Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ (ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ) ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΙΝΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, ΜΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ…(ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ!! ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ) 2. ΟΥΑΙ ΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΩΜΕΝΩΝ ΔΕΙΝΩΝ… Η ΕΣΧΑΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ: Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ!

date Απρ 26th, 2017 | filed Filed under: MASONIA - satanismos, ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

«ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ» ΜΑΣΟΝΟΙ

ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ (ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ) ΠΟΥ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΤΑΓΟΥΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΙΝΟΙ ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, ΜΗ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟΣ… ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ

Τί θἐλετε νὰ σᾶς πῶ γιὰ τὸν ΔΑΥΛΟ;  Ὁ ὁποῖος πράγματι εἶχε σημαντικὰ ἄρθρα, ἀλλὰ ποιός ἦταν ὁ σκοπός του; Νὰ κηλιδώση τὴν Ἑλληνο-Ορθοδοξία!
(ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ!! ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΕΙ Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΑΚΗΣ)
—————-

—————

ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ…… ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΣ ΟΥΦΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΗΘΕΝ ΑΡΧΑΙΟΘΡΗΣΚΟΥΣ!!!

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥΣ!!! ΝΑ ΠΛΗΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΟΡΘΟΔΟΞΙΑ!!! (ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΔΕΣ, ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ, ΡΑΔΑΜΑΝΘΥΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΛΛΟΙ

Διαβᾶστε καὶ ἐδῶ: http://aktines.blogspot.gr/2012/07/h_17.html

058837d2ea8c5l

ΟΥΑΙ ΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΕΡΧΩΜΕΝΩΝ ΔΕΙΝΩΝ…

Η ΕΣΧΑΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΨΥΧΗΣ: Η ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ!

«Τούτο γίνωσκε, ότι εν εσχάτες ημέραις…
έσονται, οι άνθρωποι… βλάσφημοι» (Β’ Τιμ. 3, 1-2)

Χριστός Ανέστη αδελφοί.
Επειδή στενάζει όλη η κτίσης η υποταγμένη στον άνθρωπο τον υποταγμένο στην αμαρτία, καλό είναι να ευχηθούμε και για την ανάσταση του Έθνους μας. Ελλάς, Καλή Ανάσταση!
Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου που εορτάζεται κάθε χρόνο μαζί με την ανάσταση του Έθνους (1821), γίνεται η γενέθλιος ημέρα του αντιβλασφημικού αγώνα του οποίου το λάβαρο σηκώνει και πάλι -το έτος 1971- ο επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης εκδίδοντας και δημοσιεύοντας βιβλίο με τίτλο «ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ». Ο άγιος της Αποκάλυψης ακούει και υπακούει στη φωνή που του λέγει να γράψει ό,τι βλέπει «εἰς βιβλίον», « Ήρθα –λέγει ο άγιος Ιωάννης- σε πνευματική έκσταση κατά την ημέρα του Κυρίου και άκουσα πίσω μου φωνή μεγάλη σαν σάλπιγγα να λέει: «Ό,τι βλέπεις γράψε το σε βιβλίο και στείλε το στις εφτά εκκλησίες: στην Έφεσο και στη Σμύρνη και στην Πέργαμο και στα Θυάτειρα και στις Σάρδεις και στη Φιλαδέλφεια και στη Λαοδίκεια» (Αποκ. Ι, 10-11). Και ο επίσκοπος Αυγουστίνος υπακούει στην εντολή ευσεβών ακροατών και αναγνωστών του να εκδώσει σε βιβλίο ό,τι κατά καιρούς έχει πει και γράψει, με την βοήθεια του Θεού, κατά της βλασφημίας .
Το 1957 έγραφε: «Δεν υπάρχει, αγαπητοί μας αναγνώσται, δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η ανθρωπότης εισήλθεν εις μίαν από τας σκοτεινοτέρας περιόδους της ιστορίας» («Χριστιανική Σπίθα», υπ. Αριθ. 199/1957 φύλλο με τίτλο «ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ»)! Ό,τι τώρα κατά καιρούς έχει πει και γράψει με την βοήθεια του Θεού κατά της βλασφημίας, αποδεικνύει την σχέση της βλασφημίας με τα έσχατα και τον αντίχριστο. Η βλασφημία είναι σημείο μέγα! είναι τελικά αυτή που ανοίγει την πόρτα στην έλευση του αντιχρίστου και όχι τόσο η αμαρτία που είναι πολύ πιο «ελαφρά» απ’ αυτήν!

«Και σε καθέναν που θα πει λόγο ενάντια στον Υιό του ανθρώπου θα του αφεθεί.
Σ’ εκείνον όμως που βλαστήμησε ενάντια στο Άγιο Πνεύμα δεν θα του αφεθεί»
(Λουκ. 12, 10).

Στον πρόλογο του βιβλίου διαβάζουμε:
«Η βλασφημία ! Ελαφρά είνε πάσα άλλη αμαρτία συγκρινομένη προς την βλασφημίαν, λέγει ο άγιος Ιερώνυμος. Διότι «ο αμαρτάνων παραβαίνει νόμον, ο δε βλασφημών εις αυτή αθετεί την Θεότητα», καθώς κηρύττει ο φωστήρ της Καισαρείας, ο μέγας Βασίλειος. Ο δε ιερός Χρυσόστομος, πλήρης ιεράς αγανακτήσεως, φτάνει μέχρις του σημείου να κηρύττη δημόσια, ότι πας ο ραπίζων βλάσφημον αγιάζει την χείρα. Και ο νεώτερος άγιος, ιερομάρτυς και ισαπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός εις τας διδαχάς του δεν παύει να καυτηριάζη την βλασφημίαν ως εσχάτην διαφθοράν της ανθρωπίνης ψυχής.
Η βλασφημία! Αυτή ως ολέθρια ψυχική νόσος ενδημεί εις την πατρίδα μας. Ως έγραφε Συνοδική εγκύκλιος τω 1903 προς καταπολέμησιν της βλασφημίας, αδυνατεί τις «ν΄αποκρύψη την ψυχικήν οδύνην, την οποίαν προξενεί το φρικτόν και στυγερόν έγκλημα της βλασφημίας κατά του Παναγίου ονόματος του Υψίστου Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του ζωηφόρου Σταυρού, της αειπαρθένου Μαρίας, της ιεράς ημών πίστεως κ.λ.π., όπερ διαπράττεται υπό Χριστιανών Ορθοδόξων, οίτινες εξερεύγονται εκ του στόματος αυτών εν ταις αγοραίς, εν ταις οδοίς και εν τοις κοινοίς τόποις λέξεις και φράσεις τοσούτο ανοσίους και ασεβείς, ώστε τρόμον εμποιούσι τοις ευσεβέσι, αδυνατούσι να πιστεύσωσιν ότι ευρίσκονται εν μέσω χριστιανικού λαού» [1] (Σελ. 8).

Δεν υπάρχει, αγαπητοί, δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι η ανθρωπότητα εισήλθε σε μία από τις σκοτεινότερες περιόδους της ιστορίας με την ολοκλήρωση της ονομαζόμενης «Αγίας και Μεγάλης Συνόδου» που έγινε στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2016.
«Σκοτειναί, τεραχώδεις, πονηραί ημέραι ! Ποιος αμφιβάλλει; Δεν είνε υπερβολή εάν είπωμεν (οι σειρές τούτες γράφονται το έτος 1949 όπου και η αρχή του φανερού Οικουμενισμού!), ότι η τρομερά σκιά του Αντιχρίστου, περί του οποίου ομιλούν αι γραφαί, πλανάται επί της γης. Πολλά τα σημεία, που προειδοποιούν τον Χριστιανικόν κόσμον, ότι ο Αντίχριστος από ημέρας εις ημέραν κάμνει απαισιωτέραν την εμφάνισίν του εις τον πλανήτη μας. Το κακόν, η υπό ατόμων, κοινωνιών, μικρών και μεγάλων εθνών, φανερά, ασύστολος και αναιδής παραβίασις των αναλλοιώτων Αρχών του Ευαγγελικού Νόμου λαμβάνει οσημέραι και μεγαλυτέρας διαστάσεις.
Ο Αντίχριστος μαίνεται και ο πλανήτης σείεται. Εν από τα πρώτα σημεία της εμφανίσεως και της καταστροφικής μανίας του Αντιχρίστου, είνε ότι ο Αντίχριστος ανοίγει δημοσία πλατύ το στόμα του εις βλασφημίαν του ονόματος του θεού, κρημνίζει τον σεβασμόν προς τον Δημιουργόν του παντός, και διδάσκει τους ανθρώπους να βλαστημούν «το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού, τους εν τω ουρανώ σκηνούντας» (Αποκ. 13, 6), [δηλ.: Και άνοιξε το στόμα του για βλαστήμιες εναντίον του Θεού, για να βλαστημήσει το όνομά του και τη σκηνή του, αυτούς που κατασκηνώνουν στον ουρανό!…]
Και ούτω με τας ενεργείας των οργάνων του η βλασφημία ηυξήθη εσχάτως καταπληκτικώς. Νομίζεις, ότι επί των ημερών μας πραγματοποιείται εν από τα τρομακτικώτερα οράματα της Αποκαλύψεως. Ποίον το όραμα;…»(+ επίσκοπος Αυγουστίνος), [1], (Σελ. 76-77).

Και διδάσκει τους ανθρώπους να βλαστημούν «το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού, τους εν τω ουρανώ σκηνούντας» (Αποκ. 13, 6) – Και άνοιξε το στόμα του για βλαστήμιες εναντίον του Θεού, για να βλαστημήσει το όνομά του και τη σκηνή του, αυτούς που κατασκηνώνουν στον ουρανό!

Αδελφοί εν Χριστώ,
ας ακούσουμε τέλος και μία ακόμη αγνή φωνή, επόμενη του πατρός Αυγουστίνου, και ο Θεός της Αγάπης ας φωτίσει την ψυχή μας σχετικά με τον κίνδυνο που διατρέχουμε να παρασυρθούμε εμείς οι λαϊκοί πίσω από τον αντίχριστο της εποχής μας, απ’ τον καθένα που κηρύττει δηλ. βλάσφημα! Ο Αρχιμ. Μάξιμος Καραβάς Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής Εορδαίας σε ανοιχτή επιστολή του με τίτλο «Μία πνευματική αποτίμησις της 25ετίας τουΟικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου» γράφει:
– «Επίσης, θα αναφερθώ εις την βλάσφημη προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη κατά την θρονική εορτή του Πατριαρχείου, στίς 30/11/1998, προς την Παπική αντιπροσωπεία: «Σεβασμιότατε Καρδινάλιε κύριε William Keeler και λοιποί εν Χριστώ αδελφοί, οι αποτελούντες την Αντιπροσωπείαν της Εκκλησίας Ρώμης,…. Δεν πρέπει να σπαταλήσωμεν τόν χρόνον εις αναζητήσεις ευθυνών. Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού. Αιτούμεθα υπέρ αυτών το έλεος του Θεού, άλλ΄ οφείλομεν ενώπιον Αυτού όπως επανορθώσωμεν τα σφάλματα εκείνων»!
Ώστε, «Παναγιώτατε», οι Άγιοι που μας προστάτευσαν από το «βδέλυγμα της ερημώσεως», τον Πάπα – στο αντίχριστο άρμα του οποίου αγωνίζεστε να μας δέσετε – ήσαν όργανα του Διαβόλου; Ω της υποκρισίας, του «ορθοτομούντος τον λόγον της Αληθείας»! Κι ενώ τους Αγίους αυτούς, τους αποκαλεί «θύματα του αρχεκάκου όφεως», όταν έλθη η ημέρα της εορτής των, τους εορτάζει μεγαλοπρεπώς! Άλλωστε, εθεμελίωσε στην περιοχήν μας μοναστήρι στον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό, τον πιό αυστηρό αντιπαπικό Άγιο που αποκάλεσε τον Πάπα «αντίχριστο»! Είναι, όμως, τόσο «καλός» ο ορθοτομών τόν λόγον της Αληθείας», ώστε να παρακαλή τον Θεό να … ελεήση τους αντιπαπικούς Άγίους! Και μή χειρότερα!
Τέλος, θα αναφέρω και τα περί του «αγίου Κορανίου», το οποίον εδώρισε εις τον πρόεδρον της Coca Cola, Μουχτάρ Κέντ, στην Ατλάντα της Αμερικής, το 2009. Φαίνεται ότι ο «Παναγιώτατος» συγχέει τις λέξεις «άγιον» και «βέβηλον», γι’ αυτό και αποκαλεί το ανίερο Κοράνιο «άγιον», χωρίς φόβον Θεού και χωρίς εντροπή!
Εξ όλων τούτων και πολλών άλλων ρήσεων και πράξεων του «Παναγιωτάτου», καταφαίνεται ότι ο «ορθοτομών τον λόγον της Αληθείας» είναι ο μεγαλύτερος βλάσφημος και ο μεγαλύτερος Αιρεσιάρχης όλων των αιώνων! Παρά ταύτα, εγκαρδίως εύχομαι εις τον φιλάνθρωπον Θεόν να χαρίσει εις ημάς και εις αυτόν μετάνοιαν και ομολογίαν του Ονόματος του Τριαδικού Θεού – Πατρός , Υιού και Αγίου Πνεύματος – εις σωτηρίαν πάντων των ανθρώπων και απόλαυσιν των αιωνίων Αγαθών. Αμήν!» (Αρχιμ. Μάξιμος Καραβάς) [2]

Αδελφοί, «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστει, ανδρίζεσθε, κραταιούσθε» (Α’ Κορ. 16,13).

Με τιμή
Δημήτριος Β. Εμμανουήλ, Ιεροψάλτης

Υ.Γ
«εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ κυλλόν, ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον. καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· καλόν σοί ἐστι μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν, ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός» (» (Ματθ. 18, 8-9)
«Κοιτάτε να μην καταφρονήσετε έναν από τους μικρούς αυτούς. Γιατί σας λέω ότι οι άγγελοί τους στους ουρανούς διαπαντός βλέπουν το πρόσωπο του Πατέρα μου που είναι στους ουρανούς.
Γιατί ήρθε ο Υιός του ανθρώπου να σώσει το χαμένο» (Ματθ. 18, 10-11).

[1]»ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ», ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ, Εκδόσις ορθοδόξου Ιεραποστολικής Αδελφότητος «Ο ΣΤΑΥΡΟΣ», ΑΘΗΝΑΙ 1989, ΕΚΔΟΣΙΣ Β’
[2]»Μία πνευματική αποτίμησις της 25ετίας του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου»

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.