Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ!!! (ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ)

date Σεπ 11th, 2009 | filed Filed under: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ!!!

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ, -ΦΡΙΞΟΝ ΗΛΙΕ, ΑΝΑΣΤΕΝΑΞΟΝ ΓΗ- ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ!!!

Αποσπάσματα από την προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, κατά τη θρονική εορτή του Πατριαρχείου στις 30/11/1998 προς την παπική αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Καρδινάλιος William Η. Keeler. Ολόκληρο το κείμενο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Επίσκεψις» (αρ. τεύχους 563 του 1998).

«Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε William Η. Keeler και λοιποί εν Χριστώ αδελφοί οι αποτελούντες την Αντιπροσωπείαν της Εκκλησίας Ρώμης, […]

Δεν πρέπει να σπαταλήσωμεν τον χρόνον εις αναζητήσεις ευθυνών. Οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν προπάτορες ημών υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως και ευρίσκονται ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού. Αιτούμεθα υπέρ αυτών το έλεος του Θεού, αλλ’ οφείλομεν ενώπιον Αυτού όπως επανορθώσωμεν τα σφάλματα εκείνων […]
Είθε να αξίωση ημάς ο Κύριος να ίδωμεν και την ανάστασιν της ενότητος της Μιάς, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας Αυτού. Αμήν».

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΣΕΡΒΟΣ ΔΟΓΜΑΤΟΛΟΓΟΣ OΣΙΟΣ ΠΑΤΗΡ  ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ ΠΟΠΟΒΙΤΣ

«Διαίρεσις, σχίσμα της Εκκλησίας είναι πρωτίστως ένα πράγμα οντολογικώς αδύνατον.  Δεν υπήρξε ποτέ διαίρεσις της Εκκλησίας, και δεν είναι δυνατόν να υπάρξη, πλην υπήρξε και θα υπάρξη έκπτωσις εκ της Εκκλησίας. Κατά καιρούς απεσπάσθησαν και εξεβλήθησαν από την μοναδικήν αδιαίρετον Εκκλησίαν οι αιρετικοί και σχισματικοί, οι οποίοι έκτοτε έπαψαν να αποτελούν μέλη της Εκκλησίας και μέρη του θεανθρωπίνου σώματός της.
Έτσι έχουν κατ’ αρχήν αποκοπή οι Γνωστικοί, κατόπιν οι Αρειανοί, …, κατόπιν οι Ρωμαιοκαθολικοί, κατόπιν οι Προτεστάνται, …».
[Ιουστίνου Πόποβιτς, «Δογματική της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Γαλλική μετάφραση) Τόμος 4ος, σελ. 181, Lausanne 1995 – Ἀναδημοσιεύτηκε στόν «Ὀρθόδοξο Τύπο» στίς 29/6/2007 ]

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

«Οι Λατίνοι αιρετικοί είσιν άρα, και ως αιρετικούς αυτούς απεκόψαμεν». (Ι. Καρμίρη, Τα Δογματικά και Συμβολικά Μνημεία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, τομ. 1, σελ. 423-425).

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

«Εάν δεν υπήρχε [ο Μέγας] Φώτιος, αληθώς δεν θα υπήρχε σχίσμα, αλλά δεν θα υπήρχε και Ελληνισμός και Ορθοδοξία, αλλά πνευματική δουλεία και φρόνημα θρησκευτικόν και εθνικόν πεπλανημένον» (Αγίου Νεκταρίου, «Τίνες οι λόγοι της μήνιδος των Δυτικών κατά του Φωτίου»).

ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

«Όποιος προσβάλλει τους αγίους προσβάλλει το Θεό.»

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ

Ο παπισμός ως διοίκηση είναι καρκίνωμα. Ως ιδέα είναι ένα ψεύδος, ένας μύθος που έπλασε η αμάθεια και αρχομανία των εκκλησιαστικών αρχόντων της Ρώμης…. Οι εδώ παπολάτραι κακώς εκτιμούν την κατάσταση και νομίζουν ότι επέστη η στιγμή… Το πνεύμα της αντιστάσεως των αειμνήστων πατέρων ημών κατά των σχισματικών και αιρετικών θ’ αναζωπυρωθεί. Εδώ εν Ελλάδι ο παπισμός θα εύρει τας Θερμοπύλας και θα συντριβεί. Η Ορθοδοξία τελικώς θα νικήσει…» («ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΑ», σελ.31, Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου)

Comments are closed.