Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΔΕΝ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΒΟΘΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΣ: ΑΔΙΚΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΣΟΙ ΛΕΝΕ ΟΤΙ «ΟΛΩΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ» ΔΙΕΚΟΨΑΜΕ ΤΗΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

date Δεκ 7th, 2016 | filed Filed under: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ

Διακοπη μνημοσυνου του πατριαρχου

(Ἀφιερωμένω στὸν μητροπολίτη Θεόκλητος, ἀπὸ τὸν προκάτοχό του)

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

κοπρος

Μᾶς κατηγοροῦν, ὅτι δὲν σεβόμεθα τὸ Πατριαρχεῖο, διότι ὅλως αὐθαιρέτως διεκόψαμε τὸ μνημόσυνο τοῦ ὀνόματος τοῦ πατριάρχου.
Ὄχι, ἀδικοῦν τὴν ἀλήθεια, ὅταν λένε «ὅλως αὐθαιρέτως». Τὸ ἀληθὲς εἶνε τὸ τελείως ἀντίθετο. Ἐὰν ἀνοίξετε τὸ Πηδάλιο καὶ μελετήσετε τὸν ΙΕ΄ κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου, τότε θὰ δῆτε ὅτι ὄχι «ὅλως αὐθαιρέτως» ἀλλὰ «ὅλως κανονικῶς» διεκόψαμε τὴ μνημόνευσι τοῦ πατριάρχου. Τὴν διεκόψαμε μετὰ ἀπὸ φρικώδεις δηλώσεις του περὶ πρωτείου καὶ ἀλαθήτου τοῦ πάπα, περὶ φιλιόκβε κ.λπ.. «Γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» διεκηρύσσοντο, σὲ παγκόσμιο κλίμακα, ἀντορθόδοξες διδασκαλίες, ποὺ ἔχουν καταδικασθῆ ἀπὸ πλῆθος Συνόδους. Οἱ δὲ τρεῖς μητροπολῖται τῆς Βορείου Ἑλλάδος, οἱ ὁποῖοι μὲ πόνο ψυχῆς προχωρήσαμε στὴν διακοπὴ τοῦ πατριαρχικοῦ μνημοσύνου, μὲ ἔγγραφο πρὸς τὴν Ἱ. Σύνοδο δηλώσαμε ὅτι, ἐὰν ὁ πατριάρχης διέψευδε τὶς σχετικὲς δηλώσεις, ἐμεῖς θὰ ἐπαναλαμβάναμε τὸ μνημόσυνο. Ἀλλὰ δυστυχῶς ἐκεῖνος ἐπέμεινε στὶς πεπλανημένες ἀντιλήψεις του. Τὸ δὲ γεγονὸς ὅτι ἡ Ἱ. Σύνοδος, παρ᾿ ὅλες τὶς πιέσεις ποὺ δέχθηκε, δὲν προχώρησε νὰ ἐπιβάλῃ κυρώσεις ἐναντίον μας, δείχνει ὅτι κατὰ βάθος ἀνεγνώριζε τὴν ὀρθότητα τῆς ἐνεργείας μας. Προσέφερε δὲ ἡ ἐνέργειά μας αὐτὴ ὑψίστη ὑπηρεσία στὸ Πατριαρχεῖο, διότι ὑπῆρξε ἕνα φρένο στὸν πατριάρχη, ποὺ ἔσπευδε πυραυλοκινήτως πρὸς ἄκαιρον ἕνωσιν μὲ τοὺς παπικούς.

[Ἀπὸ βιβλίο «Ἀπαντήσεις ἐκκλησιαστικῶν θεμάτων», Ἀθῆναι 1973, σσ. 49-50 καὶ «ΚΟΡΑΚΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ», ἐκδοση 2016, σελ. 51) MAΛΛON HΡΘE H ΩΡA TΩN 12α THΣ ΔIΣ

ΓIA NA ΣYNTEΛEΣOYN ΣTHN AΠOMAKΡYNΣH TOY ΨEYΔOΠΡOΦHTOY

Πατῆστε τον τίτλο και διαβαστέ το σε pdf
  Συνειδητή παραπλάνηση των πιστών!

Ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΔΙΑΣΤΡΕΦΕΙ

ΤΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟY ΑΠΟ ΤΟΝ π. ΠΑΪΣΙΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ

Εἶναι ἀπίστευτο! Ἕνας θεωρούμενος ὡς παραδοσιακὸς Μητροπολίτης, παραπληροφορεῖ καὶ ἔμμεσα ψεύδεται, προσπαθεῖ δὲ τὴν παραπληροφόρηση αὐτὴ νὰ κατοχυρώσει στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ στὴν Πατερικὴ Παράδοση.
Τη συνέχεια ἐδω: https://paterikiparadosi.blogspot.gr/2016/12/blog-post_81.html?m=1

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΓΙΑΤί ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Διαβᾶστε ὁλόκληρο τὸ ἄρθρο ἐδῶ://apologitikaa.blogspot.gr/2016/12/blog-post_45.html

Ἡ Ἐγκύκλιος, κατά τήν προσωπικήν μας ἄποψιν, ἀρχίζει, μέ ἕνα ἄκρως δακρύβρεκτον καί ἰησουϊτικόν πρόλογον: ὅτι δῆθεν μία μεγάλη συμφορά καί θλίψη βρῆκε τήν Τοπική Ἐκκλησία τῆς Φλώρινας, ἡ γνωστή σέ ὅλους μας δυναμική ἐνέργεια τῆς Ἱεροκανονικῆς διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τοῦ μητροπολίτου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου ἀπό τόν ἅγιο Καθηγούμενον καί Ἀρχιμανδρίτην τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, στό Ἀμύνταιο, τόν κ. Παΐσιον Παπαδόπουλον.

Φαίνεται τοῦτο, ἐξ ἀρχῆς: ὅτι ὁ μητροπολίτης κ. Θεόκλητος προσπαθεῖ ἐπικοινωνιακά, νά μεταβιβάσει ἀλλά καί νά διαμοιράσει ἐξίσου τήν ἐπισκοπική εὐθύνη του, πρός τό ἅπαν Χριστώνυμον πλήρωμα τῆς ἐπαρχίας του. Ὅπερ ποιμαντικῶς, πρόκειται διά ἄκρως ἀνευθυνοϋπεύθυνον στάσιν καί τραγικά ἀπαράδεκτον ποιμαντική δρᾶσιν…

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ

http://aktines.blogspot.gr/2016/12/blog-post_22.html
Ανώνυμος Ο/Η Μαν Ντάλας είπε…

 • π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου (επιστολή προς τον Οικουμεν. Πατριάρχη Χριστούγεννα 1968)
  «Έχετε άραγε αντιληφθεί τί σημαίνει κατά βάθος οικουμενισμός;
  Έχετε εμβαθύνει εις το πνεύμα αυτού του κατασκευάσματος;
  Υπο τον επάρατον οικουμενισμόν δεν κρύπτεται απλώς μια αίρεσις. Κρύπτεται αυτή αύτη η άρνησις του αποκαλυπτικού χαρακτήρος της χριστιανικής Πίστεως. Κατα τούτο ο Οικουμενισμός είναι χείρων πάσης αιρέσεως. Η αίρεσις του Αρείου, η εις την τάξιν κτίσματος καταβιβάζουσα τον Ομοούσιον Λόγον, καθώς και πάσαι αι άλλαι αιρέσεις, ωχριώσιν ενώπιον του τέρατος του Οικουμενισμού. Διότι πάσαι αι χριστιανικαί αιρέσεις και αι πλέον βλάσφημοι, ουδέ διενοούντο κάν να αμφισβητήσωσι την μοναδικότητα και αποκλειστικότητα του Χριστιανισμού ως αληθείας εξ αποκαλύψεως».
  Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος προτείνει: «καλύτερος είναι ο χωρισμός (το σχίσμα) υπέρ της ευσεβείας, παρά η εμπαθής ομόνοια.» (Λόγος 6,11 Ειρηνικός 1)
  Αγιος Θεόδωρος Στουδίτης : «Οσοι κοινωνούν μαζί με τους αιρετικούς,αυτοί ως αληθώς αποσχίζονται της Εκκλησίας». (P.G.99,1065 CD)

ΚΡΕΙΣΣΩΝ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΩΡΙΖΟΥΣΗΣ ΘΕΩ!!
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. ΕΠΕ 1, 176
ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ!! Μας σπάσατε τα νεύρα με τις εμετικές ενότητές σας με τους πάπες και τους λοιπούς δαιμονόπληκτους!!!!!!

058837d2ea8c5lhttps://katanixis.blogspot.gr/2016/12/blog-post_58.html#comment-form

 • Εξαιρετικά τα γράφεις «άγιε» Φλωρίνης. Εν μόνον δεν αναφέρεις: τον λόγον δια τον οποίον έπαυσε ο μαχητής Ορθόδοξος πατήρ Παΐσιος την μνημόνευσίν σου. Και ο λόγος είναι αληθώς πολύ σοβαρός και ουσιαστικός. Εφόσον λοιπόν δεν αναφέρεσαι εις το αίτιον παύσεως της μνημονεύσεώς σου, εμμέσως αναγνωρίζεις και αποδέχεσαι και συ την ορθότητα της πράξεως του πατρός Παϊσίου! Ο ισχυρισμός σου ότι τα εκκλησιαστικά θέματα «δεν λύνονται αποκλειστικώς εξ ενός ατόμου» δεν με ευρίσκει αντίθετον. Εκείνον ον ζητείται εκ σου, είναι η στάσις σου εις το όλον θέμα. Δεν ανέγνωσα πουθενά ότι διαφωνείς εις το να ονομάζονται οι απανταχού ανά την υφήλιον χριστιανικαί αιρέσεις ως «ιστορικώς καλούμεναι «εκκλησίαι»». Ο Άγιος, Τριαδικός, Ύψιστος Θεός, ας ελεήση και συγχωρήση ημάς, Αμήν.
 • ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΙΔΙΑ!!! ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ….ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟΥ ΛΕΕΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗ. ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ!!! ΑΥΤΟΣ ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΙΣΤΑ….Ο ΝΟΩΝ…ΝΟΗΤΩ….

«Τσιριβάρβαρα» στο Αμύνταιο, Βουβή η μητρόπολη Φλωρίνης

http://agonasax.blogspot.gr/2016/12/blog-post_6.html

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.