Αυγουστίνος ΚαντιώτηςSodom and Gomorrah – The Evil Has Choked The Region – ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ ΓΙΝΗΚΑΜΕ ΑΔΕΛΦΟΙ! ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΘΑ ΕΡΘΗ ΔΙΚΑΙΑ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

date Ιούν 27th, 2016 | filed Filed under: English, ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΗΜΑΤΑ

Spark no.606 (See also Kyriaki no. 863)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
by Bishop Augustine

ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ

Ἀκοῦστε τὰ μικρα ηχητικά ἀποσπάσματα

 https://www.youtube.com/watch?v=hcPxaS3a2hM

https://www.youtube.com/watch?v=7RZbslCyytU

https://www.youtube.com/watch?v=mMEQ3OA2G_M

https://www.youtube.com/watch?v=k6SdbS4iIKY

ΙΕΡΟΚ.π. Αυγουστ.ΑΝΟΙΞΤΕ το πιο σοφό βιβλίο του κόσμου, ανοίξτε την αγία Γραφή, και ψάξτε κάπου εκεί στην αρχή. θα δήτε, ότι ήτανε πέντε πολιτείες μέσα σ’ ένα πλούσιο κάμπο. Το χορτάρι ήταν πέντε μέτρα ψηλά, είχαν γίδια και βόδια, είχανε πλούτο. Και τί συνέβη; Πέσανε στην αμαρτία, πέσανε στη σάρκα· πέσανε στην πορνεία, στη μοιχεία, στα παρά φύσιν. Γινήκανε τῆς «οκάς». Γιατί ο άνθρωπος είνε πνεύμα, πού υψώνεται επάνω· ενώ αυτόν που έγινε «οκά», τον ζυγίζεις και όλη η αξία του είνε μόνο οι 50, 60, 80 οκάδες του σώματος. Άνθρωποι λοιπόν της «οκάς» είχαν γίνει. Σάρκες μόνο, χωρίς πνεύμα, χωρίς ιδανικά, χωρίς τίποτα το υψηλό. Μέσα στην κοινωνία εκείνη είχε μείνει ένας μόνο δίκαιος άνθρωπος. Και τους έλεγε· Αδέρφια μου, σταματήστε, φύγετε από την αμαρτία… Τίποτα αυτοί· το βιολί τους, το χαβά τους. Γλέντι, διασκέδασι, γυναίκα, πορνεία. Πέρα από τη σάρκα και πέρα από το κρασί και τη διασκέδασι δεν είχαν τίποτε άλλο στο μυαλό τους. Χτίζανε σπίτια, μέγαρα, όλα αυτά. Το τέλος ποιο ήτανε; Μια μέρα, εκεί του έλαμπε ο ήλιος, ξαφνικά ο ουρανός μαύρισε. Άστραψε, βροντούσε, και σε λίγο δεν έπεσε ούτε νεράκι ούτε χιόνι ούτε χαλάζι. Άλλα τι έπεσε; Φωτιά και θειάφι! Λαμπάδιασε ο τόπος. Καήκανε τα δέντρα, καήκανε τα πρόβατα, καήκανε τα γίδια, καήκανε τα σπίτια, καήκανε οι βασιλιάδες τους, καήκανε οι δικασταί τους, καήκανε οί δάσκαλοι τους, όλοι καήκανε. Έλειωσε το χρυσάφι τους, το ασήμι τους, όλα. Τα πέρασε ο θεός από κλίβανο. Και μετά, αφού καήκανε όλα, ξαφνικά βούλιαξε η γη σε βάθος 500 – 600 μέτρων, σε ένα χάος. Έγινε εκεί μια θάλασσα, που δεν ζή τίποτα. Σε όλα τα νερά ζουν ψάρια, σ’ αυτήν δεν ζή ψάρι. Τα Σόδομα και Γόμορρα έγιναν Νεκρά θάλασσα.

Το κακο επνιξε τον τοπο

Είνε αλήθεια ότι το κράτος —μέσα σε μια κοινωνία υποκριτών—, για να συμμορφωθή με τα Ηνωμένα Έθνη, έβγαλε μια διαταγή και κλείσανε τα σπίτια εκείνα, που τα διέκρινες από μακριά με ένα κόκκινο φανάρι που άναβε τη νύχτα. Βέβαια, τα κατήργησε! Πόσα σπίτια ήτανε αυτά; Ήτανε 100, 200, 300. Τώρα πόσα είνε; Κατήργησε εκείνα, και τώρα γέμισε ό κόσμος αλλά. Πύκνωσε το κακό· σε κάθε τετράγωνο, κάθε πολυκατοικία, κάθε δρόμο, κάθε σοκάκι, κ’ εδώ άπ’-έξω, γέμισε ό τόπος από αυτά.

ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Sodom and Gomorrah

Open the wise book of the world, open holy Scripture, and search somewhere there in the beginning. You will see there were five cities in a rich land. The grass was five meters high; they had goats and cattle; they had wealth. And what happened? They fell into sin, they fell in the flesh: they fell into fornication, into adultery, in sins against nature. They became “oka”. For man is spirit, which rises upwards; while he who has become “oka”, you weigh him and his whole value is only 50, 60, 80 okas of body. So they became people of “okas”. Flesh only, without spirit, without ideals, without anything high and sublime. In that society only one just man remained. And he would tell them: My brethren, stop, depart from sin… It fell on deaf ears; they couldn’t care less; they kept doing what they were doing, their pleasure. Partying, entertainment, woman, fornication. They had nothing more in their brains beyond the flesh and wine and entertainment. They were building houses, palaces, all these things. What was the end? One day, there where the sun shone brilliantly, suddenly the sky became black. There was lightning, thunder, and in a short time there fell not water nor snow nor hail. But what fell? Fire and brimstone! The region lit up. The trees were burned, the sheep were burned, the goats were burned, the houses were burned, their kings were burned, their judges were burned, their teachers were burned, all were burned. Their gold, their silver, everything melted. God passed them through a furnace. And then, after all things were burned, suddenly the earth sank to the depth of 500 – 600 meters, into a chaos. There a sea was formed, where nothing lives. In all the waters fish live; in this not a single fish lives. Sodom and Gomorrah became the Dead Sea.

The Evil Has Choked The Region

It is true that the state – in a society of hypocrites – , to conform with the United Nations, made a decree and closed those houses, which you discerned from afar with a red light which was lit at night. Certainly, it abolished them! How many houses were they? They were 100, 200, 300. Now how many are there? It abolished those, and now the world has become filled with other ones. The evil has grown thicker; in every corner, in every building, every street, every alley, and here outside, the region has become filled with them.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.