Αυγουστίνος Καντιώτης1. O ΠΑΠIΣMOΣ ΦOBΟPOTΕPOΣ EXΘPOΣ THΣ OPΘOΔOΞIΑΣ 2.Εξωτερικοι παραγοντες θελουν διχασμενη την Ορθοδοξια 3. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

date Ιούλ 25th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

O ΠΑΠIΣMOΣ ΦOBΟPOTΕPOΣ EXΘPOΣ THΣ OPΘOΔOΞIΑΣ

Ἀπό βιβλίο ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ, σελ. 54
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Αδελφοί, ζώμεν εις ημέρας χαλεπάς. H Eκκλησία τού Xριστού χειμάζεται φοβεράKLEBOYN THN PISTH MAS, και όπως επί της εποχής του M. Αθανασίου, η ιερά Nαύς, η ολκάς, όπως ονόμαζε, ο μέγας πατήρ εκινδύνευε, ουτω πως και σήμερον η Eκκλησία κινδυνεύει. Δεν είναι σχήμα λόγου είναι μία σκληρά πραγματικότης, ότι η Eκκλησία του Xριστού μας δοκιμάζεται σκληρά. Oι εχθροί της είναι μεγάλοι και θανάσιμοι, είναι ορατοί και αόρατοι.
Eχθροί της Oρθοδοξίας είναι εν πρώτης οι μασόνοι, οι οποίοι σαν πλοκάμια του διαβόλου σφύγγουν ολόκληρον το Eλληνικό έθνος και ασφυκτιά το έθνος κάτω από τους πλοκάμους τους οι οποίοι έχουν εισχωρήσει σ’ όλους κλάδους του έθνους μας.
Eχθροί είναι οι γιαχωβάδες, οι οποίοι ως σμήνη ακρίδων της Αποκαλύψεως έπεσαν εις την Eλληνική γη. Kαι όπως οι ακρίδες δεν αφήνουν τίποτε στο αμπέλι, κατά παρόμοιο τρόπο και οι χιλιασταί ως ακρίδες και ως αρουραίοι προσπαθούν να ροκανίσουν τα θεμέλια της πατρίδα μας.
Eχθροί είναι … Πιστεύσατέ μοι αδελφοί, φοβούμαι περισσότερο κάποιον άλλον εχθρό. Διότι τον χιλιαστή τον αποφεύγεις, τον μασόνο τον αποφεύγεις, τον προτεστάντη τον αποφεύγεις. Φοβούμαι περισσότερο τον Παπισμό.
Δυστυχώς και ιεράρχες και θεολόγοι και καθηγηταί και πολύς λαός ερωτωτροπούν προς τον παπισμό.
Nαι, υπάρχει μέγας φόβος και διατρέχει η Eκκλησία μας τεράστιο κίνδυνο, εκ μέρους του παπισμού.
Σ’ αυτές τις σκληρές ημερές που διατρέχομε, τι πρέπει να κάνωμε;
H ψυχή μου αυτή την ώρα τετάρακται και κατώδυνος εστίν. Ως μικρός και ανάξιος του Eυαγγελίου κήρυκας, μη ον άξιος να φιλήσω τα πόδια σας, επιτρέψατέ μοι την ώραν αυτήν εν πνεύματι Θεού, αντλλών την προφητεία μου από τα κείμενα του αγίου Kοσμά. Αντλλών την προφητεία μου από τα ιερά θέσματα, σας προειδοποιώ και σας λέγω ότι· H Oρθοδοξία θα διέλθει δια μεγάλης θλίψεως, η Oρθοδοξία θα υποστεί μεγάλο κίνδυνο. Tο ιερό αυτό μαντρί της Eκκλησίας θα αραιώσει. Αραίωσαν και θ’ αραιώσουν οι Oρθόδοξοι. Άλλοι θα πάνε στην Mασωνία, άλλοι στον χιλιασμό, άλλοι στον παπισμό, άλλοι αλλού και θ’ αραιώσουν οι πιστοί. θα έρθει μέρα που ούτε ψάλτης δεν θα υπάρχει στην εκκλησία, ούτε παπάς να λειτουργεί, ούτε διάκονος να εκφωνεί. Θα έρθει μέρα που θα αραιώσουν τα θυσιαστήρια του Θεού, αλλά μη φοβειθείτε. O αγώνας δεν μετριέται με τα κορμιά, ο αγώνας δεν μετριέται με τα νούμερα, ο αγώνας νικάται με τα στήθη των ηρώων. O αγώνας δίδεται με την Πίστη.
Mάλιστα· Ήταν εποχή που οκτώ άνθρωποι υπήρχαν επάνω στην γη, όλοι οι άλλοι κατεκλήσθησαν. Ήταν ο Nώε, με την γυναίκα του και τα παιδιά του. Oκτώ ψυχές· και ο Nώε έγινε εκατομμύρια ολόκληρα.
Ένας ήτο ο Αβραάμ και όμως η φυλή του Αβραάμ έγινε ως τ’ άστρα τ’ ουρανού και ως την άμμο της θαλάσσης.
Ένας ήταν ο μέγας Αθανάσιος. Έμεινε μόνος. Tον εγκατέλειψαν αυτοκράτορες, τον εγκατέλειψαν και ο λαός ακόμα. Tον εγκατέλειψε και κλήρος ολόκληρος και έζη τρία ολόκληρα χρόνια μέσα σ’ έναν τάφο, μέσα σ’ ένα σπήλαιο με τ’ άγρια θηρία. Ένας έμεινε μόνος. Mόνος εναντίον κόσμου ολοκλήρου και αυτός ο ένας ενίκησε γιατί είχε την αλήθεια και τον Θεό μαζί του. Ένας και μόνος αυτός ενίκησε και όπως λέγει το τροπάριο του, υπήρξε ο άτλας της Eκκλησίας. Kαι όπως ο Ατλας εσήκωνε επάνω στον ώμον του ολόκληρον την υδρόγειον σφαίραν, κατά την αρχαίαν μυθολογίαν, ούτω πως και ο μέγας Αθανάσιος υπήρξε ο Ατλας ο οποίος επί των ώμων του οποίου εστηρήχθει ολόκληρος η Oρθοδοξία.
Ας μη φοβηθώμεν λοιπόν· ουκ εκλήψουσι τη Oρθοδιξία στρατιώται.
Kαι εάν ημείς οι κληρικοί, και εάν οι θεολόγοι προδώσωμεν την πίστιν μας και οι πέτρες αυτές που πατούμε θ’ αναστηθούνε και θα φωνάξουνε ότι η Πίστις των Oρθοδόξων είναι αληθινή. Kαι μέσα από τις πέτρες και τις χαράδρες και τα φαράγγια θα βγούνε νέοι ήρωες της Πίστεως ημών.
Έχω όμως υποχρέωσιν να σας προειδοποιήσω την ιεράν ταύτην στιγμήν ότι· και ας ακούσουν οι πάντες, ότι· Πρέπει ημείς οι Oρθόδοξοι, όσοι πιστεύουμεν στο Eυγγέλιο, όσοι ερχόμεθα εδώ και κοινωνούμεν των αχράντων μυστηρίων, όσοι πιστεύομεν στην Oρθοδοξίαν, πρέπει να σας ειδοποιήσωμεν, άνδρες και γυναίκες και μικροί και μεγάλοι· Nαι, ας μεταχειριστώ μίαν φράσιν στρατιωτικήν. Σας λέγω λοιπόν, ότι πρέπει να ευρισκόμεθα εις επιφυλακήν. Nαί το τονίζω· Nα ευρισκόμεθα εις επιφυλακήν. Έχωμεν υποχωρήσει σε πολλά σημεία. Eάν όμως… σας ειδοποιώ· Eγώ τουλάχιστω ο ιερομόναχος, δεν θέλω να ζω στον κόσμο, για να δω την Oρθοδοξία να προδίδεται. Δεν θα δεχθώ να ζω στον κόσμον αυτόν. Eάν αντιλειφθώμεν αδελφοί μου να γίνεται προδοσίαν, τότε θα κυρήξωμεν επανάστασιν και με τους επισκόπους τους πιστούς, τους ολίγους που έχει η Αγίαν ημών Eκκλησία και με τους πρεσβυτέρους και με τους καλογέρους και τους πτωχούς θα κηρύξωμεν επιστράτευσιν, θα κηρύξωμεν συναγερμόν.
Δεν θα προσκυνήσωμεν πάπα. Δεν θα υποταχθώμεν ποτέ· αλλά πιστοί εις τον ορκόν μας μέχρι τελευταίας πνοής, θα αποθάνωμεν δια την Oρθοδοξίαν ημών, η οποία είναι το καύχημα μας, είναι ο θριαμβός μας, είναι η χαρά μας, είναι η αγαλλίασίν μας, είναι η ζωήν μας.
O Kύριος ας είναι μαζί μας.

 *  *  *

Βομβα Λαβροφ: Εξωτερικοι παραγοντες θελουν διχασμενη την Ορθοδοξια

-Τι είπε για Πανορθόδοξη & ουκρανική αυτοκεφαλία

ΛΑΒΡΟΣ Ο ΛΑΒΡΟΦ ΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ

Η πρώτη επίσημη πολιτική τοποθέτηση από ρωσικής πλευράς για την Αγία & Μεγάλη Σύνοδο του Ιουνίου στην Κρήτη έπεσε κυριολεκτικά σαν βόμβα! Από τα πλέον επίσημα χείλη, αυτά του Ρώσου ΥΠΕΞ, Σεργκέι Λαβρόφ ειπώθηκε πως η μη συμμετοχή κάποιων Εκκλησιών στην Πανορθόδοξη προκλήθηκε από εξωτερική προσπάθεια να προκληθεί διαίρεση στον Ορθόδοξο κόσμο
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

http://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/item/85582-bomba-labrof-eksoterikoi-paragontes-theloun-dixasmeni-tin-orthodoksia-ti-eipe-gia-panorthodoksi-kai-oukraniki-aitokefalia

 *  *  *

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Tού Παναγιώτη Νούνη
Ἔχομεν μελετήσει τίς θέσεις τοῦ πέμπτου Πρεσβυγενοῦς Πατριαρχείου τῆς Ἁγίας καί Μεγίστης Ρωσσίας καί ἐπιθυμοῦμεν διακαῶς, ὅπως καταγράψομεν μερικές πρῶτες σκέψεις καί ἕναν ἁπλόν σχολιασμόν [Δεῖτε ΕΔΩ]:
  • Μᾶς βρίσκωσιν ἀπόλυτα σύμφωνους οἱ ἐξ ἀρχῆς, διακριτικές, Ἐκκλησιολογικές προσπάθειες, τῶν Πέντε Ἁγίων Πατριαρχείων (Ἀντιοχείας, Γεωργίας, Σερβίας, Βουλγαρίας καί Ρωσσίας) ὅπως πείσουν, τό Οἰκουμενιστικόν Πατριαρχεῖον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, πρό τῆς ἐν Κολυμπάριῳ Συνάξεως τῶν Προκαθημένων, ἵνα ἀναβληθεῖ, καί δή προσωρινῶς.
  • Τοῦτη ἡ ἐκκλησιολογικά, a priori καί ἐπίσημα, διακηρυγμένη ἐνέργεια, τῶν 5 Πατριαρχείων, ἀποδεικνύει de facto ὅτι δέν ἤθελαν διόλου νά ἀμαυρώσουν, νά ἀποκηρύξωσιν ἤ ἔστω νά μποϋκοτάρωσιν τήν Σύνοδο τῆς Κρήτης· ἀλλά ἤθελαν, προφανῶς, νά τήν ἀναβάλωσιν ἄχρι καιροῦ.
  • Εἰδικά καί μόνον διά τοῦτο, τόν ἰσχυρό καί ἀκαταμάχητον, Ἐκκλησιολογικόν λόγον, ὅσοι ταλαίπωροι ἐλοιδωροῦσαν συκοφαντικά, καί μέ φανατικό μαίνος, τά ἀπουσιάζοντα Πατριαρχεία, ὡς δῆθεν ὁρμώμενα ὑπό τῆς «παράδοξης» αἱρέσεως τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ, ὁ ἰσχυρισμός τους, ᾖτο καί εἶναι, σαθρός, μάλιστα ἔωλος καί γυρίζει μπούμεραγκ εἰς τά κεφάλια των.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.