Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ: ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ. ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΚΟΥΒΑΡΙ ΞΕΠΛΕΚΟ ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΞΕΝΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΑ! Εαν λυσουμε το προβλημα αυτο, η Ελλαδα μας θα γινη η πιο ενδοξη χωρα του κοσμου. Εαν δεν το λυσουμε, δυστυχια, καταστροφη, απωλεια και κολαση μας περιμενει

ΤΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

π. Αυγ. ανατρ. ιστἩ Ἑλλάδα μας, ἔχει πολλὰ προβλήματα, τὰ ὁποῖα προβάλλονται καθημερινά ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο, ἀπὸ τὴν τηλεόραση καὶ τὶς ἐφημερίδες.
Ἀπὸ τὰ 1000 προβλήματα ποὺ ἔχει ἡ πατρίδα μας, ἄν μὲ ρωτήσετε ποιὸ εἶνε στὴν σειρὰ τῶν προβλημάτων τὸ μεγαλύτερο καὶ τὸ πρῶτο πρόβλημα, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ μᾶς ἀπασχολήση σοβαρὰ ὅλους;
Θὰ σᾶς ἀπαντήσω: Τὸ ὑπ᾿ ἀριθμόν ἕνα πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος εἶνε τὸ παιδί.
Ἐὰν λύσουν, αὐτοὶ οἱ μοντερνισταὶ καὶ οἱ μεταρρυθμισταί τὸ πρόβλημα αὐτὸ, ποὺ τὸ ἔχουν μπερδέψει κάτω στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ τὸ κάναν κουβάρι μπλεγμένο, ποὺ νὰ μὴν ξεμπλέκεται. Ἐάν τὸ λύσουμε αὐτὸ τὸ πρόβλημα, ἡ Ἑλλάδα μας θὰ γίνη ἡ πιὸ ἔνδοξη χώρα τοῦ κόσμου. Ἐὰν δὲν τὸ λύσουμε, δυστυχία, καταστροφή, ἀπώλεια καὶ κόλαση μᾶς περιμένει.
Θὰ μοῦ ἐπιτρέψτε στὸ σημεῖο αὐτό, νὰ μὴν μιλήσω θεωρητικά, ἀλλὰ πρακτικά. Θὰ σᾶς ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα, ποὺ πιστεύω ὅτι ὅλοι σας θὰ τὸ ἔχετε ἀκούση.
Ὑπῆρχε μιὰ πόλη πολὺ περιφρονημένη, κανεὶς δὲν τὴν ἔδινε σημασία. Οἱ κάτοικοί της ἦταν πτωχοί, ἄδοξοι καὶ οἱ πιὸ περιφρονημένοι τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ εἶχαν ἕνα μεγάλο προνόμοιο. Ὅταν θέλη ὁ Θεὸς νὰ σώση ἕνα ἔθνος, στέλνει μεγάλους ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι ὁδηγοῦν τὴν χώρα τους ἀπὸ τὴν ταπείνωση στὰ ὕψη. Ἔτσι λοιπόν ἔστειλε ὁ Θεὸς στὴν Σπάρτη, αὐτὸ ἦταν τὸ ὅνομα τῆς πόλεως, ἕναν μεγάλο σοφὸ ἄνθρωπο, τὸν Λυκοῦργο τὸν νομοθέτη.
Οἱ Σπαρτιᾶτες πέσαν στὰ πόδια τοῦ Λυκούργου καὶ τὸν παρεκάλεσαν νὰ τοὺς ὑποδείξη κάποιον τρόπο ἀνορθώσεως τῆς πατρίδος.

Σῶσε μας, ἀπὸ τὴν πτώχεια, ἀπὸ τὴν δυστυχία καὶ τὴν καταφρόνια τοῦ εἶπαν καὶ ὁ Λυκοῦγος τοὺς κάλεσε νὰ μαζευτοῦν ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι στὴν πλατεία τῆς πόλεως, γιὰ νὰ τοὺς πῆ, πώς θὰ λυθῆ τὸ πρόβλημα καὶ πὼς ἡ πατρίδα τους θὰ γίνη μεγάλη, ἔνδοξη καὶ ξακουστή.
Μαζεύτηκαν λοιπὸν ὅλοι στὴν πλατεία γιὰ νὰ ἀκούσουν λόγο. Περιμέναν μὲ ἀγωνία ν᾿ ἀκούσουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἡ ταπεινὴ Σπάρτη θὰ γινόταν ἔνδοξη.
Περιμέναν λόγο, ὅμως ὁ Λυκοῦργος δὲν ἔκανε ἀπ᾿ αὐτὲς τὶς μεγάλες διαλέξεις, ποὺ κάνουν τώρα τελευταία στὴν Ἑλλάδα καὶ λένε πλῆθος ἀνοησιῶν, γύρω ἀπὸ τὴν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Δὲν μίλησε ὁ Λυκοῦργος, ἀλλὰ ἔκανε κάτι ἄλλο. Ἔφερε μαζί του δυό σκυλιά καὶ μπροστά τους ἔβαλε ἕνα πίατο μὲ ἐκλεκτὰ φαγητά. Ἄνοιξε καὶ ἕνα κλουβὶ ποὺ πετάχτηκε ἕνας λαγός. Τότε τὸ ἕνα σκυλί ἔπεσε μὲ τὰ μοῦτρα στὸ πιάτο, ἐνῶ τὸ ἄλλο δὲν ἔδωσε καμμία σημασία στὰ ἐκλεκτά κρέατα, ποὺ ἦταν μπροστά του, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ τρέχη καὶ νὰ κυνηγᾶ τὸ λαγό.
Περίεργοι οἱ Σπαρτιάτες, δὲν μποροῦσαν νὰ καταλάβουν, τὶ νόημα εἶχαν ὅλα αὐτά. Νομίζαν ὅτι τἄχασε ὁ Λυκοῦργος. Ἀλλὰ δὲν τὰ εἶχε χάσει, τὰ εἶχε 400. Καὶ τότε τοὺς εἶπε: Βλέπετε αὐτὰ τὰ σκυλιά, μιὰ μάνα τὰ γέννησε, ἀλλὰ τί συνέβη; Τὸ ἕνα ὅταν ἦταν κουταβάκι τὸ πῆγαν κοντά στὸ μαγειρεῖο, ἔτρωγε συνεχῶς ἀπὸ ἐκεῖ καὶ ἔγινε λαίμαργο. Τὸ ἄλλο τὸ πῆρε ὁ κυνηγὸς καὶ τὸ ἔμαθε ἀπὸ μικρὸ νὰ κυνηγᾶ.
Νὰ λοιπὸν ἡ διαφορά. Μιὰ μάνα τὰ γέννησε, ἀλλὰ ἄλλη ἀνατροφὴ πῆρε τὸ ἕνα, ἄλλη τ᾿ ἄλλο. Καὶ ἐσεῖς Σπαρτιάτες, ἄν θέλετε νὰ προκόψετε καὶ νὰ δοξασθῆτε, πρέπει νὰ δώσετε τὰ παιδιά σας αὐστηρή ἀνατροφή, ἀπὸ μικρὴ ἡλικία.
Τὸ δεχθῆκαν αὐτὸ οἱ Σπαρτιᾶτες, ἀσπάσθηκαν τὸ αὐστηρὸ πρόγραμμα τῆς Σπαρτιατικῆς ἀγωγῆς τοῦ Λυκούργου, ποὺ τὴν διέκρινε τάξι, ἀκρίβεια, σιδηρὰ πειθαρχεία, σκληρή ἐγκράτεια, ἀγάπη στὴν πατρίδα καὶ πίστη στὸν Θεό.
Σύστημα τέτοιο ξέρετε πιὰ χώρα ἔχει;
Οἱ δικοί μας, κάτι λεγόμενοι σοφοί, ποὺ κάνουν ταξίδια στὸ ἐξωτερικό, μαζευτήκαν ἐκεῖ στὸ ὑπουργεῖο καὶ ἔχουν κάνει τὸ παιδαγωγικό μας σύστημα θάλασσα. Δὲν ἀνοίγουν γιὰ νὰ δοῦν τὸ παιδαγωγικό σύστημα τῆς Σπάρτης, οὔτε θέλουν νὰ τ᾿ ἀκούσουν. Ξέρετε ποιὸ κράτος ἐφαρμόζει τὸ σύστημα τὸ Σπαρτιατικό τῆς αὐστηρῆς ἀγωγῆς καὶ διαπαιδαγωγήσεως τῶν νέων; Θὰ παραξενευτῆτε ὅταν τ᾿ ἀκούσετε. Ἡ Κίνα καὶ θὰ κυριαρχήση στὸν κόσμο. Τὸ σύστημά της εἶνε αὐστηρότερο τῶν Ρώσσων καὶ τῶν ἄλλων ἐθνῶν. Ἐμεῖς γίναμε τεμπελχανεῖο, τοῦ αἰσχίστου εδους καὶ διαλύσαμε τὴν Παιδεία. Ὁ μεγάλος κίδυνος βρίσκεται στὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας. Δημιουργοῦμε γενεὰ ἀθλίων ὑποκειμένων, ἐνῶ ἔχουμε μπροστά μας τόσο ὡραία παραδείγματα, γιὰ νὰ ἀναθρέψουμε τὰ παιδιά μας.
Ἀσπάστηκαν τὸ πρόγραμμα τοῦ Λυκούργου οἱ Σπαρτιάτες καὶ ὕστερα ἀπὸ λίγα χρόνια παγκόσμια ἔγινε ἡ Σπάρτη.
Ἀπὸ ἐκείνη τὴν γενεὰ ποὺ τόσο σκληρὰ ἀνατράφηκε καὶ εἶχε ὡς σύνθημα της τὸ: «ἤ τὰν ἤ ἐπι τάς», ἡ Σπάρτη ἔγινε ἡ ποιὸ ἔνδοξη πόλη τοῦ κόσμου. Μέσα ἀπὸ τὰ σπλάχνα της βγῆκαν οἱ τριακόσοι, οἱ ἀείμνηστοι, οἱ ἀθάνατοι τῶν Θερμοπυλῶν, ποὺ μὲ τὸ στόμα ἕνος βασιλιά της τοῦ Λεωνίδα, εἶπαν τὸ ἰστορικὸ «Μολών λαβέ», στὸν Πέρση τὸν κατακτητή.
Νά, τὶ κάνει ἡ ἀνατροφή!
Ἡ κοινωνία θὰ γίνη ὅτι εἶνε τὰ μικρὰ παιδιά, τὰ ὁποῖα αὔριο, μεθαύριο θὰ ἀνέρθουν στὴν πυραμύδα τῆς κοινωνίας καὶ θὰ ἀναλάβουν τὴν ἐξουσία μέσα στὸν κόσμο(*).
Χρειάζεται λοιπὸν νὰ δώσουμε μεγάλη προσοχή στὰ μικρὰ παιδιά.
Τὸ παιδί εἶνε τὸ πρῶτο πρόβλημα, ὁ κρυμμένος θησαυρός τῆς Πατρίδος, ποὺ ἐπαναλαμβάνω ἀξίζει περισσότερο ἀπὸ τὰ πετρέλαια τῆς Θάσου καὶ ἀπὸ τὰ δάση καὶ ἀπὸ κάθε ἄλλη πλουτοπαραγωγική πηγή.
Τό ΟΗΕ ὁ ὁργανισμὸς αὐτός, ἡ κωμωδία αὐτὴ καὶ ἡ τραγωδία μᾶλλον τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ μαζευτήκαν ἐκεῖ 160 σημαῖες νὰ ἀνεμίζουν, χωρὶς νὰ ἔχουν καμμιὰ οὐσιαστικήν ἐπίδραση ἐπάνω στὰ παγκόσμια προβλήματα, ἐνδιαφέρεται δῆθεν γιὰ τὰ παιδιά. Ὁρίσανε καὶ ἔτος τοῦ παιδιοῦ, ἀλλὰ ἀπλῶς φλυαροῦνε ἀπὸ τὸ πρωΐ ὡς τὸ βράδυ, γιὰ ὅλα τὰ ἐγκόσμια προβλήματα, χωρὶς νὰ δίνουν καμμία λύση, οἱ φλύαροι αὐτοὶ ἄνθρωποι. Γιορτάσαν τὸ ἔτος ἐκεῖνο σ᾿ ὅλες τὶς χῶρες μὲ φεστιβάλ, ἔτσι καταντοῦν ὅλα, φεστιβάλ. Νὰ μὴν πῶ κάτι, γιατὶ θὰ ταράξω πολύ τὰ νερά, πάντως ἔχω γράψει μιὰ ἐγκύκλιο ποὺ δημοσιεύθηκε στὶς Ἀθηναϊκὲς ἐφημερίδες. Γράψαμε νὰ σταματήσουν τὰ φεστιβάλ ἐδῶ στὴν ἐπαρχία μας καὶ ὁ λαὸς νὰ κοιτάξη τὴν κατάντια του καὶ ἐκεῖνοι ποὺ κυβερνοῦν τὸν τόπο νὰ δείξουν μιὰ ἀνωτερότητα ἕνα ὕψος ἀρετῆς.
Το ΟΗΕ τὸ φλύαρο ὅρισε ἔτος παιδιοῦ. Καὶ ἔγιναν ὁμιλίες σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο, γιὰ τὰ παιδιά καὶ τόνισαν τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν. Τύπωσαν διακηρύξεις, φυλλάδια, βιβλία ὁλόκληρα, γιὰ τὰ δικαιώματα τῶν παιδιῶν.
Νὰ πιστεύσωμε στὰ διαγγέλματά τους, νὰ πιστεύσουμε στὰ φιλήματά τους, νὰ πιστεύσωμε στὰ φυλλάδια καὶ τὰ βιβλία ποὺ σκορπίσαν στὸν κόσμον ὅλον; Ἀστεῖο πράγμα.
Τολμοῦν αὐτοὶ ποὺ διευθύνουν τὸ ΟΗΕ νὰ μιλοῦν γιὰ τὸ παιδί καὶ γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ παιδιοῦ. Καὶ ποῦ ἦταν αὐτοὶ οἱ κύριοι, ὅταν ὁ Ἀττίλας ἔσφαζε τὰ παιδάκια τὰ ἀθῶα στὴν Κύπρο; Τσιμουδιά δὲν ἔβγαλαν.
Ὤ ὑποκριταὶ τοῦ αἰώνα! Εἶνε εὔκολο νὰ μιλᾶμε γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ εὔκολο νὰ γράφουμε γιὰ τὰ δικαιώματά τους καὶ εὔκολο νὰ δημιουργοῦμε θόρυβο καὶ φλυαρία, ἀλλὰ ἡ οὐσία εἶνε μία. Ὅταν κάτω στὴν Κύπρο τὸ μαχαίρι τοῦ Ἀττιλα ἔσφαζε τὰ παιδιά τὸ ΟΗΕ ἐσώπησε. Ἄλλαλο καὶ κωφὸ πνεῦμα ἐκυριάρχησε στὶς συνεδριάσεις του
Ὁ ὁργανισμὸς τῶν Ἡνωμένων ἐθνῶν λέει ὅτι ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ παιδί. Ποτέ, μὰ ποτὲ ἄλλοτε τὸ παιδί δὲν κινδύνευσε τόσο πολὺ ὅσο κιδυνεύει στὶς ἡμέρες μας, στὴν περίοδο αὐτὴ τῶν πυραύλων καὶ διαστημοπλοίων.
Δὲν θέλω ἀπόψε νὰ σᾶς παρουσιάσω ὁλόκληρο τὸ πανόραμα τοῦ κινδύνου ποὺ διατρέχουν τὰ παιδιά, ἀλλὰ ἁπλῶς μὲ λίγα πρακτικὰ παραδείγματα θὰ σᾶς παρουσιάσω τὴν ἀλήθεια αὐτή.

  • (*) Αυτός είναι ο λόγος, που οι ξένες σκοτεινες δυνάμεις, σε συνεργασία με τους αθέους και μασόνους που μας κυβερνοῦν, προσπαθοῦν μέσον τοῦ Υπουργείου Παιδείας να δηλητηριάσουν από το Δημοτικό τα μικρα Ελληνοπουλα, με τα απαράδεκτα βιβλία των θρησκευτικῶν και με τίς εμφυλες ταυτότητες που εφεύρεσαν και ότι άλλον βγάλουν τα σατανικᾳ μυαλά τους.
  • (Συνεχίζεται

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.