριες μου εἶναι φανερό ὅτι εἶχε τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ -Χριστοῦ μας, ὅπως διαδοθῆ ἡ Ἁγία Γραφή μέσω τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης στά πέρατα τοῦ κόσμου, καθώς αὐτή ἦταν ἡ μεγάλη ἀποστολή τοῦ μεγάλου Ἀλέξανδρου ἀπό τόν Θεό , καί γι’αὐτό ἐβοηθήθη πρός ἐπιτυχίαν ἡ ἀποστολή του, χωρίς νά τό γνωρίζει ἡ λογική του, ἀλλά αὐτό νά τόν πληροφορεῖ ἡ ψυχή του (καί φάνηκε ἀπό τον προ-ἐπικήδειον λόγον του). Ἡ Μεγάλη Βρετανία μέ τίς γενιές της σέ κάθε ἤπειρο, (Ἀφρική, Ἀμερική, Εὐρώπη, Ὠκεανία) στόν κόσμο μας σήμερα ἀπέκτησε καί ἐγκαθίδρυσε πολλά βασίλεια, γιά νά ἀπολαμβάνει σήμερα τόν πλοῦτον της, ἐκμεταλλευόμενη τά ἀγαθά τῆς ξένης γῆς πού ἐπολιόρκησε μέ τόν πανίσχυρο ναυτικό στόλον της. Ἔτσι ἄρχισε τότες τό μονοπώλιο μέ τά μπαχαρικά τῶν Ἰνδιῶν, νά καταλήξει στά διαμάντια καί τόν χρυσόν, τό πετρέλαιο (τά πρωταξαδέρφια τους οἱ ἀμερικανοί) , κλπ, καί νά φθάσει σήμερα στό παιγνίδι τῶν μονοπωλίων τῶν χρηματιστηριακῶν ἀξιῶν (βλέπετε: χρηματιστήριο , πού ἀνεβοκατεβάζουν κατά βούλησιν) μέ κάθε μορφῆς ἀρχηγικούς καθηγητικούς τύπους, τύπους «Ἀινστάιν», τῆς οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς ἀπάτης πού προσλαμβάνουν ὅπως τούς διεκπεραιώσουν τίς πολιτικές καί οἰκονομικές ἀπολαβές τους. Ἔφθασαν νά εἰσχωρήσουν καί μέχρι τά νομισματικά βασίλεια, ἐκμεταλλευόμενοι (κατά ὑπόδειξιν τῶν οἰκονομικῶν «Ἀινστάιν» τους) τά νομίσματα τῶν κάθε χωρῶν, νά κάνουν μετά τήν εὐρωπαϊκή νομισματική ἕνωση μέ τούς Γερμανούς, νά ἐκμεταλλευτοῦν τό εὐρώ, καί νά ἀποχωρήσει σήμερα ἡ μεγάλη Βρετανία ἀπό αὐτήν τήν εὐρωπαϊκή ἕνωση ὁλοκληρωτικά, καθώς διαπίστωσε , συνειδητοποίησε ὁ μητρικός λαός της (Μ. Βρετανία) ὅτι τό κάθε ἕνα, ἐδῶ καί ἐκεῖ βασίλειο τους, (σέ κάποια ἄλλη ἤπειρο καί ἄλλη χώρα) πολεμοῦν τελικά τό μητρικό βασίλειο τους, πολεμοῦν τήν Μεγάλη Βρετανίαν. Καί τήν πολεμοῦν μέ πολλούς τρόπους, κυρίως ὅπως μέσω τῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς τῆς Ε. Ε., δηλαδή μέσω τῶν μετακινούμενων πληθυσμῶν ἀπό τίς ἐμπόλεμες χῶρες μέσα στίς χῶρες τῶν εὐρωπαίων, δηλαδή ἐκεῖνοι πού θέλουν νά μεταναστεύσουν ἐξ αἰτίας τῶν πολέμων, ἀλλά καί ἄλλων πολλῶν καί ποικίλων λόγων καί κακόδοξων τρόπων. Τούς τρόμαξε (ὁ λαός ἐτρόμαξε) αὐτήν τήν μορφή παγκοσμιοποίησης, τήν εἶδαν πλέον σάν καθαρή ἀπειλή, καί ἀντίκρυσαν φοβισμένοι τήν πολτοποίηση τῆς χώρας τους νά μεταβάλλεται σέ ἐπερχόμενο σφαγεῖο, δηλαδή σέ μελλοντικά ἄμεσα ἐγκλήματα τρομοκρατίας. Φοβήθηκε τόσο τήν μετανάστευση τρομοκρατῶν ἡ Ἀμερική, ὅσο καί ἡ «μαμά» τους ἡ Μ. Βρετανία, γι’ αὐτό καί ἀποφάσισαν νά ἀποχωρήσουν ἀπό αὐτό τό βασίλειο (τήν Ε. Ε.). Τό πείραμα «ΦΤΙΑΞΤΕ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» κατά τό πρότυπο τῶν Η.Π.Α. ἀπέτυχε. Ἡ ἴδια ἡ Η.Π.Α. ἔχει ἀποτύχει στήν ἀποφυγή τῆς τρομοκρατίας μέσα στή χώραν της˙ δεῖτε τά ἐγκλήματα πού συμβαίνουν ἐκεῖ μέ τήν ἐλεύθερη ἀγορά ὅπλων, εἶναι μία κλασσική μορφή ἀρχῆς τῆς τρομοκρατίας. Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ ΟΠΛΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΔΥΜΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΜΠΟΛΕΜΕΣ ΖΩΝΕΣ. Τά ὄπλα παίρνουν μορφή, καί εἶναι οἱ μορφές ἀνθρώπων, τῶν μελλοντικῶν τρομοκρατῶν, αὐτήν τήν ἐξίσωση τήν μαθηματική τήν ἐνόησε φαίνεται ὁ συμφεροντολογικός νοῦς τῶν βρετανῶν, καί ξεσπάθωσαν. Μορφή τρομοκρατίας λοιπόν ἀρχικά ἐγχώριας, ὅπου καί κάπου κάπου θά περνοῦν μέρος καί οἱ ἐκ ἔξω (οἱ ἐκτός Ἀμερικῆς κάτοικοι= ἀλλοδαποί τρομοκράτες). Τά βασίλεια ὅπου τό ἕνα θά ἐπιτίθεται στό ἄλλο τό βλέπουμε σέ πλήρη ἐφαρμογή, δηλαδή οἱ ἐπερχόμενοι πόλεμοι, πού τό ἕνα Ἔθνος θά ἐπιτίθεται στό ἄλλο, χωρίς σταματημό, καί αὐτό μᾶς τό πληροφόρησε πρῶτα ἡ Ἁγία Γραφή (στήν Ἀποκάλυψη) , μᾶς το ἀποκάλυψε ὁ ἀληθινός Λόγος Τοῦ Θεοῦ.

ΠΡΟΦΗΤΕΥΩ· Η ΕΟΚ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μητρ. π. Αυγ. 6.2.1972

Ἐσεῖς λοιπόν ἐκεῖ κάτω πού ἤσασταν, ΕΕΕ!!! ἐσεῖς οἱ κάτω λέγω ! , πού ἤσασταν στήν Κρήτη, εἰδικά ἐσεῖς Πατριάρχα Κωνσταντινουπόλεως, τί χαμπάρια ; ἀκόμα ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ;;; στή «μεγάλη» (κατά τό πρότυπο τῆς Μεγάλης Βρετανίας καί τα ψεύτικα βασίλεια του) σύνοδο τῶν οἰκουμενικῶν ἐκκλησιῶν!!, τῶν κάθε ψεύτικων βασιλείων, πού θέλετε νά τά ἑνώσετε . . . μέ τό ἀληθινό Βασίλειο τῆς ὀρθοδοξίας μας. Η ΦΥΓΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΑ, ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΜΑΘΗΣ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΣΑΣ. ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΟΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΑΤΕ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟ. Διότι προσπαθῆτε νά ἑνώσετε καί νά μολέψετε τούς δρόμους μέσα ἀπό τό γκέτο συμμοριῶν τοῦ οἰκουμενισμοῦ, νά παγιδέψετε ὅλους τούς δρόμους μέ τούς συνεργούς σας Ἀντιχρίστους, νά βάλετε ὡς ἠθικοί αὐτουργοί νάρκες στούς δρόμους, σπέρνοντας τόν θάνατο στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων, δημιουργώντας τόν λαβύρινθο-δρόμο, λαβύρινθο-δρόμο ὅπου δέν θά ξέρουν οἱ ἄνθρωποι (οἱ διάφοροι πιστοί θρησκειῶν καί δοξασιῶν) πῶς νά ἐξέλθουν, ὁδηγούμενοι τελικά στόν Μινώταυρο= Ἀντίχριστο, καί τόν ἐπερχόμενον θάνατο τῆς ψυχῆς τους, καθώς θά ὑφαίνετε τό κόκκινο χαλί, κόκκινο χαλί-αἷμα πού θά χυθῆ , δηλαδή οἱ πόλεμοι οἱ ἀνελέητοι γιά νά ἔρθει ἡ σχεδιαζόμερνη ψεύτικη καί προστατευτική σκηνοθετημένη «εἰρήνη» μετέπειτα, ἡ πεπλανημένην «εἰρήνη» ὅπου θά ὁδηγηθοῦν οἱ ἄνθρωποι στά ἔσχατα χρόνια , στόν Ἀντίχριστο.
Δέν πήρατε ἀκόμα χαμπάρι λοιπόν Πατριάρχα Κωνσταντινουπόλεως , ὅτι ΓΙΝΗΚΑΤΕ ΘΥΜΑΤΑ ΠΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΑ ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ; ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ; ; ; (βλέπετε: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ στά πρότυπα Ἄλ Καπόνε στό Σικᾶγο κάποτε).

Δέν πήρατε ἀκόμα χαμπάρι ὅτι ὁδηγῆστε τελικά, νά καταντήσετε ὅλοι ΕΣΕΙΣ οἱ κουφιοκεφαλάκηδες πού ὑποστηρίζετε τόν οἰκουμενισμό τῶν ἐκκλησιῶν, νά καταντήσετε νά φέρετε τήν ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ; ΚΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ; ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΑΚΟΜΑ; Γιατί αὐτό θά ὁδηγήσει στό μή σταματημό , ἀναπόφευκτα, τῆς ΕΝΩΣΗΣ ΨΕΥΤΙΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ, θά ὁδηγήσει σέ νέους πολέμους, σέ νέα ἐγκλήματα μέχρι νά ἐπιτευχθῆ ὁ σκοπός τους : Δηλαδή: Η ΕΝΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ (πολιτικῆς, οἰκονομικῆς, θρησκευτικῆς) κάτω ἀπό τά πόδια τοῦ Ἀντιχρίστου, γιά νά ὑφάνει (ψευδῶς πάλι) μία ΔΗΘΕΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ. ΝΑ ΓΙΝΕΙ Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΜΙΑΣ ΠΟΡΝΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΤΗΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ:
10 καὶ εἶπα· ὦ δέσποτα Κύριε, ἄρα γε ἀπατῶν ἠπάτησας τὸν λαὸν τοῦτον καὶ τὴν ῾Ιερουσαλὴμ λέγων· εἰρήνη ἔσται ὑμῖν, καὶ ἰδοὺ ἥψατο ἡ μάχαιρα ἕως τῆς ψυχῆς αὐτῶν.  Κὺριε τοὺς ἀπάτησες ὅλους, διὸτι ἔλεγαν ὅλοι γιὰ εἰρήνη, ἀλλά αντὶ γιὰ εἰρήνη τό μαχαίρι τοὺς μπῆκε μὲχρι τὴν ψυχὴν τους, καὶ ἀπαντᾶ ὁ Κύριος, πνεῦμα πλανήσεως ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὁδὸς τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου οὐκ εἰς καθαρὸν οὐδ’ εἰς ἅγιον.
λόγια πλάνης , δικὰ τους λὸγια, λογαριασμὸ χωρὶς τὸν ξενοδὸχο,
16 ἀναμνήσατε ἔθνη,
ἐλάτε ἔθνη στὸν ἐαυτὸν σας,
ἰδοὺ ἥκασιν· ἀναγγείλατε ἐν ῾Ιερουσαλήμ, συντροφαὶ ἔρχονται ἐκ γῆς μακρόθεν καὶ ἔδωκαν ἐπὶ τὰς πόλεις ᾿Ιούδα φωνὴν αὐτῶν.

Ἀλλά αὐτή δέν θά εἶναι «ΕΙΡΗΝΗ» λοιπόν, μόλις θά ἔχει ἀρχίσει ἡ Βία, ὁ κατατρεγμός, ὁ διωγμός , εἶναι γραμμένο στήν Ἁγία Γραφή, τί ἐκπροσωπῆτε λοιπόν Πατριάρχα ; καί δέν τό γνωρίζετε; καί ὅπου θά ἔρθει ἡ ἀπόλυτη δυστυχία γιά τήν ἀνθρωπότητα. Ἄς προσευχηθοῦν οἱ ὀρθόδοξοι ὅπου γῆς, νά κατανοήσουν οἱ Ἄγγλοι πολίτες ὅτι ὀρθῶς ἔφυγαν ἀπό τήν Ε. Ε. καθώς ἦταν ἕνα ψεύτικο βασίλειο, ἀλλά γιά νά ἑδραιώσουν καί τό ἐπίγειο αὐτό μητρικό βασίλειο τους , γιατί ὁ Χριστός καί Θεός μας μᾶς λέγει πρῶτα νά ζητῆται τήν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, καί ἔρχονται κατόπιν καί τά ὑπόλοιπα, τά γήινα. Θά πρέπει λοιπόν, ναί θά τό τολμήσω, θά πρέπει πρώτη καί καλύτερη θά πρέπει νά ἀσπασθῆ καί τό ἀληθινό πνευματικό Βασίλειο, τήν ὀρθόδοξη πίστη ἡ βασίλισσα της, Ναί! ἡ βασίλισσα αὐτοῦ τοῦ βασιλείου, ἡ Ἐλισάβετ.

Στή Βασίλισσα Ἐλισάβετ, ἐάν ζοῦσε ὁ μακαριστός Αὐγουστίνος Καντιώτης ΔΕΝ θά δίσταζε (θαρρῶ) νά τῆς τό ζητήσει ! , διότι ὡς Ἕλληνες διδάσκαλοι τῶν Ἐθνῶν καθῆκον μας εἶναι. Ἐάν θέλει ἡ μεγάλη Βρετανία νά φεύγει ἀπό τά ψεύτικα βασίλεια, καιρός εἶναι νά φύγει καί ἀπό τό ψεύτικο βασίλειο τοῦ ψευτοχριστιανισμοῦ πού βυθίζεται μέσω τοῦ προτεσταντισμοῦ, καί τῶν ἄλλων αἱρέσεων τοῦ ψευτοχριστιανισμοῦ, καί ἡ βασιλισσα θά δώσει λόγο (θαρρῶ) στήν μεγάλη κρίση τῆς ἀνθρωπότητας, γιά αὐτήν της τήν ὀλιγωρίαν καί ἐμμονή στό ψεῦδος αὐτῆς τῆς κακοδοξίας, αὐτῆς τῆς κακόδοξης πίστης. Γιατί, ἡ βασίλισσα εἶχε τήν μόρφωση, καί τούς καλούς πληροφοριοδότες στήν ὑπηρεσίαν της γιά νά ἀνακαλύψει τήν ἀλήθεια τῆς ὀρθοδοξίας, χιλιάδες ἅγιοι τό φωνάζαν στή συνείδησιν της, καί αὐτή ἔκλεινε τά ὦτα τῆς ψυχῆς της. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος μᾶς ἀποκαλεῖ ἐμᾶς τούς ὀρθοδόξους διδασκάλους τῶν Ἐθνῶν, ὁ ἴδιος προσπάθησε νά συμβουλέψει τούς παπικούς, τό θεωροῦσε καθῆκον του. Πολλοί πραγματικοί χριστιανοί, συμβουλέψαν βασιλεῖς καί ἄρχοντες, ὅπως σωθῆ ἡ ψυχή τους, καί ἀπαλλάξουν τούς ὑπηκόους τους ἀπό τά βάσανα καί τίς ἐπερχόμενες δυστυχίες. Καθῆκον μας εἶναι λοιπόν καί δικό μας λοιπόν, ἀφοῦ εἴμεθα βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, καί θά τό ζητοῦσε ὁ μακαριστός γέροντας (θαρρῶ) συμβουλευτικά μέσω τῶν συγγραφικῶν του πονημάτων . «Προλαβαίνης» , θά τῆς ἔλεγε (θαρρῶ) καθώς ὅπως θαύμαζε ἀπό τότες τήν πρωθυπουργό τῆς Ἀγγλίας σέ θέματα πατριωτισμοῦ, δηλαδή τήν κυρία Θάτσερ, ἔτσι καί θεωρῶ σέ θέματα πατριωτισμοῦ θά ἐπαινοῦσε καί τήν βασίλισσα , τήν σημερινή βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας Ἐλισάβετ , πού βαδίσει στά τελευταῖα χρόνια τῆς ἐπίγειας βασιλείας της καί ζωῆς της. ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΗΣ θά τῆς διαμήνυε, ὁ μακαριστός γέροντας, ἐξ ἀφορμῆς στηριζόμενος ὅπου εἶχε αὐτή μία ὀρθή πατριωτική στάση. Θαύμαζε τήν σιδερένια πυγμή τῆς κυρίας Θάτσερ σέ θέματα πατριωτισμοῦ ὁ μακαριστός γέροντας. «Ἡ Θάτσερ στὴν Ἀγγλία ἦταν σοφὴ γυναίκα (ἔλεγε ὁ μακαριστός ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης) · ὅταν εἶδε τί προκαλεῖ τὸ τσιγάρο, διέταξε, πάνω σὲ κάθε πακέττο νὰ ζωγραφίζουν ἕνα καρκίνο.»
Ἔτσι λοιπόν ἡ βασίλισσα τῆς Μ. Βρετανίας θά πρέπει νά ζωγραφίσει ἐπάνω σέ κάθε παγκόσμια ἕνωση , ἕνωση μέ τόν κάθε δολιοφθορέα Ἀντίχριστο παίχτη της, καί ἕναν καρκίνο, καρκίνο οἰκονομικό, πολιτικό, θρησκευτικό, κλπ, πού ἐπιζητοῦν νά ἐνσωματώσουν μέσα σέ αὐτόν καί τό σῶμα τῆς ὀρθοδοξίας μας, καί κάθε γνήσιας ὀρθόδοξης σκέψης προόδου τοῦ κόσμου μας (ὅπου ὑπάρχει αὐτή σήμερα). Ὅμως κάποτε οἱ ἄνθρωποι, πέραν ἀπό αὐτό, τό νά σκέφτωνται καί νά πράττουν ὀρθῶς, καί ὄχι ἀνορθόδοξα καί πλανεμένα, καί ἰδίως οἱ βασιλεῖς καί οἱ πρίγκιπες, καί οἱ κάθε ἄρχοντες τοῦ ἐπίγειου κόσμου μας θά πρέπει νά σκεφτοῦν καί τήν αἰώνια πατρίδα τους, καί ἡ αἰωνία πατρίδα τους εἶναι ἐκείνη πού εὑρίσκεται στόν οὐρανό, στόν Παράδεισο. Μία βασιλεία πρόσκαιρη, καί σίγουρα κατεδαφισμένη ἀπ’ τόν ἐπερχόμενο Ἀντίχριστο, εἶναι ἐτούτη ἐδῶ ὅπως βαδίσει ἡ ἀνθρωπότητα. Ἡ κακή ἀνθρωπότητα δέν σώζεται , ἀλλά μποροῦν νά σωθοῦν πολλοί ἄνθρωποι μέσα στήν ἀνθρωπότητα, καί κατά ἐποχές διαφορετικές , ἐάν μετανοήσουν καί ἀλλάξουν πορείαν, καί αὐτό θά πρέπει νά τό γνωρίζει ἡ βασίλισσα τῆς Ἀγγλίας, ὅπως καί δέν εἶναι ὅτι καλύτερο νά κλείση τήν θητείαν ὡς στρουθίο καί ὁ κάθε ἀληθινός πατριώτης βασιλέας, καί ἡ κάθε ἀληθινή πατριώτισσα βασίλισσα, καί οἱ ἀληθινά πατριῶτες ὡς ἄρχοντες τοῦ κόσμου μας , χώνοντας τήν κεφαλήν τους στήν ἄμμο, γιά νά μή δοῦν τά ἐπερχόμενα, καθώς θά δώσου λόγο, καί αὐτοί. Ὅπως λόγον θά συμβῆ νά δώσουν καί ὅλοι οἱ ἄνθρωποι στήν μέλλουσα μεγάλη, πραγματικά μεγάλη κρίση. Αὐτή θά ἔχει τήν πραγματική ἀξίωση νά λέγεται ΜΕΓΑΛΗ, ἡ μέλλουσα ΜΕΓΑΛΗ ΚΡΙΣΗ, καί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, καί οἱ χῶρες, ὅπως ἡ μεγάλη Βρετανία, ὄχι μόνον μεγάλοι δέν θά πρέπει νά ὀνομαζόμεθα ΕΑΝ προδώσαμε τόν Χριστό καί Θεό μας, ἀλλά μικροί καί ἀσήμαντοι, καταλαμβάνοντας τούς μικρούς ἀποπνικτικούς μας χώρους σέ κολάσιμους καί πυρωμένους τόπους τό μεταθανάτιο πνεῦμα μας.

ΕΠΙΣΗΣ ΒΛΕΠΕΤΕ , ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στο μονοτονικό)
Το περίφημο «No, No, No» της Μάργκαρετ Θάτσερ, για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Video)
Η «Σιδηρά Κυρία» μιλούσε στη Βουλή, και με σχεδόν προφητικά λόγια αναφέρθηκε στην Ε.Ε (ΕΟΚ τότε). Αναφώνησε τρεις φορές «Όχι, Όχι, Όχι». Η συζήτηση στη Βουλή είχε θέμα την Ουρουγουάη και τους δασμούς στο εμπόριο ανάμεσα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής και το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάποια στιγμή το λόγο πήρε η Μάργκαρετ Θάτσερ και ξεκίνησε να μιλάει. Η κουβέντα μεταφέρθηκε στην ΕΟΚ και ειδικότερα στην περίφημη Νομισματική Ένωση και στο μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών. Τότε ήταν που η Θάτσερ έδειξε την αποστροφή της για το οικοδόμημα της Ε.Ε που επρόκειτο να δημιουργηθεί. Η Θάτσερ, μίλησε με τόνο άκρως επιθετικό στον τότε πρόεδρο της Κομισιόν και είπε: «Ο πρόεδρος της Κομισιόν, κ. Ντελόρ, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι ήθελε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι το δημοκρατικό σώμα (Βουλή) της Κοινότητας, η ίδια η Κομισιόν να είναι το εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων (ευρωπαϊκή κυβέρνηση) και το Συμβούλιο των Υπουργών (Συμβούλιο της Ε.Ε) να είναι η Γερουσία. (η απάντηση μας είναι) ΟΧΙ, ΟΧΙ, ΟΧΙ».
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ:
https://www.youtube.com/watch?v=tVt_1ByddUQ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ:

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «ζητεῖτε δέ πρῶτον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν»
(Ματθ. στ΄ 33)

«Νά ζητᾶτε πρῶτα τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τή δικαιοσύνη Του
καί τότε ὅλα αὐτά θα σᾶς χορηγηθοῦν».
«Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ θησαυρός πού εἶναι κρυμμένος στόν ἀγρό τῆς καρδιᾶς σου, τόν ὁποῖο δέν βρῆκες ἀκόμη ἐξαιτίας ἀργίας σου.
Διότι ἄν τόν εἶχες βρεῖ, θά πουλοῦσες τά πάντα γιά νά ἀγοράσεις αὐτόν τόν ἀγρό.
Τώρα ἀφοῦ ἄφησες τόν ἀγρό, περιποιεῖσαι τά γύρω τοῦ ἀγροῦ, στά ὁποῖα δεν βρίσκεις τίποτε ἄλλο ἐκτός ἀπό ἀγκάθια καί τριβόλια».

  (Ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ,
400 Κεφάλαια περί ἀγάπης,
Φιλοκαλία Β΄, 98) –

Η ΚΑΚΗ ΟΥΛΗ , ΩΣ ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ.
Ποῖα εἶναι ἐδῶ σήμερα ἐμφανιζόμενη ἡ κακιά οὐλή ; στό τραῦμα πού δέχθηκε ἡ εὐρωπαϊκή ἕνωση (ἀποχώρηση τῆς Μεγάλης Βρετανίας) ὡς ἐπίσης τά κακά βασίλεια τῆς Εὐρώπης ἑνωμένα μεταξύ τους, καί ὄχι ὅπως θά ἔπρεπε , δηλαδη κάτω ἀπό τίς φτεροῦγες τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῆς ἀληθινῆς πίστεως, ἀληθινῆς θεραπείας μέσα ἀπό τήν ὀρθόδοξη ἀλήθεια καί πίστη, μέσα ἀπό τήν Ἐκκλησίαν της˙ καί ὄχι κάτω ἀπό τίς αἱρέσεις τοῦ χριστιανισμοῦ, τίς οἰκονομικές παγκόσμιες συμμορίες-συμμαχίες τοῦ Ἀντιχρίστου, καί τίς παγκοσμιοποιήσεις τοῦ Ἀντιχρίστου κάτω ἀπό διεθνεῖς ὀργανισμούς, κλπ. Καί ἕνα μόνον δεῖγμα ἐμφανίσεως αὐτῆς τῆς κακῆς οὐλῆς, εἶναι ἡ προσπάθεια νά σβήσει ἡ μαχαιριά (τό σημάδι) πού δέχθηκε στό πρόσωπο (ἡ ἀποχώρηση τῆς Μεγάλης βρετανίας) ἡ Ε. Ε. , ἔτσι ὥστε νά προσφέρουν οἱ τράπεζες της (τῆς Μεγάλης Βρετανίας) ποταμό χρημάτων γιά νά βοηθήσουν τά χρηματιστήρια τους πού κατέρρεαν . Αὐτή εἶναι ἡ χαραγματιά, καί τό ἐπακόλουθο ψευτοθαῦμα, προσφέροντας τήν ψευτοθεραπείαν στήν πληγήν πού δέχθηκε ὁ Ἀντίχριστος (εἶναι καί αὐτό τό περιστατικό, ἐνδεικτικό, μέσα ἀπό την Ἁγία γραφή).
Ἀποκ. 13,14     Καί παρασύρει εἰς τήν πλάνην τούς κατοίκους τῆς γῆς μέ τά ἀγύρτικα αὐτά θαύματα, διά τά ὁποία τοῦ ἐδόθη ἄδεια ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ νά τά κάμη, λέγων καί προτρέπων τούς κατοίκους τῆς γῆς νά κάμουν εἴδωλον καί νά θεοποιήσουν τό θηρίον, τόν Ἀντίχριστον, τό ὁποῖον καίτοι εἶχε λάβει τήν πληγήν τῆς μαχαίρας, ἐν τούτοις ἔζησε.
Ὅλα φανερώνουν τόν ἐπερχόμενο «σημαδεμένο» (Ἀντίχριστο) καί τίς ψευτοθεραπείες τους. Ἡ ἴδια ψευτοθεραπεία ὡς πλάνη στό οἰκονομικό σύστημα τοῦ κόσμου μας, εἶναι καί μεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι εὑρισκόμεθα θεατές γιά αὐτό πού θά ἐπακολουθήσει, δηλαδή Ο ΚΑΚΟΣ ΧΑΜΟΣ, ὅτι συνέβη δηλαδή μέ τόν ἠθοποιό Ἄλτ Πατσίνο στήν ὁμώνυμη κινηματογραφική ταινία: «Ο ΣΗΜΑΔΕΜΕΝΟΣ».

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στό μονοτονικό)
Η Τράπεζα της Αγγλίας θα αποδεσμεύσει 250 δισεκ. στερλίνες
Η Τράπεζα της Αγγλίας ανακοίνωσε σήμερα ότι είναι έτοιμη να αποδεσμεύσει 250 δισεκατομμύρια στερλίνες για να διασφαλίσει επαρκή ρευστότητα για τη λειτουργία των αγορών ώστε να κατευνάσει το τεταμένο κλίμα που επικρατεί στις χρηματαγορές, μετά τη νίκη του Brexit.
Η Τράπεζα είναι έτοιμη να αναλάβει δράση για να διασφαλίσει τη νομισματική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της χώρας, τη στιγμή που η βρετανική λίρα καταρρέει μετά την απόφαση των Βρετανών να εγκαταλείψουν την ευρωπαϊκή οικογένεια.
«Η Τράπεζα της Αγγλίας θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα» αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της για να εγγυηθεί τη νομισματική και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Βρετανίας», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της υπογραμμίζοντας ότι έχει ήδη εργαστεί εκτενώς καταρτίζοντας εφεδρικά μέτρα. Η Τράπεζα θα εργαστεί στενά με το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών και τις άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Αποκ. 13,14    καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.

Ἀποκ. 13,14     Καί παρασύρει εἰς τήν πλάνην τούς κατοίκους τῆς γῆς μέ τά ἀγύρτικα αὐτά θαύματα, διά τά ὁποία τοῦ ἐδόθη ἄδεια ἐκ μέρους τοῦ Θεοῦ νά τά κάμη, λέγων καί προτρέπων τούς κατοίκους τῆς γῆς νά κάμουν εἴδωλον καί νά θεοποιήσουν τό θηρίον, τόν Ἀντίχριστον, τό ὁποῖον καίτοι εἶχε λάβει τήν πληγήν τῆς μαχαίρας, ἐν τούτοις ἔζησε.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στο μονοτονικό).
Ο Σημαδεμένος (αγγλ. Scarface) είναι μια Αμερικανική ταινία του 1983 με σκηνοθέτη τον Μπράιαν Ντε Πάλμα, σεναριογράφο τον Όλιβερ Στόουν και παραγωγό τον Μάρτιν Μπρέγμαν και πρωταγωνιστή τον Αλ Πατσίνο ως Τόνι Μοντάνα. Πρόκειται για προσαρμοσμένο ριμέικ της ομώνυμης ταινίας του 1932, και διηγείται την ιστορία ενός Κουβανού πρόσφυγα που φτάνει το 1980 στο Μαϊάμι και γίνεται βαρώνος στο καρτέλ ναρκωτικών στη ραγδαία αύξηση της χρήσης κοκαΐνης στη δεκαετία του ’80.
. . . οι άντρες του Σόσα έχουν ήδη αρχίσει επίθεση στην έπαυλη του Τόνι, σκοτώνοντας τους άντρες του έναν-έναν. Η Τζίνα εμφανίζεται υπό την επήρεια ναρκωτικών, κατηγορεί τον Τόνι πως την θέλει σεξουαλικά, και τον πυροβολεί στο πόδι. Έτσι η Τζίνα πέφτει εύκολος στόχος ενός από τους εκτελεστές του Σόσα. Ο Τόνι σκοτώνει τον φονιά της αδελφής του, αλλά όταν βλέπει το πτώμα της αδελφής του τρελαίνεται. Πλέον έχουν σκοτωθεί όλοι οι άντρες του Τόνι, ο οποίος έχει μείνει μόνος του εναντίον των αντιπάλων του.
Μόνος του, με δύο χειροβομβίδες κι ένα αυτόματο όπλο, και έχοντας καταληφθεί από έξαλλη μανία εξαιτίας της κοκαΐνης, επιτίθεται στους εκτελεστές. Παρ’ όλες τις σφαίρες που δέχεται, μένει όρθιος ώσπου να δεχτεί μια σφαίρα στη πλάτη. Το πτώμα του Τόνι πέφτει στο συντριβάνι από κάτω, όπου ένα άγαλμα έχει την επιγραφή:  «Ο Κόσμος Είναι Δικός Σου».

Η ΕΙΚΟΝΑ λοιπόν ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ ΔΕΙΧΝΗ ΤΟ ΕΞΗΣ:
Ὁ δοῦλος τῆς οὐλῆς ὁ ἐκπεσών ἄνθρωπος, ὁ σημαδεμένος, ὁ ἔχων τό χάραγμα (τό σημάδι τοῦ διαβόλου), μέσα στήν ἁμαρτωλή χλιδή = κόσμο τῶν ἐκπεσόντων στήν παρανομίαν ἀρχόντων μας (τήν πισίνα μέ τόν ἄφρονα πλοῦτον= ἀφρόν της) μιᾶς εὐρωπαϊκῆς, καί ἀργότερα καί παγκόσμιας ἀφρίζουσας μισητῆς ἑνώσεως, ὅπου θά προσπαθεῖ νά θεραπεύσει τίς κολασμένες οὐλές τοῦ Ἀντιχρίστου της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΚΟΝΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: «Τὰ κύματά της προχωροῦν ἀφρισμένα, ἀλλὰ σταματοῦν στὴν ἀκρογιαλιά. «Ὅριον ἔθου, ὃ οὐ παρελεύσονται, οὐδὲ ἐπιστρέψουσι καλύψαι τὴν γῆν» (Ψαλμ. 103,9). Τὴν ἀπέραντη θάλασσα ὥρισε ὁ Θεὸς νὰ τὴν σταματᾷ ἕνα λεπτὸ πραγματάκι, ἡ ἄμμος. Τῆς λέει Ἄλτ, δὲ᾿ θὰ προχωρήσῃς. Τὴν ἡμέρα ὅμως ἐκείνη τὴν φοβερὰ τὰ κύματα ἀφρισμένα θὰ ὑψωθοῦν, θὰ περάσουν τὴν ἀμμουδιά, θὰ προχωρήσουν, θὰ καλύψουν ἐκτάσεις, καὶ μετὰ πάλι θὰ τραβηχτοῦν μὲ θόρυβο, σὰν θεριὸ ποὺ μουγκρίζει. «Σάλος» θαλάσσης θὰ ἀκούγεται, λέει τὸ Εὐαγγέλιο (Λουκ. 21,25). Τὸ νερὸ τῶν ποταμῶν ἐπίσης θὰ λιγοστέψῃ καὶ θὰ ἀλλοιωθῇ. Τὰ δέντρα, λέει ὁ ἅγιος Ἱερώνυμος, θὰ στάζουν αἷμα. Ἀκόμα θὰ γίνῃ κάποιος «σεισμός» (Ἀπ. 16,18)· ὄχι ὅπως οἱ ἄλλοι σεισμοί, ποὺ εἶνε τοπικοί. Αὐτὸς θὰ εἶνε παγκόσμιος, θὰ σεισθῇ ὁλόκληρος ὁ πλανήτης, καὶ μαζὶ μὲ τὰ παλάτια θὰ γκρεμιστοῦν καὶ τὰ καλύβια· δὲ᾿ θὰ μείνῃ «λίθος ἐπὶ λίθον», ὅπως λέει τὸ Εὐαγγέλιο (Ματθ. 24,2). Καὶ μετὰ θὰ σαλπίσῃ «σάλπιγγα μεγάλη» (ἔ.ἀ. 24,31), σάλπιγγα ἀρχαγγέλου ποὺ θὰ λέῃ· Νεκροί, ἀναστηθῆτε! Καὶ ἀπὸ τοὺς τάφους καὶ κάθε μέρος μὲ τὸ θεῖο πρόσταγμα «οἱ νεκροὶ ἀναστήσονται» (Ἠσ. 26,19· Ἰωάν. 5,21).»
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: «Βλέπεις τὸν πάμπτωχο ἐργάτη νὰ μένῃ σὲ μιὰ παράγκα, καὶ τὸν ἄδικο καὶ ἄσπλαγχνο νὰ ζῇ μέσα στὴν πολυτέλεια καὶ εὐμάρεια. Βλέπεις τὴν τίμια γυναῖκα νὰ ζῇ ἐγκαταλελειμμένη ἀπὸ τὸν ἄντρα της καὶ νὰ τρέχῃ γιὰ νὰ ζήσῃ τὰ παιδιά της, καὶ τὴν ἄτιμη ἀντροχωρίστρα νὰ ζῇ σὰν βασίλισσα.»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Ωσηέ, 5:13
Και είδεν ο Εφραΐμ την νόσον αυτού και ο Ιούδας το έλκος αυτού, και υπήγεν ο Εφραΐμ προς τον Ασσύριον και απέστειλε προς τον βασιλέα Ιαρείβ· αλλ’ ούτος δεν ηδυνήθη να σας ιατρεύση ουδέ να σας απαλλάξη από του έλκους σας
Αποκάλυψις, 16:2
Και υπήγεν ο πρώτος και εξέχεε την φιάλην αυτού επί την γήν· και έγεινεν έλκος κακόν και πονηρόν εις τους ανθρώπους, τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου και τους προσκυνούντας την εικόνα αυτού. 

Καί Ο ΚΑΚΟΣ ΧΑΜΟΣ. . . ΑΡΧΙΖΕΙ. . . (ἐπάνω ἀπό τό κόκκινο χαλί, καί τό ὁλοφάνερο πλέον χάλι τοῦ ἐπερχόμενου βασιλέα Ἀντιχρίστου) .

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ; μετά τῶν ὁμοίων του τῶν ὀικουμενιστῶν τῆς πανθρησκείας των; ποῖο εἶναι;
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΩΘΙ:
ΚΑΘΕ ΕΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΠΟΙΑ ΨΕΥΤΙΚΗ ΔΟΞΑΣΙΑ, ἤ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΑΡΤΙΑ, δίνει στούς δαίμονες τό «πράσινο» φῶς» για νά διεξαχθοῦν μέσα σέ αὐτήν τήν ἕνωση ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ . Τά εἴδαμε ὅλοι, τί συνέβηκαν, καί τί θά συμβοῦν ἀκόμα ἀσταμάτητα, οἱ ἴδιοι οἱ πρωθυπουργοί τῶν χωρῶν τῆς Ε.Ε. τό ὀμολογοῦν, ὅτι ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ !!!
ΑΥΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕ λοιπόν ὁ βρετανικός λαός, καί ἔφυγε ἀπό αὐτήν τήν εὐρωπαϊκή ἕνωση . Βεβαίως, ἡ ἀντίχριστοι δέν θά μείνουν ἐκεῖ, καθώς δέν διαθέτουν τήν ὁλοκληρωτικήν προστασίαν ἀπό τούς ἁμαρτωλούς ἡγέτες τους, ἀκόμα βεβαίως καί οἱ χῶρες μέσα στήν Ε. Ε. (εἶναι αἱρετικοί ψευτοχριστιανοί , κάποιοι δηλωμένοι ἄθεοι, κάποιοι ὁμοφυλόφιλοι, κλπ) , καί κινδυνεύουν ΟΛΟΙ μέ νέα σχέδια τῶν δαιμόνων.
Τό πῆρες τώρα τό μάθημα σου, Πατριάρχα; Ἄφησε λοιπόν τούς ἐγωισμούς, καί συνειδητοποίησε το, πρίν λάβης μετά τά ἀκόμα μεγαλυτέρα μαθήματα, καί τά ἀκόμα μεγαλύτερα ΠΑΘΗΜΑΤΑ.

ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΓΡΑΦΗΝ ΜΑΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στο πολυτονικό).
Καί ἤκουσα ἄλλην φωνήν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, λέγουσαν· Ἐξέλθετε ἐξ ἀυτῆς ὁ λαός μου, διά να μή συγκοινωνήσητε εἰς τάς ἁμαρτίας ἀυτῆς, καί νά μή λάβητε ἐκ τῶν πληγῶν ἀυτῆς· Γεν 19:12, Ησ 48:20, Ησ 52:11, Ιερ 51:6, Ιερ 51:45, Β’ Κορ 6:17 

21 καὶ καλέσω ἐπ’ αὐτὸν πᾶν φόβον, λέγει Κύριος· μάχαιρα ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔσται θά ἀλληλοσφαχθεῖ ὀλόκληρη ἡ γῆ.

15 διότι ἰδοὺ ἐγὼ συγκαλῶ πάσας τὰς βασιλείας τῆς γῆς ἀπὸ βορρᾶ, λέγει Κύριος, καὶ ἥξουσι καὶ θήσουσιν ἕκαστος τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπὶ τὰ πρόθυρα τῶν πυλῶν ῾Ιερουσαλὴμ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ τείχη τὰ κύκλῳ αὐτῆς καὶ ἐπὶ πάσας τὰς πόλεις ᾿Ιούδα. Μὲσα στὴν Μὲση Ἀνατολή θὰ γὶνη ὁ Ἀρμαγεδὼν ποὺ θὰ ἀρχίσει ἀπό τήν Κωνσταντινοὺπολη.

9 καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει Κύριος, ἀπολεῖται ἡ καρδία τοῦ βασιλέως καὶ ἡ καρδία τῶν ἀρχόντων, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐκστήσονται, καὶ οἱ προφῆται θαυμάσονται.  Οἱ ἄρχοντες τῶν λαῶν θὰ εἶναι ἄκαρδοι, καὶ οἱ ἱερεῖς ἐκτροχιάσθηκαν, τά ζοῦμε καὶ τὰ βλὲπουμε, μόνο οἱ προφῆτες θὰ θαυμὰζονται διότι αυτόὺς θὰ διαβὰζουμε γιά νά φωτισθοῦμε.
10 καὶ εἶπα· ὦ δέσποτα Κύριε, ἄρα γε ἀπατῶν ἠπάτησας τὸν λαὸν τοῦτον καὶ τὴν ῾Ιερουσαλὴμ λέγων· εἰρήνη ἔσται ὑμῖν, καὶ ἰδοὺ ἥψατο ἡ μάχαιρα ἕως τῆς ψυχῆς αὐτῶν.  Κὺριε τοὺς ἀπάτησες ὅλους, διὸτι ἔλεγαν ὅλοι γιὰ εἰρήνη, ἀλλά ἀντί γιὰ εἰρήνη τό μαχαίρι τοὺς μπῆκε μὲχρι τὴν ψυχὴν τους, καὶ ἀπαντᾶ ὁ Κύριος, πνεῦμα πλανήσεως ἐν τῇ ἐρήμῳ, ὁδὸς τῆς θυγατρὸς τοῦ λαοῦ μου οὐκ εἰς καθαρὸν οὐδ’ εἰς ἅγιον.
λόγια πλάνης , δικὰ τους λὸγια, λογαριασμὸ χωρὶς τὸν ξενοδὸχο,
16 ἀναμνήσατε ἔθνη,
ἐλάτε ἔθνη στὸν ἐαυτὸν σας,
ἰδοὺ ἥκασιν· ἀναγγείλατε ἐν ῾Ιερουσαλήμ, συντροφαὶ ἔρχονται ἐκ γῆς μακρόθεν καὶ ἔδωκαν ἐπὶ τὰς πόλεις ᾿Ιούδα φωνὴν αὐτῶν. 17 ὡς φυλάσσοντες ἀγρὸν ἐγένοντο ἐπ’ αὐτὴν κύκλῳ, ὅτι ἐμοῦ ἠμέλησας, λέγει Κύριος. 18 αἱ ὁδοί σου καὶ τὰ ἐπιτηδεύματά σου ἐποίησαν ταῦτά σοι· αὕτη ἡ κακία σου, ὅτι πικρά, ὅτι ἥψατο ἕως τῆς καρδίας σου.
οἱ συστροφαὶ ἔρχονται σᾶν αγροφὺλακες, κυανόκρανοι, ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, πᾶνε νὰ φὲρουν τὴν εἰρήνη μὲ τὰ ὅπλα, αὐτὴ εἶναι ἠ κακὶα σου, γιατὶ δὲν φωνὰζεται ἐμὲνα.
Δὲν μαθαὶνουμε τὰ παιδιὰ ζαχαροπλὰστες γιὰ νὰ μὴν μαλὼνουν μὲ ρὸπαλα νὰ μοιρὰσουν τὶς καραμὲλες, καὶ νὰ εἰρηνεὺση τὸ πνεῦμα τους μιὰ γιὰ πὰντα, αλλὰ αὐτοἰ εἶναι οἱ ἄνθρωποι τὢν ὅπλων, αὑτὴ εἶναι ἠ κακὶα μας καὶ ἡ τὺφλα μας.
Ξαφνικά δεὶχνει ὁ Θεὸς στὸν Ἰερεμὶα αὑτὸ ποὺ θὰ δοῦμε καὶ ἐμεῖς πολὺ γρὴγορα, καὶ τὰ ἔχασε καὶ ἀνακατεὺθηκαν τὰ ἔντερα του, ἡ ψυχὴ του καὶ ἡ καρδιὰ του καἰ λέει.
21 ἕως πότε ὄψομαι φεύγοντας ἀκούων φωνὴν σαλπίγγων;
μὲχρι πὸτε θὰ βλὲπω να τρὲχουν οἱ ἀνθρωποι δεξιὰ ἀριστερὰ, καὶ  ἀπαντἀει ὁ Κὺριος,
22 διότι οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ μου
οἱ ἄρχοντες τῶν λαῶν,
ἐμέ οὐκ ᾔδεισαν,
ἑμένα δέν μὲ βλὲπουν,

υἱοὶ ἄφρονές εἰσι καὶ οὐ συνετοί·
ὁλοι οἱ ἄρχοντες τὼν λαῶν εἶναι τρελοὶ καὶ ὅχι συνετοὶ, διὸτι η φιλοδοξὶα εἶναι ἡ μεγαλύτερη τρέλα, ὁ μεγαλύτερος κακὸς τῆς γῆς δὲν  εἶναι ὁ φιλὰργυρος  ἀλλἀ ὁ φιλόδοξος, κὰνει ὅλες τὶς ἀτιμὶες, καὶ πουλἀει τοὺς πὰντες καὶ τὰ πὰντα προκειμὲνου νὰ ανὲβη ψηλὰ, 

13 ὅτι ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν καὶ ἕως μεγάλου πάντες συνετελέσαντο ἄνομα, ἀπὸ ἱερέως καὶ ἕως ψευδοπροφήτου πάντες ἐποίησαν ψευδῆ.
14 καὶ ἰῶντο σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου ἐξουθενοῦντες καὶ λέγοντες· εἰρήνη — εἰρήνη. καὶ ποῦ ἐστιν εἰρήνη; Κοροϊδεὺουν τὸν λαὸν , φιλειρηνικὲς ὀργανὼσεις κὰνουν οἱ πὰντες καὶ τὰ πὰντα, τὰ μικρὰ παιδιὰ στὰ σχολεῖα, ὅλοι οἱ πανεπιστὴμονες.
23 καὶ παύσεται τὰ κατάλοιπα τῆς εἰρήνης ἀπὸ προσώπου ὀργῆς θυμοῦ μου. 24 ἐγκατέλιπεν ὥσπερ λέων κατάλειμμα αὐτοῦ, ὅτι ἐγενήθη ἡ γῆ αὐτῶν εἰς ἄβατον ἀπὸ προσώπου τῆς μαχαίρας τῆς μεγάλης.  

Ὅταν θὰ τελειώσει ὁ πόλεμος καί θά γίνει κατόπιν εἰρήνη, το πρόσωπο τῆς γῆς θά εἶναι σκεπασμένο καί γεμάτο ἀπό πτώματα καί αἵματα, ὅπως ἐγκαταλείπει τό λιοντάρι τό θύμα του,
φόβος καὶ βόθυνος καὶ παγὶς ἐφ᾿ ὑμᾶς τοὺς ἐνοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
18 καὶ ἔσται ὁ φεύγων τὸν φόβον ἐμπεσεῖται εἰς τὸν βόθυνον, ὁ δὲ ἐκβαίνων ἐκ τοῦ βοθύνου ἁλώσεται ὑπὸ τῆς παγίδος,

Ἀπὸ τὸ ἕνα κακὸ θὰ φεὺγουμε καὶ σὲ ἄλλο θα πέφτουμε.
 ὅτι θυρίδες ἐκ τοῦ οὐρανοῦ  ἠνεῴχθησαν, καὶ σεισθήσεται τὰ θεμέλια τῆς γῆς. 

Ἠσαΐας, κεφ. 34 , στιχ. 1 – 13
Ἀκοῦστε παγκὸσμιο προσκλυτὴριο ποὺ κὰνει ὁ Κὺριος, καὶ ἔπρεπε νὰ τὸ φωνὰζουν ὁλοι οἱ βασιλιἀδες καὶ να εἴμαστε σὰν τοὺς Νυνευΐτες μὲ σὰκους στὰ κεφὰλια, ἀλλὰ δυστυχῶς  οὖτε φωνὴ οὖτε ἀκρὸαση, το τὶ λὲει ὁ Κὺριος. Κανεὶς δὲν τὰ φωνὰζει, οὖτε πολιτικὸς ἤ εκκλησιαστικὸς ἥ ἀρχοντας, ἄλλά ἤ τὰ λὲει ἤ δὲν τὰ λὲει ὁ Κὺριος στὴν Ἁγὶα Γραφὴ εἶναι σαν σκεπασμὲνα καὶ δὲν μποροῡν να βγαίνουν ἔξω νὰ φυτρὼσουν και νὰ ζωντανὲψουν. 

1 ΠΡΟΣΑΓΑΓΕΤΕ, ἔθνη, καὶ ἀκούσατε, ἄρχοντες. ἀκουσάτω ἡ γῆ καὶ οἱ ἐν αὐτῇ, ἡ οἰκουμένη καὶ ὁ λαὸς ὁ ἐν αὐτῇ.2 διότι θυμὸς Κυρίου ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη καὶ ὀργὴ ἐπὶ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν τοῦ ἀπολέσαι αὐτοὺς καὶ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς σφαγήν.
νὰ ακοὺσει ὅλη ἡ γῆ, τὶ μᾶς περιμὲνει και κανεὶς δὲν μιλὰει.
Ὁ Προφὴτης Σοφονὶας στὸ 1 κεφ,  στιχ. 13 και κάτω
18 καὶ τὸ ἀργύριον αὐτῶν καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσθαι αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς Κυρίου, καὶ ἐν πυρὶ ζήλου αὐτοῦ καταναλωθήσεται πᾶσα ἡ γῆ,
τὸ ἀργὺριον καὶ τὸ χρυςὰφι βὰλτο στὴν κατσαρὸλα νὰ τὸ φᾶς , διὸτι ὅλη ἡ γῆ θὰ γὶνη στὰχτη.
στὴν Ἀποκὰλυψην τοῦ Ἰωἀννου 18 κεφ, τὶ θὰ πὰθη ἡ Ἀμερικὴ.

Ὅπως  ὅταν εἴχαμε ἀκοὺσει ὅτι ἐπεσε τὸ Βερολὶνο τὸ ’44 καὶ ἠσυχὰσαμε ἄπὸ τὴν Γερμανὶα, πού ἔσβησε ἀπὸ τὸν χὰρτη καὶ ἀναπνεὺσαμε, ἔτσι καὶ τὼρα θὰ ἀκουστῆ μὶα φωνὴ ὁ ἄλλος ἅγγελος,  «ἔπεσε , ἔπεσε ἡ Βαβυλὼν (Ἀμερικὴ) ἡ μεγὰλη, καὶ εγὲνετο κατοικητὴριον δαιμονὶων», θὰ γὶνη ἕνα νεκροταφεῖο , γιατὶ καὶ ἡ Ρωσὶα καὶ ἡ Ευρὼπη θὰ γυρὶσουν ἐναντὶον τὴς Ἀμερικῆς.

3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾿ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν· ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μὴ λάβητε· Νὰ φὺγη ὁ λαὸς ἀπὸ τὴν Ἀμερικὴ για νὰ μὴν  τιμωριθοῦν γιὰ τὶς ἀμαρτὶες της, διότι ἡ καταστροφή της θα είναι σάν καά αυτή πού ἔγινε  στὰ Σὸδομα καὶ τὸν κατακλυσμὸ, ἀλλἀ ἀκοὺει κανεῖς, τὶποτα, κανὲνας, ὅπως δὲν ἄκουγαν τὸτε τὸ ἵδιο γίνεται καὶ σὴμερα. 

 5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ,
ἔφθασαν οἱ ἀμαρτῖες της μὲχρι τοῦ οὐρανοῦ
καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς. 6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκε, καὶ διπλώσατε αὐτῇ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ᾧ ἐκέρασε, κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν. 7 ὅσα ἐδόξασεν ἑαυτὴν καὶ ἐστρηνίασε, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει, ὅτι κάθημαι καθὼς βασίλισσα καὶ χήρα οὐκ εἰμὶ καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω,  Εἶναι ὐπερδὺναμις, Βασὶλισσα, καῖ πὲνθος δὲν εῑδε, διότι πόλεμος  δεν τῆς  ἔγινε  ἀπὸ ἄλλο κρᾶτος στὸν τὸπο της  καί χῆρα δεν έγινε ποτέ διότι δὲν σκλαβὼθηκε ποτὲ ἀπὸ ἄλλη αὐτοκτατορὶα , καὶ καυχᾶται για αύτό ἀλλά ὄμως

8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς,
σὲ μὶα ἡμὲρα – ποιὸ κὰτω λὲει σὲ μὶα ὧρα – θὰ καταστραφεὶ. Πῶς μὶα αυτοκρατορὶα θὰ καταστραφεῖ σὲ μὶα ὧρα, μὸνο μὲ τά πυρινικὰ !!!.
12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαρίτου, καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σηρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου, 13 καὶ κινάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα, καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ρεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων. 14 καὶ ἡ ὀπώρα τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς σου ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσεις. 15 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾿ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, 16 λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἡ περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον καὶ κεχρυσωμένη ἐν χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη ὁ τοσοῦτος πλοῦτος. 17 καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ὁ ἐπὶ τόπον πλέων, καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται, ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν, 18 καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς, λέγοντες· τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ; 19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες· οὐαὶ οὐαί, ἡ πόλις ἡ μεγάλη, ἐν ᾗ ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς· ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη. 20 Εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν ὁ Θεὸς τὸ κρῖμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς. χαρῆτε
γιοι γιατὶ ὁ Θεὸς εξεπὰτωσε τὸ χοιροστὰσιο τῆς γῆς, διὸτι ἐκεῖ δὲν πὰει κανὲνας για νὰ ἁγιὰση νὰ πὰρη Πνεῦμα
γιον, ἀλλὰ πὰει νὰ πλουτὶσει, καὶ ὁ ἄνθρωποι ἀντὶ νὰ γὶνουν χελιδὸνια γὶναν χελὼνια, μὲ καβοὺκια μὲ περιουσὶα, νὰ πλουτὶσουν καὶ ὄχι νὰ πὰρουν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.