Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ DVD Η ΤΑΙΝΙΑ: «Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ» (Mε φοβερα στιγμιοτυπα απο την ζωη, τους αγωνες, τις περιπετειες και τις θαυμαστες επεμβασεις του Θεου στην ζωη του αληθινου επισκοπου)

date Μαρ 29th, 2017 | filed Filed under: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ  ΣΕ DVD Η ΤΑΙΝΙΑ

«Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ»

  • Kυκλοφόρησε τὸ διπλό DVD σὲ μία κασετίνα ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τοῦ π. Αὐγουστίνου Καντιώτου.
    Τιμὴ προσφορᾶς 5 εὐρώ καὶ τὰ ταχυδρομικὰ ἔξοδα
    Κεντρικὴ διάθεση βιβλιοπωλεῖο ἡ «Ἔλαφος», τηλ. 2385028868 καὶ φαξ 2385024042.

 

Ταινια π. Αυγουστινου

Ἡ ζωή, οἱ λόγοι, οἱ ἀγῶνες, οἱ περιπέτειες καὶ οἱ θαυμαστὲς ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ στὴν ζωὴ τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου χρειάζονται τόμους ὁλοκλήρους γιὰ νὰ καταγραφοῦν. Τὸ DVD δίνει μιὰ ζεύση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἀνδρός.

Σήμερα ποὺ βάλλονται ὅλα τὰ μεγάλα ἰδανικά καὶ στερούμεθα μεγάλων πολιτικῶν, ἀλλὰ καὶ θρησκευτικῶν ἀνδρῶν· σήμερα ποὺ τὰ πάντα διαλύονται στὸν τόπο μας τὸ DVD θὰ μᾶς συγκινήση, θὰ μᾶς ἐνεργοποιήση, θὰ μᾶς σηκώση ἀπὸ τὴν καρέκλα τοῦ βολέματος, γιὰ νὰ γίνουμε ἀληθινοὶ Ἕλληνες καὶ  ἀτρόμητοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

Οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ξεσάλωσαν, ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος συμμάχησε μ’ αὐτές καὶ οἱ πολιτικοί μας δὲν πέφτουν παρακάτω·  Ξεπουλοῦν τὰ πάντα, ἀκόμα καὶ τὴν Ὀρθόδοξη πίστη μας. Ἐμεῖς τί θὰ κάνουμε;
Ἀκοῦστε τί λέει ὁ π. Αὐγουστῖνος·
«…Θὰ ἀναγκασθῆτε νὰ πᾶτε σὲ αὐτοάμυνα, νὰ ὑπερασπίσετε τὴν τιμὴ καὶ τὴν ὑ­πόληψι τῆς οἰκογενείας σας. Καταλάβατε;

Kαὶ αὐτὸ μᾶς τὸ ἐπιβάλλει καὶ τὸ σύνταγμα. Εἴμεθα ἐντὸς τοῦ συντάγματος. Τί λέει τὸ σύνταγμα; Tὸ τελευταῖο ἄρ­θρο του λέει τὸ ἑξῆς. Ὅταν κινδυνεύῃ ἡ πατρίς, ὅταν κινδυνεύῃ ἡ θρησκεία, ὅταν κινδυνεύουν τὰ ἰδανικά, καὶ ἀδρανοῦν οἱ ἐντεταλμένοι καὶ ὑπάρχῃ ἀναρχία, τότε φύλακας τοῦ συντάγματος, φύλακας τῆς ἐλευθερίας, φύλακας τῆς θρησκείας εἶνε ὁ λαός. Ἐμεῖς λοιπὸν θὰ ἀγωνιστοῦμε, ἂν θέλουμε νὰ ζήσῃ ἡ πατρίς μας καὶ ἂν δὲν θέλουμε νὰ γίνῃ ἀμπέλι ξέφραγο καὶ νὰ χορεύουν ὅλοι οἱ πίθηκοι, ὅλων τῶν χρωμάτων καὶ καταστάσεων.
Εἶμαι ἁμαρτωλὸς καὶ ἀνάξιος δοῦλος τοῦ Κυρίου, καὶ δὲν εἶμαι ἄξιος νὰ φιλήσω τὰ πόδια σας· ἀλλὰ ὡς πρὸς τὴν πίστιν, πεθαίνω γιὰ τὴν πίστι. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μ᾿ ἀξιώσῃ ἑνὸς τέλους μαρτυρικοῦ. Καὶ γράμματα παίρνω ἐπάνω ἀπὸ τὴ Φλώρινα, ὅτι θὰ μὲ σκοτώσουν. Ἀλλὰ τολμᾶνε; Πρέπει νὰ ἔχουν, λένε, πολλὲς δυνάμεις, γιατὶ οἱ Χριστιανοὶ εἶνε ἀγωνιστικοί.

Λοιπόν, μπροστὰ σὲ συνθῆκες καὶ σὲ τέτοιες ἡμέρες ποὺ ζοῦμε, πέρα ἀπὸ τὰ κόμματα, πέρα ἀπὸ τὶς ἰδεολογίες, πέρα ἀπὸ ὅλα, νὰ εἴμεθα Ἕλληνες καὶ πρὸ παντὸς Χριστιανοί. Αὐτὰ τὰ δυὸ ἰδανικὰ νὰ τὰ κρατήσωμε καλά…».
(
Aπο το βιβλίο τοῦ π. Αυγουστίνου Καντιώτου «ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», ἐκδοση Γ ἐπηυξημένη, 2015, σελ. 149).
Ἕνα νὰ ξέρουμε καὶ νὰ μὴ φοβόμστε: Ἡ ζωή μας βρίσκεται στὰ χέρια του Θεοῦ. Ὅταν ἐπιτρέψει Ἐκεῖνος θὰ φύγουμε. Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἔπαιζε τὴν ζωή του κορώνα γράμματα γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν Πίστη τὴν Ἁγία καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερία καὶ ὁ Θεὸς προστάτευε τὴν ζωή του. Ἔφτασε στὴν ἡλικία τῶν 104 ἐτῶν. 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.