Αυγουστίνος ΚαντιώτηςAΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1920 – [ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ] 2. «Ο ΕΓΚΑΛΩΝ ΟΥΚ ΕΓΚΑΛΕΙΤΑΙ» (Μερος Β´)

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1920 – [ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ]

Fragelio- Βαρθ-παπας

«Ἐκ καθαρᾶς καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς» (Α΄ Πέτρ. 1,22).
Ἡ καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησία φρονοῦσα ὅτι ἡ τῶν διαφόρων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν προσέγγισις πρὸς ἀλλήλας καὶ κοινωνία οὐκ ἀποκλείεται ὑπὸ τῶν ὑφισταμένων μεταξὺ αὐτῶν δογματικῶν διαφορῶν καὶ ὅτι τοιαύτη τις προσέγγισις τὰ μάλα ἐστὶν εὐκταία καὶ ἀναγκαία καὶ πολλαχῶς χρήσιμος εἴς τε τὸ καλῶς ἐννοούμενον συμφέρον ἑκάστης τῶν ἐπὶ μέρους Ἐκκλησιῶν καὶ τοῦ ὅλου χριστιανικοῦ σώματος καὶ εἰς παρασκευὴν καὶ διευκόλυνσιν τῆς πλήρους ποτέ, σὺν Θεῷ, καὶ εὐλογημένης ἑνώσεως, ἔκρινε τὸν παρόντα καιρὸν τὰ μάλιστα πρόσφορον πρὸς ἀνακίνησιν καὶ ἀπὸ κοινοῦ μελέτην τοῦ σπουδαίου τούτου ζητήματος. Εἰ γὰρ καὶ ἐν τούτῳ ἐνδέχεται ἵνα προκύψωσι καὶ παρεμβληθῶσιν αἱ ἀπὸ τῶν παλαιῶν προλήψεων καὶ ἕξεων ἢ καὶ ἐξ ἀξιώσεων δυσχέρειαι, αἱ τοσάκις τέως τὸ ἔργον τῆς ἑνώσεως ματαιώσασαι, ὅμως κατὰ τὴν γνώμην ἡμῶν, περὶ ἁπλῆς τὸ κατ’ ἀρχὰς προκειμένου συναφείας καὶ προσεγγίσεως, αἱ δυσχέρειαι αὖται ἔσονται πάντως ἧττον σπουδαῖαι, ἀγαθῆς δὲ ὑπαρχούσης θελήσεως καὶ διαθέσεως οὔτε δύνανται, οὔτε ὀφείλουσι κώλυμα ἀποτέλεσαι ἀκαταγώνιστον καὶ ἀνυπέρβλητον.

https://emmadimitris.blogspot.gr/2017/08/blog-post_97.html

090634b9b49e9b3e4c9bc943

«Ο ΕΓΚΑΛΩΝ ΟΥΚ ΕΓΚΑΛΕΙΤΑΙ»

του π. Παϊσίου Παπαδόπουλου ἡγουμένου
Ἱ. Μονῆς Αγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμα Φιλώτα, Β’ Μέρος

ΠΙΣΤΗ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ- ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αντί Έγγραφης Απολογίας για το αίτημα του υπ΄αριθμ. 936 εγγράφου της Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης
Μολονότι είναι χιλιοειπομένη η ρήση του Αγίου Νικολάου, πιο σωστά, Νείλου του Καβάσιλα ότι «ἡ Ἐκκλησία ἐν τοῖς μυστηρίοις σημαίνεται» Ἑρμηνεία τῆς Θείας Λειτουργίας, λη´ (P.G. 150, 452), εν τούτοις λόγω:

α. της υποτονικής υπαρξιακής προσωπικής βιώσεως της Θείας Μυσταγωγίας
β. της απαξίωσης μελέτης του θεολογικού βάθους των συντεταγμένων υπό των αγίων Πατέρων λειτουργικών και ερμηνευτικών κειμένων
γ. του χλιαρού χριστιανικού βίου, στον οποίο δεν είναι διεγηγερμένη η νοερά αίσθηση, αφού λείπουν κατά κανόνα τα πνευματικά νοήματα από τις ψυχές, επειδή δεν απαντάται “Θεωρία,” δεν υπάρχει και ορθή, δηλαδή, ορθόδοξη όραση και κατανόηση, ως εκ τούτου και “Θεολογική” έκφραση των θεολογικών ζητημάτων.

Την συνέχεια:
http://aktines.blogspot.gr/2017/08/blog-post_810.html#more

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.