Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

date Δεκ 12th, 2017 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Μεγάλη εὐθύνη τῶν ἐπισκόπων ἡ διάλυση τῆς οἰκογένειας καὶ ὁ χωρισμός

    • π. Αυγουστ. συμβΟἱ καλοὶ ἐπίσκοποι νοιώθουν τὴν μεγάλη εὐθύνη γιὰ τὴν προστασία τῆς  οἰκογένειας. Ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αὐγουστῖνος Καντιώτης δὲν ἔδινε εὔκολα διαζύγιο καὶ ἔκανε τὰ πάντα γιὰ νὰ συμφιλιώνη τὰ ἀνδρόγυνα. Θεωροῦσε τὴν ἑνότητα τοῦ ἀνδρογύνου ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα καθήκοντα τοῦ ἐπισκόπου, γι᾽ αὐτὸ μόνος τοῦ χειρίζονταν τις ὑποθέσεις αὐτές. Ὁ ἴδιος ἔβλεπε καὶ συμβούλευε τὰ ἀνδρόγυνα καὶ πρὶν ἀπὸ τὸν γάμο, ἀλλὰ καὶ ὅταν δημιουργοῦνταν προστριβές μεταξύ τους.

    • Ἕνα στιγμιότυπο, ὅπως μᾶς τὸ διηγήθηκε ὁ ἴδιος
    • «Προσπαθοῦσα νὰ συμφιλιώσω ἕνα ἀνδρόγυνο ἀπὸ τὴν Πτολεμαΐδα καὶ λέει ὁ ἄνδρας: Δὲν γίνεται δέσποτα, μὴ κουράζεσαι, αὐτοὶ εἶναι διάβολος μὲ 150 κέρατα. Τότε τοῦ ἀπαντῶ: Βρὲ παιδάκι μου, δὲν θέλω νὰ μάθω, πῶς τὴν γνώρισες, ἕνα μονάχα θέλω νὰ μοῦ πῆς, πῶς τὴν ἔλεγες ὅταν τὴν πρωτογνώρισες. Ἀγγελε μου, φώναξε ἡ κοπέλλα. Πῶς τώρα τοῦ λέω ὁ ἄγγελος ἔγινε διάβολος μὲ 150 κέρατα»;

ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Ἀπὸ συνεργάτη τῆς ἰστοσελίδος

Μέ βάση τά λόγια τοῦ ἁγίου Παΐσιου, ὅτι τό ζευγάρι μέσα στό γάμο χρειάζεται «πνευματικό διαιτητή» , δηλαδή ἕναν ἱερέα πνευματικό πού θά καθορίζει κανόνες μεταξύ τοῦ ἀντρόγυνου, θά πρέπει ἡ κάθε μητρόπολη τῆς χώρας μας ὑπό τῶν ἐντολῶν τοῦ κάθε μητροπολίτη πού ἐπιθυμεῖ νά διαφυλάξει τον ἱερόν θεσμό τῆς οἰκογενείας νά καθορίσει ἱερεῖς καταρτιζόμενους ἔχοντας πλήρη καί ὀρθή γνώση, καί διάκριση τῆς Ἁγίας Γραφῆς μας. Δηλαδή, νά καλεῖ ὁ ἱερεύς ὅποιο ζευγάρι ἐπιθυμεῖ τήν ἐπίλυση οἰκογενειακῶν προβλημάτων, μέ σκοπό τήν διαφύλαξη ἁρμονίας καί τῆς οἰκογενειακῆς γαλήνης, ἀλλά καί τήν ἐπανένωση χωρισμένων ζευγαριῶν θά τούς καλοῦν νά σεβαστοῦν τούς κανόνες πού θά τούς θέσει. Κατά αὐτόν τόν τρόπο, τό καλοπροαίρετο ζευγάρι πού θά θελήσει νά διαφυλάξει τόν γάμο των, θά τηρήσει τίς ἐντολές τοῦ ἱερέα.

Ὁ ἱερεύς θά δέχεται ξεχωριστά τόν σύζυγο, καί ξεχωριστά τήν σύζυγο, θά κρατεῖ σημειώσεις, καί θά προχωρᾶ στήν ἐπίλυση τῶν διαφορῶν τους. Θά θέτει ἔπειτα ὁ ἱερεύς κανόνες πού θά πρέπει νά σεβαστοῦν καί οἱ δύο πλευρές, καί ἔτσι τό ζεῦγος δέν θά κατακρημνίζεται στίς διάφορες ἀπόψεις, συμβουλές, καί νουθεσίες φίλων, φιλενάδων, γονιῶν, συγγενῶν, κλπ. Αὐτή ἡ ἐπίλυση καί ἐπανέκδοση κλονισμένων γάμων θά πρέπει τάχιστα νά δημιουργήσει ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας μέσα ἀπό σῶμα ἐπιλεγμένων ἱερέων μέ τήν ὀνομασία: ΕΝΟΡΙΑΚΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΟΝΙΣΜΕΝΩΝ ΓΑΜΟ. Τό πρόγραμμα αὐτό εἴμεθα βέβαιοι ὅτι θά λειτουργήσει ὄχι μόνον μέσα ἀπό τό ἐκκλησιαστικό πλήρωμα τῶν ἱερῶν ναῶν πού ἐκκλησιάζονται κάθε Κυριακή, ἀλλά καί ἀνθρώπων πού ἔχουν γιά διάφορους λόγους ἀποκοπεῖ ἀπό τόν τακτικό ἐκκλησιασμόν τους. Τό πρόγραμμα αὐτό θά σώσει τόν ἱερό θεσμό τοῦ γάμου πού κλονίζεται, θά διαφυλάξει τήν κολόνα τοῦ ἔθνους μας πού εἶναι ἡ οἰκογένεια, θά δώσει στήν ἑλληνική κοινωνία τήν θεραπείαν πού τῆς ἁρμόζει, καί ἐξέλειπε (ἐάν ἐξαιρέσουμε τίς σχολές γονέων, πού δέν ἐπαρκοῦν) ἀπό τήν ἑλληνική κοινωνία , ἑλληνική κοινωνία πού ὁδεύει ἐάν δέν ληφθοῦν σύντομα μέτρα στήν ὁλοκληρωτικήν διάλυσιν της . Καλοῦμε ἀκόμα καί τώρα, οἱ ἐνδιαφερόμενοι χωρισμένοι σύζυγοι πού ἔχει κλονισθῆ ὁ γάμος τους νά προστρέξουν στόν ἱερέα τῆς ἐπιλογῆς τους, ἀφοῦ καθήσουν καί προσανατολισθοῦν στό πρόβλημα τους. Ἀπό τήν δική μας πλευρά, προτείνουμε νά διαθέσουν κάποιες ἠλεκτρονικές διευθύνσεις οἱ μητροπόλεις γιά νά κατευθύνουν ἐκεῖνα τά ζευγάρια. Δημόσια πρόταση ἐπίσης νά κατευθύνη τό πρόγραμμα αὐτό ἀπευθυνόμαστε καί ἐμπιστευόμεθα πλήρως ὡς ἱστοσελίδα («ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ») τόν μητροπολίτη Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων Ἀμβρόσιο, γιά τούς λίγους μῆνες πού θά εἶναι ἀκόμα ἐπάνω στά πράγματα.-

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.