Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Αυγουστινου Καντιωτου ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ – Δεν εχουν «καρδια» οι ΙΕΡΑΡΧΕΣ… Αν ψηφισθη ο νομος περι αμβλωσεων, εκεινος θα απαγορευση να τεθη σ᾽ εφαρμογη στον χωρο της Μητροπολεως του:

Αποκλειστική συνέντευξη ἀπὸ ἐφημερίδα «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ»
Σάββατο 7 Ὀκτωβρίου 1978

Αυγουστινος Καντιωτης:

Δεν εχουν «καρδια» οι ΙΕΡΑΡΧΕΣ…

φ. π. Αυγ. Καντιωτου εφ. Ακρ.Γράφει ὁ Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Ἂν τελικὰ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Τσάτσος ὑπογράψῃ τὸ νομοσχέδιο μὲ τὸ ὁποῖο νομιμοποιοῦνται οἱ ἀμβλώσεις, θὰ φέρω τὸ θέμα ξανὰ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἡ ὁποία θὰ ἀποφασίσῃ πλέον γιὰ τὸν ἀφορισμό του. Δὲν ὑπάρχουν πιὰ ἄλλα περιθώρια. Πρέπει νὰ προστατεύσουμε τὸ ποίμνιο ἀπὸ ἕνα τέτοιο ὁμαδικὸ ἔγκλημα.
Τὸ ἴδιο προτίθεμαι νὰ κάνω καὶ γιὰ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Ἀβέρωφ ἂν τελικὰ δὲν ἀποσύρῃ τὸ μονοσχέδιο διὰ τοῦ ὁποίου ἀπαλλάσσονται στὴν θ(σία ἀπὸ τὴν στρατιωτική τους θητεία οἱ Χιλιαστές. Μὲ τὸ νέο αὐτὸ νομοσχέδιο, οἱ Χιλιαστὲς θὰ μποροῦν νὰ ὑπηρετοῦν σὲ βοηθητικὲς ὑπηρεσίες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, χωρὶς ὅπλα, πρᾶγμα ἀπαράδεκτο.

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Τὴν δήλωσι ἔκανε χθὲς ἀποκλειστικὰ πρὸς τὴν «Ἀκρόπολι», ὁ μητροπολίτης Φλωρίνης κ. Αὐγουστῖνος Καντιώτης σὲ μιὰ διακοπὴ τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πεντέλης.
Βαδίζοντας νευρικὰ πάνω – κάτω στὸ προαύλιο τῆς Μονῆς ὁ Καντιώτης μίλησε ὠμά, ἀναφερόμενος στὸ θέμα ποὺ δημιουργήθηκε πρόσφατα μεταξὺ τοῦ προέδρου τῆς Δημοκρατίας, τοῦ ἰδίου, καὶ ἄλλων τριῶν Μητροπολιτῶν κατὰ τὴν διάρκεια ἐπισκέψεως τῶν τελευταίων στὸ Προεδρικὸ Μέγαρο.
Καὶ τέλος δὲν δίστασε νὰ καταγγείλῃ τὴν ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ ἔλλειψι θάρρους λέγοντας χαρακτηριστικὰ τὰ ἑξῆς:
«Δυστυχῶς δὲν μπορῶ νὰ κάνω μόνος μου τὸν ἀφορισμό. Βάσει τῶν ἱερῶν κανόνων, γιὰ νὰ γίνῃ κάτι τέτοιο χρειαζεται νὰ συμφωνήσουν τὰ 2)3 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. ῾¨Ομως φοβᾶμαι ὅτι κάτι τέτοιο δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ ποτέ. Γιὰ νὰ ληφθῇ μιὰ τέτοια ἀπόφασι χρειάζεται ἡρωϊσμὸς καὶ «καρδιά» ποὺ δυστυχῶς εἶναι προτερήματα τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν οἱ περισσότεροι. Βλέπετε Αὐγουστίνοι δὲν ὑπάρχουν πολλοὶ γιὰ νὰ παίρνουν μεγάλες καὶ θαραλέες ἀποφάσεις. Οἱ ἄλλοι εἶναι ἰκανοὶ μόνο νὰ ἀποφασίζουν γιὰ ἀσήμαντα πράγματα».
Συνεχίζοντας πάντα στὸν ἴδιο τόνο ὁ Αὐγουστῖνος Καντιώτης ἀποκάλυψε ὅτι κι ἂν ψηφισθῇ ὁ νόμος περὶ ἀμβλώσεων, ἐκεῖνος θὰ ἀπαγορεύσῃ νὰ τεθῇ σ᾽ ἐφαρμογὴ στὸν χῶρο τῆς Μητροπόλεώς του:
«Δὲν θὰ τὸ ἐπιτρέψω ποτὲ αὐτὸ – μᾶς εἶπε. Στὴν ἀρχη μὲ διὰ φορες ὁμιλίες καὶ κηρύγματα, θὰ προσπαθήσω νὰ δώσω στοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς μου νὰ καταλάβουν ὅτι ἐγκληματοῦν. Ἂν ὅμως διαπιστώσω ὅτι ἐκεῖνοι παραβαίνουν τὶς ὁδηγίες μου θὰ μεταχειριστῶ ἄλλα πιὸ δραστικὰ μέτρα. Θὰ ἀφορήσω ὁποιονδήποτε γιατρὸ τῆς περιφερείας μου κάνει ἄμβλωσι! Καὶ δὲν πρόκειται νὰ σταματήσω ἂν δὲν συμμορφωθοῦν ὅλοι. Χρειάζεται ἡρωϊσμός, τὸ καταλαβαίνετε; θὰ κάνω ὅ,τι ἔκανε ὁ Μητροπολίτης Ζακύνθου ποὺ ἀφόρησε τοὺς ἐμπρηστὲς τῶν δασῶν, καὶ θ᾽ ἀκολουθήσω τὸ παράδειγμα τοῦ Μητροπολίτου Κορινθιας, ποὺ ἀφόρησε ἐκείνους ποὺ κλέβουν τὴν ἐκκλησιαστικὴ περιουσία.

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Στὴν προκειμένη περίπτωσι –συνέχισε ὁ Καντιώτης– τὰ πράγματα εἶναι πολὺ πιὸ σοβαρά. Ἐδῶ πρόκειται γιὰ ἀνθρώπινες ζωές. Τὸ νομοσχέδιο εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου ἀντισυνταγματικό. Ἡ προστασία τῆς ζωῆς ἑνὸς ἀνθρώπου ἀρχίζει ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὑπὸ ἐμβρυώδη κατάστασι βρίσκεται στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του.
Ὁ πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας βάσει τοῦ ἄρθρου 49 τοῦ Συντάγματος ἔχει δικαίωμανὰ ἀναπέμψῃ ἕνα ὁποιοδήποτε νομοσχέδιο. Ἐξ ὅσων θυμᾶμαι ὅμως, ὁ κ. Τσάτσος δὲν ἔχει κάνει χρῆσι αὐτοῦ τοῦ δικαιώματός του ποτέ!
Γιατὶ λοιπόν νὰ μὴν τὸ κάνῃ τώρα; Ἡ Σύνοδος ὁμόφωνα καταδίκασε τὴν στάσι του. Ἂν ἀκυρώσῃ τὸ νομοσχέδιο θὰ εἶναι εὐλογημένος ἀπ᾽ ὅλους μας. Ἀλλὰ ἂν δὲν τὸ κάνῃ δὲν θὰ εἶναι αὐτὸς μόνον ὑπεύθυνος καὶ ἄξιος ἀφορισμοῦ. Θὰ εἶναι καὶ ὅλοι ἐκεῖνοι ποὺ συνέβαλαν σ᾽ αὐτὴ τὴ μαζικὴ δολοφονία ποὺ πρόκειται ν᾽ ἀκολουθήσῃ.
Συνεχίζοντας τὶς ἀποκλειστικὲς δηλώσεις του πρὸς τὴν «Α» ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης εἶπε:
Στὴν Θεσσαλονίκη πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια, εἶχε βουλώσει ἕνας ἀποχετευτικὸς ἀγωγὸς σὲ μιὰ συνοικία. Τὰ συνεργεῖα τοῦ Δήμου ποὺ πῆγαν νὰ τὸν ἐπισκευάσουν διεπίστωσαν ὅτι ὁ ἀγωγὸς δὲν εἶχε βουλώσει ἀπὸ ἀκαθαρσίες ἢ σκουπίδια ἀλλὰ ἀπὸ …92ἔμβρυα ποὺ εἶχαν πετάξει ἀπὸ τὶς γύρω γυναικολογικὲς κλινικές!Ὁμαδικοὶ θάνατοι λοιπόν. Οἱ ἐγκληματιές δούλευαν μέρα – νύχτα σκοτώνοντας ἀθῶες ὑπάρξεις.
Σκεφθῆτε τώρα τί ἔχει νὰ γίνῃ ἂν νομιμοποιηθοῦν αὐτὲς οἱ πράξεις. Σὲ λίγο δὲν πρόκειται νὰ ὑπάρξῃ Ἕλληνας. Μεταξυ ἡμῶν καὶ τῶν Τούρκων ξέρετε ποιά εἶναι ἡ ἀναλογία;
Στοὺς 1.000 Τούρκους γεννιοῦνται 22 παιδιά. Στοὺς 1.000 Ἕλληνες 6. Βγάλτε τώρα μόνοι σας τὸ συμπέρασμά σας…
Γι᾽ αὐτὸ σᾶς λέω χρειάζονται ἀποτελεσματικὰ μέτρα ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς Ἐκκλησίας. Πρέπει νὰ πάψουν πλέον νὰ τὴν περιπαίζουν αὐτοὶ ποὺ κυβερνοῦν τὴν χώρα».
Σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῶν Χιλιαστῶν ὁ Καντιώτης δήλωσε:
«Εἶναι ἕνα τεράστιο καὶ πολύπλοκο πρόβλημα. Σκέφτομαι νὰ ζητήσω ἀκρόασι ἀπὸ τὸν Πρωθυπουργὸ γιὰ νὰ τοῦ ἐκθέσω τὶς ἀπόψεις μου καὶ τὶς ἐπιπτώσεις ποὺ θὰ ὑπάρξουν ἀπὸ τὴν ψήφησι τοῦ σχετικοῦ νόμου. Δὲν θέλω νὰ συναντηθῶ μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης, γιατὶ αὐτὸς δὲν ἔχει τὴν ἀπαιτούμενη δύναμι γιὰ ν᾽ ἀποφασίσῃ. Ἐπίσης θὰ φέρω τὸ θέμα στὴν Σύνοδο καὶ θὰ προτείνω δραστικὰ μέτρα…».

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.